Voss Now
Menu   Search
Mai 2013


Date: 31.05.2013

 • Voss (Nattbilete) sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Skulestadmo sett frå Staberget (Hanguren)
 • (P) Skulestadmo sett frå Staberget (Hanguren)
 • Lundarosen bru med lokaltog på veg mot Raundalen sett frå Ekstremstien (69-sett Bergensbanen Hanguren)
 • Ringheim Indre og Ringheim Vetle frå Ekstremstien (Skulestadmo Voss Hanguren)
 • Tornhaugen Gjerdebu dagavdeling Gjerde Barnehage og Voss Jordbruksskule frå Staberget (Skulestadmo Hanguren)
 • Voss Jordbruksskule med Ridehall Stallar og Fjøs frå Staberget (Skulestadmo Hanguren)
 • Tråakroken sett frå Staberget (Skulestadmo Hanguren)
 • Koglehaugen Motræet Strandavegen og Coo Extra sett frå Staberget (Skulestadmo Hanguren)
 • Strandavegen Biltunet Bilskadesenteret Voss og Øvsthus Trealst Byggsentersett sett frå Staberget (Skulestadmo Hanguren)
 • Skulestad Barnehage Skulestad Skule Kiwi Strandavegen og Tide Bussar sett frå Staberget (Skulestadmo Hanguren)
 • Lirhus og Lofthus (Kvitheim) sett frå Staberget (Skulestadmo Hanguren)
 • Trå (trodo) Ringheim og Gjerde sett frå Staberget (Skulestadmo Hanguren Bavallsvegen)
 • Skulestadvegen og Skjerpestunet sett frå Staberget (Skulestadmo Hanguren)
 • Flatekvål (Borstrondi) sett frå Staberget (Skulestadmo Hanguren)
 • Voss frå Hanguren
 • Kari Traa-leikane Camp på Hanguren (Voss)
 • Bekkeblom Soleihov (Caltha palustris) i Hangurslia (Flora)
 • Vanlig Gullstjerne (Gagea lutea) i Hangurslia (Flora)
 • Vanlig Maigull (Chrysoplenium alternifolium) (Flora)

  Date: 30.05.2013

 • Voss (Nattbilete) sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Berekvam Gardsbruk og Berekvam Stasjon (Flåmsdalen Flåmsbana Bergkvam)
 • Rongve Songve Haugo og Bryn sett frå Roset (Bordalen Voss Sonve)
 • Haugamoen og Tvildemoen sett frå Roset (Voss Meieri Voss Kjøt Skigutane)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Gjernes sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Svartenakken sett ovanfor Tungeteigen (Gjerdebruk vert riven) (Vossapakko)
 • Seim sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit) (Vossapakko)
 • Løvsanger (Phylloscopus trochilus)(Fauna Fuglar)
 • Løvsanger (Phylloscopus trochilus)(Fauna Fuglar)

  Date: 29.05.2013

 • Voss (Nattbilete) sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss (Nattbilete) sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Urdshovd Myrdalssvingane og Flåmsdalen
 • Kårdal (Flåmsdalen)
 • Vatnahalsen Hotel
 • Flåmsbana på veg nedover mot Reinunga frå Vatnahalsen
 • Reinungavatnet sett frå Hestaskoen (Reinungakurven)
 • Reinungavatnet ved Kjosfossen
 • Reinungavatnet og Kjosfossen (Demning Gangbru)
 • Kjosfossen med Vatnahalsen Hotel og Urdshovd oppe til høgre sett frå Gangbrua over Reinungavatnet
 • Kjosfossen (Demning Gangbru)
 • Kjosfossen (Demning Gangbru)
 • Kjosfossen mot Kjosfossen kraftstasjon (Flåmsbana Flåmsdalen)
 • Kjosfossen mot Kjosfossen kraftstasjon (Flåmsbana Flåmsdalen)
 • Myrdal Stasjon (Turistar)
 • Myrdal Stasjon (Turistar)

  Date: 28.05.2013

 • Voss (Nattbilete) sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Vossestrand sett frå Haga
 • Vossestrand (Herheim Sausjord Gavle)
 • Voss (Nattbilete) sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 27.05.2013

