Voss Now
Menu   Search
Mai 2012


Date: 31.05.2012

 • (P) Hamre Folkedal og Granvinsfjorden (Sett mellom Hamre og Seljesete)
 • Hamre og Granvinsfjorden (Sett mellom Hamre og Seljesete)
 • Seljesete (Mellom Hamre og Seljenuten)(Granvin)
 • (P) Granvinsfjorden frå Seljenuten (Hardangerfjorden Hamre Folkedal)
 • Folkedal frå Seljenuten (Granvin) (Ormhaug Brekke Folkedalselva Folkedalselvi)
 • Folkedal (Hessjiljane) frå Seljenuten
 • Folkedal frå Seljenuten (Granvin)
 • Hamre frå Seljenuten
 • Kvanndal frå Seljenuten (Granvin)
 • Granvinsfjorden og Hardangerfjorden frå Seljenuten
 • Hamre Granvinsfjorden og Hardangerfjorden frå Seljenuten
 • Seljenuten mot Granvinsfjorden Kvanndal og Hardangerfjorden
 • Blomstring ved Hamre (Granvin)
 • Hamre (Granvin)

  Date: 30.05.2012

 • Voss frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Haugamoen frå Hanguren
 • Palmafossen frå Hanguren (Brynalii Brynaskogen Brynamoen)
 • Utfylling ved Vangsvatnet sett frå Hanguren
 • Utfylling ved Vangsvatnet med Seim bak sett frå Kulturhustaket
 • Nye bruer og veg under byggjing ved Seim Finne (Voss Folkehøgskule Vossapakko)
 • Arbeid på ny veg og bruer ved Seim Finne (Vossapakko)
 • Arbeid på ny veg og bruer ved Seim Finne (Vossapakko)
 • Arbeid på ny veg og bruer ved Seim (Vossapakko)
 • Evangervegen mot Voss Vandrarheim og Lindehaugen - Arbeid på ny veg og bruer ved Seim (Vossapakko) -
 • Arbeid på ny veg og bruer ved Seim (Vossapakko)
 • Evangervegen mot Voss Vandrarheim og Lindehaugen - Arbeid på ny veg og bruer ved Seim (Vossapakko)
 • Skoghogst ved Lundarosen sett frå Hanguren
 • Skoghogst ved Lundarosen med Ringheim bak
 • Skoghogst ved Lundarosen med Ringheim bak
 • Skoghogst ved Lundarosen med Ringheim bak
 • Tømmer Skoghogst ved Lundarosen (Tømmerstokkar) (Fauna)
 • Strandavegen ved Ringheim frå Tvildeeåsen (Vangstunnelen Vossapakko)
 • Voss frå Roset
 • Bjørnshovden (Bordalen) frå Roset
 • Græe frå Roset (Bordalen)
 • Reinseanlegget i Gjernesmoen sett frå Gjelle (Hjelle)(Voss Reinseanlegg)
 • Sauer på beite ovanfor Gjelle (Hjelle Husdyr Fauna)

  Date: 29.05.2012

 • Oppheimsvatnet (Stemningsbilete med Båtar)
 • Oppheimsvatnet (Stemningsbilete mot Haugsvik)
 • Tufte og Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • (P) Fossefall og Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Nærøyfjorden frå Rimstigen (Tufteelvi)
 • Nærøyfjorden frå Rimstigen (Tufteelvi)
 • (P) Nærøyfjorden frå Rimstigen (Snøfonn)
 • Skarsbakkane og Skarsnosi frå Rimstigen
 • (P) Skarsbakkane mot Rimstigbotnen og Bakkanosi
 • Skarsvotni ovanfor Skarsbakkane (Rimstigen)
 • Skarsnosi og Vardafjellet og Vardane frå parti på Rimstigfjellet
 • Rimstigfjellet og Skarsnosi
 • Breiskrednosi (Nærøyfjorden)
 • Nærøyfjorden frå Breiskrednosi 1189 moh.
 • Nærøyfjorden frå Breiskrednosi 1189 moh.
 • (P) Breiskrednosi 1189 moh. mot Nærøyfjorden Bakkanosi Rimstigfjellet Vassetfjellet Skogafjellet og Skoganosi
 • Tufte og Nærøyfjorden frå Rimstige

  Date: 28.05.2012

 • Folkedal (Granvinsfjorden)
 • Seljenuten og Hamre frå Folkedal
 • Kvanndal ved Hardangerfjorden (Naust)
 • Håstabbastølen (Kvanndal Granvin Herad)
 • Håstabbastølen med Oksen bak (Kvanndal Granvin Herad)
 • (P) Kvanndal Granvinsfjorden Oksen og Hardangerfjorden frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Kvanndal frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Kvanndal frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Kvanndal med bilferja Jondal frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Kvanndal med bilferja Jondal frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Kvanndal med bilferja Jondal frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Kvanndal (Sanden) frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • (P) Utsyn frå Gråfjellet mot Granvinsfjorden, Oksen, Utnefjorden Skorasetenuten Grimsnuten og Hardangerfjorden
 • Oksen frå Gråfjellet (Utnefjorden Hardangerfjorden bilferja Hardingen)
 • Gråfjellet mot Hardangerfjorden og Grubbafjellet
 • (P) Gråfjellet mot Hardangerfjorden Grubbafjellet Herdabreida og Storvatnet
 • Fossefall (Hellerelvi) ovanfor Lussand
 • Lussand mot Hardangerfjorden
 • Tung høybør på Lussand skal inn på låven
 • Lussand frå Neset
 • (P) Langs Hardangerfjorden ved Djupeviki (Lussand)
 • Langs Hardangerfjorden ved (Lussand)
 • Langs Hardangerfjorden ved (Lussand)

