Voss Now
Menu   Search
September 2013


Date: 30.09.2013

 • Oppheim frå Vasstrondi med traktor i framgrunnen
 • Lintua støl (Vasstrondi Oppheim)
 • Lintua stølar med Oppheim bak
 • Storanosi 1205 moh. (Varde)
 • Storanosi 1205 moh.
 • (P) Fyrjo Flatafjellet Lønahorgi frå Storanosi
 • Fyrjo og Høgaberget frå Storanosi
 • Fresvikbreen frå Storanosi (Oppheim)
 • Haugsvik Fyre Brekkenipa Stalheimsnipa og Jordalsnuten frå Storanosi
 • Lintua Ettesvoll Kvamme og Oppheimsvatnet frå Storanosi
 • (P) Oppheim frå Storanosi
 • Storanosi mot Malmagrøn og Oppheim
 • Storanosi mot Malmagrøn og Oppheim
 • (P) Framnes frå Storanosi
 • (P) Vossestølen Sundsvål Oppheim Skule frå Storanosi
 • (P) Oppheim Oppheim Kyrke frå Storanosi
 • Malmagrøn stølar med Bergshaugen Tverrfjellet og Bjørndalskamben bak (Oppheim)
 • Malmagrøn stølar med Valafjellet bak (Oppheim)
 • Malamgrøn stølar (Oppheim)
 • Malamgrøn stølar (Oppheim)
 • Malamgrøn stølar (Oppheim)
 • Oppheimsvatnet mot Kvamme og Rygg (Haugsvik)
 • Date: 29.09.2013

 • Voss sett ovanfor Roset
 • Haug og Litlere sett frå Roset (Bordalen Voss)
 • Rokne Songvesborgi Songve og Haugo sett frå Roset (Bordalen Voss Sonve Sonvesborgi)
 • Svartenakken med Vangstunellen vestre ende (Vossapakko Vangstunnelen Evangervegen Gullfjordungsvegen Hangursvegen)
 • Holbergsplassen og Prestegardslandet sett frå taket på Kulturhuset
 • Ringheim ved auste ende på Vangstunellen (Vossapakko Strandavegen Vangstunnelen)
 • Ringheim ved auste ende på Vangstunellen (Vossapakko Strandavegen Vangstunnelen)
 • Ringheim ved auste ende på Vangstunellen (Vossapakko Strandavegen Vangstunnelen)
 • Utstillingsopning om flyvraket som styrta på Kvitanosi - Fylkesvaraordførar Mona Haugland Hellesnes avdukar den permanente utstillinga
 • Utstillingsopning om flyvraket som styrta på Kvitanosi - Del av den permanente utstillinga i Kulturhuset
 • Utstillingsopning om flyvraket som styrta på Kvitanosi - Utstillinga er innkapsla i ei vengeforma monter (Ordførar Hans-Erik Ringkjøb)
 • Utstillingsopning om flyvraket som styrta på Kvitanosi - Utstillinga er innkapsla i ei vengeforma monter
 • Utstillingsopning om flyvraket som styrta på Kvitanosi - Utstillinga er innkapsla i ei vengeforma monter (Vegard Gullbrå Tellefsen og Helene Gullbrå Eriksen)
 • Utstillingsopning om flyvraket som styrta på Kvitanosi - Utstillinga er innkapsla i ei vengeforma monter
 • Utstillingsopning om flyvraket som styrta på Kvitanosi - Utstillinga er innkapsla i ei vengeforma monter
 • Utstillingsopning om flyvraket som styrta på Kvitanosi - (Nils N. Nesheimog Laila Borge frå avisa Hordaland)
 • Utstillingsopning om flyvraket som styrta på Kvitanosi - Utstillinga er innkapsla i ei vengeforma monter
 • Utstillingsopning om flyvraket som styrta på Kvitanosi - Utstillinga er innkapsla i ei vengeforma monter
 • Utstillingsopning om flyvraket som styrta på Kvitanosi - Utstillinga er innkapsla i ei vengeforma monter
 • Utstillingsopning om flyvraket som styrta på Kvitanosi - Utstillinga er innkapsla i ei vengeforma monter
 • Utstillingsopning om flyvraket som styrta på Kvitanosi - Utstillinga er innkapsla i ei vengeforma monter
 • Utstillingsopning om flyvraket som styrta på Kvitanosi - Utstillinga er innkapsla i ei vengeforma monter
 • Utstillingsopning om flyvraket som styrta på Kvitanosi - Utstillinga er innkapsla i ei vengeforma monter
 • Date: 28.09.2013

 • Myrdal - Hauststemning ved Myrdal med Kvanntjørnuten og Tarven bak (Leite)
 • Myrdal - Hauststemning ved Myrdal Myrdøla med Kvanntjørnuten og Tarven bak (Myrdøla)
 • Myrdøla med Storafjellet og Sjebergsnuten bak (Myrdal)
 • Myrdalen Rallarveg med Myrdal Fjellstove og Finnabotnnosi bak
 • Myrdal Stasjon sett frå Myrdalen
 • Myrdalen mot Myrdal Stasjon (Gamal Vaktabustad)
 • Myrdal Stasjon med spor 1
 • Myrdal Stasjon med lagerbygning og gamalt Myrdals skilt
 • Date: 27.09.2013

