Voss Now
Menu   Search
November 2004

Date: 30.11.2004.

 • Frå Bordalen mot Vangsvatnet Hellesneset og Gossland
 • Vangsgata på ein heller grå dag

  Date: 28.11.2004.

 • Torget helsing frå Ordføraren - Jolegrantenning på Torget
 • Mange frammøtte - Jolegrantenning på Torget
 • Helsing frå Ordføraren Bjørn Christensen - Jolegrantenning på Torget
 • Representant frå Frelsesarmeen - Jolegrantenning på Torget
 • Voss Skulemusikk spelar - Jolegrantenning på Torget
 • Voss Skulemusikk spelar - Jolegrantenning på Torget
 • Jolenissar - Jolegrantenning på Torget
 • Jolenissar - Jolegrantenning på Torget
 • På far sine skuldrer - Jolegrantenning på Torget
 • Jolenisse i glaset hjå Rokne - Jolegrantenning på Torget
 • Moro på Vangen kveldstid - Jolegrantenning på Torget
 • Torget på kveldstid
 • Vangsgata kveldstid

  Date: 27.11.2004.

 • Vangsvatnet mot Gossland og Hellesneset
 • Vangsvatnet mot Bordalen Bordalsgjelet og Gjelle (Hjelle)
 • Voss Stasjon (Tog)
 • Fleischer's Hotel (Resepsjon)
 • Fleischer's Hotel (Fredriks´s bar)
 • Fleischer's Hotel (Fredriks´s bar/Resepsjon)
 • Fleischer's Hotel (Restaurant Magdalene)
 • Fleischer's Hotel (Juledekorasjon/Nissar - Restaurant Magdalene)

  Date: 26.11.2004.

 • Jolegateopning - Jolenissane syng jolesonger
 • Jolegateopning - Barn og Jolenisse
 • Jolegateopning - Jolenissane syng jolesonger
 • Jolegateopning - Jolenissane deler ut jolegoteri
 • Jolegateopning - Jolenissane deler ut jolegoteri
 • Jolegateopning - Nokre av Jolenissane klare til innsats
 • Jolegateopning - På toppen av snøhaugen på Torget

  Date: 25.11.2004.

 • Vangsgata (Kveldsbilete)

  Date: 23.11.2004.

 • Een mot Klyvsnolten og Raundalsryggen
 • Een (Eldhus/Uthus)
 • Saue (Horgadalen)
 • Mølster (Horndalsnuten(Hodalsnuten)
 • Ringheim (Horndalsnuten(Hodalsnuten)
 • Ringheim Skulestadmo (Kvitheimsgrenda)
 • Hjort v/Honve og Fullmåne over Hondalsnuten

  Date: 22.11.2004.

 • Bryn Lønahorgi
 • Bryn Tvilde Tvildesåsen
 • Rykkesvegen Rykke
 • Gjerdåker
 • Månen er på veg over Songvesåsen

  Date: 21.11.2004.

 • Gilbakken (Vossestrand)
 • Høn (Vossestrand)
 • Vossestrand frå Tveite
 • Gilbakken (Vossestrand)
 • Herheim (Vossestrand)
 • Stemningsbilete frå Engjaland (Vossestrand)
 • Stemningsbilete frå Engjaland bak ligg Reppeggi (Vossestrand)
 • Engjaland Reppeggi (Vossestrand)
 • På veg mot Sundvesstøl (Stemningsbilete)
 • Sundvesstølen Myrkdalen
 • Sundvesstølen (Vossestrand)
 • Sundvesstølen Oppheim
 • Myrkdalen frå Storeskrea (Vossestrand)
 • Bygd Flisram frå Storeskrea
 • Mørkve og Bygd frå Storeskrea
 • Skjervheim frå Storeskrea
 • Mørkve frå Kleppshovden
 • Mørkve (Stora Hirth) frå Kleppshovden
 • Vetla Hirth Overland Myrland Helgeland frå Kleppshovden
 • Bygardslii
 • Kleppshovden 826 moh) Svolefjell
 • Strandaelvi Grotlandsbrui (Strandaelva Grotlandsbrua) (Stemningsbilete)