  Date: 27.05.2012

 • Skulstad mot Sørfjorden og Osterøybrua (Trengereid Bergen kommune)
 • Skulstadvatnet (Trengereid Bergen kommune)
 • Skulstadvatnet og Sørfjorden med Osterøybrua (Trengereid Bergen kommune)
 • Raudnipa 710 moh. mot Vaksdal
 • (P) Raudnipa 710 moh. mot Samnager og Gullfjellet
 • (P) Raudnipa 710 moh. mot Sørfjorden Olsnesøyni Vaksdal og Veafjorden
 • (P) Raudnipa 710 moh. mot Sørfjorden Olsnesøyni Vaksdal Veafjorden Tverrfjellet
 • (P) Raudnipa mot Hananipa Brøknipa Vaksdal Sørfjorden og Veafjorden
 • Olsnesøyni Sørfjorden Veafjorden og Vaksdal frå Raudnipa
 • (P) Brøknipa Olsnesnipa Sørfjorden Vaksdal og Veafjorden frå Raudnipa
 • Sørfjorden - Utsyn frå parti mellom Raudnipa og Hananipa mot Sørfjorden Olsneset Olsnesøyni Vaksdal Boge og Langhelle
 • (P) Hananipa mot Sørfjorden, Brøknipa, Bruvik, Olsnessåta, Olssneset, Olsnesøyni, Vaksdal, Boge og Langhelle
 • (P) Hananipa mot Skulstadvatnet Gullfjellet Sørfjorden og Osterøy
 • (P) Hananipa mot Gullfjellet Sørfjorden og Osterøy
 • Sørfjorden og Osterøybrua frå parti på Hananipa
 • Sørfjorden og Osterøybrua frå parti på Hananipa
 • Skulstadvatnet (Trengereid)

 • Hoggorm (Vipera berus) på Gullbotn
 • Hoggorm (Vipera berus) på Gullbotn
 • Trengereidhotten 577 moh. mot Brøknipa og Hananipa (Trengereid)
 • (P) Trengereid frå parti på Trengereidhotten (Sørfjorden Brøknipa Hananipa)
 • Trengereid frå parti på Trengereidhotten
 • Skulstad (Kråni) frå parti på Trengereidhotten (Trengereid)
 • Skulstad frå parti på Trengereidhotten (Trengereid)
 • Kollhaugen frå parti på Trengereidhotten (Trengereid)
 • Trengereid frå parti på Trengereidhotten (Trengereid)
 • Trengereid stasjon frå parti på Trengereidhotten (Trengereid)
 • Trengereid stasjon frå parti på Trengereidhotten (Trengereid)
 • Trengereid frå parti på Trengereidhotten (Trengereid)
 • Trengereid frå parti på Trengereidhotten (Trengereid)
 • Trengereid frå parti på Trengereidhotten (Trengereid)
 • Trengereid frå parti på Trengereidhotten (Trengereid)
 • Trengereid frå parti på Trengereidhotten (Trengereid)
 • Trengereid frå parti på Trengereidhotten (Trengereid)
 • Trengereid frå parti på Trengereidhotten (Trengereid)

  Date: 26.05.2012

 • Bygd og Skjervheim (Myrkdalen)
 • Holo mot Sendefossen (Holedalen Sendeelvi Sendo Halsabakkane)
 • Sendeelvi Finnbuene og Finnbufjellet (Sendo Vikafjellet)
 • Sendeelvi nedanfor Finnbuene (Sendo Vikafjellet)
 • Telegrafhytta mot Sendedalen (Vikafjellet)
 • Skjelingavatnet mot Skjelingen (Vikafjellet)
 • Skjelingavatnet (Vikafjellet)Målsetevatnet (Vikafjellet)
 • Vik frå Storesvingen (Vik kommune)
 • Vik Vikøyri frå Storesvingen (Vik kommune)
 • Vikjabukti med fiskeskøyte på Sognefjorden (Vik kommune) (Fiskebåt)
 • Vangsnes (Vik kommune)
 • Vangsnes mot Balestrand Vindreken Keipen og Tjuatoten (Vik kommune)
 • Minnesmerke over Ingvald O. Vangsnes (Vangsnes Vik kommune)
 • Blomstring på Vangsnes (Vik kommune)
 • Meneseggi og Hella frå Sognefjorden (Balestrand kommune / Leikanger kommune)
 • Bilferja Selje (Fjord 1) ved Hella (Sognefjorden) (Leikanger kommune)
 • Bilferja Selje med Tjuatoten bak (Sognefjorden)
 • Dragsvik ferjeleie med Tjuatoten bak (Balestrand kommune)
 • Tjuatoten 1098 moh. (Balestrand kommune)
 • Tjuatoten 1098 moh. med Keipen bak (Balestrand kommune)
 • Tjuatoten 1098 moh. med Vindreken bak (Balestrand kommune)
 • (P) Tjuatoten mot Vetlefjorden Fjærlandsfjorden og Sognefjorden (Balestrand kommune) (Balestrand kommune)
 • Tjuatoten mot Keipen (Balestrand kommune)
 • (P) Tjuatoten mot Vetlefjorden Fjærlandsfjorden og Sognefjorden (Balestrand kommune)
 • (P) Tjuatoten mot Fjærlandsfjorden Dragsvik Sognefjorden og Balestrand (Balestrand kommune)
 • (P) Tjuatoten mot Fjærlandsfjorden Dragsvik Sognefjorden Balestrand og Esefjorden (Balestrand kommune)
 • Tjuatoten mot Fjærlandsfjorden Dragsvik Sognefjorden Balestrand og Esefjorden (Balestrand kommune)
 • Tjuatoten mot Sognefjorden Balestrand Raudmelen og Esefjorden (Balestrand kommune)
 • Balestrand med Esefjorden og Sognefjorden frå Orraleiken (Balestrand kommune)
 • Balestrand med Esefjorden og Sognefjorden frå Orraleiken (Balestrand kommune)
 • Balestrand med Kvikne Hotel frå Orraleiken (Balestrand kommune)
 • Balestrand med St. Olaf´s kyrkje (Engelskkyrkja) frå Orraleiken (St. Olaf´s kyrkja) (Balestrand kommune)
 • Fjordspenn over Esefjorden sett frå Orraleiken (Straumnett) (Balestrand kommune)
 • Dragsvik mot Meneseggi (Veltefjorden Fjærlandsfjorden Sognefjorden) (Balestrand kommune)
 • Dragsvik ferjeleie mot Hella og Bilfjera Selje på veg mot Dragsvik (Balestrand kommune)
 • Vangsnes frå Bilfjera Selje på Sognefjorden mot Vangsnes og Fridtjov Statua
 • Fridtjovsparken med Fridtjov Statua (Vangsnes Vik kommune)
 • Fridtjovsparken med Fridtjov Statua (Vangsnes Vik kommune)

