Voss Now
Menu   Search
November 2012


Date: 30.11.2012

 • Voss sett ovanfor Roset Måneskinnsbilete Morgonbilete (Nedanfor Sandfjellet)
 • Snøproduksjon i Bavallen (Snøkanon )
 • Skulestadmo (Borstrondi Kvitheim) frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Een frå Hangurstoppen (Skulestadmo Borstrondi Æn Æen)
 • Saue Camping frå Hangurstoppen (Skulestadmo Borstrondi Hanguren)
 • Dugstadfossen og Melsvegen frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren)
 • Tvilde og Palmafossen frå Hangurstoppen (Bømoen Hanguren)
 • Tvilde frå Hangurstoppen (Hanguren Voss/Palmafossen)
 • Brynalii og Brynaskogen med Voss Handelshus frå Hangurstoppen (Palmafossen Hanguren)
 • Brynalii med Jernbaneverket Godsterminal Tollpost Martin Lid Trelast Voss Cemnet sett frå Hangurstoppen (Palmafossen Hanguren)
 • Voss frå Hanguren
 • Tvildemoen med Voss Barnehage frå Hanguren
 • Gjernes frå Hanguren (Gjernesvegen Gjernesmoen Voss)
 • Mølsterteigen Vikjavegen frå Hanguren (Voss)
 • Voss sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss frå Roset Måneskinnsbilete Nattbilete (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 29.11.2012

 • Voss sett ovanfor Roset Måneskinnsbilete Nattbilete (Nedanfor Sandfjellet)
 • Myrdal Stasjon - Klar for avgang med Robel 5035 ned på Flåmsbana frå spor 11
 • Nattoget på veg inn til Myrdal Stasjon (Tog 605)
 • Myrdal Stasjon Lokaltog til Voss
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Vangsgata (Voss)
 • Voss sett ovanfor Roset Måneskinnsbilete Nattbilete (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 28.11.2012

 • Nattbilete på Myrdal Stasjon
 • Klar for avgang ned med Robel 5035
 • Myrdal Stasjon med lokaltog i spor 1 (69-sett)
 • Myrdal Stasjon med lokaltog i spor 1 (69-sett)
 • Tog 602 på veg inn til Myrdal Stasjon

  Date: 27.11.2012

 • Nattbilete på Myrdal Stasjon
 • Morgonbilete frå Flåm Stasjon
 • Myrdal (Myrdøla Myrdal gamle Skule Boligar Myrdal Stasjon Sjebergsnuten )
 • Myrdalen med gamal vaktarbustad og støl og Finnabotnnosi bak
 • Myrdal Stasjon med nye rasvollar
 • Tog i alle spor på Myrdal Stasjon (Tog 61 Godstog 5504)
 • Flåmsbanesettet på veg nedover mot Flåmsbana frå Myrdal Stasjon
 • Voss sett ovanfor Roset Måneskinnsbilete Nattbilete (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 26.11.2012

 • Hallingskeid (DNT-hytter)
 • Klevavatnet frå Klevabrua (Hallingskeid-Myrdal)
 • Myrdal (Boligar)
 • Tog 61 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Tog 61 inne på Myrdal Stasjon
 • Turistar på Myrdal Stasjon (Tog 61 og Flåmsbana)

  Date: 25.11.2012

 • Voss sett ovanfor Roset Nattbilete (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sett ovanfor Roset Morgonbilete (Nedanfor Sandfjellet)
 • Vinterstemning på Hangurstoppen (Hanguren Voss)
 • Hangurstoppen mot Ekspressheisen (Hanguren Voss)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Flatekvål frå Hangurstoppen (Borstrondi Hanguren)
 • Borstrondi frå Hangurstoppen (Hanguren Flatekvål Een Æn Æen Norekvål Nordrekvål Saue Camping Løne Løno Lønavatnet)
 • Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren Bømoen Tvilde Kvili)
 • Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren Tvilde Brynaskogen Brynamoen Brynalii)
 • Bømoen frå Hangurstoppen (Hanguren Palmafossen)
 • Bømoen flyplass frå Hangurstoppen (Hanguren Bømoen flystripe Palmafossen)
 • Hangursheisen toppstasjon (Hangurstoppen Hanguren)
 • Vinterstemning på Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss frå Hanguren
 • Sivlevegen Ringheimsvegen Rognsbakken Lundarvegen Teigabrekko frå Mølsterberget (Voss)
 • Voss sentrum frå Mølsterberget med tog på Bergensbanen
 • Voss Stasjon Voss Kulturhus Fleisher's Hotel frå Mølsterberget
 • Svartenakken frå Mølsterberget (Avishuset Hordaland)
 • Finne Finnesloftet Seim Gullfjordungen Skule og Voss Folkehøgskule frå Mølsterberget (Ny bru ved Seim Vossapakko)

