Voss Now
Menu   Search
November 2007

Date: 30.11.2007

 • Fossekall (Cinclus cinclus) på Melsvatnet (Fauna Fuglar)
 • Fossekall (Cinclus cinclus) på Melsvatnet (Fauna Fuglar)
 • Kanadagås (Branta canadensis) på Melsvatnet (Canadagås Fauna Fuglar)
 • Kanadagås (Branta canadensis) på Melsvatnet (Canadagås Fauna Fuglar)
 • Songsvaner (Cygnus cygnus) (Sangsvaner Fauna Fuglar)
 • Songsvaner (Cygnus cygnus) (Sangsvaner Fauna Fuglar)
 • Songsvaner (Cygnus cygnus) (Sangsvaner Fauna Fuglar)
 • Songsvaner (Cygnus cygnus) (Sangsvaner Fauna Fuglar)
 • Songsvaner (Cygnus cygnus) (Sangsvaner Fauna Fuglar)
 • Songsvaner (Cygnus cygnus) (Sangsvaner Fauna Fuglar)
 • Songsvaner (Cygnus cygnus) (Sangsvaner Fauna Fuglar)
 • Songsvaner (Cygnus cygnus) (Sangsvaner Fauna Fuglar)

  Date: 29.11.2007

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Palmafossen Rykke og Gjerdåker frå Li (LØid)
 • NorgesGruppen er i full gang med byggjing på Palmafossen (Nybygg)
 • NorgesGruppen er i full gang med byggjing på Palmafossen (Nybygg)

  Date: 28.11.2007

 • Myrdal Stasjon - Flåmsbana
 • Flåmsbana på Myrdal Stasjon

  Date: 27.11.2007

 • Skulestadmo frå Øvsthus
 • Voss frå Mølster
 • Myrdal Stasjon (Kveldsbilete)
 • Myrdal Stasjon (Kveldsbilete)
 • Flåmsbana - Myrdal Stasjon (Kveldsbilete)

  Date: 26.11.2007

 • Voss frå Bordalen
 • Voss frå Raugstadvegen i Måneskinn (Fullmåne Stemningsbilete)

  Date: 25.11.2007

 • Index Småbilete Voss Kulturelle Matfestival
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kokkekamp: 71*C lam mellom Vossameny og Hardangermeny Terje Thompson Sven Åge Pettersson Cato Algerøy og Paul Richards (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kokkekamp: 71*C lam mellom Vossameny og Hardangermeny Terje Thompson Sven Åge Pettersson (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kokkekamp: 71*C lam mellom Vossameny og Hardangermeny Cato Algerøy og Paul Richards (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kokkekamp: 71*C lam mellom Vossameny og Hardangermeny Hanne Frostad og Gunnar Nagel Dahl (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kokkekamp: 71*C lam mellom Vossameny og Hardangermeny Terje Thompson Sven Åge Pettersson (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kokkekamp: 71*C lam mellom Vossameny og Hardangermeny Terje Thompson Sven Åge Pettersson Cato Algerøy og Paul Richards (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kokkekamp: 71*C lam mellom Vossameny og Hardangermeny Terje Thompson Sven Åge Pettersson Cato Algerøy og Paul Richards (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kokkekamp: 71*C lam mellom Vossameny og Hardangermeny Terje Thompson Sven Åge Pettersson (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kokkekamp: 71*C lam mellom Vossameny og Hardangermeny Terje Thompson Sven Åge Pettersson Hanne Frostad (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kokkekamp: 71*C lam mellom Vossameny og Hardangermeny Cato Algerøy og Paul Richards (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kokkekamp: 71*C lam mellom Vossameny og Hardangermeny Cato Algerøy og Paul Richards (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kokkekamp: 71*C lam mellom Vossameny og Hardangermeny Cato Algerøy og Paul Richards (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kokkekamp: 71*C lam mellom Vossameny og Hardangermeny Terje Thompson Sven Åge Pettersson Hanne Frostad (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kokkekamp: 71*C lam mellom Vossameny og Hardangermeny Terje Thompson Sven Åge Pettersson (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kokkekamp: 71*C lam mellom Vossameny og Hardangermeny Terje Thompson Sven Åge Pettersson Cato Algerøy og Paul Richards (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kokkekamp: 71*C lam mellom Vossameny og Hardangermeny Terje Thompson Sven Åge Pettersson Cato Algerøy og Paul Richards (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kokkekamp: 71*C lam mellom Vossameny og Hardangermeny Terje Thompson Sven Åge Pettersson Cato Algerøy og Paul Richards (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kokkekamp: 71*C lam mellom Vossameny og Hardangermeny (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Bålgata (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Tvildemoen (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Tvildemoen (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Tvildemoen (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Tvildemoen (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Tvildemoen (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Voss Strykeorkester (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Voss Strykeorkester (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Voss Strykeorkester (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Voss Strykeorkester (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Voss Strykeorkester (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Voss Strykeorkester (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Voss Strykeorkester (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Voss Strykeorkester (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Voss Strykeorkester (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)

 • Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Hanguren (Hangursheisen)
 • Hanguren skiløype
 • Voss frå hanguren
 • Skitset (Vinterstemning)
 • Skitset (Vinterstemning)
 • Måneskinn over Melsvatnet (Fullmåne Blåstemning Stemningsbilete)

  Date: 24.11.2007

 • Index Småbilete Voss Kulturelle Matfestival
 • Voss Kulturelle Matfestival - Tambur Rolf K. Seldal og Ivar Kvåle på Lur(Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Ivar Kvåle på Lur (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Bjarte Tolaas (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Trommeslåttar ved tambur Rolf K. Seldal (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Trommeslåttar ved tambur Rolf K. Seldal (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Trommeslåttar ved tambur Rolf K. Seldal (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Trommeslåttar ved tambur Rolf K. Seldal (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Voss Kunstlag si joleutstilling "Ljos i mørketida" Musikalsk innslag ved Stein Helge mandelid og Knut Brunvoll (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Voss Kunstlag si joleutstilling "Ljos i mørketida" Musikalsk innslag ved Stein Helge mandelid og Knut Brunvoll((Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Voss Kunstlag si joleutstilling "Ljos i mørketida" Musikalsk innslag ved Stein Helge mandelid og Knut Brunvoll((Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Gro Nesheim Øvsthus (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Gro Nesheim Øvsthus (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Geir Nymark (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Geir Nymark (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Geir Nymark (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kristian Finborud (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kristian Finborud (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kristian Finborud (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - "Musikk til grauten" v/Voss Barnekantori (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - "Musikk til grauten" v/Voss Barnekantori (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - "Musikk til grauten" v/Voss Barnekantori (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kyrkjekunst (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Per Finne (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Per Finne (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - I lokala til Per Finne (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Linda Lid(Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Linda Lid (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - VossaBia v/Renate Lunde (Honning) (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Voss Jordbruksskule v/Irene Granli (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Karin Ertsås Alpen (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Karin Ertsås Alpen (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Vossakvann Torunn Løne Vinje (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Vossakvann Torunn Løne Vinje (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Lappesteiking (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Leiren Laks (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Blå-potet (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Blå-potet (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kjøkken v/Rogne Vidaregåande Skule (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kjøkken v/Rogne Vidaregåande Skule (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kjøkken v/Rogne Vidaregåande Skule (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kjøkken v/Rogne Vidaregåande Skule (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kjøkken v/Rogne Vidaregåande Skule (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kjøkken v/Rogne Vidaregåande Skule (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kjøkken v/Rogne Vidaregåande Skule (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kjøkken v/Rogne Vidaregåande Skule (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Sløydsal (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Sløydsal Sløydkarane Kåre (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Voss Husflidslag (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Voss Husflidslag (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Voss Husflidslag (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kjartan Møen (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Mattias Ringheim (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kari Kvåle og Stig Arild Hansen (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kari Kvåle og Stig Arild Hansen (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Kari Kvåle og Stig Arild Hansen (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - "Å samla stjerner" forteljarstund v/Kirsten Gjersvik (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - "Å samla stjerner" forteljarstund v/Kirsten Gjersvik (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - "Å samla stjerner" forteljarstund v/Kirsten Gjersvik (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Skillingsbollar Bakeri Marianne Kvarme (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Skillingsbollar Bakeri Marianne Kvarme (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Underhaldning v/Olav Undeland (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Underhaldning v/Olav Undeland (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)
 • Voss Kulturelle Matfestival - Underhaldning v/Olav Undeland (Vestnorsk Kulturakademi Kulturverkstaden Magasinet Magasinvegen på Tvildemoen)

