Voss Now
Menu   Search
Oktober 2013


Date: 31.10.2013

 • Ringheim med Kvitheim bak (Skulestadmo Voss)
 • Mølstertunet (Voss Folkemuseum)
 • Haustfargar (Lauv Løv Flora)
 • Voss frå Hanguren
 • Lokstallen - Det er like før arbeidet med å heva taket på lokstallen i vestre ende byrjar sett frå Hanguren (Voss)
 • Voss Amfi utvidar og gravinga har byrja sett frå Hanguren (Haugamoen Voss)
 • Palmafossen sett frå Hanguren (Gamle Rykkesvegen Høydalane Rykkesvegen Tjukkebygdvegen)
 • Lundarosen - Tog på veg over Lundarosbrua (Regiontog Voss Bergensbanen)
 • Regnboge over Skulestadmo sett frå Hanguren (Voss Jordbruksskule Kvitheim Melsvatnet Lundarvatnet)
 • Skulestadmo sett frå Staberget
 • Skulestadmo med Skulestad Skule og ny rundkøyring sett frå Staberget (Strandavegen Skulestad Barnehage Tide Bussar Kiwi)
 • Skulestadmo med nye vegar og ny rundkøyring sett frå Staberget (Strandavegen Koglehaugen Møtræet Burettslag Biltunet Voss Bilskadesenter Øvsthus Trevarer Voss Glas Coop Extra)
 • Skulestadmo med nye vegar og ny rundkøyring sett frå Staberget (Strandavegen Koglehaugen Møtræet Burettslag Øvsthus Trevarer Coop Extra))
 • Skulestadmo med Voss Jordbruksskule sett frå Staberget (Gjerdebu Dagavdeling Strandavegen Ringheimsvegen Tornhaugen Tråakrokane)
 • Date: 30.10.2013

 • Voss sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Bordalen sett frå Roset
 • Vassdråpar - Som perler på ei snor (Vanndråpar Strå)
 • Myr og vatn (Stemningsbilete ovanfor Roset Tjørn Tjedn)
 • Voss sett nedanfor Sandfjellet
 • Haustlauv (Blad Flora Høstløv)
 • Vangsvatnet Stemningsbilete (Kveldsstemning Skumringsbilete)
 • Date: 29.10.2013

 • Voss frå Sivlevegen
 • Evangervegen mot Lindhaugen sett frå Seimsbrua (Lindehaugen Voss Vossapakko)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Haustbilete frå Nyre (Voss)
 • Nyre mot Voss
 • Date: 28.10.2013

 • Rockneparken ved Voss Stasjon i hauststemning med Uttrågata Vangsgata bak (Voss)
 • Knute Rockne omkransa i haustfagar (Skulptur Minnesmerke)
 • Mjølkespann på Dyrvedalen
 • Dyrvedalen Bustadhus på Hæve i Haustfargar
 • Inngangsparti på Dyrvedalen (Bustadhus)
 • Haustfargar på Grimastad (Bulken)
 • Sau på beite ved Liland med Bulken Stasjon bak (Husdyr Fauna)
 • Djukastein og Byrkjo (Byrkje Sauer Husdyr Fauna Voss-Bulken)
 • Voss sett ovanfor Roset (Kveldsbilete) (Nednafor Sandfjellet)
 • Date: 27.10.2013

 • (P) Vossestrand med Holbygdi og Engjaland
 • Holbygdi sett frå Lomsberget (Vossestrand)
 • Holbygdi sett frå Lomsberget (Vossestrand)
 • Holbygdi sett frå Lomsberget (Vossestrand)
 • Holbygdi sett frå Lomsberget (Vossestrand)
 • Ny veg til Hjellen under byggjing frå Løkjavegen (Vossestrand)
 • Løkjavegen med Boligfelt sett frå Lomsberget (Vossestrand)
 • Haga sett frå Lomsberget (Vossestrand)
 • Høn Vetla og Stora sett frå Lomsberget (Vossestrand)
 • Tveito sett frå Lomsberget (Vossestrand)
 • Herheim Sausjord og Gavle sett frå Lomsberget (Vossestrand)
 • Herheim Sausjord og Gavle sett frå Lomsberget (Vossestrand)
 • Sundve Skule og Korken sett frå Lomsberget (Vossestrand)
 • Sundveshaugen (Søsterhaug) sett frå Lomsberget (Vossestrand)
 • Flyne (Sundve Ytre) sett frå Lomsberget (Vossestrand)
 • Sundve Ytre og Sundve Indre (Nedre) sett frå Lomsberget (Vossestrand)
 • Sundve Indre (Nedre) og Nærbø (Bruksnr. 5) sett frå Lomsberget (Vossestrand)
 • Sundve Ytre og Sundve Indre (Øvre) sett frå Lomsberget (Vossestrand)
 • Vinje sett frå parti på Lomsdalsberget (Vossestrand)
 • Vinje sett frå parti på Lomsdalsberget (Vossestrand)
 • Vinje sett frå Lomsdalsberget (Vossestrand)
 • Vinje sett frå Lomsdalsberget (Vossestrand)
 • Vinje sett frå parti på Lomsdalsberget (Vossestrand)
 • Vinje sett frå parti på Lomsdalsberget (Vossestrand)
 • Tvinnefossen (Tvindefossen Tvinne Tvinde)
 • Tvinnefossen (Tvindefossen Tvinne Tvinde)
 • Kvernhus ved Tvinnefossen (Tvindefossen Tvinne Tvinde)
 • Kvernhus ved Tvinnefossen (Tvindefossen Tvinne Tvinde)
 • Lønavatnet ved Mattisvik med Saue bak (Stemningsbilete)
 • Date: 26.10.2013

