Voss Now
Menu   Search
Mars 2004

Date: 31.03.2004.

 • Dyrvedalen/Gråsida sedd ovanfor Tunnaset (Dyrvedalen-Volafjellet)
 • Biletparti ovanfor Tunnaset mot Lønahorgi (Dyrvedalen-Volafjellet)
 • På veg mot Volafjellet
 • Utsyn mot Horn (Hodn) på veg mot Volafjellet
 • Utsyn mot Horn (Hodn)/Mykletveitveten frå Sledavarden (Volafjellet)
 • Volafjellet
 • Volafjellet varde 1308 moh./Lønahorgi
 • Volafjellet varde 1308 moh.
 • Volo/Volavatnet/Kvitanosi frå Volafjellet
 • 180 Grader Volafellet-Kvitanosi-Lønahorgi
 • Volafjellet 1237 moh./Kvitanosi
 • Volavatnet/Kvitanosi frå Volafjellet 1327 moh.
 • Volo/Volavatnet/Kvitanosi frå Volafjellet
 • Kvitanosi frå Volafjellet 1327 moh.
 • Lønahorgi frå Volafjellet 1327 moh.
 • Raudberget/Harkafjellet frå Volafjellet
 • Raudberget (stølar) frå Volafjellet
 • Utsyn mot Horn (Hodn)/Mykletveitveten frå Volafjellet
 • Jakthytte ved Grønahugen/Slettafjellet/Hondalsnuten
 • Jakthytte ved Grønhaugen
 • Jakthytte ved Grønhaugen/Slettafjellet/Hondalsnuten
 • Utsyn mot Raudberget frå Horn (Hodn)
 • Horn (Hodn) 1103 moh./Lønahorgi
 • Horn (Hodn) 1103 moh/Voss
 • Horn (Hodn) 1070 moh. (Varde)
 • Snøsmelting (Varde på Horn)(Vanndråpe)
 • Utsyn frå Horn (Hodn) mot Eddal/Steine/Evangervatnet
 • Æddal/Steine frå Horn (Hodn)
 • Voss/Vangsvatnet frå Kvåle
 • Voss/Vangsvatnet/Hondalsnuten/Veten

  Date: 30.03.2004.

 • Vangsvatnet/Voss frå Rokne (P)
 • Gjelland/Vele (Bordalen)
 • Himleshagen

  Date: 29.03.2004.

 • Krokus (Flora)
 • Utsyn Røte (Dyrvedalen)
 • Mjølkråni (Mjølkroni)(Dyrdedalen)
 • Volafjellet (1308 moh.)
 • Lønahorgi frå Volafjellet (1308 moh.)

  Date: 28.03.2004.

 • Hassel blomstring (Flora)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Ullestadvegen (Lekvebakken)
 • Gjernes frå Skitset
 • Vetleflaten omsorgssenter frå Skitset (Haugamoen)

  Date: 27.03.2004.

 • Voss frå Raugstadvegen
 • Seim/Finne/Brekke (Eskelandsvegen/Seimshagen/Brekkereino/Finnesvegen)
 • Gjernes/Vosso/Haugamoen (Rognshagen/Tvildemoen)

  Date: 26.03.2004.

 • Voss frå Rokne
 • Voss frå Rongve

  Date: 25.03.2004.

 • Myrdal Stasjon (Lokaltog 69-sett)
 • Myrdal (Boligar)
 • Upsete (Vaktarbustad/Upsete Fjellstove)
 • Kvålsdalstjørni Nedre/Hardingaskardet
 • Trangedalen
 • Songrø/Songrøvatnet/Botnane/Middagshorgi
 • Songrø/Songrøfjellet
 • Hardangerfjorden frå Hengskyrkja (1)
 • Hardangerfjorden frå Hengskyrkja (2)
 • Hardangerfjorden frå Hengskyrkja (3)
 • 180 Grader frå Hengskyrkja (200 Kb)
 • Kaldenuten frå Hengskyrkja
 • Hardangerfjorden frå Hengskyrkja (Brakke/Hytte)1
 • Hardangerfjorden frå Hengskyrkja (Brakke/Hytte)2

  Date: 24.03.2004.

 • Mjølfjell/Kleivane
 • Upsete
 • Upsetedalen
 • Upsete/Upsetedalen
 • Grøndalsvatnet Nedre (Tuftene)
 • Hardangerjøkulen/Finsefetene/Forskningssenteret
 • Finsefetene/Snøskjerm/Finsenuten
 • Bukkeskinnshjellane (Hardangerjøkulen/Finse)
 • Finse Vetle/Store Finsenuten (Torbjørnstølen)
 • Forskningssenteret/Hardangerjøkulen (Finse)
 • Finse 1222/Finse Stasjon
 • Finsehytta

  Date: 23.03.2004.

