Voss Now
Menu   Search
September 2008


Date: 30.09.2008

 • Skulestadmo frå Lirhus
 • Haugo med sauer på beite (Bordalen Voss) (Husdyr)
 • Voss og Vangsvatnet frå Bordalen
 • Uttrågata mot Sverresplass og Domuskrysset (Voss)
 • Upsetdalen (Uppsetdalen Upsete Uppsete)
 • Upsetdalen (Upsete Uppsete Uppsetdalen)
 • Myrdal Stasjon (Tog 61)
 • Klevavatnet (Myrdal-Hallingksid)
 • Seltuftvatnet med Reinungavatnet bak frå Bolledalen (Myrdal-Hallingksid)
 • Bolledalen - Støyping i Bolledalen med Helikopter frå Airlift (Myrdal-Hallingksid)
 • Bolledalen - Støyping i Bolledalen med Helikopter frå Airlift med Seltuftvatnet og Reinungavatnet bak (Myrdal-Hallingksid)
 • Bolledalen - På veg etter meir betong til Bolledalen med Helikopter frå Airlift (Myrdal-Hallingksid)

  Date: 29.09.2008

 • Kyte og Norheim frå Repål
 • Geilane og Todalen frå Repåll
 • Ospelauv (Populus tremula) i haustfargar (Flora)
 • Raundalen frå Klyvsnolten 730 moh. (Urdland og Meringi Meringen)
 • Urdland frå Klyvsnolten 730 moh. (Raundalen)
 • Rastalii og Raundalselvi frå Klyvsnolten 730 moh. (Tog 61) (Raundalen)
 • Meringi frå Klyvsnolten 730 moh. (Raundalen Meringen)
 • Tverberg frå Klyvsnolten 730 moh. (Tverrberg)
 • Lemme og Saue sedd frå Klyvsnolten 730 moh.
 • Haugane (Lemme) og Borstrondi sedd frå Klyvsnolten 730 moh.
 • Fjosstølen Kvitno Moldalii Storebottseggi Fagnastølen og Singesetvatnet frå Gråskallen 817 moh.
 • Fagnastølen frå Gråskallen 817 moh.
 • Kvitno og Fagnastølen Camping frå Gråskallen 817 moh.
 • Fjosstølen frå Gråskallen 817 moh.
 • Helgaset og Helgasetvatnet frå Gråskallen 817 moh. (Langedalen)
 • Langatjørni med Hanguren bak (Mellom Gråskallen og Liaset)
 • Sautjørni (Mellom Gråskallen og Liaset)
 • Liaset stølar
 • Lønavatnet frå Liaset (Skulestadmo Borstrondi Løno Løne)
 • Grjotland og Høyland (Reppen) frå Liaset (Demmo) (Grotlandsbrua Grjotlandsbrua Grotlandsbrui Grjotlandsbrui)
 • Grjotland og Høyland (Reppen) frå Liaset (Demmo)
 • Tvinne og Tvinnefossen frå Liaset (Tvinde Tvindefossen)
 • Lemme

  Date: 28.09.2008

 • Grevle - Velkomstkommiteen er på plass (Husdyr Kalvar)
 • Flatekvål - Uthus ved Flatekvål (Skulestadmo)
 • Biletparti mellom Flatekvål og Klepp (Haustfargar) (Skulestadmo)
 • Biletparti mellom Flatekvål og Klepp (Haustfargar) (Skulestadmo)
 • Klepp mot Borstrondi og Lønavatnet (Haustfargar) (Skulestadmo)
 • Flatekvål frå Klepp (Skulestadmo)
 • Skulestadmo med Bavallen og Hanguren sedd ovanfor Klepp
 • Vådalseggi med nysnø på toppane - Mellom Horgaletten og Vådalseggi
 • Vådalseggi mot Vådalsbrekkene med nysnø på toppane
 • Vådalseggi mot Valken og Tvarafjellet med nysnø på toppane
 • Voss frå Hanguren
 • Park Hotel Vossevangen frå Hanguren med Holbergsplassen på biletet
 • Haugamoen frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Voss Idrottsplass frå Hanguren (Voss Ungdomsskule Nain Badebaseng Gravplass)
 • Tvildemoen frå Hanguren (Båbrekko)
 • Tvildemoen frå Hanguren - Ny barnehage under oppføring på Tvildemoen
 • Rogn (Sorbus aucuparia) på Hanguren (Flora)
 • Spisslønn (Acer platanoides) - Lauv frå Spisslønn i Hangurslia (Haustfargar)
 • Voss frå Hangurslia

