Voss Now
Menu   Search
Juni 2016


Date: 30.06.2016

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset med regnboge
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Brandseth Downhill - Kayaking (Ekstremsportveko) (Haugsvik Brandsetelva Kajak)
 • Date: 29.06.2016

 • Voss frå Roset (Sola er på veg opp) (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Longboarding - Freeride and Speedtrials - På langbrett i Skjervet (Ekstremsportveko)
 • Skjervsfossen (Storelvi) totalt fall 135 m høgaste lodrette fall 70 m (Granvin)
 • Date: 28.06.2016

 • Voss sett ovanfor Roset
 • Voss frå Gjelle (Hjelle) (Voss)
 • Prestegardslandet sett frå Gjelle (Hjelle) (Voss)
 • Biketrial ved Voss Ungdomsskule (Ekstremsportveko)
 • Biketrial ved Voss Ungdomsskule (Ekstremsportveko)
 • Biketrial ved Voss Ungdomsskule (Ekstremsportveko)
 • Biketrial ved Voss Ungdomsskule (Ekstremsportveko)
 • Biketrial ved Voss Ungdomsskule (Ekstremsportveko)
 • Biketrial ved Voss Ungdomsskule (Ekstremsportveko)
 • Biketrial ved Voss Ungdomsskule (Ekstremsportveko)
 • Biketrial ved Voss Ungdomsskule (Ekstremsportveko)
 • Biketrial ved Voss Ungdomsskule (Ekstremsportveko)
 • Biketrial ved Voss Ungdomsskule (Ekstremsportveko)
 • Biketrial ved Voss Ungdomsskule (Ekstremsportveko)
 • Biketrial ved Voss Ungdomsskule (Ekstremsportveko)
 • Biketrial ved Voss Ungdomsskule (Ekstremsportveko)
 • Biketrial ved Voss Ungdomsskule (Ekstremsportveko)
 • Biketrial ved Voss Ungdomsskule (Ekstremsportveko)
 • Biketrial ved Voss Ungdomsskule (Ekstremsportveko)
 • Biketrial ved Voss Ungdomsskule (Ekstremsportveko)
 • Biketrial ved Voss Ungdomsskule (Ekstremsportveko)
 • Biketrial ved Voss Ungdomsskule (Ekstremsportveko)
 • Biketrial ved Voss Ungdomsskule (Ekstremsportveko)
 • Biketrial ved Voss Ungdomsskule (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX DirtJump på Palmafossen (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX DirtJump på Palmafossen (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX DirtJump på Palmafossen (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX DirtJump på Palmafossen (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX DirtJump på Palmafossen (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX DirtJump på Palmafossen (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX DirtJump på Palmafossen (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX DirtJump på Palmafossen (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX DirtJump på Palmafossen (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX DirtJump på Palmafossen (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX DirtJump på Palmafossen (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX DirtJump på Palmafossen (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX DirtJump på Palmafossen (Ekstremsportveko)
 • Date: 27.06.2016

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Humlebille (båndtordivel/penselbille) (Trichius fasciatus) på Prestekrage (Leucanthemum vulgare) (Fauna/Flora)
 • Humlebille (båndtordivel/penselbille) (Trichius fasciatus) på Prestekrage (Leucanthemum vulgare) (Fauna/Flora)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Bordalen sett ovanfor Roset (Voss)
 • Nyperose Steinnype eller klunger (Rosa canina) (Flora) ved Gjelle (Hjelle)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Rafting i Strandaelva (Ekstremsportveko)
 • Date: 26.06.2016

 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup - Publikum (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • MTB Downhill Scandinavian Cup (Ekstremsportveko)
 • Voss frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Holbergsplassen Vangsvatnet og Prestegardslandet frå taket på Voss Kulturhus
 • Park Hotel Vossevangen bygger nye husvære sett frå taket på Voss Kulturhus
 • På taket til Sosialbygget har desse oversikt over opninga av Ekstremsportveko (Voss)
 • Opninga av Ekstremsportveko vart i år svært amputert grunna det dårlege været (Ekstremsportveko)(Prestegardslandet)
 • Vossalogoen med utsyn mot Prestegardslandet og Ekstremsportveko teltet
 • Date: 25.06.2016

