Voss Now
Menu   Search
November 2010


Date: 30.11.2010

 • Skulestadmo mot Melsvatnet frå Koglehaugen
 • Borstrondi Lønavatnet Melsvatnet Kvitheim frå Slettafjellet (Skulestadmo)
 • Lønahorgi - Utsyn mot Lønahorgi
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar 1412 moh.
 • Lønahorgi - På Lønahorgi 1412 moh.
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar i solnedgang
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh. inngangsparti
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi der sola er i ferd med å gjøyma seg bak Gråsida
 • Nonpresten - Sola har gått ned bak Gråsida og set flotte fargar på himmelen her frå Nonpresten
 • Vådalseggi - Sola har gått ned bak Gråsida og set flotte fargar på himmelen med utsyn mot Hatlestadkjerringa (Kjerringfjellet) og Mykletveitveten sedd frå Vådalseeggi

  Date: 29.11.2010

 • Finse 1222 og Apartement 1222
 • Hallingskeid

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete Måneskinn) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Skulestadmo frå Ringheimsvegen
 • Saue (Skulestadmo)
 • Lønavatnet ved Saue Camping

  Date: 28.11.2010

 • Finse Stasjon - Skiløpere på Finse
 • Finse Stasjon - Tog 62 på veg inn til Finse med Robel og Revisjonsvogn i spor 2
 • Finse 1222 og Finse Stasjon med Vetle Finsenuten bak
 • Finse med Store Finsenuten bak
 • Finse - Tog 61 på veg ut frå Finse mot Finsetunellen
 • Finse - Tog 61 på mot den 10.3 km lange Finsetunellen
 • Finse

  Date: 27.11.2010

 • Finse - Tog 62 på Finse
 • Finse - Mot Finse 1222 og Finse Apartement frå Finse Stasjon
 • Myrdal - Vaktarbustader på Myrdal
 • Finse - Peparkakebaking på Finse (Venterommet) ved Finse Skilag
 • Finse - Peparkakebaking på Finse (Venterommet) ved Finse Skilag
 • Finse - Peparkakebaking på Finse (Venterommet) ved Finse Skilag
 • Finse - Peparkakebaking på Finse (Venterommet) ved Finse Skilag
 • Finse - Peparkakebaking på Finse (Venterommet) ved Finse Skilag
 • Finse - Peparkakebaking på Finse (Venterommet) ved Finse Skilag
 • Finse - Peparkakebaking på Finse (Venterommet) ved Finse Skilag
 • Finse - Peparkakebaking på Finse (Venterommet) ved Finse Skilag
 • Finse - Peparkakebaking på Finse (Venterommet) ved Finse Skilag
 • Finse - Peparkakebaking på Finse (Venterommet) ved Finse Skilag
 • Finse - Peparkakebaking på Finse (Venterommet) ved Finse Skilag
 • Finse - Peparkakebaking på Finse (Venterommet) ved Finse Skilag
 • Finse - Peparkakebaking på Finse (Venterommet) ved Finse Skilag
 • Finse - Peparkakebaking på Finse (Venterommet) ved Finse Skilag
 • Finse - Peparkakebaking på Finse (Venterommet) ved Finse Skilag
 • Finse - Peparkakebaking på Finse (Venterommet) ved Finse Skilag
 • Finse - Peparkakebaking på Finse (Venterommet) ved Finse Skilag
 • Finse - Peparkakebaking på Finse (Venterommet) ved Finse Skilag
 • Finse - Tog 601 på Finse
 • Finse - Tog 601 på Finse
 • Finse - På Finse med tog 601 bak
 • Finse - Jolegateopning på Finse ved Finse Skilag
 • Finse - Jolegateopning på Finse ved Finse Skilag
 • Finse - Jolegateopning på Finse ved Finse Skilag
 • Finse - Jolegateopning på Finse ved Finse Skilag

  Date: 26.11.2010

 • Myrdal Stasjon (Morgonbilete)
 • Finse Stasjon og Finse 1222 (Morgonbilete)
 • Finse 1222 med Vetle Finsenuten (Morgonbilete)
 • Finsehytta
 • Finse 1222 og Finse Stasjon frå Skøytehalltomta
 • Finse 122 og Finse Stasjon frå Finsevatnet
 • Finse - Mot Vetle Finsenuten og Finsetunellen
 • Finse - Mot Skitrekket på Finse
 • Finse Gamal Vaktarbustad på Finse med Vetle Finsenuten bak
 • Finse - Tog 62 på veg mot Finse med Finsetuenellen og Vetle Finsenuten bak
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid (DNT-hytter)

