Voss Now
Menu   Search
Oktober 2010


Date: 31.10.2010

 • Bavallen - Utsyn frå byggjefeltet ovanfor Grevle mot Bavallen
 • Bavallen - Utsyn frå byggjefeltet ovanfor Grevle mot Bavallen
 • Bavallen - Nye hytter under oppføring i det nye byggjefeltet i Bavallen ovanfor Grevle
 • Skjerpe - Utsyn frå det nye byggjefeltet i Bavallen (ovanfor Grevle) mot Bavallsvegen og Skjerpe
 • Borstrondi Lønavatnet og Melsvatnet frå hangurslivegen (Skulestadmo)
 • Bavallesvegen - Arbeid på nye Bavallesvegen er i gang på Gjerde (ovanfor Trå/Trodo)
 • Trå (Trodo) Skulestadmo
 • Trå (Trodo) Skulestadmo
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss frå Raugstadvegen (Brekke Brekku)
 • Regnboge sedd frå Raugstadvegen (Voss Regnbue)
 • Svartenakken - Graving ved Svartenakken til nye Vangstunnelen (Vossapakko)
 • Svartenakken - Graving ved Svartenakken til nye Vangstunnelen (Vossapakko)
 • Prestegardsalleen (Voss)

  Date: 30.10.2010

 • Simons Margreta-statuen på Torget - Biletglimt frå avduking av Simons Margreta-statuen på Torget (Simonsplassen) - Ivar Kvåle startar avdukings seremonien på Lur
 • Simons Margreta-statuen på Torget - Biletglimt frå avduking av Simons Margreta-statuen på Torget (Simonsplassen) - Ingrid Kløve-Graue fortel om ho Simons Margreta
 • Simons Margreta-statuen på Torget - Biletglimt frå avduking av Simons Margreta-statuen på Torget (Simonsplassen) - Ingrid Kløve-Graue fortel om ho Simons Margreta
 • Simons Margreta-statuen på Torget - Biletglimt frå avduking av Simons Margreta-statuen på Torget (Simonsplassen) - Olav Tvilde fotel om arbeidet med å få dette til har vore
 • Simons Margreta-statuen på Torget - Biletglimt frå avduking av Simons Margreta-statuen på Torget (Simonsplassen) - Arne Mæland Olav Tvilde Ingrid Kløve-Graue
 • Simons Margreta-statuen på Torget - Biletglimt frå avduking av Simons Margreta-statuen på Torget (Simonsplassen) - Arne Mæland skulptør
 • Simons Margreta-statuen på Torget - Biletglimt frå avduking av Simons Margreta-statuen på Torget (Simonsplassen) - Olav Tvilde Arne Mæland Ingrid Kløve-Graue
 • Simons Margreta-statuen på Torget - Biletglimt frå avduking av Simons Margreta-statuen på Torget (Simonsplassen) - Avduking av Simons Margreta-statuen ved Bjørg Gjersvik og Else Gravning
 • Simons Margreta-statuen på Torget - Biletglimt frå avduking av Simons Margreta-statuen på Torget (Simonsplassen) - Avduking av Simons Margreta-statuen ved Else Gravning og Bjørg Gjersvik
 • Simons Margreta-statuen på Torget - Biletglimt frå avduking av Simons Margreta-statuen på Torget (Simonsplassen) - Bjørg Gjersvik Olav Tvilde
 • Simons Margreta-statuen på Torget - Biletglimt frå avduking av Simons Margreta-statuen på Torget (Simonsplassen) - Bjørg Gjersvik Olav Tvilde Arne Mæland
 • Simons Margreta-statuen på Torget - Biletglimt frå avduking av Simons Margreta-statuen på Torget (Simonsplassen)
 • Simons Margreta-statuen på Torget - Biletglimt frå avduking av Simons Margreta-statuen på Torget (Simonsplassen) - Olav Tvilde Arne Mæland Astrid Kløve-Graue Ingrid Kløve-Graue
 • Simons Margreta-statuen på Torget - Biletglimt frå avduking av Simons Margreta-statuen på Torget (Simonsplassen) - Arne Mæland Ingrid Kløve-Graue Bjørg Gjersvik
 • Simons Margreta-statuen på Torget - Biletglimt frå avduking av Simons Margreta-statuen på Torget (Simonsplassen) - Arne Mæland Bjørg Gjersvik og Else Gravning
 • Simons Margreta-statuen på Torget - Biletglimt frå avduking av Simons Margreta-statuen på Torget (Simonsplassen) - Ordførar Gunn Berit Lunde Aarvik ved statua
 • Simons Margreta-statuen på Torget - Biletglimt frå avduking av Simons Margreta-statuen på Torget (Simonsplassen)
 • Simons Margreta-statuen på Torget - Biletglimt frå avduking av Simons Margreta-statuen på Torget (Simonsplassen) - Kåre Kyte og Kjell Skjerven