 • Stranda-Messa (01) (Gro Husdal)
 • Stranda-Messa (02) (Treskjerartunet Nymark og Mørkve)
 • Stranda-Messa (03) (Knut O. Mørkve)
 • Stranda-Messa (04)
 • Stranda-Messa (05)
 • Stranda-Messa (06) (Aud Svendsen)
 • Stranda-Messa (07) (Evanger Pølsefabrikk)
 • Stranda-Messa (08) (Voss Jordbruksskule)
 • Stranda-Messa (09) (Ingrid Stalheim Hillestad)
 • Stranda-Messa (10) (Hege Nesheim)
 • Stranda-Messa (11) (Lillian Øyre)
 • Stranda-Messa (12) (Aslaug Fjose Kjeldsen)
 • Stranda-Messa (13) (Borghild Mundal)
 • Stranda-Messa (14)
 • Stranda-Messa (15) (Monica Hemre Sundsvoll og Margot Stensø)
 • Stranda-Messa (16) (Mary Anne Solberg)
 • Stranda-Messa (17) (Vossestrand Sogelag)
 • Stranda-Messa (18)

 • Førjolsslepp på Husflidskulen v/Gullfjordungen Grendalag (01)
 • Førjolsslepp på Husflidskulen v/Gullfjordungen Grendalag (02)
 • Førjolsslepp på Husflidskulen v/Gullfjordungen Grendalag (03)
 • Førjolsslepp på Husflidskulen v/Gullfjordungen Grendalag (04)
 • Førjolsslepp på Husflidskulen v/Gullfjordungen Grendalag (05)
 • Førjolsslepp på Husflidskulen v/Gullfjordungen Grendalag (06)
 • Førjolsslepp på Husflidskulen v/Gullfjordungen Grendalag (07)
 • Førjolsslepp på Husflidskulen v/Gullfjordungen Grendalag (08)
 • Førjolsslepp på Husflidskulen v/Gullfjordungen Grendalag (09)
 • Førjolsslepp på Husflidskulen v/Gullfjordungen Grendalag (10)
 • Førjolsslepp på Husflidskulen v/Gullfjordungen Grendalag (11)

  Date: 20.11.2004.

 • Dokkatreet (Kyte/Lemme)
 • Geilane (Kyte/Lemme)
 • Skoddekanten ovanfor Lemme 1
 • Skoddekanten ovanfor Lemme 2
 • Lønahorgi sedd ovanfor Lemme
 • På veg mot Liaset frå Lemme (Vinterstemning)
 • På veg mot Liaset frå Lemme
 • Stemningsbilete på veg mot Liaset frå Lemme (Vinterstemning)1
 • Stemningsbilete på veg mot Liaset frå Lemme (Vinterstemning)2
 • Liaset skodda ligg tjukk nede i bygda
 • Liaset stølar
 • Utsyn frå Liaset mot Voss som ligg under skodda (Lønahorgi)
 • Liaset og Lønahorgi
 • Liaset mot Vossestrand
 • Stemningsbilete v/Langatjørni (Lemme/Liaset)1
 • Stemningsbilete v/Langatjørni (Lemme/Liaset)2
 • Stemningsbilete v/Langatjørni (Lemme/Liaset)3
 • Stemningsbilete v/Langatjørni (Lemme/Liaset)4
 • Stemningsbilete v/Langatjørni (Lemme/Liaset)5
 • Stemningsbilete v/Langatjørni (Lemme/Liaset)6
 • På veg ned i skodda ovanfor Lemme 1
 • På veg ned i skodda ovanfor Lemme 2
 • På veg ned i skodda ovanfor Lemme 3
 • Voss under skodda (Kveldsbilete)

  Date: 19.11.2004.

 • Voss@Kos - Kommunerevyen (01)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (02)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (03)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (04)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (05)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (06)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (07)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (08)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (19)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (10)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (11)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (12)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (13)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (14)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (15)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (16)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (17)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (18)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (19)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (20)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (21)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (22)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (23)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (24)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (25)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (26)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (27)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (28)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (39)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (30)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (31)
 • Voss@Kos - Kommunerevyen (32)

 • Voss Kveldsbilete (Frå Raugstadvegen)
 • Voss Kveldsbilete (Frå Raugstadvegen)
 • Kråke søker måke (Fuglar Fauna)
 • Lafta hus på Auro (Mønshaugen)

  Date: 18.11.2004.

