Voss Now
Menu   Search
Mai 2006

Date: 31.05.2006

 • Klevavatnet frå Klevabrua (Myrdal-Hallingskeid Klevabrui)
 • Grøndalen Nedre Grøndalsvatnet (Myrdal-Hallingskeid)
 • Hallingskeid (DNT-Hytter)
 • Hallingskeid (DNT-Hytter)
 • Flora på Hallingskeid (Flora)

  Date: 30.05.2006

 • Lirhus Lofthus Dugstad Lundarvatnet Ringheim og Gråsida frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Lirhus Lofthus Lundarvatnet Ringheim og Gråsida frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Skulestadmo Dugstad Skjerpe Bavallen Hanguren frå Øvsthus
 • Vosso Vangsvatnet Lydvo Kvåle Hellesneset frå Bordalen (Voss)
 • Vangsvatnet Kvåle Hellesneset frå Bordalen (Voss
 • Voss sentrum Vangen Hanguren frå Bordalen
 • Myrdal stasjon Myrdalen (Flåmsbana Spor 11 Tog)
 • Myrdal stasjon (Flåmsbana Spor 11 Tog)

  Date: 29.05.2006

 • Løvetann på Flatekvål (61/58) (Boprstrondi Skulestadmo Flora)
 • Løvetann på Strand (Een 62/9) (Æn Borstrondi Skulestadmo Flora)
 • Lønavatnet frå Saue (Borstrondi Skulestadmo)
 • Lønavatnet frå Nordrekvål (Norekvål Borstrondi Skulestadmo)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Roset
 • Voss sedd ovanfor frå Roset
 • (Panorama) Voss sedd ovanfor frå Roset
 • Sandfjellet (Biletparti på Sandfjellet Gråsida)
 • Sandfjellet mot Pili (Gråsida)
 • Sandfjellet mot Gråsidetoppen (Gråsida)
 • Sandfjellet (Biletparti på Sandfjellet Gråsida)
 • Gråsidetoppen (Gråsida)
 • Gråsidetoppen 1307 moh. med utsyn mot Voss(Gråsida)
 • Gråsidetoppen 1307 moh. med utsyn mot Bulken og Dyrvedalen (Gråsida)

  Date: 28.05.2006

 • Gudvangen og Nærøydalselvi
 • Nærøyfjorden og Skoganosi
 • Gudvangen og MS "Lady Elisabeth" som skal frakte oss til Bleiklindi der me skal gå Kongevegmarsjen
 • Nærøyfjorden Gudvangen - MS "Lady Elisabeth" fraktar oss til Bleiklindi der me skal gå Kongevegmarsjen
 • Bleiklindi med Bakka bak på biletet (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi)
 • Bleiklindi og start på Kongevegmarsjen (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi)
 • Bleiklindi Kongevegmarsjen (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi)
 • Bleiklindi Kongevegmarsjen (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi)
 • Kongevegmarsjen med Tufte på andre sida av Nærøyfjorden (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi)
 • Kongevegmarsjen med Bakkanosi og Tufte (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi)
 • Holmo (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi)
 • Holmo (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi)
 • Holmo og Bakkanosi (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi)
 • Holmo og Bakkanosi (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi)
 • Nærøyfjorden Holmo og Bakkanosi (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi)
 • Nærøyfjorden og Bakkanosi (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi)
 • Odnes og Nærøyfjorden (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi)
 • Odnes Nærøyfjorden og Bakkanosi (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi) (Padling i Kayak)
 • Odneselvi og Odnesfossen (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi)
 • Klungrenes Nærøyfjorden (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi)
 • Klungrenes Nærøyfjorden (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi)
 • Nærøyfjorden frå Klungrenes (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi)
 • Nærøyfjorden frå Klungrenes (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi)
 • Galden (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi)
 • Galden (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi)
 • Nærøyfjorden frå Galden (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi)
 • Styvi frå postvegen (Kongevegmarsjen på den Konglege postvegen Bleiklindi-Styvi)
 • Styvi i Nærøyfjorden
 • Styvi i Nærøyfjorden
 • Styvi i Nærøyfjorden
 • Botolv Hov fortel om livet på garden Styvi i Nærøyfjorden
 • Botolv Hov fortel om livet på garden Styvi i Nærøyfjorden
 • Botolv Hov på garden Styvi i Nærøyfjorden
 • Botolv Hov med den nye boka si "Styvi i Nærøyfjorden"
 • Styvi med Skogafjellet bak (Styvi i Nærøyfjorden)
 • Styvi (Styvi i Nærøyfjorden)
 • Styvi frå Nærøyfjorden (Styvi i Nærøyfjorden)
 • På Nærøyfjorden og me er på veg mot Gudvangen med MS "Lady Elisabeth"
 • Stemningsbilete frå Haugsvik mot Oppheimsvatnet