 • Krossover i Vossajuvet på Park Hotel Vossevangen (Osafestivalen)
 • Krossover i Vossajuvet på Park Hotel Vossevangen (Osafestivalen)
 • Krossover i Vossajuvet på Park Hotel Vossevangen (Osafestivalen)
 • Krossover i Vossajuvet på Park Hotel Vossevangen (Osafestivalen)
 • Krossover i Vossajuvet på Park Hotel Vossevangen (Osafestivalen) - Kari Malmanger
 • Krossover i Vossajuvet på Park Hotel Vossevangen (Osafestivalen) - Håkon Kornstad på saksofon
 • Krossover i Vossajuvet på Park Hotel Vossevangen (Osafestivalen) - Gaute Ullestad Moen
 • Krossover i Vossajuvet på Park Hotel Vossevangen (Osafestivalen) - Anders Hall Arne Fjose Sandberg Kari Malmanger
 • Krossover i Vossajuvet på Park Hotel Vossevangen (Osafestivalen) - Anders Hall
 • Krossover i Vossajuvet på Park Hotel Vossevangen (Osafestivalen) - Arne Fjose Sandberg
 • Krossover i Vossajuvet på Park Hotel Vossevangen (Osafestivalen) - Håkon Kornstad på fløyte
 • Krossover i Vossajuvet på Park Hotel Vossevangen (Osafestivalen) - Kari Malmanger
 • Krossover i Vossajuvet på Park Hotel Vossevangen (Osafestivalen) - Arne Fjose Sandberg

 • Studentar frå Norges Musikkhøgskule underheld i Galleri Voss (Osafestivalen)
 • Studentar frå Norges Musikkhøgskule underheld i Galleri Voss (Osafestivalen)
 • Studentar frå Norges Musikkhøgskule underheld i Galleri Voss (Osafestivalen)
 • Studentar frå Norges Musikkhøgskule underheld i Galleri Voss (Osafestivalen)
 • Studentar frå Norges Musikkhøgskule underheld i Galleri Voss (Osafestivalen)
 • Studentar frå Norges Musikkhøgskule underheld i Galleri Voss (Osafestivalen)
 • Studentar frå Norges Musikkhøgskule underheld i Galleri Voss (Osafestivalen)
 • Studentar frå Norges Musikkhøgskule underheld i Galleri Voss (Osafestivalen)
 • Studentar frå Norges Musikkhøgskule underheld i Galleri Voss (Osafestivalen)
 • Studentar frå Norges Musikkhøgskule underheld i Galleri Voss (Osafestivalen)
 • Studentar frå Norges Musikkhøgskule underheld i Galleri Voss (Osafestivalen)
 • Studentar frå Norges Musikkhøgskule underheld i Galleri Voss (Osafestivalen)
 • Studentar frå Norges Musikkhøgskule underheld i Galleri Voss (Osafestivalen)

  Date: 29.10.2010

 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Dugstad Dugstadfossen Motræet og Trå frå Øvsthus (Trodo Skulestadmo Kvitheim)
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss sentrum frå Raugstadvegen

 • Ole Bull-studentane med underhaldning i AMFI senteret (Osafestivalen) (Stikk innom-konsert)
 • Ole Bull-studentane med underhaldning i AMFI senteret (Osafestivalen) (Stikk innom-konsert)
 • Ole Bull-studentane med underhaldning i AMFI senteret (Osafestivalen) (Stikk innom-konsert)
 • Ole Bull-studentane med underhaldning i AMFI senteret (Osafestivalen) (Stikk innom-konsert)
 • Ole Bull-studentane med underhaldning i AMFI senteret (Osafestivalen) (Stikk innom-konsert)
 • Ole Bull-studentane med underhaldning i AMFI senteret (Osafestivalen) (Stikk innom-konsert)
 • Ole Bull-studentane med underhaldning i AMFI senteret (Osafestivalen) (Stikk innom-konsert)
 • Ole Bull-studentane med underhaldning i AMFI senteret (Osafestivalen) (Stikk innom-konsert)
 • Ole Bull-studentane med underhaldning i AMFI senteret (Osafestivalen) (Stikk innom-konsert)
 • Ole Bull-studentane med underhaldning i AMFI senteret (Osafestivalen) (Stikk innom-konsert)
 • Ole Bull-studentane med underhaldning i AMFI senteret (Osafestivalen) (Stikk innom-konsert)
 • Ole Bull-studentane med underhaldning i AMFI senteret (Osafestivalen) (Stikk innom-konsert) (På torader Ailin Kristine Solberg )
 • Ole Bull-studentane med underhaldning i AMFI senteret (Osafestivalen) (Stikk innom-konsert)