  Date: 25.05.2012

 • Vindhovden med Hardangerfjorden bak (Ullensvang)
 • Utnefjorden Tjoflot og Hardangerfjorden (Ullensvang)
 • (P) Sørfjorden Utnefjorden og Hardangerfjorden sedd frå parti på Oksen (Ullensvang)
 • Oksen 1241 moh. i retning mot Lønahorgi (Ullensvang)
 • Oksen mot Oksatjørni Ingebjørgfjellet og Midtfjell (Ullensvang)
 • (P) Veten (Oksen) mot Ingebjørgfjellet Midtfjell og Eidfjorden (Ullensvang)
 • (P) Veten (Oksen) mot mot Sørfjorden og Hardangerfjorden (Ullensvang)
 • Veten (Oksen) (Hytte Master) (Ullensvang)
 • Veten (Oksen) mot hardangerfjorden (Ullensvang)
 • (P) Veten (Oksen) mot Sørfjorden Utenfjorden og Hardangerfjorden (Ullensvang)
 • Utne sedd frå Veten (Oksen) (Ullensvang)
 • Grimsnuten frå Veten (Oksen) (Ullensvang)
 • Tjoflot frå Veten (Oksen) (Bilferja Hardingen) (Ullensvang)
 • Tjoflot frå Veten (Oksen) (Ullensvang)
 • (P) Granvinsfjorden Kvanndal Hamre Folkedal frå parti på Rindarnuten (Granvin/Ullensvang)
 • Hamre frå parti på Rindarnuten (Granvin/Ullensvang)
 • Folkedal frå parti på Rindarnuten (Granvin/Ullensvang)
 • Kvanndal frå parti på Rindarnuten (Granvin/Ullensvang)
 • Tjoflot mot Utnefjorden og Utne (Ullensvang)
 • Eidfjorden ved Åkre (Åkreneset) mot Tveismenuten og Bunuten (Ullensvang)
 • Blomstring ved Djønno (Ullensvang)
 • Blomstring ved Djønno (Ullensvang)
 • Blomstring ved Djønno (Ullensvang)
 • Blomstring ved Djønno (Ullensvang)
 • Blomstring ved Djønno (Ullensvang)
 • Blomstring ved Djønno (Ullensvang)
 • Blomstring ved Djønno (Ullensvang)
 • Blomstring ved Djønno (Ullensvang)
 • Blomstring ved Djønno (Ullensvang)
 • Blomstring ved Djønno (Ullensvang) (Flora)
 • Blomstring ved Djønno (Ullensvang) (Flora)
 • Djønno mot Djønnabukti og Eidfjorden

  Date: 24.05.2012

 • Granvinsvatnet mot Øvre Vassenden
 • Granvinsvatnet mot Ingebjørgfjellet og Oksen
 • Granvinsvatnet mot Horganipen og Nesheimshorgi (Høgahorgi Horganipa)
 • Granvinsvatnet mot nesheim og Øver Vassenden
 • Vallaviki med Hardangerbrua bak (Ulvik)
 • Hallanger (Ulvik)
 • Hallanger med Midtfjerll bak (Ulvik)
 • Hallanger frå parti nedanfor Disk (Ulvik)
 • (P) Eidfjorden med Ingebjørgfjellet og Oksen frå parti på Disk (Ulvik)
 • (P) Midtfjell Grimsnuten Hallanger og Eidfjorden frå parti på Disk (Ulvik)
 • (P) Midtfjell Hallanger og Eidfjorden frå parti på Disk (Ulvik)
 • Midtfjell mot Lønahorgi Honndalsnuten Skipadalsnuten Selfdalsnuten og Olsskavlen (Ulvik)
 • Midtfjell 1255 moh. mot Grimsnuten og Eidfjorden (Ulvik)
 • (P) Midtfjell 1255 moh. mot Ulvik Osafjorden Grimsnuten og Eidfjorden (Ulvik)
 • (P) Midtfjell 1255 moh. mot Grimsnuten Hallanger Bu og Eidfjorden (Ulvik)
 • Midtfjell 1255 moh. mot Disk Ingebjørgfjellet og Oksen (Ulvik)
 • Midtfjell mot Disk og Eidfjorden (Ulvik)
 • Dalsete stølar (Ulvik)
 • Dalsete med Dalsetetjørni (Ulvik)
 • Dalsete med Dalsetetjørni (Ulvik)
 • Eidfjorden med Hardangerbrua og Bu (Ulvik)
 • Brutårn til Hardangerbrua (Eidfjorden) (Ulvik)
 • Kablar til Hardangerbrua (Eidfjorden) (Ulvik)
 • Eidfjorden med Hardangerbrua (Ulvik)
 • Vallaviki Hallanger og Eidfjorden (Ulvik)