  Date: 27.05.2006

 • Vik frå Storesvingen
 • (Panorama) Vik frå Storesvingen
 • Vik frå Daurmålshaugen
 • Vik frå Daurmålshaugen
 • Vik sentrum frå Daurmålshaugen
 • (Panorama) Vik frå Daurmålshaugen
 • (Panorama) Vik sentrum frå Daurmålshaugen
 • Vik Kyrkje frå Daurmålshaugen
 • Daurmålshaugen 930 moh. mot Vikøyri og Sognefjorden (Vik)
 • Frå Daurmålshaugen 930 moh. mot Rambera (Vik)
 • Frå Daurmålshaugen 930 moh. mot Vikafjellet og Sopandefjellet (Vik)
 • Seljedalen Rambera Nummestolane og Daurmålsnipa frå Daurmålshaugen 930 moh. (Vik)
 • Seljedalen Rambera og Nummestolane frå Daurmålshaugen (Vik)
 • Hove Steinkyrkje (Vik)
 • Utsyn mot Hopperstad Stavkyrkje (Vik)
 • Hopperstad Stavkyrkje (Vik)
 • Hopperstad Stavkyrkje (Vik)
 • Vikøyri frå Eggjakleiv
 • Vik mot Seljedalen frå Eggjakleiv
 • Vikøyri sentrum frå Eggjakleiv
 • Vik sentrum frå Eggjakleiv
 • Vik sentrum frå Eggjakleiv
 • Synshovden 690 moh. mot Sognefjorden (Vik)
 • Sognefjorden frå Synshovden 690 moh. (Vik)

  Date: 26.05.2006

 • Frå Melsvatnet mot Bavallen (Skulestadmo)
 • Oppheimsvatnet
 • (Panorama) Oppheimsvatnet
 • Måke på kaien ved Bakka (Tufte Nærøyfjorden Fauna)
 • Nærøyfjorden frå Bakka
 • Bakka frå Tufte (Nærøyfjorden)
 • Utsyn mot Bakka og Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Båt på Nærøyfjorden ved Holmo sedd frå Rimstigen
 • Båt på Nærøyfjorden sedd frå Rimstigen
 • Nærøyfjorden frå Rimstigen (på toppen)
 • Nærøyfjorden frå Rimstigen (på toppen)
 • Nærøyfjorden og Tufte frå Rimstigen med båt på fjorden
 • Nærøyfjorden og Tufte frå Rimstigen med båt på fjorden
 • Nærøyfjorden og Bakka frå Rimstigen med båt på fjorden
 • Nærøyfjorden og Bakka frå Rimstigen med båt på fjorden
 • Utsyn mot Tufte og Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Fanaraaken på Nærøyfjorden ved Bakka (Båt ferje)
 • Stemningsbilete i fjæresteinane ved Nærøyfjorde (Bakka)
 • Ein som har funne seg godt tilrettes oppe på eit tak på Bakka (Måke på reir Fauna)
 • Inngangsdør på Bakka

  Date: 25.05.2006

 • Tog 602 på veg mot Voss
 • Utsyn frå Hangurstoppen mot Borstrondi Lønavatnet Melsvatnet Kvitheim og Lundarvatnet (Hanguren)
 • Ringheim Indre og Ringheim Ringheim (Spelarhaugen) Vetle frå Gråberget Langetoni (Hanguren Hangurstoppen)
 • Ringheim Tvildemoen og Bryn frå Gråberget Langetoni (Hanguren Hangurstoppen)
 • Palmafossen frå Gråberget Langetoni (Hanguren Hangurstoppen)
 • Voss Jordbruksskule frå Gråberget Langetoni (Hanguren Hangurstoppen)
 • Ringheim Indre og Ringheim Vetle frå Langetoni (Hanguren Hangurstoppen)
 • Koglehaugen Skulestadvegen Moteigen Nedkvitnesvegen Båtskotstræet Melsvegen Dugstadfossen (Skulestadmo) frå Langetoni (Hanguren Hangurstoppen)
 • Koglehaugen Skulestadvegen Moteigen Nedkvitnesvegen (Skulestadmo) frå Langetoni (Hanguren Hangurstoppen)
 • Voss frå Gråberget Langetoni (Hanguren Hangurstoppen)
 • Voss frå Langetoni (Hanguren)
 • Voss sentrum frå Langetoni (Hanguren
 • Voss frå Hanguren
 • Blomsterlav (Cladonia bellidiflora) (Flora)
 • Lundarosen Svensk veterantog (museumstog) frå Kalmar på Vestlandsbesøk med eit MA-lok (Svensk variant av det norske EL 14-loket) og 10 vogner på veg over Lundarosbrua
 • Bulken Svensk veterantog (museumstog) frå Kalmar på Vestlandsbesøk med eit MA-lok (Svensk variant av det norske EL 14-loket.) og 10 vogner ved Bulken
 • Bulken Svensk veterantog (museumstog) frå Kalmar på Vestlandsbesøk med eit MA-lok (Svensk variant av det norske EL 14-loket.) og 10 vogner ved Bulken
 • Bulken Svensk veterantog (museumstog) frå Kalmar på Vestlandsbesøk med eit MA-lok (Svensk variant av det norske EL 14-loket.) og 10 vogner ved Bulken
 • Bulken Svensk veterantog (museumstog) frå Kalmar på Vestlandsbesøk med eit MA-lok (Svensk variant av det norske EL 14-loket.) og 10 vogner ved Bulken
 • Myrkdalen frå Storeskrea (Vossestrand)
 • Myrkdalen frå Storeskrea Nesheim (Vossestrand)
 • Sundvesstølen (Vossestrand)
 • Sausjord Sundve Skule og Kroken frå Herheim (Vossestrand)

  Date: 24.05.2006

 • Myrdal stasjon
 • Myrdal stasjon
 • Voss frå Voss Vandrarheim Vangsvatnet
 • På Vangsvatnet med Mølsterteigen bak (Roer på treningstur i singelsculler)

  Date: 23.05.2006

 • Fleischer's Hotel (Voss)
 • Myrdal stasjon (Flåmsbana)

