Voss Now
Menu   Search
Oktober 2014


Date: 31.10.2014

 • Saghaug bru med Geitle bak (Evanger)
 • Furegardane kraftverk i Sagelvi (Saghaug Evanger Kraftstasjon Småkraftverk)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Vosso med restane etter Tintrabrui som for i 500 årsflaumen Voss)
 • Seimsbrua med Evangervegen og Voss Vandrarheim (Undomsherberge)
 • Seimsbrua med Evangervegen og Voss Vandrarheim (Undomsherberge)
 • Ringheim med Kvitheim bak (Voss Skulestadmo))
 • Date: 30.10.2014

 • Vossebana - Flaumen har teke bort mykje ballast som her nedanfor Ho-tunnelen (Mellom Bulken og Evanger)
 • Vossebana - Flaumen har teke bort mykje ballast som her nedanfor Ho-tunnelen (Mellom Bulken og Evanger)
 • Vossebana - Flaumen har teke bort mykje ballast som her nedanfor Ho-tunnelen (Mellom Bulken og Evanger)
 • Park Hotel Vossevangen Holbergsplassen Vangsvatnet Pretegardslandet sett frå taket på Voss Kulturhus
 • Holbergsplassen Vangsvatnet og Miniglofen sett frå taket på Voss Kulturhus
 • Stasjonsbrekka med Fraktgodsen bak (Stasjonsvegen Voss Stasjon Di8 skiftelok)
 • Voss Stasjon sett frå taket på Voss Kulturhus (Stasjonsbrekke Stasjonsvegen Evangervegen)
 • Voss Evangervegen Uttrågata sett frå Stasjonsbrekka (Stasjonsvegen)
 • Date: 29.10.2014

 • Holbergsplassen Vangsvatnet Voss Kulturhus og Park Hotel Vossevangen (Mykje Nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Holbergsplassen Vangsvatnet Voss Kulturhus og Park Hotel Vossevangen (Mykje Nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Vosso og Tintrabrua (Tintrabrui Voss) (Mykje Nedbør 500-årsflaumen)
 • Vosso og Tintrabrua (Tintrabrui Voss) (Mykje Nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Park Hotel Vossevangen Vangsvatnet og Holbergsplassen sett frå taket på Voss Kulturhus (Voss) (Mykje Nedbør 500-årsflaumen)
 • Vangsvatnet Minigolfen og Prestegardslandet sett frå taket på Voss Kulturhus (Voss)(Mykje Nedbør 500-årsflaumen)
 • Vangsvatnet og Fleisher's Hotel sett frå taket på Voss Kulturhus (Voss)(Mykje Nedbør 500-årsflaumen)
 • Park Hotel Vossevangen Holbergsplassen Minigolfen Prestegardslandet (Voss)(Mykje Nedbør 500-årsflaumen) (Dronebilete)
 • Vangsvatnet Park Hotel Vossevangen og Holbergsplassen (Voss) (Mykje Nedbør 500-årsflaumen) (Dronebilete)
 • Holbergsplassen Park Hotel Vossevangen og Vangsvatnet (Voss) (Mykje Nedbør 500-årsflaumen) (Dronebilete)
 • Holbergsplassen Park Hotel Vossevangen og Vangsvatnet (Voss) (Mykje Nedbør 500-årsflaumen) (Dronebilete)
 • Voss Vangskyrkja Prestegardsalleen Uttrågata (Voss) (Dronebilete)
 • Voss Stasjon og Fraktgodsen (Dronebilete)
 • Voss Stasjon og Fraktgodsen (Dronebilete)
 • Voss Stasjon og Fraktgodsen (Dronebilete)
 • Voss Stasjon og Voss Kulturhus (Voss) (Dronebilete)
 • Voss Stasjon Gullfjordungsvegen (Dronebilete)
 • Date: 28.10.2014