 • Pinnsvin (Erinaceus europaeus) (Piggsvin) (Fauna)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Voss)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Voss)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Voss)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Voss)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Voss)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Voss)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Myrtevier (Salix myrsinites) (Flora) ovanfor Roset
 • Sjøfly på vinger (LN-SEA) (Harding) sett ovanfor Roset
 • Moltekart (Rubus chamaemorus) på Hovden (Multe) (Flora)
 • Preategardslandet med aktivitetar og Ekstremsport teltet
 • Hanglider på veg opp frå Prestegardslandet
 • Båt på Vangsvatnet som dreg opp Hanglidere og Paraglidere
 • Jonsokbryllaup på Gjernes (Forsinka Jonsokfeiring)
 • Jonsokbryllaup på Gjernes (Forsinka Jonsokfeiring)
 • Jonsokbryllaup på Gjernes (Forsinka Jonsokfeiring)
 • Jonsokbryllaup på Gjernes (Forsinka Jonsokfeiring)
 • Jonsokbryllaup på Gjernes (Forsinka Jonsokfeiring)
 • Jonsokbryllaup på Gjernes (Forsinka Jonsokfeiring)
 • Jonsokbryllaup på Gjernes (Forsinka Jonsokfeiring)
 • Jonsokbryllaup på Gjernes (Forsinka Jonsokfeiring)
 • Jonsokbryllaup på Gjernes (Forsinka Jonsokfeiring)
 • Jonsokbryllaup på Gjernes (Forsinka Jonsokfeiring)
 • Jonsokbryllaup på Gjernes (Forsinka Jonsokfeiring)
 • Jonsokbryllaup på Gjernes (Forsinka Jonsokfeiring)
 • Jonsokbryllaup på Gjernes (Forsinka Jonsokfeiring)
 • Jonsokbryllaup på Gjernes (Forsinka Jonsokfeiring)
 • Jonsokbryllaup på Gjernes (Forsinka Jonsokfeiring)
 • Jonsokbryllaup på Gjernes (Forsinka Jonsokfeiring)
 • Date: 24.06.2016

 • Voss frå Roset (Nattbilete Stemningsbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete Solglytt)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss sentrum frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss sentrum frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Bergfrue (Saxifraga cotyledon) i Mølsterberget
 • Date: 23.06.2016

 • Voss og Bordalen sett ovanfor Roset
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Nyre sett ovanfor Roset (Voss)
 • Bordalen sett ovanfor Roset (Voss)
 • Græe og Himle ovanfor Roset (Bordalen Voss)
 • Himle ovanfor Roset (Bordalen Voss)
 • Litlere og Haug sett ovanfor Roset (Bordalen Voss)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Kvitheim frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Kvitheim frå Lirhus (Skulestadmo)
 • Date: 22.06.2016

 • Fyre og Flatland frå Stalheimsnipa/Fyresnipa
 • Fyre frå Stalheimsnipa/Fyresnipa
 • Slænslii frå Stalheimsnipa/Fyresnipa
 • Brattland frå Stalheimsnipa/Fyresnipa
 • Stalheim Brekkedalen og Nærøydalen frå Stalheimsnipa/Fyresnipa
 • Stalheim (Nyheim og Fredheim) frå Stalheimsnipa/Fyresnipa
 • Stalheim (bnr. 16) frå Stalheimsnipa/Fyresnipa
 • Stalheim (bnr. 1) frå Stalheimsnipa/Fyresnipa
 • Stalheim Hotel frå Stalheimsnipa/Fyresnipa
 • Lekvehuset frå Stalheimsnipa/Fyresnipa (Stalheim Folkemuseum - Tønnebergs Samlinger)
 • Stalheim og Brekke frå Stalheimsnipa/Fyresnipa
 • Sivle frå Stalheimsnipa/Fyresnipa
 • Sivlesøy frå Stalheimsnipa/Fyresnipa (Nærøydalen)
 • Jordalen Jordalsnuten og Nærøydalen sett frå parti ovanfor Stalheimsnipa/Fyresnipa
 • Jordalen sett frå parti ovanfor Stalheimsnipa/Fyresnipa
 • Biletparti frå "gamle Jordalsvegen" med Tendeskreda sett frå parti ovanfor Stalheimsnipa/Fyresnipa (Nærøydalen)
 • Utløpet til Holmen Kraftveri i Jordalselvi (Jordalsnuten) sett frå parti ovanfor Stalheimsnipa/Fyresnipa (Nærøydalen)
 • Nærøydalen med Gamle og Nye Jordalsvegen (Jordalselvi) sett frå parti ovanfor Stalheimsnipa/Fyresnipa
 • Nærøydalen med røyr til Holmen Kraftverk (Jordalselvi) sett frå parti ovanfor Stalheimsnipa/Fyresnipa (Holmen Kraftverk vil få ei samla installert effekt på 25 MW og ein årsproduksjon på 80 GW.)
 • Anortositt utvinning frå Jordalsnuten (Nærøydalen) sett frå parti ovanfor Stalheimsnipa/Fyresnipa
 • Hylland (Nærøydalen) sett frå parti ovanfor Stalheimsnipa/Fyresnipa
 • Svarttopp (Bartsia alpina) sett ovanfor Stalheimsnipa/Fyresnipa (Flora)
 • Haugsvik og Oppheimsvatnet sett frå Øvste Tuftena (Øvstetuftena) på veg ned mot Øvsthus (Øvsthusdalen)
 • Tveito sett frå Øvste Tuftena (Øvstetuftena) (Haugsvik)
 • Øvsthus i Øvsthusdalen (Gnr. 339) 605 moh.
 • Date: 21.06.2016