 • Tre Brør Kafe (Voss Torget Hålandshuset)
 • Osafestivalen - NMH-Studentar held konsert på Tre Brør Kafe (Norges Musikkhøgskule Folkemusikk Voss) - Steinar Ofsdal
 • Osafestivalen - NMH-Studentar held konsert på Tre Brør Kafe (Norges Musikkhøgskule Folkemusikk Voss)
 • Osafestivalen - NMH-Studentar held konsert på Tre Brør Kafe (Norges Musikkhøgskule Folkemusikk Voss)
 • Osafestivalen - NMH-Studentar held konsert på Tre Brør Kafe (Norges Musikkhøgskule Folkemusikk Voss)
 • Osafestivalen - NMH-Studentar held konsert på Tre Brør Kafe (Norges Musikkhøgskule Folkemusikk Voss)
 • Osafestivalen - NMH-Studentar held konsert på Tre Brør Kafe (Norges Musikkhøgskule Folkemusikk Voss)
 • Osafestivalen - NMH-Studentar held konsert på Tre Brør Kafe (Norges Musikkhøgskule Folkemusikk Voss)
 • Osafestivalen - NMH-Studentar held konsert på Tre Brør Kafe (Norges Musikkhøgskule Folkemusikk Voss)
 • Osafestivalen - NMH-Studentar held konsert på Tre Brør Kafe (Norges Musikkhøgskule Folkemusikk Voss)
 • Osafestivalen - NMH-Studentar held konsert på Tre Brør Kafe (Norges Musikkhøgskule Folkemusikk Voss)
 • Osafestivalen - NMH-Studentar held konsert på Tre Brør Kafe (Norges Musikkhøgskule Folkemusikk Voss)
 • Osafestivalen - NMH-Studentar held konsert på Tre Brør Kafe (Norges Musikkhøgskule Folkemusikk Voss)
 • Osafestivalen - NMH-Studentar held konsert på Tre Brør Kafe (Norges Musikkhøgskule Folkemusikk Voss)
 • Lekvebakken med Sævelid bak (Osavegen Voss Haustfargar Lauvfall)
 • Voss sett frå Mølsterberget
 • Hjellane Rognsbakken Ringheimsvegen sett frå Hanguren (Rogne Voss)
 • Voss Sjukehus og Voss Sjukeheim sett frå Mølsterberget (Mølster Rogne Lundarhaugen)
 • Voss sentrum med Lokstallen Torget Vangsgata og Uttrågata sett frå Mølsterberget
 • Svartenakken sett frå Mølsterberget med ny rundkøyring (Avishuset Hordaland Vangstunellen Vangstunnelen Vossapakko Bergensbanen)
 • Gullfjordungen sett frå Mølsterberget (Gullfjordungen Skule Finnesloftet Husflidskule Voss Folkehøgskule Sylvsmidja Evangervegen Seimsbrua)
 • Date: 25.10.2013

 • Voss by Night (Nattbilete) sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet<)
 • Osafestivalen - Lunsjkonsert med Ole Bull-studentane i Voss Sparebank - Satako Katagihara, Sarah Nilson, Mads Kvaas, Kristoffer Kleveland, Solfrid Gjeldokk og Jannike Svensvik
 • Osafestivalen - Lunsjkonsert med Ole Bull-studentane i Voss Sparebank - Solfrid Nestegard Gjeldokk
 • Osafestivalen - Lunsjkonsert med Ole Bull-studentane i Voss Sparebank - Sarah Nilsson og Kristoffer Kleveland
 • Osafestivalen - Lunsjkonsert med Ole Bull-studentane i Voss Sparebank - Kristoffer Kleiveland
 • Osafestivalen - Lunsjkonsert med Ole Bull-studentane i Voss Sparebank - Satoko Katagihara
 • Osafestivalen - Lunsjkonsert med Ole Bull-studentane i Voss Sparebank - Hardangerfeler Musikkinstrument
 • Osafestivalen - Lunsjkonsert med Ole Bull-studentane i Voss Sparebank - Jannike Svenvik
 • Osafestivalen - Lunsjkonsert med Ole Bull-studentane i Voss Sparebank - Sindre Fotland
 • Osafestivalen - Lunsjkonsert med Ole Bull-studentane i Voss Sparebank - Satoko Katagihara
 • Osafestivalen - Lunsjkonsert med Ole Bull-studentane i Voss Sparebank - Mads Kvaas
 • Osafestivalen - Lunsjkonsert med Ole Bull-studentane i Voss Sparebank - Satako Katagihara, Sarah Nilson, Sindre Fotland, Mads Kvaas, Jannike Svensvik og Kristoffer Kleveland
 • Osafestivalen - Lunsjkonsert med Ole Bull-studentane i Voss Sparebank - Sarah Nilsson
 • Osafestivalen - Lunsjkonsert med Ole Bull-studentane i Voss Sparebank - Satako Katagihara, Solfrid Nestegard Gjeldokk, Sarah Nilson, Sindre Fotland, Kristoffer Kleveland, Mads Kvaas, og Jannike Svensvik
 • Osafestivalen - Lunsjkonsert med Ole Bull-studentane i Voss Sparebank - Satako Katagihara, Solfrid Nestegard Gjeldokk, Sarah Nilson, Sindre Fotland, Kristoffer Kleveland, Mads Kvaas, og Jannike Svensvik
 • Osafestivalen - Lunsjkonsert med Ole Bull-studentane i Voss Sparebank
 • Osafestivalen - Lunsjkonsert med Ole Bull-studentane i Voss Sparebank - Sarah Nilsson, Satoko Katagihara, Solfrid Gjeldokk, Jannike Svenvik, Sindre Fotland, Banksjef Kjell Jostein Bø, Mads Kuraas og Kristoffer Kleiveland
 • Voss frå Roset
 • Stemningsbilete Vatn (Bekk Rennande Vatn Sløret)
 • Bjørk (Flora)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Lauv i haustfargar (Flora)
 • Lauv i haustfargar (Flora)
 • Lauv i haustfargar (Flora)
 • Date: 24.10.2013

