Voss Now
Menu   Search
Oktober 2018

Oppdatere Sida


Date: 31.10.2018

 • Evangervegen mot Voss Gondol (Voss)
 • Evangervegen mot Voss Kulturhus frå Voss Stasjon
 • Evangervegen mot Voss Kulturhus frå Voss Stasjon
 • Evangervegen mot Vangskyrkja og Park Panorama frå Voss Stasjon
 • Voss Gondol frå Voss Stasjon
 • Knoppsvane (Cygnus olor) ved Smålungeren (Bergen) (Fuglar Fauna)
 • Knoppsvane (Cygnus olor) ved Smålungeren (Bergen) (Fuglar Fauna)
 • Knoppsvane (Cygnus olor) ved Smålungeren (Bergen) (Fuglar Fauna)
 • Bergen Stasjon (Kaigaten)
 • Smålungeren (Bergen)
 • Knoppsvane (Cygnus olor) på Smålungeren (Bergen) (Fuglar Fauna)
 • Mating av fuglar ved Smålungeren (Bergen) (Fuglar Fauna)
 • Torget frå Torgallmenningen (Bergen)
 • Vågen med Statsraad Lehmkuhl sett frå Torge (Bergen)
 • Fisketorget (Bergen)
 • Bergen Stasjon
 • Date: 30.10.2018

 • Voss frå Roset i måneskinn (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset
 • Himle sett frå Roset (Bordalen Voss)
 • Olde sett frå Roset (Bordalen Voss)
 • Vele Gjelland og Hertre (Bordalen Voss)
 • Haug og Litlere sett frå Roset (Bordealen Voss)
 • Date: 29.10.2018

 • Voss frå Roset i måneskinn (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset
 • Fennastølane Vatnaknausen og Honndalsnuten frå Roset (Voss Horndalsnuten)
 • Siste solstrålar over Lønahorgi sett frå Gjelle (Voss Hjelle)
 • Sola har gått ned i vest sett frå Gjelle (Vangsvatnet Hjelle)
 • Date: 28.10.2018

 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim)
 • Hangurstoppen mot Lønahorgi (Voss)
 • Voss Gondol (toppstasjon) på Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss Gondol (toppstasjon) på Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss Gondol (toppstasjon) på Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss Gondol (toppstasjon) på Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss Gondol (toppstasjon) på Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss Gondol (Wier'n til Gondolbanen) på Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss frå Hanguren
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • UngOsa avslutningskonsert i Gamlekinoen foajé (Osafesivalen 2108)
 • Date: 27.10.2018

 • Voss frå Roset (Måneskinn Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Haustfargar med gravbakken i bakgrunnen (Voss)
 • Prestegardsalleen med siste rest av haustfargar (Voss)
 • Voss Mylna mot Båbrui Strandaelva og Tvildemoen (Båbrua)
 • Park Panorama Bergsliparken og Prestegardslandet frå taket på Voss Kulturhus
 • Evangervegen og Fleischer's Hotel frå taket på Voss Kulturhus
 • Voss Gondol og Evangervegen
 • Repål Kyte og Norheim (Svartahorgi Nordheim)
 • Kyte med Lønahorgi og Svartahorgi bak (Voss)
 • Fletre (Reppen Tvinne Tvinde)
 • Date: 26.10.2018