  Date: 23.11.2007

 • Borstrondi og Lønavatnet frå Bavallen (Skulestadmo)
 • Vinterstemning på Slettafjellet
 • Vinterstemning på Slettafjellet
 • Honndalsnuten frå Nyestølen (Vinterstemning Slettafjellet Horndalsnuten Hondalsnuten)
 • Nyestølen (Slettafjellet)
 • Vinterstemning ved Nyestølen (Slettafjellet)
 • Vinterstemning ved Nyestølen (Slettafjellet)
 • Vinterstemning ved Nyestølen (Slettafjellet)
 • Solnedgang sedd på veg mot Lønahorgi
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi
 • Lønahorgi - Solnedgang over Lønahorgi
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Fullmåne sedd frå Lønahorgi
 • Lønahorgi med fullmåne
 • Lønahorgi med fullmåne
 • Nontresten - Stemningsbilete frå Nonpresten med fullmåne
 • Nonpresten - Stemningsbilete frå Nonpresten
 • Nonpresten - Stemningsbilete frå Nonpresten mot Voss og Hangurstoppen
 • Nonpresten - Stemningsbilete frå Nonpresten mot Voss og Hangurstoppen

  Date: 22.11.2007

 • Lirhus og Lofthus (Skulestadmo)
 • Voss frå Sivlevegen
 • Voss frå Mølster
 • Voss frå Kyrkjefloten

  Date: 21.11.2007

 • Voss frå Raugstadvegen (Kveldsbilete)

  Date: 20.11.2007

 • (P) Skulestadmo frå Øvsthus (Lundarvatnet Ringheim Melsvatnet Hanguren Bavallen)
 • Ringheim og Gråsida frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Køyretrening med hest og vogn ved Voss Jordbruksskule (Fjording Husdyr)
 • Køyretrening med hest og vogn ved Voss Jordbruksskule (Fjording Husdyr)
 • Køyretrening med hest og vogn ved Voss Jordbruksskule (Fjording Husdyr)
 • Køyretrening med hest og vogn ved Voss Jordbruksskule (Fjording Husdyr)
 • Køyretrening med hest og vogn ved Voss Jordbruksskule (Fjording Husdyr)
 • Køyretrening med hest og vogn ved Voss Jordbruksskule (Fjording Husdyr)

  Date: 19.11.2007

 • Bordalen frå Gjelle over Skoddehavet (Hjelle)
 • Skodda ligg tjukk over Vossebygda sedd ovanfor Gjelle (Stølsvegen til Hindartveit) (Hjelle)
 • I skoddekanten mot Flatekvål og Een frå Bavallen (Borstrondi Skulestadmo)
 • Lønahorgi - På solnedgangstur til Lønahorgi (Stemningsbilete)
 • Lønahorgi - På solnedgangstur til Lønahorgi (Stemningsbilete)
 • Lønahorgi - På solnedgangstur til Lønahorgi (Stemningsbilete)
 • Lønahorgi - På solnedgangstur til Lønahorgi (Stemningsbilete)
 • Lønahorgi - På solnedgangstur til Lønahorgi (Stemningsbilete)
 • Lønahorgi - På solnedgangstur til Lønahorgi (Stemningsbilete)
 • Lønahorgi - På solnedgangstur til Lønahorgi (Stemningsbilete)
 • Lønahorgi - På solnedgangstur til Lønahorgi (Stemningsbilete)
 • Lønahorgi - På solnedgangstur til Lønahorgi (Stemningsbilete)
 • Lønahorgi - På solnedgangstur til Lønahorgi (Stemningsbilete)
 • Lønahorgi - På solnedgangstur til Lønahorgi (Månen Stemningsbilete)
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh. (Varde) (Stemningsbilete)
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh. (Varde)(Stemningsbilete)
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh. (Stemningsbilete)
 • Lønahorgi - Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh. (Stemningsbilete)

