Voss Now
Menu   Search
Mai 2016


Date: 31.05.2016

 • Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Kvitheim Nye Voss VGS Voss Jordbruksskule Gjerdebu Dagavdeling)
 • Hangurstoppen mot Lønahorgi (Hanguren Voss)
 • Hangurstoppen mot Ekspressheisen og Lønahorgi (Hanguren Voss Resort)
 • Hanguren mot Valberget og Slettafjellet (Hangurstoppen)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss sentrum frå Mølsterberget
 • Ringheim mot Kvitheim frå Mølstervegen (Voss Skulestadmo)
 • Skulestadmo og Kvitheim frå Ringheimsvegen
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Date: 30.05.2016

 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss sentrum frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Haugamoen og Voss sentrum frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Mølster og Mølstertunet (Voss Folkemuseum) frå Mølsterberget
 • Voss sentrum med Torget og Hestavangen frå Mølstertunet
 • Voss Stasjon og Park Hotel Vossevangen frå Mølsterberget (Uttrågata)
 • Date: 29.05.2016

 • Kyte Norheim med Hedleberget oppe til høgre
 • Hedleberget Opning av kultursti (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Ordførar Hans Erik Ringkjøb (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Ordførar Hans Erik Ringkjøb (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Ordførar Hans Erik Ringkjøb føretek den offisielle opninga av kulturstien med å kløyva ei skiferplate (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Ordførar Hans Erik Ringkjøb føretek den offisielle opninga av kulturstien med å kløyva ei skiferplate (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Fellsteigen Infotavle (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Ved Norheim Infotavle (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Det Nye Dynamitthuset (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Det Nye Dynamitthuset (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - I smidja (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - I smidja (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Borehuset med kompressoren (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Nytt Dynamitthus (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Ved det Nye Dynamitthuset (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Ved Storeplanen (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Storeplanen (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Ved Storehjulet (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Restar etter Storehjulet (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Storehjulet Infotavle (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Ved Vælesbertet Infotavle (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Vælesberget (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Vælesberget Infotavle (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Ved Nedkvitnesberget Infotavle (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Nedkvitnesberget Infotavle (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - På veg mot Songvesbrakka (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Ved Songvesbrakka (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Songvesbrakka (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Songvesbrakka(Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Konsert med Kristoffer Kleiveland og Arne Anderdal ved Songvesbrakka (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Konsert med Kristoffer Kleiveland og Arne Anderdal ved Songvesbrakka (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Konsert med Kristoffer Kleiveland og Arne Anderdal ved Songvesbrakka (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Konsert med Kristoffer Kleiveland og Arne Anderdal ved Songvesbrakka (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Sigurdbenken (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Sigurdbenken Infotavle (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Sigurdbenken tipp (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Sigurdbenken Køyring på tipp (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Sigurdbenken køyring på tipp (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Sigurdbenken Skanting (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Sigurdbenken Kløyving (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Mot Kvilehytta og Songvehytta (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Museet med infotavle (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Museet (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Museet (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Museet (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Museet (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Museet(Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Museet(Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Sal i Skifferbrakka (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Sal i Skifferbrakka (Kyte Norheim Voss)
 • Hedleberget Opning av kultursti - Sal i Skifferbrakka (Kyte Norheim Voss)
 • Date: 28.05.2016

 • Vårdag og pløying med Voss Fjordhestelag på Dyrvedalen (Hest Fjording Husdyr Fauna)
 • Vårdag og pløying med Voss Fjordhestelag på Dyrvedalen (Hest Fjording Husdyr Fauna)
 • Vårdag og pløying med Voss Fjordhestelag på Dyrvedalen (Hest Fjording Husdyr Fauna)
 • Vårdag og pløying med Voss Fjordhestelag på Dyrvedalen (Hest Fjording Husdyr Fauna)
 • Vårdag og pløying med Voss Fjordhestelag på Dyrvedalen (Hest Fjording Husdyr Fauna)
 • Vårdag og pløying med Voss Fjordhestelag på Dyrvedalen (Hest Fjording Husdyr Fauna)
 • Vårdag og pløying med Voss Fjordhestelag på Dyrvedalen (Hest Fjording Husdyr Fauna)
 • Bordalen Skule Utstilling (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Utstilling (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Utstilling (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Utstilling (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Utstilling (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Utstilling (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Utstilling (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Utstilling (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Utstilling (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Utstilling (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Utstilling (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Utstilling (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Utstilling (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Utstilling (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Utstilling (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Utstilling (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Utstilling (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Utstilling (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Utstilling (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Utstilling (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Utstilling (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Utstilling (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Bordalen Skule Kafe Underhaldning Allsong (Festdag på Bordalen Skule)
 • Date: 27.05.2016