  Date: 24.11.2012

 • Voss sett ovanfor Roset Nattbilete (Nedanfor Sandfjellet)
 • Mandarinand (Aix galericulata) ved Vosso (Fauna)
 • Mandarinand (Aix galericulata) ved Vosso (Fauna)
 • Vangsgata (Voss)
 • Strandavegen - Ny veg under bygging ved Lundarosen Ringheim (Vossapakko)
 • Strandavegen - Ny veg under bygging ved Lundarosen Ringheim (Ringheim Vossapakko)
 • Strandavegen - Her skal gang og sykkelvegen gå under rundkøyringa utgangen til Vangstunnelen i aust (Ringheim Vossapakko)
 • Strandavegen - Her skal det koma ny rundkøyring der gang og sykkelvegen går under rundkøyringa utgangen til Vangstunnelen (Ringheim Vossapakko)
 • Vangstunnelen - Utgangen til Vangstunnelen i aust (Ringheim Vossapakko)
 • Ringheim - Her skal Vangstunnelen enda ut i ei ny rundkøyring der gang og sykkelvegen skal gå under vegen rundkøyringa (Strandavegen Ringheim Vossapakko)
 • Skulestadmo frå Ringheimsvegen
 • Voss sett ovanfor Roset (Vinterstemning)
 • Voss sett ovanfor Roset Kveldsbilete (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 23.11.2012

 • Borstrondi og Kvitheim frå Bavallsvegen (Skulestadmo)
 • Borstrondi og Lønavatnet frå Bavallsvegen (Skulestadmo)
 • Kvitheim (Dugstad Øvsthus Lofthus Lirhus) frå Bavallsvegen (Skulestadmo)
 • Raundalselva ved Palmafossen (Raundalselvi Demning til Palmafossen Kraftstasjon Palmafossen Kraftverk)
 • Gjernes Vosso Haugamoen Hagebyen og Tvilde frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Gjelle og Rokne sett ovanfor Tungeteigen (Hjelle Bordalen) (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Voss sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sett ovanfor Roset Kveldsbilete (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 22.11.2012

 • Myrdal med Lokaltog i spor 11 (69-sett)
 • Voss stasjon med Tog 61 sett frå gangbrua
 • Voss sentrum sett frå Bordalen
 • Haugo mot Voss bak sett frå Haugateigen (Bordalen Voss)
 • Bryn med Tvilde bak sett frå Haugateigen (Bordalen Voss)
 • Gjerdåker (Palmafossen)
 • Palmafossen mot Li sett frå Øvre Rykke (Palmafossen Skule Voss Cement Lid)
 • Gjeråker og Voss frå Øvre Rykke (Rykke Gartneri Vangsvatnet Gråsida)
 • Palmafossen frå Nedre Gjerdåker med Kinne og Rene bak
 • Dugstad Dugstadfossen Melsvegen Strandavegen Koglehaugen Trå Bavallsvegen frå Øvsthus (Kvitheim) (Motræet Trodo)
 • Lirhus Lofthus Loftheim Lundarvatnet og Ringheim frå Øvsthus (Kvitheim)

  Date: 21.11.2012

 • Tog 602 ovanfor Horisontalen (Bergensbanen mellom Myrdal-Hallingskeid ved Km 330,5)
 • Snøskjerm ved Horisontalen (Bergensbanen mellom Myrdal-Hallingskeid)
 • Myrdal (Boligar)
 • Myrdal mot Gravhalsen med gamle Myrdal Skule og Myrdal Fjellstove