  Date: 18.11.2007

 • Myrdalen
 • Myrdal
 • Flåmsbana mot Myrdal (Flåmslinja)
 • Flåmsbana mot Myrdal (Flåmslinja)

  Date: 17.11.2007

 • Vinje med Vinje Kyrkje
 • Index Småbilete Stranda-Messa 2007
 • Stranda-Messa 2007 (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Basar (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Ingrid Haga (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Marit Nyre Sleen (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Kjellaug F. Dagestad (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Marit Nyre Sleen (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Vossestrand Sogelag (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Gro Sidsel Hagen Urheim (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Borghild Mundal (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Birger Eide (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Magne Innvær (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Gro Husdal (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Treskjerartunet Arne Mørkve (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Gro Husdal (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Marit Nyre Sleen (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Kariline Claussen (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Aud Jorun Viken (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Gro Husdal (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Catrine Dugstad (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Bunad og Bringklutar (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Margot Stensø og Monica Sundsvoll (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Treskjerartunet Arne Mørkve (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Basar (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Vigdis Karlsen (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Vigdis Karlsen (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Torstein Grevle (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Inger Marie Vika (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Hendrieke Berg (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Ingeborg Backer (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Arvid Birkeland (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar Haugen Gardsmat (Sambygg-Vinje Vossestrand)
 • Stranda-Messa 2007 - Utstillar "Sognebia" v/Marco Neven (Sambygg-Vinje Vossestrand)

  Date: 16.11.2007

 • Voss frå Sivlevegen
 • Voss frå Sivlevegen
 • Vangsgata (Kveldsbilete)
 • Vangskyrkja (Voss kyrkje) (Kveldsbilete)

  Date: 15.11.2007

 • Voss frå Bordalen
 • Vangsgata

  Date: 14.11.2007

 • Tvinde og Tvindefossen (Tvinne Tvinnefossen)
 • Flisram og Bygd (Myrkdalen)
 • Skjervheim (Myrkdalen)
 • Kvassdalen og Holedalen på veg mot Vikafjellet
 • Vikafjellet ved fylkesgrensa mellom Hordaland og Sogn og Fjordane
 • Vossadalen (Vikafjellet)
 • Skjelingavatnet (Vikafjellet)
 • Bygardslii Skiheisar (Voss Fjellandsby)
 • Bygardslii Snøproduksjon Skiheisar (Voss Fjellandsby)
 • Vetlebotn og Storebottseggi (Myrkdalen)
 • Vetlebotn med Bjørndalskamben bak (Myrkdalen)
 • Vetlebotn og Storebottseggi (Myrkdalen)
 • Vetlebotn mot Bjørndalskamben og Kyrafjellet (Myrkdalen)
 • Finnbunuten 1358 moh. mot Lønahorgi
 • Finnbunuten 1358 moh. - Fotografen på sesongens fyrste skitur
 • Finnbunuten 1358 moh. mot Larsfonnberget Tverrfjellet og Svolefjell
 • Finnbufjellet not Vikafjellet
 • Vikafjellet frå Finnbufjellet
 • Vikafjellet frå Finnbufjellet
 • Årmot Bygdastølen og Røvhaugen frå Bygardslii (Myrkdalen)