 • Granvinsvatnet mot Nesheimshorgi Nesheim og Øvre Vassenden
 • Osafjorden med Vassfjøro bak frå Bruravik (Hardanger)
 • Ulvik med Skorafjellet Sveigsfjellet Vassfjøro og Kristinuten bak (Hardanger)
 • Ulvikapollen og Ulvikafjorden (Hardanger)
 • Øydve (Ulvik) (Hardanger)
 • Øydve Blomstring (Ulvik)
 • Øydve (Ulvik) (Hardanger)
 • Osafjorden og Ulvikapollen frå Kleppe (Ulvik Ulvikafjorden Åsen Kristinuten) (Hardanger)
 • Osafjorden Ulvikafjorden Ulvikapollen og Solsævatnet frå Kristinuten (Ulvik) (Hardanger)
 • Holmen Kvåleskjeret Skjelaviki Ulvikapollen frå Kristinuten (Ulvik) (Hardanger)
 • Tysseviki og Køylabukti frå Kristinuten (Ulvik) (Hardanger)
 • Kristinuten med Vassfjøro bak (Hardanger)
 • Osafjorden frå Kristinuten (Osanuten Blåfjellet Onen) (Ulvik) (Hardanger)
 • Osafjorden Osa og Osanuten frå Kristinuten (Hardanger)
 • Osa frå Kristinuten (Ulvik Salbuviki Storøyri) (Hardanger)
 • Sygnestveit frå Kristinuten (Osa Ulvik) (Hardanger)
 • Storeflåtten frå Kristinuten (Ulvik Ullensvang) (Hardanger)
 • Grimsnuten og Midtfjell frå Kristinuten (Ulvik) (Hardanger)
 • Blomstring i Ulvik (Hardanger)
 • Blomstring i Ulvik (Hardanger)
 • Blomstring i Ulvik (Hardanger)
 • Blomstring i Ulvik (Hardanger)
 • Vallaviki med Hardangerbrua og Eidfjorden bak (Hardanger)
 • Vallaviki med Eidfjorden bak (Hardanger)
 • Date: 26.05.2016

 • Nærøyfjorden frå Gudvangen
 • Tufeelvi og Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Tufeelvi og Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Bakka og Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Nærøyfjorden og Tufte frå Rimstigen
 • Tufte og Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Bakka og Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Bakka og Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Tufte og Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Bakka kyrkje og Nærøyfjorden
 • Gudvangen og Nærøydalen (Ramsøy Nærøydalselvi Skottilja)
 • Gudvangen med Nærøydalselvi og Nærøyfjorden
 • Ramsøy og Nærøyfjorden (Gudvangen)
 • Ramsøy og Nærøyfjorden (Gudvangen)
 • Date: 25.05.2016

 • Voss frå Tyrlingen
 • Sætre med Voss bak
 • Skulestadmo Kvitheim frå Øvsthus med Gråsida og Hangurstoppen bak
 • Lirhus og Lofthus med Borstrondi og Lønahorgi bak (Kvitheim Skulestadmo)
 • Mølster (Voss)
 • (P) Voss frå Hanguren
 • Rogne Hagebyen Tvildemoen og Bryn frå Hanguren (Voss)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss sentrum frå Mølsterberget
 • Date: 24.05.2016

 • Kvitheim (Skulestadmo) frå Dugstad
 • Melsvatnet mot Gråsida (Skulestadmo
 • (P) Melsvatnet mot Gråsida Hangurstoppen Hanguren Bavallen og Borstrondi (Skulestadmo)
 • Norekvål og Eensmoen (Borstrondi Skulestadmo Nordrekvål Æensmoen Ænsmoen)
 • Een (Skulestadmo Borstrondi Æn Æen)
 • Kyr og kalvar på beite ved Een (Skulestadmo Borstrondi Æn Æen Husdyr Fauna)
 • Travhest på beite ved Flatekvål (Skulestadmo Borstrondi)
 • Travhest på beite ved Flatekvål (Skulestadmo Borstrondi)
 • (P) Skulestadmo frå Klepp (Borstrondi Kvitheim
 • Een og Norekvål frå Klepp (Skulestadmo Borstrondi Æn Æen Nordrekvål Eensmoen Ænsmoen Æensmoen)
 • Skulestadmo (sentrum) frå Klepp
 • (P) Skulestadmo frå Klepp (Borstrondi Kvitheim Bavallen Hanguren Hangurstoppen)
 • Bavallen med Hangurstoppen frå Klepp (Skulestadmo Hanguren Tråstølsvegen)
 • Tråstølen frå Klepp (Skulestadmo Tråstølsvegen)
 • Tråstølsvegen frå Klepp (Skulestaddmo Bavallen)
 • Date: 23.05.2016

 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss sentrum med Torget frå Mølsterberget
 • Store Ringheim (Voss)
 • Ringheim mot Kvitheim (Voss Skulestadmo)
 • Borstrondi frå Bavallsvegen (Skulestadmo)
 • Skulestadmo med Nye Voss VGS med Kvitheim bak (Voss Jordbruksskule Gjerdesflatane)
 • Date: 22.05.2016