 • Låghellervatnet (Moldådalen)
 • Hallingskeid
 • Fjellrype på Hallingskeid (Fauna)
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid (Bergen Turlag - DNT-Hytter)
 • Hallingskeid (Hytte)
 • Øvre Grøndalen frå Hallingskeid
 • Hallingskeid
 • Di3 (Nohab) passerer Hallingskeid

  Date: 22.03.2004.

 • Slettafjellet (Stolheiser)
 • Slettafjellet mot toppen (Stolheiser)
 • Ulvaskaret på Gråsida frå Hanguren
 • Hondalsnuten/Skipadalsnuten/Veten frå Hanguren
 • Hangursbanen frå Heggjavad
 • Voss

  Date: 21.03.2004.
  Med Voss Utferdslag på
  Kvistetur over Gråsida

 • Hamlagrøvatnet
 • Frå Hodnaberg mot Torfinshytta (Kvistetur over Gråsida)
 • På vegen frå Hodanberg mot Torfinnshytta (Kvistetur over Gråsida)
 • Utsyn mot Hamlagrøvatnet på veg mot Torfinnshytta (Kvistetur over Gråsida)
 • På veg mot Torfinnshytta (Kvistetur over Gråsida)
 • Torfinnshytta i sikte (Kvistetur over Gråsida)
 • På veg mot Torfinnshytta (Kvistetur over Gråsida)
 • Kvisting ved Torfinnshytta (Kvistetur over Gråsida)
 • Torfinnshytta (1)(Kvistetur over Gråsida)
 • Torfinnshytta (2)(Kvistetur over Gråsida)
 • Ved Torfinnsosen (Kvistetur over Gråsida)
 • Passerer Torfinnsosen (Kvistetur over Gråsida)
 • Me fylgjer sommarruta (Ved Kulasfjøra)(Kvistetur over Gråsida)
 • Oppover går det (Ved Kulsafjøra/Torfinnsvatnet)(Kvistetur over Gråsida)
 • Pust i bakken (Med utsyn Hamlagrøvatnet)(Kvistetur over Gråsida)
 • Flott utsyn ned på Torfinnsvatnet (Kvistetur over Gråsida)
 • Pust i bakken (Utsyn ned på Torfinnsvatnet)(Kvistetur over Gråsida)
 • No flatar det ut innover mot Gråsida (Kvistetur over Gråsida)
 • Me passerer Rasmusen (1163 moh.)(Kvistetur over Gråsida)
 • Liten pause ikkje langt frå Rasmusen (Kvistetur over Gråsida)
 • Matpause ved Slåttebakkatjørni (Kvistetur over Gråsida)
 • Innover på Gråsida (Kvistetur over Gråsida)
 • Litt pause på turen innover på Gråsida (Kvistetur over Gråsida)
 • Dårleg sikt på turen innover på Gråsida (Kvistetur over Gråsida)
 • Skavl, og utfor bar det med turleiaren Lidvard Faaberg (Kvistetur over Gråsida)
 • På veg mot Pili på Sandfjellet (Kvistetur over Gråsida)
 • Sola truar, på god veg mot Pili på Sandfjellet (Kvistetur over Gråsida)
 • Ned frå Sandfjellet, Voss dukkar opp i skodda (Kvistetur over Gråsida)
 • På veg ned mot Hindartveit, utsyn mot Bulken (Kvistetur over Gråsida)
 • Nedover mot Hindartveit, med utsyn mot Voss (Kvistetur over Gråsida)
 • Nede ved Hindartveit (Kvistetur over Gråsida)

  Date: 20.03.2004.

 • Rekve (Byggjefelt)
 • Bø (Bulken)
 • Byrkje/Djukastein (Gjukastein)
 • Hest/Føll på Dagestad

  Date: 19.03.2004.

 • Skjervefossen (Granvin)
 • Øvre Vassenden (Seim/Granvin)/a>
 • Holven (Granvin)
 • Trå (Granvin)
 • Jaunsen Gjestgjevarstad (Granvin)
 • Granvin
 • Granvin Kai-område
 • Tømmer (Granvin Sagbruk)
 • Naust (Røynstrand/Granvinsfjorden)
 • Røynstrand (Røynstrond/Granvin)

  Date: 18.03.2004.

