Voss Now
Menu   Search
Mars 2013


Date: 31.03.2013

 • Vossestrand sett frå Haga
 • Vossestrand sett frå Haga (Sundve Skule Nåsen Sundveshaugen)
 • Høn med Tømmer (Vossestrand Trevirke)
 • Herheim Sausjord og Gavle (Vossestrand)
 • Vossestrand sett frå Herheim
 • Engjaland mot Reppabotn Kasethovden og Reppeggi (Vossestrand)
 • Engjaland mot Reppabotn Kasethovden og Reppeggi (Vossestrand)
 • Reppabotn Reppane og Reppeggi sett frå Sunsvesstølen (Vossestrand)
 • Sundvesstølen med Myrkdalen og Finnbufjellet bak (Vossestrand)
 • Sundvesstølen med Øyaset og Bjørnfjellet bak (Vossestrand)
 • Sundvesstølen med Svolefjell Ulvundsstølen Øyaset og Bjørnfjellet bak (Vossestrand)
 • Sundvesstølen med Myrkdalen og Finnbufjellet bak (Vossestrand)
 • (P) Myrkdalen frå Storeskrea
 • Myrkdalen frå Storeskrea
 • Sundvesstølen Myrkdalsvatnet og Noltane sett nedanfor Kleppshovden (Vossestrand)
 • Sundvesstølen og Noltane sett nedanfor Kleppshovden (Vossestrand)
 • Nipene 938 moh. mot Noltane Oppheim og Vossestrand
 • Nipene 938 moh. mot Sundvesstølen Noltane og Oppheim (Vossestrand)
 • Myrkdalen sett frå Nipene 938 moh. (Vossestrand)
 • Flatafjellet 1012 moh. mot Myrkdalen (Vossestrand)
 • Myrkdalen sett frå Flatafjellet 1012 moh. (Vossestrand)
 • Reppeggi 1236 moh. mot Oppheim
 • Kasethovden mot Kaset og Ådnanakken (Vossestrand)
 • Reppabotn og Reppane (Vossestrand)

  Date: 30.03.2013

 • Jordalen med Nosafjellet bak
 • Jordalen med Sivlesnipa og Vetlafjellet bak sett frå Katl
 • (P) Jordalen med Vetlafjellet Berdalen Øyastølfjellet Fyresnipa Nosafjellet Breidalen og Vardafjellet sett frå Katl
 • Haugane sett frå Katl (Jordalen)
 • Nosi sett frå Katl (Jordalen)
 • Nosi Hytter sett frå Katl (Jordalen)
 • Nosi sett frå Katl (Jordalen)
 • Nosi sett frå Katl (Jordalen)
 • Nosi sett frå Katl (Jordalen)
 • Sendo Røyrdotten og Breidalen sett frå Katl (Jordalen Svendo)
 • Røyrdotten sett frå Katl (Jordalen)
 • Sendo sett frå Katl (Jordalen Svendo)
 • (P) Breidalen Slettedalsskaret Kråkenosi Slettedalen og Nipa sett frå Katl
 • Slettedalen med Kråkenosi bak (Jordalen)
 • Slettedalen med Kråkenosi bak (Jordalen)
 • Slettedalen (Jordalen)
 • Slettedalen med Storebotnen bak
 • Slettedalen sett frå Lyngskaret
 • Nærøyfjorden frå Bakkanosi 1398 moh.
 • Nærøyfjorden frå Bakkanosi
 • Nærøyfjorden med Bakkanosi 1398 moh.
 • Skarsbakkane og Skarsnosi sett frå Bakkanosi
 • Jotunheimen sett på veg mot Skarsnosi
 • Rimstigen og Nærøyfjorden sett frå Skarsnosi 1430 moh.
 • Rimstigen Nærøyfjorden og Bakkanosi sett frå parti på Skarsnosi
 • Rimstigen og Bakkanosi sett frå Skarsnosi 1470 moh.
 • Rimstigfjellet Breidskrednosi og Skogafjellet sett frå Skarsnosi 1470 moh.
 • Sendebotn mot Nosi (Jordalen)
 • Sendo og Nosi frå Sendebotn (Jordalen)
 • Sendo Røyrdotten og Nosi frå Sendebotn (Jordalen)
 • Røyrdotten Sendo og Sendebotn (Jordalen)

  Date: 29.03.2013

 • Nesheimshorgi og Granvinsvatnet sett nedanfor Daurmålsnuten
 • Granvinsvatnet sett nedanfor Daurmålsnuten
 • Ingebjørgfjellet 1210 moh. mot Eidfjorden
 • Stokseldalen sett frå Ingebjørgfjellet med Vassfjøro og Midtfjell bak
 • Ingebjørgfjellet 1210 moh. mot Eidfjorden og Sørfjorden
 • Ingebjørgfjellet mot Eidfjorden Sørfjorden og Oksen
 • Ingebjørgfjellet mot Eidfjorden, Sørfjorden og Oksen
 • Reinsdyr ved Oksatjørni (Fauna)
 • Reinsdyr ved Oksatjørni (Fauna)
 • Larsbu ved Oksatjørni
 • Oksatjørni Larsbu og Ingebjørgfjellet
 • (P) Nesheimshorgi Granvinsfjorden Granvinsvatnet Oksatjørni Ingebjørgfjellet Midtfjell Eidfjorden sett frå Oksen (Hardangerfjorden)
 • Granvinsfjorden og Granvinsvatnet sett frå Oksen
 • Oksen 1241 moh. med Granvinsvatnet bak
 • Veten (Oksen) mot Granvinsvatnet Ingebjørgfjellet og Midtfjell
 • Veten (Oksen) mot Ingebjørgfjellet Midtfjell og Eidfjorden (Hardangerfjorden)
 • Veten (Oksen) Eidfjorden og Hardangerbrua (Hardangerfjorden)
 • Veten (Oksen) mot Sørfjorden (Hardangerfjorden)
 • Veten (Oksen)
 • (P) Sørfjorden Utenfjorden og Hardangerfjorden sett frå Veten (Oksen) (Hardangerfjorden)
 • Sørfjorden sett frå Veten (Oksen) (Hardangerfjorden)
 • Utnefjorden og Hardangerfjorden sett frå Veten (Oksen)

