Voss Now
Menu   Search
September 2010


Date: 30.09.2010

 • Ovirsdalen sedd med Stuasetbotnen Gråsåta og Rambera frå Vikafjellet
 • Vik sedd frå Storesvingen
 • Grønsberg ein gamal høgdegard i Seljedalen (Vik) (Seljadalen)
 • Flateng - Utsyn mot stølen Flateng Stuasetbotnen og Gråsåta (Hauststemning)
 • Flateng - Utsyn mot stølen Flateng frå Hovden (Hauststemning)
 • Flateng - Utsyn mot stølen Flateng Stuasetbotnen og Gråsåta (Hauststemning)
 • Nummedalsmyrane - Vassregulering til Nummedalsstølen med Stuasetbotene bak
 • Nummedalsmyrane og Ovirsdalen sedd på veg mot Stuasetbotnen
 • Stuasetbotnen med Gråsåta
 • Stuasetbotnen med Gråsåta
 • Stuasetbotnen Ovirsdalen Daurmålshaugen Bøadalen Synshovden Bøeggi og Sognefjorden sedd frå parti ved Gråsåta
 • Bøadalen Synshovden Bøeggi og Sognefjorden sedd frå parti ved Gråsåta
 • Rambera - Biletparti bak Gråsåta på veg mot Rambertinden
 • Rambera - Biletparti bak Gråsåta på veg mot Rambertinden
 • Rambera - Biletparti bak Gråsåta på veg mot Rambertinden
 • Rambera - Biletparti bak Gråsåta på veg mot Rambertinden
 • Rambera - Biletparti bak Gråsåta på veg mot Rambertinden
 • Ramberetinden 1623 moh. mot Fresvikbreen
 • Fresvikbreen frå Rambertinden 1623 moh.
 • Rambertinden 1623 moh. mot Vidasethovden og Kjerringafjellet
 • Vidasethovden og Kjerringafjellet frå Rambertinden 1547 moh. med Jotunheimen bak i det fjerne
 • Kjerringafjellet Storehaugfjellet med Jotunheimen bak sedd frå Rambertinden 1547 moh. (Storehaugen Storhogen)
 • Jotunheimen frå Ramberetinden 1547 moh.
 • Rambertinden 1623 moh. mot Jostedalsbreen
 • Rambertinden 1623 moh. mot Lønahorgi
 • Rambertinden 1623 moh. retning Vik/Sognefjorden
 • Rambertinden 1623 moh. retning Vik/Sognefjorden
 • Rambera mot Rambertinden og Fresvikbreen
 • Rambera mot Synshovden Eggjakleiv og Sognefjorden
 • Rambera mot Sognefjorden og Balestrand
 • (P) Rambera mot Ovirsdalen Bøadalen Sognefjorden og Balestrand
 • Rambera mot Sognefjorden og Balestrand
 • Rambera mot Bøadalen Synshovden Eggjakleiv og Sognefjorden
 • Rambera mot Bøadalen Bøeggi Synshovden Eggjakleiv og Sognefjorden

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 29.09.2010

 • Flåmselvi og Flåm kyrkje
 • Flåm kyrkje
 • Flåm sedd frå Hagaberget
 • Flåm sedd frå Hagaberget
 • Rjoandefossen Vidmesnosi frå Hagaberget
 • Bjønnstigen mot Flåm
 • Bjønnstigen mot Flåm
 • Reset mot Ramnanosi og Gudmedalen (Haustemning)
 • Reset mot Ramnanosi og Gudmedalen (Haustemning)
 • Reset Hauststemning på veg mot Øyane med Bjørnnosi bak
 • Øyane frå Kringla med Ramnanosi og Gudmedalen bak
 • Øyane frå Kringla med Ramnanosi og Gudmedalen bak
 • Øyane - Stølar (Flåm)
 • Framgarden Flåm og Håreina
 • Flåm kyrkje
 • Otternes med Aurlandsfjorden bak (Åtnes)
 • Otternes med Aurlandsfjorden bak (Åtnes)
 • Otternes med Aurlandsfjorden bak (Åtnes)
 • Otternes mot Bøen og Aurlandsfjorden
 • Aurlandsfjorden frå Flåm

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 28.09.2010

 • (P) Aurlandsfjorden frå Flåm (Aurland)
 • Aurlandsfjorden frå Flåm (Aurland)
 • Aurlandsfjorden sedd frå parti ved Aurland
 • (P) Aurlandsfjorden frå Ås (Aurland)
 • Ås mot Aurlandsfjorden (Aurland)
 • Ås mot Aurlandsfjorden (Aurland)
 • Aurlandsfjorden og Ås (Aurland)
 • Stegasteinen med Aurlandsfjorden bak (Aurland)
 • Stegasteinen med Aurlandsfjorden bak (Aurland)
 • Kvammadal mot Høgåsen (Aurland)
 • (P) Kvammadalen med Høgåsen sedd på veg mot Prest (Aurland)
 • (P) Prest med Aurland og Aurlandsfjorden (Aurland)
 • Prest 1363 moh. med Aurlandsfjorden Syrdalsbreen Stiganosi og Fresvikbreen (Aurland)
 • Prest 1363 moh. mot Høgåsen, Aurland, Hovdungo, Aurlandsfjorden og Flåm (Aurland)
 • Prest 1478 moh. - Utsyn frå parti på Prest mot mot Blåskavlen (Aurland)
 • Fresvikbreen - Utsyn frå parti på Prest mot Fresvikbreen (Aurland)
 • Syrdalsbreen - Utsyn frå parti på Prest mot Steganosi Syrdalsbreen (Aurland)
 • Prest med utsyn mot Aurlandsfjorden og Flåm (Aurland)
 • Prest 1363 moh. med utsyn mot Steganosi Syrdalsbreen og Fresvikbree (Aurland)n
 • Hauststemning på Høgåsen (Aurland)
 • Høgåsen med Aurlandsfjorden bak (Hauststemning) (Aurland)
 • Høgåsen mot Prest (Hauststemning)
 • Høgåsen med Aurlandsfjorden bak (Hauststemning) (Aurland)
 • Høgåsen med Aurlandsfjorden bak (Hauststemning) (Aurland)
 • Høgåsen med Aurlandsfjorden bak (Hauststemning) (Aurland)
 • Aurlandsfjorden frå Høgåsen med Ås oppe i lia (Hauststemning) (Aurland)
 • Kvammadalen og Glomsete frå parti på Høgåsen (Aurland)
 • Kvammadalen frå parti på Høgåsen (Aurland)
 • Bjørgo med Glomsete og Kvammadalen bak (Aurland)