 • Hodnaberg med Naust ved Hamlagrøvatnet
 • Hamlagrøvatnet frå Hodnaberg (Båt)
 • Hodnaberg med Naust ved Hamlagrøvatnet
 • Hamlagrøvatnet frå Hodnaberg (Hauststmning)
 • Hodnaberg
 • Hamlagrøvatnet mot Hodnaberg
 • Hamlagrøvatnet frå Hodnaberg
 • Hamlagrøvatnet mot Hodnaberg
 • Sveindalen stølar (Hamlagrø)
 • Sveindalen stølar (Hamlagrø)
 • Sveindalen stølar (Hamlagrø)
 • Sveindalsnuten mot Sveindalen Hamlagrøvatnet Hodnaberg og Torfinnsvatnet
 • Sveindalsnuten mot Sveindalen Hamlagrøvatnet og Hodnaberg
 • Sveindalsnuten mot Sveindalseggi Løkjedalsnuten og Flatafjellet
 • Kiellandbuen med Fyksesundet bak (Løkedalsnuten Løkjedalsnuten)
 • Kiellandbuen ved Løkedalsnuten (Løkjedalsnuten)
 • Fyksesundet og Botnen frå Løkedalsnuten (Løkjedalsnuten)
 • Kiellandbuen med Løkjedalstjørnane og Blåkoll bak sett frå Løkedalsnuten (Løkjedalsnuten)
 • Songrøvatnet og Songrø sett frå parti på Sveindalseggi
 • Kvålsdalen stølar med Kvålsdalstjørnane bak
 • Kvålsdalen med Kvålsdalstjørnane bak
 • Kvålsdalen og Kvålsdalstjørnane med Sognrøfjellet bak
 • Kvålsdalen med Nedre Kvålsdalstjørni Sveindalsnuten og Blåkoll bak
 • Skorane mot Hamlagrøvatnet
 • Torfinnsvatnet frå Skorane (Torfinnsosen Storeholmen Gråsida)
 • Torfinnsosen Torfinnsvatnet og Kulsafjøra frå Skorane
 • Hamlagrøvatnet frå parti på toppen av Røyrgata
 • Hodnaberg kraftstasjon røyrgate mot Hamlagrøvatnet (Hodnaberg Kraftverk)
 • Date: 26.09.2013

 • Melsvatnet Skulestadmo mot Gråsida (Stemningsbilete)
 • Melsvatnet Skulestadmo (Stemningsbilete)
 • Melsvatnet Skulestadmo Borstrondi (Stemningsbilete)
 • Lønavatnet mot Otersteinen
 • Lønavatnet mot Gråsida og Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Skulestadmo)
 • Voss frå skogen (Hauststemning)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Gossland (Nesthus) mot Voss
 • Date: 25.09.2013

 • Myrdal Stasjon sett på veg oppover mot Geitanosi
 • Myrdal Stasjon sett frå parti på Geitanosi
 • Geitanosi med utsyn mot Myrdal Stasjon og Flåmsdalen
 • Reinungavatnet Tarven og Seltuftvatnet frå parti på Geitanosi
 • Reinungavatnet og Reinunga gamle vaktarbustad og inngang til Reinungatunellen frå parti på Geitanosi (Reinungatunnelen)
 • Vatnahalsen Reinunga og Reinungavatnet med Tarven bak (Vatnahalsen Hotel)
 • Vatnahalsen og Reinunga med Kvanntjørnnuten og Tarven bak (Vatnahalsen Hotel)
 • Vatnahalsen Haldeplass og Vatnahalsen Hotel
 • Date: 24.09.2013