  Date: 22.05.2006

 • Voss frå Hanguren
 • Voss frå Hangursrestauranten
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Rogne frå Hanguren (Rognsbakken Ringheimsvegen Klausabakken Sverresbakken)
 • Tvildemoen og Bryn frå Hanguren
 • Holbergsplassen og Park Hotel Vossevangen frå Hanguren
 • Kvåle og Kvåle rasteplass frå Hanguren

  Date: 21.05.2006

 • Skulestadmo Melsvatnet Kvitheim Lundarvatnet Ringheim og Bavallen frå Klepp
 • Skulestadmo Melsvatnet Dugstadfossen frå Klepp
 • Skulestadmo Borstrondi Melsvatnet Kvitheim Lundarvatnet frå Klepp
 • Dugstadfossen Båtskotstræet Melsvegen Lirhus og Lofthus frå Klepp (Skulestadmo)
 • Dugstadhagane Dugstad frå Klepp (Skulestadmo)
 • Saue Lønavatnet Een Borstrondi frå Klepp (Skulestadmo)
 • Lønavatnet Eensmidja Een Borstrondi frå Klepp (Skulestadmo)
 • Finn Fram-dagen Turorientering for familien ved O-gruppa i Voss IL Palmafossen/Bømoen
 • Finn Fram-dagen Turorientering for familien ved O-gruppa i Voss IL Palmafossen/Bømoen
 • Finn Fram-dagen Turorientering for familien ved O-gruppa i Voss IL Palmafossen/Bømoen
 • Finn Fram-dagen Turorientering for familien ved O-gruppa i Voss IL Palmafossen/Bømoen
 • Finn Fram-dagen Turorientering for familien ved O-gruppa i Voss IL Palmafossen/Bømoen
 • Finn Fram-dagen Turorientering for familien ved O-gruppa i Voss IL Palmafossen/Bømoen
 • Finn Fram-dagen Turorientering for familien ved O-gruppa i Voss IL Palmafossen/Bømoen
 • Lønavatnet frå Nedkvitne (Stemningsbilete)
 • Lønavatnet frå Nedkvitne (Stemningsbilete)
 • Stemningsbilete på golfbanen til Voss Golf og Aktivitespark på Nedkvitne
 • Golfdag med Voss Sparebank Voss Golfklubb og Voss Golf og Aktivitespark på Nedkvitne
 • Golfdag med Voss Sparebank Voss Golfklubb og Voss Golf og Aktivitespark på Nedkvitne
 • Golfdag med Voss Sparebank Voss Golfklubb og Voss Golf og Aktivitespark på Nedkvitne
 • Golfdag med Voss Sparebank Voss Golfklubb og Voss Golf og Aktivitespark på Nedkvitne
 • Golfdag med Voss Sparebank Voss Golfklubb og Voss Golf og Aktivitespark på Nedkvitne
 • Golfdag med Voss Sparebank Voss Golfklubb og Voss Golf og Aktivitespark på Nedkvitne
 • Golfdag med Voss Sparebank Voss Golfklubb og Voss Golf og Aktivitespark på Nedkvitne
 • Golfdag med Voss Sparebank Voss Golfklubb og Voss Golf og Aktivitespark på Nedkvitne
 • Nesheimstunet mot Lønavatnet (Stemningsbilete Reppen
 • Gudvangen skip på Nærøyfjorden (Cruise ship Deutschland)
 • Gudvangen skip på Nærøyfjorden (Cruise ship Deutschland)
 • Gudvangen skip på Nærøyfjorden (Cruise ship Deutschland)
 • Nærøyfjorden Gudvangen Ramsøy Kjelfossen og skip på Nærøyfjorden (Cruise ship Deutschland)
 • Nærøyfjorden Gudvangen Ramsøy og skip på Nærøyfjorden (Cruise ship Deutschland)
 • Nærøyfjorden Gudvangen Ramsøy
 • Ramsøy (Gudvangen)
 • Ramsøy (Gudvangen)
 • Kjelfossen Gudvangen
 • Cruise ship Deutschland på Nærøyfjorden (Gudvangen)
 • Nærøyfjorden frå Ramsøy (Gudvangen)
 • Nærøyfjorden frå Ramsøy (Gudvangen)
 • Nærøyfjorden frå Ramsøy (Gudvangen)
 • Nærøyfjorden frå Ramsøy (Gudvangen)
 • Nærøyfjorden frå Ramsøy (Gudvangen)

  Date: 20.05.2006

 • Melsvatnet Een (Æn) (Skulestadmo)
 • Melsvatnet og Dugstadmyrane (Skulestadmo)
 • Bjørke Bømoen (Bjørke Sandtak Bjørke Biloppsamling Bjørkemoen Mønshaugen)
 • Bømoen flystripe (Bømoen Flyplass Palmafossen)
 • Bømoen millitærleir (Leirplass Palmafossen)
 • Grettestølen (Gretto) frå Sollikamben
 • Grotveit frå Sollikamben
 • Potten frå Sollikamben
 • Fjellbjørk med mose lav og skjegg på Sollikamben (Flora)
 • Graue (Grauo) frå Sollikamben
 • Voss frå Sollikamben
 • Elg ekskrement (Sporteikn Elg lort Fauna)
 • Kvarakvål (Kvarekvål) frå Sollikamben
 • Geilane og Lemme frå Sollikamben
 • Sollii (Solliane Sollidi)
 • Orrfugl ekskrement (Sporteikn Orrfugl lort Fauna)
 • Mønshaugen Bømoen Tjukkabygdi Palmafossen frå Mønsberget (Bjørke Sandtak Bjørke Biloppsamling Bjørkemoen)
 • Bjørgamarki Filipshaugen frå Mønsberget
 • Bjørgamarki Tjørnahaugane Tjørnateigen Bjørgabaret frå Mønsberget
 • Flipshaugen Malahaigen frå Mønsberget
 • Vike (Vikje) frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Skutle (Øvre Midtre og Nedre Skutle) frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Opelandstølen (Mønshaugen)

