Voss Now
Menu   Search
Oktober 2005

Date: 31.10.2005

 • Myrdal Stasjon mot Flåmsdalen
 • Myrdal mot Gravhalsen

  Date: 30.10.2005

 • Melsvatnet (Skulestadmo)
 • Voss frå Raugstadvegen

  Date: 29.10.2005

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss sedd ovanfor Tungeteigen Gjelle (Hjelle)
 • Haugamoen og Bordalen sedd ovanfor Tungeteigen Gjelle (Hjelle)
 • Oppheim frå Øyjord (Ødegård)
 • Stemningsbilete ovanfor Øyjord (Ødegård) Fossefall
 • Stemningsbilete ovanfor Øyjord (Ødegård) Fossefall
 • Stemningsbilete ovanfor Øyjord (Ødegård) Fossefall
 • Vinje Neland Posthagen Draugsvoll Bruhuset Bruland(Vossestrand)
 • Vinje Draugsvoll Bruhuset Bruland(Vossestrand)
 • Vinje Draugsvoll Bruhuset Bruland
 • Vinje Neland Posthagen
 • Skjervheim og Nesheim (Myrkdalen)
 • Skjervheim Bygd og Flisram (Myrkdalen)
 • Lønavatnet og Saue (Stemningsbilete)
 • Lønavatnet og Saue (Stemningsbilete)
 • Lønavatnet og Saue (Stemningsbilete)
 • Lønavatnet (Stemningsbilete)
 • Lønavatnet (Stemningsbilete)

  Date: 28.10.2005

 • Utsyn mot Borstrondi Lønavatnet Kyte og Lemme frå Slettafjellet
 • Utsyn mot Tvarafjellet (På veg mot Lønahorgi)
 • Utsyn mot Vidvangane og Lønahorgi (På veg mot Lønahorgi)
 • Utsyn mot Lønahorgi
 • Utsyn mot Lønahorgi
 • Lønahorgi 1412 moh. (Radio og TV sendar)
 • Lønahorgi 1412 moh. (Varde)
 • Utsyn frå Lønahorgi mot Voss Nonpresten og Gråsida
 • Parti på Lønahorgi sedd frå Radio og TV sendaren
 • Utsyn mot Store Brekkuna og Kvitanosi frå Lønahorgi
 • Utsyn mot Myrkdalen og Vossestrand frå Lønahorgi
 • Kyr på beite ved Dugstad (Husdyr Skulestadmo)
 • Voss frå Bordalen
 • Voss frå Bordalen

  Date: 27.10.2005

 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss sentrum frå Raugstadvegen
 • Voss frå Sivlevegen

  Date: 26.10.2005

 • Myrdal (Tog 601)
 • Voss frå Bordalen

  Date: 25.10.2005

 • Myrdal (tog 61)
 • Myrdal (Tog 601)
 • Myrdal Stasjon (Kveldsbilete Stemningasbilete)

  Date: 24.10.2005

 • Myrdal
 • Myrdal (Støl Vaktarbustad)
 • Myrdal (Tog 61)

  Date: 23.10.2005

 • Borstrondi Lønavatnet frå Bavallen (Skulestadmo)
 • Lirhus Lofthus Skulestadmo Ringheim Bavallen og Hangur frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Lirhus og Dugstad mot Lønahorgi (Skulestadmo)
 • Melsvatnet (Stemningsbilete) (Skulestadmo)

  Date: 22.10.2005

 • Osafestivalen Sævelid - Henning Sommerro og Aage Kvalbein
 • Osafestivalen Sævelid - Henning Sommerro og Aage Kvalbein
 • Osafestivalen Sævelid - Henning Sommerro og Aage Kvalbein
 • Osafestivalen Sævelid - Henning Sommerro
 • Osafestivalen Sævelid - Aage Kvalbein

 • Osafestivalen Galleri Voss - Knut Buen
 • Osafestivalen Galleri Voss - Knut Buen
 • Osafestivalen Galleri Voss - Knut Buen
 • Osafestivalen Galleri Voss - Knut Buen