 • Uppsetedalen (Upsetedalen Upsete Uppsete)
 • Uppsetedalen (Upsetedalen Upsete Uppsete)
 • Upsete mot Gravhalsen (Uppsete)
 • Upsete mot Uppsetedalen frå Gravhalsen (Upsetedalen Uppsete)
 • Upsete mot Uppsetedalen frå Gravhalsen (Stikkingspunkt Peilar Upsetedalen Uppsete)
 • Upsete med stikkingspunkt frå Gravhalsen (Peilar Uppsete)
 • Upsete (Vaktarbustad Upsete Fjellstove Uppsete)
 • Upsete og Uppsetedalen (Upsetedalen Uppsete)
 • Upsete og Uppsetedalen (Upsetedalen Uppsete)
 • Upsete og Uppsetedalen (Upsetedalen Uppsete)
 • Jernhusvatnet (Mellom Upsete og Kaldavasshytta) (Uppsete)
 • Geitavatnet (Mellom Upsete og Kaldavasshytta) (Uppsete)
 • Geitavatnet (Mellom Upsete og Kaldavasshytta) (Uppsete)
 • Biletparti mellom Geitavatnet og Kaldavasshytta (Upsete Uppsete)
 • Utsyn mot Gangdalsvatnet på veg mot Kaldavasshytta frå Upsete (Uppsete)
 • Utsyn mot Gangdalsvatnet på veg mot Kaldavasshytta frå Upsete (Uppsete)
 • Vegskille Kaldavasshytta Upsete Myrdal Hallingskeid
 • Kaldavasshytta (Voss Utferdslag)
 • Kaldavasshytta Kaldavatni og Kaldavassnuten (Kaldavatnet)
 • Kaldavasshytta Kaldavatni og Kaldavassnuten (Kaldavatnet)
 • Kaldavatni sørover (Biletparti ved Kaldavasshytta Kaldavatnet)
 • Kaldavatni restar etter gamal demning (Kaldavatnet)
 • Kaldavatni restar etter gamal demning (Kaldavatnet)
 • Kaldavatni restar etter gamal demning (Kaldavatnet)
 • Kaldavatni sett frå parti på Kaldavassnuten (Kaldavatnet)
 • Biletparti mellom Kaldavasshytta og Myrdal mellom Grånesene og Kaldavassnuten
 • Biletparti mellom Kaldavasshytta og Myrdal mellom Grånesene og Kaldavassnuten
 • Utsyn mot Myrdal og Myrdalen sett på veg mot Myrdal frå Kaldavasshytta
 • Myrdalen mot Myrdal med Myrdøla
 • Myrdalen med Vassinntaket til Myrdal i Myrdøla
 • Myrdal stasjon sett frå Myrdalen med Sjebergsnuten bak
 • Date: 23.09.2013

 • Vatnahalsen Holdeplass med turistar og Flåmsbana (Vatnahalsen Haldeplass Flåmsbanesettet)
 • Reinungavatnet frå Reinungakurven (Hestaskoen)
 • Reinungavatnet frå Rallarvegen
 • Tunshelleøyna og Reinungavatnet
 • Seltuftvatnet med hytte i framgrunnen
 • Seltuftvatnet mot Seltuft og Syklist på Rallarvegen
 • Seltuft med syklistar på Rallarvegen ved Seltuftvatnet
 • Seltuft ved Seltuftvatnet
 • Moldåna renn ut i Seltuftvatnet
 • Seltuft stølar (Fretheimsdalen)
 • Seltuft stølar (Fretheimsdalen)
 • Seltuft stølar (Fretheimsdalen)
 • Seltuft stølar (Fretheimsdalen)
 • Fretheimsdalen med kyr på beite
 • Fretheimsdalen med Ryggvellevatnet og Fretheimsdalsvatnet
 • Fretheimsdalen med Fretheimsdalsvatnet
 • Fretheimsdalen med Fretheimsdalsvatnet
 • Fretheimsdalen med Geisme støl og Fretheimsdalsvatnet bak (Gjesme støl)
 • Fretheimsdalen mot Ryggvellevatnet sett frå Geisme støl (Gjesme støl)
 • Date: 22.09.2013

 • Vatnahalsen Hotel
 • Reinunga sett frå Vatnahalsen med Tarven bak
 • Reinungavatnet (Huststemning)
 • Reinungavatnet (Huststemning)
 • Reinungavatnet (Huststemning)
 • Date: 21.09.2013

 • Myrdalen med Myrdøla
 • Myrdal Fjellstove Myrdøla og Myrdal Stasjon
 • Myrdal Boligar og Myrdal Stasjon
 • Myrdal Lokaltog til Voss i spor 11 (69-sett)
 • Myrdal Turistar på Myrdal Stasjon med Flåmsbana
 • Myrdal Turistar på Myrdal Stasjon
 • Date: 20.09.2013

 • Melsvatnet (Skulestadmo) med båtar
 • Voss frå Roset
 • Vele og Gjelland sett frå Roset (Bordalen Voss)
 • Haug og Litlere sett frå Roset (Bordalen Voss)
 • Bjørnshovden sett frå Roset (Bordalen Voss)
 • Rosethytta har fått nye vinduer og litt ny bordkledning (Voss)
 • Svartenakken med ny rundkøyring og Vangstunellen sett frå Roset (Voss Vossapakko Vangstunnelen)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Kvitheim med kyr på beite (Lirhus Lothus Øvsthus)
 • Skulestadmo med ny rundkøyring (Strandavegen Melsvatnet)
 • Date: 19.09.2013