  Date: 19.05.2006

 • (Panorama) Bulken - Seimsvatnet frå Rausmulen
 • Vassenden Liland Skjeldeleitna Haga Vethe (Væte) Flaga Seimsvatnet Seim Eide frå Rausmulen(Bulken)
 • Vethe (Væte) Flaga Seimsvatnet Seim Eide frå Rausmulen (Bulken)
 • Flaga Seimsvatnet Seim frå Rausmulen (Bulken)
 • Vethe (Væte) Eide frå Rausmulen (Bulken)
 • Eimstad Mulen Mosafinn Saue Grimastad Myratræet Skjeldeleitna Lunde Skjelde Søteteigane Liland Vassenden frå Rausmulen (Bulken)
 • Vassenden (Lilandsbrui) Liland frå Rausmulen (Bulken)
 • Liland Skjelde Skjeldeleitna (Bulken)
 • Skjelde frå Rausmulen< (Bulken)/a>
 • Lunde frå Rausmulen (Bulken)
 • Grimastad Saue frå Rausmulen (Bulken)
 • Saue frå Rausmulen (Bulken)
 • Mosafinn frå Rausmulen (Mossafinn Mossefinn Bulken)
 • Eimstad Mulen frå Rausmulen (Bulken)
 • Dagestad frå Rausmulen (Bulken)
 • Grimastad Myratræet Skjeldeleitna Lunde Skjelde Søteteigane Liland Vassenden Haga Bulken stasjon
 • Vassenden Lilandsbrui Haga Bulken stasjon
 • Vassenden Lilandsbrui Flaga (Bulken)
 • Bulken stasjon
 • Sauer på beite ovanfor Røte på Dyrdedalen (Husdyr Fauna)
 • Rekvesøyane frå Røte (Bulken)
 • Gjerme Dolve (Dyrvedalen) frå Røte
 • Veka Bø Byrkjo Djukastein og Honve frå Røte
 • Veka bø og Byrkjo frå Røte
 • Engkarse (Cardamine pratensis) (Flora)

  Date: 18.05.2006

 • Voss frå Bordalen (Rokne)
 • Voss Vosso og Rogne frå Bordalen
 • (Panorama) Voss frå Bordalen
 • Rykke Rykkesvegen og Høydalane (Palmafossen)
 • Tjukkabygdi Endeve Kvåle Melve Helleve Vinje og Fjose (Palmafossen)
 • Tjukkabygdi Vinje Fjose Tøn Bakkatun og Hylle (Palmafossen Bakketun)
 • Bømoen Ygre og Graue (Grauo) (Palmafossen)

  Date: 17.05.2006

 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Flaggborg ved Vangskyrkja (Voss kyrkje) (Syttande Mai)
 • Flaggborg ved Vangskyrkja (Voss kyrkje) (Syttande Mai)

 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai) (Stortingsrepresentant Hilde Magnusson Lydvo)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai) (Stortingsrepresentant Hilde Magnusson Lydvo)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)

 • Thomas Fenne fekk stipend frå Voss Idrottsråd (Syttande Mai)
 • Frode Tufte fekk Edvard B. Hegbom sin heiderspris (Syttande Mai)
 • Magnar Bystøl mottok Highland statuetten for Lars Bystøl (Syttande Mai)
 • Magnar Bystøl mottok Highland statuetten for Lars Bystøl (Syttande Mai)
 • Tale for dagen på idrottsplassen
 • Stortingsrepresentant Hilde Magnusson Lydvo held tale for dagen (Syttande Mai)
 • Tale for dagen på idrottsplassen - På tribunen (Syttande Mai)
 • Tale for dagen på idrottsplassen - På tribunen (Syttande Mai)
 • Tale for dagen på idrottsplassen - På tribunen (Syttande Mai)
 • Tale for dagen på idrottsplassen - På tribunen (Syttande Mai)
 • Tale for dagen på idrottsplassen - På tribunen (Syttande Mai)
 • Hilde Magnusson Lydvo (Stortingsrepresentant Hilde Magnusson Lydvo heldt tale for dagen) (Syttande Mai)

  Date: 16.05.2006

 • Melsvatnet Borstrondi Nonpresten Lønahorgi (Skulestadmo)
 • Lundarvatnet Gråsida (Stemningsbilete Skulestadmo)
 • Voss Jordbruksskule (Skulestadmo)
 • Vangsvatnet mot Gråsida (Stemningsbilete Voss)
 • Nedre Grøndalsvatnet (Mydal-Hallingskeid)
 • Klevavatnet Klevanosi Tarven (Mydal-Hallingskeid)
 • Myrdal stasjon (Tog 602)
 • Klevabrui (Klevabrua Myrdal-Hallingskeid)
 • Klevabrui (Klevabrua Myrdal-Hallingskeid)
 • Myrdal stasjon (Tog 601)