 • Myrdalen mot Myrdøla og Finnabotnnosi
 • Myrdalen mot Myrdøla Myrdal gamle skule boligar Sjebergsnuten og Kvanntjørnnuten
 • Myrdalen med boligar (Myrdal Gamle skule Myrdal Fjellstove)
 • Myrdal Stasjon med lokaltog i spor 11 (Myrdal Gamle skule Myrdal Fjellstove)
 • Date: 23.10.2013

 • Myrdalen mot Myrdal og Finnabotnnosi
 • Myrdal Fjellstove Info Skilt vegvisar
 • Myrdal Gamle Skule og Myrdal Fjellstove
 • Boligar på Myrdal
 • Myrdal Stasjon med Myrdal gamle skule og Myrdal Fjellstove
 • Myrdal Stasjon med lokaltog i spor 11 (69-sett)
 • Date: 22.10.2013

 • Evanger sentrum
 • Evanger med Evangervatnet
 • Voss frå Sivlevegen
 • Prestegardsalleen (Voss)
 • Skulestadmo Graving på gang ovanfor Voss Jordbruksskule
 • Date: 21.10.2013

 • Voss frå ein haustleg skog
 • Myr i skogen ovanfor Hindartveit (Voss)
 • Vangsvatnet Gossland og Hellesneset frå Gjelle (Hjelle Voss)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Vangsgata (Voss)
 • Date: 20.10.2013

 • Kalvar og kyr på beite ved Grevle (Husdyr Fauna Skulestadmo Borstrondi)
 • Fjordingar på beite ved Flatekvål (Husdyr Fauna Skulestadmo Borstrondi)
 • Borstrondi og Lønavatnet sett frå Klepp (Skulestadmo)
 • (P) Skulestadmo Borstrondi Kvitheim Ringheim Bavallen og Hanguren Hangurstoppen Tråstølen sett frå Klepp
 • Flatekvål og Gjerdskvål sett frå Klepp (Borstrondi Flatekvålsvegen Skulestadmo)
 • Skulestadmo sett frå Klepp
 • Skulestadmo med ny rundkøyring sett frå Klepp (Coop Extra Myraplassen)
 • Bavallen med Tråstølsvegen og hytter sett frå Klepp (Skulestadmo)
 • Bavallen med Tråstølsvegen og hytter sett frå Klepp (Skulestadmo)
 • Tråstølen med Tråstølsvegen og hytter sett frå Klepp (Skulestadmo)
 • Tråstølen med Tråstølsvegen og hytter sett frå Klepp (Skulestadmo)
 • Slettafjellet mot Slettafjellstrekket Borstrondi og Lønavatnet (Skulestadmo)
 • Islagt vatn ved Slettafjellet (Skulestadmo)
 • Raude Kross-hytte med Valbergtjørni og Hangurstoppen (Hanguren)
 • Skulestadmo med Borstrondi og Kvitheim sett frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • (P) Voss frå Hanguren
 • Voss frå Hangursberget i haustfargar
 • Voss Sjukehus frå Hangursberget
 • Voss sentrum frå Hangursberget
 • Fleisher's Hotel frå Hangursberget (Voss)
 • Svartenakken sett frå Hangursberget (Sivlevegen Hangursvegen Gullfjordungsvegen Kvernavegen)
 • Svartenakken med ny rundkøyring sett frå Hangursberget (Vossapakko Evangervegen Gullfjordungsvegen Avishuset Hordaland)
 • Svartenakken med ny rundkøyring sett frå Hangursberget (Vossapakko Evangervegen Vangstunellen Vangstunnelen)
 • Haustlauv i Hangurslia (Haustfargar Flora)
 • Date: 19.10.2013