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset
 • Osafesivalen 2018 - Opningskonsert i Voss Sparebank
 • Osafesivalen 2018 - Opningskonsert i Voss Sparebank
 • Osafesivalen 2018 - Opningskonsert i Voss Sparebank
 • Osafesivalen 2018 - Opningskonsert i Voss Sparebank
 • Osafesivalen 2018 - Opningskonsert i Voss Sparebank
 • Osafesivalen 2018 - Opningskonsert i Voss Sparebank
 • Osafesivalen 2018 - Opningskonsert i Voss Sparebank
 • Osafesivalen 2018 - Opningskonsert i Voss Sparebank
 • Osafesivalen 2018 - Opningskonsert i Voss Sparebank
 • Osafesivalen 2018 - Opningskonsert i Voss Sparebank
 • Osafesivalen 2018 - Opningskonsert i Voss Sparebank
 • Osafesivalen 2018 - Opningskonsert i Voss Sparebank
 • Osafesivalen 2018 - Opningskonsert i Voss Sparebank
 • Osafesivalen 2018 - Opningskonsert i Voss Sparebank
 • Osafesivalen 2018 - Opningskonsert i Voss Sparebank
 • Osafesivalen 2018 - Opningskonsert i Voss Sparebank
 • Osafesivalen 2018 - Opningskonsert i Voss Sparebank
 • Osafesivalen 2018 - Opningskonsert i Voss Sparebank
 • Osafesivalen 2018 - Opningskonsert i Voss Sparebank
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Bjørnshovden sett ovanfor Roset (Bordalen Voss)
 • Voss sentrum frå Gjelle (Hjelle Voss Kulturhus Fleischer's Hotel Voss Gondol Voss Stasjon Park Hotel Vossevangen Mølstertunet)
 • Voss frå Roset (Måneskinn Nattbilete)
 • Date: 25.10.2018

 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss Stasjon Evangervegen Park Hotel Vossevangen Holbergsplassen frå Mølsterberget (Voss)
 • Voss Stasjon Evangervegen Park Panorama Voss Gondol frå Mølsterberget (Voss)
 • Voss Stasjon Voss Gondol Evangervegen Voss Kulturhus frå Mølsterberget (Voss)
 • Voss Stasjon Fleischer's Hotel Evangervegen frå Mølsterberget (Voss)
 • Voss Stasjon Evangervegen Fleischer's Moteller frå Mølsterberget (Voss)
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete)
 • Date: 24.10.2018

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilet)
 • Raud og fin himmel over Storåsen i morgontimane (Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Date: 23.10.2018

 • Voss Gondol (toppstasjon) på Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss sentrum sett ovanfor Mølster
 • Lundarhaugen Ringheimsvegen sett ovanfor Mølster (Voss)
 • Vossabadet Voss Idrettshall og Nyre sett ovanfor Mølster (Voss)
 • Kvitheim (Skulestadmo)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete Nattbilete)
 • Date: 22.10.2018

 • Voss frå Roset
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Snølandskap ovanfor Roset (Voss)
 • Vinterstemning ovanfor Roset (Voss)
 • Roset stølar og Bordalen sett ovanfor Roset
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Rokne (Bordalen) frå Gjelle (Hjelle)
 • Full på skinner gjemmon snølandskapet mellom Reimegrend og Mjølfjell (Raundalen)
 • Mjølfjell Stasjon (22 cm snø) (Raundalen(
 • Vinter på Upsete med 35 cm snø i kveld (Uppsete)
 • Myrdal Stasjon med 25 cm snø
 • Myrdal Stasjon med 25 cm snø
 • Date: 21.10.2018

 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Snart skal denne brakka til Fleischer's rivast (Evangervegen)
 • Snart skal denne brakka til Fleischer's rivast (Evangervegen)
 • Evangervegen og Fleischer's Hotel frå taket på Voss Kulturhus
 • Evangervegen og Voss Kulturhus frå Voss Stasjon
 • Evangervegen frå Voss Stasjon
 • Voss Gondol Evangervegen frå Voss Kulturhus
 • Park Panorama Holbergsplassen Vangsvatnet og Prestegardslandet frå taket på Voss Kulturhus
 • Prestegardsalleen Utescena og Prestegardslandet (Voss)
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete)
 • Date: 20.10.2018

 • Voss frå Hanguren
 • Haugamoen frå Hanguren (AMFI Voss)
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Flyne Sundve Indre og Sundve Ytre (Vossestrand)
 • Sundve Indre og Sundve Ytre (Vossestrand)
 • Vossestrand frå Haga
 • Sundveshaugen og Kroken (Vossestrand)
 • Herheim Sausjord og Gavle (Vossestrand)
 • Sundve Skule Sundve FUS Barnehage og Kroken (Vossestrand)
 • Vinje Kyrkje Vinje Kyrkjegard (Vossestrand)
 • Date: 19.10.2018