  Date: 28.03.2013

 • Øyaset med Øvre Ulvundsstølen og Svolefjell bak (Vossestrand)
 • Øyaset med Nedre Ulvundsstølen bak (Vossestrand)
 • Øyaset med Øvre Ulvundsstølen bak (Vossestrand)
 • Øyaset med Lønahorgi bak (Vossestrand)
 • (P) Øvstafjellet Bjørndalskamben Røvhaugen Reppane Solliane Kvanndalen Tjørnarhovden Høgafjellet sett frå Nolten (Revhaugen Myrkdalen Oppheim)
 • (P) Myrkdalen sett frå Nolten (Voss Fjellandsby Bygardslii Finnbufjellet Myrkdalen Hotel Helgatun Årmot)
 • Voss Fjellandsby med Myrkdalen Hotel sett frå Nolten (Bygardslii Finnbufjellet Helgatun)
 • (P) Voss Fjellandsby med Myrkdalen Hotel sett frå Nolten
 • Voss Fjellandsby ved Helgatun sett frå Nolten (Myrkdalen)
 • Helgatun sett frå Nolten (Myrkdalen)
 • Årmot sett frå Nolten (Myrkdalen)
 • (P) Myrkdalen sett frå Svolefjell
 • Fossen stølar sett frå Svolefjell (Myrkdalen)
 • Sundvesstølen sett frå Svolefjell (Vossestrand)
 • Tveite hyttefelt sett frå Svolefjell (Myrkdalen)
 • Skjervheim sett frå Svolefjell (Myrkdalen)
 • Myrland og Helgeland sett frå Svolefjell
 • Svolefjell 1094 moh.
 • Svolefjell 1094 moh. mot Lønavatnet og Lønahorgi
 • (P) Svolefjell 1094 moh. mot Øyaset Ulvundsstølen Øvre og Lønahorgi
 • Ulvundsstølen Øvre mot Sundvesstølen Nipene og Kaset Skreieggi (Vinje)
 • Ulvundsstølen Øvre med Svolefjell bak (Vinje)
 • Ulvundsstølen Nedre med Øyaset bak (Vinje)
 • Ulvundsstølen Nedre (Vinje)
 • Vinje (Draugsvoll Vinje Hotel Posthagen Neland)
 • Vinje (Vinje Kyrkje Draugsvoll Sambygg)

  Date: 27.03.2013

 • (P) Grønestad mot Li og Kjerringafjellet (Hamlagrø)
 • Lii stølar (Hamlagrø)
 • Vending Turisthytte (DNT-Hytte Vinterbilete)
 • Vending Turisthytte (DNT-Hytte Vinterbilete)
 • Vending Turisthytte (DNT-Hytte Vinterbilete)
 • Vending Turisthytte (DNT-Hytte Vinterbilete)
 • Vending Turisthytte (DNT-Hytte Vinterbilete)
 • Vending Turisthytte (DNT-Hytte Vinterbilete)
 • Solheimsdalen med Kjetilsnuten bak
 • (P) Solheimsdalen med Geitafjellet og Kjetilsnuten bak
 • Solheimsdalen med Kjetilsnuten bak
 • Solheimsdalen støl
 • Solheimsdalen
 • Solheimsdalen sett frå parti på Geitafjellet
 • Breidablikk (Skrott)
 • Breidablikk (Skrott)
 • Breidablikk (Skrott)
 • Skrott sett frå parti på Glynt
 • (P) Skrott 1320 moh. mot Hardangerfjorden
 • Skrott 1320 moh. mot Hardangerfjorden
 • (P) Skrott 1320 moh. mot Hardangerfjorden
 • Skrott 1320 moh. mot Hardangerfjorden
 • Skrott 1320 moh. mot Hardangerfjorden
 • Skrott mot Glynt og Hamlagrøvatnet
 • Skrott mot Hamlagrøvatnet
 • Hamlagrø Søre
 • Hamlagrø Søre

  Date: 26.03.2013

 • (P) Voss frå Bordalen
 • Løkjane sett frå parti veg Grungadammen (Rong)
 • Grungadammen mot Grubbafjellet (Grungavatnet Grungademmo Rong)
 • Grunganestølen (Rong)
 • Grunganestølen og Løkjane frå parti på Grubbafjellet
 • Oksen og Hardangerfjorden (Utnefjorden) frå parti på Grubbafjellet
 • (P) Gråfjellet Oksen og Hardangerfjorden (Utnefjorden) frå parti på Grubbafjellet
 • Hardangerfjorden (Utnefjorden) frå parti på Grubbafjellet
 • Storavatnet med Vassfjøro oppe til venstre frå parti på Grubbafjellet
 • Hardangerfjorden med Kjepsostølen nede til venstre frå parti på Grubbafjellet
 • Grubbafjellet med Vassfjøro bak (Kraftmaster)
 • (P) Hardangerfjorden frå parti på Grubbafjellet
 • (P) Hardangerfjorden frå parti på Grubbafjellet (Såta)
 • (P) Karaldenuten 1295 moh. mot Grubbafjellet
 • Karaldenuten 1295 moh. mot Hardangerfjorden
 • Hardangerfjorden sett frå Karaldenuten 1295 moh.
 • Rong frå Karaldenuten 1295 moh.
 • (P) Karaldenuten 1295 moh. mot Hardangerfjorden Karldevatnet og Bjølsegrøvatnet
 • Karaldenuten 1295 moh. mot Hardangerfjorden Karldevatnet og Bjølsegrøvatnet
 • Løkjane (Rong)
 • Rong med Rong Fjellstove (Rongastovo)