 • Evangervegen frå Seimsbrua (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Seimsbrua (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Seimsbrua (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Vossalogoen og Voss Kulturhus (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Fleisher's Motel (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Park Hotel Vossevangen og Holbergsplassen frå taket på Voss Kulturhus (Mykje nedbør 500-årsflaumen)
 • Holbergsplassen og Minigolfen frå taket på Voss Kulturhus (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Park Hotel Vossevangen og Voss Kulturhus frå Holbergsplassen (Mykje nedbør 500-årsflaumen)
 • Vangsvatnet og Minigolfen frå Holbergsplassen (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Minigolfen og Vangsvatnet frå Holbergsplassen (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Holbergsplassen mot Vangsvatnet (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Holbergsplassen mot Vangsvatnet Park Hotel Vossevangen og Voss Kulturhus (Mykje nedbør 500-årsflaumen)
 • Prestegardsalleen (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Prestegardsmoen og Grandane (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Prestegardsmoen og Prestegardslandet (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Prestegardsalleen mot Prestegardsmoen og Grandane (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Prestegardsmoen og Prestegardslandet (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Voss Camping (Mykje nedbør 500-årsflaumen)
 • Vosso og Tintrabua (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Tintrabrui)
 • Vosso og Tintrabua (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Tintrabrui)
 • Palmafossen og Raundalselva (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Raundalselvi)
 • Palmafossen og Raundalselva (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Raundalselvi)
 • Tvindefossen (Tvinnefossen Tvinde Camping Tvinne Camping) (Mykje nedbør 500-årsflaumen)
 • Tvindefossen (Tvinnefossen Tvinde Camping Tvinne Camping) (Mykje nedbør 500-årsflaumen)
 • Strandavegen ovanfor Gjøstein (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Strandaelva Strandelvi)
 • Strandavegen ovanfor Gjøstein (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Strandaelva Strandelvi)
 • Strandavegen og Strandaelva ved Reppen (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Strandaelvi)
 • Dugstadbrui i Skulestadmo ( Dukstadbrui Kvitheimbru 1952 Skulestadmo Kvitheim Strandaelva Strandaelvi) (Mykje nedbør 500-årsflaumen)
 • Seimsbrua og Evangervegen (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Seimsbrua (Mykje nedbør 500-årsflaumen)
 • Seimsbrua og Evangervegen (Mykje nedbør 500-årsflaumen)
 • Voss Kulturhus med Vossalogoen (Mykje nedbør 500-årsflaumen)
 • Holbergsplassen Vangsvatnet og Park Hotel Vossevangen (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Vangsvatnet Holbergsplassen Park Hotel Vossevangen og Voss Kulturhus (Mykje nedbør 500-årsflaumen)
 • Vangsvatnet og Voss Kulturhus frå Holbergsplassen (Mykje nedbør 500-årsflaumen)
 • Vangsvatnet og Voss Kulturhus frå Holbergsplassen (Mykje nedbør 500-årsflaumen)
 • Holbergsplassen Minigolfen og Vangsvatnet (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Holbergsplassen Minigolfen og Vangsvatnet (Mykje nedbør 500-årsflaumen)
 • Park Hotel Vossevangen og Vangsvatnet (Mykje nedbør 500-årsflaumen)
 • Holbergsplassen Minigolfen og Vangsvatnet (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Holbergsplassen Minigolfen og Vangsvatnet (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Holbergsplassen Minigolfen og Vangsvatnet (Mykje nedbør 500-årsflaumen)
 • Holbergsplassen Minigolfen og Vangsvatnet (Mykje nedbør 500-årsflaumen)
 • Prestegardsmoen og Grandane (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Prestegardsmoen og Grandane (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Prestegardsmoen og Voss Camping Symjeannlegg (Mykje nedbør 500-årsflaumen)
 • Prestegardsalleen (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Prestegardsalleen mot Prestegardsmoen og Grandane (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Prestegardsalleen og Prestegardslandet (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Voss)
 • Vosso og Tintrabrua (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Tintrabrui Voss)
 • Vosso og Tintrabrua (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Tintrabrui Voss)
 • Vosso og Tintrabrua (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Tintrabrui Voss)
 • Vosso og Langabrua (Mykje nedbør 500-årsflaumen) (Langabrui Voss)
 • Date: 27.10.2014

 • Seimsbrua med høg vasstand (Evangervegen) (Voss)
 • Naust ved Voss Ungdomsherberge (Voss Finne)
 • Vangsvatnet nedanfor Holbergsplassen med høg vasstand (Voss)
 • Vangsvatnet mot Voss Kulturhus sett nedanfor Holbergsplassen
 • Vangsvatnet sett nedanfor Holbergsplassen mot Minigolfen (Voss)
 • Vangsvatnet ved skateparken mot Prestegardslandet (Voss)
 • Vangsvatnet ved skateparken mot Prestegardslandet (Voss)
 • Vangsvatnet mot Voss Camping og Prestegardsmoen
 • Vangsvatnet mot Prestegardsmoen
 • Raundalselvi ved Palmafossen kraftverk (Palmafossen Kraftstasjon Raundalselva)
 • Lønavatnet ved Saue Camping (Skulestadmo Borstrondi)
 • Strandaelva mot Lønaøyane og Lønavatnet (Strandaelvi Skulestamo)
 • Tvindefossen (Tvinnefossen Tvinde Camping Tvinne Camping)
 • Tvindefossen (Tvinnefossen Tvinde Camping Tvinne Camping)
 • Date: 26.10.2014

 • Kvitheim frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Vangsgata (Voss Fortausbilete)
 • Vangsvatnet mot Voss Kulturhus sett nedanfor Holbergsplassen
 • Rokneparken (Nedanfor Voss Stasjon)
 • Rokneparken (Nedanfor Voss Stasjon)
 • Prestegardsaaleen Prestegardsalandet Voss)
 • Date: 25.10.2014