  Date: 27.09.2008

 • Index - Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Knivsmed Nils Graudo
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Knivsmed Nils Graudo
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Knivsmed Nils Graudo
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Baking av Brimlefsa
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Baking av Brimlefsa
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Baking av Brimlefsa
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Baking av Brimlefsa
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Baking av Brimlefsa
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Voss Musikklag
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Frå VM i smalahove-eting (Ivar Løne og Baste Bolstad)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Frå VM i Smalahove-eting (Baste Bolstad og Aagot Rokne)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Frå VM i smalahove-eting (Ivar Løne)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Frå VM i Smalahove-eting (Ivar Løne og Baste Bolstad)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Frå VM i Smalahove-eting (Aagot Rokne Ivar Løne og Baste Bolstad)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Frå VM i Smalahove-eting
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Frå VM i Smalahove-eting
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Frå VM i Smalahove-eting
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Frå VM i Smalahove-eting
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Frå VM i Smalahove-eting
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Frå VM i Smalahove-eting
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Frå VM i Smalahove-eting (Ivar Løne og Baste Bolstad)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Frå VM i Smalahove-eting (Ivar Løne og Baste Bolstad)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Frå VM i Smalahove-eting
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Frå VM i Smalahove-eting (Baste Bolstad
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008 - Frå VM i Smalahove-eting
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2008

  Date: 26.09.2008

 • Skulestadmo frå Øvsthus
 • Skulestadmo frå Lirhus

 • Index - Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2008)

 • Index - Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)
 • Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2008)

  Date: 25.09.2008

 • Flåmsbana på veg ut frå Myrdal Stasjon
 • Flåmsbana på ve gmot Myrdal Stasjon
 • Grøndalshalsen mot Øvre Grøndalsvatnet Ruvlenuten og Vossaskavlen (Myrdal-Hallingskeid)
 • Øvre Grøndalsvatnet Ruvlenuten og Vossaskavlen (Myrdal-Hallingskeid)
 • Nedre Grøndalsvatnet og Broksfjellet (Myrdal-Hallingskeid)
 • Voss frå Raugstadvegen

  Date: 24.09.2008

 • Myrdal - Vegvisar (Skilt) og Boligar
 • Haustfargar på Myrdal
 • Myrdal Stasjon - Tog på veg (Haustfargar på Myrdal)
 • Myrdal Stasjon - Tog på veg (Haustfargar på Myrdal)
 • Tog 62 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Vatnahalsen og Reinunga frå Bergensbanen
 • Klevavatnet mot Klevanosi og Tarven (Myrdal-Hallingskeid)
 • Klevavatnet mot Klevanosi og Tarven (Myrdal-Hallingskeid)
 • Myrdal Stasjon (Haustfargar på Myrdal)
 • Myrdal Stasjon (Haustfargar på Myrdal)
 • Myrdal Stasjon (Haustfargar på Myrdal)
 • Myrdal Stasjon (Haustfargar på Myrdal)
 • Myrdal Stasjon (Haustfargar på Myrdal)
 • Myrdal Stasjon (Haustfargar på Myrdal)
 • Flåmsbana (Haustfargar på Myrdal)
 • Flåmsbana på veg mot Myrdal Stasjon (Haustfargar på Myrdal)
 • Flåmsbana på veg mot Myrdal Stasjon (Haustfargar på Myrdal)
 • Myrdal Stasjon med Flåmsbana inne på stasjonen i spor 11 (Haustfargar på Myrdal)
 • Flåmsbana og Tog 601 inne på Myrdal Stasjon (Haustfargar på Myrdal)
 • Tog 601 på veg frå Myrdal (Haustfargar på Myrdal)
 • Flåmsbana inne på Myrdal Stasjon i spor 11 (Haustfargar på Myrdal)

  Date: 23.09.2008

 • Voss frå Bordalen
 • Haustfargar på Myrdal
 • Myrdal - Boligar
 • Myrdal - Haustfargar
 • Myrdal - Haustfargar
 • Myrdal - Haustfargar
 • Myrdalen mot Flåmsdalen - Haustfargar
 • Myrdal stasjon med tog 61
 • Grøndalshalsen mot Nedre Grøndalsvatnet bak i biletet ligg Øvre Grøndalen Vossaskavlen og Broksfjellet (Myrdal-Hallingskeid)
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid
 • Fly på vinger over Hallingskeid

  Date: 22.09.2008

 • Lirhus Lofthus Lofthaim Ringheim frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Lofthus med Skulestad Skjerpe og Grevle bak (Skulestadmo)
 • Vangsgata (Voss)
 • Voss frå Sivlevegen
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Vinsand (Gossland)
 • Glimme - Husmannsplassen på Glimmeshaugen (Glymmeshaugen Glymme)
 • Glimme - Husmannsplassen på Glimmeshaugen (Glymmeshaugen Glymme)
 • Glimme - Husmannsplassen på Glimmeshaugen (Glymmeshaugen Glymme)
 • Sætre med Vossevangen bak

