Voss Now
Menu   Search
Oktober 2011


Date: 31.10.2011

 • Melsvatnet - Stemningsbilete (Kaustbilete)
 • Melsvatnet - Stemningsbilete (Kaustbilete)
 • Melsvatnet - Stemningsbilete (Kaustbilete)
 • Melsvatnet - Stemningsbilete (Kaustbilete)
 • Melsvatnet - Stemningsbilete (Kaustbilete)
 • Vosso mot Tintrabrui - Stemningsbilete (Skodde Voss Tintrabrua)
 • Vosso mot Tintrabrui - Stemningsbilete (Skodde Voss Tintrabrua)
 • Vosso mot Tintrabrui - Stemningsbilete (Skodde Voss Tintrabrua)
 • Vosso mot Tintrabrui - Stemningsbilete (Skodde Voss Tintrabrua)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Vangsvatnet mot Hellesneset og Bulken frå Gjelle (Hjelle)

  Date: 30.10.2011

 • Småkvedarane og krudlalaget - Fyreblåsar Steinar Ofsdal opnar småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011) (Tom Karlsrud på trekkspel og Håkon Høgemo på hardingfele)
 • Småkvedarane og krudlalaget - Biletglimt frå småkvedarane og krudlalaget sin konsert i Osasalen (Osafestivalen 2011) (Judith Vestreim)

  Date: 29.10.2011

 • Voss sentrum frå Mølsterberget
 • Voss sentrum med Haugamoen frå Mølsterberget
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)

 • Voss Spelemannslag - Fyreblåsar Odd S. Lund opnar Stikk innom konserten i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)
 • Voss Spelemannslag - Stikk innom konsert i AMFI Senteret (Osafesivalen 2011) (Haugamoen)

 • Småviltlaget - Konsert i Tre Brør Kafe (Osafesivalen 2011) (Hålandshuset Torget Voss)
 • Småviltlaget - Konsert i Tre Brør Kafe (Osafesivalen 2011) (Hålandshuset Torget Voss)
 • Småviltlaget - Konsert i Tre Brør Kafe (Osafesivalen 2011) (Hålandshuset Torget Voss)
 • Småviltlaget - Konsert i Tre Brør Kafe (Osafesivalen 2011) (Hålandshuset Torget Voss)
 • Småviltlaget - Konsert i Tre Brør Kafe (Osafesivalen 2011) (Hålandshuset Torget Voss)
 • Småviltlaget - Konsert i Tre Brør Kafe (Osafesivalen 2011) (Hålandshuset Torget Voss)
 • Småviltlaget - Konsert i Tre Brør Kafe (Osafesivalen 2011) (Hålandshuset Torget Voss)

  Date: 28.10.2011

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Dalevågen frå Hellestræet (Stanghelle)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Sauer på beite ved Gjelle med Voss bak (Hjelle)

 • Ungrosa - Fyreblåsar Odd S. Lund - Unge musikarar frå Voss (Osafestivalen 2011) (Vossajuvet Park Hotel Vossevangen)
 • Ungrosa - Unge musikarar frå Voss (Osafestivalen 2011) (Vossajuvet Park Hotel Vossevangen)
 • Ungrosa - Unge musikarar frå Voss (Osafestivalen 2011) (Vossajuvet Park Hotel Vossevangen)
 • Ungrosa - Unge musikarar frå Voss (Osafestivalen 2011) (Vossajuvet Park Hotel Vossevangen)
 • Ungrosa - Unge musikarar frå Voss (Osafestivalen 2011) (Vossajuvet Park Hotel Vossevangen)
 • Ungrosa - Unge musikarar frå Voss (Osafestivalen 2011) (Vossajuvet Park Hotel Vossevangen)
 • Ungrosa - Unge musikarar frå Voss (Osafestivalen 2011) (Vossajuvet Park Hotel Vossevangen)
 • Ungrosa - Unge musikarar frå Voss (Osafestivalen 2011) (Vossajuvet Park Hotel Vossevangen)
 • Ungrosa - Unge musikarar frå Voss (Osafestivalen 2011) (Vossajuvet Park Hotel Vossevangen)
 • Ungrosa - Unge musikarar frå Voss (Osafestivalen 2011) (Vossajuvet Park Hotel Vossevangen)
 • Ungrosa - Unge musikarar frå Voss (Osafestivalen 2011) (Vossajuvet Park Hotel Vossevangen)
 • Ungrosa - Unge musikarar frå Voss (Osafestivalen 2011) (Vossajuvet Park Hotel Vossevangen)
 • Ungrosa - Unge musikarar frå Voss (Osafestivalen 2011) (Vossajuvet Park Hotel Vossevangen)
 • Ungrosa - Unge musikarar frå Voss (Osafestivalen 2011) (Vossajuvet Park Hotel Vossevangen)
 • Ungrosa - Unge musikarar frå Voss (Osafestivalen 2011) (Vossajuvet Park Hotel Vossevangen)
 • Ungrosa - Unge musikarar frå Voss (Osafestivalen 2011) (Vossajuvet Park Hotel Vossevangen)
 • Ungrosa - Unge musikarar frå Voss (Osafestivalen 2011) (Vossajuvet Park Hotel Vossevangen)
 • Ungrosa - Unge musikarar frå Voss (Osafestivalen 2011) (Vossajuvet Park Hotel Vossevangen)
 • Ungrosa - Unge musikarar frå Voss (Osafestivalen 2011) (Vossajuvet Park Hotel Vossevangen)
 • Ungrosa - Unge musikarar frå Voss (Osafestivalen 2011) (Vossajuvet Park Hotel Vossevangen)