 • 6-Vatnsrunden Snart klar for start (Sykkel Turritt)
 • 6-Vatnsrunden Snart klar for start (Sykkel Turritt)
 • 6-Vatnsrunden Snart klar for start (Sykkel Turritt)
 • 6-Vatnsrunden Starten har gått (Sykkel Turritt)
 • 6-Vatnsrunden Starten har gått (Sykkel Turritt)
 • 6-Vatnsrunden Starten har gått (Sykkel Turritt)
 • 6-Vatnsrunden Starten har gått (Sykkel Turritt)
 • 6-Vatnsrunden Starten har gått (Sykkel Turritt)
 • 6-Vatnsrunden Starten har gått (Sykkel Turritt)
 • Stalheimskleiva Opp (Trippel) på Sykkel - Kristian Skjeldal
 • Stalheimskleiva Opp (Trippel) på Sykkel - Tobias Nyborg
 • Stalheimskleiva Opp (Trippel) på Sykkel - Leif Bjørn Grindeland
 • Stalheimskleiva Opp (Trippel) på Sykkel - Skjalg Espeland og Daniel Dukstad
 • Stalheimskleiva Opp (Trippel) på Sykkel - Knut Lussand Selheim
 • Stalheimskleiva Opp (Trippel) på Sykkel - Magnar Lussand Selheim
 • Stalheimskleiva Opp (Trippel) på Sykkel - Turid Salbu
 • Stalheimskleiva Opp (Trippel) på Sykkel - Silja Hønsi
 • Stalheimskleiva Opp - Målstreken
 • Stalheimskleiva Opp - Målområdet
 • Stalheimskleiva Opp - Målområdet
 • Stalheimskleiva Opp (Trippel) på Rulleski - Kristian Skjeldal
 • Stalheimskleiva Opp (Trippel) på Rulleski - Tobias Nyborg
 • Stalheimskleiva Opp (Trippel) på Rulleski - Skjalg Espeland
 • Stalheimskleiva Opp (Trippel) på Rulleski - Leif Bjørn Grindeland
 • Stalheimskleiva Opp (Trippel) på Rulleski - Eirik Aasbrein
 • Stalheimskleiva Opp (Trippel) på Rulleski - Magnar Lussand Selheim
 • Stalheimskleiva Opp (Trippel) på Rulleski - Daniel Dukstad
 • Stalheimskleiva Opp (Trippel) på Rulleski - Silja Hønsi
 • Stalheimskleiva Opp (Trippel) på Rulleski - Turid Salbu
 • Stalheimskleiva Opp Løping - Lars Erik Skjervheim
 • Stalheimskleiva Opp Løping - Erling Hisdal
 • Stalheimskleiva Opp Løping - Hans Inge Klette
 • Stalheimskleiva Opp Løping - Jakob Rongve Bryn
 • Stalheimskleiva Opp Løping - Tore Akerlie
 • Stalheimskleiva Opp Løping - Leif Bjørn Grindeland
 • Stalheimskleiva Opp Løping -
 • Stalheimskleiva Opp Løping - Dag-Henry Nilsen
 • Stalheimskleiva Opp Løping - Kristian Skjeldal
 • Stalheimskleiva Opp Løping - Olve Ure
 • Stalheimskleiva Opp Løping - Kjell Erling Mundal
 • Stalheimskleiva Opp Løping - Arnstein Aas
 • Stalheimskleiva Opp Løping - Daniel Dukstad
 • Stalheimskleiva Opp Løping - Sindre Hydle
 • Stalheimskleiva Opp Løping - Fredrik Galaaen Røthe
 • Stalheimskleiva Opp Løping - Daniel Hanstveit og Sindre Ure Søtvik
 • Stalheimskleiva Opp Løping - Emma Hanstveit og Anna Hanstveit
 • Stalheimskleiva Opp Løping - Jori Mørkve
 • Stalheimskleiva Opp Løping - Kjerland Kvelvane
 • Stalheimskleiva Opp Løping - Stian Gjøstein og Arild Vaktskjold
 • Stalheimskleiva Opp Løping - Tiril Vesterheim Skjerven
 • Stalheimskleiva Opp Løping - Jenny Stueland Søreng Sander Gravelsæter Silja Maria Gravelsæter
 • Stalheimskleiva Opp Løping - Målområdet
 • Date: 21.05.2016

 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss sentrum frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss Gymnas frå Hanguren med ny skule under bygging (Hangursrestauranten)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss Sjukehus Voss Sjukehein Sivlevegen Ringheimsvegen Rognsbakken Lundarvegen Lekvebakken Nedre Mølstervegen frå Mølsterberget
 • Mølstertunet (Voss Folkemuseum) frå Mølsterberget
 • Voss sentrum frå Mølsterberget (Torget Vangsgata Tinghuset Sosialbygget Lokstallen)
 • Voss Stasjon Uttrågata Park Hotel Vossevangen frå Mølsterberget
 • Voss Stasjon Evangervegen Avishuset Hordaland Bergensbana Tog på veg mot Bergen frå Mølsterberget
 • Vårmarihand (Orchis mascula) i Mølsterberget (Flora)
 • Raud jonsokblom (Silene dioica) i Hangurslia (Flora)
 • Date: 20.05.2016

 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter - Veteranbilar på veg opp Skjervet
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter - Veteranbilar på veg opp Skjervet
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter - Veteranbilar på Skjervet
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter - Servering av lokalmat
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter - Underhaldning ved Sjur Hjeltnes på scena
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter - Underhaldning ved elevar frå Granvin Kulturskule med god hjelp frå Sjur Hjeltnes og Arnstein Klovning
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter - Underhaldning ved elevar frå Granvin Kulturskule med god hjelp frå Arnstein Klovning
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter - Torbjørn Seim fortel litt om historia til Skjervet
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter - Vegdirektør Terje Moe Gustavsen
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter - Snorklypping eller rettare sagt saging
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter - Snorklypping eller rettare sagt saging
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter - Så var Skjervet offisielt opna
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter - Så var Skjervet offisielt opna
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter - Skjervsfossen sett frå Hylla
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter - På veg nedover mot Skjervsfossen
 • Skjervet Opning av den nye rasteplassen med vandringsruter - Skjervsfossen
 • Date: 19.05.2016