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Songvesborgi sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit) (Bordalen Voss Songve Sonve)
 • Vele og Gjelland frå Roset (Bordalen Voss)
 • Bjørnshovden (Bordalen Voss)
 • (P) Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Svartenakken Evangervegen Gullfjordungsvegen Hangursvegen Avishuset Hordaland sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)(Voss)
 • Lekvebakken Sivlevegen og Osavegen sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)(Voss)
 • Finne med Voss Vandrarheim og Gullfjordungen Skule sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)(Voss)
 • Gjernes Gjernesmoen sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Sau med lamb på stølsvegen til Hindartveit (Husdyr Fauna)
 • Sau på stølsvegen til Hindartveit (Husdyr Fauna)
 • Lamb på stølsvegen til Hindartveit (Husdyr Fauna)

  Date: 26.05.2013

 • Vallavik med Hardangerbrua og Eidfjorden
 • Hallanger (Ulvik Vangsbygdi)
 • Hallanger mot Hardangerbrua og Eidforden (Ulvik Vangsbygdi)
 • (P) Utsyn mot Hallanger Eidfjorden og Hardangerbrua sett nedanfor Disk
 • Hallanger sett frå parti nedanfor Disk (Ulvik Vangsbygdi)
 • (P) Eidfjorden Ingebjørgfjellet Oksen og Sørfjorden frå Disk
 • (P) Hallanger Eidfjorden Ingebjørgfjellet Oksen og Sørfjorden frå Disk
 • (P) Midtfjell Hallanger og Eidfjorden frå Disk
 • Midtfjell og Eidfjorden frå Disk
 • Midtfjell og Eidfjorden frå Midtfjell
 • Midtfjell 1255 moh. og Eidfjorden
 • (P) Midtfjell med Eidfjorden og Sørfjorden
 • Hardangerbrua sett frå Disk (Eidfjorden)
 • Dalsete med Dalsetetjørni
 • Dalsetetjørni (Dalsete)
 • Dalsete (Dalsetetjørni)
 • Hardangerbrua og Eidfjorden
 • Hardangerbrua og Eidfjorden
 • Hardangerbrua og Eidfjorden
 • Hardangerbrua og Eidfjorden
 • Hardangerbrua og Eidfjorden
 • Hardangerbrua og Eidfjorden
 • Hardangerbrua og Eidfjorden
 • Rundkøyringa inne i Vallaviktunellen
 • Rundkøyringa inne i Vallaviktunellen

  Date: 25.05.2013

 • Holedalen og Kvassdalen på veg mot Vikafjellet
 • Holedalen med Sendo bak på veg mot Vikafjellet
 • Finnbuene med Finnbufjellet bak (Vikafjellet)
 • Finnbufjellet (Vikafjellet)
 • Telegrafhytta mot Sendedalen (Vikafjellet)
 • Skjelingavatnet mot Skjelingen (Vikafjellet)
 • Skjelingavatnet (Vikafjellet)
 • Skisamling på Vikafjellet
 • Skisamling på Vikafjellet
 • Målsetevatnet (Vikafjellet)
 • Vik frå Storesvingen med Kongshaug oppe til høgre (Vik kommune)
 • Vik frå Storesvingen (Vikøyri) (Vik kommune)
 • Vikøyri frå Holstad (Vik kommune)
 • Vik sett frå Sutastien (Vikøyri) (Vik kommune)
 • Skorge (Vik kommune)
 • Vik sett frå parti på Midtfjellet (Vik kommune)
 • Vikøyri sett frå parti på Seimsfjellet (Vik kommune)
 • Vikøyri sett frå parti på Seimsfjellet (Vik kommune)
 • Vikøyri sett frå parti på Seimsfjellet (Vik kommune)
 • Skorge (Vik kommune)
 • Nyastøl (Vik kommune)
 • Nyastøl (Vik kommune)
 • (P) Kongshaug mot Kongsvatnet og Sognefjorden
 • (P) Kongshaug 857 moh. mot Sognefjorden
 • Kongshaug 857 moh. mot Kalbakk og Vidasethovden
 • (P) Kongshaug mot Sognefjorden
 • Kongshaug mot Balestrand Dragsvik og Hella (Sognefjorden Keipen Tjugatoten Tjuatoten Meneseggi Harevollnipa Hestfjellet Storholten Stav)
 • Vik sett frå toppen på Kyrelvi (Vikøyri Vik kommune)
 • Vik sett frå toppen på Kyrelvi (Vikøyri Vik kommune)
 • Vik sett frå toppen på Kyrelvi (Vikøyri Vik kommune)