  Date: 27.10.2011

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Bergen Jernbanestasjon frå Kronstadsporet (Bergen Stasjon)
 • Ulriken frå Bergen Jernbanestasjon
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Bordalen frå Raugstadvegen (Vangsvatnet Gjernes Voss)
 • Kulturhuset frå Finne (Voss Vandrarheim) (Vangsvatnet Voss)
 • Prestegardslandet frå Finne (Voss Vandrarheim) (Vangsvatnet Prestegardsalleen Utesena Utecena))
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim Ringheim Hanguren Hangurstoppen Bavallen Borstrondi)
 • Lirhus Voss Jordbruksskule og Tornhaugen frå Øvsthus (Skulestadmo Kvitheim)
 • Hegle frå Saue Camping (Skulestadmo)
 • Flatekvålsteigen (Hegle) og Heglesteigen frå Saue Camping (Skulestadmo Helgeplassen Hegleplasset Hegleplassen Heglesplasset)

  Date: 26.10.2011

 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Bergen Stasjon (Jernbanestasjon)
 • Bergen Stasjon med tog 602 på veg ut mot Ulrikken (Jernbanestasjon)
 • Thermitsveising på Bergen Stasjon (Jernbanestasjon) (Skinnesveising)
 • Thermitsveising på Bergen Stasjon (Jernbanestasjon) (Skinnesveising)
 • Thermitsveising på Bergen Stasjon (Jernbanestasjon) (Skinnesveising)
 • Bergen Stasjon med lokaltog på veg inn (Jernbanestasjon)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss sentrum frå Roset
 • Voss sentrum frå Roset
 • Bjørnshaugen frå Roset (Bordalen Voss)
 • Haug og Litlere frå Roset (Bordalen Voss)
 • Vele Gjelland og Herre frå Roset (Bordalen Voss Væle)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 25.10.2011

 • Nordlys over Voss sedd ovanfor Roset (Polarlys Aurora polaris Nattbilete Northern Lights) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Nordlys over Voss sedd ovanfor Roset (Polarlys Aurora polaris Nattbilete Northern Lights) (Nedanfor Sandfjellet)
 • (P) Dale Stasjon (Jernbanestasjon)
 • (P) Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Lønavatnet Melsvatnet Lundarvatnet Hanguren)
 • (P) Voss Jordbruksskule med Ridehallen stallar og det rivne fjøset sedd frå Hangurstoppen (Hanguren Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Nedkvitnesvegen Dugstafossen Melsvegen Båtskotstræet)
 • Saue Løno og Nesheim frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Lønaøyane Løne Reppen Nesheimstunet)
 • Eensmidja og Een frå Hangurstoppen (Frydenlund Moen Borstrondi Skulestadmo Æn Æen Ænsmidja)
 • Valbergstjørni med Raude Kross-hytta og Lønahorgi (Hanguren Voss)
 • Valbergtjørni og Raude Kross-hytta (Hanguren Voss)
 • (P) Voss frå Hanguren
 • Voss frå Hanguren
 • Ringheim (Kleivi Mølstervegen Voss)