 • Saue (Borstrondi Skulestadmo)
 • Løne (Borstrondi Skulestadmo Løno)
 • Nesheimstunet (Voss Folkemuseum) (Skulestadmo Reppen) (Dronebilete)
 • Nesheimstunet (Voss Folkemuseum) (Skulestadmo Reppen) (Dronebilete)
 • Draugsvollbakkane (Vinje) (Dronebilete)
 • Vinje kyrkje med gravplass (Dronebilete)
 • Sundve Indre og Sundve Ytre (Vossestrand) (Dronebilete)
 • Sundve Indre (Vossestrand) (Dronebilete)
 • Nærbø (Sundve Ytre Vossestrand Nåsen) (Dronebilete)
 • Sausjord Sundve Skule og Kroken frå Herheim (Vossestrand)
 • Vossestrand sett frå Haga mot Kroken og Sundve
 • Tvinde (Tvinne) (Dronebilete)
 • Tvindefossen og Tvinde Camping (Tvinne Tvinnefossen) (Dronebilete)
 • Rafting i Strandaelva ved Taulen (Elvesport Strandaelvi)
 • Rafting i Strandaelva ved Taulen (Elvesport Strandaelvi)
 • Rafting i Strandaelva ved Taulen (Elvesport Strandaelvi)
 • Rafting i Strandaelva ved Taulen (Elvesport Strandaelvi)
 • Ansiktsmåling i Amfi-senteret (Amfi Voss Haugamoen Voss)
 • Ansiktsmåling i Amfi-senteret (Amfi Voss Haugamoen Voss)
 • Ansiktsmåling i Amfi-senteret (Amfi Voss Haugamoen Voss)
 • Osafestivalen - Studentar frå Ole Bull Akademiet med minikonsert i Amfi-senteret (Haugamoen Voss)
 • Osafestivalen - Studentar frå Ole Bull Akademiet med minikonsert i Amfi-senteret (Haugamoen Voss)
 • Osafestivalen - Studentar frå Ole Bull Akademiet med minikonsert i Amfi-senteret (Haugamoen Voss)
 • Osafestivalen - Studentar frå Ole Bull Akademiet med minikonsert i Amfi-senteret (Haugamoen Voss)
 • Osafestivalen - Studentar frå Ole Bull Akademiet med minikonsert i Amfi-senteret (Haugamoen Voss)
 • Osafestivalen - Studentar frå Ole Bull Akademiet med minikonsert i Amfi-senteret (Haugamoen Voss)
 • Osafestivalen - Studentar frå Ole Bull Akademiet med minikonsert i Amfi-senteret (Haugamoen Voss)
 • Osafestivalen - Studentar frå Ole Bull Akademiet med minikonsert i Amfi-senteret (Haugamoen Voss)
 • Osafestivalen - Studentar frå Ole Bull Akademiet med minikonsert i Amfi-senteret (Haugamoen Voss)
 • Osafestivalen - Studentar frå Ole Bull Akademiet med minikonsert i Amfi-senteret (Haugamoen Voss)
 • Osafestivalen - Studentar frå Ole Bull Akademiet med minikonsert i Amfi-senteret (Haugamoen Voss)
 • Osafestivalen - Studentar frå Ole Bull Akademiet med minikonsert i Amfi-senteret (Haugamoen Voss)
 • Osafestivalen - Studentar frå Ole Bull Akademiet med minikonsert i Amfi-senteret (Haugamoen Voss)
 • Osafestivalen - Studentar frå Ole Bull Akademiet med minikonsert i Amfi-senteret (Haugamoen Voss)
 • Osafestivalen - Elbjørg og Ragnhild Hemsing i foajeen til Voss gamle kino
 • Osafestivalen - Elbjørg og Ragnhild Hemsing i foajeen til Voss gamle kino
 • Osafestivalen - Elbjørg Hemsing i foajeen til Voss gamle kino
 • Osafestivalen - Benedicte Maurseth i foajeen til Voss gamle kino
 • Osafestivalen - Benedicte Maurseth i foajeen til Voss gamle kino
 • Osafestivalen - Steinar Ofsdal i foajeen til Voss gamle kino
 • Osafestivalen - Studentar ved Ole Bull Akademiet i foajeen til Voss gamle kino
 • Osafestivalen - Studentar ved Ole Bull Akademiet i foajeen til Voss gamle kino
 • Osafestivalen - Studentar ved Ole Bull Akademiet i foajeen til Voss gamle kino
 • Osafestivalen - Studentar ved Ole Bull Akademiet i foajeen til Voss gamle kino
 • Osafestivalen - Studentar ved Ole Bull Akademiet i foajeen til Voss gamle kino
 • Osafestivalen - Studentar ved Ole Bull Akademiet i foajeen til Voss gamle kino
 • Osafestivalen - Studentar ved Ole Bull Akademiet i foajeen til Voss gamle kino
 • Osafestivalen - Marit Karlberg og Anders Røine i foajeen til Voss gamle kino (Sudan Sudan)
 • Osafestivalen - Anders Røine i foajeen til Voss gamle kino (Sudan Sudan)
 • Osafestivalen - Ingebjørg Lognvik Reinholdt og Kirsti Bakken Kristiansen (Fivil)
 • Date: 24.10.2014

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Roset
 • Sagbruk ovanfor Florshaugen (Hjelle Gjelle) (Voss)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Rokne sett frå Gjelle (Hjelle Bordalen Voss)
 • Palmafossen med Raundalselvi (Hardangervegen Tjukkebygdvegen Brynamoen Brynaskogen) (Dronebilete)
 • Palmafossen Tjukkebygdvegen (Gamle Rykkesvegen Høydalane) (Dronebilete)
 • Palmafossen Skule med Idrottsplass (Bømoen Tjukkebygdvegen Tjukkebygdi Tjukkabygdi) (Dronebilete)
 • Palmafossen Skule og Idrottsplass (Dronebilete)
 • Date: 23.10.2014