 • (P) Granvinsvatnet med Nesheim Nesheimshorgi og Øvre Vassenden bak
 • (P) Ulvikafjorden mot Ulvik med Skorafjellet Vassfjøro Kristinuten og Blåfjellet bak
 • Ulvikapollen småbåthamn med Kristinuten bak
 • Ulvikapollen småbåthamn med Kristinuten bak
 • Ulvikapollen sett frå Lekve (Tunheim)
 • (P) Jonstølen med Skorafjellet Sveigsfjellet og Vassfjøro bak (Ulvik)
 • Jonstølen med Skorafjellet og Sveigsfjellet bak (Ulvik)
 • Jonstølen med Vassfjøro bak (Ulvik)
 • (P) Jonstølen og Heimavatnet med Skorafjellet Sveigsfjellet og Vassfjøro bak (Ulvik)
 • Kristinuten ca. 900 moh. med Vassfjøro bak (Ulvik)
 • Kristinuten mot Osafjorden Ulvikafjorden og Ulvikapollen (Ulvik)
 • (P) Kristinuten mot Osafjorden Ulvikafjorden Ulvikapollen og Solsævatnet (Ulvik)
 • Skjelavikholmen og Kvåleskjeret sett frå Kristinuten (Ulvik Idrottsplass Drivhus)
 • Ulvik sett frå Kristinuten (Hakastad Rossvoll Bergo)
 • Ulvik sett frå Kristinuten (Brakanes Tysseviki Køylabukti)
 • Ulvik sett frå Kristinuten (Tyssevikvegen Prestgarden Hakastad)
 • Osafjorden og Sygnestveit sett frå Kristinuten
 • Kristinuten mot Vassfjøro Nipane Nipahøgdi Osa og Osafjorden (Ulvik)
 • Salbuviki Osa og Osafjorden sett frå Kristinuten (Ulvik)
 • Date: 18.09.2013

 • Brunborg (Høgdegard i Teigdalen Evanger)
 • Brunborg (Høgdegard i Teigdalen Evanger)
 • Brunborg (Høgdegard i Teigdalen Evanger)
 • Fadnesstølen med Akselbjørg på andre sida av Teigdalen (Evanger)
 • (P) Evangervatnet mot Evanger sett frå Bergstadfjellet
 • Evangervatnet mot Evanger sett frå Bergstadfjellet
 • Evanger sett frå Bergstadfjellet (Vosso Evangervatnet)
 • Evanger Stasjon med boligfelt sett frå Bergstadfjellet (Eldhus Vossakorv)
 • Fadnes sett frå Bergstadfjellet (Evanger)
 • Hernes sett frå Bergstadfjellet (Evanger)
 • Storevikane (Hernes) sett frå Bergstadfjellet (Evanger)
 • (P) Utsyn frå Knausen (Bergstadfjellet) mot Jørneviki Evangervatnet Bjørgo og Rørgo (Hjørneviki Bolstadøyri Evanger)
 • Jørneviki Evangervatnet og Bjørgo sett frå Knausen (Bergstadfjellet Hjørneviki Bolstadøyri Evanger)
 • Jørneviki frå Knausen (Bergstadfjellet Hjørneviki Bolstadøyri Evanger)
 • Jørneviki frå Knausen (Bergstadfjellet Hjørneviki Bolstadøyri Evanger)
 • Jørneviki frå Knausen (Bergstadfjellet Hjørneviki Bolstadøyri Evanger)
 • Jørneviki frå Knausen (Bergstadfjellet Hjørneviki Bolstadøyri Evanger)
 • Bjørgo og Horveid sett frå Knausen (Evangervatnet Bergstadfjellet Bolstadøyri)
 • Rørgo sett frå Knausen (Bergstadfjellet Bolstadøyri)
 • Evanger Pølsefabrikk og Evanger sett frå parti på Flatafjellet
 • Flansåsstølen med Brekkhus bak (Teigdalen Evanger)
 • Flansåsstølen
 • Flansås (Høgdegard i Teigdalen Evanger)
 • Flansås (Høgdegard i Teigdalen Evanger)
 • Flansås (Høgdegard i Teigdalen Evanger)
 • Flansås (Høgdegard i Teigdalen Evanger)
 • Date: 17.09.2013