 • Smakebitar frå kabareten "Singel & Sand" på Amfisenteret
 • Smakebitar frå kabareten "Singel & Sand" på Amfisenteret
 • Smakebitar frå kabareten "Singel & Sand" på Amfisenteret
 • Smakebitar frå kabareten "Singel & Sand" på Amfisenteret
 • Smakebitar frå kabareten "Singel & Sand" på Amfisenteret
 • Smakebitar frå kabareten "Singel & Sand" på Amfisenteret
 • Smakebitar frå kabareten "Singel & Sand" på Amfisenteret

 • Voss Brannvern med brannbil Simon Snorkel utanfor Amfisenteret
 • Voss Brannvern med brannbil Simon Snorkel utanfor Amfisenteret
 • Voss Brannvern med brannbil Simon Snorkel utanfor Amfisenteret

  Date: 21.10.2005

 • Skjelde (Bulken)
 • Dagestad (Voss-Bulken)
 • Byrkje (Byrkjo) Djukastein (Gjukastein) (Voss-Bulken)
 • Skodda ligg tjukk nedover frå Gråsida (Voss-Bulken)
 • Nesthus (Voss-Bulken)
 • Voss frå Sætre
 • Voss frå Bordalen (Rokne)
 • Rokne Songve og Skulestadmo frå Bordalen

 • Steinar Ofsdal Kouame Sereba og Becaye Aw (Stikk innom-konsert i Amfisenteret)
 • Stikk innom-konsert i Amfisenteret med Steinar Ofsdal Kouame Sereba og Becaye Aw
 • Kouame Sereba og Becaye Aw (Stikk innom-konsert i Amfisenteret)
 • Steinar Ofsdal (Stikk innom-konsert i Amfisenteret)
 • Steinar Ofsdal (Stikk innom-konsert i Amfisenteret)
 • Kouame Sereba (Stikk innom-konsert i Amfisenteret)
 • Kouame Sereba (Stikk innom-konsert i Amfisenteret)
 • Becaye Aw (Stikk innom-konsert i Amfisenteret)
 • Becaye Aw (Stikk innom-konsert i Amfisenteret)
 • Becaye Aw (Stikk innom-konsert i Amfisenteret)
 • Becaye Aw spelar med dei minste (Stikk innom-konsert i Amfisenteret)
 • Dei minste kosa seg med musikken dei fekk høyra (Stikk innom-konsert i Amfisenteret)
 • Stikk innom-konsert i Amfisenteret med Steinar Ofsdal Kouame Sereba og Becaye Aw

 • Fylkeskultursjef Ingebjørg Astrup føretek den offisielle opninga av den 15. Osafestivalen
 • Osafestivalen Opningskonsert - Modus middelalderensemble med Gro Siri Johansen - Elizabeth Gaver - Hans Olav Gorset - Morten Røhrt
 • Osafestivalen Opningskonsert - Modus middelalderensemble med Gro Siri Johansen - Elizabeth Gaver - Hans Olav Gorset - Morten Røhrt
 • Osafestivalen Opningskonsert - Modus middelalderensemble med Gro Siri Johansen - Elizabeth Gaver - Hans Olav Gorset - Morten Røhrt
 • Osafestivalen Opningskonsert - Modus middelalderensemble med Gro Siri Johansen - Elizabeth Gaver - Hans Olav Gorset - Morten Røhrt
 • Osafestivalen Opningskonsert - Modus middelalderensemble med Gro Siri Johansen - Elizabeth Gaver - Hans Olav Gorset - Morten Røhrt
 • Osafestivalen Opningskonsert - Modus middelalderensemble med Gro Siri Johansen - Elizabeth Gaver - Hans Olav Gorset - Morten Røhrt
 • Osafestivalen Opningskonsert - Modus middelalderensemble med Gro Siri Johansen - Elizabeth Gaver - Hans Olav Gorset - Morten Røhrt
 • Osafestivalen Opningskonsert - Modus middelalderensemble med Gro Siri Johansen - Elizabeth Gaver - Hans Olav Gorset - Morten Røhrt
 • Osafestivalen Opningskonsert - Modus middelalderensemble med Gro Siri Johansen - Elizabeth Gaver - Hans Olav Gorset - Morten Røhrt

 • LoMsk - Underhaldning av det populære folkrockbandet LoMsk frå Lom i Gudbrandsdalen.
 • LoMsk - Underhaldning av det populære folkrockbandet LoMsk frå Lom i Gudbrandsdalen.
 • LoMsk - Underhaldning av det populære folkrockbandet LoMsk frå Lom i Gudbrandsdalen.
 • LoMsk - Underhaldning av det populære folkrockbandet LoMsk frå Lom i Gudbrandsdalen.
 • LoMsk - Underhaldning av det populære folkrockbandet LoMsk frå Lom i Gudbrandsdalen.
 • LoMsk - Underhaldning av det populære folkrockbandet LoMsk frå Lom i Gudbrandsdalen.