  Date: 25.11.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete Måneskinn) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss Stasjon med tog på veg inn (Signatur)
 • Voss Stasjon med Togsett (Signatur)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Skumringsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Kveldsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete Måneskinn) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 24.11.2010

 • Borstrondi Skulestadmo frå Hangurslivegen (Skulestadmo)
 • Borstrondi Lønavatnet Kvitheim og Melsvatnet sedd ovanfor Nyestølen (Slettafjellet)
 • Istappar Isjøklar på Slettafjellet
 • Støl Hytte ved Vådalseggi
 • Kvilehytta ved Vådalseggi mot Hangurstoppen
 • Kvilehytta på Nonpresten
 • Lønahorgi - På veg mot Lønahorgi med utsyn mot Gråsida
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar
 • Lønahorgi 1412 moh. (Varde Fotografen poserar)
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi Radio og Tv-sendar
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi
 • Lønahorgi - Solnedgang frå eit vindfult parti på Lønahorgi
 • Lønahorgi - Solnedgang frå eit vindfult parti på Lønahorgi
 • Lønahorgi - Solnedgang frå eit vindfult parti på Lønahorgi
 • Lønahorgi - Solnedgang frå parti på Lønahorgi
 • Lønahorgi - Solnedgang frå parti på Lønahorgi
 • Lønahorgi - Solnedgang frå parti på Lønahorgi
 • Lønahorgi - Solnedgang vindfult frå parti på Lønahorgi
 • Nonpresten - Sola har gått ned over Gråsida og set fargar himmelen sedd frå Nonpresten

  Date: 23.11.2010

 • Nyestølen med Lønavatnet Kvitheim Lemme og Honndalsnuten (Horndalsnuten) bak
 • Borstrondi Melsvatnet Kvitheim Lønavatnet og Lemme sedd ovanfor Nyestølen (Slettafjellet)
 • Vådalseggi (Støl Hytte)
 • Nonpresten Kvilhehytte på veg mot Lønahorgi
 • Lønahorgi - Vindfullt oppe på Lønahorgi i dag
 • Lønahorgi - Vindfullt oppe på Lønahorgi i dag
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar
 • Lønahorgi - Sola ligg lavt over gråsida sedd frå Lønahorgi (Solnedgang)
 • Lønahorgi - Sola ligg lavt over gråsida sedd frå Lønahorgi (Solnedgang)
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi
 • Lønahorgi - Solnedgang over Lønahorgi mot varde
 • Lønahorgi - Solnedgang over Lønahorgi mot Varde
 • Lønahorgi - Solnedgang over Lønahorgi Radio og TV-sendar
 • Lønahorgi - Solnedgang over Lønahorgi
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh. Varde
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh. inngangsparti til sendaren
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi
 • Lønahorgi - Mot sola som ligg like over Gråsida sedd frå Lønahorgi (Solnedgang)
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh. Varde
 • Lønahorgi med fiolett himmel etter solnedgang
 • Vådalseggi - Kveldstemning mot Skulestadmo Bavallen Tvildemoen og Bordalen frå Vådalseggi
 • Vådalseggi - Kveldstemning ved Vådalseggi (Støl Hytte)

  Date: 22.11.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete Måneskinn) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Vangsvatnet Gossland og Hellesneset frå Gjelle (Hjelle)

  Date: 21.11.2010

 • INDEX Jolemesse på Husflidskulen
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)
 • Jolemesse på Husflidskulen (Gullfjordungen Grendalag)

 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss frå Sivlevegen
 • Voss sedd ovanfor Roset (Skumringsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete Måneskinn) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 20.11.2010

 • INDEX Jolemessa i Nain
 • Jolemessa i Nain (Voss)
 • Jolemessa i Nain (Voss)
 • Jolemessa i Nain (Voss)
 • Jolemessa i Nain (Voss)
 • Jolemessa i Nain (Voss)
 • Jolemessa i Nain (Voss)
 • Jolemessa i Nain (Voss)
 • Jolemessa i Nain (Voss)
 • Jolemessa i Nain (Voss)
 • Jolemessa i Nain (Voss)
 • Jolemessa i Nain (Voss)
 • Jolemessa i Nain (Voss)
 • Jolemessa i Nain (Voss)
 • Jolemessa i Nain (Voss)
 • Jolemessa i Nain (Voss)
 • Jolemessa i Nain (Voss)
 • Jolemessa i Nain (Voss)
 • Jolemessa i Nain (Voss)