  Date: 24.10.2011

 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Bolstadøyri Stasjon (Jernbanestasjon)
 • Bolstadøyri Stasjon (Jernbanestasjon)
 • Bolstadøyri Stasjon (Jernbanestasjon)
 • Bolstadøyri med Vosso i framgrunnen
 • Bolstadøyri grendahus
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Lønavatnet Melsvatnet Lundarvatnet Hanguren)
 • Hangurstoppen mot Lønahorgi (Hanguren Tjern Tjørn)
 • Voss frå Hanguren
 • Mølster Mølstervegen (Voss)
 • Sauer på beite ved Mølster (Voss Husdyr Fauna)
 • Sauer på beite ved Mølster (Voss Husdyr Fauna)
 • Knute Rockne statua med Kulturhuset bak (Minnesmerke Voss)
 • Haustfargar ved Fleisher's Hotel Stasjonsbrekka (Voss)
 • Haustfargar ved Fleisher's Hotel Stasjonsbrekka (Voss)
 • Haustfargar i Prestegardsalleen (Voss)
 • Vangskyrkja i miniatyr (ca 2m høg til topps på spiret) (Løne Løno)
 • Vangskyrkja i miniatyr (ca 2m høg til topps på spiret) (Løne Løno)
 • Nordlys over Voss sedd ovanfor Roset (Polarlys Aurora polaris Nattbilete Northern Lights) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 23.10.2011

 • Oktoberfestivalen i Toradarspel - Meisterkonsert i Vossajuvet Park Hotel Vossevangen
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel - Meisterkonsert i Vossajuvet Park Hotel Vossevangen
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel - Meisterkonsert i Vossajuvet Park Hotel Vossevangen
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel - Meisterkonsert i Vossajuvet Park Hotel Vossevangen
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel - Meisterkonsert i Vossajuvet Park Hotel Vossevangen
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel - Meisterkonsert i Vossajuvet Park Hotel Vossevangen
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel - Meisterkonsert i Vossajuvet Park Hotel Vossevangen
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel - Meisterkonsert i Vossajuvet Park Hotel Vossevangen
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel - Meisterkonsert i Vossajuvet Park Hotel Vossevangen
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel - Meisterkonsert i Vossajuvet Park Hotel Vossevangen
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel - Meisterkonsert i Vossajuvet Park Hotel Vossevangen

 • Rosethytta (Voss)
 • Voss sedd ovanfor Rosethytta
 • Bordalen sedd ovanfor Roset mot Raundalsryggen (Voss)
 • Græe sedd ovanfor Roset (Bordalen Voss)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Gjernes sedd ovanfor Roset (Voss Nedanfor Sandfjellet)
 • (P) Bulken Dyrvedalen Gossland og Voss sedd ovanfor Roset på veg mot Sandfjellet (Gråsida)
 • Hindartveit støl (Voss)
 • Haustfargar (Lauv Flora)
 • Melsvatnet (Skulestadmo)

  Date: 22.10.2011

 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Grupper) Superspretten
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Grupper) Superspretten
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Grupper) Superspretten (Siri Nordgård)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Grupper) Superspretten
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Grupper) Småspretten

 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Grupper) Småspretten
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Grupper) Småspretten (Ranveig Djønne)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Grupper) Småspretten (Linda Jordalen)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Grupper) Småspretten (Ingrid Bøysen Klyve)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Grupper) Småspretten (Joar Engjaland)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Grupper) Småspretten
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Grupper) Småspretten
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Grupper) Småspretten

 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Grupper)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Grupper)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Grupper)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Grupper)

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Rokne frå Gjelle (Hjelle Bordalen Voss)
 • Oppheim Bauthus Brekkesvingen og Brekke frå Gjelle (Brekku Hjelle Voss)
 • Gjelle - Sauer på beite ved frå Gjelle med Vangsvatnet Hellesneset og Gossland bak (Hjelle Voss)
 • (P) Voss med Park Hotel Vossevangen Holbergsplassen Prestegardslandet og Vangsvatnet frå taket på Kulturhuset

  Date: 21.10.2011

 • Voss frå Bordalen
 • Vangsvatnet mot Gossland og Hellesneset frå Bordalen (Voss)
 • Ringheim mot Kvitheim (Voss Skulestadmo)
 • Borstrondi frå Bavallen (Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim Ringheim Bavallen Hangurstoppen)

 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Under 16 år)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Under 16 år)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Under 16 år)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Under 16 år) Linda Jordalen og Ingrid Bøysen Klyve
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Under 16 år) Linda Jordalen
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Under 16 år) Ingrid Bøysen Klyve
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Under 16 år)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Under 16 år)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Under 16 år)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Under 16 år) Siri Nordgård
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Under 16 år)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Under 16 år)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Under 16 år)

 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Under 16 år)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Over 16 år)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Over 16 år) Arne Bjørn Røneide
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Over 16 år)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Over 16 år)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Over 16 år)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Over 16 år)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Over 16 år)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Over 16 år)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Over 16 år)
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Over 16 år) Ida Furusæter
 • Oktoberfestivalen i Toradarspel (Duett Over 16 år)

