Voss Now
Menu   Search
Mai 2005

Date: 31.05.2005

 • Skjelde Søteteigane Skjeldeleitna (Skjeldehagen) og Liland
 • Skjelde med Lunde bak (Bulken)
 • Skjelde (Bulken)
 • Grimastad Lunde og Skjelde (Bulken)
 • Låvesvaler (Hirundo rustica) (Fauna)
 • Siste solstrålar over Horndalsnuten frå Reimegrend (Hondalsnuten)

  Date: 30.05.2005

 • Veteranbautaen (Holbergsplassen)
 • Måker på toppen av Veteranbautaen (Holbergsplassen) (Fauna)
 • Utsyn Finne Finneloftet og Raugstad frå Holbergsplassen
 • Løvetann (Flora)
 • På padletur (Vangsvatnet)
 • På symjetur - Silender (Mergus serrator) (Fauna)
 • Silender (Mergus serrator) (Fauna)
 • Måker på Vangsvatnet (Fauna)

  Date: 29.05.2005

 • Frå Melsvatnet mot Staup og Vådalseggi / Langahorgi som ligg i skodde
 • Klepp (780 moh.) (Skulestadmo)
 • Utsyn frå Klepp (780 moh.) mot Skulestadmo
 • (P) Skulestadmo (Borstrondi) frå Klepp (780 moh.)
 • Grevle frå Klepp
 • Femmælen og Skulestadvegen frå Klepp
 • Utsyn frå Klepp mot Flatekvål og Een
 • Utsyn frå Klepp mot Norekvål Saue og Lønavatnet
 • Skogstorknebb (Geranium sylvaticum) (Flora)

  Date: 28.05.2005

 • Rot (Saue støl) (Skulestadmo)
 • Rot (Saue støl) (Skulestadmo)
 • Rot (Saue støl) (Skulestadmo)
 • Frå Rot mot Lønavatnet Skulestadmo
 • Frå Rot mot Melsvatnet Lundarvatnet Bordalen og Gråsida (Skulestadmo)
 • Frå Rot mot Saue (Skulestadmo)
 • Frå Rot mot Saue Saue Camping Lønavatnet (Skulestadmo)
 • Torvull (Torvmyrull) (Erióphorum vaginátum) (Flora v/Breiming)
 • Frå Breiming mot Nesheimstunet Nesheim (Vetlestølen) (Reppen)
 • Breiming støl og Breimo (Reppen)
 • Breiming støl (Reppen)
 • Årdalen Breimo renn ned mot Breiming (Reppen)
 • Årdalen (Smørkoven) ovanfor Breining (Reppen)
 • Lønavatnet Skulestadmo frå Årdalen (Nedanfor Tjørni) (Reppen)
 • Saue frå Årdalen (Nedanfor Tjørni) (Reppen)
 • Saue frå Årdalen (Reppen)
 • Lønaøyane (naturreservat) Nesheimstunet Nesheim (Vetlestølen) frå Årdalen (Nedanfor Tjørni) (Reppen)
 • Flatekvålsteigen (Hegle) frå Årdalen (Nedanfor Tjørni) (Reppen)
 • Hegle frå Årdalen
 • Lindheim og Storhaugen (Almeland) frå Årdalen (Nedanfor Tjørni) (Reppen)
 • Norheim og Kyte frå Årdalen (Nedanfor Tjørni) (Reppen)
 • Repål Grimshalli Høgda frå Årdalen (Nedanfor Tjørni) (Reppen)
 • Moldbakken (Reppen)
 • Staup Løno (Løne)
 • Løno (Løne) Lønaøyane (naturreservat) (Reppen)