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Vangsvatnet/Hellesneset
 • Hellesnes
 • Kvåle
 • Lydvo
 • Lydvabaret
 • Lydvavegen
 • Seim (Eskelandsvegen/Seimshagen/Finnesvegen)
 • Finne (Evangervegen/Gullfjordungsvegen/Hangursvegen/Hamrane)
 • Svartenakken (Evangervegen/Gullfjordungsvegen/Hangursvegen)
 • Høyballar/Rundballar (Lutatrædet)

  Date: 17.03.2004.

 • Snøklokker i Sivlevegen 31 (Flora)
 • And i Vosso (Fauna)
 • Voss (Ullestad/Lekve/Mølster)

  Date: 16.03.2004.

 • Voss
 • Vangsvatnet

  Date: 15.03.2004.

 • Myrdal Stasjon (05:55)
 • Tog 61 på Myrdal 1
 • Tog 61 på Myrdal 2
 • Tog 5502/61 på Myrdal
 • Tog 601 på Myrdal
 • Tog 601 på Myrdal
 • Geilo Stasjon Di3 (Nohab)
 • Di3 (Nohab) på Ustaoset

  Date: 13.03.2004.

 • Ål Klar for avgang med Di3 (Nohab)
 • Finse Di3 (Nohab)
 • Finse På ski

  Date: 12.03.2004.

 • Myrdal (Myrdal Fjellstove)
 • Myrdalen
 • Vatnahalsen-Reinunga
 • Vatnahalsen/Flåmsdalen
 • Vatnahalsen

  Date: 11.03.2004.

 • Kleven
 • Hallingskeid (1)
 • Hallingskeid (2)
 • Hallingskeid (3)

  Date: 10.03.2004.

 • Røvhaugen/Bjørndalskamben frå Nuken
 • Bygardslii/Ondrahaugen/Finnbunuten/Vetlebotn/Myrkdalen frå Nolten
 • (P) Myrkdalen/Bygardslii/Ondrahaugen/Vetlebotn/Finnbunuten frå Nolten
 • Helgatun frå Nolten
 • Årmot frå Nolten
 • Bygdastølen frå Nolten
 • Vetlebotn frå Nolten
 • Myrkdalen frå Nolten
 • Svoleset/Finnbunuten/Vetlebotn
 • Svolefjell 1094 moh./Lønahorgi
 • Svolefjell/Lønahorgi (Stemningsbilete)
 • Øyaset frå Svolefjell
 • Sundvesstølen/Kaset/Skreieggi frå Svolefjell
 • Såta 1102 moh./Oppheim
 • Såta 1102 moh./Storanosi/Hondalsnuten
 • Oppheimsdalen frå Såta
 • Røvhaugen/Bjørndalskamben/Tjørnarhovden/Kvandalen/Oppheimsdalen/Geitaberget frå Tverrfjellet

  Date: 09.03.2004.

 • Hamlagrøvatnet (1)
 • Hamlagrøvatnet (2)
 • Nedre Kvålsdalstjørni (Hengebru)
 • Nedre Kvålsdalstjørni/Hardingaskardet
 • Nedre Kvålsdalstjørni frå Hardingaskardet
 • Hardingaskardet
 • Hardingaskardet/Trangedalen
 • Songrøvatnet/Botnane/Trongedalen
 • Songrø
 • Songrø (Stølar)
 • Sveindalsnuten/Songrøvatnet/Songrø
 • Frå Svartavatnet og vestover i retning mot Songrø
 • Svartavatnet
 • Frå Juklavatnet og vestover i retning mot Songrø
 • Juklavatnet
 • Kaldenuten
 • Hardangerfjorden sedd bakom Kaldenuten
 • Utsyn Vestover sedd bakom Kaldenuten
 • Kaldenuten 1332 moh. (1)
 • Kaldenuten 1332 moh. (2)
 • Hardangerfjorden frå Kaldenuten 1332 moh.
 • Kaldenuten 1332 moh. (3)
 • Torfinnsvatnet/Blindtarmen frå Kaldenuten
 • Hytte/Varde innunder Vetle Kladenuten
 • Varde innunder Vetle Kladenuten
 • Svortegili (1)
 • Svortegili (2)
 • Hamlagrøvatnet mot Blindtarmen
 • Torfinnsvatnet
 • Kvålsdalen/Kvålsdalstjørnane

  Date: 08.03.2004.