  Date: 20.10.2011

 • Voss frå Raugstadvegen
 • Brekke (Brekku) med Voss i bakgrunnen
 • Songvesborgi og Songve frå Gjelle (Hjelle)
 • Haugo og Bryn frå Gjelle (Hjelle)
 • Gjernesmoen Grandane Prestegardsmoen og Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Stuvarjo med Lønahorgi bak (Mønshaugen)
 • Lønahorgi sedd frå Stuvarjo (Mønshaugen Voss)
 • Veiso (Mønshaugen)

 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)
 • Moteshow i AMFI senteret (Haugamoen) (Voss)

  Date: 19.10.2011

 • Arna Stasjon (Jernbanestasjon)
 • Dolve (Dyrvedalen)
 • Mykje regn har gjeve ei våt eng og seng for denne sauen på Gjerstad (Dyrvedalen Husdyr Fauna)
 • Regn og atter regn hest på beite ved Gjerme (Dyrvedalen Husdyr Fauna)
 • Bulken Skule og Bulken Barnehage
 • Dagestad sedd frå Dyrvedalen (Voss-Bulken)
 • Lunde (Bulken)
 • Bulken Stasjon sedd frå Skjelde (Jernbanestasjon)
 • Skjelde (Bulken)
 • Rekve Bustader (Voss-Bulken)
 • Rekve (Voss-Bulken)
 • Bø (Voss-Bulken)

 • Banksmidja Stallgata 6-8 (Voss)
 • Banksmidja - Opning av Banksmidja galleri og kunstbutikk
 • Banksmidja - Opning av Banksmidja galleri og kunstbutikk
 • Banksmidja - Opning av Banksmidja galleri og kunstbutikk (Fotograf Oddleiv Apneseth og Kurator Kjell-Erik Ruud)
 • Banksmidja - Opning av Banksmidja galleri og kunstbutikk (På saksofon Andy Shepard)
 • Banksmidja - Opning av Banksmidja galleri og kunstbutikk (På saksofon Andy Shepard)
 • Banksmidja - Opning av Banksmidja galleri og kunstbutikk (Tango med Linda Hjeltnes og Steinar Rygg til musikk av Andy Shepard på saksofon)
 • Banksmidja - Opning av Banksmidja galleri og kunstbutikk (På saksofon Andy Shepard)
 • Banksmidja - Opning av Banksmidja galleri og kunstbutikk (Opning av Banksmidja ved styreleiar i Vekselbanken Jorunn Lødemel)
 • Banksmidja - Opning av Banksmidja galleri og kunstbutikk (Opning av Banksmidja ved styreleiar i Vekselbanken Jorunn Lødemel)
 • Banksmidja - Opning av Banksmidja galleri og kunstbutikk (Fotograf Oddleiv Apneseth)
 • Banksmidja - Opning av Banksmidja galleri og kunstbutikk (Kurator Kjell-Erik Ruud)
 • Banksmidja - Opning av Banksmidja galleri og kunstbutikk
 • Banksmidja - Opning av Banksmidja galleri og kunstbutikk
 • Banksmidja - Opning av Banksmidja galleri og kunstbutikk
 • Banksmidja - Opning av Banksmidja galleri og kunstbutikk
 • Banksmidja - Opning av Banksmidja galleri og kunstbutikk
 • Banksmidja - Opning av Banksmidja galleri og kunstbutikk
 • Banksmidja - Opning av Banksmidja galleri og kunstbutikk
 • Banksmidja - Opning av Banksmidja galleri og kunstbutikk

  Date: 18.10.2011

 • Sørfjorden mot Vaksdal
 • Arna Stasjon med lokaltog på veg inn mot Ulrikken tunnel (Jernbanestasjon)
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss sentrum frå Raugstadvegen
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim Ringheim Bavallen Hangurstoppen)
 • Melsvegen Dugstadfossen Båtskotstræet Moteigen Koglehaugen og Trå (Trodo) frå Øvsthus (Skulestadmo Kvitheim)

  Date: 17.10.2011

 • Dale Stasjon med tog på veg inn (Jernbanestasjon)
 • (P) Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Dymbe (Bordalen Voss)
 • Dymbe (Bordalen Voss)
 • Dymbe (Bordalen Voss)
 • Vele Gjelland og Herre (Bordalen Voss)
 • Himle (Bordalen Voss)
 • Nedre Li med Tvilde og Lønahorgi bak (Liavegen Palmafossen Lid)
 • Palmafossen og Rykke frå Liavegen (Lid)