 • Myrkdalen frå Skjervheim
 • Myrkdalen frå Skjervheim mot Bygd og Flisram
 • Skjervheim (Myrkdalen)
 • Kjervheim (Myrkdalen)
 • Hytte ved Skjervheim (Myrkdalen)
 • Ulvundsøyni (Myrkdalen)
 • Osgjelet mot Vinje og Sambygg (Strandaelvi Myrkdalen)

 • INDEX Strandamessa 2010
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Strandamessa 2010 - (Sambygg-Vinje Vossestrand)

  Date: 19.11.2010

 • Nyestølen med Kvitheim Lønavatnet og Honndalsnuten (Horndalsnuten Skulestadmo)
 • Nyestølen (Slettafjellet Skulestadmo)
 • Kvilehytta på Vådalseggi med Hangurstoppen bak
 • Kvilehytta på Vådalseggi med Langahorgi bak
 • Utsyn gjennom glaset i Kvilehytta på Vådalseggi
 • Vådalseggi mot Skulestadmo Palmafossen Mønshaugen Bordalen og Hangurstoppen
 • Vådalseggi mot Skulestadmo Bavallen Palmafossen Mønshaugen og Bordalen
 • Langahorgi mot Nonpresten (Vinterbilete)
 • Nonpresten med Kvilehytta
 • Nonpresten med kvilehytta og Honndalsnuten bak
 • Nonpresten med Kvilehytta
 • Nonpresten med kvilehytta og Lønahorgi bak
 • Lønahorgi frå Nonpresten
 • Vindfullt oppe på Nonpresten med Gråsida bak
 • Stemningsbilete frå Vådalseggi

  Date: 18.11.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete Måneskinn) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete Måneskinn) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete Måneskinn) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Månen sedd frå Gjelle (Hjelle) (Voss)

  Date: 17.11.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete Måneskinn) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Park Hotel Vossevangen Vangsvatnet med Honndalsnuten bak (Horndalsnuten) (Voss)
 • Kulturhuset Glasfasade (Voss)
 • Kulturhuset med Bergsliplass Honndalsnuten og Vangsvatnet bak (Horndalsnuten) (Voss)
 • Kulturhuset med Honndalsnuten bak (Horndalsnuten) (Voss)
 • Fleisher's Hotel med Hanguren bak (Voss)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Skumringsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete Måneskinn) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 16.11.2010

 • Myrdal Stasjon (Nattbilete)
 • Myrdal Stasjon (Nattbilete)
 • Myrdal Stasjon (Nattbilete)
 • Myrdal Boligar (Nattbilete)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Tillung (Bordalen Voss)
 • Rio mot Rjodabrui over Bordalselvi og Kjennstølen (Rjodo Bordalen Voss)
 • Herre (Bordalen)
 • Litlere og Bjørnshovden frå Herre med Hermannsnuten bak (Bordalen Voss)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Skumringsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Kveldsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete Måneskinn) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 15.11.2010

 • Vangsgata - På Vangen (Voss Fortausbilete)
 • Skulestadmo frå Ringheimsvegen
 • Ringheim Store frå Hjellane (Voss)
 • Mølster (Mølstervegen Voss)
 • Voss frå Mølster
 • Mølstertunet (Voss)
 • Ringheim Nedre og Ringheim Store (Voss)

  Date: 14.11.2010

 • Borstrondi Skulestadmo frå Hangurslivegen
 • Bavallen - Nye hytter under oppføring i det nye byggjefeltet i Bavallen ovanfor Grevle
 • Bavallen - Utsyn frå byggjefeltet ovanfor Grevle mot Borstrondi og Lønavatnet
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss frå Sivlegegen
 • Vangskyrkja inngangsparti (Stemningsbilete Voss Kyrkje)