  Date: 27.05.2005

 • Voss frå Hangursrestauranten
 • Voss frå Gråberget/Langetoni (Hanguren)
 • Voss Gråberget/Langetoni (Hanguren)
 • Saue og Løno (Løne) Gråberget/Langetoni (Hanguren)
 • Norekvål (Nordrekvål) Gråberget/Langetoni (Hanguren)
 • Een Norekvål (Nordrekvål) Gråberget/Langetoni (Hanguren)
 • Trå (Trodo) Gråberget/Langetoni (Hanguren)
 • Trå (Trodo) Gråberget/Langetoni (Hanguren)
 • Tornhaugen Tråakrokane Ringheimsvegen Gråberget/Langetoni (Hanguren)
 • Gjerde Ringheim Indre og Ringheim Vetle frå Gråberget/Langetoni (Hanguren)
 • Ringheim Indre og Ringheim Vetle frå Gråberget/Langetoni (Hanguren)
 • (P) Lundarvatnet Ringheim Palmafossen Tvilde Hagebyen Voss frå Gråberget/Langetoni (Hanguren)
 • Lundarosen Ringheim Palmafossen Tvildemoen Gråberget/Langetoni (Hanguren)
 • Ringheim Hagebyen Tvildemoen Gråberget/Langetoni (Hanguren)
 • Tvildemoen nye bustader Gråberget/Langetoni (Hanguren)
 • Ringheim Nedre og Ringheim Store Gråberget/Langetoni (Hanguren)

  Date: 26.05.2005

 • Tvinne Tvinnefossen (Tvinde Tvindefossen)
 • Canadagås på Saue (Skulestadmo) (Fauna)
 • Canadagås på Saue (Skulestadmo) (Fauna)
 • Gulspurv (Emberiza citrinella) (Fauna)
 • (P) Voss Vangsvatnet frå Bordalen
 • Frå Indre Nyre (Gamle Bordalsvegen) mot Haugamoen og Rogne

  Date: 25.05.2005

 • Sætre (Voss)
 • Voss frå Sætre
 • Voss Vangsvatnet frå Sætre
 • Vangsvatnet mot Hellesneset frå Sætre
 • Utsyn Lydvo Seim Raugstad Ullestad og Hanguren frå Sætre

  Date: 24.05.2005

 • Skulestadmo Lundarvatnet Gråsida
 • Dugstad Dugstadfossen (Skulestadmo)
 • Oppkvitne (Oppkvitno) (Reppen)
 • Nesheimstunet (Reppen)
 • Nesheimstunet (Reppen)
 • Lamb (Sau Husdyr) (Reppen)
 • Lamb (Sau Husdyr) (Reppen)
 • Lønaøyane naturreservat (Reppen)
 • Frosk (Fauna) (Reppen)

  Date: 23.05.2005

 • Dolve (Dyrvedalen)
 • Gjerstad (Dyrvedalen)
 • Røthe (Røte) (Dyrvedalen)
 • Gjerme (Saje) (Nedre Gjerme Bruk 26/8)
 • Linerle (Fauna)
 • Gråspurv (Fauna)
 • Soleihov Bekkeblom (Caltha palustris) (Flora)

  Date: 22.05.2005

 • Saue frå Klepp
 • Een frå Klepp (Æn)
 • Een (Æn)
 • Norekvål (Nordrekvål) frå Klepp
 • Een 62/2 Strand 62/8 (Æn) frå Klepp
 • Flatekvål frå Klepp
 • Gjerdskvål frå Klepp
 • Fitje (Fitjo) frå Klepp
 • Melsvatnet Melsvegen og Dugstadfossen frå Klepp
 • Fitjesvegen Skulestadtunet (Fitjo) frå Klepp
 • Skulestadtunet frå Klepp
 • Skulestadvegen Koglehaugen Voss Jordbruksskule frå Klepp
 • Skulestadvegen frå Klepp
 • Skulestadvegen (Femmælen)
 • Bavallsvegen (Skulestadvegen Skjerpestunet) frå Klepp
 • Ringheimsvegen Mølstervegen Bavallsvegen (Trå) frå Klepp
 • Bavallen Bavallstunet frå Klepp
 • Knollertetapp (Lathyrus montanus) (Flora)
 • Enghumleblom (Geum rivale) (Flora)
 • Rosenrot (Sedum rosea) (Flora)
 • Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis) (Flora)
 • Vårmarihand (Orchis mascula)
 • Vårmarihand (Orchis mascula) - Aurorasommerfugl (Anthocharis cardamines)
 • Vårmarihand (Orchis mascula) - Aurorasommerfugl (Anthocharis cardamines)
 • Bergskrinneblom (Arabis hirsuta) - Aurorasommerfugl (Anthocharis cardamines)
 • Bergskrinneblom (Arabis hirsuta) - Aurorasommerfugl (Anthocharis cardamines)
 • Bergskrinneblom (Arabis hirsuta) - Aurorasommerfugl (Anthocharis cardamines)
 • Aurorasommerfugl (Anthocharis cardamines) (Fauna)
 • Holbergsplassen og Vangsvatnet (Bordalen)