 • Nordlys (Polarlys Aurora polaris)over Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 27.09.2010

 • Herheim Gavle og Sausjord (Vossestrand)
 • Engjaland med Kasethovden or Reppeggi bak (Vossestrand)
 • Myrkdalen frå Storeskrea (Vossestrand)
 • Myrkdalen frå parti ved Storeskrea (Vossestrand)
 • Sundvesstølen og Noltane (Vossestrand)
 • Sundvesstølen Myrkdalen og Svolefjell (Vossestrand)
 • Sundvesstølen med Kleppshovden bak (Vossestrand)
 • Reppane Reppabotn og Reppeggi (Vossestrand)
 • Oppheimsvatnet - Hauststemning ved Oppheimsvatnet
 • Oppheimsvatnet - Hauststemning ved Oppheimsvatnet
 • Oppheimsvatnet - Hauststemning ved Oppheimsvatnet
 • Oppheimsvatnet - Hauststemning ved Oppheimsvatnet
 • Oppheim frå Øyjord (Ødegård)
 • Oppheim frå Øyjord (Ødegård)
 • Øyjordsstølen med Oppheimsvatnet bak (Øygjordstøl Oppheim)
 • Hauststemning på fjellet nedanfor Snauskallen mot Oppheim og Oppheimsvatnet
 • Hauststemning på fjellet nedanfor Snauskallen mot Oppheimsvatnet
 • Hauststemning på fjellet nedanfor Snauskallen mot Oppheim og Oppheimsvatnet
 • Myrkdalsvatnet sedd frå parti mellom Snauskallen og Fjellet (Oppheim)
 • Stemningsbilete mellom Snauskallen og Fjellet (Hauststemnig Oppheim)
 • Utsyn mot Finne Vinjahagen og Bidne frå parti ovanfor Fjellet (Hauststemnig Oppheim)
 • Oppheim Oppheimsvatnet og Vasstrondi sedd frå parti ved Fjellet

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 26.09.2010

 • Hodnaberg og Hamlagrøvatnet
 • Hamlagrøvatnet - På veg oppover langs røyrgata til Hodnaberg Kraftstasjon med hamlagrøvatnet bak (Hodnaberg Kraftverk)
 • Hamlagrøvatnet - På toppen av røyrgata til Hodnaberg Kraftstasjon med hamlagrøvatnet bak (Hodnaberg Kraftverk)
 • Hamlagrøvatnet sedd frå toppen av røyrgata til Hodanberg Kraftverk (Hodnaberg Kraftstasjon)
 • (P) Utsyn frå toppen av røyrgata til Hodanberg Kraftverk (Sveindalsnuten Blåkoll Sveindalsneset Hamlagrøvatnet Hodnaberg)
 • Sveindalsneset og Hamlagrøvatnet med Kjerringafjellet og Bukkafjellet bak (Småbrekkebukken) frå toppen på røyrgata til Hodnaberg Kraftverk (Kraftstasjon)
 • Torfinnsosen og Torfinnsheim med Kulsafjøra bak (Gråsida)
 • Torfinnsheim (Gråsida)
 • Torfinnsheim (Gråsida)
 • Torfinnsheim med Mykkeltveitveten bak (Gråsida)
 • Torfinnsosen og Torfinnsvatnet med Kulsafjøra bak (Demning) (Gråsida)
 • Torfinnsosen og Torfinnsvatnet med Kulsafjøra bak (Demning) (Gråsida)
 • Torfinnsosen og Torfinnsvatnet (Demning) (Gråsida)
 • Torfinnsosen og Torfinnsvatnet (Demning) (Gråsida)
 • (P) Torfinnsvatnet og Torfinnsosen med Hamlagrøvatnet og Mykletveitveten bak sedd frå Kulsafjøra (Gråsida)
 • Torfinnsvatnet og Torfinnsosen med Hamlagrøvatnet bak frå Kulsafjøra (Gråsida)
 • Torfinnsvatnet sedd frå parti på Gråsida
 • Minnesmerke på Gråsida ved Slåttebakkatjørni over Karl Bernhard Bø Sverre Bygd Kåre Stalheim og Godskalk Songve som omkom 7 September 1950 (Gråsida)
 • Minnesmerke på Gråsida ved Slåttebakkatjørni over Karl Bernhard Bø Sverre Bygd Kåre Stalheim og Godskalk Songve som omkom 7 September 1950 (Gråsida) (Gråsida)
 • Timaglaset eit landemerke på Gråsida (Gråsida)
 • Timaglaset eit landemerke på Gråsida (Gråsida)
 • (P) Utsyn frå Timaglaset med Torfinnsvatnet bak (Gråsida)
 • Timaglaset - Utsyn mot Timaglaset og Gråsida med Torfinnsvatnet bak (Gråsida)
 • Gråsida - Utsyn mot Gråsida sedd mellom Timagalset og Torfinnsdalen (Gråsida)
 • (P) Utsyn mot Torfinnsdalen og Torfinnsdalsvatnet Stora (Gråsida)
 • Torfinnsdalen og Torfinnsdalsvatnet Stora (Gråsida)
 • Torfinnsdalen og Torfinnsdalsvatnet Stora (Gråsida)
 • Torfinnsdalen og Torfinnsdalsvatnet Stora med Gråsidetoppen 1307 moh. med Voss bak(Fridtjof Nansen Ola Lid Steinhytte) (Gråsida)
 • Steinhytta ved Stora Torfinnsdalsvatnet (Fridtjof Nansen Ola Lid Steinhytte) (Gråsida)
 • Steinhytta ved Stora Torfinnsdalsvatnet (Fridtjof Nansen Ola Lid Steinhytte) (Gråsida)
 • Gråsidetoppen 1307 moh. med Voss bak (Gråsida)
 • Voss sedd nedanfor Sandfjellet (Gråsida)
 • Haustfargar i fjellet med Voss bak
 • Haustfargar i fjellet med Voss bak
 • Haustfargar i fjellet med Voss bak
 • Voss sedd ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 25.09.2010