  Date: 15.05.2006

 • Granvinsvatnet mot nesheim og Øvre Vassenden
 • Granvinsvatnet mot Nedre Vassenden
 • (Panorama) Granvinsvatnet Nesheimshorgi Nesheim Øvre Vassenden
 • Djønno Djønnabukti Djønnaneset Eidfjorden (Ullensvang)
 • Ulgenes (Ullensvang)
 • Naustflot Utnefjorden ferje på veg over fjorden (Hardangerfjorden Ullensvang)
 • Blomstring på Tjoflot (Blomstring i Hardanger) (Ullensvang)
 • Tjoflot Hardangerfjorden (Ullensvang)
 • Tjoflot Hardangerfjorden (Ullensvang)
 • Kvandal frå Fjellbrune (Granvin Ullensvang)
 • Kvandal ferje på Hardangerfjorden frå Fjellbrune (Granvin Ullensvang)
 • Kvandal ferje på Hardangerfjorden frå Fjellbrune (Granvin Ullensvang)
 • Ferje på Hardangerfjorden frå Kvandal til Utne frå Fjellbrune (Ullensvang)
 • Kvandal ferje på Hardangerfjorden frå Kvandal til Utne frå Fjellbrune (Granvin Ullensvang)
 • Hardangerfjorden ferje frå Kvanndal til Utne frå Fjellbrune
 • Vindhovden mot Hardangerfjorden (Ullensvang)
 • Vindhovden mot Hardangerfjorden (Ullensvang)
 • (Panorama) Vindhovden Indre Samlafjorden Utnefjorden Sørfjorden Eidfjorden (Hardangerfjorden Ullensvang)
 • Granvinsfjorden Folkedal Hamre og Granvin frå parti ved Vindhovden (Ullensvang)
 • Folkedal frå parti ved Vindhovden (Ullensvang)
 • Folkedal frå parti ved Vindhovden (Ullensvang)
 • Hamre frå parti ved Vindhovden (Ullensvang)
 • (Panorama) Granvinsfjorden Kvandal Folkedal Hemre Granvin frå parti ved Vinshovden (Ullensvang)
 • Granvinsfjorden Kvanndal Grubbafjellet Karaldenuten Herdabreida Kistenuten frå parti ved Vindhovden (Ullensvang
 • Kvandal ferje på veg mot Kvandal (Hardangerfjorden Granvinsfjorden)
 • Kvandal ferje på veg mot Kvandal (Hardangerfjorden Granvinsfjorden)
 • Eidfjorden frå Tjoflot (Hardangerfjorden Ullensvang)
 • Eidfjorden frå Tjoflot (Hardangerfjorden Blomstring Ullensvang)
 • Eidfjorden frå parti ved Vikane (Hardangerfjorden Ullensvang)
 • Eidfjorden frå parti ved Vikane (Hardangerfjorden Ullensvang)
 • (Panorama) Eidfjorden frå parti ved Vikane (Hardangerfjorden Ullensvang)
 • Djønno Eidfjorden (Blomstring Ullensvang Hardangerfjorden)
 • Djønno Eidfjorden (Hardangerfjorden Ullensvang)

  Date: 14.05.2006

 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot Vangskyrkja
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot Vangskyrkja
 • Konfirmantar på veg mot Vangskyrkja
 • Flåm hamn med Cruiseskipet Queen Mary 2 til kai (cruiseship) (Aurland)
 • Flåm hamn med Cruiseskipet Queen Mary 2 til kai (cruiseship) (Aurland)
 • Queen Mary 2 ligg til kai i Flåm hamn (Aurland)
 • Ny bru over Flåmselvi ved Flåm hamn (Flåmselva Aurland)
 • Flåm hamn med Cruiseskipet Queen Mary 2 til kai (cruiseship) (Aurland)
 • Queen Mary 2 ligg fortøydd til kai i Flåm hamn (Aurland)
 • Fretheim (Flåm Aurland)
 • Flåmselvi og Flåmsbana (Flåm Aurland)
 • Fretheim Hotel (Flåm Aurland)
 • Flåmsdalen Fretheimshaugen Brekke Brekkefossen
 • Fretheimshaugen (Flåm Aurland)
 • Aurlandsfjorden med Cruiseskipet Queen Mary 2 til kai ved Flåm hamn (cruiseship) (Aurland)
 • Aurlandsfjorden med Cruiseskipet Queen Mary 2 til kai ved Flåm hamn (cruiseship) (Aurland)
 • Aurlandsfjorden med Cruiseskipet Queen Mary 2 til kai ved Flåm hamn (cruiseship) (Aurland)
 • Flåm hamn med Cruisebåten Queen Mary 2 til kai (cruise ship) (Aurland)
 • Heimly Pensjonat (Flåm Aurland)
 • Flåm stasjon (Flåm Jernbanestasjon Aurland)
 • Vikesland (Aurland)
 • Flåm frå Vikesland (Aurland)
 • Høgsete mot Flåm (Aurland)
 • Joasete (Aurland)
 • Flåm frå Joasete (Aurland)
 • Flåm frå Joasete (Aurland)
 • Flåm hamn med Cruiseskipet Queen Mary 2 til kai frå Joasete (cruiseship) (Aurland)
 • Flåm hamn med Cruiseskipet Queen Mary 2 til kai frå Joasete (cruiseship) (Aurland)
 • Flåm hamn med Cruiseskipet Queen Mary 2 til kai frå Joasete (cruiseship) (Aurland)
 • Flåm småbåthamn frå Joasete (Aurland)
 • Nærøyfjorden frå Gudvangen (Viking båten Njardar og cruiseship)
 • Nærøyfjorden frå Gudvangen (Viking båten Njardar og cruiseship)
 • Gudvangen inne i arbeidshuset til Vikingane i Gudvangen
 • Gudvangen inne i arbeidshuset til Vikingane i Gudvangen