 • Voss Stasjon mot Voss Gondol
 • Voss Stasjon Her skal Bane Nor Eiendom og Odfjell Eiendom byggja nytt hotell
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Bordalen sett ovanfor Roset
 • Sauer på beite ved Gjelle (Hjelle Husdyr Fauna)
 • Date: 18.10.2018

 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss sentrum vest frå Mølsterberget
 • Voss Gondol (toppstasjon) på Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss Gondol (toppstasjon) på Hangurstoppen (Hanguren)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Palmafossen frå Hangurstoppen (Kvitlii Tvilde Hanguren)
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete)
 • Date: 17.10.2018

 • Skiple bruk 140/2 (Store Skiple Raundalen Voss)
 • Voss frå Roset
 • Voss Stasjon Her skal Bane Nor Eiendom og Odfjell Eiendom byggja nytt hotell
 • Voss Stasjon Her skal Bane Nor Eiendom og Odfjell Eiendom byggja nytt hotell
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Rokne frå Gjelle (Bordalen Hjelle)
 • Date: 16.10.2018

 • Vågen mot Fløyen (Bergen) (Fløien)
 • Strandkaien Vågen (Bergen)
 • Bryggen Vågen (Bergen)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss sentrum frå Mølsterberget
 • Voss Gondol (toppstasjon) på Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss Gondol (toppstasjon) på Hangurstoppen (Hanguren)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Voss VGS og Kvitheim frå Hangurstoppen (Voss Jordbruksskule Hanguren)
 • Palmafossen frå Hangurstoppen (Tvilde Kvitlii Hanguren)
 • Date: 15.10.2018

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss Camping og Prestegardsmoen (Høg vasstand Vangsvatnet)
 • Prestegardslandet og Prestegardsalleen (Høg vasstand Vangsvatnet Voss)
 • Holbergsplassen mot Voss Kulturhus (Høg Vasstand Vangsvatnet)
 • Holbergsplassen mot Voss Kulturhus (Høg Vasstand Vangsvatnet)
 • Holbergsplassen med minigolfen (Høg vasstand Vangsvatnet Prestegardslandet Voss)
 • Voss frå Roset
 • Gjernes Vangsvatnet og Prestegardslandet frå Giljavegen (Høg vasstand Voss)
 • Holbergsplassen med Park Hotel Vossevangen frå Gjelle (Høg vasstand Hjelle Voss)
 • Holbergsplassen med Park Hotel Vossevangen frå Gjelle (Høg vasstand Hjelle Voss)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Date: 14.10.2018

 • Voss frå Roset
 • Voss frå Giljavegen (Breidablik)
 • Vosso med Tintrabrua (Høg vassføring under Tintrabrui)
 • Voss Camping og Prestegardsmoen (Høg vasstand Vangsvatnet)
 • Voss Camping og Prestegardsmoen (Høg vasstand Vangsvatnet)
 • Prestegardsmoen (Høg vasstand Vangsvatnet)
 • Prestegardslandet (Høg vasstand Vangsvatnet)
 • Prestegardslandet mot Voss Kulturhus (Høg vasstand Vangsvatnet)
 • Prestegardsalleen i haustfargar (Voss)
 • Holbergsplassen med minigolfen (Høg vasstand Vangsvatnet Prestegardslandet Voss)
 • Holbergsplassen mot Voss Kulturhus (Høg Vasstand Vangsvatnet Veteranbautaen)
 • Holbergsplassen mot Voss Kulturhus (Høg Vasstand Vangsvatnet)
 • Date: 13.10.2018

 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Borstrondi frå Bavallen (Skulestadmo)
 • Bergsliparken (Voss Sparebank)
 • Torget og Vangsgata (Voss)
 • Vangsgata (Voss)
 • Date: 12.10.2018