 • Sundve Ytre (Nåsen) og Sundvesvegen med Høn bak (Vossestrand)
 • Sundve Ytre (Vossestrand)
 • Sundve Indre (Vossestrand)
 • Vossestrand sett frå Langaberget (Sundve Ytre og Indre Hyttetræet Kroken Lomsberget Flyne Sundve Skule)
 • Sundve Indre og Ytre sett frå Langaberget (Vossestrand)
 • Sundve Indre og Ytre sett frå Langaberget (Vossestrand)
 • Hyttetræet (Draugsvoll) sett frå Langaberget (Vossestrand)
 • Sundve Indre (Nedre) sett frå Langaberget (Vossestrand)
 • Vossestrand sett frå Langaberget (Sundve Indre Flyne Sundveshaugen Kroken Sundve Skule) (Vossestrand)
 • Flyne (Sundve Ytre) sett frå Langaberget (Vossestrand)
 • Sundve Skule med ny barnehage under oppføring sett frå Langaberget (Vossestrand)
 • Kroken og Strandaelva sett frå Langaberget (Strandaelvi) (Vossestrand)
 • Haga Øvre sett frå Langaberget (Vossestrand)
 • Vetlestølen med Vinje bak (Sundvesstøl) (Vossestrand)
 • Storemyri med Svolefjell Fribotnen og Tverrfjellet bak (Storemyra) (Vossestrand)
 • Nyestølen Reppabotn Reppeggi og Langeleini sett frå Noltane (Vossestrand)
 • Sundvesstølen og Nipene sett frå Noltane (Vossestrand)
 • Sundvesstølen med Nipene bak (Vossestrand)
 • (P) Sundvesstølen med Myrkdalen bak (Vossestrand)
 • Sundvesstølen med Øvre og Nedre Ulvndsstølen og Tverrfjellet bak (Vossestrand)
 • Myrkdalen sett frå Storeskrea (Vossestrand)
 • Tveito sett frå Storeskrea (Vossestrand Myrkdalen)
 • Skjervheim og Mørkve sett frå Storeskrea (Vossestrand Myrkdalen)
 • Nesheim sett frå Storeskrea (Vossestrand Myrkdalen)
 • Nesheim sett frå Storeskrea (Vossestrand Myrkdalen)
 • Ulvund sett frå Storeskrea (Vossestrand Myrkdalen)
 • Engjaland (Vossestrand)
 • Herheim Tråi (Vossestrand)
 • Herheim Stabbur (Vossestrand)
 • Sundve Skule med ny barnehage uder oppføring (Vossestrand)
 • Date: 16.09.2013

 • Voss frå Hanguren
 • Tvildemoen Regimentsvegen Tvildemoen Barnehage sett frå Hanguren (Voss)
 • Rogne Ringheimsvegen Rognsbakken sett frå Hanguren (Voss)
 • Lundarhaugen Teigabrekko Lundarvegen sett frå Hanguren
 • Skulestadmo omkransa av skodde sett frå Staberget
 • Borstrondi Een Saue og Løno sett frå Staberget sett frå Staberget (Løne Æn Æen)
 • Skulestadd Skule med Strandavegen og ny rundkøyring sett frå Staberget (Skulestadmo)
 • Skulestadmo Koglehaugen Strandavegen Nedkvitnesvegen Båtskotstræet og Melsvegen sett frå Staberget
 • Strandavegen med ny rundkøyring sett frå Staberget (Skulestadmo Skulestadvegen Coop Extra)
 • Skulestadmo Voss Jordbruksskuke Strandavegen Tornhaugen Tråakrokane Ringheimsvegen sett frå Staberget
 • Trå (Trodo) Bavallsvegen sett frå Staberget (Skulestadmo)
 • Valberget Valbergstjørni og Raude Kross-hytta frå Hangurstoppen (Voss)
 • Ringheim med Regnboge og Kvitheim bak (Voss Skulestadmo)
 • Date: 15.09.2013

 • Hatlestad (Bergsdalen) (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Hatlestad (Bergsdalen) (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Hatlestad (Bergsdalen) (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Hatlestad (Bergsdalen) (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Hatlestadlii Hytte Støl med Bergsbukken Vetlebukken og Borninolten bak (Bergsdalen) (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Hatlestadlii Kaldestadlii Hytte Støl (Bergsdalen) (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Hatlestadlii med Kaldåni (Bergsdalen) (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Bukkatørne stølstomt etter Øvre og Nedre Skjerven (Bukkatødna) (Bergsdalen) (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Bukkatørne stølstomt etter Øvre og Nedre Skjerven (Bukkatødna) (Bergsdalen) (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Lonene biletparti (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Lonene biletparti (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Lonene mot Hatlestadkjerringa (Kjerringfjellet) biletparti (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Turgjengen samla ved vegskillet Rasdalen Evanger Holeberg (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • (P) Rasdalskardet mot Osskardet og Osskardtjørni (Osskardgjelet)(På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • På veg mot Osskardet med Osskardtjørni bak (Osskardgjelet) (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Osskardet (Osskardgjelet) (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Osskardet (Osskardgjelet) (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Osskardet (Osskardgjelet) (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Vibotnen (Rasdalen) (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Vibotnen støl (Rasdalen) (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Røyrbakkastølen (Rasdalen)(På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Røyrbakkastølen (Rasdalen)(På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Rasdalselvi mot Røyrbakkastølen (Rasdalen)(På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Gamlestølen stølstomt (Rasdalen)(På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Røyrbakken (Rasdalen)(På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Røyrbakken (Rasdalen)(På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Bru over Rasdalselvi mot Røyrbakken (Rasdalelvi Rasdalen)(På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Rasdalselvi ved Røyrbakken Stemningsbilete (Rasdalelvi Rasdalen)(På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Rasdalselvi mot Holo (Rasdalelvi Rasdalen) (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Holo (Rasdalen)(På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Rasdalselvi ved Holo Stemningsbilete (Rasdalelvi Rasdalen)(På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • (P) Øvre Rasdalen med Rasdalsvatnet og Tufto (Rasdalen)(På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Øvre Rasdalen med Rasdalsvatnet og Tufto bak (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Øvre Rasdalen (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Øvre Rasdalen med Rasdalsvatnet og Tufto bak (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Øvre Rasdalen med Rasdalsvatnet og Tufto bak (På tur med Voss Utferdslag 15.09.2013)
 • Date: 14.09.2013