  Date: 20.10.2005

 • Lønavatnet mot Gråsida Bavallen Hanguren og Norekvål (Skulestadmo)
 • Mot Gråsida Bavallen Hanguren og Norekvål frå Saue over Lønavatnet (Skulestadmo)
 • Utsyn mot Flatekvålsteigen (Hegle) over Lønavatnet (Skulestadmo)
 • Utsyn mot Hegle over Lønavatnet (Skulestadmo)
 • Saue og Nonpresten (Skulestadmo)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Raugstadvegen

  Date: 19.10.2005

 • Myrdal Flåmsbana (Lokomotiv Tog)
 • Utsyn ved Ristesund mot Klevavatnet og Kleven

  Date: 18.10.2005

 • Vatnahalsen og Reinunga frå Bergensbanen
 • Reinunga Reinungavatnet (Hesteskoen Flåmsbana) frå Bergensbanen
 • Myrdal Stasjon (Flåmsbana Lokomotiv Tog)
 • Myrdal Stasjon (Tog 61)

  Date: 17.10.2005

 • Myrdal Stasjon (Tog 61)

  Date: 16.10.2005

 • På veg opp mot Horgadalen (Voss Utferdslag 16.10.05)
 • På veg opp mot Horgadalen (Voss Utferdslag 16.10.05)
 • På veg opp mot Horgadalen (Voss Utferdslag 16.10.05)
 • Nede ligg skodda tjukk sedd ved foten til Horgadalen (Voss Utferdslag 16.10.05)
 • Utsyn mot Liaset og lemme frå foten til Horgadalen (Voss Utferdslag 16.10.05)
 • Me gjer oss klar til klatring opp Horgadalen (Voss Utferdslag 16.10.05)
 • Jarl Atterås klyv opp i førevegen for å sikre oss andre på veg opp i Horgadalen (Voss Utferdslag 16.10.05)
 • Klatring opp i Horgadalen (Voss Utferdslag 16.10.05)
 • Klatring opp i Horgadalen (Voss Utferdslag 16.10.05)
 • Jon Årekol, ein av dei spreke pensjonistane som var med på klatringa opp Horgadalen (Voss Utferdslag 16.10.05)
 • Utsyn på vegen oppover i Horgadalen (Voss Utferdslag 16.10.05)
 • Klatring oppover i Horgadalen (Voss Utferdslag 16.10.05)
 • Utsynet var det ikkje noko å klaga på, medan me stig oppover i Horgadalen (Voss Utferdslag 16.10.05)
 • På god veg oppover i Horgadalen (Voss Utferdslag 16.10.05)
 • På god veg oppover i Horgadalen (Voss Utferdslag 16.10.05)
 • Utsyn mot Skulestadmo mellom Horgadalen og Nonpresten (Voss Utferdslag 16.10.05)
 • Pause ved Nonpresten (Voss Utferdslag 16.10.05)
 • Klondyke (Voss Utferdslag 16.10.05)
 • Utsyn mot Skulestadmo frå Klondyke
 • Utsyn mot Skulestadmo mellom Klondyke og Klepp (Voss Utferdslag 16.10.05)
 • På veg mot Klepp frå Klondyke (Voss Utferdslag 16.10.05)
 • På veg mot Klepp frå Klondyke (Voss Utferdslag 16.10.05)
 • Ved ei gamal stølstomt på Klepp (Voss Utferdslag 16.10.05)

 • Sola står enno høgt på himmelen oppe på Lønahorgi 1412 moh.
 • Lønahorgi 1412 moh.
 • Solnedgang frå Nonpresten
 • Solnedgang frå Nonpresten
 • Etter at sola har gått ned i vest frå Nonpresten
 • Når sola har gått ned i vest dukkar månen opp i aust frå Nonpresten