  Date: 20.11.2012

 • Voss frå Stasjonsvegen (Stasjonsbrekka Evangervegen Uttrågata)
 • Tog 62 på veg inn til Voss Stasjon
 • Myrdal (Boligar)
 • Reinunga frå Beregensbanen (Vatnahalsen Hotel Sjebergsnuten Hestaskoen Hesteskoen)
 • Vatnahalsen Hotel frå Beregensbanen
 • Reinunga med Reinungavatnet frå Beregensbanen (Hestaskoen Hesteskoen)
 • Lasting på skotmassar ved Horisontalen med CAT 312E gravemaskin og Robel 5069 med Tippvogn (Bergensbanen mellom Myrdal-Hallingskeid ved Km 330.7)
 • Tog 602 ved Horisontalen (Bergensbanen mellom Myrdal-Hallingskeid ved Km 330.7)
 • Tog 61 på veg mot Horisontalen med ny snøskjerm (Bergensbanen mellom Myrdal-Hallingskeid ved Km 330,670)
 • Klevavatnet frå Klevabrua (Myrdal-Hallingskeid Kleivavatnet Kleivabrua)

  Date: 19.11.2012

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Vinterstemning i skogen
 • Vinterstemning i skogen
 • Vinterstemning i skogen
 • Kvitheim frå Øvsthus (Skulestadmo Ringheim)

  Date: 18.11.2012

 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag
 • Jolemesse på Husflidskulen ved Gullfjordungen Grendalag

 • Myrdal Stasjon med lokaltog i spor 1 (69-sett)
 • Myrdal Stasjon med lokaltog i spor 1 (69-sett)
 • Myrdal Stasjon
 • Tog 64 inne på Myrdal Stasjon i tett snødrev
 • Tog 64 inne på Myrdal Stasjon i tett snødrev
 • Lokaltog inne på Myrdal Stasjon
 • Tog 63 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Tog 63 inne på Myrdal Stasjon

  Date: 17.11.2012

 • Myrdal (Boligar)
 • Myrdal mot Gravhalsen
 • Myrdal Stasjon (Spor 11)
 • Tog 63 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Tog 63 inne på Myrdal Stasjon
 • Tog 63 inne på Myrdal Stasjon

  Date: 16.11.2012

 • Skulestadmo (Borstrondi Lønavatnet Melsvatnet Kvitheim) frå Bavallsvegen
 • Borstrondi og Lønavatnet frå Bavallsvegen (Skulestadmo)
 • Torget (Voss)
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss Gullfjordungen Skule Bordalen Voss Vandrarheim frå Raugstadvegen

  Date: 15.11.2012

 • Skulestadmo med Melsvatnet
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss sentrum frå Gjelle (Hjelle)
 • Lekvebakken Sivlevegen og Osavegen frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)(Voss Kulturhus Fleisher's Hotel Gullfjordungsvegen Hangursvegen Groavegen Ullestadvegen Sivlevegen Kyrkjefloten Mlkster)
 • Seim med Sylvsmidja og Voss Folkehøgskule frå Gjelle (Hjelle)(Vossapakko med ny veg og bru under bygging)

 • Ung Messe i Vangskyrkja med Refleks TenSing og Voss Kyrkjelyd
 • Ung Messe i Vangskyrkja med Refleks TenSing og Voss Kyrkjelyd
 • Ung Messe i Vangskyrkja med Refleks TenSing og Voss Kyrkjelyd
 • Ung Messe i Vangskyrkja med Refleks TenSing og Voss Kyrkjelyd
 • Ung Messe i Vangskyrkja med Refleks TenSing og Voss Kyrkjelyd