 • Kvitheim og Skulestadmo frå Øvsthus
 • Palmafossen og Li frå Rykke (Lid)
 • Bryn med Tvilde bak (Bordalen Voss)
 • Bryn (Bordalen Voss)
 • Haugo mot Voss (Bordalen Voss)
 • Vangsgata (Voss)
 • Evangervegen frå Seimsbrua mot Lindhaugen (Voss Vossapakko Lindehaugen)
 • Date: 13.09.2013

 • Skulestad Skule - Elevar og Lærarar veg Skulestad Skule (Skulestadmo)
 • Tursti mellom Flatekvål Klepp og Klondyke
 • Flatekvål (Borstrondi Skulestadmo)
 • Borstrondi og Lønavatnet frå Klepp (Skulestadmo)
 • (P) Borstrondi Kvitheim Skulestadmo Bavallen Hanguren Hangurstoppen Tråstølen frå Klepp
 • Flatekvål frå Klepp (Borstrondi Skulestadmo)
 • Flatekvål og Gjerdskvål frå Klepp (Borstrondi Skulestadm0)
 • Strandavegen med ny rundkøyring sett frå Klepp (Fitjo Kiwi Skulestadmo)
 • Skulestad Skule og Skulestad Barnehage sett frå Klepp
 • Strandavegen med ny rundkøyring sett frå Klepp (Myraplassen Coop Extra Voss Jordbruksskule med Ridehall Stallar Fjøs)
 • Bavallen sett frå Klepp (Bavallstunet Bavallsvegen Tråstølsvegen Skulestadmo)
 • Bavallen med Bavallstunet sett frå Klepp (Skulestadmo)
 • Bavallen med Bavallslia Appartement Ekspressheisen og Bavallsheisen sett frå Klepp (Skulestadmo)
 • Hyttefelt ved Tråstølsvegen sett frå Klepp (Tråstølen Bavallen Skulestadmo)
 • Hyttefelt ved Tråstølsvegen sett frå Klepp (Tråstølen Bavallen Skulestadmo)
 • Hyttefelt ved Tråstølsvegen sett frå Klepp (Tråstølen Tråstølsheisen Bavallen Skulestadmo)
 • Restar etter løypestrengen til Lønehorgen Skiferbrud oppe på Klondyke (Langahorgi Skulestadmo)
 • Klondyke med restar etter skiferbrotet til Lønehorgen Skiferbrud (Langahorgi Skulestadmo)
 • Restar etter skiferbrotet til Lønehorgen Skiferbrud oppe på Klondyke (Langahorgi Skulestadmo)
 • Langahorgi (Klondyke) mot Skulestadmo Voss og Bavallen
 • Date: 12.09.2013

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Rapjane (Teigarapjane (Voss)
 • Voss sett frå Rapjahalsen (Ovanfor Rapjane Teigarapjane)
 • Rapjahalsen mot Voss (Gråsida)
 • Rapjahalsen 1128 moh. mot Voss (Gråsida)
 • Huelvdalen (Gråsida)
 • Gråsidetoppen 1307 moh. mot Voss
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Date: 11.09.2013

 • Myrdal Stasjon med Lokltog i spor 11 og tog 62 på veg inn
 • Reinungavatnet (Demning)
 • Reinungavatnet Kjosfossen gangbru over demning
 • Reinungavatnet
 • Seltuftvatnet Reinungavatnet Flåmsbana Vatnahalsen sedd frå parti på Sjebergsnuten
 • Vatnahalsen Hotell og Flåmsbana (Hylla og Vendetunell) sedd frå parti på Sjebergsnuten
 • Myrdalen sedd frå Sjebergsnuten
 • Kvanntjørn med Tarven bak frå parti på Sjebergsnuten (Flåmsdalen)
 • Kvanntjørn stølar (Flåmsdalen)
 • Kvanntjørn støl (Flåmsdalen)
 • Kvanntjørn støl (Flåmsdalen)
 • Flåmsdalen med Melhus og Berekvam sedd frå Kvanntjørn (Bergkvam Blomheller Flåmsdalselvi)
 • Melhus sedd frå Kvanntjørn (Flåmsdalen Blomheller)
 • Berekvam sedd frå Kvanntjørn (Flåmsdalen Bergkvam)
 • Date: 10.09.2013