  Date: 24.05.2013

 • Granvinsvatnet mot Nesheim Nesheimshorgi og Øvre Vassenden
 • Storegraven med minnestein (Granvin)
 • Folkedal med Hamre og Oksen bak
 • Hardangerfjorden med Oksen bak sett frå Håstabbaneset (Utnefjorden)
 • (P) Hardangerfjorden med Oksen og Skorasetnuten bak sett frå Håstabbaneset (Granvinsfjorden Utnefjorden)
 • (P) Hardangerfjorden med Oksen og Skorasetnuten bak sett frå Håstabbaneset (Granvinsfjorden Utnefjorden)
 • Håstabba - Det nedlagde småbruket Håstabba mellom Kvanndal og Lussand (Granvin)
 • Håstabba - Det nedlagde småbruket Håstabba mellom Kvanndal og Lussand (Granvin)
 • Håstabba - Det nedlagde småbruket Håstabba mellom Kvanndal og Lussand med Hardangerfjorden bak (Utnefjorden)(Granvin)
 • (P) Kvanndal Granvinsfjorden Oksen og Hardangerfjorden frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Kvanndal Granvinsfjorden Oksen og Hardangerfjorden frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Kvanndal Granvinsfjorden, Oksen og Hardangerfjorden frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Kvanndal sett frå fjellparti ved Håstabbastølen med bilferja Hardingen
 • Kvanndal sett frå fjellparti ved Håstabbastølen med bilferja Hardingen
 • Kvanndal sett frå fjellparti ved Håstabbastølen med bilferja Hardingen
 • Kvanndal sett frå fjellparti ved Håstabbastølen med bilferja Hardingen
 • Kvanndal sett frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Kvanndal (Sanden) sett frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • (P) Kvanndal Granvinsfjorden Oksen og Hardangerfjorden frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Hamre sett frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Utne sett frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Hardangerfjorden (Utnefjorden) sett frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Håstabbastølen med Oksen bak
 • Håstabbastølen med Skamdalshorgi bak
 • (P) Utsyn frå Gråfjellet mot Granvinsfjorden Oksen Utnefjorden Skorasetenuten Grimsnuten og Hardangerfjorden
 • Hardangerfjorden (Utnefjorden) sett frå parti på Gråfjellet
 • Gråfjellet med Oksen bak
 • Gråfjellet 723 moh. med Hardangerfjorden bak
 • (P) Utsyn frå Gråfjellet 723 moh. mot Hardangerfjorden Svartetjørni Karaldenuten og Herdabreidabak
 • Kvanndalsstølen med Skamdalshorgi bak
 • Kvanndalsstølen
 • Kvanndalsstølen med Oksen bak
 • Kvanngjelet med Hardangerfjorden bak
 • Bilferja Fitjar på Hardangerfjorden med Hamre og Seljenuten bak sett frå Kvanndal ferjeleie
 • Bilferja Fitjar og Hardingen på Hardangerfjorde (Utnefjorden)
 • Skulestadmo Kveldsstemning
 • Månen er på veg opp over Songvesåsen (Sonvesåsen)