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Gjernes sett frå Roset (Gjernesmoen Helgavangen)
 • Gjernes sett frå Roset
 • Bjørnshovden sett frå Roset (Bordalen)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Paraglider klar for avgang ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)(Voss)
 • Paraglider på veg ut ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)(Voss)
 • Paraglider i lufta ovanfor Tungeteigen(Stølsvegen til Hindartveit)(Voss)
 • Prestegardsalleen i hauststemning (Voss)
 • Prestegardsalleen i hauststemning (Voss)
 • Bergsliplassen i hauststemning (Minnesmerke Lauvfall)
 • Bergsliplassen i hauststemning med Vangsgata bak
 • Bergsliplassen i hauststemning med Voss Veksel- og Landmannsbank Gamla Posthuset Gamlameieriet Hålandshuset Vangsgata Ringheimsvegen bak
 • Date: 18.10.2013

 • Monsvatnet med Lønahorgi bak (Flatlandsmoen)
 • (P) Granvinsvatnet med Nesheim Nesheimshorgi (Høgahorgi) og Øvre Vassenden
 • Granvinsvatnet (Stemningsbilete)
 • Håstabba - Det nedlagde småbruket Håstabba mellom Kvanndal og Lussand (Granvin)
 • Håstabba - Det nedlagde småbruket Håstabba mellom Kvanndal og Lussand (Granvin)
 • Håstabba - Det nedlagde småbruket Håstabba mellom Kvanndal og Lussand (Granvin)
 • (P) Kvanndal Granvinsfjorden Oksen og Hardangerfjorden frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Kvanndal Granvinsfjorden Oksen (Hardangerfjorden) frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Kvanndal med bilferja Bømlo på Hardangerfjorden
 • Kvanndal med bilferja Bømlo til kai
 • Kvanndal med bilferja Bømlo til kai
 • Hardangerfjorden med bilferja Bømlo på veg frå Kvanndal mot Utne (Utnefjorden Oksen)
 • Håstabbastølen (Kvanndal Granvin)
 • Håstabbastølen med Skamdalshorgi bak (Kvanndal Granvin)
 • Oksen sett frå parti på Gråfjellet
 • Oksen og Utnefjorden (Hardangerfjorden) sett frå parti på Gråfjellet
 • Hardangerfjorden sett frå parti på Gråfjellet
 • (P) Hardangerfjorden med Grubbafjellet Karaldenuten Veslevatnet og Storvatnet sett frå parti på Gråfjellet
 • Hardangerfjorden sett frå parti ved Fossdalen med hytter i framgrunnen
 • Fossdalen med Lussandstølen
 • Lussandstølen i Fossdalen
 • Lussand (Hauststemning)
 • Lussand (Hauststemning)
 • Lussand og Hardangervegen (Nasjonal turistveg Hardanger)(Hauststemning)
 • Lussand frå Neset (Hauststemning)
 • Hardangerfjorden frå Neset (Båtonnshola) ved Lussand
 • Hardangerfjorden frå Neset ved Lussand
 • Hardangervegen mot Djupeviki og Golten - Nasjonal turistveg Hardanger (Hardangerfjorden)
 • Hardangervegen - Nasjonal turistveg Hardanger (Hardangerfjorden)
 • Håstabbaneset med Hardangerfjorden og Utnefjorden (Fyrlykt)(Håstabbenes)
 • Granvinsfjorden mot Eide (Granvin)
 • Granvinsfjorden frå Eide (Granvin)
 • Date: 17.10.2013

 • Flåm Hamn
 • Flåm mot Fretheim og Flåm Stasjon
 • Flåm med skuta Arthur Olsen til kai og Flåm Stasjon
 • Flåm med båtar til kai (Lady Elisabeth)
 • Flåm Marina (Viki)
 • Viki med Flåm Marina og Flåm Stasjon
 • Aurlandsfjorden
 • Aurlandsvangen sett frå Stegasteinen (Onstadøyri Onstabukti Onstad bru Sandbakken)
 • Aurlandsvangen sett frå Stegasteinen (Onstadøyri Onstabukti Onstad bru Sandbakken)
 • Aurland (Onstad Sandbakken) sett frå Stegasteinen
 • Aurland (Onstadøyri og Onstadbukti) sett frå Stegasteinen
 • Aurlandsvangen sett frå Stegasteinen
 • Aurlandsfjorden sett frå Stegasteinen
 • Date: 16.10.2013

 • Myrdal Boligar Myrdal gamle skule Myrdal Fjellstove Gravhalstunellen (Haustbilete Gravhalstunnelen)
 • Haustfargar på Myrdal (Lauv Blad Flora)
 • Myrdalen med Finnabotnnosi bak (Myrdal Fjellstove Gravhalstunellen Haustbilete Gravhalstunnelen)
 • Myrdal Myrdøla (Myrdalen Boligar Myrdal Stasjon)
 • Myrdal boligar
 • Myrdal Stasjon
 • Date: 15.10.2013