 • Voss sett ovanfor Roset
 • Bordalen sett ovanfor Roset (Olde Vele Gjelland Herre Litlere)
 • Voss Kulturhus og Voss Stasjon sett ovanfor Roset
 • Voss sentrum sett ovanfor Roset (Ekstremsport-teltet Prestegardslandet Skulegata Ringheimsvegen Rognsbakken)
 • Rokne (Bordalen) sett ovanfor Roset (Voss)
 • Blåklokke (Campanula rotundifolia) ovanfor Gjelle (Hjelle) (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Date: 20.06.2016

 • Voss frå Roset (Soloppgang)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Haugamoen frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss sentrum med Sverreplassen og Voss Gymnas frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss sentrum frå med Vangskyrkja og Prestegardslandet (Hangursrestauranten
 • Voss frå Mølsterberget
 • Teltet til Ekstremsportveko er på plass som startar på Sundag sett frå Hanguren (Prestegardslandet Utescena)
 • Revebjelle (Digitalis purpurea) i Hangurslia (Flora)
 • Date: 19.06.2016

 • Kyr på beite ved Nesheim (Myrkdalen) (Husdyr Fauna)
 • Fossen stølar (Myrkdalen)
 • Fossen mot Tveito (Myrkdalen)
 • Tveito med hyttefelt sett frå Fossen (Myrkdalen)
 • Fossen stølar (Myrkdalen)
 • Svoleset stølar (Myrkdalen)
 • Svoleset stølar med Ondrahaugen Vetlebotnen og Finnbufjellet bak (Myrkdalen)
 • Myrkdalen frå Storenolten (Myrkdalen Fjellandsby)
 • Vetla og Stora Hirth Overland Myrland og Helgeland frå Storenolten (Myrkdalen)
 • Helgeland og Bystøl frå Storenolten (Myrkdalen)
 • Bystøl frå Storenolten (Myrkdalen)
 • Vossestrand Hotel frå Storenolten (Myrkdalen)
 • Myrkdalen Hotel frå Svoleset (Myrkdalen)
 • Helgatun Fjellpensjonat frå Storenolten (Helgatunteigen) (Myrkdalen)
 • Årmot frå Storenolten (Myrkdalen)
 • Myrkdalen Fjellandsby mot Røvhaugen frå Storenolten (Myrkdalen Finnbufjellet Øvstafjellet Bjørndalskamben)
 • Svoleset med Svolefjellet bak sett frå Storenolten (Myrkdalen)
 • Svolefjellet mot Svoleset og Myrkdalen Fjellandsby (Myrkdalen)
 • Svolefjellet 1094 moh. (Myrkdalen)
 • Svolefjellet 1094 moh. mot Lønahorgi (Myrkdalen)
 • Øyaset og Øvre Ulvundsstølen frå Svolefjellet (Myrkdalen)
 • Ulvundsstølen Øvre (Myrkdalen)
 • Ulvundsstølen Øvre med Øyaset bak (Myrkdalen)
 • Ulvundsstølen Øvre med Svolefjellet bak (Myrkdalen)
 • Ulvundsstølen Øvre med sauer på beite (Myrkdalen Husdyr Fauna)
 • Øyaset sett mellom Øvre og Nedre Ulvundsstølen (Myrkdalen)
 • Ulvundsstølen Nedre med Vinje bak (Myrkdalen)
 • Ulvund gardsbruk (Myrkdalen)
 • Sundve Indre og Ytre (Vossestrand)
 • Sunsve Indre og Ytre (Vossestrand)
 • Date: 18.06.2016