 • Det gamle lageret til Jernbaneverket på Voss er i ferd med å verta rive (Gullfjordungsvegen)
 • Det gamle lageret til Jernbaneverket på Voss er i ferd med å verta rive (Gullfjordungsvegen Voss Stasjon)
 • Det gamle lageret til Jernbaneverket på Voss er i ferd med å verta rive (Gullfjordungsvegen Voss Stasjon)
 • Det gamle lageret til Jernbaneverket på Voss er i ferd med å verta rive (Gullfjordungsvegen Voss Stasjon) (Dronebilete)
 • Det gamle lageret til Jernbaneverket på Voss er i ferd med å verta rive (Gullfjordungsvegen Voss Stasjon) (Dronebilete)
 • Voss Jernbanestasjon og Fraktgodsen (Dronebilete)
 • Ullestadvegen Sivlevegen Osavegen (Voss) (Dronebilete)
 • Lokstallen Bergensbana Torget Vangskyrkja (Voss kyrkje Bergensbanen) (Dronebilete)
 • Tvildemoen barnehage og Skigutane frå Hanguren (Voss kommune lager og verkstad Tvildesvegen Strandavegen Hardangervegen)
 • Sverresplass og Skuleahugen frå Hanguren (Voss Gymnas Vossabygg Tundal Gravplass Vangen Skule)
 • Bergensbana med Jernbaneverkets lager sett frå Mølsterberget (Voss Sparebank)
 • Lundarhaugen sett frå Hanguren (Ringheimsvegen Voss)
 • Rogne sett frå Hanguren (Ringheimsvegen Båbrui Båbrua Rognsbakken Voss)
 • Mølster (Mølstervegen) (Dronebilete)
 • Date: 22.10.2014

 • Allmenningen (Mjølfjell)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Prestegardsalleen (Voss) (Dronebilete)
 • Prestegardsalleen Prestegardslandet (Voss) (Dronebilete)
 • Voss Ungdomsskule (Prestegardsalleen Voss Gravplass) (Dronebilete)
 • Prestegardsmoen Voss Idrottshall Grandane (Fotballbanar) (Dronebilete)
 • Voss Kulturhus Voss Stasjon Park Hotel Vossevangen (Dronebilete)
 • Voss Stasjon Park Hotel Vossevangen Holbergsplassen (Dronebilete)
 • Voss Stasjon (Dronebilete)
 • Voss Jordbruksskule - Riving av gamle skulen pågår (Dronebilete)
 • Voss Jordbruksskule - Riving av gamle skulen pågår (Dronebilete)
 • Voss Jordbruksskule - Riving av gamle skulen pågår (Dronebilete)
 • Voss Jordbruksskule - Riving av gamle skulen pågår (Dronebilete)
 • Voss Jordbruksskule - Riving av gamle skulen pågår (Dronebilete)
 • Skulestadmo Strandavegen Skulestadvegen Ringheimsvegen Rundkøyring Voss Jordbruksskule (Dronebilete)
 • Date: 21.10.2014

 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Fargerik himmel over Raundalsfjella - Værteikn: "morgen rød gjør aften bløt" (Raundalen)
 • Borgarbu (Gamal vaktarbustad) (Mjølfjell Raundalen)
 • Ljosåni i Ljosanddalen ved Ljosandboten (Raundalen Ljosandbotnen)
 • Lokaltog ved Ljosandboten haldeplass (Ljosandbotnen Raundalen)
 • Reimegrend (Raundalen)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Vetleflaten frå Hanguren (Haugamoen Voss)
 • Haugamoen frå Hanguren (Amfi-senteret Voss Fredheim Meieriet Voss Kjøt HMV Bil)
 • Nyre frå Hanguren (Voss Nyresvegen Gjernesvegen)
 • Gjernes frå Hanguren (Gjernesmoen Gjernesvegen)
 • Date: 20.10.2014

 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Elgokse ved Skiple (Raundalen Dyr fauna)
 • Mjølfjell Ungdomsherberge
 • Gamleskulen på Mjølfjell (Mjølfjell Skule)
 • Gamleskulen på Mjølfjell (Mjølfjell Skule)
 • Gamleskulen på Mjølfjell (Mjølfjell Skule)
 • Hegg gardsbruk (Raundalen Reimegrend)
 • Skiple (Raundalen)
 • Gameskulen på Lid (Raundalen Lid Skule)
 • Bø (Raundalen Urdland)
 • Bø (Raundalen Urdland)
 • Kolve (Raundalen Urdland)
 • Kolve (Raundalen Urdland)
 • Dymbe (Bordalen Voss)
 • Prestegardsalleen i haustfargar (Voss Hauststemning)
 • Prestegardsalleen i haustfargar (Voss Hauststemning)
 • Date: 19.10.2014

 • Følmønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo Hordaland Hest Husdyr Fauna)
 • Følmønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo Hordaland Hest Husdyr Fauna)
 • Følmønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo Hordaland Hest Husdyr Fauna)
 • Følmønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo Hordaland Hest Husdyr Fauna)
 • Følmønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo Hordaland Hest Husdyr Fauna)
 • Følmønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo Hordaland Hest Husdyr Fauna)
 • Følmønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo Hordaland Hest Husdyr Fauna)
 • Følmønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo Hordaland Hest Husdyr Fauna)
 • Følmønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo Hordaland Hest Husdyr Fauna)
 • Følmønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo Hordaland Hest Husdyr Fauna)
 • Følmønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo Hordaland Hest Husdyr Fauna)
 • Følmønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo Hordaland Hest Husdyr Fauna)
 • Følmønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo Hordaland Hest Husdyr Fauna)
 • Følmønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo Hordaland Hest Husdyr Fauna)
 • Følmønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo Hordaland Hest Husdyr Fauna)
 • Følmønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo Hordaland Hest Husdyr Fauna)
 • Følmønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo Hordaland Hest Husdyr Fauna)
 • Følmønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo Hordaland Hest Husdyr Fauna)
 • Følmønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo Hordaland Hest Husdyr Fauna)
 • Følmønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo Hordaland Hest Husdyr Fauna)
 • Følmønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo Hordaland Hest Husdyr Fauna)
 • Følmønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo Hordaland Hest Husdyr Fauna)
 • Mørkve og Myrkdalselvi (Myrkdalen Skule Kalvhagen) (Dronebilete)
 • Mørkve og Myrkdalselvi (Myrkdalen Skule Kalvhagen) (Dronebilete)
 • Sjur Helgeland Komponist og Spelemann Minnesmerke Minnestein (Myrkdalen)
 • Sjur Helgeland Komponist og Spelemann Minnesmerke Minnestein (Myrkdalen)
 • Date: 18.10.2014