  Date: 21.09.2008

 • Leidal med Tvinnefossen bak (Tvindefossen) (Leiddal)
 • Spindelvev med morgondogg
 • Spindelvev med morgondogg
 • Tvinne Tvinne Camping og Afdal sedd på veg mot Hustveit (Tvinde Camping)
 • Gjøstein Tvinne Tvinne Camping og Afdal sedd på veg mot Hustveit (Tvinde Camping)
 • Hustveit (Ved Tvinne)
 • Hustveit (Ved Tvinne)
 • Leiddalsstølen med Holbygdi og Vossestrand bak (Helset Leidalstølen)
 • Leiddalsstølen med Holbygdi og Vossestrand bak (Helset Leidalstølen)
 • Holbygdi og Vossestrand frå parti på Vardhovden
 • Vossestrand frå parti på Vardhovden
 • Nolten (Budeiesteinane) mot Vetlavatnet og Lønavatnet
 • Nolten mot Vetlavatnet Lønavatnet Reppen Løno (Løne) Melsvatnet Skulestadmo Bavallen Hanguren og Lundarvatnet
 • Hefte frå Nolten
 • Gilset (Stølar til Hefte og Fletre i Reppen)
 • Gilset (Stølar til Hefte og Fletre i Reppen)
 • Gilset (Støl til Hefte i Reppen)
 • Gilset Trerive med fuglereir (Støl til Hefte i Reppen)
 • Gilset Inskripsjonar (Støl til Hefte i Reppen)
 • Gilset Fjøsdøra (Støl til Hefte i Reppen)
 • Hefteshaugane - Infotavle om husmannsplassane på Hefteshaugen
 • Hefteshaugane - "Nilsakjellaren" her vart potene lagra om vinteren - Frå Husmannsplassane i Hefteshaugane
 • Hefteshaugane - Bilete frå Husmannsplassane i Hefteshaugane
 • Hefteshaugane - "Husmannshagen" på "Øvstehaugen"
 • Hefte (Tvinne) (77/3)

  Date: 20.09.2008

 • Lønavatnet ved Saue Camping
 • Horgadalen frå Saue Camping
 • Breiming med Breimo bak (Løno Løne)
 • Haustfargar mellom Breiming og Horgadalen
 • Horgadalen med utsyn mot Melsvatnet og Lundarvatnet
 • Horgadalen med utsyn mot Lønavatnet Saue og Løno (Løne)
 • Horgadalen mot Saue Camping og Lønavatnet
 • Horgadalen mot Løno Saue og Lønavatnet
 • Horgadalen mot Saue Lønavatnet Nedkvitne Norheim Kyte og Lemme
 • Lønahorgi (Radio og Tv-sendar)
 • Lønahorgi 1412 moh.
 • Horgadalen og Lønavatnet frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Svartahorgi 1037 moh. med Lemme Norheim og Kyte bak
 • Lønahorgi frå Svartahorgi 1037 moh.
 • Afdalstølen og Leidal frå Svartahorgi 1037 moh. (Leiddal)
 • Årdalen, Lønavatnet, Melsvatnet og Skulestadmo frå parti på Svartahorgi
 • Moldbakken og Løno frå parti på Svartahorgi
 • Moldbakken (Løno Løne)
 • Breimo mellom Moldbakken og Staup (Løno Løne)
 • Løno Lønaøyane Nesheimstunet sedd ovanfor Staup (Løne)
 • Løno sedd ovanfor Staup (Løne)
 • Staup og Løno sedd ovanfor Staup (Løne)
 • Løno sedd ovanfor Staup (Løne)

  Date: 19.09.2008

 • (Panorama) Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • (Panorama) Voss sentrum frå Gjelle (Hjelle)
 • Haustfargar ved Gjelle (Hjelle/Voss)
 • Auro med Tjukkebygdi bak (Mønshaugen Tjukkabygdi)
 • Skutlestjørni mot Vivås (Mønshaugen)
 • Grove 176/2 (Grovu i Kvitlii Mønshaugen)
 • Bjørgo 175/1 (Mønshaugen)
 • Bjørgo 175/1 - Sauer på beite innmark (Mønshaugen)
 • Stabbur uthus på Bjørgo 175/1 (Mønshaugen)
 • Stabbur uthus på Bjørgo 175/1 (Mønshaugen)

  Date: 18.09.2008

 • Voss frå Bordalen
 • Vangsvatnet frå Bordalen
 • Bergen frå Skansen
 • Bygging av bybanen i Kaigaten (Dobbel Kryssveksel) (Bergen)
 • (Panorama) Bergen frå Fløien
 • Bergen (Lille Lungegårdsvann) frå Fløien
 • Bergen (Puddefjorden og Vågen) frå Fløien
 • Bergen (Puddefjorden Torget og Vågen) frå Fløien

  Date: 17.09.2008

 • Myrdal - Framleis mange turistar med Flåmsbana
 • Myrdal - Tog 601 på veg mot Myrdal med Lokaltog i spor 2 (69-sett)
 • Upsetdalen (Upsete Uppsete Uppsetdalen)
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss frå Raugstadvegen