  Date: 14.11.2012

 • Vallavik Småbåthamn med Hardangerbrua bak
 • Vallavik med Hardangerbrua bak
 • Hardangerbrua frå Vallavik mot Bu
 • Hardangerbrua frå Vallavik mot Bu
 • Hardangerbrua frå Vallavik mot Bu
 • Hardangerbrua frå Vallavik mot Bu
 • Hardangerbrua frå Vallavik
 • Tømmer på Granvin Kai (Granvin Herad Eide Tømmerstokkar)
 • Granvin Kai (Granvin Herad Eide Tømmerstokkar)
 • Fiskeskøyta "Elvira" ved Granvin Kai (Granvin Herad Eide)
 • Granvinsfjorden frå Granvin Kai med fiskebåt på veg utover (Granvin Herad Eide)
 • Granvinsfjorden mot Røynstrand (Båtar)(Granvin Herad)
 • Trudvang (1931)(Tusenårsstad) (Granvin Herad)
 • Øvre Vassenden (Seim Granvin Herad)

 • Orgelkonsert i Vangskyrkja - Kantor Magnus Kløften (Voss)
 • Orgelkonsert i Vangskyrkja - Kantor Magnus Kløften (Voss)
 • Orgelkonsert i Vangskyrkja - Johannes Istad Lirhus på orgel (Voss)
 • Orgelkonsert i Vangskyrkja - Johannes Istad Lirhus på orgel (Voss)
 • Orgelkonsert i Vangskyrkja - Jon Ulfeng (11) på orgel (Voss)
 • Orgelkonsert i Vangskyrkja - Jon Ulfeng (11) på orgel (Voss)

  Date: 13.11.2012

 • Nordlys over Voss sedd ovanfor Roset (Polarlys Aurora polaris Nattbilete Northern Lights) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Nordlys over Voss sedd ovanfor Roset (Polarlys Aurora polaris Nattbilete Northern Lights) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Nordlys over Voss sedd ovanfor Roset (Polarlys Aurora polaris Nattbilete Northern Lights) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Borstrondi og Kvitheim sett frå Bavalsvegen (Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Ringheimsvegen ved Gjerde med hestar (Husdyr Fauna)
 • Hest ved Gjerde (Skulestadmo Ringheimsvegen Husdyr Fauna)
 • Strandavegen ved Ringheim - Måndag 5. November var det gjennomslag for Vangstunnelen som her skal enda ut i ei rundkøyring (Vossapakko)
 • Lunden Stegen Rognshagen og Hjellane (Voss)
 • Gjerde (Ringheimsvegen Bavallsvegen) (Voss/Skulestadmo)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)

  Date: 12.11.2012

 • Vangsgata (Voss)
 • Voss frå Sivlevegen (Ullestad)
 • Voss frå Kyrkjefloten
 • Sivlevegen 19 - Ny boligblokk under bygging i Sivlevegen 19 sett frå Osavegen (Hedenstad 47/76)
 • Sivlevegen 19 - Ny boligblokk under bygging i Sivlevegen 19 sett frå Osavegen (Hedenstad 47/76)
 • Sivlevegen 19 - Ny boligblokk under bygging i Sivlevegen 19 sett frå Osavegen (Hedenstad 47/76)
 • Sivlevegen 19 - Ny boligblokk under bygging i Sivlevegen 19 sett frå Osavegen (Hedenstad 47/76)
 • Palmafossen mot Rykke frå Li (Lid)
 • Vangsgata - På Vangen (Fortausbilete Voss)
 • Voss sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 11.11.2012

 • Voss sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Seim - Nye bruer under byggjing ved Seim/Finne (Vossapakko Evangervegen)
 • Seim - Nye bruer under byggjing ved Seim/Finne (Vossapakko Evangervegen)
 • Seim - Ny bru under byggjing ved Seim/Finne (Vossapakko Evangervegen Eskelandsvegen)
 • Seim - Ny bru under byggjing ved Seim/Finne (Vossapakko Evangervegen Eskelandsvegen)
 • Seim - Ny bru under byggjing ved Seim/Finne (Vossapakko Evangervegen Eskelandsvegen)
 • Finne Voss Vandrarheim og Lindehaugen frå Seim (Evangervegen Vossapakko)
 • Strandavegen ved Ringheim - Måndag 5. November var det gjennomslag for Vangstunnelen som her skal enda ut i ei rundkøyring (Vossapakko)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)