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Morgonbilete Motræet)
 • Rokne frå Gjelle (Hjelle Bordalen Voss)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Vosso med Tintrabrua frå Gjernesvegen (Tintrabrui Voss)
 • Evangervegen og Voss Kulturhus frå Voss Stasjon
 • Evangervegen utanfor ESSO Rokne (Voss)
 • Evangervegen og Fleisher's Hotel frå taket på Voss Kulturhus
 • Voss Kulturhus Evangervegen og Fleisher's Hotel
 • Voss Stasjon Evangervegen og Voss Gondol (Panorama)
 • Voss Stasjon Evangervegen og Lekvebakken
 • Park Panorama Holbergsplassen og Prestegardslandet frå taket på Voss Kulturhus
 • Prestegardsalleen (Voss)
 • Date: 11.10.2018

 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset
 • Skiple (Raundalen Voss)
 • Reimegrend Stasjon (Raundalen)
 • Reimegrend (Raundalen)
 • Skiple (Raundalen Voss)
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete)
 • Date: 10.10.2018

 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete)
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete med Nordljos Nordlys Polarlys Aurora Borealis)
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete med Nordljos Nordlys Polarlys Aurora Borealis)
 • Date: 09.10.2018

 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Skiple (Raundalen Voss)
 • Rjoanddalen med Rjoåni (Mjølfjell)
 • Upsetdalen (Uppsetdalen Upsetedalen Uppsetedalen)
 • Myrdal gamle Skule Myrdal Fjellstove Gråsæter Myrdøla
 • Date: 08.10.2018

 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset
 • Date: 07.10.2018

 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Kåringssjå (Ridehallen Voss Jordbruksskule)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Voss Gondol på Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss Gondol på Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss Gondol på Hangurstoppen (Hanguren)
 • Hanguren frå Hangurstoppen mot Valberget og Slettafjellet (Voss)
 • Voss frå Hanguren
 • Voss sentrum (Evangervegen) frå Hanguren (Park Panorama Park Hotel Vossevangen)
 • Lønavatnet mot Nesheim frå Orkaneset ved Hegle (Skulestadmo)
 • Lønavatnet ved Hegle (Skulestadmo)
 • Lønavatnet ved Hegle mot Orkaneset og Lønahorgi (Skulestadmo)
 • Date: 06.10.2018

 • Voss sett ovanfor Roset
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Skulestadmo med Kvitheim bak sett frå Ringheimsveghen (Voss VGS Voss Jordbruksskule)
 • Date: 05.10.2018

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Kyr og kalvar på beite ved Gjelle med Voss bak (Husdyr Fauna Hjelle)
 • Kyr og kalvar på beite ved Gjelle med Voss bak (Husdyr Fauna Hjelle)
 • Kyr og kalvar på beite ved Gjelle med Voss bak (Husdyr Fauna Hjelle)
 • Evangervegen og Fleisher's Hotel frå taket på Voss Kulturhus (Voss)
 • Evahgervegen og Voss Gondol (Voss)
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Date: 04.10.2018

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Mjølfjell Undomsherberge frå Ørnaberget
 • Mjølfjell Undomsherberge frå Ørnaberget
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete)
 • Date: 03.10.2018

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset
 • Bybanen frå Kokstad til Byparken (Bergen)
 • Bybanen frå Kokstad til Byparken (Bergen)
 • Bybanen frå Kokstad til Byparken (Bergen)
 • Bybanen frå Kokstad til Byparken (Bergen)
 • Bybanen frå Kokstad til Byparken (Bergen)
 • Bybanen frå Kokstad til Byparken (Bergen)
 • Bybanen ved Byparken (Bergen)
 • Bryggen med Ulriken bak (Bergen)
 • Bryggen (Bergen)
 • Bryggen mot Fløien (Bergen)
 • Fisketorget (Bergen)
 • Fisketorget (Bergen)
 • Fisketorget (Bergen)
 • Vågen med Statsraad Lehmkuhl bak (Bergen)
 • Torgallmenningen mot Torget (Bergen)
 • Smålungeren med Ulriken bak (Bergen)
 • Smålungeren med Ulriken bak (Bergen)
 • Smålungeren med Ulriken bak (Bergen)
 • Bergen Stasjon (Bergen Jernbanestasjon)
 • Date: 02.10.2018

 • Voss frå Roset (Nattbilete Morgonbilete)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete)
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete Nattbilete)
 • Date: 01.10.2018

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete Morgonbilete)
 • Voss frå Roset