  Date: 23.05.2012

 • Myrdal Stasjon med Finnabotnnosi bak i Myrdalen (Turistar på Myrdal med Flåmsbana i spor 11)
 • (P) Finnabotnnosi 1275 moh. mot Myrdal
 • Myrdal Stasjon frå Finnabotnnosi 1275 moh.
 • (P) Finnabotnnosi 1275 moh. Urdshovd og Myrdal og Geitanosi
 • Finnabotnnosi Baksafjellet og Broksfjellet frå parti på Urdshovd
 • Sauafjellet frå parti på Urdshovd (Gravhalsdalen Geitavatnet Rustedalseggi)
 • Rustedalseggi med snøskjerm frå parti på Urdshovd
 • Finnabotnnosi Baksafjellet og Vossaskavlen frå parti på Urdshovd
 • Urdshovd 1445 moh. mot Tarven
 • (P) Urdshovd 1445 moh. mot Flåmsdalen Tarven Geitanosi Myrdalen Finnabotnnosi Broksnosi og Baksafjellet
 • Myrdal Stasjon frå parti på Urdshovd
 • Myrdal Stasjon frå parti på Urdshovd
 • Leite og Myrhallen frå parti på Urdshovd
 • (P) Urdshovd mot Tarven Reinungavatnet Myrdal Stasjon Geitanosi Myrdalen Finnabotnnosi Broksnosi og Baksafjellet
 • Leite Vatnahalsen og Reinungavatnet frå parti på Urdshovd
 • Myrdal Stasjon frå parti på Urdshovd
 • Vatnahalsen med Kjosfossen og Reinungavatnet bak (Vatnahalsen Hotel)
 • Vatnahalsen med Kjosfossen og Reinungavatnet bak (Vatnahalsen Hotel)

  Date: 22.05.2012

 • Lønavatnet - Hangurstoppen og Lønavatnet frå Hegle (Orkaneset Skulestadmo) (Stemningsbilete)
 • Lønavatnet - Hangurstoppen og Lønavatnet frå Orkaneset (Hegle) (Stemningsbilete)
 • (P) Lønavatnet - Hangurstoppen Borstrondi og Lønahorgi frå Orkaneset (Hegle Skulestadmo) (Stemningsbilete)
 • Dugstad med Gråsida bak (Kvitheim Skulestadmo)
 • Utfylling ved Vangsvatnet med Seim bak (sett frå Kulturhustaket)
 • Hallingskeid
 • Myrdal Stasjon med Flåmsbana på veg inn i spor 11
 • Myrdal Stasjon med Flåmsbana i spor 11

  Date: 21.05.2012

 • Melsvatnet (Skulestadmo Stemningsbilete)
 • Melsvatnet (Skulestadmo Gråsida Stemningsbilete)
 • Melsvatnet (Skulestadmo Gråsida Robåt Stemningsbilete)
 • Melsvatnet med Gråsida bak (Skulestadmo Stemningsbilete)
 • Veteranbautaen med Gråsida bak (Holbergsplassen Minnesmerke Voss)
 • Kulturhuset (Voss)
 • Uppsetdalen (Uppsetedalen) (Upsete Uppsete Upsetdalen Uppstedalen)
 • Uppsetdalen frå Gravhalsen (Uppsetedalen) (Upsete Uppsete Upsetdalen Uppstedalen)
 • Blomstring ved Djønno med Bjotveitdalen og Bunuten bak (Ullensvang)
 • Blomstring ved Djønno (Ullensvang)
 • Tjoflotvikje frå Naustbrekko (Ullensvang)
 • Vindhovden med Oksen bak (Ullensvang)
 • Vindhovden med Hardangerfjorden bak (Ullensvang)
 • Hardangerfjorden frå parti på Oksen (Vindhovden Sørfjorden Utnefjorden Ullensvang)
 • Oksen 1249 moh. (Ullensvang)

  Date: 20.05.2012

 • Telegrafhytta og Sendedalen (Vkafjellet)
 • Målsetevatnet Målsete Krakjen Sopandefjellet (Vikafjellet)
 • Vik frå Storesvingen
 • Vikøyri frå Voll
 • Sognefjorden mot Balestrand og Vangsnes frå parti på Synshovden (Vik)
 • Sognefjorden utover parti på Synshovden (Vik)
 • Synshovden 690 moh. mot Sognefjorden utover (Vik)
 • (P) Sognefjorden frå Synshovden 690 moh.
 • Vik frå Eggjakleiv
 • Vikøyri frå Eggjakleiv
 • Vik frå Eggjakleiv (Hopra Flatbygdi skule Grav)
 • Vik frå Eggjakleiv (Klokkargarden Vik kyrkje Plassen)
 • Vik kyrkje frå Eggjakleiv
 • Hopperstad stavkyrkje og Hopperstad gard frå Eggjakleiv (Vik)
 • Hopperstad stavkyrkje (Vik)
 • Hopperstad stavkyrkje (Vik)
 • Vik kyrkje
 • Hove Steinkyrkje (Vik)
 • Hove Steinkyrkje inngangsdør (Vik)
 • Trollapresten (Vikafjellet)
 • Fosse med Trollapresten bak (Vikafjellet)
 • Vikafjellet - Høge brøytekantar på Vikafjellsvegen
 • Finnbufjellet (Vikafjellet)
 • Finnbuene og Finnbujuvet (Vikafjellet)
 • Finnbuene, Finnbujuvet og Finnbufjellet (Vikafjellet)
 • Holedalen og Kvassdalen (Bjørndalskamben Storebottseggi Vikafjellsvegen Svingane)