  Date: 16.10.2011

 • Borstrondi frå Bavallen inhylla i skodde (Skulestamo)
 • Nyestølen mot Lønavatnet og Honndalsnuten (Slettafjellet Horndalsnuten)
 • Vådalseggi mot Mykletveitveten og Horn (Hodn) med Hytte Støl
 • Mykletveitveten sedd frå Vådalseggi
 • Vådalseggi mot Horn (Hodn) med Hytte Støl i framgrunnen
 • Månen er minkande sedd frå Vådalseggi
 • Snøparti på Nonpresten på veg mot Lønahorgi
 • Utsyn mot Lønahorgi
 • På T-merka sti mot Lønahorgi
 • (P) Utsyn frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar 1412 moh.
 • Lønahorgi - Stemningsbilete på Lønahorgi 1412 moh. Varde
 • Lønahorgi - Stemningsbilete på Lønahorgi 1412 moh. Varde
 • Lønahorgi - Stemningsbilete på Lønahorgi 1412 moh. Radio og TV-sendar
 • Lønahorgi - Utsyn mot Myrkdalen og Vossestrand frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Lønahorgi - Utsyn mot Myrkdalen (Voss Fjellandsby) og Bjørndalskamben frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Lønahorgi - Utsyn mot Vossestrand og Vinje frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Lønahorgi - Utsyn mot Hefte og Fletre frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Lønahorgi - Utsyn mot Jotunheimen (Hurrungane) med Jordalsnuten Vardanosi Nipa Solbjørganipa og Giljabotnnipa framme sedd frå Lønahorgi 1412 moh.
 • (P) Utsyn frå Lønahorgi 1412 moh. mot Bordalen, Gråsida og Langahorgi
 • Lønahorgi 1412 moh. med Varde og Radio og TV-sendaren
 • Lønahorgi - Stemningsbilete på Lønahorgi 1412 moh. Varde

  Date: 15.10.2011

 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim Ringheim Bavallen Hangurstoppen)
 • Almeland (Alland Skulestadmo)
 • Oppkvitno (Oppkvitne Skulestadmo Reppen Opkvitne Opkvitno)
 • Høglandsfe ved Vetlestølen (Nesheim) (Høylandsfe Highland Cattle Husdyr Highlandskyr Fauna)
 • Nesheimstunet mot Løne (Reppen Lønaøyane Skulestadmo Løno)
 • Dørbeslag på Nesheimstunet (Reppen Skulestadmo Dørhengsle)
 • Stemningsbilete ved Nesheimstunet (Haustlauv Haustfargar Einsleg lauv Flora)
 • Flora ved Nesheimstunet (Reppen Skulestadmo)
 • Haustfargar ved Nesheimstunet (Flora Lauv frå Markjordbær Fragaria vesca)
 • Nesheimstunet - Stemningsbilete frå Nesheimstunet (Reppen Skulestadmo Mørke skyer med solstrålar)
 • Gjøstein sedd frå toppen på Tvinnefossen (Tvinne Tvinno Tvinde Tvinnefossen Tvindefossen)
 • Tvinne sedd frå toppen på Tvinnefossen (Tvinno Tvinde Tvindefossen Leidal Leiddal Hefte)
 • Leidal sedd frå toppen på Tvinnefossen (Tvinno Tvinde Tvindefossen Leiddal)
 • Hefte sedd frå toppen på Tvinnefossen (Tvinno Tvinde Tvindefossen)
 • Hefte sedd frå toppen på Tvinnefossen (Tvinno Tvinde Tvindefossen)
 • Tvinne sedd frå toppen på Tvinnefossen (Tvinno Tvinde Tvindefossen)
 • Tvindefossen - Stemningsbilete ved Tvinnefossen (Tvinno Tvinde)
 • Tvindefossen - Stemningsbilete ved Tvinnefossen (Tvinno Tvinde)
 • Tvindefossen - Stemningsbilete ved Tvinnefossen (Tvinno Tvinde)
 • Tvindefossen - Stemningsbilete ved Tvinnefossen (Tvinno Tvinde)
 • Tvindefossen - Stemningsbilete ved Tvinnefossen (Kvernhus Tvinno Tvinde)