  Date: 25.03.2013

 • Haugastøl med vegen over Hardangervidda og Haugastøl Turistsenter
 • Finse med Framheim og Finsehytta (Framheim er ein kopi av hytta til Roald Amundsen som han brukte som utgangspunkt for sin ferd til Sydpolen)
 • Finse Stasjon med Vetle Finsenuten bak
 • Finse (Boligar) med Store Finsenuten bak
 • Hallingskeid (Hytte)
 • Myrdal mot Gravhalsen og Myrdalen (Myrdal Gamle Skule Myrdal Fjellstove)
 • Lokaltog på Myrdal klar for avgang mot Voss og Bergen
 • Voss sett frå Gjelle (Hjelle)
 • Tillung (Bordalen)
 • Tillungstølen (Bordalen)
 • Sankebu Jaktbu på Gråsida
 • Gråsidetoppen 1307 moh. mot Voss
 • Dyrvedalen sett frå Gråsidetoppen 1307 moh. (Volafjellet)
 • Seim sett frå Gråsidetoppen 1307 moh. (Voss Folkehøgskule Husfliden Vossapakko)
 • Svartenakken sett frå Gråsidetoppen 1307 moh. (Statskasso Hangursvegen Gullfjordungsvegen Hardangervegen Hordaland Avis Vossapakko)
 • Voss og Skulestadmo frå Gråsidetoppen 1307 moh.
 • Lønahorgi sett frå Gråsidetoppen 1307 moh.
 • Vassfjøro sett frå Gråsidetoppen 1307 moh.
 • Hårteigen sett frå Gråsidetoppen 1307 moh.
 • Himle sett frå parti på Gråsida (Bordalen)(Ovanfor Kalvatjørni Bjørgaknausen)
 • Himle og Olde sett frå parti på Gråsida (Bordalen)(Ovanfor Kalvatjørni Bjørgaknausen)
 • Vele og Gjelland sett frå parti på Gråsida (Bordalen)(Ovanfor Kalvatjørni Bjørgaknausen)
 • Herre Litlere og Haug sett frå parti på Gråsida (Bordalen)(Ovanfor Kalvatjørni Bjørgaknausen)
 • Bjørnshovden og Helland sett frå parti på Gråsida (Bordalen)(Ovanfor Kalvatjørni Bjørgaknausen)
 • Hermannsnuten og Roksbotnen sett frå Bjørgaknausen

  Date: 24.03.2013

 • Haugastøl Stasjon 988 moh.
 • Haugastøl med Haugastøl Turistsenter
 • Finse Sola er på veg opp over Hardangerjøkulen (Finse)
 • Finse Stasjon med Vetle Finsenuten og Store Finsenuten bak
 • Finse Stasjon med Robel i spor 2 og Vetle Finsenuten bak
 • Finse boligar med Store Finsenuten bak
 • Finse Stasjon med Vetle Finsenuten
 • Finse Stasjon med Vetle Finsenuten og Store Finsenuten bak
 • Finse med boligar Finsehytta og Hardangerjøkulen bak
 • Finse med boligar Finsehytta og Hardangerjøkulen bak
 • Finsehytta med Hardangerjøkulen bak
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid (DNT-Hytter)
 • Reinunga sett frå Bergensbanen (Flåmsbana Hesteskoen Reinungakurven)
 • Reinunga med Vatnahalsen Hotel sett frå Bergensbanen (Flåmsbana Hesteskoen Reinungakurven)
 • Flåmsbana på veg inn til Myrdal Stasjon
 • På ski over Seltuftvatnet
 • Seltuftvatnet med Husdalsnosi og Eitrefjellet bak
 • Reinungavatnet med Tunshelleøyna i framgrunnen og Bleienuten Trollanuten og Sjebergsnuten bak
 • Vatnahalsen Hotel

  Date: 23.03.2013

 • Haugastøl i Blåtimen mot Haugastøl Turistsenter
 • Finse mot Finse 1222 (Hotel) tidleg morgon
 • Finse Stasjon med Vetle Finsenuten og Store Finsenuten bak
 • (P) Finse Stasjon med boligar Vetle Finsenuten og Store Finsenuten bak
 • Finse Stasjon med Beilhac i spor 2 og Vetle Finsenuten bak
 • Sbøskulptur på Finse med Vetle Finsenuten bak
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid (DNT-Hytter)
 • Finse Stasjon med Tog 62
 • Finse Stasjon med Tog 62
 • Påsketuristar til Finse med Tog 62
 • Vetle Finsenuten sett frå Finse Stasjon
 • Finse sett frå Vetle Finsenuten 1493 moh.
 • Finse sett frå Vetle Finsenuten 1493 moh.
 • Finse sett frå Vetle Finsenuten 1493 moh.
 • Sankt Pål (bak midt på biletet) sett frå frå Vetle Finsenuten
 • Hardangerjøkulen med Jøkulhytta (oppe til venstre) og Middalsbreen sett frå Vetle Finsenuten
 • Vetle Finsenuten 1493 moh. med Store Finsenuten bak
 • Finsehytta med Vetle Finsenuten bak (DNT_Hytte)
 • Finse sett frå Finsehytta (DNT_Hytte)
 • Finse sett frå Finsehytta (Skilt Vegvisar)
 • På Ski ved Finse Stasjon med Vetle Finsenuten bak
 • Tog 61 på veg inn til Finse Stasjon
 • Tog 61 inne på Finse Stasjon ned Vetle Finsenuten og Store Finsenuten bak
 • Påsketuristar med Tog 61 til Finse Stasjon
 • Påsketuristar med Tog 61 til Finse Stasjon
 • Påsketuristar med Tog 61 til Finse Stasjon
 • Påsketuristar med Tog 61 til Finse Stasjon
 • Påsketuristar med Tog 61 til Finse Stasjon