  Date: 10.11.2012

 • Bergen - Marken gågate med Duer (Bergen)
 • Bergen - Marken gågate (Bergen)
 • Bergen - Kaigaten med Bybanen ved Festplassen (Bergen)
 • Bryggen (Bergen)
 • Nikolaikirkeallmenning (Bergen)
 • Bryggesporden Vetrlidsallmenningen Kong Oscars gate Fløyen Fløien (Bergen)
 • Vetrlidsallmenningen med Fløyen og Skansen bak (Fløybanen Fløibanen)(Bergen)
 • Fløyen (nedre stasjon) (Fløien)(Bergen)
 • Fløybanen kryssing (Fløibanen)(Bergen)
 • Fløybanen (Fløibanen)(Bergen)
 • Fløybanen (Fløibanen)(Bergen)
 • Bergen (Skansemyren Torget Strandgata Vågen Puddefjorden) frå Fløyen (Fløien)(Bergen)
 • Bergen (Skansemyren Torget Strandgata Vågen) frå Fløyen (Fløien)(Bergen)
 • Bergen (Torget Vågen Strandgata) frå Fløyen (Fløien)(Bergen)
 • Bergen (Strandgata Vågen Nordnes) frå Fløyen (Bergen)
 • Bergen (Bergenhus Festning Håkonshallen Rosenkrantztårnet Skoltegrunnskaien Vågen) frå Fløyen (Fløien)(Bergen)
 • Bergen (Sydnes Sørevågen Laksevåg Puddefjorden)(Bergen)
 • Bergen (Lille Lungegårdsvannet og Festplassen) frå Fløyen (Fløien)(Bergen)

 • Voss sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sett ovanfor Roset (Kveldsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 09.11.2012

 • Myrdal (Boligar)
 • Myrdal mot Gravhalsen med Myrdal Gamle Skule og Myrdal Fjellstove
 • Myrdal Stasjon med lokaltog i spor 1 (69-sett)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)

  Date: 08.11.2012

 • Prestegardsalleen (Prestegardslandet Voss)
 • Vangsgata (Voss)
 • Voss Stasjon - Tog 64 på veg inn til Voss Stasjon

  Date: 07.11.2012

 • Horisontalen - Tog 62 ved Horisontalen (Myrdal-Hallingskeid Bergensbanen)
 • Klevavatnet sett frå Klevabrua (Myrdal-Hallingskeid Kleivavatnet Kleivabrua)
 • Myrdal Stasjon med Flåmsbana i spor 11
 • Myrdal Stasjon - Tog 601 på veg inn til Myrdal Stasjon i tett snødrev
 • Myrdal Stasjon - Tog 601 inne på Myrdal Stasjon
 • Voss Stasjon Tog 601 inne på Voss Stasjon
 • Voss Stasjon Tog 601 inne på Voss Stasjon sett frå gangbrua

  Date: 06.11.2012

 • Vatnahalsen Haldeplass (Flåmsbana Vatnahalsen Holdeplass)
 • Vatnahalsen Hotell
 • Vatnahalsen Hotell sett frå Vatnahalsen Haldeplass

  Date: 05.11.2012

 • Voss Stasjon vestover sett frå gangbrua
 • Voss Stasjon østover sett frå gangbrua
 • Voss Stasjon med tog 64 på veg inn

  Date: 04.11.2012

 • Boligar ved Myrdal Stasjon (Skilt Vegvisar)
 • Myrdal gamle skule og Myrdal Fjellstove med Gravhalsen bak
 • Vangsvatnet frå Rokne på Bordalen (Skodde)
 • Prestegardsalleen (På tur)
 • Ringheim med Kvitheim bak (Voss-Skulestadmo)
 • Gjerdebu dagavdeling Voss Jordbruksskule Kvitheim frå Ringheimsvegen
 • Melsvatnet (Skulestadmo)