  Date: 14.10.2011

 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim Lønavatnet Melsvatnet Lundarvatnet)
 • Flatekvål frå Hangurstoppen (Borstrondi Skulestadmo Hanguren)
 • Øvsthus frå Hangurstoppen (Kvitheimsgrendi Skulestadmo Hanguren)
 • Dugstad Dugstadhaugane (Kvitheimsgrendi Melsvatnet Skulestadmo)
 • Lirhus og Lofthus frå Hangurstoppen (Kvitheimsgrendi Skulestadmo Loftheim)
 • Voss Jordbruksskule med Ridehallen Stallar og Fjøset frå Hangurstoppen (Hanguren Skulestadmo)
 • Hangurstoppen tjørn med Lønahorgi bak (Hanguren Tjern)
 • Hangurstoppen tjørn (Hanguren Tjern)
 • (P) Palmafossen frå Hanguren (Gilbaret Høydalane Palmafossen Skule Raundalselvi Hardangervegen Brynalii Brynamoen Hangurstoppen)
 • Voss frå Hanguren
 • Vetlefalten Omsorgssenter og Voss Brannstasjon frå Hanguren (Haugameon)
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss Stasjon og Kulturhuset frå Mølsterberget
 • Haustfargar - Lauv frå Spisslønn (Acer platanoides) i Mølsterberget

  Date: 13.10.2011

 • Lønavatnet Melsvatnet Borstrondi og Kvitheim frå Slettafjellet
 • På rett veg mot Lønahorgi med Mykletveitveten bak (Skilt)
 • Vådalseggi - Støl Hytte ved Vådalseggi med Mykletveitveten Horn (Hodn) og Tvarafjellet bak
 • Kvilehytta på Nonpresten
 • Kvilehytta på Nonpresten mot Hanguren og Gråsida
 • Lønahorgi - Utsyn mot Lønahorgi
 • Lønahorgi - Utsyn mot Lønahorgi
 • Lønahorgi - Utsyn mot Lønahorgi
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar 1412 moh.
 • Lønahorgi 1412 moh. - Fleire sprekingar på Lønahorgi i dag
 • Lønahorgi 1412 moh. - På Lønahorgi med Voss i bakgrunnen

  Date: 12.10.2011

 • Aurlandsfjorden frå Viki i Flåm med Flåm Djupvasskai (Flåm Hamn)
 • Aurlandsfjorden frå Flåm mot Flåm Djupvasskai (Flåm Hamn)
 • Flåm med minnestein og skiftetraktor type SKD220 (Flåm med minnestein over dei som bygde Flåmsbana (reist i 2005) og minnesmerke over Elster Christensen fylkesmann i Sogn og Fjordane i åra 1910 - 1929 som var den fremste pådrivaren for bygging av Flåmsbana)
 • Flåm Djupvasskai mot Viki Flåm Marina & Appartement og Heimly (Flåm Hamn)
 • Ægir Bryggeri og pub i Flåm - Bygning
 • Ægir Bryggeri og pub i Flåm - Inngangsparti
 • (P) Aurlandsfjorden mot Undredal Skjerdal Skulenosi Heimste Fjellstølen og Jernhetta (Aurland)
 • Skjerdal mot Skulenosi Heimste Fjellstølen og Jernhetta bak (Aurland)

  Date: 11.10.2011

 • Flåm frå Håreinabakken
 • Flåmsbana på veg oppover i Håreinabakken med Flåm og Håreina bak
 • Flåm med Flåmsbana på veg oppover i Håreinabakken
 • Berekvam (Flåmsdalen)
 • Geiter ved Dalsbotnen (Flåmsdalen) (Husdyr Fauna)

  Date: 10.10.2011

 • Kvitheim med Lirhus og Lofthus frå Øvsthus (Kvitheim Ringheim Skulestadmo frå Øvsthus)
 • Lirhus Dugstad med Borsrondi bak (Kvitheim Borstrondi Skulestadmo)
 • Kyr på beite ved Lirhus (Kvitheim Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Haugo mot Voss frå Haugateigen (Bordalen)
 • Palmafossen frå Rykke (Palmafossen Skule Voss Cement)

  Date: 09.10.2011

 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim Ringheim Bavallen Hanguren Hangurstoppen)
 • Tintrabrua (Vosso)
 • Relieffer på Meieribygget av Lars Fletre montert i 1952 (Haugamoen Voss)
 • Veggdekorasjon på Roknebygget (Voss Uttrågata Person Karikatur)
 • Heiagjengen (Skulptur av Solveyg W. Schafferer, Oslo)
 • Skulpturen "Frost" av Leif Gjerme sett opp i 1976 (Uttrågata Sosialbygget)
 • Relieff på Kinobygget ved Ståle Kyllingstad montert sommaren (Arbeid i fajanse frå Figgjo Fajanse) Uttrågata
 • Lennsmannssteinen vart bruk som talarstol for Lensmenn og andre Øverigheitspersonar til kunngjeringar o.l. (Vangskyrkja Voss kyrkje)
 • Per Sivle - Minnesmerke avduka 16. Juni 1957 - 100-årsdagen for Per Sivle sin fødsel av prof. Olav Midttun
 • Prestegardsalleen (Voss)
 • Skulpturen "Mor og barn" ved Rogne Vidaregåande skule av Leif Gjerme sett opp i 1977 (Rogne Voss)
 • Veggdekorasjon på Rogne Vidaregåande skule (Rogne Voss)
 • Veggdekorasjon på Rogne Vidaregåande skule (Rogne Voss)