 • Ålvik mot Elkem Bjølvefossen (Kvam)
 • Ålvik mot Elkem Bjølvefossen (Kvam)
 • Steinestø og Hardangerfjorden (Kvam)
 • Gamlastovo Gardsrestaurant ved Fykse (Kvam)
 • Fykse grenda (Kvam)
 • Fykse grenda (Kvam)
 • Fyksesund med Fyksesund bru (Kvam)
 • (P) Bjørke mot Hardangerfjorden og Kvamsøy (Kvam)
 • Bjørke mot Hardangerfjorden og Samlen (Kvam)
 • Bjørke mot Hardangerfjorden og Kvamsøy (Kvam)
 • Bjørke med Torefjell bak (Kvam)
 • Bjørke med mot Kvamsøy og Hardangerfjorden (Kvam)
 • Sauer på beite ovanfor Bjørke med Kvamsøy og Hardangerfjorden bak (Kvam)
 • Bjørkeveten 571 moh. med Kvamsøy og Hardangerfjorden bak (Kvam)
 • (P) Bjørkeveten 571 moh. mot Ytre Ålvik Hardangerfjorden Samlen og Kvamsøy (Kvam)
 • Bjørkeveten 571 moh. mot Ytre Ålvik og Oksen bak i biletet (Hardangerfjorden) (Kvam)
 • Bjørkeveten 571 moh. mot Hardangerfjorden og Kvamsøy (Kvam)
 • (P) 360 graders utsyn frå toppen på varden til Bjørkeveten 571 moh. (Kvam)
 • Bjørkeveten mot Samlen Kvamsøy og Hardangerfjorden (Kvam)
 • Bjørkeveten mot Kvamsøy og Hardangerfjorden (Kvam)
 • Fyksesund sedd frå Fyksesund brua med Klyve bak i biletet (Kvam)
 • Fyksesund mot Hardangerfjorden sedd frå Fyksesund brua (Kvam)
 • Rykkje mot Bjelkaneset Samlen og Hardangerfjorden (Kvam)
 • Flotve mot Samlen og Hardangerfjorden (Kvam)
 • Øystese og Torefjell frå Buaneset (Kvam)
 • Øystese frå Sjusetevegen (Kvam)
 • Øystese frå Sjusetevegen (Kvam)
 • Sjusete skisenter med Torefjell bak (Øystese Kvam)
 • Sjusete skisenter i Øystese (Kvam)
 • Torefjellet 1050 moh. mot Øystese og Hardangerfjorden (Kvam)
 • Torefjellet 1050 moh. mot Fuglafjellet (Kvam)
 • Torefjellet 1050 moh. mot Skrott (Kvam)
 • Torefjellet 1050 moh. og vidare utover Hardangerfjorden (Kvam)
 • Torefjellet Varde mot Øystese og Hardangerfjorden (Kvam)
 • Torefjellet Varde mot Øystese og Hardangerfjorden (Kvam)
 • Torefjellet Varde mot Øystese og Hardangerfjorden (Kvam)
 • Torefjellet Varde mot Øystese Buaneset Kvamsøy Samlen og Hardangerfjorden (Kvam)
 • Torefjellet Varde mot Norheimsund Vikøy Framnes Aksnes og Hardangerfjorden (Kvam)
 • (P) Torefjellet mot Skrott Fitjadalsvatnet Øystese og Hardangerfjorden (Kvam)
 • (P) Torefjellet mot Fitjadalsvatnet Øystese og Hardangerfjorden (Kvam)
 • Torefjellet mot Skrott (Kvam)
 • Torefjellet mot Fitjadalsvatnet Øystese og Hardangerfjorden (Kvam)
 • Torefjellet mot Fitjadalsvatnet Øystese og Hardangerfjorden (Kvam)
 • Norheimsund frå Skutlaberg (Kvam)
 • Norheimsund frå Skutlaberg (Kvam)

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 24.09.2010

 • Bordalen sedd ovanfor Roset
 • Voss sedd nedanfor Sandfjellet
 • Gossland Hellesneset Dyrvedalen og Bulken sedd nedanfor Sandfjelle
 • Haustfargar i fjellet ovanfor Voss
 • Molteblad i haustfargar (Rubus chamaemorus) (Multeblad i høstfargar) (Flora)
 • Fjellbjørk i haustfargar (Flora)
 • Haust i fjellet med Voss i bakgrunnen (haustfargar)
 • Haust i fjellet med Voss i bakgrunnen (haustfargar)
 • Haust i fjellet med Voss i bakgrunnen (haustfargar)
 • Hauststemning i fjellet ovanfor Hindartveit/Voss
 • Voss sedd ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)

  Date: 23.09.2010

 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Lindheim (Almeland Alland Skulestadmo)
 • Nesheimstunet (Lønavatnet Reppen Skulestadmo)
 • Fletre (Reppen Skulestadmo)
 • Tvinno - Stemningsbilete ved Tvinno (Tvinne Tvinde Gamalt Kvernhus)
 • Gamalt Kvernhus ved Tvinno (Tvinne Tvinde)
 • Rokne (Bordalen) mot Vangsvatet og Hellesneset
 • Voss frå Bordalen

  Date: 22.09.2010

 • Flåm med Flåmselvi og Flåm Kyrkje
 • Dalsbotn - Geiter på veg ut til beite etter mjølking
 • Rjoandefossen (Flåmsdalen)
 • Kårdal med Kårdalsfossen og Flåmselvi sedd frå Flåmsbana (Flåmsdalen)
 • Kårdal nedlagt gardsbruk i Flåmsdalen
 • Kårdal fellesstøl (Geitastøl i Flåmsdalen)