 • Skispor Hanguren
 • Borstrondi Lønavatnet Lemme frå Hangurstoppen
 • Een frå Hangurstoppen (Norekvål Frydenlund og Moen)
 • Saue Camping frå Hangurstoppen
 • Kyte Norheim Lemme frå Hangurstoppen
 • Lemme frå Hangurstoppen
 • Lønahorgi frå Hangurstoppen
 • Hangurstoppen Stemningsbilete mot Hondalsnuten (Horndalsnuten)
 • Hangurstoppen Stemningsbilete mot Hondalsnuten (Horndalsnuten)
 • Hangurstoppen Stemningsbilete mot Kyte Norheim Lemme (Horndalsnuten
 • Øvingskøyring med Fjording v/Voss Jordbruksskule (Husdyr Hest Fauna)
 • Øvingskøyring med Fjording v/Voss Jordbruksskule (Husdyr Hest Fauna)
 • Øvingskøyring med Fjording v/Voss Jordbruksskule (Husdyr Hest Fauna)

  Date: 17.11.2004.

 • Vangsgata
 • Vangskyrkja (Voss kyrkje Kveldsbilete)
 • Vangsgata (Kveldsbilete)
 • Voss Galleri (Kveldsbilete) (Vik - Smedverkstad / Bryn Tverranger)
 • Voss Stasjon (Kveldsbilete)

  Date: 16.11.2004.

 • Dymbe (Bordalen)
 • Herre Vinterstemning (Bordalen)
 • Herre/Herresåsen Vinterstemning (Bordalen)
 • Herresåsen Vinterstemning (Bordalen)

  Date: 14.11.2004.

 • Vangsgata (Kveldsbilete)

  Date: 13.11.2004.

 • Borstondi Lønavatnet Skulestadmo frå Hangurstoppen
 • Voss Jordbruksskule og Kvitheimsgrenda frå Hangurstoppen
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Ringheimsvegen (Nybygg) Rognsbakken frå Mølsterberget

  Date: 12.11.2004.

 • Raugstad Voss
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Stemningsbilete frå Raugstad
 • Vangsgata (Kveldsbilete)

  Date: 11.11.2004.

 • Voss frå Gjelle Kveldsbilete (Hjelle)
 • Voss frå Gjelle Kveldsbilete (Hjelle)

  Date: 09.11.2004.

 • Lundarvatnet frå Lundarosen

  Date: 08.11.2004.

 • Skodda ligg tjukk over Vossebygda (Frå Nyestølen/Slettafjellet mot Hondalsnuten/Horndalsnuten)
 • Utsyn frå Slettafjellet mot Mykletveitveten og skoddehavet
 • Slettafjellet Hondalsnuten (Horndalsnuten)
 • Valbergtjørni og Raude Kross-hytta (Hanguren)
 • Utsyn frå Hangurstoppen mot Hangur Mykletveitveten og Horn (Hodn)
 • Skodda ligg tjukk innover Bordalen sedd frå Hangurstoppen
 • Dugstad skodda byrjar å lette
 • Skulestadmo Melsvatnet

  Date: 07.11.2004.