  Date: 08.10.2011

 • Melsvatnet mot Borstrondi Dugstadmoen Kvitheim (Stemningsbilete)
 • Lønavatnet ved Saue Camping mot Otersteinen
 • (P) Lønavatnet ved Saue Camping frå Otersteinen mot Hanguren Borstrondi og Lønahorgi
 • Lønavatnet ved Saue Camping mot Hanguren og Borstrondi (Stemningsbilete)
 • Lønavatnet Melsvatnet Borstrondi og Kvitheim frå Slettafjellet
 • Vinterstemning nedanfor Vådalseggi
 • Vådalseggi med Støl Hytte
 • Vådalseggi mot Skulestadmo Bavallen Hanguren - Utsyn frå Kvilehytta ved Vådalseggi
 • Langahorgi - Vinterstemning ved Langahorgi med Tvarafjellet og Volafjellet bak
 • Nonpresten mog Vidvangane og Kvitanosi (Vinterstemning)
 • Nonpresten mot Lønahorgi (Vinterstemning)
 • Nonpresten mot Voss og Hangurstoppen ved Kvilehytta på Nontresten
 • Nonpresten mot Kivehytta med Honndalsnuten bak (Horndalsnuten)
 • Kvilehytta på Nonpresten
 • Kvilehytta på Nonpresten
 • Istappar på Kvilehytta ved Nonpresten (Stemningsbilete)
 • Slettafjellet mot Storastova Lønavatnet Borstrondi og Kvitheim
 • Valbergtjørni mot Raude Kross-hytta og Lønahorgi (Hanguren)
 • Skulestadmo med Lønavatnet og Melsvatnet frå Hangurstoppe (Borstrondi Kvitheim Lønavatnet Hanguren
 • Palmafossen Bømoen Mønshaugen og Honndalsnuten frå Hangurstoppen (Hanguren Horndalsnuten)
 • Hangurstoppen mot Honndalsnuten (Hanguren Horndalsnuten Stemningsbilete)
 • (P) Voss frå Hanguren
 • Kulturhuset (Voss)
 • Kulturhuset med Honndalsnuten bak (Voss Horndalsnuten)

  Date: 07.10.2011

 • Kyr på beite ved Lofthus (Kvitheim Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Ku på beite ved Lofthus (Kvitheim Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Dugstad med Lønahorgi og Svartahorgi bak med snø på toppane (Kvitheim Skulestadmo)
 • Sauer på beite ved Brekke (Brekku) med Voss bak (Husdyr Fauna)
 • Sauer på beite ved Brekke (Brekku) med Bauthus og Glimme bak (Husdyr Fauna)<
 • Voss sentrum med Voss Stasjon Fleisher's Hotel og Kulturhuset sedd frå Raugstadvegen
 • Finne mot Voss sentrum med traktor i framgrunnen (Landbruksreidskap)
 • Finnesloftet (Museum Fortidsminneforeningen Finne Voss)
 • Finnesloftet (Museum Fortidsminneforeningen Finne Voss)
 • Finnesloftet (Museum Fortidsminneforeningen Finne Voss)
 • Finnesloftet (Museum Fortidsminneforeningen Finne Voss)
 • Finnesloftet (Museum Fortidsminneforeningen Finne Voss)
 • Finnesloftet (Museum Fortidsminneforeningen Finne Voss)
 • Finnesloftet (Museum Fortidsminneforeningen Finne Voss)
 • Voss Folkehøgskule (Voss)
 • Ringheim mot Kvitheimsgrenda (Voss Skulestadmo)

  Date: 06.10.2011

 • Rokne mot Voss (Bordalen)
 • Rokne med Lønahorgi bak i skodda (Bordalen)
 • Voss frå Bordalen
 • Palmafossen Kraftstasjon - Stor vassføring i Raundalselva (Palmafossen Kraftverk Raundalselvi)
 • Tvilde mot Bryn Haugo Rongve og Gjelle (Hjelle Bordalen Voss)
 • Bryn og Haugateigen frå Tvilde (Voss Bordalen(

  Date: 05.10.2011

 • Flåmsbana Jernbanespor (Sportrase Leitebygget Snøoverbygg Forsignal Skinner Sviller)
 • Syklar på Myrdal Stasjon
 • Myrdal mot Myrdal Skuletove Myrdal Fjellstove og Gravhalsen
 • Myrdøla (Myrdalselva) Myrdal Skulestove og Myrdal Stasjon