  Date: 16.09.2008

 • Skulestadmo Ringheim Bavallen og Hanguren frå Øvsthus
 • Melsvatnet mot Borstrondi (Skulestadmo)
 • Voss frå Bordalen
 • Hallingskeid - Tog 601 på Hallingskeid
 • Hallingskeid - DNT-Hytte
 • Hallingskeid - Hytte
 • Hallingskeid - Utsyn frå Hallingskeid mot Øvre Grøndalen, Broksfjellet og Vossaskavlen

  Date: 15.09.2008

 • Veka og Bulken Skule frå Dyrvedalen
 • Dolve og Gerstad med Tvarafjellet bak (Dyrvedalen)
 • Dolve med Tjørnahorgi bak(Dyrvedalen)
 • Dale Indre (Dyrvedalen)
 • Dale Heimre (Dyrvedalen)
 • Arhellaren (Dyrvedalen)
 • Hedlo (Hedlu) sedd på veg mot Tvarfjellet
 • Hedlo (Hedlu) sedd på veg mot Tvarfjellet
 • Tvarafjellet støl mot Dyrvedalen og Gråsida
 • Tvarafjellet støl mot Valken
 • Valken (Tvarafjellet) - På veg mot toppen på Tvarafjellet
 • Tvarafjellet 1293 moh. mot Valken
 • Tvarafjellet 1293 moh. Nedsta Piksvatnet
 • Tvarafjellet mot Vidvangane og Lønahorgi
 • Tvarafjellet mot Kvanngrøvatnet Nedsta Piksvatnet Gygrabruni og Kvitanosi
 • Tvarafjellet - Utsyn frå parti på Tvarafkellet mot Kvanngrøvatnet Nedsta Piksvatnet
 • Gygrabruni frå parti på Tvarafjellet mot Kvanngrøvatnet Nedsta Piksvatnet og Kvitanosi
 • Gygrabruni 1267 moh. mot Vidvangane og Lønahorgi
 • Gygrabruni 1267 moh. mot Tvarafjellet Helleskaret og Volafjellet
 • Gygrabruni 1267 moh. mot Volafjellet
 • Gygrabruni mot Stølen Vaodalen Stora Volavatnet og Kvitanosi (Volo)
 • Gygrabruni frå Volafjellet
 • Volafjellet 1308 moh. mot Lønahorgi
 • Volafjellet 1308 moh. mot Volafjellet 1327 moh.
 • Smørtørne (Volafjellet)
 • Smørtørne (Volafjellet)
 • Smørtørne (Volafjellet)
 • Hedlo (Hedlu) Tvarafjellet Slettafjellet Valberget Kviting frå parti på Volafjellet
 • Hedlo (Hedlu) med Valberget bak
 • Hedlo (Hedlu)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)

  Date: 14.09.2008

 • Melderskin - Inne på bilferja Melderskin til Tide ved Bruravik klar til overfarten Bruravik-Brimnes (Ulvik)
 • Oksen - Utsyn mot Oksen frå bilferja på Eidfjorden mellom Bruravik-Brimnes (Ulvik/Eidfjord)
 • Eidfjorden - Utsyn mot Oksen, Ingebjørgfjellet, Disk, Midtfjell og Grimsnuten frå bilferja på Eidfjorden mellom Bruravik og Brimnes (Ullensvang)
 • Tveisme, her startar dagen tur opp på Tveismenuten (Ullensvang)
 • Tveismedalen - Utsyn frå Tveismedalen mot Utnefjorden Eidfjorden og Hardangerfjorden (Ullensvang)
 • Tveismeelvi - Utsyn frå Tveismedalen mot Utnefjorden Eidfjorden og Hardangerfjorden (Ullensvang)
 • Tveismeelvi - Utsyn frå Tveismedalen mot Utnefjorden Eidfjorden og Hardangerfjorden (Ullensvang)
 • Tveismeelvi - Utsyn frå Tveismedalen mot Utnefjorden Eidfjorden og Hardangerfjorden (Ullensvang)
 • Tveismedalen - Utsyn frå Tveismedalen mot Utnefjorden Eidfjorden og Hardangerfjorden (Ullensvang)
 • Tveismedalen - Utsyn frå Tveismedalen mot Utnefjorden Eidfjorden og Hardangerfjorden (Ullensvang)
 • Tveismedalen - Utsyn frå Tveismedalen mot Utnefjorden Eidfjorden og Hardangerfjorden (Ullensvang)
 • Fagradal mot Vetle og Storeflåtten (Ullensvang)
 • Fagradal mot Vetle og Storeflåtten (Ullensvang)
 • Fagradal - Blir det fisk til middag i dag! Ullensvang) (Fiske Fisking Stangfiske)(
 • Fagradal (Stølar) (Ullensvang)
 • Fagradal (Stølar) (Ullensvang)
 • Fagradal (Stølar) (Ullensvang)
 • Fagradal (Stølar) (Ullensvang)
 • Fagradal (Stølar) med Tveismeelvi (Ullensvang)
 • Tveismenuten - Eidfjorden og Osafjorden frå parti på Tveismenuten (Ullensvang)
 • Tveismenuten - Hardangerfjorden Utnefjorden og Eidfjorden frå parti på Tveismenuten (Ullensvang)
 • Tveismenuten 1223 moh. mot Hardangerfjorden (Ullensvang)
 • Tveismenuten - Utsyn frå parti på Tveismenuten mot Sørfjorden Utnefjorden Hardangerfjorden Eidfjorden (Ullensvang)
 • Tveismenuten - Utsyn frå parti på Tveismenuten mot Sørfjorden Utnefjorden Hardangerfjorden Eidfjorden (Ullensvang)
 • Tveismenuten - Utsyn frå parti på Tveismenuten mot Utnefjorden Hardangerfjorden Eidfjorden (Ullensvang)
 • Tveismenuten - Utsyn frå parti på Tveismenuten mot Utnefjorden Hardangerfjorden Oksen Eidfjorden (Ullensvang)
 • Tveismenuten - Utsyn mot Ingebjørgfjellet Disk Midtfjell Grimsnuten Eidfjorden og Osafjorden (Ullensvang)
 • Tveismenuten 1223 moh. mot Sørfjorden Utnefjorden og Hardangerfjorden (Ullensvang)
 • Tveismenuten 1223 moh. mot Vetle og Storeflåtten frå Tveismenuten(Ullensvang)
 • (Panorama) Tveisemnuten mot Sørfjorden Utnefjorden Hardangerfjorden Eidfjorden Osafjorden - Grimsnuten Håsetkodlo Skorasetenuten Ingebjørgfjellet Disk Midtfjell Grimsnuten (Ullensvang)
 • Kinsarvik kyrkje (Ullensvang)
 • Kinsarvik mot Utnefjorden (Hardangerfjorden) og Oksen (Ullensvang)
 • Brimnes - Mange skulle over fjorden i dag mellom Brimnes og Bruravik (Eidfjord)
 • Brimnes - Mange skulle over fjorden i dag mellom Brimnes og Bruravik (Eidfjord)