 • På flukt over Melsvatnet (Ender Fauna)
 • Songsvaner på Melsvatnet (Fauna)
 • Samlebilete - Notfiske i Vangsvatnet (Borna sitt turlag - Voss Utferdslag) Saganeset/Vanjolo
 • Notfiske i Vangsvatnet (Borna sitt turlag - Voss Utferdslag) Saganeset/Vanjolo
 • Notfiske i Vangsvatnet (Borna sitt turlag - Voss Utferdslag) Saganeset/Vanjolo
 • Notfiske i Vangsvatnet (Borna sitt turlag - Voss Utferdslag) Saganeset/Vanjolo
 • Notfiske i Vangsvatnet (Borna sitt turlag - Voss Utferdslag) Saganeset/Vanjolo
 • Notfiske i Vangsvatnet (Borna sitt turlag - Voss Utferdslag) Saganeset/Vanjolo
 • Notfiske i Vangsvatnet (Borna sitt turlag - Voss Utferdslag) Saganeset/Vanjolo
 • Notfiske i Vangsvatnet (Borna sitt turlag - Voss Utferdslag) Saganeset/Vanjolo
 • Notfiske i Vangsvatnet (Borna sitt turlag - Voss Utferdslag) Saganeset/Vanjolo
 • Notfiske i Vangsvatnet (Borna sitt turlag - Voss Utferdslag) Saganeset/Vanjolo
 • Notfiske i Vangsvatnet (Borna sitt turlag - Voss Utferdslag) Saganeset/Vanjolo
 • Notfiske i Vangsvatnet (Borna sitt turlag - Voss Utferdslag) Saganeset/Vanjolo
 • Notfiske i Vangsvatnet (Borna sitt turlag - Voss Utferdslag) Saganeset/Vanjolo
 • Notfiske i Vangsvatnet (Borna sitt turlag - Voss Utferdslag) Saganeset/Vanjolo
 • Notfiske i Vangsvatnet (Borna sitt turlag - Voss Utferdslag) Saganeset/Vanjolo
 • Notfiske i Vangsvatnet (Borna sitt turlag - Voss Utferdslag) Saganeset/Vanjolo
 • Notfiske i Vangsvatnet (Borna sitt turlag - Voss Utferdslag) Saganeset/Vanjolo
 • Notfiske i Vangsvatnet (Borna sitt turlag - Voss Utferdslag) Saganeset/Vanjolo

  Date: 06.11.2004.

 • Skodde og sol i Bavallen
 • Sola bryt snart igjennom skodda i Bavallen
 • Kvilestova på Slettafjellet
 • Nyestølen ligg fint til over skodda (Slettafjellet)
 • Vådalseggi Mykletveitveten Horn (Hodn)
 • På vinger over Vådalseggi (Fly og Måne)
 • (P) Utsyn mot Voss som ligg under skodde frå Vådalseggi (Hondalsnuten/Horndalsnuten)
 • Utsyn v/Nonpresten mot Voss (Under skodde)
 • Vådalsbotnen/Dalsbotnen Horn (Hodn) frå Nonpresten/Lønahorgi
 • Kvitanosi frå Lønahorgi
 • Lønahorgi Inngang og utsyn mot Voss
 • (P) Lønahorgi (Varde) Voss (Under skodde)
 • Lønahorgi varde 1410 moh.
 • Vossestrand frå Lønahorgi
 • Solnedgang frå Vådalseggi
 • Solnedgang frå Vådalseggi
 • Hondalsnuten etter solnedgang (Horndalsnuten) sedd ovanfor Horgaletten
 • Hondalsnuten etter solnedgang (Horndalsnuten) frå Horgaletten

  Date: 05.11.2004.

 • Voss frå Hanguren
 • Nesheimshorgi frå Hanguren
 • Vinterstemning på Hanguren
 • Frå Hanguren mot Bordalen Bordalsgjelet
 • Frå Hanguren mot Kinne Takla Auro Vivås Li
 • Vinterstemning på Hanguren mot Bordalen
 • Voss frå Hangurslia

  Date: 04.11.2004.

 • Voss frå Bordalen
 • Vangsvatnet Hellesneset frå Bordalen
 • Haugo Borstrondi
 • Øyjordi (Oppheim)
 • Regn og meir vatn i alle bekkar/elvar (Stemningsbilete frå Oppheim)

  Date: 03.11.2004.

 • Voss frå Raugstadvegen (Kveldsbilete)
 • Raundalselvi ved Volli

  Date: 02.11.2004.

 • Flåmsbana på Bergensbanen i Raundalen (Tog)
 • Kveldsstemning frå Langahorgi mot Hondalsnuten (Horndalsnuten)
 • Kveldsstemning frå Langahorgi mot Hondalsnuten og skodde over Voss (Horndalsnuten)
 • Etter Solnedgang over Gråsida sedd frå Langahorgi
 • Etter Solnedgang over Gråsida sedd frå Langahorgi
 • Etter Solnedgang over Gråsida sedd frå Langahorgi