 • Sundsvål (Oppheim)
 • Oppheim kyrkje
 • Oppheimsvatnet ved Kvasshaug/Haugsvik med Rygg bak
 • Brekke og Stalheim Hotel
 • Stalheim Hotel frå Brekke
 • Evangervegen frå Seimsbrua mot Lindehaugen (Voss Lindhaugen)
 • Bergsliparken i hauststemning (Bergsliplassen Minnesmerke Lauvfall)
 • Date: 17.10.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete med Nordljos Nordlys Polarlys Aurora polaris)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset
 • Langvasstølen med Langavatnet bak (Uppsetdalen Upsetdalen Upsetedalen)
 • Langvasstølen med Langavatnet og Mjølfjellet bak
 • Langvasstølen med Langavatnet og Mjølfjellet bak
 • Langvasstølen med Langavatnet, Magnhildenuten og Mjølfjellet bak
 • Slondalsvatnet (Slondalen) (Mjølfjell)
 • Slondalsvatnet (Slondalen) (Mjølfjell)
 • Grauestølen (Mjølfjell)
 • Reimegrend
 • Palmafossen Tjukkebygdi og Bømoen (Tjukkabygdi Idrottsplass Ørnar) (Dronebilete)
 • Palmafossen Raundalselvi og Kvitlii (Bømoen Raundalselva Voss Cement Li Lid Rene) (Dronebilete)
 • Palmafossen Raundalselvi Brynamoen Brynaskogen Brynalii (Dronebilete)
 • Palmafossen Høydalane Gamle Rykkesvegen Gjerdåker (Dronebilete)
 • Palmafossen Skule (Dronebilete)
 • Skulestadmo Strandavegen Myraplassen Koglehaugen Biltunet Voss Bil Øvsthus Coop Extra (Dronebilete)
 • Skulestadmo Strandavegen Biltunet Voss Bil Voss Bilskadesenter Rema 1000 Skulestad Skule (Dronebilete)
 • Date: 16.10.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete med Nordljos Nordlys Polarlys Aurora polaris)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset
 • Upsete stølar (Uppsete Upsetdalen Uppsetedalen Upsetedalen)
 • Upsete haldeplass med Eileifseggi bak (Rustedalen Uppsete Bergensbana Bergensbanen)
 • Lokalog på veg mot Mjølfjell (Upsete Uppsete Upsetdalen Uppsetedalen Upsetedalen)
 • Uppsetdalen mot Upsete (Uppsete Upsetdalen Upsetedalen)
 • Uppsetdalen mot Upsete (Uppsete Upsetdalen Upsetedalen)
 • Langavatnet med Langvasstølen (Langvasstølar Magnhildenuten Mjølfjellet Upsetdalen Uppsetedalen Upsetedalen)
 • Langevannsosen Vokterbolig mot Langavatnet og Langvasstølen (Langvassosen Vatarbustad)
 • Mjølfjell Ungdomsherberge
 • Ringheim med sauer på beite (Voss)
 • Voss frå Hanguren (Panorama)
 • Hangurstoppen med Lønahorgi bak (Haustbilete)
 • Skulestadmo (Borstrondi Kvitheim) frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Skulestadmo (Borstrondi Kvitheim) frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Borstrondi med paraglider på veg nedover sett frå Hangurstoppen (Skulestadmo)
 • Voss frå Roset (Nattbilete med Nordljos Nordlys Polarlys Aurora polaris)
 • Date: 15.10.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete) (Polarlys Aurora polaris Nattbilete Northern Lights)
 • Voss frå Roset (Nattbilete) (Polarlys Aurora polaris Nattbilete Northern Lights)
 • Skodda har lagt seg over Vossebygda sett frå Roset
 • Solbakken (Gamal vaktarbustad) (Mjølfjell)
 • Skitelokomotivet Di8 ved Solbakken (Bergensbanen Bergensbana)
 • Utsyn frå Bergensbanen like ved Ljosandboten (Mjølfjell)
 • Voss mot Holbergsplassen og Prestegardslandet sett frå taket på Voss Kulturhus (Park Hotel Vossevangen)
 • Utsyn mot Vossalogoen og Vangsvatnet frå taket på Voss Kulturhus
 • Voss Stasjon og Hanguren frå taket på Voss Kulturhus
 • Voss frå Stasjonsbrekka (Evangervegen Stasjonsvegen)
 • Prestegardsalleen (Voss)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Date: 14.10.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete) (Polarlys Aurora polaris Nattbilete Northern Lights)
 • Uppsetdalen Lokaltog på veg mot Myrdal (Langavatnet Uppsetedalen) (Bergensbanen Bergensbana)
 • Langevannsosen Vokterbolig ved Langavatnet mot Langvasstølen (Uppsetdalen Uppsetedalen)
 • Skiftelokomotivet Di8 ved Langavatnet på veg mot Myrdal (Uppsetdalen Uppsetedalen) (Bergensbanen Bergensbana)
 • Skiftelokomotivet Di8 ved Langavatnet på veg mot Myrdal (Uppsetdalen Uppsetedalen) (Bergensbanen Bergensbana)
 • Langavatnet mot Langvasstølen (Uppsetdalen Uppsetedalen)
 • Langavatnet mot Langevannsosen Vokterbolig frå Langvassosen (Langvassosen Vatarbustad Uppsetdalen Uppsetedalen)
 • Langavatnet mot Langevannsosen Vokterbolig frå Langvassosen (Langvassosen Vatarbustad Uppsetdalen Uppsetedalen)
 • Finne Evangervegen og Voss Undomssherberge (Voss Vandrarheim Lindhaugen Lindehaugen Finne) (Dronebilete)
 • Finne Evangervegen og Voss Undomssherberge (Voss Vandrarheim Lindhaugen Lindehaugen Finne) (Dronebilete)
 • Evangervegen Seimsbrua Voss Folkehøgskule og Sylvsmidja (Voss Husflidskule ) (Dronebilete)
 • Voss Folkehøgskule Seimsbrua Evangervegen (Voss) (Dronebilete)
 • Voss Folkehøgskule Eskelandsvegen (Dronebilete)
 • Evangervegen mot Voss frå Seimsbrua
 • Vangsvatnet mot Voss sett frå Voss Ungsomsherberge
 • Voss mot Voss Kulturhus
 • Skulestadmo mot Kvitheim frå Ringheim
 • Skulestadmo med Ringheim Strandavegen og Kvitheim (Dronebilete)
 • Mølster med Mølstertunet (Voss Folkemuseum) (Dronebilete)
 • Voss frå Hanguren (Panorama)
 • Voss frå Roset (Nattbilete) (Polarlys Aurora polaris Nattbilete Northern Lights)
 • Voss frå Roset (Nattbilete) (Polarlys Aurora polaris Nattbilete Northern Lights)
 • Date: 13.10.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset
 • Voss Stasjon Evangervegen (Dronebilete)
 • Fleisher's Hotel Voss Stasjon Evangervegen Gullfjordungsvegen (Dronebilete)
 • Fleisher's Hotel Voss Stasjon Evangervegen (Dronebilete)
 • Voss Stasjon Evangervegen Voss Kulturhus (Dronebilete)
 • Gjernes Gjernesmoen Helgavangen Gjernesvegen (Dronebilete)
 • Voss Uttrågata Voss Tinghus Voss Ungdomsskule Sosialbygget (Dronebilete)
 • Vangskyrkja Uttrågata Bergsliplass (Dronebilete)
 • Voss Jordbruksskule Strandavegen Ringheimsvegen Skulestadvegen Koglehaugen Motræet (Dronebilete)
 • Skulestadmo Moteigen Koglehaugen Motræet Skulestadvegen Strandavegen (Dronebilete)
 • Skulestadmo Strandavegen Nedkvitnesvegen Myraplassen Coop Extra Øvsthus Voss Bil Biltunet (Dronebilete)
 • Date: 12.10.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Skodda ligg tjukk over Vossebygda)
 • Bordalen frå Roset (Skodda byrjar å løysa seg opp)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Rokne frå Gjelle i haustfargar (Hjelle Bordalen Voss)
 • Rokne og Græe i haustfargar frå Gjelle (Hjelle Bordalen Voss)
 • Voss Lekvemoen Lekvemogata Uttrågata (Dronebilete)
 • Voss Lekvemoen Lekvemogata Uttrågata Skulehaugen Voss Gymnas Vossabygg Sverresplass (Dronebilete)
 • Vosso Elvagata Langebrua Hardangerbanebrua Hardangervegen Haugamoen (Dronebilete)
 • Haugamoem Vosso Lekvemoen og Voss Gymnas (Dronebilete)
 • Voss Voss Stasjon Evangervegen Park Hotel Vossevangen (Dronebilete)
 • Date: 11.10.2014