  Date: 23.05.2013

 • Upsetedalen frå Gravhalsmunningen (Uppsetdalen Uppsetedalen Upsete Uppsete Upsetdalen Uppstedalen)
 • Voss Stasjon sett frå gangbrua
 • Voss frå Gjelle (Hjelle) (Tømmer)
 • Seim frå Gjelle (Hjelle Voss Folkehøgskule Sylvsmidja Vossapakko Evangervegen Eskelandsvegen Seimshagen)
 • Svartenakken frå Gjelle (Hjelle Evangervegen Gullfjordungsvegen Hangursvegen Avishuset Hordaland Vossapakko)
 • Fleischer's Moteller Fleisher's Hotel frå Gjell (Hjelle Evangervegen Gullfjordungsvegen Hangursvegen Groavegen Sivlevegen)
 • Ringheim Palmafossen Tvildemoen Haugamoen Bordalen Voss frå Ekstremstien (Hanguren)
 • Haugamoen med Vossafår Voss Meieri Amfi Senteret Voss Esso Meierivegen Aad Gjellesgate Industrigata frå Ekstremstien (Hanguren)
 • Ringheim Indre og Ringheim Vetle sett frå Ekstremstien (Hanguren)
 • Strandavegen (Ringheim) frå sett frå Ekstremstien (Hanguren Vangstunellen Rundkøyring Vossapakko)
 • Skulestadmo med Bavallen Borstrondi og Kvitheim sett frå Staberget (Hanguren)
 • Bavallen med Bavallstunet frå Staberget (Skulestadmo)
 • Trå (Trodo) sett frå Staberget (Hanguren)
 • Trå (Trodo) sett frå Staberget (Hanguren)
 • Skulestadmo med Skulestad Skule sett frå Staberget (Hanguren)(Anleggsarbeid på Strandavegen)
 • Skulestadmo med Coop Exra sett frå Staberget (Hanguren)(Anleggsarbeid på Strandavegen)
 • Hanguren med Hangursheisen Hangursrestauranten og Voss (Hangursheisen Hangursrestauranten Hangursbanen Gondolbanen)
 • Hanguren med Voss bak (Her spelar TV3 inn ein realityserie der vinnaren ver Kari Traa-ambassadør)

  Date: 22.05.2013

 • Myrdal (Boligar)
 • Myrdal Stasjon med Lokaltog i spor 2 (69-sett)
 • Turistar med Flåmsbana på Myrdal Stasjon

  Date: 21.05.2013

 • Berekvam gardsbruk (Bergkvam Flåmsdalen)
 • Berekvam Stasjon (Flåmsdalen)
 • Myrdal Stasjon med Lokaltog i spor 1 og Finnabotnnosi bak (69-sett)
 • Myrdal Stasjo med Lokaltog i spor 1 (69-sett)
 • Flåmsbana på veg inn til Myrdal Stasjon (Myrdalen Myrdøla)

  Date: 20.05.2013

 • Palmafossen sett frå Kvitli
 • Tjukkebygdi med Hylle Vinje Fjose Tøn Bakkatun sett frå Kvitli (Bakkatun Tjukkabygdi)
 • Ygre Stasjon på Bergensbanen (Vernet Fredet byging)
 • Raundalselva Stor vassføring i Raundalselva ved Palmafossen Kraftstasjon (Palmafossen Kraftverk Raundalselvi)
 • (P) Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Prestegardsmoen med flaumstort Vangsvatn (Voss Vangsvatnet)
 • Vangsvatnet har snart nådd skate rampen (Voss Prestegardslandet)
 • Badenymfer ved flaumstort Vangsvatn (Voss Vangsvatnet)
 • Vangsvatnet mot Voss Kulturhus (Flaumstort Vangsvatn)
 • Voss Stasjon (anleggsarbeid)
 • Upsetedalen frå Gravhalsmunningen (Uppsetdalen Uppsetedalen Upsete Uppsete Upsetdalen Uppstedalen)

  Date: 19.05.2013

 • Granvinsvatnet (Granvin)
 • Hamre (Granvin)
 • (P) Hamre Granvinsfjorden (Granvin)
 • Folkedal frå Hamre (Granvin Granvinsfjorden)
 • Hamre Granvinsfjorden (Granvin)
 • Hamre (Granvin)
 • Hamre (Granvin)
 • Hardangerfjorden Granvinsfjorden og Kvandal sett frå parti ved Vindhovden (Ullensvang Granvin)
 • Kvanndal sett frå parti ved Vindhovden (Ullensvang Granvin)
 • Vindhovden med Hardangerfjorden bak (Ullensvang)
 • Oksen mot Vindhovden Utnefjorden og Hardangerfjorden
 • Oksen 1241 moh. med Granvinsvatnet bak
 • Oksen 1241 moh. mot Veten og Sørfjorden
 • Veten mot Oksen
 • (P) Sørfjorden Utnefjorden og Hardangerfjorden frå Veten (Oksen)
 • (P) Ingebjørgfjellet og Eidfjorden frå Veten (Oksen)
 • Eidfjorden med Hardangerbrua sett frå Veten (Oksen)
 • Eidfjorden med Hardangerbrua sett frå Veten (Oksen)
 • Larsbu og Oksatjørni sett frå Veten (Oksen) (Ullensvang Granvin)
 • Middagsnuthytto med Folkedal bak (Granvin)
 • Middagsnuthytto (Mellom Seljenuten og Oksen) med Hardangerfjorden bak
 • Seljenuten mot Hardangerfjorden
 • (P) Granvinsfjorden frå Seljenuten (Hamre Folkedal Granvin Hardangerfjorden)
 • Granvinsfjorden og Hamre frå Seljenuten (Hardangerfjorden Granvin)
 • Folkedal frå Seljenuten (Granvin)
 • Folkedal frå Seljenuten (Granvin)
 • Seljesete (Hamre Støl) (Granvin)
 • Hamre og Granvinsfjorden (sett mellom Seljesete og Hamre) (Granvin)