 • Myrdalen Myrdøla Myrdal gamle Skule Myrdal Stasjon
 • Myrdal boligar Myrdal Stasjon
 • Myrdal frå Myrdalen (Gamal vaktarbustad)
 • Reinsdyrhorn (Myrdalen)
 • Myrdal Stasjon frå spor 1 med Sporveksel
 • Myrdal Stasjon Myrdalen frå byggtak
 • Myrdal med Spor 11 (Flåmsbana) og Myrdalen med boligar og Myrdal Fjellstove frå byggtak
 • Tog 601 på veg inn til Myrda Stasjon
 • Tog 601 på veg mot Gravhalstunellen
 • Date: 14.10.2013

 • Kaldavasshytta
 • Kaldavasshytta
 • Kaldavatni og Kaldavasshytta med Kaldavassnutnen bak
 • (P) Kaldavatni og Kaldavasshytta med Kaldavassnutnen bak
 • Kaldavatni sørover
 • Kaldavatni mot haustsola
 • Biletparti mellom Grånesene og Kaldavassnuten med Tarven bak (Kaldavasshytta-Myrdal)
 • Biletparti mellom Grånesene og Kaldavassnuten med Tarven bak (Kaldavasshytta-Myrdal)
 • Biletparti mellom Grånesene og Kaldavassnuten med Tarven bak (Kaldavasshytta-Myrdal)
 • Myrdalen sedd på veg frå Kaldavasshytta mot Myrdal
 • Myrdal Stasjon frå Myrdalen
 • Date: 13.10.2013

 • Myrdal frå Myrdalen
 • Myrdal Stasjon med tog i spor 11 (Flåmsbana 69-sett Lokaltog)
 • Myrdal Myrdøla Myrdal gamle skule og boligar med Sjebergsnuten bak
 • Upsetdalen (Upsete Uppsete Uppsetedalen Upsetdalen Uppsetdalen)
 • Uppsete mot Gravhalsen og Suafjellet (Upsete Gravhalstunellen Gravhalstunnelen)
 • Upsete mot Gangdøla (Uppsete)
 • Uppsetdalen mot Uppsete og Sauafjellet (Upsete Upsetdalen Uppsetedalen Upsetedalen)
 • Langavatnet mot Langvasstølen (Uppsetdalen Upsetdalen Uppsetedalen Upsetedalen)
 • Mjølfjell Ungdomsherberge mot Kleivane og Høghaug frå Ørnaberget (Bergensbana)
 • Mjølfjell Ungdomsherberge frå Ørnaberget (Bergensbana Skinnegang)
 • Solnedgang sett frå Ørnaberget ovanfor Mjølfjell Ungdomsherberge
 • Bergensbana ved Ørnaberget - Skinnegangen byrjar å ta form igjen etter raset som gjekk her (Mjølfjell-Myrdal)
 • Bergensbana ved Ørnaberget - Skinnegangen byrjar å ta form igjen etter raset som gjekk her (Skinnekapping) (Mjølfjell-Myrdal)
 • Bergensbana ved Ørnaberget - Skinnegangen byrjar å ta form igjen etter raset som gjekk her (Mjølfjell-Myrdal)
 • Bergensbana ved Ørnaberget - Skinnegangen byrjar å ta form igjen etter raset som gjekk her (Mjølfjell-Myrdal)
 • Bergensbana ved Ørnaberget - Skinnegangen byrjar å ta form igjen etter raset som gjekk her (Kabelskøyting) (Mjølfjell-Myrdal)
 • Date: 12.10.2013

 • Reinungavatnet frå Reinungakurven (Hestaskoen)
 • Reinungavatnet mot hyttefeltet
 • Reinungavatnet mot demning og Kjosfossen
 • Reinungavatnet mot demning og Kjosfossen
 • Kjosfossen mot demning og Reinungavatnet
 • Reinunga hytter mot Reinungavatnet
 • Reinunga mot Vatnahalsen
 • På tur i flott haustver ovanfor Reinungavatnet
 • Reinunga stølar
 • Reinunga stølar
 • Reinunga stølar
 • Reinunga stølar
 • Reinunga stølar
 • Reinunga hytter mot Reinungavatnet
 • Reinunga hytter mot Reinungavatnet
 • Reinunga hytter mot Reinungavatnet
 • Vatnahalsen haldeplass med tog på veg (Flåmsbana 69-sett)
 • Date: 11.10.2013

 • Norekvål (Haustfargar Skulestadmo Borstrondi)
 • Lønavatnet frå Saue Caming mot Gråsida og Hangurstoppen (Skulestadmo Borstrondi Hanguen)
 • Oppheimsvatnet mot Vossestølen Hotel
 • Oppheimsvatnet mot Berge og Vossestølen Hotel
 • Flåm med Prest bak (Aurlandsfjorden)
 • Flåm med Prest bak (Aurlandsfjorden)
 • Aurlandsfjorden i haustfargar
 • Vikesland med Aurlandsfjorden bak
 • Høgsete stølar (Aurland)
 • Joasete stølar (Aurland)
 • Joasete stølar (Aurland)
 • Flåm sett nedanfor Joasete (Aurland)
 • Flåm sett nedanfor Joasete (Aurland)
 • Flåm sett nedanfor Joasete (Aurland)
 • Aurlandsfjorden sett nedanfor Joasete (Aurland)
 • Aurlandsfjorden med Vikesland og Høgsete sett nedanfor Joasete (Aurland)
 • Hovdungo stølar med Skulenosi og Prest bak (Aurland)
 • Hovdungo stølar med Høgåsen og Prest bak (Aurland)
 • Aurlandsfjorden og Aurland sett frå Hovdungo med Skulenosi bak (Aurlandsvangen)
 • Aurlandsvangen og Aurlandsfjorden sett frå Hovdungo
 • Aurland med Skulenosi og Prest bak
 • Date: 10.10.2013