  Date: 22.03.2013

 • Finse Stasjon med boligar Vetle Finsenuten og Store Finsenuten
 • Finse Stasjon med Vetle Finsenuten bak
 • Finse Stasjon med Beilhack i spor 2
 • Finse Stasjon med Beilhack i spor 2
 • Finse mot Finsehytta
 • (P) Finse mot Finsehytta og Hardangerjøkulen
 • Finse 1222 med Vetle Finsenuten og Store Finsenuten (Finse Hotel)
 • (P) Hallingskeid
 • Hallingskeid (DNT-Hytter)
 • Hallingskeid (Hytte)
 • Vatnahalsen Hotel
 • Reinungavatnet (Hytter) frå Reinungakurven (Hestaskoen Flåmsbana)
 • Flåmsbana ved Vatnahalsen Holdeplass (Flåmsbanesettet)
 • Flåmsbana med lokfører i døra ved Vatnahalsen Holdeplass
 • Myrdal Stasjon med Tog 61 inne på stasjonen
 • Myrdal Stasjon med Tog 61 på veg mot Gravhalsen

  Date: 21.03.2013

 • Voss Stasjon Voss Stasjon - Biletglimt frå fornying ombygging ved Voss Stasjon (Anleggsarbeid)
 • Voss Stasjon Voss Stasjon - Biletglimt frå fornying ombygging ved Voss Stasjon (Anleggsarbeid)
 • Voss Stasjon Voss Stasjon - Biletglimt frå fornying ombygging ved Voss Stasjon (Anleggsarbeid)
 • Voss Stasjon Voss Stasjon - Biletglimt frå fornying ombygging ved Voss Stasjon (Anleggsarbeid)
 • Voss Stasjon Voss Stasjon - Biletglimt frå fornying ombygging ved Voss Stasjon (Anleggsarbeid)
 • Voss Stasjon Voss Stasjon - Biletglimt frå fornying ombygging ved Voss Stasjon (Anleggsarbeid)
 • Voss Stasjon Voss Stasjon - Biletglimt frå fornying ombygging ved Voss Stasjon (Anleggsarbeid)
 • Tog 62 på veg inn til Voss Stasjon
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid (DNT-Hytter)
 • Myrdal med Myrdal Skule og Myrdal Stasjon
 • Myrdal Stasjon

  Date: 20.03.2013

 • Skulestadmo Borstrondi Kvitheim frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Skulestadmo Nedkvitnesvegen Melsvegen Dugstadfossen frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Palmafossen frå Hangurstoppen (Bømoen Mønshaugen Hanguren)
 • Palmafossen Brynalii Brynaskogen Brynamoen frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Hangurstoppen med Lønahorgi bak (Hanguren)
 • Voss frå Hanguren mot Hangurstrekket og Haugamoen
 • Hangurstrekket med Haugamoen bak sett frå Hanguren
 • Vangsgata (Voss)
 • Auro med Tjukkebygdi bak (Mønshaugen)
 • Tøn med Finnbufjellet og Svolefjell bak (Palmafossen)
 • Bakkatun og Hylle (Tjukkebygdi Palmafossen Bakketun)
 • Brynalii mot Rykke (Palmafossen Høydalane Gamle Rykkesvegen)

  Date: 19.03.2013

 • Skulestadmo sett nedanfor Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim)
 • Skulestadmo Anleggsarbeid i gang på ny veg forbi skulestadmo (Skulestadmo Skule Vossapakko)
 • Skulestadmo Anleggsarbeid i gang på ny veg forbi skulestadmo (Coop Extra Biltunet Vossapakko)
 • Gjerdskvål sett frå parti nedanfor Hangurstoppen (Flatekvålsvegen Larshaugen Urateigen Borstrondi Skulestadmo Hanguren)
 • Grevle sett frå parti nedanfor Hangurstoppen (Hanguren Skulestadmo)
 • Tråstølsvegen (Hyttefelt) sett frå parti nedanfor Hangurstoppen (Bavallen Hanguren)
 • Tråstølsvegen (Hyttefelt) sett frå parti nedanfor Hangurstoppen (Bavallen Hanguren)
 • Nyestølen (Lønavatnet Kvitheim Slettafjellet Skulestadmo)
 • Nyestølen med Honndalsnuten bak (Slettafjellet Horndalsnuten)
 • Stemningsbilete mot Slettafjellet (Isjøklar Isjuklar)
 • Hangurstoppen sett frå toppen på Horgaletten (Palmafossen Hanguren Slettafjellet)
 • Skulestadmo frå Bavallen (Bavallstunet Borstrondi Kvitheim)
 • Gjerde med hestar (Skulestadmo Kvitheim Husdyr Fauna)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Gossland og Hellesneset frå Gjelle (Hjelle)