  Date: 04.10.2011

 • Myrdalen mot Myrdal Stasjon
 • Myrdal Stasjon frå Myrdalen
 • Leite og Myrhallen med deler av Flåmsbana og Bergensbanen bak (Myrdal)
 • Myrhallen - Forsamlingshuset ”Myrhallen” fra 1898 (Myrdal)
 • Myrhallen - Forsamlingshuset ”Myrhallen” fra 1898 (Myrdal)
 • Haustfargar (Myrdal) (Flora)

  Date: 03.10.2011

 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim Ringheim Bavallen Hanguren Hangurstoppen)
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim Lofthus Loftheim Lirhus Melsvatnet Ringheim Gråsida)
 • Heglesteigen med Klyvsnolten bak (Skulestadmo) (Helgeplassen Hegleplasset Hegleplassen Heglesplasset)
 • (P) Kyte Repål og Norheim sedd ovanfor hellebrotet på Kyte/Norheim (Norheimsberget)
 • Kyte og Repål sedd ovanfor hellebrotet på Kyte/Norheim (Norheimsberget)
 • Kyte Øvre og Nedre sedd ovanfor hellebrotet på Kyte/Norheim (Norheimsberget)
 • Bavallen Hanguren Tråstølen og Slettafjellet sedd ovanfor hellebrotet på Kyte/Norheim (Norheimsberget) (Skulestadmo Hanguren Hangurstoppen Borstrondi)
 • Kyte Øvre med Lønahorgi bak i skodda
 • Vinje og Fjose med Bjørke Mønsberget og Såta bak
 • Kvåle med Li og Gråsida bak (Palmafossen Tjukkebygdi Lid Kvitli)
 • Ygre med Kvitli og Gråsida bak (Tjukkebygdi Palmafossen)

  Date: 02.10.2011

 • Melsvatnet - Stemningsbilete ved Melsvatnet (Skulestadmo)
 • Melsvatnet - Stemningsbilete ved Melsvatnet (Skulestadmo)
 • Melsvatnet - Stemningsbilete ved Melsvatnet (Skulestadmo)

 • Kalvamønstring - Biletglimt frå Kalvemønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)
 • Kalvamønstring - Biletglimt frå Kalvemønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)
 • Kalvamønstring - Biletglimt frå Kalvemønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)
 • Kalvamønstring - Biletglimt frå Kalvemønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)
 • Kalvamønstring - Biletglimt frå Kalvemønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)
 • Kalvamønstring - Biletglimt frå Kalvemønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)
 • Kalvamønstring - Biletglimt frå Kalvemønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)
 • Kalvamønstring - Biletglimt frå Kalvemønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)
 • Kalvamønstring - Biletglimt frå Kalvemønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)
 • Kalvamønstring - Biletglimt frå Kalvemønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)
 • Kalvamønstring - Biletglimt frå Kalvemønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)
 • Kalvamønstring - Biletglimt frå Kalvemønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)
 • Kalvamønstring - Biletglimt frå Kalvemønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)
 • Kalvamønstring - Biletglimt frå Kalvemønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)
 • Kalvamønstring - Biletglimt frå Kalvemønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)
 • Kalvamønstring - Biletglimt frå Kalvemønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)
 • Kalvamønstring - Biletglimt frå Kalvemønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)
 • Kalvamønstring - Biletglimt frå Kalvemønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)
 • Kalvamønstring - Biletglimt frå Kalvemønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)
 • Kalvamønstring - Biletglimt frå Kalvemønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)
 • Kalvamønstring - Biletglimt frå Kalvemønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)
 • Kalvamønstring - Biletglimt frå Kalvemønstring i Ridehallen på Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)

 • Voss Jordbruksskule - Det gamle fjøset til Voss Jordbruksskule er historie (Skulestadmo)
 • Voss Jordbruksskule - Det gamle fjøset til Voss Jordbruksskule er historie (Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Lønavatnet Melsvatnet Kvitheim)
 • Voss frå Hanguren
 • Voss frå Mølsterberget
 • Haustfargar - Lauv frå Spisslønn (Acer platanoides) i Mølsterberget

  Date: 01.10.2011

 • INDEX Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)
 • Verlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Verlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule (Voss) (Sau Husdyr)

 • INDEX Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2011 i Vangsgata (Voss)

 • INDEX Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)
 • Hangurslia Opp 2011 (Bavallen Skulestadmo)