 • Granvinsvatnet mot Nesheim og Øvre Vassenden (Granvin)
 • Håstadbø (Håstabba) Nedlagt småbruk mellom Kvanndal og Lussand (Hardanger)
 • Håstadbø (Håstabba) Nedlagt småbruk mellom Kvanndal og Lussand (Hardanger)
 • Håstadbø (Håstabba) Nedlagt småbruk mellom Kvanndal og Lussand (Hardanger)
 • Håstadbø (Håstabba) Nedlagt småbruk mellom Kvanndal og Lussand (Hardanger)
 • Kvanndal og Granvinsfjorden sett frå fjellparti ved Håstadbøstølen (Håstabbastølen) (Hardanger)
 • Kvanndal Granvinsfjorden Utnefjorden Oksen sett frå fjellparti ved Håstadbøstølen (Håstabbastølen) (Hardangerfjorden)
 • Kvanndal småbruk sett frå fjellparti ved Håstadbøstølen (Håstabbastølen) (Hardanger)
 • Kvanndal sett frå fjellparti ved Håstadbøstølen (Håstabbastølen) (Hardanger)
 • Kvanndal med bilferja Utne på veg mot kai sett frå fjellparti ved Håstadbøstølen (Håstabbastølen) (Hardanger)
 • Kvanndal med bilferja Utne på veg mot kai sett frå fjellparti ved Håstadbøstølen (Håstabbastølen) (Hardanger)
 • Kvanndal med bilferja Utne til kai sett frå fjellparti ved Håstadbøstølen (Håstabbastølen) (Hardanger)
 • Utnefjorden Oksen (Hardangerfjorden) sett frå fjellparti ved Håstadbøstølen (Håstabbastølen) (Hardanger)
 • Håstadbøstølen (Håstabbastølen) (Hardanger)
 • Håstadbøstølen (Håstabbastølen) (Hardanger)
 • Granvinsfjorden og Folkedal (Hardanger)
 • Granvinsfjorden Granvin Nesheimshorgi og Granvinsvatnet (Hardanger)
 • Granvin Sagbruk Granvinsfjorden Eide (Hardanger)
 • Granvin Eide Granvinselva (Hardanger)
 • Granvin sentrum (Sjukeheimen Coop Marked Jaunsen Gjestgjevarstad Heradshuset) (Hardanger)
 • Granvin Skule Voss vidaregåande skule ((Elektrolinja i Granvin) (Heradshuset) (Hardanger)
 • Røynstrand bustadfelt (Granvin) (Hardanger)
 • Røynstrand bustadfelt (Granvin) (Hardanger)
 • Kjerland (Granvin) (Hardanger)
 • Granvinsfjorden sett frå mastepunkt til fjordspennet (Hardanger)
 • Granvinsfjorden sett frå Langaberget (Hardanger)
 • Date: 18.05.2016

 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Mølstertunet (Voss Folkememuseum) frå Mølsterberget
 • Voss sentrum frå Mølsterberget
 • Vangen Skule Tundal gravplass og Voss Gymnas med ny skule under bygging
 • Voss Stasjon Park Hotel Vossevangen Voss Kulturhus Fleisher's Hotel Evangervegen frå Mølsterberget
 • Kvitheim frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Date: 17.05.2016

 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Barnetoget (Syttande Mai Badnatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Folketoget og Russetoget (Syttande Mai Folkatoget Russatoget)
 • Idrottsplassen Høgtiding av Dagen Leiar i 17. mai-nemnda, Torgils Bryn (Syttande Mai)
 • Idrottsplassen Høgtiding av Dagen Musikk innslag ved Voss (Syttande Mai)
 • Idrottsplassen Høgtiding av Dagen Asle Bergstrøm skal dela ut idrettsprisar frå Edvard B. Hegboms minnefond (Syttande Mai)
 • Idrottsplassen Høgtiding av Dagen Nils Dagfinn Dregelid fekk Edvard B. Hegbom sin Heiderspris og Olve Ure fekk Edvard B. Hegbom sitt Stipend (Syttande Mai)
 • Idrottsplassen Høgtiding av Dagen Leiar i MKU Vidar Skeie (Syttande Mai)
 • Idrottsplassen Høgtiding av Dagen Emma Skjoldli Kristine Antun Une Kvelvane Silje Stråtveit og Hilde Fosse fekk kommunale stipend (Syttande Mai)
 • Idrottsplassen Høgtiding av Dagen Tale for dagen ved Anne Arneberg (Syttande Mai)
 • Date: 16.05.2016