  Date: 18.03.2013

 • (P) Borstrondi Kvitheim Tvildemoen Bordalen frå Hangurstoppen (Hanguren Skulestadmo Palmafossen)
 • Hanguren frå Hangurstoppen mot Valberget, Raude Kross-hytta og Slettafjellet
 • Voss frå Hanguren
 • Voss frå Hangursrestauranten med Dinglo (Hangursbanen Gondolbanen Voss Resort)
 • Kiseldur (Hanguren)
 • Kiseldur med Hodn (Horn) bak (Hanguren)
 • Kiseldur (Hanguren)
 • Kiseldur (Hanguren)
 • Raude Kross-hytta mot Hangurstoppen og Honndalsnuten (Horndlsnuten)
 • Storastova (Slettafjellet) (Voss Resort)
 • Kjøttmeis (Parus major) (Fauna Fuglar)

  Date: 17.03.2013

 • Ringheim - Her skal sykkelvegen gå under rundkøyringa (Strandavegen Lundarosen Vossapakko)
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen (Hanguren)
 • Voss frå Hanguren
 • Hanguren Utanfor Hangursrestauranten
 • Hanguren Ved Raude Kross-hytta
 • Sjappo RailJam på Slettafjellet
 • Sjappo RailJam på Slettafjellet
 • Sjappo RailJam på Slettafjellet
 • Sjappo RailJam på Slettafjellet
 • Sjappo RailJam på Slettafjellet
 • Sjappo RailJam på Slettafjellet
 • Slettafjellet med Storastova
 • Badnakrokjen ved Storastova på Slettafjellet (Moro på ski for dei minste)
 • Badnakrokjen ved Storastova på Slettafjellet med Grebbe (Moro på ski for dei minste)
 • Badnakrokjen ved Storastova på Slettafjellet (Moro på ski for dei minste)
 • Badnakrokjen ved Storastova på Slettafjellet (Moro på ski for dei minste)
 • Badnakrokjen ved Storastova på Slettafjellet (Moro på ski for dei minste)

  Date: 16.03.2013

 • VossVind på Tvildemoen (Voss)
 • VossVind på Tvildemoen (Voss)
 • VossVind Dagleg leiar Hans Christian Amlie Utenriksminister Espen Barth Eide Thor Småbrekke og Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen på besøk hjå VossVind (Tvildemoen Voss)
 • VossVind Per Rune Henriksen Utenriksminister Espen Barth Eide Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen Thor Småbrekke hjå VossVind (Tvildemoen Voss)
 • VossVind Dagleg leiar Hans Christian Amlie og Ordførar Hans Erik Ringkjøp (Tvildemoen Voss)
 • VossVind Utenriksminister Espen Barth Eide Stortingsrepresentant Hilde Magnussen Lydvo og forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen (Tvildemoen Voss)
 • VossVind Dagleg leiar Hans Christian Amlie Ordførar Hans Erik Ringkjøp Per Rune Henriksen Utenriksminister Espen Barth Eide Stortingsrepresentant Hilde Magnussen Lydvo forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen Thor Småbrekke (Tvildemoen Voss)
 • VossVind Ordførar Hans Erik Ringkjøp Per Rune Henriksen Stortingsrepresentant Hilde Magnussen Lydvo Utenriksminister Espen Barth Eide Dagleg leiar Hans Christian Amlie (Tvildemoen Voss)
 • VossVind Dagleg leiar Hans Christian Amlie Utenriksminister Espen Barth Eide Stortingsrepresentant Hilde Magnussen Lydvo forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen 1. Kandidat for Hordaland Arbeiderparti Per Rune Henriksen Ordførar Hans Erik Ringkjøp (Tvildemoen Voss)
 • VossVind Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen til venstre og Ordførar Hans Erik Ringkjøp til høgre(Tvildemoen Voss)
 • VossVind Dagleg leiar Hans Christian Amlie Utenriksminister Espen Barth Eide Stortingsrepresentant Hilde Magnussen Lydvo forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen 1. Kandidat for Hordaland Arbeiderparti Per Rune Henriksen (Tvildemoen Voss)
 • VossVind Utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen på besøk hjå VossVind (Tvildemoen Voss)
 • VossVind Utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen på besøk hjå VossVind (Tvildemoen Voss)
 • VossVind Flyging i Vindtunnelen Utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen på besøk hjå VossVind (Tvildemoen Voss)
 • VossVind Flyging i Vindtunnelen Utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen på besøk hjå VossVind (Tvildemoen Voss)
 • VossVind Flyging i Vindtunnelen Utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen på besøk hjå VossVind (Tvildemoen Voss)
 • VossVind Flyging i Vindtunnelen Utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen på besøk hjå VossVind (Tvildemoen Voss)
 • VossVind Flyging i Vindtunnelen Utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen på besøk hjå VossVind (Tvildemoen Voss)
 • VossVind Thor Småbrekke Stortingsrepresentant Hilde Magnussen Lydvo Utenriksminister Espen Barth Eide Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen Dagleg leiar Hans Christian Amlie 1. Kandidat for Hordaland Arbeiderparti Per Rune Henriksen Ordførar Hans Erik Ringkjøp (Tvildemoen Voss)

 • VossVind Flyging i Vindtunnelen (Tvildemoen Voss)
 • VossVind Klasse 10F frå Haraldsvangen skule (Haugesund) hjå VossVind (Tvildemoen Voss)
 • VossVind Klasse 10F frå Haraldsvangen skule (Haugesund) hjå VossVind (Tvildemoen Voss)
 • VossVind Klasse 10F frå Haraldsvangen skule (Haugesund) hjå VossVind (Tvildemoen Voss)
 • VossVind Klasse 10F frå Haraldsvangen skule (Haugesund) hjå VossVind Flyging i Vindtunnelen (Tvildemoen Voss)
 • VossVind Klasse 10F frå Haraldsvangen skule (Haugesund) hjå VossVind Flyging i Vindtunnelen (Tvildemoen Voss)