  Date: 21.05.2005

 • Tunge regnskyer kviler over Melsvatnet
 • Myrkdalen frå Skjervheim mot Nesheim
 • Skjervheim Flisram og Bygd (Myrkdalen)
 • Tveite (Myrkdalen)
 • Tveite (Myrkdalen)
 • Skjervheim frå Nesheim (Myrkdalen)
 • Skjervheim frå Nesheim (Myrkdalen)
 • Slåmaskin av den gamle gode sorten! (Jordbruksreidskap) (Vossestrand)

  Date: 20.05.2005

 • Olde (Bordalen)
 • Tillung (Bordalen)
 • Dymbe (Bordalen)
 • Voss frå Rokne
 • Rokne sauer på beite (Voss) (Husdyr)
 • Sledasteinen på veg mot Tverrberg frå skytebanen
 • Kvarakvål (Kvarekvål) Klyve (Kløve) Raundalselvi
 • Kvarakvål (Kvarekvål)
 • Klyve (Kløve)
 • Kvarakvål (Kvarekvål) Lemme Klyve (Kløve) frå Hopprampen
 • Graue (Grauo) frå Hopprampen
 • Graue (Grauo) frå Hopprampen
 • Graue (Grauo) frå Hopprampen
 • Graue (Grauo) (Tundal) frå Hopprampen
 • Hylle Bakketun Ygre (Tjukkabygdi) frå Hopprampen (Palmafossen)
 • Bømoen Palmafossen Voss frå Hopprampen
 • Bjørke Sandtak (Bjørkegruppen) Bømoen Voss (Mønshaugen)
 • Bjørke Sandtak (Bjørkegruppen) (Mønshaugen)
 • Bjørke (Byggmakker)(Mønshaugen)
 • Bjørke (Mønshaugen)
 • Bjørke (Mønshaugen)
 • Bømoen flyplass (Palmafossen)

  Date: 19.05.2005

 • Horvei/Horveid (Bolstadøyri)
 • Storestigen (Postvegen) (Bolstadøyri)
 • Horvei/Horveid frå Nåli (Bolstadøyri)
 • Horvei/Horveid frå Nåli (Bolstadøyri)
 • Horvei/Horveid frå Nåli (Bolstadøyri)
 • Horvei/Horveid frå Nåli (Bolstadøyri)
 • Horvei/Horveid frå Nåli (Bolstadøyri)
 • Horvei/Horveid frå Nåli (Bolstadøyri)
 • Horvei/Horveid frå Nåli (Bolstadøyri)
 • Horvei/Horveid frå Nåli (Bolstadøyri)
 • Kupedalen Bolstadfjorden frå Nåli (Bolstadøyri)
 • Kupedalen frå Nåli (Bolstadøyri)
 • Evangervatnet og Nakka frå Nåli (Bolstadøyri)
 • Nakka frå Nåli (Bolstadøyri)
 • Blåbær klar for ny sesong (Vaccinium myrtillus) (Flora)
 • Nakka (Evanger)
 • Evangervatnet og Styveshorgi frå Nakka
 • Storevikane Fadnes og Evangervatnet frå Nakka
 • Utsyn mot Bulken og Vangsvatnet
 • Utsyn frå Haga mot Bulken og Vangsvatnet
 • Utsyn frå Haga mot Bulken og Vangsvatnet
 • Utsyn frå Haga mot Bulken og Vangsvatnet

  Date: 18.05.2005

 • Tunge regnbyger over Voss/Vangsvatnet sedd frå Bordalen
 • Utsyn mot Voss frå Kvåle
 • Utsyn frå Kvåle
 • Natt og Dag (Flora)

  Date: 17.05.2005

 • Apell ved Pål Akselberg før barnetoget startar på Idrottsplassen
 • Drilljenter frå Voss Skulemusikk på tribunen før avgang på Idrottsplassen
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)
 • Barnetoget (Syttande Mai)

 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai) (Vosselaget - the Voss Heritage Tour)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai) (Vosselaget - the Voss Heritage Tour)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai) (Vosselaget - the Voss Heritage Tour)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai) (Vosselaget - the Voss Heritage Tour)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai) (Vosselaget - the Voss Heritage Tour)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)
 • Folketoget/Russetoget (Syttande Mai)