 • Vik frå Storesvingen (Vik kommune)
 • Vikøyri sentrum (Vik kommune)
 • Framfjorden mot Arnafjord og Krokeggi
 • Framfjorden og Arnafjorden frå Lee
 • Framfjord frå Lee (Framfjorden)
 • Framfjord frå Lee (Framfjorden)
 • Framfjord frå Lee (Framfjorden)
 • Lee (Framfjorden)
 • Restar etter dei gamle talkum gruvene ovanfor Lee (Framfjorden)
 • Restar etter dei gamle talkum gruvene ovanfor Lee (Framfjorden)
 • Restar etter dei gamle talkum gruvene ovanfor Lee (Framfjorden)
 • Restar etter dei gamle talkum gruvene ovanfor Lee (Framfjorden)
 • Restar etter dei gamle talkum gruvene ovanfor Lee (Framfjorden)
 • Restar etter dei gamle talkum gruvene ovanfor Lee (Framfjorden)
 • Framfjorden og Arnafjorden sett frå parti ved Lee
 • Framfjord sett frå parti ved Lee (Framfjorden)
 • Framfjord sett frå parti ved Lee (Framfjorden)
 • Framfjord og Holane sett frå parti ved Lee (Framfjorden)
 • Hauglum med Arnafjorden bak (Framfjorden)
 • Hauglum med Arnafjorden og Krokeggi bak (Framfjorden)
 • Indrefjorden med Svensbø Åshagen Ryneset bak oppe ligg Bungane og Krokeggi (Arnafjorden)
 • Minnesmerket med Rasstova på Arnfjord (Arnafjorden)
 • Nese (Arnafjorden)
 • Nese (Arnafjorden)
 • Arnafjorden og Framfjorden sett på veg mot Rosete
 • Arnafjorden Framfjorden og Indrefjorden sett på veg mot Rosete
 • Arnafjorden Framfjorden og Indrefjorden sett på veg mot Rosete
 • Rosete (Støl) (Arnafjorden)
 • Arnafjorden Framfjorden og Indrefjorden sett frå Rosete
 • Rosete mot Framfjorden (Arnafjorden)
 • Date: 15.05.2016

 • Vikesland mot Auralndsfjorden og Flåm
 • Høgsete mot Auralndsfjorden og Flåm
 • Joasete stølar (Flåm/Aurland)
 • Joasete stølar (Flåm/Aurland)
 • Aurlandsfjorden med båt på veg mot Flåm
 • Flåm og Aurlandsfjorden sett nedanfor Joasete
 • Flåm Hamn Flåm Stasjon og Aurlandsfjorden sett nedanfor Joasete
 • Flåm Hamn Flåm Stasjon og Aurlandsfjorden sett nedanfor Joasete
 • Flåm og Aurlandsfjorden sett nedanfor Joasete
 • Flåm småbåthamn sett nedanfor Joasete
 • Vikesland med Auralndsfjorden bak
 • Hovdungo stølar med Auralndsfjorden bak
 • Aurland og Aulandsfjorden frå Hovdungo
 • Aurland og Aulandsfjorden frå Hovdungo
 • Aurland og Aulandsfjorden frå Hovdungo
 • Aurlandsvangen med Vangen kyrkje sett frå Hovdungo (Aurland Kyrkje)
 • Aurlandsvangen frå Hovdungo (Aurland)
 • Aurland Stadion Aurland barne- og ungdomsskule Hopastovo og Sogn Jord- og Hagebruksskule (Nimælinjen, Hokajæao Gravhaujen Frukthajen Sekekdao og Gartneriet) frå Hovdungo
 • Aurland Stadion Aurland barne- og ungdomsskule frå Hovdungo
 • Sogn Jord- og Hagebruksskule frå Hovdungo (Aurland)
 • Aurlandsfjorden frå Hatleteigen (Aurland)
 • Nærøyfjorden frå Gudvangen
 • Date: 14.05.2016

 • Voss frå Bordalen
 • Tullipaner i Lekvbakken (Hageblomar Flora Tulipaner)
 • Blomstereng på Rogne (Voss Blomstring Vårbilete)
 • Blomstereng på Rogne (Voss Blomstring Vårbilete)
 • Russen har innteke rundkøyringa i Skulestadmo (Raudrussen)
 • Voss frå Hanguren
 • Karibyen (Tvildemoen) frå Hanguren (Voss)
 • Rogne vidaregånde skule frå Hanguren (Rognsbakken Ringheimsvegen Lundarhaugen)
 • Voss Handelshus frå Hanguren (Palmafossen Brynalii Brynamoen)
 • Mølstertunet (Voss Folkemuseum
 • Desse kosa seg i skuggen mellom bygningane på Mølstertunet (Voss Folkemuseum Fauna Husdyr Sauer Lamb)
 • Mølster (Voss)
 • Skulestadmo frå Ringheimsvegen (Gjerdalsflatane Gjerdebu Dagavdeling Nye Vosss VGS Voss Jordbruksskule Kvitheim)
 • Voss frå Mølster (Kveldsbilete Nattbilete)
 • Fyrverkerishow nedanfor Park Hotel Vossevangen sett frå Mølster
 • Fyrverkerishow nedanfor Park Hotel Vossevangen sett frå Mølster
 • Fyrverkerishow nedanfor Park Hotel Vossevangen sett frå Mølster
 • Fyrverkerishow nedanfor Park Hotel Vossevangen sett frå Mølster
 • Fyrverkerishow nedanfor Park Hotel Vossevangen sett frå Mølster
 • Fyrverkerishow nedanfor Park Hotel Vossevangen sett frå Mølster
 • Date: 13.05.2016

 • Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim Vasslii Tvilde Bømoen)
 • Borstrondi frå Hangurstoppen (Hanguren Skulestadmo)
 • Kvitheim Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Nye Voss VGS Voss Jordbruksskule)
 • Palmafossen Bømoen Kvitlii frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Hangurstoppen med Lønahorgi og Ekspressheisen (Hanguren Voss Resort)
 • Hanguren mot Valberget og Slettafjellet frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss Sjukehus Lundarhaugen frå Mølsterberget (Ringheimsvegen Sivlevegen Lundarvegen Rognsbakken Sjukehusvegen)
 • Voss sentrum frå Mølsterberget (Torget Vangsgata Uttrågata)
 • Voss Stasjon Uttrågata Park Hotel Vossevangen frå Mølsterberget (Voss Kulturhus)
 • Date: 12.05.2016

 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss Sjukehus Voss Sjukeheim og Lundarhaugen frå Mølsterberget (Ringheimsvegen Sivlevegen Rognsbakken Lundarvegen Teigabrekko)
 • Voss sentrum frå Mølsterberget (Sverresplass Domuskrysset Vangen Skule Voss Gymnas)
 • Voss sentrum frå Mølsterberget (Lokstallen Voss Ungdomsskule Vangen Skule Tinghuset Sosialbygget Hestavangen Torget Vangskyrkja Voss Idrottsplass))
 • Voss sett ovanfor Mølster (Vangskyrkja Uttrågata Tingheuset Voss Ungdomsskule Fengselstomta Park Hotel Vossevangen Prestegardsmoen)
 • Tresopp (Flora Mjølfjell)
 • Hageblomar Prestekragar (Flora Lekvebakken Voss)
 • Date: 11.05.2016

 • Volli (Reimegrend Raundalen)
 • Rjoåni med Rjoandefossen (Mjølfjell)
 • Mjølfjell Ungdomsherberge
 • Kleivelv1 nedanfor Mjølfjell Ungdomsherberge (Kleivelva)
 • Blomstereng på Rogne (Voss Blomstring Vårbilete)
 • Blomstereng på Rogne (Voss Blomstring Vårbilete)
 • Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim)
 • Flatekvål frå Hangurstoppen (Hanguren Skulestadmo Borstrondi)
 • Een Ensmidja og Norekvål frå Hangurstoppen (Hanguren Skulestadmo Borstrondi Æn Æen Ænsmidja Eensmidja)
 • Dugstad frå Hangurstoppen (Hanguren Skulestadmo Kvitheim)
 • Dugstad Lofthus og Lirhus frå Hangurstoppen (Hanguren Skulestadmo Kvitheim)
 • Voss frå Hanguren
 • Rogne og Lundarhaugen frå Hanguren (Voss)
 • Karibyen (Tvildemoen) frå Hanguren (Voss Skigutane)
 • Palmafossen med Godsterminalen og Nobi (tidlegare Voss Cement) frå Hanguren (Jernbaneverket sentrallager)
 • Mølster med Mølstertunet (Voss Folkemuseum)
 • Voss frå Mølster med lamb på beite (Husdyr Fauna)
 • Mølster (Mølstervegen Voss)
 • Ringheim (Eggjane Kleivi Voss)
 • Date: 10.05.2016

 • Voss frå Mølsterberget
 • Lundarheugen frå Mølsterberget (Ringheimsvegen Sverresbakken) (Voss)
 • Sivlevegen og Ringheimsvegen frå Mølsterberget (Lundarvegen Rognsbakken) (Voss)
 • Ringheimsvegen Olav's Park og Lokstallen frå Mølsterberget (Voss)
 • Haugamoen frå Mølsterberget (AMFI Voss Meieriet HMV Bil Fredheim) (Voss)
 • Voss Gymnas med ny skule under bygging sett frå Mølsterberget (Voss)
 • Ola Banen Kunstgrasbanen og Voss Idrottshall sett frå Mølsterberget (Voss)
 • Park Hotel Vossevangen Bergensbanen Holbergsplassen frå Mølsterberget (Voss)
 • Skulestadmo med nye Voss VGS (Voss Jordbruksskule) og Kvitheim frå Ringheimsvegen
 • Kvitheim frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Date: 09.05.2016

 • Mjølfjell Stasjon mot Rjoandeggi
 • Vetla og Stora Hegg (Reimegrend Raundalen)
 • Reimegrend sett frå Stora Hegg (Raundalen)
 • Reimegrend (Raundalen)
 • Kløve med Svartaberget og Klyvsnolten bak
 • Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitlii)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Voss VGS Voss Jordbruksskule Kvitheim)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Nedkvitnesvegen Dugstadfossen Melsvegen Båtskotstræet)
 • Hangurstoppen mot Ekspressheisen og Lønahorgi (Hanguren Voss Resort)
 • Hanguren frå Hangurstoppen (Voss)
 • Hanguren utanfor Hangursrestauranten (Voss)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss sentrum frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Date: 08.05.2016