  Date: 13.05.2006

 • Granvin Granvinsfjorden Nedre Vassenden og Granvinsvatnet frå Hausåsen
 • Granvin med Granvinsfjorden frå Hausåsen
 • Byggjefelt i Granvin frå Hausåsen
 • Nestås frå Hausåsen (Nedstås Granvin)
 • Kollanes frå Hausåsen (Kollenes Granvin)
 • Granvin sentrum og Eide Jaunsen Gjestgjevarstad frå Hausåsen
 • Granvin sentrum Bygdestova Granvin sagbruk Røynstrand frå Hausåsen
 • Granvin med Granvinsfjorden Bygdastova Eide Jaunsen Gjestgjevarstad frå Hausåsen (Granvin)
 • Granvin sentrum Bygdastova Eide Jaunsen Gjestgjevarstad Granvin sagbruk Røynstrand frå Hausåsen (Granvin)
 • Kjerland 118/1 (Granvin)
 • Kjerland gardsbutikk 118/6 - 118/21 (Granvin)
 • Kjerland 118/4 - 118/5 (Granvin)
 • Granvin med Granvinsfjorden og Nedre Vassenden frå Hausåsen (Granvin)
 • Kollanes og Nedre Vassenden frå Hausåsen (Kollenes Granvin)
 • Granvin med Granvinsfjorden og Nedre Vassenden frå Hausåsen (Granvin)
 • Haugse (Hause Granvin)
 • Frå Vindal mot Granvinsvatnet Nesheim og Øvre Vassenden (Vinddal Granvin)
 • Velken og Vindal (Velkje Vinddal Granvin)
 • Velken (Velkje Granvin)
 • Granvin og Granvinsvatnet sedd frå parti på Ingebjørgfjellet (Granvin)
 • Granvinsvatnet sedd frå parti på Ingebjørgfjellet
 • Granvin og Granvinsvatnet Kjerland Tveito sedd frå parti på Ingebjørgfjellet (Granvin)
 • Kjerland sedd frå parti på Ingebjørgfjellet (Granvin)
 • Tveito sedd frå parti på Ingebjørgfjellet (Granvin)
 • Granvin Granvinsvatnet og Nesheimshorgi (Høgahorgi)
 • Granvin sagbruk Granvin sentrum Bygdastova Eidestova Jaunsen Gjestgjevarstad
 • Granvin sentrum Heradshuset Bygdastova Eide Jaunsen Gjestgjevarstad og Granvin skule
 • Røynstrand (Granvin)
 • Granvin kai Eide
 • Granvin sagbruk og Eidestova
 • Granvin sentrum Bygdastova Eide Jaunsen Gjestgjevarstad
 • Granvin sentrum Eide
 • Granvin sentrum Eide Jaunsen Gjestgjevarstad
 • Granvin skule Heradshuset Trudvang
 • Granvin skule og Heradshuset

  Date: 12.05.2006

 • Stemningsbilete ved Melsvatnet (Skulestadmo)
 • Stemningsbilete ved Melsvatnet (Skulestadmo)
 • På skuleveg - Stemningsbilete ved Melsvatnet (Skulestadmo)
 • Voss frå Roset
 • Rokne Songve Rongve Nyre Haugo Bryn frå Roset
 • Bordalen frå Roset (Olde Vele Gjelland Haug Herre Lilerer)
 • Bjørnshovden (Bordalen) frå Roset
 • Torvull (Torvmyrull) hannplante (Erióphorum vaginátum) (Flora)
 • Torvull (Torvmyrull) hoplante (Erióphorum vaginátum) (Flora)
 • Furu m/kongler (Flora)
 • Voss frå vegen til Hindartveit
 • Seim Seimshagen Brekkereino Finnesvegen Eskelandsvegen Oppheim Bauthus Brekku (Brekke) Raugstad (Raudstad) frå vegen til Hindartveit (Voss)
 • Finne Gullfjordungsvegen Hangursvegen Geili Kalvatrevegen Hamrane Sivlevegen Orrefloten Raugstadvegen frå vegen til Hindartveit (Voss)
 • Voss Ullestad Lekve Mølstertunet (Voss Folkemuseum) frå vegen til Hindartveit
 • Voss Lekve Mølster Rogne Voss Sjukehus Hagahaugen frå vegen til Hindartveit
 • Voss frå Gjelle (Hjelle) sauer på beite (Husdyr Fauna)
 • Skulestadmo Bavallen Trå Gjerde Ringheim Kvitheim Melsvatnet Lundarvatnet frå Klepp
 • Bavallen frå Klepp
 • Skulestadvegen Skjerpestunet Femmælen Øvrebøvegen Skulestadhagane Koglehaugen frå Klepp (Skulestadmo)
 • Skulestadmo Skule Fitje Fitjavegen Skulestadtunet frå Klepp (Skulestadmo)
 • Borstrondi Lønavatnet Løno (Løne) Saue Een (Æn) Kyte Lemme frå Klepp (Skulestadmo)
 • Een Eensmidja (Æn) frå Klepp (Skulestadmo)
 • Rosenrot (Sedum rosea) (Flora)
 • Skogfiol (Viola riviniana) (Flora)
 • Tresopp! (Flora)