  Date: 21.09.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Flåm med Flåmsbanemuseet bak
 • Cruiseskipet Albatros på veg inn til Flåm hamn (The Cruise Ship Albatros on its way to Flåm Harbor)
 • Flåm Hamn med turisbåten Lykkeper og Cruiseskipet Albatros
 • Flåm Hamn med turisbåten Lykkeper og Cruiseskipet Albatros
 • Cruiseskipet Albatros ved Flåm Hamn
 • Cruiseskipet Albatros ved Flåm Hamn - Mange nysgjerrige oppe brua til Cruiseskipet Albatros
 • Cruiseskipet Albatros ved Flåm Hamn på Aurlandsfjorden
 • Cruiseskipet Albatros ved Flåm Hamn på Aurlandsfjorden

  Date: 20.09.2010

 • Voss frå Raugstadvegen
 • Bordalen Bordalsgjelet Hjelle Mølsterteigen og Sætre frå Raugstadvegen
 • Voss frå Bordalen (Rokne)
 • Gossland og Hellesneset frå Bordalen (Rokne) (Vangsvatnet)
 • Lirhus Lofthus Skjerpe Grevle og Bavallen frå Lirhus (Skulestadmo)
 • Lirhus Voss Jordbruksskule Trodo Motræet (Skulestadmo Trå)
 • Ringhem Nedre og Store Ringheim (Voss Nedre Ringheim)
 • Ringhem Nedre (Kyr på beite Voss Nedre Husdyr Ringheim Fauna)
 • Flåm med Flåmselvi og Flåm Kyrkje
 • Kjosfossen (Flåmsdalen Flåmsbana Waterfall)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 19.09.2010

 • Brukshestar på Presisjonskøyring i Gjernesmoen (Brukshestkonkurranse) (Husdyr Hest Fauna)
 • Index - Brukshestar på Presisjonskøyring i Gjernesmoen (Brukshestkonkurranse)

 • Minitreff i Eideshagen (Fotball) - Bulken IL ynskjer alle minispelarar (fødd 2003, 2002, 2001 og 2000) velkomne til å avslutta sesongen i Eideshagen
 • Index - Minitreff i Eideshagen (Fotball)

  Date: 18.09.2010

 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Voss frå Bordaln
 • Mosafinnmonumentet (Ridande Vossabryllaup Minnesmerke Voss)
 • Mosafinnmonumentet (Ridande Vossabryllaup Minnesmerke Voss)
 • Uttrågata frå Stasjonsbrekka (Stasjonsvegen Voss)
 • Uttrågata frå Stasjonsbrekka (Stasjonsvegen mot Uttrågata og Vangskyrkja Voss kyrkje)
 • Tog 602 på veg inn til Voss Stasjon
 • Myrdal Stasjon - Dagens gjøremål er fjerninga av sporveksel 10 på Myrdal Stasjon
 • Myrdal Stasjon - Siste tog over den gamle sporvekselen på Myrdal Stasjon (Sporveksel 10)
 • Myrdal Stasjon - Snart er sporveksel 10 på Myrdal Stasjon ein saga blott

  Date: 17.09.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Skodda ligg tjukk over Vossebygda i morgontimane - Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Hauststemning i fjellet med Voss i bakgrunnen - Voss sedd ovanfor Roset/Hindartveit (Haustgarfar)
 • Hauststemning i fjellet med Voss i bakgrunnen - Voss sedd ovanfor Roset/Hindartveit (Haustgarfar)
 • Hauststemning i fjellet (Haustfargar på Bjørkelauvet) (Flora)
 • Hauststemning i fjellet (Haustfargar på Bjørkelauvet) (Flora)
 • Rupebær (Flora) (Voss) (Haustgarfar)
 • Hauststemning i fjellet med Voss i bakgrunnen - Voss sedd ovanfor Roset/Hindartveit (Haustgarfar)
 • Hauststemning i fjellet med Gossland Hellesneset Dyrvedalen og Bulken bak sedd ovanfor Hindartveit (Haustgarfar)
 • Hauststemning i fjellet Voss i bakgrunnen sedd ovanfor Hindartveit (Haustgarfar)
 • Stemningsbilete ovanfor Hindartveit (Bekk med rennande vatn)
 • Krekling (Empetrum nigrum) (Flora)
 • Blomsterlav (Cladonia bellidiflora)
 • Hindartveit - Sauer på beite ved Hindartveit (Husdyr Fauna)
 • Hindartveit (Stølar/Hytter)
 • Sauer på beite ved Hindartveit
 • Sauer på beite ved Hindartveit
 • Voss sedd ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)

  Date: 16.09.2010

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Fleisher's Hotel Voss Stasjon og Kulturhuset frå Gjelle (Hjelle Gullfjordungsvegen Ullestad Sivlevegen Hangursvegen Smidjevegen)
 • Svartenakken frå Gjelle (Hjelle Eskelandsvegen Finnesvegen Gullfjordungsvegen)
 • Finne frå Gjelle (Hjelle Gullfjordungen Skule Finnesvegen Geili Kalvatrevegen Rekkje)
 • Skjelde Liland og Haga (Bulken)
 • Skjelde og Lunde (Bulken)
 • Saue (Bulken)
 • Dyrvedalen med Rekve, Røthe, Sæve og Hæve
 • Rekve (Bulken)
 • Dyrvedalen med Bulken Skule, Gjerme, Gjerstad, Dolve, Veka og Bø
 • Bø og Veka (Bulken)
 • Bø og Byrkje (Bulken)
 • Nesthus mot Vangsvatnet og Voss
 • Glimme mot Gossland Bulken og Hellesneset
 • Sætre med Voss bak (Hest Husdyr)
 • Sætre - Stemningsbilete ovanfor Sætre (Rennande Bekk)
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Ringheim frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Lirhus frå Øvsthus (Skulestadmo Kvitheim)
 • Bavallen med Grevleselvi sedd frå Øvsthus (Kvitheim)

  Date: 15.09.2010

 • Myrdal Stasjon med Tog 61
 • Myrdal Stasjon med Tog 61
 • Myrdal sedd frå Flåmsbanesporet