  Date: 28.10.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Skumringsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)

  Date: 27.10.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss frå Sivlevegen
 • Brekke (Brekku) frå Raugstadvegen (Voss)
 • Ringheim mot Skulestadmo (Ringheimsvegen mot Kvitheim)
 • Borstrondi og Skulestadmo frå Bavallsvegen
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 26.10.2010

 • Voss i måneskinn sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss i måneskinn sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss i måneskinn sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss i måneskinn sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss i ovanfor Roset (Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Palmafossen frå Li mot Rykke og Tjukkebygdi
 • Vangsvatnet og Hellesneset frå Rokne på Bordalen
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Skulestadmo og Bavallen frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Skumringsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Kveldsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 25.10.2010

 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Lofthus frå Øvsthus (Skulestadmo Kvitheim)
 • Vangsvatnet og Hellesneset frå Rokne på Bordalen
 • Haugo mot Skulestadmo og Lønahorgi frå Bordalen (Voss)
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Ringheim mot Skulestadmo (Kvitheim)

 • Voss i måneskinn sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss i måneskinn sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Skumringsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Kveldsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss i måneskinn sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss i måneskinn sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 24.10.2010

 • Voss i måneskinn med Nordlys på himmelen sedd ovanfor Roset (Polarlys Aurora polaris Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss i måneskinn med Nordlys på himmelen sedd ovanfor Roset (Polarlys Aurora polaris Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss i måneskinn sedd ovanfor Roset (Morgonbilete Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Vinterstemning med iskrystaller i skogen ovanfor Gjelle (Hjelle Voss)
 • Vinterstemning med iskrystaller i skogen ovanfor Gjelle (Hjelle Voss)
 • Vinterstemning med iskrystaller i skogen ovanfor Gjelle (Hjelle Voss)
 • Vinterstemning i skogen ovanfor Gjelle (Hjelle Voss)
 • Vinterstemning i skogen ovanfor Gjelle (Hjelle Voss)
 • Vinterstemning ved naust mot Lønavatnet (Norekvål Nordrekvål)
 • Vinterstemning ved Lønavatnet (Snøkrystaller Stemningsbilete)
 • Vinterstemning (Snøkrystaller Stemningsbilete)
 • Vinterstemning i Skulestadmo (Snøkrystaller Stemningsbilete)
 • Vinterstemning i Skulestadmo (Snøkrystaller Stemningsbilete)
 • Vinterstemning i Skulestadmo (Snøkrystaller Stemningsbilete)
 • Vinterstemning i Skulestadmo (Snøkrystaller Stemningsbilete)
 • Vinterstemning i Skulestadmo (Snøkrystaller Stemningsbilete)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Skumringsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss i måneskinn sedd ovanfor Roset (Kveldsbilete Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 23.10.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset i måneskinn (Kveldsbilete Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset i måneskinn (Morgonbilete Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Vinterstemning Nedanfor Sandfjellet)
 • Dyrvedalen og Bulken sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Vinterstemning i skogen ovanfor Gjelle (Hjelle)
 • Vinterstemning i skogen ovanfor Gjelle (Hjelle)
 • Norheim - Utsyn ovanfor skiferbrotet på Norheim mot Lønavatnet Borstrondi og Lønahorgi
 • Kyte - Utsyn ovanfor skiferbrotet på Norheim mot Øve og Nedre Kyte og Repål
 • Skjevlingen mot Storåsen Hangurstoppen og Gråsida (Vinterstemning Voss)
 • Skjevlingen med Lønahorgi bak (Vinterstemning Voss)
 • Skjevlingen (Vinterstemning Voss)
 • Liaset stølar (Voss Kyte)
 • Liaset stølar (Voss Kyte)
 • Skulestadmo Hanguren Lønavatnet frå Liaset (Vinterstemning)
 • Skulestadmo Lønavatnet Borstrondi Lønahorgi Hanguren og Gråsida frå (Vinterstemning)
 • Lemme (Kyte)
 • Voss i måneskinn sedd ovanfor Roeset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 22.10.2010