  Date: 11.05.2006

 • Myrdal Stasjon (Tog 61 og Flåmsbana i spor 11)
 • Myrdal Stasjon (Tog 61 og Flåmsbana i spor 11)
 • Myrdal Stasjon (Tog 61 og Flåmsbana i spor 11)
 • Utsyn frå Bordalen utover Vangsvatnet (Stemningsbilete)
 • Bryn med Tvilde og Lønahorgi bak

  Date: 10.05.2006

 • Haugastøl Stasjon med Fetaviki Sløddfjorden og Haugastølviki bak frå Skurvenuten
 • Haugastøl Stasjon med Sløddfjorden og Haugastølviki bak frå Skurvenuten
 • Utsyn mot Forskningssenteret og Hardangerjøkulen
 • Utsyn mot Forskningssenteret og Hardangerjøkulen
 • Finsehytta
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid (DNT-Hytter)
 • Hallingskeid (Tog 62)

  Date: 09.05.2006

 • Myrdal Stasjon (Signatur Tog 61)
 • Myrdal stasjon (Signatur Tog 61 og Flåmsbana 18-Lok)
 • Finsehytta og Hardangerjøkulen
 • Snøskjerm på Finse med Vetle Finsenuten bak
 • Frå Haugastøl stasjon med Fetaviki og Sløddfjorden bak
 • Utsyn mot Finsevatnet og Finsehytta

  Date: 08.05.2006

 • Vangsvatnet mot Gråsida blikkstille på vatnet
 • Vangsvatnet mot Svartenakken Finne Brekku (Brekke) Bauthus og Raudstad (Raugstad)
 • (Panorama) Vangsvatnet mot Gråsida blikkstille på vatnet
 • Hallingskeid
 • Låghellervatnet (Hallingskeid-Finse)
 • Vetle Finsenuten og Finse 1222
 • Finsevatnet Finseneset Middalsbreen og Bukkeskinnshjellane
 • Finsevatnet mot Hardangerjøkulen
 • Finsehytta
 • Finse Appartement
 • (Panorama) Skulestadmo - Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • (Panorama) Palmafossen - Voss - Gråsida
 • Hoggorm på Hanguren (Huggorm Fauna)
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Rogne Haugamoen Bordalen frå Hanguren
 • Voss frå Mølsterberget

  Date: 07.05.2006

 • Finse me gjer oss klar for tur over Hardangerjøkulen (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Finse 1222 med Vetle Finsenuten bak (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Finse med Hardangerjøkulen bak (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Frå Finse på veg mot Appelsinhytta (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Frå Finse på veg mot Appelsinhytta (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Frå Finse på veg mot Appelsinhytta og Middalsbreen (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Mot Appelsinhytta (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Mot Appelsinhytta (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Appelsinhytta(Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Frå Appelsinhytta mot Middalsbreen (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Middalsbreen og Bukkeskinnshjellane (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • På veg mot Jøkulhytta bak ligg Middalsbreen og Bukkeskinnshjellane (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Restar etter ein heis som tyskarane laga under krigen (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Restar etter ein heis som tyskarane laga under krigen nedanfor ligg Middalsbreen (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Middalsbreen og Bukkeskinnshjellane (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • På veg mot Jøkulhytta (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Jøkulhytta (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Jøkulhytta (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Jøkulhytta innvendig (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Jøkulhytta (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Både to og firbeinte på Jøkulhytta (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06) (Hundar Husdyr Trekkhundar Fauna)
 • Jøkulhytta (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Frå Jøkulhytta mot mot toppen av Hardangerjøkulen (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Frå Jøkulhytta mot mot toppen av Hardangerjøkulen (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Turens høgaste punkt 1869 moh. på Hardangerjøkulen (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Hardangerjøkulen på veg nedover i retning mot Jøklanutane (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Hardangerjøkulen på veg i retning mot Jøklanutane (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Hardangerjøkulen på veg i retning mot Jøklanutane (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06) (Stemingsbilete)
 • Hardangerjøkulen på veg nedover i retning mot Jøklanutane (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Hardangerjøkulen på veg nedover i retning mot Jøklanutane (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Jøklanutane neste (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Hardangerjøkulen på veg nedover i retning mot Jøklanutane (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Hardangerjøkulen på veg nedover i retning mot Jøklanutane (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Innover på Jøklanutane (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Jøklanutane (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Utsyn frå Jøklanutane (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Nedover frå Jøklanutane (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Rast nedunder Jøklanutane (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • På veg ned og bort frå Jøklanutane (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • På veg i retning mot Hellevatnet (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • På veg mot Hellevatnet bak ligg Store Isdølnuten og Jøklanutane (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • På veg mot Hellevatnet bak ligg Store Isdølnuten og Jøklanutane (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • På rad og rekke rundt Hellevatnet (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • På rad og rekke langs Hellevatnet med Store Isdølnuten og Jøklanutane bak (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • På rad og rekke i retning mot Maurset bak ligg Store Isdølnuten og Jøklanutane (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • På rad og rekke i retning mot Maurset bak ligg Store Isdølnuten og Jøklanutane (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Maurset nermar seg og det minkar på snøen (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Maurset nermar seg og det minkar på snøen (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Børdølo må fosserast ope elv (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Turens mål er nådd ved skiannlegget på Maurset (Finse-Hardangerjøkulen-Maurset - Voss Utferdslag 07.05.06)
 • Brimnes
 • Brimnes ferjeleie og Eidfjorden
 • Ventar på Ferje ved Brimnes - Eidfjorden
 • Eidfjorden frå Brimnes
 • Eidfjorden frå Brimnes
 • Eidfjorden frå Brimnes Naust
 • Eidfjorden mot Brimnes på veg mot Bruravik
 • Ferje frå Brimnes til Bruravik over Eidfjorden