  Date: 18.05.2013

 • Tufte og Nærøyfjorden sett frå Rimstigen
 • Tufteelvi mot Nærøyfjorden sett frå Rimstigen
 • Tufteelvi mot Nærøyfjorden sett frå Rimstigen
 • Rimstigbotnen og Skarsbakkanesett med Skarsnosi bak sett frå Rimstigen
 • Tufte med turistferja Skagastøl på Nærøyfjorden sett frå Rimstigen (Fjord1)
 • Tufte med turistferja Skagastøl på Nærøyfjorden sett frå Rimstigen (Fjord1)
 • Bakka kyrkje med turistferja Skagastøl på Nærøyfjorden sett frå Rimstigen (Fjord1)
 • Bakka med turistferja Skagastøl på Nærøyfjorden sett frå Rimstigen (Fjord1)
 • Strutsevinge (latin Matteuccia struthiopteris) ved Rimstigen (Flora)
 • Tufte og Nærøyfjorden sett frå Rimstigen
 • Nærøyfjorden mot Bakka
 • Nærøyfjorden mot Tufte og Breidskrednosi
 • Nærøyfjorden mot Tufte og Breidskrednosi
 • Turistferja Skagastøl på Nærøyfjorden utanfor Bakka (Fjord1)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) ved Bakka (Fauna Fuglar)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) ved Bakka (Fauna Fuglar)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) ved Bakka (Fauna Fuglar)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) ved Bakka (Fauna Fuglar)

  Date: 17.05.2013

 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget - Biletglimt frå Barnetoget (Syttande Mai)

 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai) Toglis Bryn og Solrunn Samnøy
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai) Steinar Rygg på hardingfele
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)

 • Konferansier Torgils Bryn (Syttande Mai)
 • Voss Musikklag spelar på Idrottsplassen (Syttande Mai)
 • Musikkinnslag ved Erlend Furuset Jensen på saksofon (Syttande Mai)
 • Prisutdelar av beste innslag i Folketoget (Syttande Mai)
 • Beste innslag i Folketoget gjekk til Voss Skiskyttarlag, her ved Terje Nyborg
 • Randi Knapstad nestleiar i Voss Idrottsråd (Syttande Mai)
 • Lars Terje Tveito fekk Edvard B. Hegbom sin heiderspris av Randi Knapstad (Syttande Mai)
 • Lars Terje Tveito fekk Edvard B. Hegbom sin heiderspris (Syttande Mai)
 • Åsne Ulvund fekk utøvarstipend frå Edvard B. Hegbom sitt minnefond (Syttande Mai)
 • Åsne Ulvund fekk utøvarstipend frå Edvard B. Hegbom sitt minnefond (Syttande Mai)
 • Sjur Røthe fekk tildelt Highland statuetten for sin innsats i skisporet (Syttande Mai)
 • Sjur Røthe fekk tildelt Highland statuetten for sin innsats i skisporet (Syttande Mai)
 • Tale for dagen ved Solrun Samnøy (Syttande Mai)

  Date: 16.05.2013

 • Myrdal (Boligar)
 • Voss Stasjon sett frå gangbrua
 • (P) Voss frå Bordalen
 • (P) Voss frå Hanguren
 • Lønavatnet frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Skulestadmo)
 • Norekvål Saue og Saue Camping sett frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Skulestadmo Nordrekvål)
 • Norheim Kyte og Todalen sett frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Lirhus og Lofthus sett frå Hangurstoppen (Kvitheim Skulestadmo Hanguren)
 • Palmafossen sett frå Hangurstoppen (Hanguren Palmafossen Skule Kiwi Rykkesvegen Tjukkebygdvegen Raundalselva Raundalselvi)
 • Hanguren med Bordalen bak
 • Voss frå Hangurslia