  Date: 15.10.2005

 • Hodnaberg Hamlagrøvatnet
 • Hamlagrøvatnet Hodnaberg
 • Hamlagrøvatnet Hodnaberg Sveindalsneset Mykkletveitveten frå toppen av røyrgata til Hodnaberg Kraftstasjon
 • Hodnaberg frå toppen av røyrgata til Hodnaberg Kraftstasjon
 • Hamlagrøvatnet Hodnaberg Sveindalsneset frå toppen av røyrgata til Hodnaberg Kraftstasjon
 • Hamlagrøvatnet Sveindalsneset Kjerringafjellet Storliknausen og Bukkafjellet frå toppen av røyrgata til Hodnaberg Kraftstasjon
 • Stemningsbilete på veg mot Torfinnsheim frå toppen av røyrgata til Hodnaberg Kraftstasjon
 • Stemningsbilete på veg mot Torfinnsheim frå toppen av røyrgata til Hodnaberg Kraftstasjon
 • Torfinnsheim Tofrinnsvatnet og Kulsafjøra
 • Tofrinnsvatnet mot Storeholmen og Kvålsdalsfjellet
 • Fiske på Torfinnsvatnet (Fisking frå robåt)
 • Fiske på Torfinnsvatnet (Fisking frå robåt)
 • Fiske på Torfinnsvatnet (Fisking frå robåt)
 • Torfinnsvatnet mot Kulsafjøra
 • Torfinnsheim
 • Torfinnsheim
 • Tofrinnsvatnet og Kulsafjøra
 • Torfinnsvatnet er fult - nokre cm til og det hadde rent over
 • Stemningsbilete mot Torfinnsvatnet
 • Torfinnsvatnet og Hamlagrøvatnet frå Kulsafjøra (Gråsida)
 • Stemningsbilete ikkje langt frå Slåttebakkatjørni (Gråsida)
 • Slåttebakketjørni Minnesmerke over Karl Bernhard Bø Sverre Bygd Kåre Stalheim og Godskalk Songve som omkom 7 September 1950 (Minnetavle Gråsida)
 • Minnesmerke over Karl Bernhard Bø Sverre Bygd Kåre Stalheim og Godskalk Songve som omkom 7 September 1950 (Minnetavle Gråsida)
 • Timaglaset Timeglaset (Gråsida)
 • Timeglaset Timaglaset på Gråsida med utsyn mot Torfinnsvatnet
 • Utsyn mot Torfinnshorgi (Gråsida)
 • Stora Torfinnsdalsvatnet (Gråsida)
 • Steinhytta ved Stora Torfinnsdalsvatnet (Fridtjof Nansen Ola Lid Steinhytte Skjemmehorgi og Hjortahorgi)
 • Steinhytta ved Stora Torfinnsdalsvatnet (Fridtjof Nansen Ola Lid Steinhytte Gråsida)
 • Steinhytta ved Stora Torfinnsdalsvatnet (Fridtjof Nansen Ola Lid Steinhytte Gråsida)
 • Steinhytta ved Stora Torfinnsdalsvatnet (Fridtjof Nansen Ola Lid Steinhytte Gråsida)
 • Gråsidetoppen 1307 moh. (Gråsida)
 • Gråsidetoppen 1307 moh. (Gråsida)
 • Voss frå Gråsidetoppen 1307 moh. (Gråsida)

  Date: 14.10.2005

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Dymbe og Himle (Bordalen)
 • Dymbe og Græe
 • Voss og Vangsvatnet frå Kvåle
 • Sauer på beite ved Lydvo (Husdyr)
 • Lydvo (37/1)
 • Voss frå Lydvo
 • Voss frå Raugstadvegen (Bauthus)
 • Sauer på beite ved Brekku (Brekke Voss Husdyr)
 • Sauer på beite ved Brekku (Brekke Voss Husdyr)
 • Voss frå Kyrkjefloten

  Date: 13.10.2005

 • Voss frå Bordalen
 • Bryn og Tvilde

  Date: 12.10.2005

 • Myrdal (Myrdal Stasjon)
 • Myrdal (Myrdal Stasjon)
 • Myrdal (Godstog 5502 på veg inn til Myrdal Stasjon)
 • Myrdal (Tog 61 på veg mot Gravhalsen)