 • Bulko (Skjervet Bulki)
 • Bulko (Skjervet Bulku)
 • Bulkahagen med Fenno og Lønahorgi bak (Bulkuhagen Fenne Skjervet)
 • Lyklaset (Bulko Bulku Voss)
 • Lyklaset (Bulko Bulku Voss)
 • (P) Nesheimshorgi mot Grønlivatnet Lyklaknappen Vatnadalane og Rundehaugen
 • Nesheimshorgi (Høgahorgi) 1133 moh. med Lønahorgi og Honndalsnuten bak
 • Nesheimshorgi (Høgahorgi) 1133 moh. mot Horganipen
 • (P) Horganipen 1035 moh. mot Granvinsvatnet
 • Horganipen 1035 moh. mot Granvinsvatnet
 • Skår sett frå Horganipen 1035 moh.
 • Nesheimsvegen med Seimsbrui og Storelvi sett frå Horganipen 1035 moh. (Øvre Vassenden Granvin)
 • Seim (Øvre Vassenden) sett frå Horganipen 1035 moh. (Storelvi Granvinsvatnet)
 • Holven sett frå Horganipen 1035 moh. (Granvinsvatnet Flætene Hollve)
 • Trå Lillegraven Granvin og Orrefletene sett frå Horganipen 1035 moh. (Granvinsvatnet)
 • Trå og Lillegraven sett frå Horganipen 1035 moh. (Granvinsvatnet)
 • Vassfjøro med Kjerringafjellet i framgrunnen sett frå Horganipen 1035 moh. (Granvin Ulvik)
 • Hardangerjøkulen sett frå Horganipen 1035 moh. (Granvin Ulvik)
 • Velkje sett frå Horganipen 1035 moh. (Granvin)
 • Vindal sett frå Horganipen 1035 moh. (Granvin Vinddal)
 • Ystås og Medås sett frå Horganipen 1035 moh. (Granvin)
 • Bilde sett frå Horganipen 1035 moh. (Granvin)
 • Nesheimshorgi (Høgahorgi) mot Lønahorgi
 • (P) Nesheimshorgi (Høgahorgi) mot Herdabreida Skamdalshorgi Grønahorgi Håsethorgi og Lønahorgi
 • Grønlivatnet Kjeatjørni Langesetvatnet Middalen (Horgastølen) Lyklaknappen og Lønahorgi frå parti på
 • Middalen (Horgastølen) med Lyklaknappen og Lønahorgi bak
 • Istad med haustfargar i bakgrunnen (Istadmyrane Mønshaugen)
 • Opeland i haustfargar (Mønshaugen)
 • Opeland i haustfargar (Mønshaugen)
 • Date: 09.10.2013

 • Skulestadmo frå Svartaberget (Borstrondi)
 • Skulestadmo med ny rundkøyring frå Svartaberget
 • Skulestadmo med ny rundkøyring frå Svartaberget
 • Een frå Svartaberget (Borstrondi Æn Æen)
 • Een frå Svartaberget (Borstrondi Æn Æen)
 • Ensmidja og Een frå Svartaberget (Borstrondi Æn Æen Eensmidja Ænsmidja)
 • Norekvål frå Svartaberget (Borstrondi Skulestadmo)
 • Norekvål frå Svartaberget (Borstrondi Skulestadmo)
 • Saue frå Svartaberget (Borstrondi Skulestadmo)
 • Hegle Nedkvitne Orkaneset frå Svartaberget (Skulestadmo)
 • Løno og Saue frå Svartaberget (Borstrondi Skulestadmo Nesheim Løne Nedkvitne Hegle Lønavatnet)
 • Stemningsbilete mellom Svartaberget og Breiming (Vatn Bekk)
 • Breiming (Skulestadmo Borstrondi Løno Løne)
 • Bergsstølen (Skulestadmo Borstrondi Løno Løne)
 • Bergsstølen med gamle ting på veggen (Skulestadmo Borstrondi Løno Løne)
 • Bergsstølen med gamle ting på veggen (Skulestadmo Borstrondi Løno Løne)
 • Nesheimstunet og Vetlestølen sett frå Bergsstølen (Skulestadmo Reppen)
 • Oppkvitne sett frå Bergsstølen (Skulestadmo Reppen Opkvitne Oppkvitno)
 • Løno sett ovanfor Staup (Skulestadmo Borstrondi Løne)
 • Løno og Staup (Skulestadmo Borstrondi Løne)
 • Staup (Skulestadmo Borstrondi Løne Løno)
 • Staup Inngangsdør (Skulestadmo Borstrondi Løne Løno)
 • Staup Inngangsdør med velkommen skilt og blom (Skulestadmo Borstrondi Løne Løno)
 • Staup Gamalt reidskap (Skulestadmo Borstrondi Løne Løno)
 • Date: 08.10.2013