  Date: 15.05.2013

 • Myrdal Stasjon med Flåmsbana på veg inn i tett snødrev
 • Cruise Turister på Myrdal Stasjon i tett snødrev
 • Turister på Myrdal søker ly i snødrevet på Myrdal Stasjon
 • Myrdal Gamle skule Myrdal Fjellstove og lokaltog på veg mot Gravhalsen
 • Cruise Turister på Myrdal Stasjon

  Date: 14.05.2013

 • Myrdal Stasjon (Nattbilete)
 • Lokaltog i spor 11 på Myrdal Stasjon (69-sett)
 • Myrdal gamle skule Myrdal Fjellstove og Gravhalsen
 • Myrdalen mot Finnabotnnosi
 • Myrdal Fjellstove Myrdal gamle Skule og Myrdal Stasjon
 • Flåmsbana på veg inn til Myrdal Stasjon (17-lok)
 • Lokaltog inne på Myrdal Stasjon i spor 1 (69-sett)

  Date: 13.05.2013

 • Voss frå Mølsterberget
 • Haugamoen frå Mølsterberget (Groavegen Movegen Blomvegen Nyresbaret) (Voss)
 • Voss Stasjon Fleisher's Hotel og Voss Kulturhus frå Mølsterberget
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Nesthus og Midttun sett frå Gjelle (Hjelle Gossland Voss)
 • Seim sett frå Mølsterteigen (Sylvsmidja Voss Folkehugskule nye bruer Seimshagen Evangervegen Vossapakko)
 • Vinsand med Bordalen bak (Voss-Bulken)
 • Djukastein og Byrkje (Byrkjo Byrkjavegen)(Voss-Bulken)
 • Voss Stasjon sett frå gangbrua

  Date: 12.05.2013

 • Borstrondi og Lønavatnet frå Klepp (Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Klepp (Melsvatnet Lundarvatnet Kvitheim Bavallen)
 • Gjerdskvål frå Klepp (Skulestadmo Borstrondi)
 • Dugstad frå Klepp (Skulestadmo Kvitheim)
 • Skulestadmo frå Klepp (Melsvatnet Bilskadesenteret Biltunet Coop Extra Voss Jordbruksskule Lundarvatnet)
 • Strandavegen Kiwi Skulestadmo Skule frå Klepp (Anleggsarbeid på ny veg og Rundkøyring)
 • Strandavegen Myraplassen Coop Extra frå Klepp (Anleggsarbeid på ny veg og Rundkøyring)
 • Strandavegen Skulestadvegen Motræet Koglehaugen Voss Jordbruksskule frå Klepp (Skulestadmo)
 • Skulestadvegen frå Klepp (Skulestadmo)
 • Trå og Gjerde frå Klepp (Bavallsvegen Skulestadmo Trodo)
 • Bavallen med Bavallstunet frå Klepp (Skulestadmo)
 • Bavallen (Tråstølsvegen) frå Klepp (Skulestadmo)
 • Bavallen Nye hytter ved Tråstølsvegen sett frå Klepp (Skulestadmo)