 • Vangsgata - På Vangen (Fortausbilete Voss)
 • Torget mot Vangsgata og Lahlum-huset (Tre Brør Cafe)
 • Prestegardsalleen (Voss)
 • Strandaelva ved Lundarosen (Voss Strandaelvi Lundarosbrua Lundarosbrui)
 • Lønavatnet frå Heglesteigen (Skulestadmo Helgeplassen Hegleplasset Hegleplassen Heglesplasset)
 • Helland og Herre (Bordalen)
 • Litlere og Herre (Bordalen)
 • Vangsvatnet frå Rokne (Bordalen Voss)
 • Bryn mot Voss
 • Bryn mot Tvilde (Voss)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Kveldsbilete/Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Kveldsbilete/Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 21.10.2010

 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Skulestadmo mot Bavallen og Grevle frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Bavallen (Bavallstunet) Bavallen hyttefelt frå Øvsthus (Skulestadmo Kvitheim)
 • Bavallsbakken frå Øvsthus (Skulestadmo Kvitheim)
 • Voss sedd ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Voss sedd ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)

  Date: 20.10.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete/Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Lønavatnet mot Saue og Lønahorgi frå Hegle (Skulestadmo)
 • Stemningsbilete frå Voss Golfbaner på Nedkvitne med Svartahorgi og Lønahorgi bak (Hauststemning)
 • Stemningsbilete frå Voss Golfbaner på Nedkvitne med Lønahorgi bak (Hauststemning)
 • Stemningsbilete frå Voss Golfbaner på Nedkvitne med Lønahorgi bak (Hauststemning)
 • Stemningsbilete frå Voss Golfbaner på Nedkvitne mot Hanguren (Hauststemning)
 • (P) Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Fleisher's Hotel (Hauststemning)
 • Hauststemning mot Fleisher's Hotel ved Vangsvatnet

  Date: 19.10.2010

 • Borstrondi og Melsvatnet frå Hangurslivegen (Skulestadmo)
 • Borstrondi og Lønavatnet frå hangurslivegen (Skulestadmo)
 • Melsvatnet mot Borstrondi (Skulestadmo)
 • Skulestadmo - Den gamle administrasjonsbrakka etter Skulestadmoen tvangsarbeidsleir (1945-1947)
 • Skulestadmo - Det vat sett opp 4 vaktpostar/tårn, her er ei av vaktbuene som i dag vert nytta som garasje
 • Sætre mot Voss
 • Finne Voss Vandrarheim Gullfjordungen Skule og Finnesloftet frå Sætre
 • Svartenakken frå Sætre med Evangervegen Gullfjordungsvegen Hangursvegen (Gjedre Bruk Voss)
 • Voss Stasjon Kulturhuset Gullfjordungsvegen Ullestadvegen Sivlevegen Kyrkjefloten
 • Voss sedd ovanfor Roset (Kveldsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 18.10.2010

 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Bavallen med Tråstølen og Grevleselvi sedd frå Øvsthus (Kvitheim Skulestadmo)
 • Bavallen og Greve sedd frå Øvsthus (Kvitheim Skulestadmo)
 • Kyr på beite ved Lofthus (Kvitheim Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss Folkehøgskule (Hauststemning)
 • Voss Folkehøgskule (Hauststemning)
 • Svartenakken - Riving av Gjerde Bruk ved Svartenakken er godt i gang for å laga plass til inngangen på kulverten til Vangstunnelen (Vossapakko)
 • Svartenakken - Riving av Gjerde Bruk ved Svartenakken er godt i gang for å laga plass til inngangen på kulverten til Vangstunnelen (Vossapakko)
 • Svartenakken - Riving av Gjerde Bruk ved Svartenakken er godt i gang for å laga plass til inngangen på kulverten til Vangstunnelen (Vossapakko)