 • Leiaren i 17.mai-nemda Torstein Gunnarson
 • Highland statuetten til Gro Marit Istad
 • Highland statuetten til Gro Marit Istad
 • Helge Klette fekk Heidresprisen
 • Guro Solberg
 • Tale for dagen v/Guro Solberg
 • Richard Flisrand frå Vosselaget
 • Richard Flisrand frå Vosselaget
 • Richard Flisrand frå Vosselaget
 • Knut Knudsen kunngjer vinnaren av beste innslag i folkatoget
 • Beste innslag i Folkatoget gjekk til Voss Bygdekvinnelag
 • Beste innslag i Folkatoget gjekk til Voss Bygdekvinnelag
 • På tribunen (Publikum) Voss Idrottsplass
 • På tribunen (Publikum) Voss Idrottsplass
 • På tribunen (Publikum) Voss Idrottsplass
 • På tribunen (Publikum) Voss Idrottsplass

  Date: 16.05.2005

 • I graset på Mølster (Sauer Husdyr) (Fauna)
 • I graset på Mølster (Sauer Husdyr) (Fauna)
 • På veg mot Hangurstoppen (Hangursheisen)
 • Mot Volafjellet frå Hangurstoppen
 • Mot Tvarafjellet frå Hangurstoppen
 • Lønahorgi frå Hangurstoppen
 • Hanguren mot Raude Kross-hytta
 • Øvsthus frå Hangurstoppen
 • Dugstad frå Hangurstoppen
 • Lirhus og Lofthus frå Hangurstoppen
 • Skulestadmo Nedkvitnesvegen Dugstadfossen Melsvegen Båtskotstræet
 • Voss Jordbruksskule frå Hangurstoppen
 • Norekvål frå Hangurstoppen
 • Nedre Flatekvål
 • Een (Strand) frå Hangurstoppen
 • Een (Strand)
 • Een Sykkelvegen Standavegen

  Date: 15.05.2005

 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot Vangskyrkja
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot Vangskyrkja
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot Vangskyrkja
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot Vangskyrkja
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot Vangskyrkja
 • Konfirmantar på veg mot Vangskyrkja
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot Vangskyrkja
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot Vangskyrkja
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot Vangskyrkja
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot Vangskyrkja
 • Konfirmantar på veg mot Vangskyrkja
 • Konfirmantar på veg mot Vangskyrkja
 • Vosselaget på Voss (the Voss Heritage Tour)
 • Vosselaget på Voss (the Voss Heritage Tour)

  Date: 14.05.2005

 • Voss frå Bordalen
 • Vangsvatnet Hellesneset frå Bordalen
 • Torget (Voss)
 • Vangsvatnet Gråsida
 • Mølstertunet Gråsida
 • Osterøybrua frå Kvisti mot Herland (Osterøy)
 • Havråtunet (Osterøy)
 • Havråtunet (Osterøy)
 • Trengereid (Bergen)
 • Bruvik Sørfjorden (Osterøy)
 • Bruvik (Osterøy)
 • Bruvik kyrkje (Osterøy)
 • Bruvik Olsneset (Osterøy)
 • Osterøy Vestrevatnet og Austrevatnet frå Djupedalen (På veg mot Rispingen)
 • Raudskredbruni Stanghelle (Osterøy)
 • Fossmark frå Raudskredbruni (Osterøy Vaksdal)
 • Fossmark frå Raudskredbruni (Osterøy Vaksdal)
 • Fossmark frå Raudskredbruni (Osterøy Vaksdal)
 • Rispingen 742 moh. (Osterøy)
 • Rispingen 742 moh. (Osterøy)
 • Stanghelle Sørfjorden frå Rispingen (Frå Osterøy) (Vaksdal kommune)
 • Stanghelle Helle frå Rispingen (Frå Osterøy) (Vaksdal kommune)
 • Stanghelle Helle frå Rispingen (Frå Osterøy) (Vaksdal kommune)
 • Stanghelle stasjon (Frå Rispingen på Osterøy)
 • Stanghelle skule (Frå Rispingen på Osterøy)
 • Stanghelle Bustadfelt Skule (Frå Rispingen på Osterøy)
 • Stanghelle Dalevågen Skule (Frå Rispingen på Osterøy)
 • Stanghelle Dalevågen (Frå Rispingen på Osterøy)
 • Stanghelle Dalevågen (Frå Rispingen på Osterøy)
 • Stanghelle Bustadfelt Dalevågen (Frå Rispingen på Osterøy)
 • Heilo mellom Rispingen og Raudskredbruni (Osterøy) (Fauna)
 • Heilo mellom Rispingen og Raudskredbruni (Osterøy) (Fauna)