  Date: 13.11.2007

 • Vossestrand frå Haga
 • Vossestrand frå Haga (Sundve Skule)
 • Herheim Sausjord og Gavle (Vossestrand)
 • Engjaland mot Reppabotn (Vossestrand)
 • Engjaland (Vossestrand)
 • Sundvesstølen med Svolefjell (Vossestrand)
 • Sundvesstølen med Finnbunuten og Myrkdalen (Vossestrand)
 • Sundvesstølen med Finnbunuten og Myrkdalen (Vossestrand)
 • Sundvesstølen og Finnbunuten (Vossestrand)
 • Sundvesstølen og Svolefjell (Vossestrand)
 • Sundvesstølen - Forfalle sel (Vossestrand)
 • Sundvesstølen - Stemningsbilete (Sol og Vinterstemning Vossestrand)
 • Myrkdalen frå Storeskrea mot Vetla og Stora Hirth Overland Myrland Helgeland Bystøl og Bygardslii (Voss Fjellandsby) (Vossestrand)
 • Myrkdalen frå Storeskrea mot Vetla og Stora Hirth Overland Myrland og Helgeland (Vossestrand)
 • Myrkdalen frå Storeskrea mot Bystøl og Bygardslii (Voss Fjellandsby) (Vossestrand)
 • Myrkdalen og Bygardslii (Voss Fjellandsby) frå Storeskrea
 • Fossen stølar frå Storeskrea (Vossestrand Myrkdalen)
 • Finnbunuten (Finnbufjellet) frå Storeskrea (Vossestrand Myrkdalen)
 • Solnedgang over Lønahorgi sedd frå Hangurstoppen (Stemningsbilete frå Hanguren)
 • Solnedgang over Vådalseggi sedd frå Hangurstoppen (Stemningsbilete frå Hanguren)
 • Solnedgang oger Horndalsnuten sedd frå Hangurstoppen (Stemningsbilete frå Hanguren) (Hondalsnuten
 • Hatlestadkjerringa etter at sola har gått ned bak Gråsida sedd frå Hangurstoppen (Stemningsbilete frå Hanguren)
 • Snøproduksjon i Bavallen frå Snøkanon
 • Snøproduksjon i Bavallen frå Snøkanon

  Date: 12.11.2007

 • Hangurstoppen (Hanguren)
 • Hanguren mot Horndalsnuten (Vinterstemning Stemningsbilete)
 • Hanguren mot Horndalsnuten (Vinterstemning Stemningsbilete)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Lønavatnet Melsvatnet Kvitheim Lundarvatnet frå Hanguren)
 • Lønahorgi sedd frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Hanguren mot Valberget og Slettafjellet (Hangurstoppen)
 • Vinterstemning på Hanguren (Stemningsbilete)

  Date: 11.11.2007

 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Ivar B. Løne - Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Dag Lindebjerg - Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Sigmund Nesbø - Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)
 • Notfiske i Vangsvatnet med Bornas Turlag (Voss Utferdslag 11.11.07) (Saganeset Vannjolo)

  Date: 10.11.2007

 • Voss sedd frå stølsvegen til Hindartveit
 • Voss sedd ovanfor Roset (På veg mot Sandfjellet)
 • Gossland Hellesneset Dyrvedalen og Bulken (Sedd frå stien mot Sandfjellet)
 • Bordalen sedd ovanfor Roset
 • Istappar med utsyn mot Voss sedd obanfor Roset (Isjøklar)

  Date: 09.11.2007

 • Skulestadmo frå Øvsthus (Lundarvatnet Ringheim Bavallen Hanguren Hangurstoppen Melsvatnet)
 • Hangurstoppen mot nye Bavallsheisen Ekspressheisen (Hanguren)
 • Hangurstoppen med nye Bavallsheisen Ekspressheisen (Hanguren)
 • Hangurstoppen mot gamle Bavallsheisen (Hanguren)
 • Hangurstoppen mot Borstrondi Lønavatnet og Kvitheim (Hanguren Skulestadmo)
 • Hangurstoppen (Hanguren)

  Date: 08.11.2007

 • Myrdal Stasjon (Tog 601)
 • Voss frå Sivlevegen (Kveldsbilete)
 • Vangsgata (Kveldsbilete)

  Date: 07.11.2007

 • Myrdal Stasjon (Tog 602)
 • Myrdal Stasjon (Tog 602)
 • Langvegsfarande oppe i snøen på Myrdal Stasjon

  Date: 06.11.2007

 • Skulestadmo frå Øvsthus
 • Voss frå Bordalen
 • Myrdal stasjon (Tog 64 - Kveldsbilete)
 • Myrdal stasjon (Tog 64 - Kveldsbilete)
 • Flåmsbana Myrdal Stasjon - Kveldsbilete
 • Flåmsbana Myrdal Stasjon - Kveldsbilete

  Date: 05.11.2007

 • Voss frå Sivlevegen
 • Palmafossen frå Rykke
 • Rykke mot Gjerdåker og Voss
 • Skulestadmo frå Øvsthus