  Date: 14.09.2010

 • Myrdal - Mot Myrdal Stasjon
 • Myrdalselva (Myrdøla) renn fritt nedover mot Flåmsdalen
 • Myrdalssvingane - På veg nedover Myrdalssvingane med Myrdalselva (Myrdøla) bak (Rallarvegen)
 • Myrdalselva (Myrdøla) renn fritt nedover sedd frå Rallarvegen (Myrdalssvingane)
 • Myrdalssvingane med Myrdalselva (Myrdøla) bak (Rallavegen)
 • Myrdalssvingane - Den gamle telefonlinja til Myrdal er freda (Rallavegen)
 • Telefonlinje - Den gamle telefonlinja til Myrdal er freda (Myrdalssvingane Rallavegen Telefonstolpe Telefonlinje)
 • Myrdalselva (Myrdøla) renn fritt nedover mot Flåmsdalen frå Myrdal sedd frå Myrdalssvingane (Rallavegen)
 • Myrdalselva (Myrdøla) Me er komne til vegs ende på Myrdalssvingane og byrjar på Flåmsdalen
 • Myrdalselva - Det er like før Myrdalselva (Myrdøla) renn ut i Flåmselvi (Flåmsdalen Rallarvegen)

  Date: 13.09.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss frå Bordalen
 • Kulturhuset Fleisher's Hotel og Voss Stasjon frå Bordalen
 • Tvildemoen og Rogne frå Bordalen
 • Rogne frå Bordalen
 • Bryn med Tvilde bak frå Haugateigen
 • Bryn med Voss bak
 • Kløve med lokaltog på veg mot Urdland (Klyve Lokaltog 69-sett))
 • (P) Repål og Kyte sedd ovanfor Skiferbrotet på Øvre Kyte/Norheim
 • Repål sedd ovanfor Skiferbrotet på Øvre Kyte/Norheim (Skiferbrotet)
 • Kyte med Lønahorgi bak (Øvre Kyte)
 • Upsete - På veg mot Gravhalsen med sykkeltoget (Tog 610)
 • Uppsetdalen frå Gravhalsmunningen (Uppsetedalen) (Upsete Uppsete Upsetdalen Uppstedalen)

  Date: 12.09.2010

 • Index - Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne" - Musikk ved elevar frå Voss Kulturskule
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne" - Musikk ved elevar frå Voss Kulturskule
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne" - Musikk ved elevar frå Voss Kulturskule
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne" - Musikk ved elevar frå Voss Kulturskule
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne" - Musikk ved elevar frå Voss Kulturskule
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne" - Musikk ved elevar frå Voss Kulturskule
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne" - Torveig Dahl - Den Norske Kulturminnedagen
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne" - Torveig Dahl - Den Norske Kulturminnedagen
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne" - Torveig Dahl - Den Norske Kulturminnedagen
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne" - Torveig Dahl - Den Norske Kulturminnedagen
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"
 • Kulturminnedag på Tvildemoen - "Nytt liv i gamle minne"

 • Fotball 1. divisjon Kvinner Voss - Haugar (3-2) på Grasbanen (Fotball Damer)
 • Fotball 1. divisjon Kvinner Voss - Haugar (3-2) på Grasbanen (Fotball Damer)
 • Fotball 1. divisjon Kvinner Voss - Haugar (3-2) på Grasbanen (Fotball Damer)
 • Fotball 1. divisjon Kvinner Voss - Haugar (3-2) på Grasbanen (Fotball Damer)
 • Fotball 1. divisjon Kvinner Voss - Haugar (3-2) på Grasbanen (Fotball Damer)
 • Fotball 1. divisjon Kvinner Voss - Haugar (3-2) på Grasbanen (Fotball Damer)
 • Fotball 1. divisjon Kvinner Voss - Haugar (3-2) på Grasbanen (Fotball Damer)
 • Fotball 1. divisjon Kvinner Voss - Haugar (3-2) på Grasbanen (Fotball Damer)
 • Fotball 1. divisjon Kvinner Voss - Haugar (3-2) på Grasbanen (Fotball Damer)
 • Fotball 1. divisjon Kvinner Voss - Haugar (3-2) på Grasbanen (Fotball Damer)
 • Fotball 1. divisjon Kvinner Voss - Haugar (3-2) på Grasbanen (Fotball Damer)
 • Fotball 1. divisjon Kvinner Voss - Haugar (3-2) på Grasbanen (Fotball Damer)
 • Fotball 1. divisjon Kvinner Voss - Haugar (3-2) på Grasbanen (Fotball Damer)
 • Fotball 1. divisjon Kvinner Voss - Haugar (3-2) på Grasbanen (Fotball Damer)
 • Fotball 1. divisjon Kvinner Voss - Haugar (3-2) på Grasbanen (Fotball Damer)
 • Fotball 1. divisjon Kvinner Voss - Haugar (3-2) på Grasbanen (Fotball Damer)
 • Fotball 1. divisjon Kvinner Voss - Haugar (3-2) på Grasbanen (Fotball Damer)
 • Fotball 1. divisjon Kvinner Voss - Haugar (3-2) på Grasbanen (Fotball Damer)
 • Fotball 1. divisjon Kvinner Voss - Haugar (3-2) på Grasbanen (Fotball Damer)
 • Fotball 1. divisjon Kvinner Voss - Haugar (3-2) på Grasbanen (Fotball Damer)
 • Fotball 1. divisjon Kvinner Voss - Haugar (3-2) på Grasbanen (Fotball Damer)

  Date: 11.09.2010

 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim Lirhus Lofthus Dugstad)
 • Palmafossen frå Li (Rykke Gjerdåker Lid)
 • Rene - Ein liten del av nye vegen mellom Mønshaugen og Palmafossen er alt teke i bruk
 • Vike (Vikje Mønshaugen)
 • Vike (Vikje Mønshaugen)
 • Vike (Vikje Mønshaugen)