 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Konfirmasjon)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Konfirmasjon)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Konfirmasjon)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Konfirmasjon)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Konfirmasjon)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Konfirmasjon)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Konfirmasjon)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Konfirmasjon)
 • Konfirmasjon i Vangskyrkja (Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Konfirmasjon)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Konfirmasjon)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Konfirmasjon)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Konfirmasjon)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Konfirmasjon)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Konfirmasjon)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Konfirmasjon)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Konfirmasjon)
 • Konfirmantar i Vangskyrkja (Konfirmasjon)
 • Skiløpere på veg oppover mot Finnbuene (Vikafjellet)
 • Telegrafhytta mot Sendedalen (Vikafjellet)
 • Målsetevatet med Sopandefjellet bak (Vikafjellet)
 • Vik frå Storesvingen
 • Vik sentrum (Vikøyri) frå Storesvingen
 • Vik (Vikøyri)
 • Vikøyri sett på veg opp Sutastigen
 • Vikøyri Vikjabukti og Sognafjorden sett frå Midfjellet
 • Vikøyri Vikjabukti sett frå Midfjellet
 • Vikøyri og Sognefjorden sett frå Midfjellet
 • Vikøyri Vikjabukti Eggjakleiv og Sognefjorden sett frå frå toppen på Kyrelvi
 • Vikøyri Vikjabukti Eggjakleiv og Sognefjorden sett frå frå toppen på Kyrelvi
 • Vikøyri Eggjakleiv og Sognefjorden sett frå parti på Brandholten
 • Brandholten 612 moh. i retning mot Vikafjellet
 • Skorge stølar (Vik Kommune)
 • Vikjabukti småbåthamn (Vik Kommune)
 • Hopperstad Stavkyrkje (Vik Kommune)
 • Trollapresten (Vikafjellet)
 • Fosse med Trollapresten bak (Vikafjellet)
 • Holedalen og Kvassdalen frå Halsabakkane (Hola Sendeelvi Storelvi)
 • Date: 07.05.2016

 • Hageland opnar snart opp dørene (Bjørg Rykke Ordførar Hans-Erik Ringkjøb Hagesenter leiar Steinar Tvetene) (Rykke Gartneri og Hagesenter Palmafossen)
 • Hageland opnar snart opp dørene (Bjørg Rykke Hagesenter leiar Steinar Tvetene Ordførar Hans-Erik Ringkjøb) (Rykke Gartneri og Hagesenter Palmafossen)
 • Hageland opnar snart opp dørene, tale ved Ordførar Hans-Erik Ringkjø med Bjørg Rykke til venstre (Rykke Gartneri og Hagesenter Palmafossen)
 • Hageland ordførar Hans-Erik Ringkjø klypper snora og opnar Hageland (Rykke Gartneri og Hagesenter Palmafossen)
 • Hageland Bjørg Rykke takkar og overbringer blomar til Ordførar Hans-Erik Ringkjø etter snorklyppinga (Rykke Gartneri og Hagesenter)
 • Hageland Dørene er opna for publikum, og dei strøyma til det nye Hagelandet (Rykke Gartneri og Hagesenter)
 • Hageland har opna dørene og me tek ein tur inn butikken (Rykke Gartneri og Hagesenter)
 • Hageland har opna dørene og me tek ein tur inn butikken (Rykke Gartneri og Hagesenter)
 • Hageland har opna dørene og me tek ein tur inn butikken (Rykke Gartneri og Hagesenter)
 • Hageland har opna dørene og me tek ein tur inn butikken (Rykke Gartneri og Hagesenter)
 • Hageland har opna dørene og me tek ein tur inn butikken (Rykke Gartneri og Hagesenter)
 • Hageland har opna dørene og me tek ein tur inn butikken (Rykke Gartneri og Hagesenter)
 • Hageland har opna dørene og me tek ein tur inn butikken (Rykke Gartneri og Hagesenter)
 • Hageland har opna dørene og me tek ein tur inn butikken (Rykke Gartneri og Hagesenter)
 • Hageland har opna dørene og me tek ein tur inn butikken (Rykke Gartneri og Hagesenter)
 • Hageland har opna dørene og me tek ein tur inn butikken (Rykke Gartneri og Hagesenter)
 • Hageland har opna dørene og me tek ein tur inn butikken (Rykke Gartneri og Hagesenter)
 • Hageland har opna dørene og me tek ein tur inn butikken (Rykke Gartneri og Hagesenter)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Bordalen sett frå Roe (Rode Voss)
 • Tillung (Bordalen Voss)
 • Bordalselvi Rio (Rjodo) og Skjemmehovudet (Bordalen)
 • Vele og Olde (Bordalen Voss)
 • Haug og Bjørnshovden med Skjemmehovudet bak (Bordalen Voss)
 • Date: 06.05.2016

 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss Sjukehus og Voss Sjukeheim frå Mølsterberget (Sjukehusvegen Sivlevegen Rognsbakken Ringheimsvegen)
 • Ringheimsvegen Rognsbakken Lundarvegen Olavs Park Ole Bull Akademiet frå Mølsterberget
 • Kvitveis (Anemone nemorosa) i Mølsterberget (Flora)
 • Bekkeblom Soleihov (Caltha palustris) i Hangurslia (Flora)
 • Gauksyre (Oxalis acetosella) i Hangurslia (Flora)
 • Engfiol (Viola canina) i Hangurslia (Flora)
 • Neslesommerfugl (Nymphalis urticae) (Fauna Sommarfuglar)
 • Mønshaugen frå Mønsberget (Solhaugen Vivåslii Bømoen Bjørke)
 • Solhaugen frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Vivåslii frå Mønsberget
 • Møn frå Mønsberget (159/11 159/62) (Mønshaugen)
 • Møn frå Mønsberget (159/12) (Mønshaugen)
 • Møn frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Bjørkemoen frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Bjørke frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Bjørkemoen frå Mønsberget (Mønshaugen Bjørke Sandtak IHM)
 • Bømoen Burekket og Bø frå Mønsberget (Bømoen Flyplass Voss Hang og Paraglider Klubb Palmafossen Tjukkebygdi)
 • Lokaltoget passerer Ygre Stasjon (Palmafossen Tjukkebygdi)
 • Graue frå Mønsberget (Palmafossen Tjukkebygdi Grauo)
 • Skummande mønster på vatn (Bekk Kulp Stemningsbilete)
 • Date: 05.05.2016