 • Voss frå Hanguren
 • Bavallen mot Borstrondi og Kvitheim frå Slalåmløypa (Skulestadmo)

  Date: 15.03.2013

 • Tråstølen (Hyttefelt Borstrondi Skulestadmo Voss Resort)
 • Nyestølen (Slettafjellet Skilt Vegvisar)
 • Hatlestadkjerringa og Mykletveitveten frå Horgaletten (Kjerringfjellet)
 • Hangurstoppen frå Horgaletten (Slettafjellet Hanguren)
 • Vådalsbotnen og Dalsbotnen frå parti på Lønahorgi
 • Lønahorgi biletpari mot sør
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar
 • Lønahorgi mot sør
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar med Varde
 • Lønahorgi mot Lønavatnet Mønshaugen Voss og Bordalen
 • Lønahorgi mot Vossestrand og Myrkdalen
 • Myrkdalen (Bygardslii Voss Fjellandsby) sett frå Lønahorgi
 • Vossestrand sett frå Lønahorgi (Sundve Sundve Skule)
 • Store Skagastølstind (Jotunheimen) og Giljabotnnipa (Jordalen) sett frå Lønahorgi
 • Gilset stølar sett frå Lønahorgi (Skulestadmo)

  Date: 14.03.2013

 • Haugastøl (Haugastøl Turistsenter)
 • Finsefetene mot Hardangerjøkulen (Søre Kongsnuten Blåisen Nordre Kongsnuten Middalen)
 • Finsefetene mot Hardangerjøkulen (Forskingshytta Søre Kongsnuten Blåisen Nordre Kongsnuten Middalen Bukkaskinnshjellane)
 • (P) Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim)
 • Løne frå Hangurstoppen (Hanguren Løno Skulestadmo)
 • Flatekvål frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Skulestadmo)
 • Norheim Øvre Kyte og Nedre Kyte frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Dugstad frå Hangurstoppen (Hanguren Kvitheim Skulestadmo)
 • Dugstadfossen frå Hangurstoppen (Melsvegen Skulestadmo)
 • Jernbaneverket Sentrallager Tollpost Martin Lie Trelast og Voss Cement (Palmafossen)
 • Hangurstoppen mot Valberget Slettafjellet Volafjellet og Tvarafjellet (Voss)
 • (P) Hanguren (Gråsida Mykletveitveten Horn Hodn Valberget Volafjellet Tvarafjellet Slettafjellet Lønahorgi Hangurstoppen)
 • Honndalsnuten og Skipadalsnuten sett frå Hangurstoppen (Hanguren Vatnaknausen Horndalsnuten)
 • Voss frå Hanguren (Danglo Hangursbanen Gondolbanen)
 • Raude Kross-hytta med Honndalsnuten bak (Hanguren Horndalsnuten Hangurstoppen)
 • Storastova Slettafjellet og Lønahorgi

  Date: 13.03.2013

 • Finse mot Vetle Finsenuten
 • Finse frå Vetle Finsenuten
 • Finse frå Vetle Finsenuten
 • Finse frå Finseneset
 • Finseneset (Hytter)
 • Finse med skitrekket sett frå Finsevatnet
 • Finsehytta med Vetle Finsenuten og Store Finsenuten bak
 • Finsehytta snøklatring på taket
 • Finse sett frå Finsehytta med Store Finsenuten bak
 • Finse 1222 og Finse Stasjon sett frå Finsevatnet
 • Finse Stasjon med Stadler Flirt (75109)
 • Finse Stasjon med speilbilete i Stadler Flirt (75109)
 • Finse mot Vetle Finsenuten og Stadler Flirt (75109) på veg mot Finsetunellen
 • Finse Stasjon med Tog 61
 • Myrdal Stasjon med Tog 61

  Date: 12.03.2013

 • Tidleg start på dagen med Robel klar for avgang ned på Flåmsbana (Myrdal Stasjon)
 • Stadler Flirt (75109) og CargoNet med 18 lok i front på Myrdal Stasjon
 • Myrdal (Vegvisar Skilt Boligar)
 • Myrdal Stasjon
 • Myrdalen mot Finnabotnnosi
 • Myrdal Stasjon
 • Myrdal Stasjon (støl)
 • Myrdal Fjellstove og Myrdal Gamle Skule

  Date: 11.03.2013

 • Myrdal (Boligar)
 • Myrdal mot Gravhalsen
 • Myrdal med Stadler Flirt (75509)
 • Myrdalen mot Finnabotnnosi
 • Myrdal med Myrdal gamle skule i front
 • Myrdal Stasjon

  Date: 10.03.2013

 • INDEX 10. Mars FIS Freestyle VM 2013

 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) THOMPSON Marielle CAN SMITH Fanny SUI og DAVID Ophelie FRA
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) THOMPSON Marielle CAN SMITH Fanny SUI og DAVID Ophelie FRA
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) THOMPSON Marielle CAN SMITH Fanny SUI og DAVID Ophelie FRA
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) THOMPSON Marielle CAN SMITH Fanny SUI og DAVID Ophelie FRA
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) THOMPSON Marielle CAN SMITH Fanny SUI og DAVID Ophelie FRA
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) MIDOL Bastien FRA CHAPUIS Jean Frederic FRA TELLER John USA
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) MIDOL Bastien FRA CHAPUIS Jean Frederic FRA TELLER John USA
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) MIDOL Bastien FRA CHAPUIS Jean Frederic FRA TELLER John USA
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) MIDOL Bastien FRA CHAPUIS Jean Frederic FRA TELLER John USA
 • Skikross Kvalifikasjon og Finaler (Skicross Qualification and Finals ) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) Jean Frederic Champuis FRANCE