  Date: 11.05.2013

 • Skulestadmo Borstrondi Kvitheim frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Flatekvål frå Hangurstoppen (Flatekvålsvegen Borstrondi Skulestadmo Hanguren)
 • Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren Brynalii Brynaskogen Brynamoen)
 • Voss frå Hanguren
 • Voss sentrum med Torget frå Hanguren
 • (P) Skulestadmo frå Øvsthus
 • (P) Skulestadmo med Voss Jordbruksskule sett frå Lundheim (ovanfor Øvsthus) (Strandavegen Ringheimsvegen Tornhaugen Tråakrokane Skulestadvegen)
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Dugstadfossen Melsvegen Båtskotstræet Skulestadvegen Motræet Koglehaugen Trå Trodo)
 • Skulestadmo sett frå Lundheim (ovanfor Øvsthus) (Dugstadfossen Melsvegen Båtskotstræet Strandavegen)
 • (P) Strandavegen Skulestadmo sett frå Lundheim (ovanfor Øvsthus) (Koglehaugen Motræet Skulestadvegen Myraplassen)
 • (P) Strandavegen Skulestadmo sett frå Lundheim (ovanfor Øvsthus) (Skulestadmo Skule Skulestadtunet Skulestad Fitjavegen Fitje)
 • Øvsthus med Borstrondi bak sett frå Lundheim (Skulestadmo Kvitheim)
 • Skulestadmo sett frå Svartaberget (Borstrondi)
 • Strandavegen Myraplassen Skulestadmo sett frå Svartaberget (Biltunet Coop Extra Skulestadmo Skule Skulestadtunet Motræet Koglehaugen)
 • Strandavegen Skulestadmo (her skal det koma ny rundkøyring) sett frå Svartaberget
 • Strandavegen Skulestadmo Fitje sett frå Svartaberget (Tide Bussar Kiwi Skulestadmo Skule Biltunet Bilskadesenteret)
 • Strandavegen Skulestadmo (her skal det koma ny rundkøyring) sett frå Svartaberget
 • Een frå Svartaberget (Borstrondi Skulestadmo Æn Æen 62/1)
 • Een frå Svartaberget (Borstrondi Skulestadmo Æn Æen 62/2 62/6)

  Date: 10.05.2013

 • (P) Voss frå Hanguren
 • Rognsbakken og Rognshagen frå Hanguren (Strandavegen Voss Klekkeri Voss Olje)
 • Hjellanne Rognsbakken og Rognshagen frå Hanguren (Voss)
 • Tvildemoen frå Hanguren (Regimentsvegen Voss)
 • Voss Sjukehus og Voss Sjukeheim frå Mølsterberget (Sjukehusvegen)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Svartenakken frå Mølsterberget (Hordaland Avis Avishuset Sivlevegen Kvernavegen Voss Ungdomsherberge)
 • Svartenakken frå Mølsterberget (Vossapakko Voss)
 • Finne og Seim frå Mølsterberget (Vossapakko Finnesloftet Gullfjordungen Skule Husflidskulen Voss Folkehøgskule Sylvsmidja)
 • Lydvo og Kvåle frå Mølsterberget (Rasteplass Voss)
 • Kvitveis (Anemone nemorosa) i Mølsterberget (Flora)
 • Kvitveis (Anemone nemorosa) i Mølsterberget (Flora)
 • Gauksyre (Oxalis acetosella) i Hangurslia (Flora)
 • Vårpengeurt (Noccaea caerulescens eller Thlaspi caerulescens) på Mølster (Flora)
 • Rødhyll (Sambúcus racemósa) ovanfor Mølster (Flora)
 • Hassel blomstring (Corylus avellana) ovanfor Mølster (Flora)
 • Rakle frå Hassel (Corylus avellana) ovanfor Mølster (Flora)

  Date: 09.05.2013

 • Ringheim med Kvitheim bak
 • Flatekvål sett frå Hangurstoppen (Borstrondi Skulestadmo Hanguren)
 • Melsvegen og Dugstadfossen sett frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren)
 • Melsvegen Dugstadfossen og Nedkvitnesvegen sett frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren)
 • Voss frå Hanguren
 • Lundarosen og Rognshagen sett frå Hanguren (Lundarosbrui Jernbanebru Tog 69-sett)
 • Tvilde sett frå Hanguren (Tvildesvegen Gilbaret Hanguren)
 • Palmafossen sett frå Hanguren (Gamle Rykkesvegen Høydalane Palmafossen Skule)
 • Brynalii sett frå Hanguren (Voss Cemnet Martin Lid Trelast Tollpost Palmafossen)
 • Ronge sett frå Hanguren (Rognsbakken Ringheimsvegen Sverresbakken Voss)
 • Teigabrekko og Lundarvegen sett frå Hanguren (Voss)
 • Haugamoen sett frå Hanguren (AMFI-senteret Voss Meieri HMV Bilsenter Voss Kjøt)
 • Haugateigen og Nedre Storehagen sett frå Hanguren (Bordalen)
 • Rongve sett frå Hanguren (Gamle Bordalsvegen Bordalen Voss)
 • Helgavangen og Gjernesmoen sett frå Hanguren (Voss)