  Date: 13.11.2010

 • (P) Mønshaugen frå Mønsberget
 • Solhaugen Tymbrålen Vivåslii og Mønshaugane frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Bjørgamarki og Filipshaugen frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Tymbrålen frå Mønsberget (Solheim Veiso Veiseteigen Mønshaugen)
 • Solhaugen Mønshaugane og Brattebakken frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Solhaugen Mønshaugane og Brattebakken frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Mønshaugen og Bømoen mot Palmafossen og Tjukkebygdi frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Storesvingen Takla Kinne Vikje (Vike) og Rene Li (Lid)frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Takla Kinne Rene og Li frå Mønsberget (Lid Mønshaugen)
 • Møn og Bjørke (Magnehaugen) frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Bjørke frå Mønsberget (Skjerve Skytebane) (Mønshaugen)
 • Kunstverk (Flora Mønshaugen)
 • Nokre grøne lauv på seinhausten (Flora Mønshaugen)
 • Oksar på beite ved Veiseteigen Tymbrålen (Mønshaugen Veiso Limousinkyr Husdyr Okse Fauna)
 • Oksar på beite ved Veiseteigen Tymbrålen (Mønshaugen Veiso Limousinkyr Husdyr Okse Fauna)

  Date: 12.11.2010

 • Borstrondi med Melsvatnet og Lønavatnet frå Bavallen (Skulestadmo)
 • Nyestølen (Skulestadmo)
 • Nestølen med Kvitheim og Lønavatnet bak (Skulestadmo)
 • Voss frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss sentrum frå Mølsterberget
 • Voss Stasjon og Kulturhuset frå Mølsterberget
 • Voss Sjukehus og Voss Sjukeheim frå Mølsterberget
 • Lundarhaugen Hotel Jarl Haugamoen Fredheim Amfi senteret

  Date: 11.11.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Gjelle Songve og Rokne sedd ovanfor Tungeteigen (Hjelle frå Støsvegen til Hindartveit)
 • Voss sedd ovanfor Tungeteigen (Grandane Vosso Voss Reinseanlegg Stølsvegen til Hindartveit)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Bulken Vestbygdi og Dyrvedalen sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Joni Jernesmoen Voss Reinseanlegg Luta Trædet Gjernesmoen (Nedanfor Sandfjellet)
 • Gjernes Haugamoen Tvildemoen og Skulestadmo sedd ovanfor Roset (Vosso Gjernesmoen Lundarvatnet Melsvatnet Kvitheim Lønavatnet) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 10.11.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Lønavatnet ved Saue Camping (Skulestadmo)
 • Vossestrand frå Haga (Vossestrand)
 • Herheim Sausjord og Gavle (Vossestrand)
 • Kroken og Sundve Skule (Vossestrand)
 • Kroken og Sundve Skule (Vossestrand)
 • Flisram og Bygd (Myrkdalen)
 • Bygd og Mørkve (Myrkdalen)
 • Myrkdalen skule med Bygd og Flisram (Myrkdalen)
 • Vossestrand Hotel & Appartement (Myrkdalen)
 • Voss Fjellandsby mot Årmot og Røvhaugen (Myrkdalen Revheugen)
 • Voss Fjellandsby frå Årmot (Bygardslii Ondrahaugen Myrkdalen)
 • Snøproduksjon i Voss Fjellandsby med Vetlebotn og Finnbufjellet bak (Myrkdalen)
 • Snøproduksjon i Voss Fjellandsby (Myrkdalen)
 • Snøproduksjon i Voss Fjellandsby (Myrkdalen)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Skumringsbilete) (Nedanfor Sandfjellet
 • Voss sedd ovanfor Roset (Kveldsbilete) (Nedanfor Sandfjellet

  Date: 09.11.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Bjørkemoen og Skjerve skytebane frå Skutlesvegen (Mønshaugen)
 • Lønahorgi frå Skutlesvegen (Mønshaugen Skulestadmo)
 • Vosso Haugameon Tvildemoen Lundarvatnet Kvitheim Skulestadmo frå Gjelle (Hjelle)
 • Vosso Haugameon Tvildemoen Lundarvatnet Kvitheim Skulestadmo frå Gjelle (Hjelle)
 • Lofthus og Dugstad (Kvitheim Skulestadmo)
 • Lofthus Lirhus og Øvsthus (Kvitheim Skulestadmo)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Skumringsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Kveldsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 08.11.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Bømoen Ygre og Grauo frå Skutlesvegen (Palmafossen Mønshaugen Graue)
 • Bømoen frå Skutlesvegen (Palmafossen Mønshaugen)
 • Bjørkemoen frå Skutlesvegen (Mønshaugen)
 • Bjørke frå Skutlesvegen (Mønshaugen)
 • Auro Nedre med Tjukkebygdi bak (Mønshaugen)
 • Skutle med Skutlestjørni og Vivås bak (Mønshaugen)
 • Vivås (Mønshaugen)
 • Oppheim (Mønshaugen)
 • Tjukkebygdi (palmafossen)
 • Ygre frå Skutlesvegen (Palmafossen)
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss sentrum frå Raugstadvegen
 • Mølsterteigen (Voss)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Kveldsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 07.11.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Gamle Voss Barnehage er no blitt det nye Ungdomshuset Voss (UHV)
 • Gamle Voss Barnehage er no blitt det nye Ungdomshuset Voss (UHV)
 • Voss sedd ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Græe frå Roset (Bordalen Voss)
 • Bordalen med gardane Olde Vele Gjelland Herre Haug og Litlere frå Roset
 • Vele og Gjelland frå Roset (Bordalen Voss)
 • Haug og Litlere frå Roset (Bordalen Voss)
 • Bjørnshovden frå Roset (Bordalen Voss)
 • Voss sedd ovanor Roset (Vinterstemning)
 • Mating av stokkender ved Tintrabrui Vosso (Fauna)
 • Stokkand (Hann) - Anas platyrhynchos i Vosso (Fauna)
 • Stokkand (Hann) - Anas platyrhynchos ved Vosso (Fauna)
 • Stokkand (Hunn) - Anas platyrhynchos i Vosso (Fauna)
 • Stokkand (Hunn) - Anas platyrhynchos ved Vosso (Fauna)