  Date: 04.11.2007

 • Granvinsvatnet mot Øvre Vassenden og Seim (Granvin)
 • Selland mot Granvinsvatnet Gjoberget (Gjoene) og Holven Trå og Granvin
 • Havås (Granvin)
 • Håtjørn med Nesheimshorgi og Horganipen bak (Granvin)
 • Nesheimshorgi mot Krokavatnet Ormatjørni og Skamdalshorgi (Granvin)
 • Nesheimshorgi - Biletparti på Nesheimshorgi i retning mot Onen (Granvin)
 • Horganipen 1035 moh. mot Granvinsvatnet Espelandsdalen Velkesfjellet Kvasshovden og Kjerringafjellet (Granvin)
 • Horganipen 1035 moh. mot Granvinsvatnet Gjoberget Espelandsdalen Velkesfjellet Kvasshovden og Kjerringafjellet (Granvin)
 • Horganipen 1035 moh. mot Granvinsvatnet Espelandsdalen Kjerringafjellet og Vassfjøro (Granvin)
 • Nesheimshorgi 1133 moh. (Høgahorgi) med Vassfjøro og Onen bak (Granvin)
 • Nesheimshorgi 1133 moh. (Høgahorgi) mot Lønahorgi (Granvin)
 • Nesheimshorgi mot Lønahorgi (Granvin)
 • Nesheimsfjellet ved Nautastien med utsyn mot Håtjørn Smøreggi Steinsethorgi Ingebjørgfjellet Oksen (Granvin)
 • Steinsethorgi 796 moh. mot Granvin (Granvin)
 • Steinsethorgi 796 moh. mot Hardangerfjorden (Granvin)
 • Steinsete og Granvin
 • Steinsete (Granvin)
 • Steinsete stølar (Granvin)
 • Steinsete (Stemningsbilete) (Granvin)
 • Granvin frå Vasagili (Granvin)
 • Granvin frå Vasagili (Granvin)
 • Granvin frå Vasagili (Granvin)
 • Granvin frå Vasagili (Granvin)
 • Liasete stølar (Granvin)
 • Ystås (Granvin)

  Date: 03.11.2007

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Raudstad mot Voss (Raugstad)

  Date: 02.11.2007

 • Borstrondi Lønavatnet Melsvatnet Kvitheim frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren)
 • Borstrondi og Lønavatnet frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren)
 • Melsvatnet Kvitheim og Lundarvatnet frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren)
 • Voss frå Hanguren
 • Palmafossen Tvilde Ringheim Hagrbyenog Tvildemoen frå Hanguren
 • Tvilde og Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss sentrum frå Mølsterberget
 • Istappar (Små isjøklar på strå - Stemningsbilete)

  Date: 01.11.2007

 • Dugstad Lofthus Lirhus Loftheim Lundarvatnet Ringheim Bavallen og Hangurstoppen frå Øvsthus (Skulestadmo Kvitheim)
 • Lirhus Lofthus Dugstad Vådalseggi Langahorgi Nonpresten Lønahorgi (Skulestadmo Kvitheim)
 • Voss frå Gjelle med Hanguren og Lønahorgi bak
 • Borstrondi og Lønavatnet frå Bavallen (Skulestadmo)
 • Borstrondi Lønavatnet Melsvatnet Kvitheim Kyte og Lemme frå Slettafjellet
 • Nonpresten - På veg mot Lønahorgi
 • Nonpresten mot Liaset Kolingseggi og Storbotneggi
 • Lønahorgi 1410 moh. (Varde)
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar
 • Nonpresten (Stemningsbilete - Sola byrjar å bli svakare på himmelen og på veg ned bak Gråsida)
 • Solnedgang frå Nonpresten (Stemningsbilete)
 • Solnedgang frå Nonpresten (Stemningsbilete)
 • Solnedgang frå Nonpresten (Stemningsbilete)
 • Solnedgang frå Nonpresten (Stemningsbilete)
 • Solnedgang frå Nonpresten (Stemningsbilete)
 • Solnedgang frå Nonpresten (Stemningsbilete)
 • Solnedgang frå Nonpresten (Stemningsbilete)
 • Solnedgang frå Nonpresten (Stemningsbilete)