  Date: 19.05.2012

 • Granvin Granvinsfjorden (Granvin Herad)
 • Granvin Sagbruk Røynstrand Røynstrond Eide Granvinsfjorden (Granvin Herad)
 • Eide kaiområde (Granvin Herad)
 • Granvin Sjukeheim Jaunsen Gjestgjevarstad og Granvin Herad (Granvin Herad)
 • Jaunsen Gjestgjevarstad (Granvin Herad)
 • Granvin Herad og Granvins Skule Granvin Idrottsplass (Granvin Herad)
 • Trudvang (1931) (Granvin Herad)
 • Granvin nye bustader (Granvin Herad)
 • Kjerland (Granvin Herad)
 • Kjerland (Granvin Herad)
 • Tveito (Granvin Herad)
 • Granvinsfjorden mot Haukanes og Folkedal (Granvin Herad)
 • Granvinsfjorden mot Haukanes og Folkedal (Granvin Herad)
 • Granvinsfjorden ved Gryteviki med båtnaust (Granvin Herad)
 • Naust ved Gryteviki Granvinsfjorden (Granvin Herad) (Båtnaust)
 • Røynstrand med båtnaust og feriehytter (Granvin Herad)
 • Tunsbergtunnelen - På veg gjennom den 4,1 km lange Tunsbergtunnelen mellom Seim og Svelgane (Vossapakko Granvin Herad)
 • Svelgane med Bulko kraftverk og nye riksveg 13 (Granvin Herad)
 • Svelgane med nye riksveg 13 og Tunsbergtunnelen - Tunsbergtunnelen er 4040 m lang opna 20. desember 2011 av samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa(Granvin Herad)

  Date: 18.05.2012

 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Dugstadfossen Melsvegen Strandavegen Skulestadvegen Koglehaugen Trpkrokane Trå Trodo Kvitheim)
 • Rognshagen og Rognslii frå Øvsthus (Kvitheim Skulestadmo)
 • Voss frå Bordalen
 • Seim og Finne frå Bordalen med arbeid på ny veg og bru (Vossapakko)
 • Finne frå Bordalen (Lindehaugen Finneloftet Gullfjordungen Skule Gullfjordungsvegen Geili Kalvatrevegen Svartenakken Vossapakko)
 • Tvildemoen frå Hanguren (Regimentsvegen)
 • Voss frå Møsterbeget
 • Voss Stasjon med Kulturhuset bak frå Møsterbeget
 • Fleisher's Hotel frå Møsterbeget (Gullfjordungsvegen Ullestadvegen Voss)
 • Svartenakken frå Møsterbeget (Hordaland Tennisbane Gullfjordungsvegen Vossebanen Vossabanen Voss)
 • Lindehaugen Finne og Voss Vandrarheim frå Møsterbeget
 • Finne Seim frå Mølsterberget (Vegprosjekt Vossapakko)
 • Seimshagen Lydvo og Kvåle frå Mølsterberget (Finnesvegen Brekkereino Voss)
 • Mølstertunet (Voss Folkemuseum)
 • Voss frå Mølstertunet med sauer på beite (Husdyr Fauna)
 • Voss frå Raugstadvegen

  Date: 17.05.2012

 • INDEX - Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai) (Hanna Selje Løne)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget - Biletglimt frå Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)

 • Konferansier Klaus Skjeldal (FBK Voss) (Syttande Mai)
 • Voss Musikklag spelar på Idrottsplassen (Syttande Mai)
 • Voss Musikklag spelar på Idrottsplassen (Syttande Mai)
 • Voss Musikklag spelar på Idrottsplassen (Syttande Mai)
 • Song ved Kari Finne Sognnæs (Syttande Mai) (Musikalsk innslag)
 • Beste innslag i årets folketog gjekk til Voss Bygdeungdomslag (Syttande Mai) (Klaus Skjeldal)
 • Beste innslag i årets folketog gjekk til Voss Bygdeungdomslag (Syttande Mai)
 • Heidi Olsen Nedkvitne leiar i Voss Idrottsråd (Syttande Mai)
 • Roar Andersen i Voss Frestyleklubb fekk Edvard B. Hegbom sin heiderspris ved Heidi Olsen Nedkvitne leiar i Voss Idrottsråd (Syttande Mai)
 • Hanna Selje Løne fekk utøvarstipend frå Edvard B. Hegbom sitt minnefond av Heidi Olsen Nedkvitne leiar i Voss Idrottsrå (Syttande Mai)
 • Hilde Fenne fekk Highland statuetten for sin innsats i skiskyttarsporet (Syttande Mai)
 • Hilde Fenne fekk Highland statuetten for sin innsats i skiskyttarsporet (Syttande Mai)
 • Tale for dagen ved Gunnstein Akselberg - professor i nordisk språk (Syttande Mai)

  Date: 16.05.2012

 • Myrdal frå Flåmsbana
 • Tog 602 på veg inn til Myrdal Stasjon i Flåmsbanesporet (Spor 11)
 • Tog 61 på veg inn til Myrdal
 • Turistar på Myrdal Stasjon
 • Pride of the Birches accordion band from Northern Ireland spelar på Myrdal Stasjon
 • Pride of the Birches accordion band from Northern Ireland spelar på Myrdal Stasjon
 • Pride of the Birches accordion band from Northern Ireland spelar på Myrdal Stasjon

  Date: 15.05.2012

 • Klyve med Rastalida bak (Kløve)
 • Kyte Øvre og Nedre sedd ovanfor hellebrotet på Kyte/Norheim (Norheimsberget)
 • Repål sedd ovanfor hellebrotet på Kyte/Norheim (Norheimsberget)
 • Kyte Nedre
 • Nedkvitne (Skulestadmo)
 • Løno frå Oppkvitne (Skulestadmo Reppen Løne Opkvitne Oppkvitno)
 • Fletre og Hefte (Skulestadmo)