  Date: 17.10.2010

 • Oppheim kyrkje - Hauststemning ved Oppheim kyrkje
 • Oppheim kyrkje - Hauststemning ved Oppheim kyrkje
 • Oppheim kyrkje - Hauststemning ved Oppheim kyrkje
 • Oppheimsvatnet - Hauststemning ved Oppheimsvatnet
 • Oppheimsvatnet - Hauststemning ved Oppheimsvatnet
 • Sundsvål - Sauer på beite ved Sundsvål (Oppheim)
 • Oppheim Nedre med Berge oppe på Bergshaugen
 • Lønavatnet ved Saue (Skulestadmo)
 • Lønavatnet ved Saue Camping (Skulestadmo)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Gjelle - Sauer på beite ved Gjelle (Hjelle) mot Hellesneset

  Date: 16.10.2010

 • Granvinsvatnet mot Øvre Vassenden og Seim (Granvin)
 • Djønnabutkti mot Djønno (Eidfjorden Hardangerfjorden Ullensvang)
 • Eidfjorden sedd ovanfor Djønno på veg mot Oksatjørni/Larsbu (Ullensvang)
 • Eidfjorden og Djønno sedd nedanfor Oksatjørni/Larsbu (Hardangerfjorden Ullensvang)
 • Eidfjorden og Djønno sedd nedanfor Oksatjørni/Larsbu (Hardangerfjorden Ullensvang)
 • Eidfjorden og Djønno sedd nedanfor Oksatjørni/Larsbu (Hardangerfjorden Ullensvang)
 • Eidfjorden og Djønno sedd nedanfor Oksatjørni/Larsbu (Hardangerfjorden Ullensvang)
 • Oksatjørni og Larsbu (Ullensvang)
 • Oksen 1241 moh. - Skodde oppe på Oksen 1241 moh. (Ullensvang)
 • Eidfjorden, Kinsarvikbukti og Sørfjorden sedd nedanfor toppen på Oksen (Hardangerfjorden Ullensvang)
 • Eidfjorden og Djønno sedd ovanfor Oksatjørni (Hardangerfjorden Ullensvang)
 • Oksatjørni Larsbu Redfjellet Ingebjørgfjellet og Midtfjell Eidfjorden (Hardangerfjorden Ullensvang)
 • Djønnabukti mot Brutårna til Hardangerbrua på Bu sida (Hardangerfjorden) (Ullensvang)
 • Djupeviki mot Brutårna til Hardangerbrua på Bu sida (Hardangerfjorden) (Ulvik)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete/Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 15.10.2010

 • Rong med Karaldenuten bak
 • Haugamoen (Rong)
 • Løkjane (Rong)
 • Løkjane Rong Veskrehorgi og Grønahorgi sedd på veg mot Reinsdyrhytta
 • Reinsdyrhytta med Karaldenuten bak
 • Reinsdyrhytta med Karaldenuten bak
 • Synken Neset og Bjølsegrøvatnet (Storavatnet)
 • Bjølsegrøvatnet og Neset
 • Nutafjellet mot Harangerfjorden på veg mot toppen på røyrgata til Ålvik
 • (P) Hardangerfjorden og Ålvik frå toppen på Røyrgata til Ålvik (Nutafjellet)
 • Ålvik og Hardangerfjorden frå toppen på Røyrgata til Ålvik (Nutafjellet)
 • Ålvik og Hardangerfjorden frå toppen på Røyrgata til Ålvik (Nutafjellet)
 • Ålvik og Hardangerfjorden frå toppen på Røyrgata til Ålvik (Nutafjellet)
 • Ålvik og Hardangerfjorden frå toppen på Røyrgata til Ålvik (Nutafjellet)
 • På toppen av Røyrgata til Ålvik (Nutafjellet)
 • På toppen av Røyrgata til Ålvik (Nutafjellet)
 • På toppen av Røyrgata til Ålvik (Nutafjellet)
 • Hardangerfjorden frå toppen på Røyrgata til Ålvik
 • Karaldevatnet og Karaldenuten frå Giljafjellet
 • Karaldevatnet og Karaldenuten frå Giljafjellet
 • Bjølsegrøvatnet, Neset, Dyraneset og Vetlavatnet frå Giljafjellet
 • Karaldevatnet og Såta frå Hyvingen
 • Karaldevatnet og Karaldenuten frå Hyvingen
 • Reinsdyrhytta og Grånakken frå Hyvingen
 • Hyvingen mot Steinset og Steinsetvatnet
 • Hyvingen mot Karaldenuten
 • Nordlys over Voss sedd ovanfor Roset (Polarlys Aurora polaris Nattbilete Northern Lights) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 14.10.2010

 • Voss sedd ovanfor Hindartveit
 • Hindartveit stølar (Voss)
 • Edderkopp ved Hindartveit (Voss Fauna)
 • Voss sedd ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Voss sentrum sedd ovanfor Tungeteigen (Fleisher's Hotel Kulturhuset Voss Stasjon Gullfjordungsvegen Ullestadvegen Smidjevegen Kyrkjefloten Kverkane Groavegen) (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Gjernes Vosso Haugamoen og Tvildemoen sedd ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Gjelle og Rokne med Bordalsvegen sedd ovanfor Tungeteigen (Hjelle Stølsvegen til Hindartveit)
 • Voss frå Stølsvegen til Hindartveit (Hauststemning)
 • Hellesneset frå Gjelle (Hauststemning)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle Hauststemning)

  Date: 13.10.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete/Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Øvsthus (Hauststemning Skulestadmo)
 • Nedkvitnesvegen mot Lirhus (Kvitheim Skulestadmo)
 • Kyr på beite ved Lofthus (Skulestadmo Kvitheim Husdyr Fauna)
 • Haustfargar ved Lirhus (Kvitheim Skulestadmo Hauststemning)
 • Haugo Gamle Bordalsvegen Dokki (Voss)
 • Vossabakken og Gjernes frå Nyresvegen (Voss)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 12.10.2010

 • Hauststemning - Naust ved Lønavatnet (Norekvål Nordrekvål)
 • Hauststemning - Naust ved Lønavatnet (Norekvål Nordrekvål)
 • Hauststemning - Naust ved Lønavatnet (Norekvål Nordrekvål)
 • Lønavatnet mot Saue (Hauststemning)
 • Lønavatnet mot Saue (Hauststemning)
 • Lønavatnet ved Saue Camping (Hauststemning)
 • Lønavatnet mot Hanguren (Hauststemning)
 • Mølster (Mølstervegen Voss)
 • Ringheim mot Skulestadmo

  Date: 11.10.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Lundarvatnet - Hauststemning ved Lundarvatnet
 • Lundarvatnet - Hauststemning ved Lundarvatnet
 • Lundarvatnet - Hauststemning ved Lundarvatnet
 • Lundarvatnet - Hauststemning ved Lundarvatnet
 • Lundarvatnet - Hauststemning ved Lundarvatnet
 • Melsvatnet - Hauststemning ved Melsvatnet
 • Melsvatnet - Hauststemning ved Melsvatnet
 • Melsvatnet - Hauststemning ved Melsvatnet mot Borstondi
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss frå Roset
 • Skulestadmo mot Voss Jordbruksskule
 • Voss sedd ovanfor Roset (Kveldsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Nordlys over Voss sedd ovanfor Roset (Polarlys Aurora polaris Nattbilete Northern Lights) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 10.10.2010

 • Toni mot Oppheim (Vinje)
 • Øyaset Ulvundstølen Nedre Ulvundstølen Øvre og Svolefjellet
 • Vinje og Vossestrand frå Helgaberget
 • Vinje og Vossestrand frå Helgaberget
 • Vinje sentrum med Vinje kyrkje frå Helgaberget
 • Oppheim frå parti på Helgaberget
 • Oppheim frå parti på Helgaberget
 • Oppheim frå parti på Helgaberget
 • Bjørnfjellet 1057 moh. mot Stora Vasstjørni og Bjørndalskamben
 • Bjørnfjellet mot Svolefjellet Fribotnen og Stora Vasstjørni
 • Svolefjellet 1094 moh. med Bjørndalskamben bak
 • Svolefjellet 1094 moh. med Reppabotn og Bjørndalskamben bak
 • Svolefjellet 1094 moh. mot Lønahorgi
 • Svolefjellet mot Øyaset Ulvundstølen og Lønahorgi bak
 • Svolefjellet mot Øyaset og Lønahorgi bak
 • Ulvundstølen Øvre med Øyaset bak
 • Ulvundstølen Øvre med Svolefjellet bak
 • Ulvundstølen Nedre
 • Ulvundstølen Nedre med Øyaset og Vinjehaugen stølar bak
 • Øyaset med Bjørnfjellet bak
 • Øyaset - Alle mann i arbeid på Øyaset
 • Øyaset med Bjørnfjellet bak
 • Voss sedd ovanfor Roset (Kveldsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 09.10.2010

 • Hodnaberg og Hamlagrøvatnet
 • Hengjebru over Nedre Kvålsdalstjørni
 • Kvålsdalstjørni Nedre med Skorane bak
 • Songrøvatnet - Vestre ende på Songrøvatnet med Sveindalseggi bak
 • Hardingskardet og Songrøvatnet sedd på veg i retning mot Middagshorgi
 • Løkjesdalen Løkjesdalsnuten Trongedalen Hardingskardet Sveindalseggi sedd på veg i retning mot Middagshorgi
 • Stallbrorsnutane (Nednafor Hengskyrkja) mot Fyksesund og Hardangerfjorden
 • Stallbrorsnutane (Nednafor Hengskyrkja) mot Fyksesund og Hardangerfjorden
 • Stallbrorsnutane mot Storlifjellet Skåroelva Skår Fyksesund og Hardangerfjorden
 • Stallbrorsnutane mot Skår
 • Stallbrorsnutane mot Hardangerfjorden
 • Hengskyrkja - Biletparti på Hengskyrkja
 • Hengskyrkja - Utsyn mot Hardangerfjorden frå parti på Hengskyrkja
 • Hengskyrkja - Utsyn mot Hardangerfjorden frå parti på Hengskyrkja
 • Illefletene Songrø og Songrøfjellet frå parti ved Middagshorgi
 • Illefletene Songrø og Songrøfjellet frå parti ved Middagshorgi
 • Songrøvatnet og Songrø
 • Songrø stølar
 • Songrø stølar
 • Songrø og Songrøvatnet
 • Songrø Songrøvatnet Botnane og Middagshorgi
 • Hodnaberg og Hamlagrøvatnet
 • Hodnaberg og Hamlagrøvatnet med Hodnaberg Kraftverk

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Kveldsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 08.10.2010

 • Monsvatnet mot Lønahorgi (Flatlandsmoen)
 • Monsvatnet mot Lønahorgi (Flatlandsmoen)
 • Skjervsfossen (Granvin)
 • Vallavik og Eidfjorden mot brutårna til Hardangerbrua (Ulvik) (Småbåthamn Molo)
 • Vallavik mot brutårna til Hardangerbrua (Ulvik)
 • Hallanger med Disk og Midtfjell bak (Ulvik)
 • Hallanger og Eidfjorden sedd nedanfor Disk (Ulvik)
 • (P) Disk Midtfjell Grimsnuten Hallanger og Eidfjorden sedd frå parti nedanfor Disk (Ulvik)
 • Disk mot Stokseldalen Dosafjellet Ingebjørgfjellet og Oksen (Ulvik)
 • (P) Disk mot Midtfjell Grimsnuten og Hallanger (Ulvik)
 • Disk mot Midtfjell Grimsnuten og Eidfjorden (Ulvik)
 • (P) Eidfjorden frå parti mellom Disk og Midtfjell mot Hallanger og Eidfjorden (Ulvik)
 • Midtfjell med Eidfjorden bak (Ulvik)
 • Midtfjell med Grimsnuten og Eidfjorden (Ulvik)
 • Midtfjell mot Eidfjorden Disk Ingebjørgfjellet og Oksen (Ulvik)
 • (P) Midtfjell mot Eidfjorden Disk Ingebjørgfjellet Oksen (Ulvik)
 • Midtfjell mot Øvre Vassenden (Ulvik)
 • Midtfjell mot Varde (Ulvik)
 • Midtfjell mot Eidfjorden Disk Ingebjørgfjellet og Oksen (Ulvik)
 • Midtfjell mot Grimsnuten og Eidfjorden (Ulvik)
 • (P) Midtfjell mot Grimsnuten Eidfjorden Hallanger Disk Ingebjørgfjellet og Oksen (Ulvik)
 • Midtfjell 1255 moh. med Eidfjorden bak (Ulvik)
 • Midtfjell 1255 moh. med Osafjorden bak (Ulvik)
 • Midtfjell 1255 moh. mot Ulvik Vassfjøro og Osafjorden (Ulvik)
 • Dalsete med Dalsetetjørni (Hauststemning) (Ulvik)
 • Dalsete med Dalsetetjørni (Ulvik)
 • Eidfjorden sedd frå parti mellom Dalsete og Vallavik med brutårna til Hardangerbrua (Ulvik)
 • Eidfjorden sedd frå parti mellom Dalsete og Vallavik med brutårna til Hardangerbrua på Vallavik og Bu sida (Ulvik)
 • Eidfjorden sedd frå parti mellom Dalsete og Vallavik med Høgspentmast (Ulvik)
 • (P) Eidfjorden med Brutårna til Hardangerbrua sedd ovanfor Vallavik (Ulvik)
 • Eidfjorden med Brutårna til Hardangerbrua sedd ovanfor Vallavik (Ulvik)
 • Brutårna til Hardangerbrua sedd ovanfor Vallavik (Ulvik)
 • Brutårna til Hardangerbrua sedd ovanfor Vallavik (Ulvik)
 • Brutårna til Hardangerbrua sedd ovanfor Vallavik (Ulvik)
 • Kabelfesta til Hardangerbrua vert solid festa godt ned i fjellet (Vallavik) (Ulvik)
 • Kabelfesta til Hardangerbrua vert solid festa godt ned i fjellet (Vallavik) (Ulvik)
 • Vallavik med Hallanger bak (Småbåthamn Molo) (Ulvik)