 • Orkesteret Fossegrimen med konsert og boklansering i Voss Kulturhus - Forfattaren Arvid Møller signer bøker
 • Orkesteret Fossegrimen med konsert og boklansering i Voss Kulturhus - Forfattaren Arvid Møller signer bøker
 • Orkesteret Fossegrimen med konsert og boklansering i Voss Kulturhus - Mange ville kjøpa boka og få den signert av forfattaren Arvid Møller
 • Orkesteret Fossegrimen med konsert og boklansering i Voss Kulturhus - Boka "Symfoni på Voss" ved Arvid Møller
 • Orkesteret Fossegrimen med konsert og boklansering i Voss Kulturhus
 • Orkesteret Fossegrimen med konsert og boklansering i Voss Kulturhus
 • Orkesteret Fossegrimen med konsert og boklansering i Voss Kulturhus
 • Orkesteret Fossegrimen med konsert og boklansering i Voss Kulturhus
 • Orkesteret Fossegrimen med konsert og boklansering i Voss Kulturhus
 • Orkesteret Fossegrimen med konsert og boklansering i Voss Kulturhus
 • Orkesteret Fossegrimen med konsert og boklansering i Voss Kulturhus - Peder Ringdal fortel og takkar alle som bidrog til at boka vart ein realitet
 • Orkesteret Fossegrimen med konsert og boklansering i Voss Kulturhus - Forfattaren Arvid Møller fortel litt om bokprosjektet
 • Orkesteret Fossegrimen med konsert og boklansering i Voss Kulturhus

  Date: 03.11.2012

 • Auro (Mønshaugen)
 • Skutle mot Vivås (Mønshaugen)
 • Palmafossen (Voss Cemnet) mot Rykke
 • Voss kulturhus Fleisher's Hotel Voss Stasjon Park Hotel Vossevangen frå Bordalen
 • Sivlevegen med ny boligblokk under oppføring (Osavegen)
 • Mandarinand (Aix galericulata) ved Vosso (Fauna)
 • Mandarinand (Aix galericulata) ved Vosso (Fauna)
 • Mandarinand (Aix galericulata) ved Vosso (Fauna)
 • Mandarinand (Aix galericulata) ved Vosso (Fauna)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos) ved Vosso (Hann) (Fauna)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos) ved Vosso (Hunn) (Fauna)
 • Vosso - Mating av ender Under Tintrabrua
 • Tog 63 på veg inn til Myrdal Stasjon

  Date: 02.11.2012

 • Voss sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Bulken og Dyrvedalen sett frå prati ved Roset
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Dugstad Hanguren Bavallen Kvitheim)
 • Kvitheim frå Øvsthus (Skulestadmo Lundarvatnet Ringheim)

  Date: 01.11.2012

 • Vatnahalsen haldeplass Flåmsbana
 • Reinungavatnet frå Reinungakurven (Hestaskoen) Flåmsbana
 • Kjosfossen frå Flåmsbana
 • Kårdal med Kårdalsfossen og Flåmselvi sedd frå Flåmsbana (Flåmsdalen)
 • Melhus 450 moh. og Blomheller haldeplass frå Flåmsbana (Flåmsdalen)
 • Berekvam 320 moh. (Flåmsdalen)
 • Dalsboten 140 moh. (Flåmsdalen)
 • Flåm med Flåmselvi sett frå Flåmsbana (Flåmsdalen)
 • Flåm med Fretheim Hotel og bilfjerja Fjærlandsfjord
 • Flåm - Utsyn mot Viki med Lady Elisabeth i vinteropplag
 • Flåm Stasjon med Flåmsbana
 • Flåm hamn med Sognefjell og Lykkeper til kai
 • Flåm og Aurlandsfjorden
 • Flåm Stasjon med bilferja Fjærlandsfjorden til kai ved Flåm Hamn
 • Flåm Stasjon med bilferja Fjærlandsfjorden, Sognefjell og Lykkeper til kai ved Flåm Hamn
 • Flåmsbanemuseet med minnestein over dei som bygde Flåmsbana (reist i 2005) og minnesmerke over Elster Christensen, fylkesmann i Sogn og Fjordane i åra 1910 - 1929 som var den fremste pådrivaren for bygging av Flåmsbana
 • Voss sett ovanfor Roset Kveldsbilete (Nedanfor Sandfjellet)