  Date: 14.05.2012

 • Myrdal - Myrdal Stasjon med tog 62
 • Myrdal - Myrdal Stasjon med tog 62
 • Myrdal - Flåmsbana på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Myrdal - Flåmsbana inne på Myrdal Stasjon
 • Hallingskeid - Nytt stålbygg reiser seg oppe på Hallingskeid
 • Finse vest mot Finsetunnelen med Robel i sporet (Bergensbanen)
 • Finsefetene mellom Torbjørnstøl og Larsbu (Bergensbanen LM KL)
 • Reparasjon av køyreleidning mellom Torbjørnstøl og Larsbu (Finsefetene LM KL Bergensbanen)
 • Vindfullt mellom Torbjørnstøl og Larsbu (Finsefetene Bergensbanen Robel)
 • Torbjørnstøl (Finse Robel Bergensbanen)
 • Vindfullt øst for Finse mot Finsehytta og Vetle Finsenuten (Vindfullt parti Bergensbanen)
 • Finsehytta med Hardangerjøkulen bak skydekket

  Date: 13.05.2012

 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg inne i kyrkja (Vangskyrkja Voss)

 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg inne i kyrkja (Vangskyrkja Voss)

 • 6-Vatnsrunden - Dei aller fyrste syklistane er på veg mot mål i 6-vatnsrunden frå Skulestadmo (Sykkelløp)
 • 6-Vatnsrunden - Dei aller fyrste syklistane er på veg mot mål i 6-vatnsrunden frå Skulestadmo (Sykkelløp)
 • Voss frå Hanguren
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss frå Mølsterberget

  Date: 12.05.2012

 • Gudvangen stein med lasting og utskiping av anortositt i Gudvangen med lastebåten Wilson Gaeta (Aurland kommune)
 • Gudvangen stein med lasting og utskiping av anortositt i Gudvangen med lastebåten Wilson Gaeta (Aurland kommune)
 • (P) Utsyn frå Rimstigen mot Nærøyfjorden (Aurland kommune)
 • Bakka frå Rimstigen (Aurland kommune)
 • Tufte frå Rimstigen (Aurland kommune)
 • Nærøyfjorden frå Rimstigen (Aurland kommune)
 • Nærøyfjorden og Bakka frå Rimstigen (Aurland kommune)
 • Bakka frå Rimstigen (Aurland kommune)
 • Lastebåten Wilson Gaeta på veg ut Nærøyfjorden med padlande i kajakker på fjorden (Aurland kommune)
 • Lastebåten Wilson Gaeta på veg ut Nærøyfjorden med padlande i kajakker på fjorden (Aurland kommune)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) ved Nærøyfjorden (Fauna Bakka)(Aurland kommune)
 • Engkarse (Cardamine pratensis) ved Nærøyrjorden (Flora Bakka)(Aurland kommune)
 • Markjordbærblom (Fragaria vesca) (Flora Bakka)(Aurland kommune)
 • Nærøyfjorden frå Bakka (Aurland kommune)
 • Bakka med Bakka kyrkje (Aurland kommune)
 • Bakka med Bakka kyrkje (Aurland kommune)
 • Gudvangen og Nærøydalen (Aurland kommune)
 • Ramsøy (Gudvangen) (Aurland kommune)
 • Gudvangen med Nærøydalselvi som renn ut i Nærøyfjorden (Aurland kommune)
 • Gudvangen Fjordtell Nærøydalselvi og Nærøyfjorden med turistferja Skagastøl til kai (Aurland kommune)
 • Villsau på beite ovanfor Ramsøy i Gudvangen (Fauna)(Aurland kommune)
 • Villsau på beite ovanfor Ramsøy i Gudvangen (Fauna)(Aurland kommune)
 • Villsau på beite ovanfor Ramsøy i Gudvangen (Fauna)(Aurland kommune)
 • Villsau på beite ovanfor Ramsøy i Gudvangen (Fauna)(Aurland kommune)
 • Ramsøy mot Nærøyfjorden (Aurland kommune)
 • Nærøyfjorden frå Gudvangen (Aurland kommune)

  Date: 11.05.2012

 • (P) Bulken Seimsgrend og Vestbygdi frå Rausmulen
 • Sandneset (Rekve) frå Rausmulen (Bulken)
 • Bulken (Rekve) frå Rausmulen
 • Bulken Stasjon (Rekve) frå Rausmulen
 • Vassenden med Lilandsbrua og Lilandsosen frå Rausmulen (Bulken Lilandsbrui)
 • Liland frå Rausmulen (Bulken)
 • Liland frå Rausmulen (Bulken)
 • Skjelde og Lunde frå Rausmulen (Bulken)
 • Skjelde frå Rausmulen (Bulken)
 • Skjeldeleitna Skjeldehagen frå Rausmulen (Bulken)
 • Skjeldeleitna Skjeldehagen frå Rausmulen (Bulken)
 • Grimastad frå Rausmulen (Bulken)
 • Saue frå Rausmulen (Bulken)
 • Mosafinn frå Rausmulen (Bulken-Voss)
 • Eimstad frå Rausmulen (Bulken-Voss)
 • Eimstad frå Rausmulen (Bulken-Voss)
 • Haga frå Rausmulen (Bulken)
 • Vethe frå Rausmulen (Vestbygdi Væte)
 • Vethe og Eide frå Rausmulen (Vestbygdi Væte)
 • Seimsgrend frå Rausmulen
 • Bulken frå Gjoni (Liland Linandsbrua Lilandsbrui Lilandsosen Vassenden Haga Rekve)
 • Vassenden med Lilandsbrui Flagabrui og Flaga frå Gjoni (Bulken)
 • Lunde frå Gjoni (Bulken)
 • Bø Veka Djukastein og Honve frå Rekve (Bulken-Voss)
 • Bø Veka og Djukastein frå Rekve (Bulken-Voss)