  Date: 07.10.2010

 • Kyr kalvar og oksar på beite ved Veiso (Mønshaugen Limousinkyr Husdyr Fauna)
 • Opelandstjørni mot Øvre Istad (Mønshaugen)
 • Opelandstjørni (Mønshaugen)
 • Hestar ved øvre Istad (Mønshaugen)(Husdyr Fauna)
 • Grove (Grovu) (Mønshaugen)
 • Oppheim (Mønshaugen)
 • Auro mot Tjukkebygdi (Mønshaugen)
 • Voss (Hauststbilete)
 • Voss sedd ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)

  Date: 06.10.2010

 • Vangskyrkja (Voss kyrkje) (Hauststemning)
 • Honve - Hauststemning ved gamalt kvernhus på Honve
 • Bulken Skule og Bulken Barnehage
 • Dyrvo ved Rekve med Rekve Mylna bak (Bulken)
 • Dyrvo med Rekve Mylna (Bulken)
 • Vinsand (Gossland Voss)

  Date: 05.10.2010

 • Hauststemning mot Dugstadbrui (Kvitheimbru 1952 Skulestadmo Dukstadbrui)
 • Hauststemning mot Dugstadfossen (Borstrondi Klepp Vådalseggi Langahorgi)
 • Hauststemning ved Lirhus (Kvitheim Skulestadmo)
 • Lundarvatnet mot Lofthus (Kvitheim Skulestadmo)
 • Kasjmirgeit på beite ved Lirhus (Kvitheim Skulestadmo)
 • Hauststemning mot Raundalselva ved Tvildemoen (Raundalselvi Voss)
 • Voss Mylna (Hauststemning)
 • Tvildemoen og Ringheim frå Bryn (Voss)

  Date: 04.10.2010

 • Kyte og Norheim frå Repål
 • Kyte Nedre
 • Kyte Øvre
 • Nesheimstunet (Reppen Skulestadmo)
 • Tvindefossen (Tvinnefossen) (Tvinne Tvinde Tvinno)

  Date: 03.10.2010

 • INDEX Open Gard ved Voss Jordbruksskule 2010

 • Open Gard ved Voss Jordbruksskule
 • Open Gard ved Voss Jordbruksskule
 • Open Gard ved Voss Jordbruksskule
 • Open Gard ved Voss Jordbruksskule
 • Open Gard ved Voss Jordbruksskule

  Date: 02.10.2010

 • INDEX Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)
 • Vêrlam Kåring - Biletglimt frå Kåring av Vêrlam i Ridehallen til Voss Jordbruksskule(Voss) (Sau Husdyr)

 • INDEX Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010
 • Smalahovesleppet - Biletglimt frå Smalahovesleppet 2010

 • Hangurslia Opp 2010 - På startstreken
 • Hangurslia Opp 2010 - På startstreken
 • Hangurslia Opp 2010 - På startstreken
 • Hangurslia Opp 2010 - På startstreken
 • Hangurslia Opp 2010 - På startstreken
 • Hangurslia Opp 2010 - På startstreken

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 01.10.2010

 • INDEX Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)
 • Barneteater - Underhaldning for dei minste i teltet med Maya Abbedissen Anne-Siri og Olav Undeland (Smalahovesleppet 2010)

 • Flyane med Voss bak (Hauststemning)
 • Flyane med Voss bak (Hauststemning)
 • Flyane med Dyrvedalen bak (Hauststemning)
 • Utsyn mot Flyane og Dyrvedalen med Volafjellet og Tvarafjellet bak (Hauststemning)
 • Voss sedd ovanfor Flyane (Hauststemning)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

 • INDEX Moteshow i teltet - Moteframsyning i festivalteltet (Smalahovesleppet 2010)