 • Fotballkamp - Voss-Fyllingen 3. Divisjon Herrar
 • Fotballkamp - Publikum ser på Voss-Fyllingen 3. Divisjon Herrar
 • Fotball Voss-Fyllingen 2-1 (1-1) 3. Divisjon Herrar
 • Fotball Voss-Fyllingen 2-1 (1-1) 3. Divisjon Herrar
 • Fotball Voss-Fyllingen 2-1 (1-1) 3. Divisjon Herrar
 • Fotball Voss-Fyllingen 2-1 (1-1) 3. Divisjon Herrar
 • Fotball Voss-Fyllingen 2-1 (1-1) 3. Divisjon Herrar
 • Fotball Voss-Fyllingen 2-1 (1-1) 3. Divisjon Herrar
 • Fotball Voss-Fyllingen 2-1 (1-1) 3. Divisjon Herrar
 • Fotball Voss-Fyllingen 2-1 (1-1) 3. Divisjon Herrar
 • Fotball Voss-Fyllingen 2-1 (1-1) 3. Divisjon Herrar
 • Fotball Voss-Fyllingen 2-1 (1-1) 3. Divisjon Herrar

 • 30 Års Jubileum - Elevar frå Voss Gymnas med 30 års Jubileum

  Date: 10.09.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss frå Roset (Haustlauv)
 • Voss sedd frå parti ved Roset (Haustfargar)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hangur Borstrondi Kvitheim)
 • Voss Jordbruksskule frå Hangurstoppen (Hangur Kvitheim Lofthus Lirhus Gjerdebu dagavdeling og Gjerde Barnehage)
 • Hanguren - Kyr på beite ved Hangursrestauranten med Voss i bakgrunnen (Husdyr fauna)
 • Hanguren - Kyr på beite ved Hangursrestauranten med Voss i bakgrunnen (Husdyr Fauna)
 • Voss frå Hanguren
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss sentrum frå Mølsterberget
 • Voss Stasjon med Kulturhuset bak sedd frå Mølsterberget
 • Bavallsbakken - Utbetring av Bavallsbakken er i gang til Ski-NM i 2012 (Bavallen)

  Date: 09.09.2010

 • Nesheim (Ulvik)
 • Nesheim (Ulvik)
 • Åsheim - Det nedlagde småbruket Åsheim med Eidfjorden til høgre i biletet (Ulvik)
 • Åsheim - Nedlagt småbruk (Ulvik)
 • Åsheim - Nedlagt småbruk med Eidfjorden bak (Ulvik)
 • Åsheim - Nedlagt småbruk (Ulvik)
 • Åsheim - Nedlagt småbruk med Eidfjorden bak (Ulvik)
 • Åsheim - Nedlagt småbruk (Ulvik)
 • Åsheim - Nedlagt småbruk med Eidfjorden bak (Ulvik)
 • Åsheim - Nedlagt småbruk (Ulvik)
 • Åsheim - Frå farne tider (Trerive) (Ulvik)
 • (P) Osafjorden Åsen Bruravik og Eidfjorden frå Åsheim (Ulvik)
 • Bruravik og Eidfjorden frå Åsheim (Ulvik)
 • Osafjorden og Åsen frå Åsheim (Ulvik)
 • Øvstestølen med Eidfjorden bak (Ulvik)
 • Øvstestølen med Eidfjorden bak (Ulvik)
 • Mursel - Biletparti mellom Øvstestølen og Grimsnuten med Eidfjorden bak (Ulvik)
 • Grimsnuten mot Langetjørn Vedåvotni Storelifletene Ulvik og Osafjorden (Ulvik)
 • Osafjorden frå parti på Grimsnuten (Ulvik)
 • Grimsnuten mot Langetjørn Vedåvotni Storelifletene Ulvik og Osafjorden (Ulvik)
 • Grimsnuten mot Osafjorden Åsen og Eidfjorden (Ulvik)
 • Grimsnuten mot Eidfjorden (Ulvik)
 • Grimsnuten 1228 moh mot Midtfjell (Ulvik)
 • (P) Eidfjorden Sørfjorden Hallanger og Midtfjell frå Grimsnuten 1228 moh. (Ulvik)

  Date: 08.09.2010

 • Reinunga Vatnahalsen og Myrdal frå Sjebergsnuten (Seltuftvatnet Reinungavatnet Flåmsbana Vendetunellen )
 • Myrdal stasjon frå Sjebergsnuten (Leite Mannskapsforlegning)
 • Myrdalssvingane og Myrdal frå Sjebergsnuten (Flåmsbana Myrdal Stasjon Leite Mannskapsforlegning Rallarvegen)
 • Myrdalssvingane - Starten på Myrdalssvingane sedd frå Sjebergsnuten (Rallarvegen)
 • Vatnahalsen frå Sjebergsnuten (Vatnahalsen Hotel Flåmsbana)
 • Reinunga Vatnahalsen og Myrdalssvingane frå parti på Sjebergsnuten (Flåmsbana Rallarvegen)
 • Reinunga sedd frå parti på Sjebergsnuten (Reinungavatnet Kjosfossen)
 • Reinunga og Vatnahalsen
 • Reinunga og Vatnahalsen (Vatnahalsen Hotel)

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nordlys Aurora polaris polarlys Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Nattbilete) (Hanguren)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 07.09.2010

 • Flåmsbana på veg mot Myrdal Stasjon
 • Myrdal Stasjon med Flåmsbana og Lokaltog (69-sett) inne på stasjonen
 • Myrdal Stasjon med Flåmsbana og Lokaltog (69-sett) inne på stasjonen
 • Myrdal Stasjon med Flåmsbana og Lokaltog (69-sett) inne på stasjonen
 • Flåmsbana på veg ut frå Myrdal Stasjon

 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Kveldsbilete Nattbilete Hanguren)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 06.09.2010

 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Nattbilete)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Sola er på veg opp) (Morgonbilete)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Roset
 • Borstrondi frå Bavallen (Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Lønavatnet Kvitheim Melsvantet Lundarvatnet Hanguren)
 • (P) Skulestadmo frå Hangurstoppen (Lønavatnet Kvitheim Melsvantet Lundarvatnet Palmafossen Hanguren)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Kveldsbilete)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 05.09.2010