  Date: 10.05.2012

 • Upsetedalen frå Gravhalsmunningen (Uppsetdalen Uppsetedalen Upsete Uppsete Upsetdalen Uppstedalen)
 • Upsetedalen (Uppsetdalen Uppsetedalen Upsete Uppsete Upsetdalen Uppstedalen)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Skulestadmo og Kvitheim frå Hangurstoppen (Dugstad Øvsthus Lirhus Lofthus Loftheim)
 • Dugstad frå Hangurstoppen (Skulestadmo Kvitheim)
 • Een Gjerdskvålteigen og Norekvål Hangurstoppen (Borstrondi Nordrekvål Æn Æen En)
 • Voss Jordbruksskule frå Hangurstoppen (Ridehallen Stallar og Nytt Fjøs frå Hanguren)
 • Voss frå Hanguren
 • Lundarhaugen Barnehage frå Hanguren
 • Tog 61 på veg over Lundarosbrua sedd frå Hanguren (Lundarosen Voss)
 • Palmafossen frå Hanguren
 • Tog 61 på veg inn til Voss Stasjon frå Hanguren med Vangskyrkja bak
 • Rokne frå Hanguren (Bordalen Voss)
 • Een frå Hanguren (Skoghogst Borstrondi Skulestadmo Æn Æen En)
 • Eensmidja Bustadfelt på Een og Norekvål frå Hanguren (Borstrondi Skulestadmo Ænsmidja Æn Æen En)

  Date: 09.05.2012

 • Myrdalen mot Myrdal Stasjon og Finnabotnnosi
 • Leite og Myrhallen med Flåmsdalen og Sjebergsnuten bak
 • Myrdal Stasjon frå Snøoverbygget på Flåmsbana
 • Myrdal Stasjon med Finnabotnnosi bak sedd frå Snøoverbygget på Flåmsbana

  Date: 08.05.2012

 • Finnabotnnosi 1275 moh. mot Myrdalen
 • Myrdal med Sjebergsnuten bak frå Finnabotnnosi 1275 moh.
 • Myrdal med Sjebergsnuten bak
 • Myrdal Stasjon med Flåmsbana i spor 11
 • Turistar på Myrdal Stasjon
 • Myrdal Stasjon i tett snødrev
 • Myrdal Stasjon

  Date: 07.05.2012

 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim)
 • Skulestadmo Kvitheim frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Haugamoen frå Hanguren (Voss)
 • Bordalen (Ronve Haugo Nyre) frå Hanguren (Gamle Bordalsvegen Dokki Nyrestråi Groadalen)
 • Voss frå Raugstadvegen

  Date: 06.05.2012

 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg inne i kyrkja (Vangskyrkja Voss)

 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg inne i kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmasjon i Vangskyrkja (Voss)
 • Konfirmasjon i Vangskyrkja (Voss) Organist
 • Konfirmasjon i Vangskyrkja (Voss) På Trompet

 • Voss frå Hanguren (Nattbilete)
 • Voss frå Hanguren (Nattbilete)
 • Voss frå Hanguren (Morgonbilete)
 • Bavallen med Bavalstunet
 • Myra (Nedanfor Hangurstoppen Hanguren)
 • Hanguren stemningsbilete mot Hangursrestauranten
 • Hanguren mot Hangursrestauranten
 • Hangursheisen (Hanguren Hangurstoppen)
 • Hanguren Skilt (Hangurstoppen)

  Date: 05.05.2012

 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss) (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg inne i kyrkja (Vangskyrkja Voss)

 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg mot kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar utanfor kyrkja (Vangskyrkja Voss)
 • Konfirmantar på veg inne i kyrkja (Vangskyrkja Voss)

 • Voss frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Hanguren med Hangursrestauranten og Voss (Bordalen)
 • Bavallen med Bavallstunet i tett snødrev

  Date: 04.05.2012

 • Studentar ved Ole Bull Akademiet inviterer til konsert (Trad. 1-studentane) Alexander Røynstrand Satoko Katagihara Margit Myhr
 • Studentar ved Ole Bull Akademiet inviterer til konsert (Trad. 1-studentane) Satoko Katagihara
 • Studentar ved Ole Bull Akademiet inviterer til konsert (Trad. 1-studentane) Erlend Apneseth
 • Studentar ved Ole Bull Akademiet inviterer til konsert (Trad. 1-studentane) Sigrid Kjetilsdotter Jore
 • Studentar ved Ole Bull Akademiet inviterer til konsert (Trad. 1-studentane) Alexander Røynstrand og Erlend Apneseth
 • Studentar ved Ole Bull Akademiet inviterer til konsert (Trad. 1-studentane) Sigrid Kjetilsdotter Jore
 • Studentar ved Ole Bull Akademiet inviterer til konsert (Trad. 1-studentane) Alexander Røynstrand
 • Studentar ved Ole Bull Akademiet inviterer til konsert (Trad. 1-studentane) Margit Myhr
 • Studentar ved Ole Bull Akademiet inviterer til konsert (Trad. 1-studentane) Satoko Katagihara
 • Studentar ved Ole Bull Akademiet inviterer til konsert (Trad. 1-studentane) Sigrid Kjetilsdotter Jore
 • Studentar ved Ole Bull Akademiet inviterer til konsert (Trad. 1-studentane) Sigrid Kjetilsdotter Jore
 • Studentar ved Ole Bull Akademiet inviterer til konsert (Trad. 1-studentane) Margit Myhr
 • Studentar ved Ole Bull Akademiet inviterer til konsert (Trad. 1-studentane) Alexander Røynstrand Margit Myhr Satoko Katagihara
 • Studentar ved Ole Bull Akademiet inviterer til konsert (Trad. 1-studentane) Alexander Røynstrand Sigrid Kjetilsdotter Jore Margit Myhr Satoko Katagihara Erlend Apneseth