 • Myrkdalen sett frå toppen på Kari Traa trekket mot Ondrahaigen og Svolefjell (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Voss Fjellandsby Årmot og Myrkdalen Hotel frå Ondrahaugen (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Ondrahaugen med nokre av dei mange frivillige som er med på Freestyle VM 2013 i Myrkdalen (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Freestyle bakken mot Myrkdalen Fjellandsby (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Nye freestyle stjerner i bakken (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Nye freestyle stjerner i bakken (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Voss Fjellandsby frå Ondrahaugen (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • SeaKing (329) helikopter frå Redningstjenesten i lufta over Voss Fjellandsby (Voss Fjellandsby Myrkdalen)

  Date: 09.03.2013

 • INDEX 9. Mars FIS Freestyle VM 2013

 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)

 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) Skiulykke i bakken Raude Kross er på plass
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) NRK filmar slopestyle
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) NRK filmar i bakken
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) X Games-vinnar Tiril Sjåstad Christiansen
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) Dara Howell CAN, Kaya Turski CAN og Grete Eliassen USA.
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) Dara Howell CAN
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) Grete Eliassen USA
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) Blomsterjentene (Blomstersermoni)
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) Dara Howell CAN, Kaya Turski CAN og Grete Eliassen USA
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) Dara Howell CAN, Kaya Turski CAN og Grete Eliassen USA
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) Kaya Turski CAN
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) Grete Eliassen USA
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) Kaya Turski CAN
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) Dara Howell CAN
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) Grete Eliassen USA
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) Andreas Haatveit NOR (Andreas Håtveit)
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) James Woods GBR Thomas Wallisch USA og Nicholas Goepper USA
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) James Woods GBR Thomas Wallisch USA og Nicholas Goepper USA
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) Thomas Wallisch USA
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) James Woods GBR
 • Slopestyle Qualification and Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) Nicholas Goepper USA

 • Ondrahaugen mot Skiheisen og Kråni Kråholet og Mørkvesberget (Myrkdalen)
 • Ondrahaugen mot Myrkdalen Sundvesstølen og Lønahorgi
 • (P) Ondrahaugen mot Myrkdalen (Voss Fjellandsby Bjørndalskamben Øvstafjellet Årmot Larsfonnberget Storenolten Vetlenolten)
 • (P) Ondrahaugen mot Myrkdalen (Voss Fjellandsby Bjørndalskamben Øvstafjellet Årmot Larsfonnberget Storenolten Vetlenolten)
 • På vinger over Voss Fjellandsby (Småfly LN-AOX)
 • Helikopter over Voss Fjellandsby (Pegasus LN-OYO Helicopter)

  Date: 08.03.2013

 • INDEX 8. Mars FIS Freestyle VM 2013

 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) Helgatun Årmot Røvhaugane

 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skikross Trening (Skicross Training) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)

 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) (1) Chloe Dufour-Lapointe (2) Miki Ito (3) Hannah Kearney
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) (1) Chloe Dufour-Lapointe (2) Miki Ito (3) Hannah Kearney
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) (1) Chloe Dufour-Lapointe (2) Miki Ito (3) Hannah Kearney
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) Miki Ito, Japan
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) (1) Alex Bilodeau (2) Mikael Kingsbury (3) Patrick Deneen
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) (1) Alex Bilodeau (2) Mikael Kingsbury (3) Patrick Deneen
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) Alex Bilodeau, Kanada
 • Parallellkulekjøyring Finaler (Dual Moguls Finals) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) Patrick Deneen, Kanada

 • Storebottseggi mot Myrkdalen Fjellandsby (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Paraglider i lufta over Voss Fjellandsby (Myrkdalen)
 • Myrkdalen Hotel med Årmot bak (Voss Fjellandsby)

  Date: 07.03.2013

 • INDEX 7. Mars FIS Freestyle VM 2013

 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening uttak til parallellkulekjøyring (Dual Moguls Training)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)

 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)

 • Paraglider i lufta (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Storebottseggi Utsyn frå toppen på Kari Traa trekket mot Ondrahaugen (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Storebottseggi mot Ondrahaugen Sundvesstølen og Lønahorgi (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Storebottseggi mot Myrkdalen Fjellandsby (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Skiløypa mot Voss Fjellandsby (Voss Fjellandsby Myrkdalen)

 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen Myrkdalen Hotell Skiheis)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kronprins Haakon i prat med NRK - Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kronprins Haakon i prat med NRK - Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kronprins Haakon - Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) (1) Mengato Xu frå Kina (2) Veronika Korsunova, Russland (3) Danielle Scott.
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) (1) Mengato Xu frå Kina (2) Veronika Korsunova, Russland (3) Danielle Scott.
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) (1) Mengato Xu frå Kina (2) Veronika Korsunova, Russland (3) Danielle Scott.
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) Veronika Korsunova, Russland
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) (1) Guangpu QI, Kina (2) Travis Gerrits, Kanada (3) Zongyang Jia, Kina.
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) (1) Guangpu QI, Kina (2) Travis Gerrits, Kanada (3) Zongyang Jia, Kina.
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) (1) Guangpu QI, Kina (2) Travis Gerrits, Kanada (3) Zongyang Jia, Kina.
 • Aerials Finals - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) Travis Gerrits, Kanada

 • Afterski i kulturgata med Casa Murilo - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Afterski i kulturgata med Casa Murilo - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)

  Date: 06.03.2013

 • INDEX 6. Mars FIS Freestyle VM 2013

 • Aerials Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training and Qualification - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)

 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Slopestyle Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)