  Date: 11.10.2005

 • Hallingskeid
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid
 • Klevavatnet med Klevanosi og Tarven (Kleven

  Date: 10.10.2005

 • Myrdal (Tog 602)
 • Myrdal Stasjon (Flåmsbana og Tog 602)
 • Klevavatnet med Klevanosi og Tarven (Kleven)

  Date: 09.10.2005

 • Flatekvål frå Grevle (Skulestadmo)
 • Stemningsbilete frå Klepp mot Borstrondi Lønavatnet Kyte Norheim Lemme
 • Stemningsbilete frå Klepp mot Borstrondi Lønavatnet Kyte Norheim Lemme
 • Stemningsbilete frå Klepp mot Borstrondi Lønavatnet Kyte Norheim Lemme
 • Stemningsbilete frå Klepp mot Borstrondi Lønavatnet Kyte Norheim Lemme
 • Skulestadmo frå Klepp (Fitje Båtskotstræet Melsvegen Skulestadtunet Myraplassen Skulestadvegen Femmælen)
 • Skulestadvegen Femmælen frå Klepp
 • Skjerpesvegen Grevlesvegen Skjerpeslunden og Skjerpeshagen frå Klepp
 • Bavallen (Bavallstunet Fritidssenter) frå Klepp

  Date: 08.10.2005

 • Karaldenuten 1295 moh.
 • Karaldenuten 1295 moh.
 • Hardangerfjorden frå Karaldenuten 1295 moh.
 • Hardangerfjorden frå Karaldenuten 1295 moh.
 • Hardangerfjorden Karaldevatnet og Bjølsegrøvatnet frå Karaldefjellet (Karaldenuten)
 • Karaldevatnet og Bjølsegrøvatnet frå Karaldefjellet (Karaldenuten)
 • Grungane og Kaldåvatnet
 • Grunganestølen
 • Stemningsbilete frå Dalelvi v/Rong
 • Stemningsbilete frå Dalelvi v/Rong
 • Rokne (Bordalen)

  Date: 07.10.2005

 • Utsyn frå Slettafjellet mot Borstrondi og Lønavatnet
 • Valbergtjørni Raude Kross-hytta mot Lønahorgi (Hanguren)
 • Stemningsbilete på Hanguren
 • Stemningsbilete på Hangurstoppen mot Lønahorgi
 • Utsyn frå Hangurstoppen mot Lundarvatnet Melsvatnet Borstrondi og Lønavatnet
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss sedd ovanfor Gjelle (Hjelle
 • Voss frå Roset
 • Voss sedd ovanfor Roset
 • Gråsidetoppen 1307 moh. (Gråsida)
 • Gråsidetoppen 1307 moh. (Gråsida)
 • Utsyn bakover frå Gråsidetoppen 1307 moh. (Gråsida

  Date: 06.10.2005

 • Upsetedalen
 • Upsetedalen Rundavatnet
 • Voss frå Bordalen

  Date: 05.10.2005

 • Lokaltog på veg mot Skiple i Raundalen (69-sett)
 • Skiplesåni (Stemningsbilete ved Skiple i Raundalen)

  Date: 04.10.2005

 • Myrdal mot Gravhalsen med gamle skulen og Myrdal Fjellstove (Velferdshuset)
 • Myrdal mot Gravhalsen med gamle skulen og Myrdal Fjellstove (Velferdshuset)
 • Myrdalen i retning mot Flåmsdalen
 • Kyr på Græe med gardane Tveito bak på biletet (Husdyr)
 • Bordalen Bordalselvi Storetoni og Hermannsnuten
 • Rjodo (Rio Bordalen)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)

  Date: 03.10.2005

 • Vangsvatnet mot Hellesneset frå Bordalen
 • Voss og Hanguren frå Bordalen
 • Fitje Skulestad (Skulestadmo)
 • Flatekvål mot Klepp (Skulestadmo)