 • (P) Mønshaugen frå Mønsberget (Bømoen Palmafossen Bjørke Møn)
 • Veiso frå Mønsberget
 • Tymbrålen frå Mønsberget
 • Solhaugen, Mønshaugane og Brattebakken frå Mønsberget
 • Møn Nyhaug Vivåslii og Storesvingen frå Mønsberget
 • Vivåslii frå Mønsberget
 • Nyhaug Møn og Storesvingen frå Mønsberget
 • Kvitli (Storesvingen Takla Kinne Rene)frå Mønsberget
 • Bjørke Bjørke Biloppsamling og Indre Hordaland Miljøverk (IHM) Bømoen flyplass frå Mønsberget
 • Skjerve skytebane frå Bjørnstegen ovanfor Tverrberg (Bjørnstegg berget Tverberg Hopprampen)
 • Skjerve skytebane frå Bjørnstegen ovanfor Tverrberg (Bjørnstegg berget Tverberg Hopprampen)
 • Grauo frå Bjørnstegen (Bjørnstegg berget Hopprampen ovanfor Tverrberg)
 • Grauo frå Bjørnstegen ovanfor Tverrberg (Graue Bjørnstegg berget Tverberg Hopprampen)
 • Grauo frå Bjørnstegen ovanfor Tverrberg (Graue Bjørnstegg berget Tverberg Hopprampen)
 • Klyve frå Bjørnstegen (Hopprampen ovanfor Tverrberg Kløve Bjørnstegg berget)

  Date: 03.05.2012

 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim Lønavatnet Melsvatnet Lundarvatnet)
 • Een Eensmidja og Norekvål frå Hangurstoppen (Æn Ænsmoen Ænsmidja Eensmoen Borstrondi Skulestadmo))
 • Flatekvål Nedre frå Hangurstoppen (Borstrondi Hanguren Skulestadmo)
 • Kvitheim (Dugstad) frå Hangurstoppen (Skulestadmo)
 • Kvitheim (Lirhus Loftheim og Lofthus) frå Hangurstoppen (Skulestadmo)
 • Voss frå Hanguren
 • Tvilde og Palmafossen frå Hanguren
 • Voss (Rogne Bryn Haugo Haugamoen og Bordalen) frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren

  Date: 02.05.2012

 • Myrdalen mot Myrdal Stasjon og Finnabotnnosi
 • Myrdalen mot Myrdal Stasjon og Finnabotnnosi
 • Urdshovd mot Myrdal Geitafjellet Reinungavatnet og Eitrefjellet
 • Urdshovd mot Myrdal Stasjon
 • Urdshovd 1445 moh.
 • Urdshovd 1445 moh. mot Flåmsdalen
 • Flåmsdalen med Melhus, Berekvam og Vidme frå Urdshovd 1445 moh.
 • Urdshovd 1445 moh. mot Seltuftvatnet, Husdalnosi og Eitrefjellet
 • (P) Urdshovd 1445 moh. Reinungavatnet Eitrefjellet Geitanosi Myrdalen Broksfjellet og Bakasfjellet
 • Fjellrype på Urdshovd (Fauna)
 • Urdshovd mot Gravhalsen Geitavatnet Sauafjellet og Rustedalseggi
 • Urdshovd mot Sauafjellet Rustedalseggi Honndalsnuten (Horndalsnuten) Kjerringfjellet (Hatlestadkjerringa) Mykletveitveten (Trænsvæten) og Lønahorg
 • Urdshovd mot Urdshovd 1445 moh. med Tarven og Eitrefjellet lenger bak
 • Urdshovd mot Flåmsbana Bergensbana Vatnahalsen Leite Tarven Reinungavatnet Husdalsnosi og Eitrefjellet
 • Urdshovd mot Flåmsbana Bergensbana Leite Myrhallen Vatnahalsen Hotel Reinungavatnet med Husdalsnosi og Eitrefjellet lenger bak
 • Myrdal Stasjon frå parti på Urdshovd
 • (P) Utsyn mot Sjebergsnuten Tarven Flåmsbana Bergensbana Leite Myrhallen Vatnahalsen Hotel Reinungavatnet Husdalsnosi Eitrefjellet Geitafjellet Myrdal Stasjon Myrdalen og Broksnosi frå parti på Urdshovd

  Date: 01.05.2012

 • (P) Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Skulestadmo med Borstrondi Lundarvatnet Melsvatnet og Lønavatnet frå parti ved Myra (Nedanfor Hangurstoppen Hanguren)
 • Skulestadmo med Dugstadbrui (Dugstadfossen Nedkvitnesvegen Melsvegen Dukstadbrui Kvitheimbru 1952 sedd frå parti ved Myra Nedanfor Hangurstoppen Hanguren)
 • (P) Voss frå Hanguren
 • Holbergsplassen frå Kulturhuset (Vangsvatnet Park Hotel Vossevangen Prestegardslandet frå Kulturhustaket)

 • 1. Mai tog på Voss - Oppstilling på Torget
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss - Med Honndalsnuten bak (Horndalsnuten)
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss
 • 1. Mai tog på Voss

 • Lønavatnet med Bavallen Borstrondi og Lønahorgi bak (Stemningsbilete Skulestadmo)
 • Lønavatnet mot Nesheim (Skulestadmo)
 • Melsvatnet mot Gråsida og Hangurstoppen (Stemningsbilete Skulestadmo)
 • Lamb på beite ved Flatekvål (Skulestadmo Husdyr Fauna)