  Date: 13.05.2005

 • Oppheimsvatnet
 • Bakka og Nærøyfjorden
 • Bakka frå Tufte
 • Bakka kyrkje
 • Bakka mot Rimstigen
 • Bakka Cruiseskip på veg mot Gudvangen (Breidskrednosi)
 • Cruiseskip på Nærøyfjorden ved Bakka (Breidskrednosi)
 • Cruiseskip på Nærøyfjorden ved Bakka
 • Nærøyfjorden frå Bakka (Breidskrednosi)
 • Tjeld på Nærøyfjorden
 • Tjeld på Nærøyfjorden
 • Tufte og Nærøyfjorden
 • Tufte og Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Tufte Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Bakka og Nærøydalen frå Rimstigen
 • Bakka og Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Nærøyfjorden frå Rimstigen frå snøfonn
 • Nærøyfjorden frå Rimstigen på snøfonn (På toppen)
 • Nærøyfjorden frå Rimstigen på snøfonn (På toppen)
 • Skarsnosi og Skarsbakkane (Rimstigen)
 • Bunadskledd konfirmant på Mølster (Kristian Bøyum Ulvund)

  Date: 12.05.2005

 • Voss frå Hangursvegen
 • Sivlevegen
 • Torget (Voss)
 • Torget (Voss)
 • Torget (Voss)

  Date: 11.05.2005

 • Skjervefossen (Granvin)
 • Granvin kyrkje Granvinsvatnet
 • Vinddal (Vindal) Granvinsvatnet
 • Vinddal (Vindal) Granvinsvatnet
 • Haugse (Hause) Granvinsvatnet Nesheim
 • Haugse (Hause) (Granvin)
 • Haugse (Hause) Nesheimshorgi (Høgahorgi) (Granvin)
 • Haugse (Hause) (Granvin)
 • Granvin Kjærland Granvinsfjorden Kollanes Nestås (Nedstås)
 • Granvin Granvinsfjorden
 • Granvin
 • Nestås (Nedstås) Granvinsfjorden
 • Kollanes (Kollenes) (Granvin)
 • Ulvik Ulvikafjorden
 • Ulvik (Løvetann og Engkarse)
 • Ulvikafjorden (Ulvik)
 • Eidfjorden

  Date: 10.05.2005

 • Auro Nedre med Tjukkebygdi/Tjukkabygdi Ygre og Grauo bak
 • Auno Nedre med Tjukkebygdi/Tjukkabygdi og Ygre bak
 • På stamvegen mot Voss
 • Løvetann på Lydvo
 • Åkerforglemmegei (Åkerminneblom) (Myosotis arvensis) (Flora)

  Date: 09.05.2005

 • Vangsvatnet Gossland Hellesneset og Kvåle frå Bordalen
 • Vosso renn ut i Vangsvatnet
 • Voss frå Bordalen
 • (P) Voss frå Bordalen
 • Torget (På Vossevangen)
 • Torget (På Vossevangen)
 • Voss Hanguren
 • Flaggspett (Fauna)

  Date: 08.05.2005

 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot Vangskyrkja
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot Vangskyrkja
 • Konfirmantar i Prestegardsalleen på veg mot Vangskyrkja
 • (P) Vangsvatnet og Gråsida
 • Utsyn mot Hellesneset
 • Voss frå Roset
 • Pili på Sandfjellet (Gråsida)
 • På veg mot Gråsidetoppen frå Sandfjellet (Gråsida)
 • Snøspurv på Sandfjellet (Gråsida) (Fauna)
 • Heilo på Gråsidetoppen (Gråsida)
 • Gråsidetoppen 1307 moh. (Gråsida)
 • Gråsidetoppen 1307 moh. (Gråsida)
 • Gråsidetoppen 1307 moh. (Gråsida)
 • Gråsida bak Gråsidetoppen
 • Gråsida bak Gråsidetoppen