 • Møyåni mot Hodnaberg (Hamlagrøvatnet)
 • Hamlagrøvatnet mot Hodnaberg
 • Sveindalen - Stølar i Øvre Sveindalen
 • Sveindalen - Stølar i Øvre Sveindalen
 • Sveindalen - Stølar i Øvre Sveindalen
 • Sveindalen - Stølar i Øvre Sveindalen
 • Sveindalsnuten 1065 moh. Varde mot Hamlagrøvatnet
 • Sveindalsnuten 1065 moh. mot Hamlagrøvatnet
 • Sveindalseggi mot Songrøvatnet
 • Sveindalseggi mot Løjedalsnuten (Løkedalsnuten)
 • Kiellandbuen mot Løkjedalsnuten og Fyksesund (Løkedalsnuten)
 • Kiellandbuen mot Løkjedalsnuten og Fyksesund (Løkedalsnuten)
 • Løkjedalsnuten mot Botnen og Fyksesund (Løkedalsnuten)
 • Blåkoll og Sveindalsnuten med Kiellandbuen frå Løkjedalsnuten (Løkedalsnuten)
 • Kiellandbuen på Løkjedalsnuten (Løkedalsnuten)
 • Løkjedalen - På veg nedover i Løkjedalen med utsyn mot Botnen og Fyksesund (Løkedalen)
 • Flatabødalen frå Løkjedalen (Løkedalen) (Kvam herad)
 • Flatabødalen mot Flatabøstølen og Løkjedalsnuten med Løkjedalen til venstre og Trongedalen til høgre (Løkedalen Løkedalsnuten) (Kvam herad)
 • Flatabøstølen mot Løkjedalsnuten med Løkjedalen til venstre og Trongedalen til høgre (Løkedalen Løkedalsnuten) (Kvam herad)
 • Flatabødalen mot Flatabøstølen og Løkjedalsnuten med Løkjedalen til venstre og Trongedalen til høgre (Løkedalen Løkedalsnuten) (Kvam herad)
 • Flatabø (Botnen Gjestetun) (Fyksesund) (Kvam herad)
 • Flatabø (Botnen Gjestetun) (Fyksesund) (Kvam herad)
 • Flatabø (Botnen Gjestetun) (Fyksesund) (Kvam herad)
 • Botnen (Fyksesund) (Kvam herad)
 • Botnen (Fyksesund) (Kvam herad)
 • Botnen med Fyksesund bak (Kvam herad)
 • Botnen med Flatafjellet og Løkjedalsnuten bak (Fyksesund) (Løkedalsnuten) (Kvam herad)
 • Botnen med Flatafjellet og Løkjedalsnuten bak (Fyksesund) (Løkedalsnuten) (Kvam herad)
 • Botnen med Flatafjellet og Løkjedalsnuten bak (Fyksesund) (Løkedalsnuten) (Kvam herad)
 • Fyksesund (Kvam herad)
 • Fyksesund med Flatafjellet og Løkjedalsnuten bak (Løkedalsnuten) (Kvam herad)
 • Fyksesund (Kvam herad)
 • Fyksesund (Kvam herad)
 • Fyksesund (Kvam herad)
 • Trongedalen med Løkjedalen og Løkjedalsnuten bak (Løkedalen Løkedalsnuten) (Kvam herad)
 • Trongedalen (Kvam herad)
 • Trongedalen (Kvam herad)
 • Trongedalen med Løkjedalsnuten til høgre (Kvam herad)
 • Songrøvatnet - På veg mot Songrøvatnet frå Trongedalen
 • Songrøvatnet mot Songrø
 • Songrø og Songrøvatnet (Illefletene Middagshorgi)
 • Kvålsdalstjørni - På veg over Nedre Kvålsdalstjørni
 • Kvålsdalstjørni - På veg over Nedre Kvålsdalstjørni
 • Hamlagrøvatnet frå Hodnaberg

  Date: 04.09.2010

 • Håstabba - Det nedlagde småbruket Håstabba mellom Kvanndal og Lussand (Granvin)
 • Håstabba - Det nedlagde småbruket Håstabba mellom Kvanndal og Lussand (Granvin)
 • Håstabba - Det nedlagde småbruket Håstabba mellom Kvanndal og Lussand (Granvin)
 • Håstabba - Det nedlagde småbruket Håstabba mellom Kvanndal og Lussand (Granvin)
 • Håstabba - Det nedlagde småbruket Håstabba mellom Kvanndal og Lussand (Granvin)

 • Utne frå bilferja Hardingen (Ullensvang)
 • Utne sedd frå Setehaug med Oksen bak (Ullensvang)
 • (P) Utne sedd frå Setehaug med Oksen bak (Ullensvang)
 • Utne sentrum sedd frå Setehaug med Oksen bak (Ullensvang)
 • Fossdal med Oksen bak (Ullensvang)
 • Demmena - Biletparti ved Demmena (Ullensvang)
 • Demmena Botnane Skorasetenuten og Oksen (Ullensvang)
 • Grimsvatnet - Øvre og Nedre Grimsvatnet (Ullensvang)
 • Grimsvatnet - Øvre og Nedre Grimsvatnet (Ullensvang)
 • Hardangerfjorden Svartavatnet Grimsvantet Utnefjorden Oksen og Eidfjorden sedd frå parti på Grimsnuten (Ullensvang)
 • Svartavatnet Samlen og Hardangerfjorden sedd frå parti på Grimsnuten (Ullensvang)
 • Grimsnuten med Eidfjorden bak (Ullensvang)
 • Grimsnuten 1233 moh. (Ullensvang)
 • Grimsnuten 1233 moh. Utsyn frå Grimsnuten 1233 moh. (Ullensvang)
 • Grimsnuten 1233 moh. mot Samlen og Hardangerfjorden (Ullensvang)
 • Grimsnuten 1233 moh. mot Oksen Utnefjorden og Eidfjorden (Ullensvang)
 • Grimsnuten 1233 moh. mot Røvhaug Oksen Utnefjorden Eidfjorden Tveismenuten Lutranuten Raudnos og Kinsarvik (Ullensvang)
 • Grimsnuten mot Røvhaug, Oksen, Eidfjorden Tveismenuten, Lutranuten, Raudnos og Kinsarvik (Ullensvang)
 • Biletparti nedanfor Grimsnuten mot Røvhaug, Oksen og Eidfjorden (Ullensvang)
 • Biletparti nedanfor Grimsnuten mot Røvhaug, Eidfjorden og Kinsarvik (Ullensvang)
 • Hardangerfjorden - På heimveg med bilferja Hardingen over Hardangerfjorden mellom Utne og Kvanndal (Ullensvang)
 • Hardangerfjorden - På heimveg med bilferja Hardingen over Hardangerfjorden mellom Utne og Kvanndal (Ullensvang)