  Date: 08.05.2013

 • Finse Stasjon Finse 1222 Apartement 1222
 • Finse 1222 Apartement 1222 (Jernbanevogn Minnestøtte Minnestein)
 • Vetle Finsenuten frå Finse
 • Låghellervatnet (Finse-Hallingskeid)
 • Låghellervatnet (Finse-Hallingskeid)
 • Klevavatnet mot Lille Kleven gamle Vokterbolig (Vetle Kleven Vaktarbustad)
 • Myrdal med Myrdal gamle Skule og Myrdal Stasjon
 • Myrdal Stasjon
 • Myrdalen mot Finnabotnnosi
 • Snøsmelting i Myrdalen (Myrdøla)
 • Kaldavatni mot Kaldavasshytta (Kaldavatnet Kaldevasshytta Kaldevatni)
 • Kaldavatni mot Kaldavasshytta (Kaldavatnet Kaldevasshytta Kaldevatni)
 • Kaldavasshytta (Kaldevasshytta)
 • Kaldavasshytta (Kaldevasshytta)
 • Kaldavasshytta (Kaldevasshytta)

  Date: 07.05.2013

 • Berekvam gardsbruk i Flåmsdalen (Bergkvam)
 • Myrdal Boligar
 • Myrdal mot Myrdal gamle skule Myrdal Fjellstove og Gravhalsen

  Date: 06.05.2013

 • Hangurstoppen mot Ekspressheisen
 • Voss frå Hanguren
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss Mølstertunet frå Mølsterberget
 • Voss sentrum frå Mølsterberget
 • Voss Stasjon østover sett frå gangbrua

  Date: 05.05.2013

 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)

 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmasjon i Vangskyrkja (Voss)

 • (P) Voss frå Hanguren
 • Hangursbanen Toppstasjon Hangursrestauranten med Gråsida og Gossland bak
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Songvesborgi og Songve frå Hanguren (Voss Bordalen Sonve Sonvesborgi)
 • Rokne og Songve frå Hanguren (Voss Bordalen)
 • Mølsterteigen Tyrlingen og Sætre frå Hanguren (Voss)

  Date: 04.05.2013

 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmasjon i Vangskyrkja (Voss)
 • Konfirmasjon i Vangskyrkja (Voss) (På trompet Lars Arve Styve med Frode Vik på Orgel
 • Konfirmasjon i Vangskyrkja (Voss) (På Ogel Frode Vik)
 • Konfirmasjon i Vangskyrkja (Voss) (På Trompet Lars Arve Styve)

 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Japanske turistar utanfor Vangskyrkja (Voss)

  Date: 03.05.2013

 • Vintarlege vegar Skulestadvegen Skulestadmo)
 • Ringheim sett frå Strandavegen
 • Lundarosen (Standaelvi Lundarosbrui Jernbanebru Lundarosbrua Strandaelva)
 • Mølster (Mølstervegen Voss)
 • Voss frå Mølster
 • Mølstertunet (Voss Folkemuseum)
 • Ringheim mot Kvitheim (Voss Skulestadmo)
 • Katt på Gjerde (Ringheim Skulestadmo Fauna Husdyr)
 • Katt på Gjerde (Ringheim Skulestadmo Fauna Husdyr)
 • Hestar på Ringheim med Skulestadmo bak (Ringheimsvegen Husdyr Fauna)
 • (P) Voss frå Raugstadvegen
 • Voss Kulturhus Vangsvatnet Holbergsplassen Prestegardslandet frå Raugstadvegen (Hordaland Avis Avishuset Voss Motell)

  Date: 02.05.2013

 • Nattoget på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Nattoget inne på Myrdal Stasjon
 • Myrdal Mykje snø har kome i løpet av natta (Flåmsbana)
 • Tog 62 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Beilhack 5011 på Myrdal Stasjon Vintersesongen er ikkje heilt over oppe på fjellet enno
 • Vinterstemning på Reimegrend
 • Vinterstemning på Urdland
 • Vinterstemning på Bordalen (Vele og Olde)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)

  Date: 01.05.2013

 • Voss Stasjon østover sett frå gangbrua
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Skulestadmo sett frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Borstrondi sett frå Bavallsvegen (Skulestadmo)

 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss