Voss Now
Menu   Search
November 2013


Date: 30.11.2013

 • Jolemesse i Lekve Industrier (Voss)
 • Jolemesse i Lekve Industrier (Voss)
 • Jolemesse i Lekve Industrier (Voss)
 • Jolemesse i Lekve Industrier (Voss)
 • Jolemesse i Lekve Industrier (Voss)
 • Jolemesse i Lekve Industrier (Voss)
 • Jolemesse i Lekve Industrier (Voss)
 • Jolemesse i Lekve Industrier (Voss)
 • Jolemesse i Lekve Industrier (Voss)
 • Jolemesse i Lekve Industrier (Voss)
 • Jolemesse i Lekve Industrier (Voss)
 • Jolemesse i Lekve Industrier (Voss)
 • Jolemesse i Lekve Industrier (Voss)
 • Jolemesse i Lekve Industrier (Voss)
 • Jolemesse i Lekve Industrier (Voss)
 • Jolemesse i Lekve Industrier (Voss)
 • Jolemesse i Lekve Industrier (Voss)
 • Jolemesse i Undomshallen (Voss Undomslag Amnesty)
 • Jolemesse i Undomshallen (Voss Undomslag Amnesty)
 • Jolemesse i Undomshallen (Voss Undomslag Amnesty)
 • Jolemesse i Undomshallen (Voss Undomslag Amnesty)
 • Jolemesse i Undomshallen (Voss Undomslag Amnesty)
 • Jolemesse i Undomshallen (Voss Undomslag Amnesty)
 • Jolemesse i Undomshallen (Voss Undomslag Amnesty)
 • Jolemesse i Undomshallen (Voss Undomslag Amnesty)
 • Jolemesse i Undomshallen (Voss Undomslag Amnesty)
 • Jolemesse i Undomshallen (Voss Undomslag Amnesty)
 • Jolemesse i Undomshallen (Voss Undomslag Amnesty)
 • Jolemesse i Undomshallen (Voss Undomslag Amnesty)
 • Jolemesse i Undomshallen (Voss Undomslag Amnesty)
 • Jolemesse i Undomshallen (Voss Undomslag Amnesty)
 • Jolemesse i Vonheim (KFUK KUFM)
 • Jolemesse i Vonheim (KFUK KUFM)
 • Jolemesse i Vonheim (KFUK KUFM)
 • Jolemesse i Vonheim (KFUK KUFM)
 • Jolemesse i Vonheim (KFUK KUFM)
 • Jolemesse i Vonheim (KFUK KUFM)
 • Jolemesse i Vonheim (KFUK KUFM)
 • Jolemesse i Vonheim (KFUK KUFM)
 • Jolemesse i Vonheim (KFUK KUFM)
 • Joleverkstad i Vonheim (KFUK KUFM) Jolemesse i Vonheim
 • Joleverkstad i Vonheim (KFUK KUFM) Jolemesse i Vonheim
 • Joleverkstad i Vonheim (KFUK KUFM) Jolemesse i Vonheim
 • Joleverkstad i Vonheim (KFUK KUFM) Jolemesse i Vonheim
 • Joleverkstad i Vonheim (KFUK KUFM) Jolemesse i Vonheim
 • Joleverkstad i Vonheim (KFUK KUFM) Jolemesse i Vonheim
 • Joleverkstad i Vonheim (KFUK KUFM) Jolemesse i Vonheim
 • Joleverkstad i Vonheim (KFUK KUFM) Jolemesse i Vonheim
 • Joleverkstad i Vonheim (KFUK KUFM) Jolemesse i Vonheim
 • Jolenissar på Torget (Vangen Voss)
 • Jolenissar på Torget (Vangen Voss)
 • Hesteskyss frå Torget (Med Hest og Kjerre Husdyr Fauna)
 • Hesteskyss frå Torget (Med Hest og Kjerre Husdyr Fauna)
 • Hesteskyss frå Torget
 • Servering av kako på Torget (Voss)
 • Sal av joleblomar på Torget ved Rykke Gartneri (Voss)
 • Sal av joleblomar på Torget ved Rykke Gartneri (Voss)
 • Smultringane var populære på Torget (Voss)
 • Hesteskyssen kjem innat på Torget etter ein ny runde (Med Hest og Kjerre Husdyr Fauna)
 • Joleverkstad i kjellaren på Tre Brør (Torget Voss)
 • Joleverkstad i kjellaren på Tre Brør (Torget Voss)
 • Joleverkstad i kjellaren på Tre Brør (Torget Voss)
 • Joleverkstad i kjellaren på Tre Brør (Torget Voss)
 • Joleverkstad i kjellaren på Tre Brør (Torget Voss)
 • Joleverkstad i kjellaren på Tre Brør (Torget Voss)
 • Joleverkstad i kjellaren på Tre Brør (Torget Voss)
 • Joleverkstad i kjellaren på Tre Brør (Torget Voss)
 • Utstillingsvindauga i kjellaren til Tre Brør på Torget (Gitar Musikkinstrument Voss)
 • Voss sett frå Roset
 • Vinterskogen - Stemningsbilete
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Fakkeltog frå Utescena til Voss Kulturhus
 • Fakkeltog frå Utescena til Voss Kulturhus
 • Fakkeltog frå Utescena til Voss Kulturhus
 • Fakkeltog frå Utescena til Voss Kulturhus
 • Date: 29.11.2013

 • Joleblomar i gartneriet på Rykke (Rykke Rartneri Palmafossen Rykkesvegen)
 • Joleblomar i gartneriet på Rykke (Rykke Rartneri Palmafossen Rykkesvegen)
 • Joleblomar i gartneriet på Rykke (Rykke Rartneri Palmafossen Rykkesvegen)
 • Joleblomar i gartneriet på Rykke (Rykke Rartneri Palmafossen Rykkesvegen)
 • Joleblomar i gartneriet på Rykke (Rykke Rartneri Palmafossen Rykkesvegen)
 • Uthus på Gjerdåker (Palmafossen Rykkesvegen Lafting Kvernstein)
 • Vangsgata (Voss)
 • Voss frå Sivlevegen
 • Voss sett frå Roset (Kveldsbilete)
 • Date: 28.11.2013

 • Myrdal Stasjon (Nattbilete)
 • Voss sett frå Roset
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Uttrågata (Viss)
 • Date: 27.11.2013

 • Myrdal Boligar og Myrdal Stasjon med Spor 11
 • Myrdal Stasjon
 • Myrdal Stasjon
 • Date: 26.11.2013

 • Flåmsbana mot Myrdal Stasjon (Jernbaneskinner Snøoverbygg)
 • Myrdal med Myrdal Gamls Skule Myrdal Fjellstove Gravhalsen Skilt Vegvisar Myrdalen)
 • Myrdal (Myrdalen Boligar)
 • Myrdal Stasjon med spor 11
 • Date: 25.11.2013

 • Vivås (Mønshaugen)
 • Skutle Nedre med Oppheim bak (Mønshaugen)
 • Litlere mot Bjørnshovden (Bordalen Voss)
 • Olde med Vele bak (Bordalen Voss)
 • Dymbe (Bordalen Voss)
 • Rokne mot Vangsvatnet Gossland og Hellesneset (Bordalen Voss)
 • Voss sett frå Bordalen
 • Vangsgata (Voss)
 • Ringheim med Kvitheim bak (Voss Skulestadmo)
 • Voss sett frå Roset (Kveldsbilete)
 • Date: 24.11.2013

 • Voss sett frå Roset i måneskinn (Nattbilete) (Voss in Moonlight)
 • Borstrondi og Kvitheim sett ovanfor Nyestølen (Slettafjellet)
 • Kvilehytta på Vådalseggi med Kvitlii Bordalen og Hangurstoppen bak
 • Mykje vind og avblåst som her på Vådalseggi var det oppe i høgden i dag (Vinter Snø)
 • På veg oppover mot Nonpresten med Kvitlii og Bordalen bak
 • Kvilehytta oppe på Nonpresten kledd i kvitt (Vinter Snø)
 • Familiegudsteneste med barnedåp i Vinje kyrkje ved Sokneprest John Ove Thaule (Vossestrand)
 • Familiegudsteneste med barnedåp i Vinje kyrkje Organist Ellen Marie Selland Geithung (Sokneprest John Ove Thaule) (Vosestrand)
 • Familiegudsteneste med barnedåp i Vinje kyrkje ved Sokneprest John Ove Thaule (Lysekrune pynt)(Vossestrand)
 • Familiegudsteneste med barnedåp i Vinje kyrkje ved Sokneprest John Ove Thaule (Vossestrand)
 • Familiegudsteneste med barnedåp i Vinje kyrkje ved Sokneprest John Ove Thaule (Vossestrand)
 • Familiegudsteneste med barnedåp i Vinje kyrkje ved Sokneprest John Ove Thaule (Utsnitt av altertavla) (Vossestrand)
 • Familiegudsteneste med barnedåp i Vinje kyrkje ved Sokneprest John Ove Thaule (Torgeir Sundve vert døypt) (Vossestrand)
 • Familiegudsteneste med barnedåp i Vinje kyrkje ved Sokneprest John Ove Thaule (Gutar og Jenter ved alteret saman med Presten og dåpsbarnet) (Vossestrand)
 • Familiegudsteneste med barnedåp i Vinje kyrkje ved Sokneprest John Ove Thaule (Stolte krybbe eigarar på veg ut)(Vossestrand)
 • Familiegudsteneste med barnedåp i Vinje kyrkje ved Sokneprest John Ove Thaule (Stolte krybbe eigarar)(Vossestrand)
 • Date: 23.11.2013

 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Vevstova til Voss Husflidlag (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Vevstova til Voss Husflidlag (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Vevstova til Voss Husflidlag (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Vevstova til Voss Husflidlag (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Vevstova til Voss Husflidlag (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Vevstova til Voss Husflidlag (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Vevstova til Voss Husflidlag (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Vevstova til Voss Husflidlag (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Vevstova til Voss Husflidlag (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Vevstova til Voss Husflidlag (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Joleverkstaden (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Joleverkstaden (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Joleverkstaden (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Joleverkstaden (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Joleverkstaden (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Kafen (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Kafen (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Kafen (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Kafen (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Kafen (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Snikkarverkstaden (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Snikkarverkstaden (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Snikkarverkstaden (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Snikkarverkstaden (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Snikkarverkstaden (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - på besøk i Snikkarverkstaden (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - På besøk i Magasinet hjå grafiker Svein Are Mørkve (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - På besøk i Magasinet hjå biletkunstnar Synneva Skintveit (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - På besøk i Magasinet hjå biletkunstnar Eli W. Lund-Johansen (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - På besøk i Magasinet hjå biletkunstnar Evelyn Lillestøl Hauso (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - På besøk i Magasinet hjå biletkunstnar Matias Ringheim (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - På besøk i Magasinet hjå biletkunstnar Kjartan Møen (Magasinvegen Voss)
 • Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk kulturakademi med open dag på Tvildemoen - På besøk i Magasinet hjå grafikar Geir Nymark (Magasinvegen Voss)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand)
 • Strandamessa 2013 (Sambygg Vinje Jolemesse Vossestrand) Torkel Tøn Voss 85 år
 • Date: 22.11.2013

 • Skulestadmo Borstrondi og Kvitheim frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Flatekvål sett frå Hangurstoppen (Skulestadmo Borstrondi Hanguren)
 • Skulestadmo sett frå Hangurstoppen (Båtskotstræet Dugstadfossen Melsvegen)
 • Palmafossen Bømoen Kvitlii og Mønshaugen sett frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Palmafossen sett frå Hangurstoppen (Brynaskogen Brynamoen Brynalii frå Hanguren)
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen (Hanguren)
 • Hangurstoppen mot Sonvesåsen Håsethorgi Grønahorgi og Veskreshorgi (Hanguren Songvesåsen Veskrehorgi)
 • Vinterstemning på Hanguren (Vinter Snø Skog)
 • Voss frå Hanguren
 • Voss frå Hangurslia
 • Date: 21.11.2013

 • Voss By Night in Moonlight (Voss i måneskinn frå Roset) (Nattbilete)
 • Voss By Night in Moonlight (Voss i måneskinn frå Roset) (Nattbilete)
 • Vinterstemning på stølsvegen mot Hindartveit (Skog Vinter Snø)
 • Vinterstemning i skogen sett frå stølsvegen mot Hindartveit (Skog Vinter Snø)
 • Vinterstemning i skogen (På veg mot Hindartveit (Vatn Skog Vinter Snø)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen mot Hindartveot)
 • Voss sett frå Roset
 • Voss Sjukehus rundar 50 år med jubileumsutstilling
 • Voss Sjukehus rundar 50 år med jubileumsutstilling
 • Voss Sjukehus rundar 50 år med jubileumsutstilling
 • Voss Sjukehus rundar 50 år med jubileumsutstilling
 • Voss Sjukehus rundar 50 år med jubileumsutstilling
 • Voss Sjukehus rundar 50 år med jubileumsutstilling
 • Voss Sjukehus rundar 50 år med jubileumsutstilling
 • Voss Sjukehus rundar 50 år med jubileumsutstilling
 • Voss Sjukehus rundar 50 år med jubileumsutstilling
 • Voss Sjukehus rundar 50 år med jubileumsutstilling
 • Date: 20.11.2013

 • Voss By Night in Moonlight (Voss i måneskinn sett frå Roset) (Nattbilete)
 • Voss sett frå Roset - Morgonbilete (Måneskinn Nattbilete)
 • Kyte og Repål
 • Repål (Kyte)
 • Kyte Øvre og Nedre
 • Skjevlingen (Lemme)
 • Skjevlingen mot Skulestadmo og Voss
 • Bavallen sett frå Skjevlingen (Bavallsbakken Tråstølsvegen)
 • Vinterstemning mellom Skjevlingen og Liaset
 • Vinterstemning ved Langatjørni (Mellom Skjevlingen og Liaset)
 • Vinterstemning ved Langatjørni (Mellom Skjevlingen og Liaset)
 • Liaset stølar
 • Liaset mot Borstrondi Bavallen Hanguren og Slettafjellet (Skulestadmo)
 • Vatn og Is på Liaset
 • Skulestadmo sett frå Liaset (Voss Borstrondi Løno Løne Lønavatnet Hanguren Hangurstoppen)
 • Skulestadmo sett frå Liaset (Voss Borstrondi Lønavatnet Hanguren Hangurstoppen Slettafjellet)
 • Voss By Night in Moonlight (Voss i måneskinn sett frå Roset) (Nattbilete)
 • Date: 19.11.2013

 • Voss By Night - Nattbilete (Voss sett frå Roset)
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim Ringheim Bavallen Hanguren Hangurstoppen)
 • Oppheimsvatnet mot Framnes og Bergshaugen Bergshovden
 • Oppheimsvatnet og Vinjadalen i vinterstemning
 • Oppheimsvatnet mot Øyjordi (Vinterstemning)
 • Oppheimsvatnet mot Øyjordi (Vinterstemning)
 • Haugsvik (Oppheimsvatnet)
 • Oppheim kyrkje i flaumljos (Vinter)
 • Date: 18.11.2013

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Roset i lett snøvær
 • Nyestølstuftna - Hytte ved Nyestølstuftna (Nyestølstuftena Gjelle)
 • Nyestølstuftna - Hytte ved Nyestølstuftna (Nyestølstuftena Gjelle)
 • Furu (Pinus sylvestris) ved Florshaugen (Flora Kongler Kogler Regndråpar)
 • Trådragg (Ramalina thrausta) ved Florshaugen (Flora Lav)
 • Bleikfjestjafs (Evernia prunastri) ved Florshaugen (Flora Lav)
 • Date: 17.11.2013

 • Voss frå Roset - Tidleg på morgonen
 • Borstrondi frå Bavallsvegen (Skulestadmo)
 • Voss sett frå Seimshagen med Honndalsnuten bak
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Voss Husflidskule ved Gullfjordungen Grendalag
 • Voss frå Roset - Kveldsstemning over Vossebygda
 • Date: 16.11.2013

 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Rundkøyring Melsvatnet Regnboge)
 • Voss sett frå Roset
 • Hauststemning på Hovden (Ovanfor Florshaugen)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Svartenakken sett ovanfor Tungeteigen (Evangervegen Vossapakko Gullfjordungsvegen Hangursvegen)
 • Voss sentrum med Kulturhuset og Mølstertunet sett ovanfor Tungeteigen
 • Songvesborgi sett ovanfor Tungeteigen (Bordalen Voss Sonve Songve)
 • Rokne og Gjelle sett ovanfor Tungeteigen (Hjelle Bordalen Voss)
 • Date: 15.11.2013

 • Flåmsbanesettet på Myrdal Stasjon (Flåmsbana i spor 11)
 • Myrdal (Boligar)
 • Tog 62 inne på Myrdal Stasjon
 • Evangervegen mot Lindhaugen sett frå Seimsbrua (Voss Lindehaugen)
 • Skulestadmo sett frå Øvsthus (Kvitheim Ringheim Hanguren Hangurstoppen)
 • Date: 14.11.2013

 • Myrdal med Boligar Flåmsbana og Bergensbana (Bergensbanen Myrdal Stasjon)
 • Myrdal Gamle Skule og Myrdal Fjellstove (Myrdøla Gravhalsen)
 • Myrdal Fjellstove inngangsparti og uteareal
 • Myrdal Fjellstove frå tunelløpet til Myrdøla (Undergang Tunnel Tunell)
 • Myrdalen med Myrdøla mot Finnabotnnosi
 • Myrdøla i Myrdalen med Finnabotnnosi bak
 • Date: 13.11.2013

 • Godstog på veg inn til Myrdal Stasjon (Nattbilete)
 • Myrdalen med Myrdøla (Myrdal Gamle Skule Boligar Myrdal Stasjon Vinter)
 • Myrdal (Boligar Myrdalen)
 • Vinterstemning i Myrdøla med Myrdal Gamle Skule og Myrdal Fjellstove bak
 • Vinterstemning i Myrdøla (Myrdal)
 • Vinterstemning i Myrdøla (Myrdal)
 • Date: 12.11.2013

 • Myrdal Stasjon Spor 11 (Sporveksel)
 • Myrdal (Boligar)
 • Flåmsbana på Myrdal Stasjon
 • TXP med lærling på Myrdal Stasjon
 • Lokaltoget har kome inn på Myrdal Stasjon frå Bergen
 • Flåmsbanesettet på Myrdal Stsjon (Kveldsbilete Flåmsbana Spor 11)
 • Date: 11.11.2013

 • Voss sett ovanfor Roset - Nordlys over Voss (Aurora Polaris Northern Lights) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sett ovanfor Roset - Nordlys over Voss (Aurora Polaris Northern Lights) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sett ovanfor Roset - Morgonstemning (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sett ovanfor Roset - Morgonstemning med raud himmel (Nedanfor Sandfjellet)
 • Bordalen sett frå Roset
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Myrdal Stasjon (Kveldsbilete)
 • Date: 10.11.2013

 • Storastova med Honndalsnuten bak (Slettafjellet Horndalsnuten Vinter)
 • Nyestølen (Vinter Slettafjellet)
 • Nyestølen - På hesteryggen (Vinter Slettafjellet Hest Husdyr Fauna)
 • På hesteryggen ovanfor Nyestølen (Vinter Slettafjellet Hest Husdyr Fauna))
 • Horgaletten - Utsyn frå toppen på Horgaletten (Vinter)
 • Vinterstemning Biletparti ved toppen på Horgaletten (Vinter)
 • Vinterstemning Biletparti mellom Horgaletten og Vådalseggi
 • Kleppsstølen ved Vådalseggi (Vinterstemning)
 • Utsyn frå nye Kleppsstølen ved Vådalseggi mot Skoddehavet over Vossebygda (Vinter)
 • På ski mot Kvilehytta (Vådalseggi)
 • Kvilehytta på Vådalseggi (Fleire på tur i dag - på ski)
 • Kvilehytta på Vådalseggi mot skoddehavet over Vossebygda (Vinter)
 • Nonpresten mot Lønahorgi Radio og TV-sendar (Vinter)
 • Lønahorgi sett frå Nonpresten
 • Nonpresten - Utsyn frå Kvilehytta på Nonpresten mot Voss som ligg under skodde i dag
 • Kvilehytta på Nonpresten (Vinter)
 • (P) Utsyn frå Kvilehytta på Nonpresten (Vinter)
 • Solnedgang ved Horgaletten (Sunset Stemningsbilete Vinter Snø)
 • Solnedgang ved Horgaletten (Sunset Stemningsbilete Vinter Snø)
 • Solnedgang ved Horgaletten (Sunset Stemningsbilete Vinter Snø)
 • Voss sett ovanfor Roset - Kveldsbilete med Skodde over Voss (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sett ovanfor Roset - Kveldsbilete med Skodde over Voss (Nedanfor Sandfjellet)
 • Date: 09.11.2013

 • 60 års jubilantar (Tråstølen Bavallen Skulestadmo)
 • Borstrondi sett frå Bavallen (Skulestadmo)
 • Tråstølen med Borstrondi bak (Skulestadmo)
 • Slettafjellet i vinterdrakt (Storastova Storastovo Slettafjellstrekket Voss Resort)
 • Hangurstoppen med omlag 15 cm snø (Ekspressheisen Hanguren)
 • Hanguren Hangurstoppen (Stemningsbilete Vinter Voss)
 • Skulestadmo frå Hanguren (Hangurstoppen Borstrondi Kvitheim)
 • Skulestadmo frå Hanguren (Hangurstoppen Båtskotstræet Melsvegen Dugstadfossen Nedkvitnesvegen)
 • Voss Jordbruksskule og Gjerdebu dagavdeling frå Hanguren (Hangurstoppen)
 • Palmafossen Tvilde Bømoen Kvitlii Mønshaugen frå Hanguren (Hangurstoppen)
 • Auro i skoddeheimen sett frå Bavallen (Mønshaugen Vivåskamben)
 • Bavallen med Ekspressheisen Bavallsheisen og Hyttefelt ved Tråstølsvegen
 • Trakkemaskin - Ny trakkemaskin er på plass til vinteren (Voss Resort Bavallen)
 • Date: 08.11.2013

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Voss frå vinterkledd skog
 • Vinterstemning i skogen ovanfor Roset
 • Voss frå vinterkledd skog
 • Voss frå vinterkledd skog
 • Bordalen sett ovanfor Roset
 • Hindartveit (Voss)
 • Date: 07.11.2013

 • Voss sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Palmafossen frå Kvitli (Rykke frå Lid)
 • Palmafossen frå Kvitli (Gamle Rykkesvegen Høydalane)
 • Tvilde og Gilbaret frå Kvitli (Lid Voss Palmafossen)
 • Kinne med Bjørke bak (Mønshaugen)
 • Date: 06.11.2013

 • Stemningsbilete over Vangsvatnet sett frå Rokne på Bordalen (Voss)
 • Bryn med Tvilde bak (Bordalen Voss)
 • Haugo med Voss bak (Bordalen)
 • Borstrondi sett frå Bavallsvegen (Skulestadmo)
 • Date: 05.11.2013

 • Voss sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sett frå Hjelle (Hjelle)
 • Gossland Vangsvatnet og Helesneset sett ovanfor Gjelle (Hjelle Stølsvegen til Hindartveit)
 • Vangsvatnet Bulken og Helesneset sett ovanfor Gjelle (Hjelle Stølsvegen til Hindartveit)
 • Kvitheim frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Lønavatnet mot Gråsida og Hangurstoppen (Hanguren Bavallen)
 • Date: 04.11.2013

 • Nattoget (Tog 605) på veg inn til Myrdal Stasjon med TXP på plattformen
 • Nattoget (Tog 605) på inne på Myrdal Stasjon med TXP som gjev avgangssignal
 • Nattoget (Tog 605) inne på Myrdal Stasjon
 • Klevavatnet frå Klevabrua (Hallingsleid-Myrdal)
 • Myrdal gamle Skule Myrdal Fjellstove og Gravhalsen
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Voss sett frå Mølster
 • Ringheim Nedre med Tvildesåsen bak (Voss)
 • Melsvatnet og Lofthus sett frå Vasslii (Kvitheim Skulestadmo)
 • Melsvatnet med Loftheim og Lofthus (Kvitheim Skulestadmo)
 • Gossland Vangsvatnet og Helesneset sett ovanfor Gjelle (Hjelle Stølsvegen til Hindartveit)
 • Voss sett frå Hjelle (Hjelle)
 • Voss sett ovanfor Roset - Kveldsbilete (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sett ovanfor Roset - Kveldsbilete (Nedanfor Sandfjellet)
 • Date: 03.11.2013

 • Myrdal (Vegvisar Skilt Info Boligar)
 • Myrdal gamle Skule Myrdal Fjellstove Gravhalsen (Vegvisar Skilt Info)
 • Myrdal Stasjon med spor 11
 • Myrdalen med Myrdal gamle skule og Myrdal Stasjon
 • Myrdal Stasjon - På rusletur
 • Date: 02.11.2013

 • Myrdal Stasjon i tett snødrev Nattestid (Nattbilete)
 • Vinterstemning på Myrdal Boligar
 • Vinterstemning på Myrdal Boligar
 • Vinterstemning på Myrdal Bolig
 • Vinterstemning på Myrdal Spor 11 Myrdal Stasjon
 • Vinterstemning på Myrdal Leite bolig
 • Vinterstemning på Myrdal I Skogen
 • Myrdalen i Vinterstemning
 • Date: 01.11.2013

 • Kvitheim frå Øvsthus (Skulestadmo Lirhus Lofthus Dugstad Ringheim Hanguren Hangurstoppen)
 • Kvitheim med Lofthus og Dugstad (Skulestadmo Nedkvitnesvegen)
 • Melsvatnet mot Borstrondi (Skulestadmo Robåtar Lambatangen)
 • Melsvatnet (Stemningsbilete mot Dugstadhagane Kvitheim)
 • Auro med Tjukkebygdi og Ygre bak (Mønshaugen)
 • Sauer på beite ved Auro (Mønshaugen Husdyr Fauna)
 • Sauer på beite ved Auro (Mønshaugen Husdyr Fauna)
 • Tjukkebygdi frå Kvitli (Palmafossen Li Lid)
 • Haustfargar (Voss Flora)
 • Haustfargar (Voss Flora)