 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Finaler (Moguls Training and Finals)- FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring (Moguls) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) (1) Hannah Kearney (2) Miki Ito (3) Justine Dufour-Lapointe
 • Kulekøyring (Moguls) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) (1) Hannah Kearney (2) Miki Ito (3) Justine Dufour-Lapointe
 • Kulekøyring (Moguls) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) (1) Mikael Kingsbury (2) Alex Bilodeau (3) Patrick Denee
 • Kulekøyring (Moguls) - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen) (1) Mikael Kingsbury (2) Alex Bilodeau (3) Patrick Denee
 • Fylkesmann Lars Sponheim - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kronprins Haakon og Stortingsrepresentant Hilde Magnussen Lydvo - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Alex Rosèn med fan - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Afterski i kulturgata med Yngve & his Boogielegs - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)

  Date: 05.03.2013

 • INDEX 5. Mars FIS Freestyle VM 2013

 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013 - Alex Rosèn opnar showet
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013 - Alex Rosèn opnar showet
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013 - Børge Styve på trompet
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013 - Paraglider med flagget
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013 - Brede Abbedissen
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013 - Alex Rosèn og Kari Traa
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013 - Alex Rosèn og Kari Traa
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013 - Alex Rosèn og Kari Traa
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013 - Ordførar Hans-Erik Ringkjøb
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013 - Ordførar Hans-Erik Ringkjøb
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013 - Popbandet Katzenjammer
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013 - Popbandet Katzenjammer
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013 - Popbandet Katzenjammer
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013 - VM-dansen "Eg er liten eg, men eg vaoga meg"
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013 - VM-dansen "Eg er liten eg, men eg vaoga meg"
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013 - VM-dansen "Eg er liten eg, men eg vaoga meg"
 • Freestyle VM - Opningsseremoni på Torget - FIS Freestyle VM 2013 - Dorthea Bergo syng "Somewhere Over The Rainbow"

 • Vinjar Slåtten - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Kulekøyring (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Vinjar Slåtten - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Kulekøyring (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Vinjar Slåtten - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Kulekøyring (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Vinjar Slåtten - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Kulekøyring (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Vinjar Slåtten - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Kulekøyring (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Tevje Lie Andersen - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Kulekøyring (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Tevje Lie Andersen - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Kulekøyring (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Tevje Lie Andersen - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Kulekøyring (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Tevje Lie Andersen - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Kulekøyring (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulekøyring Trening og Kvalifisering - FIS Freestyle VM 2013 - Moguls Training and Qualifications (Voss Fjellandsby Myrkdalen)

  Date: 04.03.2013

 • INDEX 4. Mars FIS Freestyle VM 2013

 • Kulebakken og Aerials bakken - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Arenahus i Kulebakken - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Kulebakken - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)
 • Aerials Training - FIS Freestyle VM 2013 (Voss Fjellandsby Myrkdalen)

  Date: 03.03.2013

 • Kjøttmeis (Parus major) på foringsplass (Fauna Fuglar)
 • Blåmeis (Cyanistes caeruleus) på foringsplass (Fauna Fuglar)
 • Spettmeis (Sitta europaea) på foringsplass (Fauna Fuglar)
 • Hangurstoppen mot Ekspressheisen (Hanguren)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Flatekvål frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Skulestadmo)
 • Øvsthus frå Hangurstoppen (Kvitheim Skulestadmo Hanguren)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Nedkvitnesvegen Dugstadfossen Melsvegen Båtskotstræet)
 • Voss frå Hanguren

  Date: 02.03.2013

 • Vangsgata (Voss)
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss frå Kyrkjefloten
 • Grebbesbakken Bavallen (Leik og moro i Grebbesbakken til Voss Resort)
 • Grebbesbakken Bavallen (Leik og moro i Grebbesbakken til Voss Resort)
 • Grebbesbakken Bavallen (Leik og moro i Grebbesbakken til Voss Resort)
 • Grebbesbakken Bavallen (Leik og moro i Grebbesbakken til Voss Resort)
 • Grebbesbakken Bavallen (Leik og moro i Grebbesbakken til Voss Resort)
 • Grønnfink (Carduelis chloris) på foringsplass (Fauna Fuglar)

  Date: 01.03.2013

 • Fly høgt over Vossebygda (På vinger i Lufta))
 • Kjøttmeis (Parus major) på foringsplass (Fauna Fuglar)
 • Kjøttmeis (Parus major) på foringsplass (Fauna Fuglar)
 • Blåmeis (Cyanistes caeruleus) på foringsplass (Fauna Fuglar)
 • Spettmeis (Sitta europaea) på foringsplass (Fauna Fuglar)

 • Bavallen mot Borstrondi og Kvitheim frå hyttefeltet nedanfor Tråstølen (Skulestadmo)
 • Tråstølen hyttefelt mot Borstrondi (Skulestadmo)
 • Hangurstoppen mot Mykletveitveten Valberget og Slettafjellet (Hanguren)
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen og Lønahorgi (Hanguren)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Voss frå Hanguren med med Dinglo på veg nedover mot Vossebygda (Hanguren Hangursbanen Gondolbanen)
 • Raude Kross-hytta og Hangurstoppen (Hanguren)
 • Slettafjellet med Storastova (Voss Resort)
 • Storastova på Slettafjellet (Voss Resort)

 • Høgt og luftigt på Slettafjellet (Skihopping på luftpute)
 • Høgt og luftigt på Slettafjellet (Skihopping på luftpute)
 • Høgt og luftigt på Slettafjellet (Skihopping på luftpute)
 • Høgt og luftigt på Slettafjellet (Skihopping på luftpute)
 • Høgt og luftigt på Slettafjellet (Skihopping på luftpute)
 • Høgt og luftigt på Slettafjellet (Skihopping på luftpute)
 • Høgt og luftigt på Slettafjellet (Skihopping på luftpute)