  Date: 02.10.2005

 • Palmafossen og Li frå Rykke
 • Gjerdåker og Voss frå Rykke (Palmafossen)
 • Tog på veg Gjerdåker planovergang (Palmafossen)
 • Mykje folk var innom open gard ved Voss Jordbruksskule
 • Hesteriding var populært (Open Gard ved Voss Jordbruksskule) (Hest Husdyr)
 • Hesteriding for dei små (Open Gard ved Voss Jordbruksskule) (Hest Husdyr)
 • Hesteriding ventar på tur (Open Gard ved Voss Jordbruksskule) (Hest Husdyr)
 • Hesteriding er moro (Open Gard ved Voss Jordbruksskule) (Hest Husdyr)
 • Hesteriding ei stø hand frå pappa (Open Gard ved Voss Jordbruksskule (Hest Husdyr))
 • Hesteriding er moro (Open Gard ved Voss Jordbruksskule) (Hest Husdyr)
 • Hesteriding er moro (Open Gard ved Voss Jordbruksskule) (Hest Husdyr)
 • Hesteriding på hesteryggen (Open Gard ved Voss Jordbruksskule) (Hest Husdyr)
 • Hesteriding er moro (Open Gard ved Voss Jordbruksskule) (Hest Husdyr)
 • Køyretur med hest og kjerre (Open Gard ved Voss Jordbruksskule) (Hest Husdyr)
 • Ivrige snikkarar lagar seg fuglekasse (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Snikering av fuglekasse (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Snikering av fuglekasse (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Flatbrødbaking (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Flatbrødbaking (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Flatbrødbaking (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Smørkinning (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Traktorkøyring var moro (Trøbiltraktor) (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Traktorkøyring var moro (Trøbiltraktor) (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Traktorkøyring var moro (Trøbiltraktor) (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Traktorkøyring var moro (Trøbiltraktor) (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Hopping i høyet (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Hopping i høyet (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Hopping i høyet (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Hopping i høyet (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Hopping i høyet (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Hopping i høyet (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Svimerking av fuglekasser (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Svimerke på fuglekassa (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Finn rett trestamme (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Skogbruksreiskap av den gode gamle sorten (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Gamle og nyare motorsager (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Koking av skogskaffi (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Koking av skogskaffi (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)
 • Koking av skogskaffi (Open Gard ved Voss Jordbruksskule)

  Date: 01.10.2005

 • Mykje folk i gatene på Smalahovesleppet (Smalahovesleppet 05)
 • Smalahovebord (Smalahovesleppet 05)
 • Smalahovesviing (Smalahovesleppet 05)
 • Smalahovesviing og skraping (Smalahovesleppet 05)
 • Med hest og kjerre (Smalahovesleppet 05) (Husdyr Fjording)
 • Musikk ved Voss Musikklag (Smalahovesleppet 05)
 • Musikk ved Evanger Musikklag (Smalahovesleppet 05)
 • God stemning rundt toradarmusikkarane (Smalahovesleppet 05)
 • Toradarmusikk (Smalahovesleppet 05)
 • Toradarmusikk (Smalahovesleppet 05)
 • Publikum kosa seg med toradarmusikk (Smalahovesleppet 05)
 • Ansiktsmåling (Smalahovesleppet 05)
 • Ansiktsmåling (Smalahovesleppet 05)
 • Ansiktsmåling (Smalahovesleppet 05)
 • Ansiktsmåling (Smalahovesleppet 05)
 • Kvilepause på Torget (Smalahovesleppet 05)
 • Sals og smaksbodar på Torget (Smalahovesleppet 05)
 • Sals og smaksbodar på Torget (Smalahovesleppet 05)
 • Sals og smaksbodar på Torget (Smalahovesleppet 05)
 • Sals og smaksbodar på Torget (Smalahovesleppet 05)
 • Sals og smaksbodar på Torget (Smalahovesleppet 05)
 • Sals og smaksbodar på Torget (Smalahovesleppet 05)
 • Sals og smaksbodar på Torget (Smalahovesleppet 05)
 • Sals og smaksbodar på Torget (Smalahovesleppet 05)
 • Sals og smaksbodar på Torget (Smalahovesleppet 05)
 • Sals og smaksbodar på Torget (Smalahovesleppet 05)

 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen (Høvding Georg Hansen og Båtbyggar Hans Breivoll)
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen (Høvding Georg Hansen og Båtbyggar Hans Breivoll)
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen (Høvding Georg Hansen)
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Biletglimt frå sjøsetjinga av Vikingskipet "Njardar" på Nærøyfjorden i Gudvangen
 • Regnboge over Nærøyfjorden frå Gudvangen