  Date: 06.11.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (Morgonbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Hangursheisen Toppstasjon (Hanguren Voss)
 • Vinterstemning på Hangurstoppen (Hanguren Voss)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss med Bergsliparken Park Hotel Vossevangen Voss Stasjon og Kulturhuset frå Mølsterberget
 • Voss Stasjon og Kulturhuset frå Mølsterberget
 • Svartenakken med Bladhuset Hordaland og Gjerde Bruk frå Mølsterberget
 • Svartenakken mot Voss Vandrarheim og Finnegarden frå Mølsterberget

  Date: 05.11.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Skodde Tvildesåsen/Sonvesåsen
 • Skjor i farta frå tretopp (Skulestadmo Fauna)
 • Skulestadmo mot Melsvatnet
 • Øyane stølar (Voss)
 • Øyane stølar (Voss)
 • Øyane stølar (Voss)
 • Flyane stølar (Voss)
 • Stemningsbilete nedanfor Flyane (Voss)
 • Stemningsbilete nedanfor Flyane (Voss)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Kveldsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 04.11.2010

 • Myrdal Stasjon (Tidleg morgon på Myrdal Stasjon)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Rosethytta Vinterstemning (Voss)
 • Vinterstemning på Roset (Voss)
 • Vinterstemning på Roset (Voss)
 • Vinterstemning på Roset (Voss)
 • Roset - Vinterstemning på Roset (Voss)
 • Roset - Vinterstemning på Roset (Voss)
 • Voss frå Roset
 • Vinterstemning ved Rosethytta med Voss bak
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)

  Date: 03.11.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (Skumringsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Vangsvatnet og Hellesneset frå Bordalen (Rokne Voss)
 • Voss frå Bordalen
 • Vangsvatnet med Vosso frå Bordalen (Voss)
 • Bryn med Voss bak
 • Voss sedd ovanfor Roset (Skumringsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Robel 5135 klar for avgang ned Flåmsdalen på Flåmsbana(Myrdal Stasjon)

  Date: 02.11.2010

 • Skulestadmo mot Melsvatnet
 • Ringheim mot Kvitheim og Vasslii (Dugstad Lofthus Øvsthus)
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Svartenakken - Graving ved Svartenakken til nye Vangstunnelen
 • Svartenakken - Graving ved Svartenakken til nye Vangstunnelen
 • Voss sedd ovanfor Roset (Skumringsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 01.11.2010

 • Melsvatnet mot Borstrondi (Skulestadmo)
 • Dugstadfossen mot Dugstad og Øvsthus (Skulestadmo)
 • Lundarvatnet frå Vasslii mot Skulestadmo Borstrondi og Lofthus
 • Uteløe I Vasslii ved Lundarvatnet (Gjerde) (Skulestadmo)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss Mylna (Strandaelva Strandaelvi)
 • Knute Rockne statua med Fleisher's Hotel bak (Voss)
 • Knute Rockne statua med Kulturhuset bak (Voss)
 • Lundarvatnet mot Lambatangen og Bordalen (Robåt Skulestadmo)
 • Lundarvatnet mot Ænsstraumen (Straumane Strandaelva Strandaelvi Robåt Skulestadmo)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Skumringsbilete) (Nedanfor Sandfjellet)