 • Flåmsbana i spor 11 på Myrdal Stasjon
 • Myrdalen med Myrdøla Myrdal Stasjon og Finnabotnnosi
 • Myrdalen mot Myrdal Stasjon og Finnabotnnosi
 • Myrdøla Myrdalen (Bru)
 • Vatnahalsen skilt tavle
 • Vatnahalsen Hotel
 • Griser ved Vatnahalsen Hotel (Husdyr Fauna)
 • Gris ved Vatnahalsen Hotel (Husdyr Fauna)
 • Gris ved Vatnahalsen Hotel (Husdyr Fauna)
 • Rallarvegen info tavle ved Vatnahalsen
 • Reinungavatnet med Hytter
 • Reinungavatnet med Hytter
 • Reinungavatnet med Hytter
 • Reinungavatnet Kjosfossen (Demning)
 • Kjosfossen mot Kjosfossen kraftstasjon
 • Kjosfossen mot Kjosfossen kraftstasjon
 • Date: 09.09.2013

 • Gudvangen Ramsøy Nærøydalen og Nærøyfjorden
 • Ramsøy (Gudvangen)
 • Gudvangen (Ggardsbruk og Camping)
 • Gudvangen (Bensinstasjon Nærøydalselvi Bustadhus)
 • Gudvangen (Bustadhus)
 • Gudvangen (Bustadhus)
 • Gudvangen (Småbåthamn Gudvangen Hotel Nærydalselvi)
 • Gudvangen (Småbåthamn Nærøyfjorden)
 • Gudvangen Fjordtell (Nærøydalselvi Nærøyfjorden)
 • Nærøyfjorden frå Gudvangen (Småbåthamn)
 • Ramsøy med Nærøyfjorden bak (Gudvangen)
 • Date: 08.09.2013

 • Larsbu og Okstatjørni (Ullensvang)
 • Sørfjorden og Eidfjorden sett frå parti ved Oksatjørni (Ullensvang)
 • Eidfjorden og Hardangerbrua sett frå parti ved Oksatjørni (Ullensvang)
 • Eikjedalsbui (Jakthytte) (Granvin)
 • Eikjedalsbui (Jakthytte) (Granvin)
 • Eikjedalsbui (Jakthytte) (Granvin)
 • Fremstdalen (Granvin)
 • Nesheimshorgi Granvinsvatnet og Bjørndalen (Granvin)
 • Bjørndalen stølar (Granvin)
 • Bjørndalen stølar (Granvin)
 • Nesheimshorgi og Granvinsvatnet sett frå parti ikkje langt frå Bjørndalen (Granvin)
 • Hytte mellom Røynstrand og Bjørndalen (Granvin)
 • Granvin med Granvinsfjorden og Granvinsvatnet
 • Granvin med Granvinsfjorden og Granvin sagbruk
 • Granvin sagbruk og Eide
 • Eide Kai og Småbåthamn (Granvin)
 • Granvin sentrum (Sjukeheimen Coop Marked Jaunsen Gjestgjevarstad Heradshuset)
 • Granvin Skule og Voss Vidraegåande skule (Elektrolinja i Granvin) (Heradshuset)
 • Granvin Bustadfelt (Røynstrand)
 • Granvinsfjorden
 • Granvinsfjorden
 • Date: 07.09.2013

 • Strandavegen med ny rundkøyring (Skulestadmo Voss Bil Biltunet Bilskadesenteret Øvsthus Trelast og Byggevarer)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss sett ovanfor Roset i skogen (Fjellbjørk)
 • Voss sett ovanfor Roset i skogen
 • Sopp ved stølsvegen til Hindartveit (Flora)
 • Voss sett frå stølsvegen til Hindartveit
 • Date: 06.09.2013

 • Vangsgata (Voss)
 • Troll og suvenirer ved Voss Jernbanestasjon
 • (P) Palmafossen frå Rykke (Li Voss Cemnet Palmafossen Skule Tollpost Martin Lid Trelast )
 • Palmafossen frå Gjerdåker (Jernbaneverket Lager Voss Cemnet Hardangervegen Rene)
 • (P) Bordalen frå Tvilde (Haugo Songve Bordalsvegen)
 • Uteløe i Vasslii ved Lundarvatnet (Gjerde) (Skulestadmo)
 • Kyr på beite ved Lirhus (Kvitheim Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Kyr på beite ved Lirhus (Kvitheim Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Kvitheim med Lofthus Lirhus og Øvsthus (Skulestadmo)
 • Kalv på beite ved Lirhus (Kvitheim Skulestadmo)
 • Voss frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren (Torget Vangsgata Uttrågata Vangskyrkja Tinghuset Hestavangen Lokstallen Vangen Skule)
 • Ringheim Tvildemoen og Bordalen frå Hanguren (Hagahaugen)
 • Skulestadmo frå Staberget (Bavallen Borstrondi Kvitheim)
 • Trå (Trodo) frå Staberget (Bavallsvegen Motræet Koglehaugen Tråakroken)
 • Strandavegen med ny rundkøyring frå Staberget (Motræet Koglehaugen Copp Extra Øvsthus Trevarer Skulestadmo)
 • Strandavegen med ny rundkøyring frå Staberget (Skulestad Skule Tide Bussar Skulestadmo)
 • Hanguren mot Valbergtjørni Raude Kross-hytta og Valberget
 • Date: 05.09.2013