 • Mølstertunet (Voss Folkemuseum) (Dronebilete)
 • Mølstertunet (Voss Folkemuseum) (Dronebilete)
 • Mølster (Mølstervegen) (Voss) (Dronebilete)
 • Voss mot Holbergsplassen og Prestegardslandet sett frå taket på Voss Kulturhus (Park Hotel Vossevangen)
 • Fleisher's Hotel sett frå taket på Voss Kulturhus
 • Voss frå Roset
 • Granvinsvatnet med Nesheim Horganipen Nesheimshorgi og Øvre Vassenden bak (Panorama)
 • Ålvik mot Bjølvefossen (Hardanger (Dronebilete)
 • Ålvik mot Bjølvefossen (Hardanger (Dronebilete)
 • Øystese (Hardanger) (Dronebilete)
 • Øystese (Hardanger) (Dronebilete)
 • Øystese Kyrkje (Hardanger) (Dronebilete)
 • Øystese Kyrkje (Hardanger) (Dronebilete)
 • Voss frå Roset med Regnboge
 • Date: 10.10.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Hardangerbanebrua sett frå øst (Voss Vosso)
 • Hardangerbanebrua sett frå øst (Voss Vosso)
 • Vosso og Elvagata sett frå Hardangerbanebrua
 • Vosso og Langebrua sett frå Hardangerbanebrua
 • Hardangerbanebrua sett frå Vest mot Vosso og Fredheim
 • Strandavegen og Vangsgata sett frå Hardangerbana (Voss)
 • Skulegata og Torget sett frå Hardangerbana (Voss)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Roset
 • Date: 09.10.2014

 • Voss frå Hanguren (Panorama)
 • Tvilde og Palmafossen frå Hanguren
 • Tvildemoen Hagebyen Hjellane frå Hanguren
 • Haugamoen frå Hanguren (Amfi-senteret HMV-Bil Fredheim Voss Meieri) (Voss)
 • Rogne og Lundarhaugen frå Hanguren (Voss)
 • Voss Sverresplassen Uttrågata Vangen Skule Voss Gymnas)
 • Voss Torget Vangskyrkja Voss Ungdomsskule Tinghuset Sosialbygget Hestavangen Voss Gravplass Lokstallen)
 • Nyre frå Hangurn (Haugamoen Voss)
 • Vossabakken frå Hanguren
 • Date: 08.10.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Gjernes (Gjernesmoen Gjernesvegen Voss) (Dronebilete)
 • Gjernes (Gjernesmoen Gjernesvegen Voss) (Dronebilete)
 • Voss (Prestegardsalleen Skulegata Olavsvegen Hestabakkvegen Miltzows gata Hestavangen Voss Gravplass) (Dronebilete)
 • Skulestadmo (Strandavegen Skulestadtunet Bilhuset Biltunet Bilskadesenteret Voss Glas Øvsthus Coop Extra)
 • Skulestad Skule og Skulestad Barnehage (Kiwi Strandavegen Rema 1000) (Dronebilete)
 • Date: 07.10.2014

 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Hanguren
 • Voss frå Hanguren
 • Voss frå Hanguren (Panorama)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Mølstertunet (Voss Folkemuseum)
 • Ringheim mot Kvitheim (Voss Skulestadmo)
 • Skulestadmo (Strandavegen Nedkvitnesvegen Coop Extra) (Dronebilete)
 • Skulestadmo (Strandavegen Motræet Koglehaugen Moteigen) (Dronebilete)
 • Voss Jordbruksskule (Skulestadmo) (Dronebilete)
 • Date: 06.10.2014

 • Voss frå Roset
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Roset
 • Voss mot Voss Kulturhus
 • Voss frå Stasjonsbrekka (Evangervegen Uttrågata Stasjonsvegen)/a>
 • Voss mot Rokneparken
 • Voss med Rokneparken
 • Date: 05.10.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Raudleg himmel over Storåsen i morgontimane (Skulestadmo)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Roset
 • Palmafoosen (Tjukkebygdvegen Hydalane Gamle Rykkesvegen) (Dronebilete)
 • Haugamoen mot Voss (Fredheim Hardangervegen Hardangerbana) (Dronebilete)
 • Vangskyrkja (Voss Kyrkje Uttrågata Vangsgata) (Dronebilete)
 • Nytt parkeringshus under oppføring (Skulehaugen Vangen Skule) (Dronebilete)
 • Lekvemoen Sverresplass (Statoil Uttrågata Strandavegen) (Dronebilete)
 • Torget med Hålandshuset Ringheimsvegen og Skulegata (Dronebilete)
 • Vangsgata (Dronebilete)
 • Torget Vangsgata Vangskyrkja Ringheimsvegen Voss Veksel og Landmannsbank Kyrjebø (Dronebilete)
 • Date: 04.10.2014