 • Melsvatnet (Hauststemning Skulestadmo)
 • Melsvatnet (Hauststemning Skulestadmo)
 • Stor vassføring i Dugstadfossen med Kvitheim bak (Skulestadmo)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle) i haustfargar
 • Hindartveit i haustfargar (Voss)
 • Hindartveit i haustfargar (Voss)
 • Smågiljane (Voss)
 • Smågiljane - Gamal støl
 • Smågiljane - Gamal stølslås
 • Smågiljane - Hylle med gamle malingsbokser og flasker
 • Smågiljane - Gamal støl med interiør
 • Smågiljane (Voss)
 • Glimmesbotnen (Vannjolo) fossefall
 • Glimmesbotnen (Vannjolo) fossefall
 • Voss sett ovanfor Gjelle (Hjelle) i haustfargar
 • Bordalen sett ovanfor Gjelle (Hjelle) i haustfargar
 • Date: 07.10.2013

 • Evangervegen frå Seimsbrua (Vossapakko)
 • Holbergsplassen Prestegardslandet Park Hotel Vossevangen frå Kulturhustaket
 • Voss Kulturhus Voss Stasjon Fleisher's Hotel
 • Regndråpar på haustlauv (Haustfargar Flora)
 • Bjørk i haustfargar (Flora)
 • Litt fargar i kvardagen rundt minnesmerket til Per Sivle (Voss Tinghus)
 • Opelandstjørni (Haustfargar Mønshaugen)
 • Kyr på beite ved Veiso (Tymbrålen Mønshaugen)
 • Date: 06.10.2013

 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Hauststemning ved Melsvatnet (Skulestadmo)
 • Hauststemning ved Melsvatnet med Borstrondi bak (Skulestadmo)
 • Voss Mylna mot Båbrua og Strandaelva
 • Date: 05.10.2013

 • Kvitheim frå Øvsthus mot Ringheim (Skulestadmo)
 • Kyr på beite med Øvsthus bak (Kvitheim Skulestadmo Dugstad)
 • Dugstad (Kvitheim Skulestadmo Regnboge)
 • Fletre og Hefte (Tvinne Tvinde Tvinno)
 • Løne sett frå Oppkvitno (Skulestadmo Løno Oppkvitne)
 • Hytteportal ved Vetlavatnet (Tvinne Tvinde Tvinno)
 • Vetlavatnet med Hefte bak (Tvinne Tvinde Tvinno)
 • Hjerter i Skogen ved Vetlavatnet (Flora Blad Tvinne Tvinde Tvinno)
 • Tvinne sett frå toppen på Tvinnefossen (Tvindefossen Tvinde Tvinno Leidal Leiddal Hefte)
 • Tvinne Gjøstein og Leidal sett frå toppen på Tvinnefossen (Tvindefossen Tvinde Tvinno Leidal Leiddal Hefte)
 • Tvinnefossen Stemningsbilete (Tvindefossen Tvinne Tvinde Tvinno)
 • Tvinnefossen Stemningsbilete (Tvindefossen Tvinne Tvinde Tvinno)
 • Tvinnefossen (Tvindefossen Tvinne Tvinde Tvinno)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Date: 04.10.2013

 • Hestelinja ved Voss Jordbruksskule ute med hest på timeplanen (Fjording Hest Husdyr Fauna)
 • Hestelinja ved Voss Jordbruksskule ute med hest på timeplanen (Fjording Hest Husdyr Fauna)
 • Hestelinja ved Voss Jordbruksskule ute med hest på timeplanen (Fjording Hest Husdyr Fauna)
 • Hestelinja ved Voss Jordbruksskule ute med hest på timeplanen (Fjording Hest Husdyr Fauna)
 • Hestelinja ved Voss Jordbruksskule ute med hest på timeplanen (Fjording Hest Husdyr Fauna)
 • Hestelinja ved Voss Jordbruksskule ute med hest på timeplanen (Fjording Hest Husdyr Fauna)
 • Hestelinja ved Voss Jordbruksskule ute med hest på timeplanen (Fjording Hest Husdyr Fauna)
 • Hestelinja ved Voss Jordbruksskule ute med hest på timeplanen (Fjording Hest Husdyr Fauna)
 • Hestelinja ved Voss Jordbruksskule ute med hest på timeplanen (Fjording Hest Husdyr Fauna)
 • Rykke Garteneri med sal av blomar på Torget (Voss)
 • Sal av frukt og grønt på Torget ved Gartnar Jarl Håkon Gjerde
 • Voss sett frå Kyrkjefloten
 • Auro Nedre (Mønshaugen)
 • Li med Rykke bak (Kvitli Palmafossen Lid)
 • Date: 03.10.2013

 • Myrdal gamle skule Myrdal Fjellstove og Gravhalsen
 • Kleivane frå Ørnaberget (Mjølfjell)
 • Eskelandsvegen mot Voss Folkehøgskule og Gråsida
 • Evangervegen mot Voss (Eskelandsvegen Vossapakko)
 • Borstrondi sett frå Bavallsvegen (Skulestadmo)
 • Fjording på beite ved Bavallsvegen (Skulestadmo Hest Husdyr Fauna)
 • Haustfargar i fjellet med Voss bak
 • Voss sett ovanfor Gjelle (Hjelle)
 • Date: 02.10.2013