  Date: 03.09.2010

 • Vikesland (Flåm Aurland)
 • Vikesland med Aurlandsfjorden bak (Aurland)
 • Høgsete med Flåm og Aurlandsfjorden bak (Aurland)
 • Joasete stølar (Aurland)
 • Flåm og Aurlandsfjorden sedd nedanfor Joasete (Aurland)
 • Flåm og Aurlandsfjorden sedd nedanfor Joasete (Aurland)
 • Flåm og Aurlandsfjorden sedd nedanfor Joasete (Aurland)
 • Flåm og Aurlandsfjorden sedd nedanfor Joasete (Aurland)
 • Flåm og Aurlandsfjorden sedd nedanfor Joasete (Aurland)
 • Aurlandsfjorden sedd nedanfor Joasete (Aurland)
 • (P) Flåmsdalen frå Ramnanosi 1421 moh. (Aurland)
 • Ramnanosi 1421 moh. (Aurland)
 • Fretheim og Flåm sedd frå Ramnanosi 1421 moh. (Aurland)
 • Fretheim og Flåm sedd frå Ramnanosi 1421 moh. (Aurland)
 • Flåm med Flåm kyrkje sedd frå Ramnanosi 1421 moh. (Aurland)
 • Vassbygdi frå Liahovden (sedd like ved Blåskavalavarden) (Aurland)
 • Vassbygdi frå Liahovden (sedd like ved Blåskavalavarden) (Aurland)
 • Vassbygdi frå Liahovden (sedd like ved Blåskavalavarden) (Aurland)
 • Hovdungavarden 1343 moh. med Aurlandsfjorden og Prest bak (Aurland)
 • Flåm og Aurlandsfjorden sedd nedanfor Hovdungavarden (Aurland)
 • Hovdungo og Aurlandsfjorden (Aurland)
 • Hovdungo Aurlandsfjorden og Prest (Aurland)
 • Aurland og Aurlandsfjorden frå Hovdungo
 • Aurland og Aurlandsfjorden frå Hovdungo
 • Aurland Aurlandsfjorden og Prest frå Hovdungo
 • Aurland frå Hovdungo
 • Aurland frå Hovdungo
 • Aurland frå Hovdungo
 • Aurland frå Hovdungo
 • Aurland Idrottsplass og Sogn Jord- og hagebruksskule frå Hovdungo

  Date: 02.09.2010

 • Hardangerfjorden Granvinsfjorden og Hamre sedd nedanfor Seljesete
 • Seljesete (Hamre Granvin)
 • Hardangerfjorden og Granvinsfjorden frå Seljenuten
 • (P) Hardangerfjorden og Granvinsfjorden frå Seljenuten (Folkedal Hamre)
 • Hardangerfjorden Granvinsfjorden Hamre og Folkedal frå Seljenuten
 • Granvinsfjorden og Folkedal frå Seljenuten
 • Granvinsfjorden mot Granvin frå Seljenuten
 • Folkedal frå Seljenuten
 • Folkedal frå Seljenuten
 • Folkedal frå Seljenuten
 • Seljenuten mot Hardangerfjorden og Fokedal (Hytte/Støl)
 • Seljenuten mot Hardangerfjorden (Hytte/Støl)
 • Middagsnuthytto (Mellom Seljenuten og Oksen) med Hardangerfjorden og Folkedal bak
 • Oksen 1241 moh. med Granvinsvatnet bak
 • Veten (Oksen) (Hytte)
 • Sørfjorden frå Veten (Oksen)
 • (P) Eidfjorden og Sørfjorden frå Veten (Oksen)
 • Ingebjørgfjellet Midtfjell og Eidfjorden frå Veten (Oksen)
 • Eidfjorden frå Veten (Oksen)
 • Eidfjorden frå Veten (Oksen)
 • Eidfjorden frå Veten (Oksen)
 • Eidfjorden frå Veten (Oksen)
 • Eidfjorden og Sørfjorden frå Veten (Oksen)
 • (P) Eidfjorden Sørfjorden Utnefjorden og Hardangerfjorden frå Veten (Oksen)
 • Eidfjorden Sørfjorden og Utnefjorden frå Veten (Oksen)
 • Eidfjorden Sørfjorden Utnefjorden og Hardangerfjorden frå Veten (Oksen)
 • Utnefjorden og Hardangerfjorden frå Veten (Oksen)

  Date: 01.09.2010

 • Myrdal Stasjon med Flåmsbana på veg inn i spor 11
 • Myrdal Stasjon med Flåmsbana på veg inn i spor 11
 • Fotografering ved Myrdal Stasjon
 • Myrdal Stasjon med Flåmsbana på veg inn i spor 11
 • Flåmsbana på veg nedover mot Flåmsdalen frå Myrdal
 • Flåmsbana på veg nedover mot Flåmsdalen frå Myrdal
 • Vathahalsen Hotel mot Hotellet
 • Vathahalsen Hotel ved Symjebassenget
 • Reinunga med Reinungavatnet
 • Flåmsbana i Pinnelia (Flåmsdalen)
 • Flåmsbana på ei lita fjellhylle i Pinnelia (Flåmsdalen)
 • (P) Urdshovd Myrdalsfossen Kårdal og Flåmsdalen (Leite Myrdalsvingane)

 • Skulestadmo sedd frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Lønavatnet Melsvatnet)
 • Skulestadmo sedd frå Hangurstoppen (Nattbilete) (Borstrondi Kvitheim Lønavatnet Melsvatnet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Skulestadmo sedd frå Hangurstoppen (Nattbilete Nordlys) (Borstrondi Kvitheim Lønavatnet Melsvatnet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)