 • Det gamle Internatet på Voss Jordbruksskule vert brent ned (Skulestadmo)
 • Det gamle Internatet på Voss Jordbruksskule vert brent ned (Skulestadmo)
 • Vinje (Draugsvoll Draugsvollbakkane)
 • Vinje (Vinjevegen)
 • Hjortebu med Vinje bak
 • Vinje (Sambygg)
 • Vinje (Draugsvoll Draugsvollbakkane)
 • Vinje (Draugsvoll Sambygg)
 • Vinje sett frå parti på Lomsdalsberget
 • Vinje sett frå parti på Lomsdalsberget (Draugsvoll Sambygg Vinje Kyrkje Draufsvollbakkane)
 • Vinje sett frå parti på Lomsdalsberget (Vinjevegen)
 • Vinje sett frå parti på Lomsdalsberget (Gamle Vinjetunet Gamla Vinjatunet)
 • Vossestrand sett frå parti på Lomsdalsberget (Holbygdi) (Panorama)
 • Vossestrand sett frå parti på Lomsdalsberget (Holbygdi)
 • Vossestrand sett frå parti på Lomsdalsberget (Holbygdi)
 • Holbygdi sett frå parti på Lomsdalsberget (Vossestrand)
 • Vossestrand sett frå parti på Lomsdalsberget mot Engjaland
 • Tveite sett frå parti på Lomsdalsberget (Vossestrand)
 • Herheim Sausjord og Gavle sett frå parti på Lomsdalsberget (Vossestrand)
 • Herheim Sausjord og Gavle sett frå parti på Lomsdalsberget (Vossestrand)
 • Sundve sett frå parti på Lomsdalsberget (Nærbø Nåsen Ytre Sundve Indre Sundve) (Vossestrand)
 • Sundve sett frå parti på Lomsdalsberget (Nærbø Indre Sundve) (Vossestrand)
 • Sundve (Indre Sundve Ytre Sundve) (Vossestrand)
 • Flyne og Søsterhaug sett frå parti på Lomsdalsberget (Bjørgåshaugen) (Vossestrand)
 • Korken sett frå parti på Lomsdalsberget (Vossestrand)
 • Lomsdalsberget mot Lønavatnet (Vossestrand)
 • Brileset støl (Vinje)
 • Hangurslia Opp - På startstreken i Hangurslia Opp
 • Hangurslia Opp - På startstreken i Hangurslia Opp
 • Hangurslia Opp - Full fart oppover i Hangurslia Opp
 • Voss Kulturhus Voss Stasjon (Dronebilete)
 • Strandavegen med Voss Jordbruksskule bak (Skulestadmo (Dronebilete)
 • Gjerdebu dagavdeling Ringheimsvegen og Tornhaugen (Skulestadmo) (Dronebilete)
 • Strandavegen med Voss Jordbruksskule (Skulestadmo) (Dronebilete)
 • Voss Jordbruksskule - Det minkar på bygningane til Voss Jordbruksskule
 • Date: 03.10.2014

 • Voss (Evangervegen sett frå Stasjonsbrekka)
 • Voss mot Voss Kulturhus Evangervegen og Stasjonsbrekke (Voss Stasjon)
 • Tog 61 på veg inn til Voss Stasjon
 • Bergen Stasjon (Jernbanestasjon)
 • Bergen Stasjon (Jernbanestasjon)
 • Bergen Bybanen
 • Bergen Lille Lungegårdsvannet med Ulriken bak
 • Bergen Gråmåke (Larus argentatus) ved Festplassen med Lille Lungegårdsvann bak (Bergen Fauna Fuglar)
 • Bergen Musikkpavaljongen
 • Bergen Musikkpavaljongen
 • Bergen Det nye Fisketorget
 • Bergen Bryggen (Tyskebryggen Hansabryggen)
 • Bergen Bryggen (Tyskebryggen Hansabryggen)
 • Bergen Bryggen (Tyskebryggen Hansabryggen)
 • Bergen Vågen
 • Bergen Fisketorget med Skansen bak
 • Bergen Fisketorget med Fløyen bak
 • Date: 02.10.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Stemningsbilete med skodde)
 • Voss frå Roset (Stemningsbilete med skodde)
 • Voss frå Roset (Skodda ligg tjukk over Vossebygda)
 • Voss frå Roset (Haustbilete)
 • Bordalen sett ovanfor Roset (Haustbilete)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Sauer på beite ved Gjelle med Voss bak (Hjelle Husdyr Fauna)
 • Bordalen (Rokne) frå Gjelle (Hjelle)
 • Melsvatnet med haustfargar (Skulestadmo)
 • Hauststemning - Naust ved Lønavatnet (Skulestadmo Borstrondi Norekvål Nordrekvål)
 • Lønavtnet mot Saue Camping (Borstrondi Skulestadmo)
 • Date: 01.10.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Hanguren i Haustfargar
 • Voss frå Mølsterberget i haustfargar
 • Voss frå Mølsterberget i haustfargar
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss frå Mølsterberget i haustfargar