 • Finsehytta med Blåisen og Søre Kongsnut bak (Hardangerjøkulen)
 • Finsevatnet med Finse Stasjon Finse 1222 Vetle og Store Finsenuten
 • Finse med Finsehytta Finse Stasjon Finse 1222 Vetle og Store Finsenuten
 • Finsevatnet mot Vetle og Store Finsenuten bak
 • Finsevatnet demning med Hardangerjøkulen bak
 • Finsevatnet demning med Hardangerjøkulen bak
 • Blåisen (Hardangerjøkulen)(Isbre)
 • Blåisen (Hardangerjøkulen)(Isbre)
 • Blåisen (Hardangerjøkulen)(Isbre)
 • Blåisen (Hardangerjøkulen)(Isbre)
 • Blåisen (Hardangerjøkulen)(Isbre)
 • Blåisen (Hardangerjøkulen)(Isbre)
 • Blåisen (Hardangerjøkulen)(Isbre)
 • Blåisen (Hardangerjøkulen)(Isbre)
 • Blåisen med Finse bak sett frå parti på Søre Kongsnuten
 • Søre Kongsnuten 1740 moh. Varde mot Finse (Hardangerjøkulen)
 • Søre Kongsnuten 1740 moh. Varde mot Jøkulhytta (Hardangerjøkulen)
 • Søre Kongsnuten 1740 moh. Varde mot Jøkulhytta (Hardangerjøkulen)
 • Hardangerjøkulen med med Jøkulhytta sett frå Søre Kongsnuten 1740 moh.
 • Torsteinsvatnet Store Hansbunuten Nordre Midnuten med Hallingskarvet lenger bak sett frå Søre Kongsnuten 1740 moh.
 • Torsteinsvatnet Storetunga med Hallingskarvet bak sett frå Søre Kongsnuten 1740 moh
 • Brattefonnvatnet og Midnutevatnet sett frå Søre Kongsnuten 1740 moh.
 • Blåisen sett frå parti på Søre Kongsnuten med Nordre Kongsnuten bak (Hardangerjøkulen)
 • Blåisen sett frå parti på Søre Kongsnuten med Finsevatnet og Finse bak (Hardangerjøkulen)
 • Blåisen (Hardangerjøkulen)(Isbre)
 • Blåisen (Hardangerjøkulen)(Isbre)
 • Blåisen (Hardangerjøkulen)(Isbre)
 • Blåisen (Hardangerjøkulen)(Isbre)
 • Blåisen (Hardangerjøkulen)(Isbre)
 • Blåisen med Søre Kongsnuten bak (Hardangerjøkulen)
 • Blåisen med Søre Kongsnuten bak (Hardangerjøkulen)
 • Finsevatnet mot Finse 1222 og Finse Stasjon
 • Finsehytta med Vetle og Store Finsenuten bak
 • Finsehytta med Vetle Finsenuten bak
 • Finsehytta mot Finse 1222 og Finse Stasjon (Skilt Vegvisar)
 • Vetle og Store Finsenuten sett frå parti ved Finsehytta
 • Finse 1222 Finsestasjon og Store Finsenuten
 • Vetle og Store Finsenuten Finse 1222 og Finse Stasjon (Finsevatnet Krossbu Snøskjerm)
 • Store Finsenuten, Finse 1222 Finse Stasjon og Tog 602
 • Finsevatnet Vetle Finsenuten og Finse 1222
 • Date: 01.10.2013

 • Reinunga mot Reinungavatnet (Reinungakurven Hestaskoen)
 • Reinungavatnet frå Reinungakurven (Hestaskoen)
 • Reinungavatnet frå Reinungakurven (Hestaskoen)
 • Reinungavatnet Haustfargar Hytte
 • Reinungavatnet Haustfargar Hytte
 • Vatnahalsen frå Reinunga med Bleienuten bak
 • Reinunga med Vatnahalsen og Urdshovd bak
 • Reinungastølar sett på veg oppver mot Sjebergsnuten i haustfargar
 • (P) Reinunga stølar Reinungavatnet Kjosfossen og Seltuftvatnet sett på veg mot Sjebergsnuten
 • Sjebergsnuten (Myrdal)
 • Sjebergsnuten 1166 moh. mot Myrdal
 • Kvanntjørn stølar frå Sjebergsnuten
 • Kvanntjørn frå Sjebergsnuten
 • Sjebergsnuten mot Reinungavatnet Seltuftvatnet og Myrdal
 • Reinungavatnet Haustfargar
 • Reinungavatnet Haustfargar
 • Reinungavatnet Haustfargar
 • Reinungavatnet Haustfargar
 • Reinungavatnet Haustfargar
 • Reinungavatnet mot Demning og Kjosfossen i Haustfargar
 • Reinungavatnet frå gangbru over demning i haustfargar
 • Reinungavatnet frå gangbru over demning i haustfargar
 • Reinungavatnet med hytter og Haustfargar
 • Reinungavatnet med hytter og Haustfargar
 • Reinungavatnet med hytter og Haustfargar