 • Vossestrand
 • Engjaland
 • Kaset
 • Kaset Nytt lafta sel
 • Steinset/Kaset/Oppheim (1)
 • Steinset/Kaset/Oppheim (1b)
 • Skreiavatnet
 • Skreio/Skreiavatnet
 • Reinsdyr (Skreieggi)1
 • Reinsdyr (Skreieggi)2
 • Fly høgt over Skreieggi
 • Skreieggi 1324 moh. (1)
 • Skreieggi 1324 moh. (2)
 • Frå Skreieggi mot Skreiavatnet/Oppheim
 • Skreieggi/Kvitanosi
 • Frå Flatafjellet mot Høgevarde/Kvitnaosi
 • Lønahorgi frå Flatafjellet
 • Frå Høgavarde mot Flatafjellet/Skreieggi
 • Kvitanosi 1433 moh.
 • Frå Kvitanosi mot Volavatnet og Lønahorgi
 • Kvitanosi 180 grader

  Date: 07.03.2004.
  Med Voss Utferdslag

 • Skaftedal
 • Skaftedal Skituren byrjar her
 • Skaftedal Og så var me i gang
 • Skaftedalen/Latebakken/Veten
 • Skytjeset På veg mot Skytjeset
 • Skytjeset Oppe ved Skytjeset
 • Skytjeset
 • Dalset/Ktakalii/Latebakken frå Skytjeset
 • Skytjeset På veg opppver frå Skytjeset
 • Skytjeset Her kjem turleiaren fremst (Atterås)
 • På veg i retning Hjalladalen frå Skytjeset
 • Skytjeset På veg i retning Hjalladalen frå Skytjeset
 • Ovanfor Skytjeset med flott utsikt
 • På rad og rekke oppover i retning Hondalsnuten (Hjalladalen)
 • Lang rekke i retning Hondalsnuten (Hjalladalen)
 • Utsyn mot Skipadalsnuten
 • På veg mot Jakthytta (Skytjeset/Hjalladalen) Jakthytte
 • Jakthytte (Skytjeset/Hjalladalen) Jakthytta
 • Jakthytte (Skytjeset/Hjalladalen)
 • Utsyn ned mot Jakthytta (Skytjeset/Hjalladalen) Jakthytte
 • Skipadalsnuten Utsyn mot Skipadalsnuten
 • På veg mot Hondalsnuten 1
 • På veg mot Hondalsnuten 1b
 • På veg mot Hondalsnuten med Skipadalsnuten bak
 • Oppover går det mot Hondalsnuten
 • Hondalsnuten 1461 moh.
 • Mjølfjell frå Hondalsnuten
 • Hondalsnuten 1461 moh.
 • Jotunheimen frå Hondalsnuten
 • Reimegrend frå Hondalsnuten
 • Vatnaset frå Hondalsnuten
 • Ljosanddalen/Ørnaberget/Kårdal frå Hondalsnuten
 • Lønahorgi frå Hondalsnuten
 • Utsyn mot Granvinsfjorden og Folgefonna frå Hondalsnuten
 • Voss frå Hondalsnuten
 • Hondalsnuten Pause ved toppen
 • Ned frå Hondalsnuten
 • Mot Vatnaknausen frå Hondalsnuten
 • Veten Utsyn mot Voss
 • Veten Utsyn mot Skaftedalen
 • Utsyn Hondalsnuten v/Steindro
 • Latebakken
 • Utsyn mot Latebakken og Veten
 • Skaftedal (Jørestveiti - Hytta til Jørdre)

  Date: 06.03.2004.

 • Stuarjo
 • Fjording (Stuarjo)

  Date: 05.03.2004.

 • Voss/Vangsvatnet

  Date: 04.03.2004.

 • Storurdi (Haugastøl-Finse)
 • Storurdi Vaktarbustad (Haugastøl-Finse)
 • Uksabotn (Haugastøl-Finse)
 • Uksabotn Vaktarbustad (Haugastøl-Finse)1
 • Uksabotn Vaktarbustad (Haugastøl-Finse)2
 • Larsbu Vaktarbustad (Haugastøl-Finse)
 • Finsefetene/Hardangerjøkulen 1
 • Finsefetene/Hardangerjøkulen 2
 • Finse (Finse 1222)
 • Finse Moro på ski
 • Finsevatnet/Finseneset/Hardangerjøkulen
 • Upsete/Upsetedalen
 • Upsete/Vatarbustad/Upsete Fjellstove
 • Mjølfjell/Kleivane
 • Voss/Vangsvatnet
 • Songsvane (Lundarvatnet)

  Date: 03.03.2004.

 • Finsefetene/Hardangerjøkulen
 • Finsehytta
 • Vetle Finsenuten
 • Låghellervatnet
 • Hallingskeid (1)
 • Hallingskeid (2)
 • Hallingskeid (3)
 • Di3/Nohab på Hallingskeid (1)
 • Di3/Nohab på Hallingskeid (2)
 • Myrdal

  Date: 02.03.2004.

 • Myrdal
 • Myrdal Stasjon

  Date: 01.03.2004.

 • Voss frå Raugstad