  Date: 13.09.2008

 • Berdalen Fyresnipa Blåfjellet Nosi Nosafjellet og Fresvikjordalen frå Katl (Jordalen)
 • (Panorama) Haugane Øyastølfjellet Berdalen Fyresnipa Blåfjellet Nosi Nosafjellet og Fresvikjordalen frå Katl (Jordalen)
 • Slettedalen Slettedalsskaret Slettedalselvi frå Katl (Jordalen)
 • Slettedalen Slettedalselvi frå Katl (Jordalen)
 • Slettedalen (Jordalen)
 • Slettedalen (Jordalen)
 • Slettedalen (Jordalen)
 • Slettedalen (Jordalen)
 • Slettedalen med Slettedalselvi (Jordalen)
 • Slettedalstjørni (Jordalen)
 • Tjørn v/Lyngskaret
 • Tjørn v/Lyngskaret
 • Tjørn v/Lyngskaret
 • På snø v/Lyngskaret (Tjørn v/Lyngskaret)
 • Bakkanosi 1398 moh. med Breidskrednosi og Skogafjellet bak
 • Bakkanosi 1398 moh. med Fresvikbreen bak
 • Bakkanosi 1398 moh. med Hurrungane bak
 • Nærøyfjorden frå Bakkanosi
 • Nærøyfjorden frå Bakkanosi
 • Nærøyfjorden frå Bakkanosi
 • Nærøyfjorden og Holmo frå Bakkanosi
 • Tufte frå Bakkanosi
 • Bakka frå Bakkanosi
 • Bakka frå Bakkanosi
 • (Panorama) Nærøyfjorden Tufte og Bakka frå Bakkanosi