 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss sentrum frå Mølsterberget
 • Mølster Kleivi og Eggjabakken frå Austberget (Voss)
 • Ringheim (Eggjane) Mølstervegen Kleivi og Eggjabakken frå Austberget (Voss)
 • Mølster frå Austberget (Mølstervegen Voss)
 • Mølster og Mølstertunet frå Austberget (Voss Folkemuseum)
 • Vangsvatet mot Voss frå Gjernesmoen
 • Raudstad med Voss bak (Voss Raugstad)
 • Raudstad med Bordalen bak (Voss Raugstad)
 • Sauer på beite ved Brekku med Bordalen bak (Brekke Voss Husdyr Fauna)
 • Voss med Voss Kulturhus Evangervegen Voss Stasjon (Dronebilete)
 • Fleisher's Hotel Evangervegen Gullfjordungsvegen (Dronebilete)
 • Voss Gymnas med ny skule under bygging (Dronebilete)
 • Voss Gymnas med ny skule under bygging (Dronebilete)
 • Voss Gymnas med ny skule under bygging (Dronebilete)
 • Voss Idrottsplass med Grasbanen Olabanen og Kunstgrasbanen (Dronebilete)
 • Date: 04.05.2016

 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss Gymnas med ny skule under bygging sett frå Hanguren
 • Nyre ned my boligblokk under bygging sett frå Hanguren (Voss)
 • Svartenakken sett frå Mølsterberget (Voss Sivlevegen Hangursvegen Avishuset Gullfjordungsvegen Evangervegen)
 • Hanguren utanfor Hangursrestauranten (Voss Resort)
 • Hanguren ovanfor Hangursrestauranten (Voss)
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen (Hanguren Voss Resort)
 • Kvitheim Skulestadmo Voss VGS (Voss Jordbruksskule) sett frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss VGS (Voss Jordbruksskule) sett frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren)
 • Skulestadmo nye Gjerdebu under oppføring sett frå Hanguren (Gjerdesflatane)
 • Palmafossen sett frå Hangurstoppen (Gamle Rykkesvegen Høydalane Gamle Raundalsvegen Fotballbane Kunstgras)
 • Hageland (Rykke Gartneri og Hagesenter) på Palmafossen sett frå Hangurstoppen
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss sett ovanfor Mølster Vangskyrkja Torget Sosialbygget Tinghuset Voss Ungdomsskule)
 • Date: 03.05.2016

 • Voss frå Raugstadvegen)
 • Kvåle (Voss))
 • Honve Bulken)
 • Veka (Bulken)
 • Gjerme Gjerstad og Dolve (Dyrvedalen)
 • Dolve og Gjerme (Dyrvedalen)
 • Røthe og Gjerme (Dyrvedalen)
 • Røthe med Gråsida bak (Dyrvedalen)
 • Gjerme og Dolve (Dyrvedalen)
 • Vinsand (Gossland Voss)
 • Gossland Kraftverk (Voss)
 • Vangsvatnet og Voss frå Nesthus (Gossland)
 • Date: 02.05.2016

 • Evangervegen mot Voss sett frå Seimsbrua
 • Voss Kulturhus frå Holbergsplassen
 • Voss frå Bordalen
 • Voss frå Bordalen
 • Nyrestråi og Gamle Bordalsvegen (Voss)
 • Haugamoen frå Gamle Bordalsvegen (Voss)
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Date: 01.05.2016

 • 1. Mai arrangement på Voss (Tor Schei Hellesnes Olav Undeland Jon Aske)
 • 1. Mai arrangement på Voss (Tor Schei Hellesnes
 • 1. Mai arrangement på Voss (Olav Undeland)
 • 1. Mai arrangement på Voss (Jon Aske)
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • 1. Mai arrangement på Voss (Appel ved Lillian Rogne)
 • 1. Mai arrangement på Voss (Undomsappel ved Tanya Kaldestad)
 • 1. Mai arrangement på Voss (Ordførar Hans-Erik Ringkjøb)
 • 1. Mai arrangement på Voss
 • Granvin - Nyevegen ut frå Jobergtunnelen på Holven sida
 • Granvin - Her har vegen rasa ut i Granvinsvatnet på Holven sida
 • Granvin - Her har vegen rasa ut i Granvinsvatnet på Holven sida
 • Granvin - Holven frå Nesheim der vegen har rasa ut i Granvinsvatnet
 • Nesheim (Granvin)
 • Skjervet - Ny rasteplass på toppen av skjervet (Granvin)
 • Skjervet - På toppen av Skjervsfossen (Granvin)
 • Skjervet - Nye tilrettelagde stiar opp og ned skjervsfossen med utsiktspunkter undervegs (Granvin)
 • Skjervet - Skjervsfossen frå eit av dei nye utsiktspunkta (Granvin)
 • Skjervet - Skjervsfossen (Granvin)
 • Voss frå Bordalsvegen
 • Voss Gymnas med ny skule under bygging sett frå Bordalen