 • Voss sett ovanfor Hindartveit i Skogen (Fjellbjørk)
 • Voss sett ovanfor Hindartveit i Skogen (Fjellbjørk)
 • Biletparti ovanfor Roset (Tjørn)
 • Fjellbjørk i haustfargar (lauv Flora)
 • Svartenakken sett ovanfor Roset (Evangervegen Bladhuset Avisa Hordaland Gullfjordungsvegen Hangursvegen Vangstunellen Vangstunnelen Vossapakko)
 • Voss Kulturhus, Voss Stasjon, Park Hotel Vossevangen og Holbergsplassen sett ovanfor Roset
 • Sopp ved Hindartveit (Flora)
 • Sopp ved Hindartveit (Flora)
 • Tresopp ved Hindartveit (Flora)
 • Date: 04.09.2013

 • Kaldavasshytta (Voss Utferdslag)
 • (P) Kaldavatnet med Kaldavasshytta med Grtånesene og Kaldavassnuten bak (Kaldavatni)
 • Kaldavatnet med Kaldavasshytta med Grånesene og Kaldavassnuten bak
 • Kaldavatnet med Kaldavasshytta med Kaldavassnuten bak
 • Kaldavatnet mot sør sedd frå parti ved Kaldavasshytta
 • Kaldavasshytta (Voss Utferdslag)
 • Kaldavasshytta med Kaldavatnet bak (Voss Utferdslag)
 • Kaldavasshytta (Voss Utferdslag)
 • Biletparti ved Kaldavasshytta med Grånesene og Kaldavassnuten bak (Kaldavasshytta-Myrdal)
 • Vegvisar til Upsete Myrdal eller Hallingskeid med Sauafjellet bak (Skilt Biletparti ved Kaldavasshytta)
 • Vegvisar til Kaldavasshytta Upsete Myrdal eller Hallingskeid (Skilt Biletparti ved Kaldavatnet Kaldavatni)
 • Kaldavatnet (Kaldavatni) (Kaldavasshytta-Myrdal)
 • Kaldavatnet (Kaldavatni) (Kaldavasshytta-Myrdal)
 • Biletparti mellom Grånesene og Kaldavassnuten med Tarven bak (Kaldavasshytta-Myrdal)
 • Biletparti mellom Grånesene og Kaldavassnuten med Tarven bak (Kaldavasshytta-Myrdal)
 • Biletparti mellom Grånesene og Kaldavassnuten med Tarven bak (Kaldavasshytta-Myrdal)
 • (P) Myrdal Stasjon (Kaldavasshytta-Myrdal)
 • Date: 03.09.2013

 • Klevavatnet frå Klevabrua (Bergensbana Bergensbanen Myrdal-Hallingskeid)
 • Klevavatnet frå Bergensbana (Myrdal-Hallingskeid)
 • Klevabrua med Klevanosi bak (Løva) (Bergensbana Bergensbanen Myrdal-Hallingskeid)
 • Klevabrua med Klevavatnet bak (Bergensbana Bergensbanen Myrdal-Hallingskeid)
 • Klevabrua med Klevavatnet bak (Bergensbana Bergensbanen Myrdal-Hallingskeid)
 • Myrdalen med Rallarvegen Myrdøla mot Myrdal Stasjon
 • Myrdal Stasjon med lokaltog (69-sett)
 • Myrdal Stasjon Myrdalen Geitanosi
 • Myrdal Stasjon med lokaltog på veg mot Gravhalsen (69-sett)
 • Myrdal mot Myrdal Stasjon
 • Myrdal mot Myrdal Stasjon
 • Myrdal Stasjon (Lagerbygning med Myrdals skilt)
 • Date: 02.09.2013

 • Klevavatnet frå Klevabrua (Bergensbana Bergensbanen Myrdal-Hallingskeid)
 • Myrdal Stasjon med Flåmasbana
 • Myrdal Stasjon med Flåmasbana og turistar på Myrdal Stasjon
 • Myrdal Stasjon med Flåmasbana og tog på veg mot Gravhalsen
 • Flåmsdalen frå Myrdalen (Leite)
 • Skrubbær (Cornus suecica) på Myrdal (Flora)
 • Date: 01.09.2013

 • Myrdal (Boligar Myrdal gamle Skule Myrdal Fjellstove Gravhalsen)
 • Myrdal Stasjon (Boligar Myrdal gamle Skule Myrdal Fjellstove Gravhalsen)
 • Myrdal Stasjon frå Flåmsbanesporet (Flåmsbana)
 • Myrdal Stasjon frå Flåmsbanesporet (Flåmsbana)