  Date: 07.05.2005

 • Skulestadmo Nysnø på toppane
 • Gjerme (Dyrvedalen)
 • Dolve (Dyrdedalen)
 • Gjerstad (Dyrvedalen)
 • Bulken (Dagestad Eimstad Mosafinn Saue Grimastad Lunde Skjelde Liland) frå Rausmulen
 • Eimstad (Bulken)
 • Mosafinn (Bulken)
 • Saue og Grimastad (Bulken)
 • Lunde og Skjelde (Bulken)
 • Skjelde (Bulken)
 • Seimsgrend Vestbygdi og Mykletveitveten frå Rausmulen
 • Seim (Seimsgrend)
 • Bulken fra Gjoni
 • Utsyn Veka Bø Byrkjo Djukastein og Honve
 • Veka Bø Byrkjo Djukastein og Honve
 • Byrkjo
 • Maur (Fauna)

  Date: 06.05.2005

 • Myrdal (Flåmsbana)
 • Tjukkabygdi frå Li (Palmafossen)
 • Endeve (Tjukkabygdi Palmafossen)
 • Helleve (Tjukkabygdi Palmafossen)
 • Vinje og Fjose (Tjukkabygdi Palmafossen)
 • Regn og sol over Vangsvatnet
 • Vinterkarse (Barbarea vulgaris) (Flora)

  Date: 05.05.2005

 • Voss frå Bordalen
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Finnesloftet

  Date: 04.05.2005

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • (P) Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Hagebyen Palmafossen Bømoen Mønshaugen
 • Voss Haugamoen Bordalen
 • (P) Voss Palmafossen Bømoen Mønshaugen Haugamoen Bordalen Gråsida
 • Utsyn frå Hangurstoppen mot Raude kross-hytta og Horn (Hodn)
 • Slettafjellet Tvarafjellet og Volafjellet frå Hangurstoppen
 • Hangurstoppen og Lønahorgi
 • Lønahorgi frå Hangurstoppen
 • Skulestadmo Løne Lønavatnet Lemme Melsvatnet og Lundarvatnet frå Hangurstoppen
 • Saue Camping frå Hangurstoppen
 • Een frå Hangurstoppen
 • Skulestadmo Dugstad Øvsthus Lirhus Lofthus Dugstadfossen Melsvegen Båtskotstræet Nedkvitnesvegen
 • (P) Skulestadmo Løne Lønavatnet Lemme Melsvatnet og Lundarvatnet Dugstad Øvsthus Lirhus Lofthus Dugstadfossen Melsvegen Båtskotstræet Nedkvitnesvegen Tvilde Palmafossen Bømoen Mønshaugen

  Date: 03.05.2005

 • Finse (Finsehytta)
 • Voss frå Bordalen
 • Vangsvatnet frå Kvåle
 • Engkarse (Cardamine pratensis) (Flora)

  Date: 02.05.2005

 • Bø Byrkje (Byrkjo) Djukastein (Gjukastein)
 • Byrkje (Byrkjo) Djukastein (Gjukastein)
 • Utsyn mot Sundet (Vangsvatnet) frå Lunde (Bulken)
 • Saue og Grimastad (Bulken)
 • Li og Tjukkabygi (Tjukkebygdi) Kvåle Melve Helleve Vinje Fjose Bakkatun Hylle
 • Palmafossen Rykke Gamle Rykkesvegen Høydalane

  Date: 01.05.2005

 • Voss Skulemusikk ved Voss Sjukehus
 • Voss Skulemusikk ved Voss Sjukehus
 • Voss Skulemusikk (drilljenter) ved Voss Sjukehus
 • Voss Skulemusikk (drilljenter) ved Voss Sjukehus
 • Voss Skulemusikk ved Voss Sjukehus
 • Voss Skulemusikk ved Voss Sjukehus
 • Voss frå Hangursrestauranten
 • Ved Vangsvatnet med Gråsida
 • 1. Maitog start Torget
 • 1. Maitog start Torget
 • 1. Maitog start Torget
 • 1. Maitog i Vangsgata
 • 1. Maitog i Vangsgata (Voss Musikklag)
 • 1. Maitog i Vangsgata
 • 1. Maitog i Vangsgata
 • 1. Maitog i Vangsgata
 • 1. Mai Tale for dagen v/Stortingsrepr. Audun Lysbakken
 • (P) Voss frå Hanguren
 • Vetleflaten frå Hanguren
 • Tvildemoen
 • Tvildemoen
 • Rogne Rognsbakken Ringheimsvegen Rognshagen Båbrui Vosso
 • Engfiol (Viola canina) (Flora)