  Date: 06.05.2006

 • Melsvatnet Borstrondi Lønahorgi frå Hangurstoppen (Hanguren Stemningsbilete)
 • Borstrondi Lønavatnet og Kvitheim frå Hangurstoppen (Hanguren Skulestadmo)
 • Hanguren Slettafjellet Horn Tvarafjellet Volafjellet frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss frå Hanguren
 • Vanlig Gullstjerne (Gagea lutea) (Hangurslia Flora)
 • Vanlig Maigull (Chrysoplenium alternifolium) (Hangurslia Flora)
 • Lerkespore (Corydalis solida) (Hangurslia Flora)
 • Vårkål (Ranunculus ficaria) (Hangurslia Flora)
 • Kvitveis eller Kvitsymre (Anemone nemorosa) (Hangurslia Flora)
 • Gauksyre (Oxalis acetosella) (Hangurslia Flora)
 • Mølstertunet (Voss Folkemuseum)
 • Mølstertunet (Voss Folkemuseum)
 • Vindfullt oppe på Mølstertunet (Voss Folkemuseum) Noregsflagg Nasjonalflagg
 • Voss frå Mølster (Sauer Lamb Fauna)
 • Voss frå Mølster (Sauer Lamb Fauna)

  Date: 05.05.2006

 • Ringheim Nedre med Gråsida og Gråsidetoppen bak på biletet
 • Voss Stasjon (Tog 62 inn på Voss Jernbanestasjon)
 • Voss stasjon (Mange reisande på Voss Jernbanestasjon)
 • Upsetedalen
 • Frå Ørnaberget mot Mjølfjell
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Roset
 • Sandfjellet (Stemningsbilete på Gråsida)
 • Sandfjellet frå Gråsida på veg mot Gråsidetoppen
 • På veg mot Gråsidetoppen (Stemningsbilete på Gråsida)
 • Gråsidetoppen 1307 moh. mot Voss og Lønahorgi
 • Voss frå Gråsidetoppen
 • Gråsidetoppen 1307 moh. mot Voss og Lønahorgi
 • Gråsidetoppen 1307 moh. mot Voss og Lønahorgi
 • Sandfjellet (Stemningsbilete på Gråsida)
 • Sandfjellet (Stemningsbilete på Gråsida)
 • Bordalen med Raundalsryggen bak på biletet
 • Rosethytta
 • Rokne og Sonve frå Gjelle (Hjelle) (Bordalen)

  Date: 04.05.2006

 • Voss Stasjon (Tog 62 på Voss Jernbanestasjon)
 • Voss Stasjon (Tog 62 på Voss Jernbanestasjon)
 • Voss Stasjon (Tog 62 på Voss Jernbanestasjon)
 • Myrdal Stasjon Myrdalen Gravhalsen
 • Flåmsbana (Myrdal Stasjon spor 11)
 • Myrdal Stasjon (Tog 601)
 • Myrdal Stasjon (Tog 601 og Lokaltog i spor 2)
 • Myrdal Stasjon (Tog 601)
 • Myrdal Stasjon (Tog 601)
 • Voss Bordalen Gjernes frå Hanguren
 • Hagebyen Tvildemoen Palmafossen frå Hanguren
 • Tvildemoen frå Hanguren
 • (Panorama) Hagebyen Tvildemoen Palmafossen Voss Bordalen Gjernes frå Hanguren
 • Mølstertunet Mølster (Voss Folkemuseum)
 • Mølstertunet Mølster (Voss Folkemuseum)
 • Mølstertunet Mølster (Voss Folkemuseum)
 • Mølstertunet Mølster (Voss Folkemuseum)

  Date: 03.05.2006

 • Voss frå Raugstadvegen
 • Brekku (Brekke Voss)
 • Lekvebakken og Sivlevegen (Voss)

  Date: 02.05.2006

 • Voss frå Bordalen
 • (Panorama) Voss frå Bordalen
 • Lirhus Lofthus og Ringheim (Skulestadmo)
 • Dugstad Dugstadfossen Båtskotstræet Strandavegen Skulestadvegen Koglehaugen Bavallsvegen Trå (Skulestadmo)
 • Lirhus Flatekvål Gjerdskvål og Een (Æn) (Skulestadmo)

  Date: 01.05.2006

 • 1. mai-tog på Toget (Voss)
 • 1. mai-tog på Toget Flaggberar (Voss)
 • 1. mai-tog på Toget Voss Musikklag (Voss)
 • 1. mai-tog i Vangsgata (Voss)
 • 1. mai-tog i Uttrågata (Voss)
 • 1. mai-tog i Uttrågata Voss Musikklag (Voss)
 • 1. mai-tog i Uttrågata (Voss)
 • 1. mai-tog i Uttrågata (Voss)
 • 1. mai-tog i Uttrågata (Voss)
 • Voss frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Tvildemoen Brynaflaten og Bryn frå Hanguren
 • Voss frå Mølsterberget
 • Mølstertunet og Voss sentrum frå Mølsterberget
 • Voss Stasjon (Jernbanestasjon) frå Mølsterberget
 • Nye skudd....det er vår (Flora)
 • Vårpengeurt (Thlaspi caerulescens)