  Date: 12.09.2008

 • Tesdalen (Bordalen)
 • Roksbotnen mot Bjørgaknausen
 • Roksbotnen mot Bjørgaknausen med Hauststemning (Haustfargar)
 • Roksbotnen - Haustfargar i Roksbotnen (Hauststemning)
 • Roksbotnen - Haustfargar ved Roksbotnen
 • Storetoni med Stoplabu med Grønahorgi og Veskrehorgi bak
 • Storetoni og Stoplabu med Hermannsnuten bak
 • Storetoni og Stoplabu
 • Storetoni - Stemningsbilete ved Storetoni
 • Storetoni - Stemningsbilete ved Storetoni
 • Storetoni mot Hermannsnuten
 • Hermannsnuten mot Roksbotnen Bjørgaknausen Bordalen og Voss
 • Hermannsnuten mot Storetoni Bordalen og Voss
 • Hermannsnuten mot Bjørgaknausen, Bordalen og Voss
 • Hermannsnuten mot Veskre og Veskrehorgi
 • Hermannsnuten 1219 moh. mot Bjørgaknausen Bordalen Voss og Lønahorgi
 • Hermannsnuten 1219 moh. mot Roksbotnen, Torfinnshorgi, Sandfjellet og Gråsidetoppen
 • Roksbotnen frå Skaret med Sandfjellet og Bjørgaknausen bak
 • Skaret - Biletparti ved Skaret på veg mot Raudskredbuna
 • Raudskredbuna mot Roksbotnen og Hermannsnuten
 • Skjemmuna - Biletparti ved Skjemmuna på veg mot Skjemmehorgi (Gråsida)
 • Skjemmehorgi 1350 moh. mot Lønahorgi (Gråsida)
 • Skjemmehorgi 1350 moh. mot Hjortahorgi og Stora Torfinnsdalsvatnet (Gråsida)
 • Skjemmehorgi 1350 moh. mot Hjortahorgi og Stora Torfinnsdalsvatnet (Gråsida)
 • Skjemmehorgi mot Torfinnsdalen og Sandfjellet (Gråsida)
 • Torfinnsdalen - Utsyn mot Skjemmehorgi Torfinnsdalen og Hjortahorgi (Gråsida)
 • Sandfjellet - Pili på Sandfjellet mot Lønahorgi (Gråsida)
 • Kalvatjørni på Bjørgaknausen med Grønahorgi og Skjemmehorgi bak
 • Kalvatjørni på Bjørgaknausen
 • Bjørgaknausen - Utsyn frå Bjørgaknausen mot Kvitno Færesfjellet Håsethorgi Grønahorgi og Veskrehorgi
 • Tesgjelo (Bordalen Tesdal-Roksbotnen)
 • Tresopp ved Kjennstølen (Bordalen Flora)

  Date: 11.09.2008

 • Hallingskeid - DNT-Hytter
 • Hallingskeid - Sykklistar ved DNT-Hytta
 • Klevavatnet - Reparasjon av demning på Klevavatnet
 • Myrdal - Framleis mykje turistar med Flåmsbana
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss sentrum frå Raugstadvegen
 • Campingvogner - Kunstnariske Campingvogner nedanfor Holbergsplassen - Skulpturane er skapte av Marit Benthe Norheim
 • Strikk oppskyting nedanfor Holbergsplassen (Statens Vegvesen)
 • Strikk oppskyting nedanfor Holbergsplassen (Statens Vegvesen)
 • Strikk oppskyting nedanfor Holbergsplassen (Statens Vegvesen)
 • Strikk oppskyting nedanfor Holbergsplassen (Statens Vegvesen)

  Date: 10.09.2008

 • Myrdal - Tog 61 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Flåmsbana - Ein regntung dag på Myrdal
 • Flåmsbana - Ein regntung dag på Myrdal

  Date: 09.09.2008

 • Skulestadmo frå Øvsthus
 • Uttrågata (Voss)
 • Upsetdalen (Upsete Uppsete Uppsetdalen)
 • Upsetdalen (Upsete Uppsete Uppsetdalen)
 • Klevavatnet - Reparasjon av demning på Klevavatnet
 • Klevavatnet - Reparasjon av demning på Klevavatnet
 • Hallingskeid - DNT-Hytter
 • Hallingskeid - DNT-Hytter
 • Hallingskeid - Tog 601 på Hallingskeid,

  Date: 08.09.2008

 • Klyve (Kløve) Kyr på beite med Lokaltog (69-sett)
 • Klyve (Kløve) med Lokaltog (69-sett)
 • Rastalii med tog 602 (Rastalia)
 • Rastalii med tog 602 (Rastalia)
 • Sverrestigen i Rastalii (Rastalia)
 • (Panorama) Kvarekvål og Kløve frå Meringanolten (Kvarekvål Klyve)
 • Kvarekvål og Kløve frå Meringanolten (Kvarekvål Klyve)
 • Kvarekvål frå Meringanolten (Kvarekvål)
 • Kvarekvål frå Meringanolten (Kvarekvål)
 • Kvarekvål / Kløve frå Meringanolten (Kvarekvål Klyve)
 • Kløve Skule frå Meringanolten (Klyve)
 • Kløve frå Meringanolten (Klyve)
 • Klyve frå Meringanolten (Kløve)
 • Klyve frå Meringanolten (Kløve)
 • Klyve frå Meringanolten (Kløve)
 • Klyve frå Meringanolten (Kløve)
 • (Panorama) Rastalii med Raundalselvi Klyvsnolten og Meringi frå Meringanolten (Raundalselva Klyvesnolten Meringen)
 • Rastalii med Raundalselvi og Meringi frå Meringanolten (Rastalia Raundalselva)
 • Rastalii med Raundalselvi (Tog 61) frå Meringanolten (Rastalia Raundalselva)
 • Rastalii med Raundalselvi (Tog 61) frå Meringanolten (Rastalia Raundalselva)
 • Rastalii med Raundalselvi (Tog 61) frå Meringanolten (Rastalia Raundalselva)
 • Rastalii med Raundalselvi og Klyvsnolten frå Meringanolten (Lokaltog 69-sett) (Rastalia Raundalselva Klyvesnolten)
 • Rastalii med Raundalselvi frå Meringanolten (Lokaltog 69-sett) (Rastalia Raundalselva)
 • Rastalii med Raundalselvi og Meringi frå Meringanolten (Lokaltog 69-sett) (Rastalia Raundalselva Meringen)
 • Meringi frå Meringanolten (Meringen)
 • Hestar ved Meringi/Rastalii (Hestar Husdyr Rastalia/Meringen)
 • Føll i Meringi/Rastalii (Hest Husdyr Rastalia/Meringen)
 • Ringheim Tvildemoen Palmafossen og Haugamoen frå Ekstremstien (Skulestamo)
 • Voss frå Hanguren

  Date: 07.09.2008

 • Flyane og Dyrvedalen oppunder Gråsida
 • Voss frå Gråsida (Snøfonn oppunder Gråsida)
 • Nesthustjørni (Gråsida)
 • Nesthustjørni (Gråsida)
 • Stemningsbilete mellom Nesthustjørni og Rapjahalsen (Gråsida)
 • Rapjahalsen 1128 moh. (Gråsida)
 • Voss og Dyrvedalen frå Rapjahalsen (Gråsida)
 • (Panorama) Voss og Dyrvedalen frå Rapjahalsen (Gråsida)
 • (Panorama) Voss og Dyrvedalen frå Rapjahalsen (Gråsida)
 • Rapjahalsen - Biletparti på Rapjahalsen (Gråsida) (Stemningsbilete)
 • Rapjahalsen - Biletparti på Rapjahalsen mot Gråsidetoppen (Gråsida) (Stemningsbilete)
 • Voss frå parti på Rapjahalsen
 • Bulken og Dyrvedalen frå parti på Rapjahalsen
 • Rapjahalsen - Biletparti mot Voss (Stemningsbilete)
 • Nesthusrapjane mot Voss (Gossland)
 • Nesthusrapjane mot Voss
 • Biletparti mellom Nesthusrapjane og Flyane mot Voss
 • Flyane med Dyrvedalen og Volafjellet bak
 • Flyane mot Voss

  Date: 06.09.2008

 • Øyaset (Rong)
 • Øyaset (Rong) Me oss klar til ny kløvtur for å henta sider Øyaset (Rong) (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Øyaset (Rong) Utsyn tilbake mot Øyaset (Rong)
 • Kløvjing - På veg etter sider med kløvhest her like ved Øyaset (Rong) (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Kløvjing - På veg etter sider med kløvhest her like ved Øyaset (Rong) (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Kløvjing - På veg etter sider med kløvhest her like ved Øyaset (Rong) (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Kløvjing - På veg etter sider med kløvhest her på veg mot Gjellestølen (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Kløvjing - På veg etter sider med kløvhest her på veg mot Gjellestølen (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Gjellestølen med utsyn mot Skamdalshorgi og Nesheimshorgi (Høgahorgi)
 • Gjellestølen - På veg etter sider med kløvhest (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Gjellestølen mot Allmenningane Tinden Vetlebotseggi og Skamdalshorgi
 • Kløvjing - På veg etter sider med kløvhest mellom Gjellestølen og Brennevinsteinane med Skamdalshorgi bak (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Kløvjing - På veg etter sider med kløvhest mellom Gjellestølen og Brennevinsteinane (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Kløvjing - På veg etter sider med kløvhest mellom Gjellestølen og Brennevinsteinane med Skamdalshorgi bak (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Kløvjing - På veg etter sider med kløvhest mellom Gjellestølen og Brennevinsteinane (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Kløvjing - På veg etter sider med kløvhest mellom Gjellestølen og Brennevinsteinane (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Kløvjing - På veg etter sider med kløvhest mellom Gjellestølen og Brennevinsteinane (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Kløvjing - På veg etter sider med kløvhest mellom Gjellestølen og Brennevinsteinane (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Brennevinsteinane - Pause ved Brennevinsteinane
 • Brennevinsteinane - Ein av våre firbeinte venner ved Brennevinsteinane (Hund Husdyr)
 • Brennevinsteinane - Hestane får ein liten kvil ved Brennevinsteinane (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Kløvjing - På veg etter sider med kløvhest mellom Brennevinsteinane og Lussand (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Kløvjing - På veg etter sider med kløvhest mellom Brennevinsteinane og Lussand (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Kløvjing - På veg etter sider med kløvhest mellom Brennevinsteinane og Lussand (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Kløvjing - På veg etter sider med kløvhest mellom Brennevinsteinane og Lussand (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Hardangerfjorden i sikte - Kløvjing etter sider med kløvhest mellom Brennevinsteinane og Lussand (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Hardangerfjorden i sikte - Kløvjing etter sider med kløvhest mellom Brennevinsteinane og Lussand (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Hardangerfjorden i sikte - Kløvjing etter sider med kløvhest mellom Brennevinsteinane og Lussand (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Hardangerfjorden i sikte - Kløvjing etter sider med kløvhest mellom Brennevinsteinane og Lussand (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Hardangerfjorden i sikte - Kløvjing etter sider med kløvhest mellom Brennevinsteinane og Lussand (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Hardangerfjorden i sikte - Kløvjing etter sider med kløvhest mellom Brennevinsteinane og Lussand (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Kløvjing - Kløvjing etter sider med kløvhest mellom Brennevinsteinane og Lussand (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Her har Granvin Turlag ei postkasse og me skriv oss i turboka mellom Lussandstølen og Lussand
 • Fossefall mellom Lussandstølen og Lussand
 • Hardangervegen ved Lussand
 • Hardangerfjorden frå Lussand
 • Hardangerfjorden frå Lussand
 • Furevadet - Hestane har fått sider i kløvet klar for tur til Lussandstølen (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Kløvjing av sider her ved Furevadet (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Kløvjing av sider mellom Furevadet og Lussandstølen (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Kløvjing av sider mellom Furevadet og Lussandstølen (Fossdalen) (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Kløvjing av sider mellom Furevadet og Lussandstølen (Fossdalen) (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Kløvjing av sider mellom Furevadet og Lussandstølen (Fossdalen) (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Lussandstølen - Utsyn mot Lussandstølen (Fossdalen)
 • Lussandstølen - Kløvjing av sider og me komen til Lussandstølen (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Lussandstølen - Kløvjing av sider og me komen til Lussandstølen (Kløvjing Kløvhest Husdyr)
 • Lussandstølen - Siderpause ved Lussandstølen
 • Lussandstølen - Kaffi og smaksprøve av sideren på Lussandstølen
 • Lussandstølen - Smaksprøve av sideren på Lussandstølen
 • Lussandstølen - Hytteboka på Lussandstølen skal signerast
 • Lussandstølen - Kaffipause ved Lussandstølen

  Date: 05.09.2008

 • Voss frå Voss Vandrarheim (Finne)
 • Voss frå Voss Vandrarheim (Finne)
 • Flora ved Voss Vandrarheim (Finne)
 • Bjørke (Mønshaugen)
 • Bjørkemoen og Bømoen frå Skjervskleivane (Mønshaugen)
 • Kleivatjørni (Mønshaugen)
 • Potten (Håralsdalen Horalddalen)
 • Potten (Håralsdalen Horalddalen)
 • Fjording på Potten (Hest Husdyr) (Håralsdalen Horalddalen)
 • Potten mot Voss og Lønahorgi (Håralsdalen Horalddalen)
 • Potten mot Voss og Lønahorgi (Håralsdalen Horalddalen)
 • Takla Bjørkemoen Bømoen Tjukkabygdi Storåsen Lønahorgi (Tjukkebygdi) frå Mønsberget
 • Stuarjo Opeland Opelandstjørni Bjørgamarki Bjørgo og Grovo frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Opelandstølen (Mønshaugen)
 • Opelandstølen (Mønshaugen)
 • Opelandstølen (Mønshaugen)
 • Haustfargar ved Møn (Mønshaugen) (Flora)

  Date: 04.09.2008

 • Hallingskeid
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid
 • (Panorama) Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Rokne (Bordalen) frå Gjelle (Hjelle)

  Date: 03.09.2008

 • Myrdalen
 • Myrdalen
 • Myrdal (Lokaltog på veg mot Gravhalsen)

  Date: 02.09.2008

 • Skulestadmo og Bavallen frå Øvsthus
 • Voss frå Bordalen
 • Uttrågata (Voss)
 • Fleisher's Hotel med Mølsterberget og Hanguren bak
 • Myrdal Stasjon med Flåmsbana
 • Myrdal Stasjon med Flåmsbana

  Date: 01.09.2008

 • Djønno - Utsyn mot Djønno Djønnabukti Veheimsgili og Oksen (Ullensvang)
 • Djønno - Utsyn Frå Djønno mot Eidfjorden (Ullensvang)
 • Eidfjorden - Utsyn mot Djønno og Eidfjorden nedanfor Oksatjørni (Ullensvang)
 • Biletparti nedanfor Oksatjørni mot Eidfjorden (Djønno) (Ullensvang)
 • Biletparti nedanfor Oksatjørni mot Eidfjorden (Djønno) (Ullensvang)
 • Biletparti nedanfor Oksatjørni mot Eidfjorden (Djønno) (Ullensvang)
 • Oksatjørni og Larsbu (Ullensvang)
 • Oksatjørni og Larsbu (Ullensvang)
 • Oksen 1241 moh. med Veskrehorgi Grønahorgi og Skamdalshorgi bak (Granvin/Ullensvang)
 • Oksen 1241 moh. med Toraldsnuten Vetle og Storeflåtten bak (Granvin/Ullensvang)
 • Veten - Utsyn frå Veten (Oksen) mot Sørfjorden Utnefjorden og Hardangerfjorden (Ullensvang)
 • Veten - Utsyn frå Veten (Oksen) mot Eidfjorden (Ullensvang)