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonstemning)
 • Voss frå Roset (Skodda byrjar å letne)
 • Kvitheim (Skulestadmo) frå Øvsthus
 • Kvitheim frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Rosethytta med Himle bak (Bordalen Voss)
 • Bordalen sett ovanfor Roset (Vele Gjelland Haug Litlere Herre) (Voss)
 • Florshaugen (Voss Gjelle Hjelle)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Park Hotel Vossevangen Holbergsplassen og Prestegardslandet sett frå taket på Voss Kulturhus
 • Holbergsplassen med Minigolfen og Prestegardslandet (Voss)
 • Kvitkløver (Trifolium repens) mot Voss Kulturhus (Flora)
 • Fiskemåke (Larus canus) med Vangsvatnet bak (Fuglar Fauna)
 • Fiskemåke (Larus canus) ungar (Fuglar Fauna)
 • Fiskemåke (Larus canus) unge (Fuglar Fauna)
 • Fiskemåke (Larus canus) på vinger (Fuglar Fauna)
 • Fiskemåke (Larus canus) på vinger (Fuglar Fauna)
 • Date: 17.06.2016

 • Jordalen sett på veg mot Storebotnen (Jordalen)
 • Jordalen med Jordalen Skule sett på veg ned frå Storebotnen (Jordalen)
 • Jordalen sett på veg ned frå Storebotnen (Jordalen)
 • Jordalen sett frå Nonshovden (Storebotnen Jordalen)
 • Jordalen med Jordalen skule sett frå Nonshovden (Jordalen)
 • Jordalen sett frå Nonshovden (Jordalen)
 • Jordalen sett frå Nonshovden (Jordalen)
 • Jordalen sett frå Nonshovden (Jordalen)
 • Jordalen med Jordalsnuten sett frå Nonshovden (Jordalen)
 • Jordalen med Inntaksdammen til Holmen kraftverk sett frå Nonshovden (Jordalen)
 • Nosi med Nonshovden Storebotnen og Vetlafjellet bak (Jordalen)
 • Jordalen med Nonshoveden og Storebotnen oppe til høgre (Jordalen)
 • Inntaksdammen til Holmen Kraftverk og Jordalstunnelen (Jordalen)
 • Inntaksdammen til Holmen Kraftverk og Jordalstunnelen (Jordalen)
 • Inntaksdammen til Holmen Kraftverk og Jordalstunnelen (Jordalen)
 • Inntaksdammen til Holmen Kraftverk (Jordalen)
 • Inntaksdammen til Holmen Kraftverk (Jordalen)
 • Vasstand og minste vassføring til Holmen Kraftverk (Instrumentpanel) ved inntaksdammen (Jordalen)
 • Jordalstunnelen ved inntaksdammen til Holmen Kraftverk (Jordalen)
 • Gamal vegskrapefoto94581.jpg>Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren) (Mai 2016)
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete)
 • Date: 16.06.2016

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Vetleflaten Gamle Bordalsvegen og Nyresvegen sett ovanfor Roset (Voss)
 • Haugo Ronve Bordalsvegen sett ovanfor Roset (Bordalen Voss Rongve)
 • Store Rokne og Vetle Rokne sett ovanfor Roset (Bordalen Voss)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Date: 15.06.2016

 • Voss frå Roset med rausleg himmel over bygda
 • Sola er i ferd med å koma fram sett frå Roset (Voss frå Roset)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss sentrum frå Mølsterberget
 • Vangskyrkja med lokaltog på veg mot Voss Stasjon sett frå Mølsterberget
 • Ny sykkel og skate løype i Prestegardsmoen sett frå Mølsterberget (Pumptrack Voss)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Voss frå Roset (Kveldsstemning)
 • Date: 14.06.2016

 • Voss frå Roset
 • Voss og Bordalen sett ovanfor Roset
 • Rokne og Sonve sett ovanfor Roset (Bordalen Voss Songve)
 • Stemningsbilete ovanfor Roset (Tjern Tjørn)
 • Voss mot Bulken sett nedanfor Sandfjellet
 • Dyrvedalen og Bulken sett nedanfor Sandfjellet
 • Bulken og Voss sett frå Rundehaugen 837 moh.
 • Gossland Bulken og Dyrvedalen sett frå Rundehaugen 837 moh.
 • Kvåle sett frå Rundehaugen 837 moh. (Voss)
 • Lydvo sett frå Rundehaugen 837 moh. (Voss)
 • Hindartveit støl (Voss)
 • Date: 13.06.2016

 • Voss frå Hanguren
 • Skulestadmo frå Staberget
 • Bavallen frå Staberget (Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Staberget (Motræet Biltunet Øvsthus Coop Extra Bilskadesenteret Voss Glas Rema 1000 Elkjøp)
 • Trå (Trodo) frå Staberget (Skulestadmo Bavallsvegen)
 • Gjerdebu dagavdeling med nye Gjerdebu og nye Voss VGS (Skulestadmo Voss Jordbruksskule Gjeredsflatane)
 • Ringheim Vetle frå Staberget (Voss)
 • Ringheim Nedre frå Staberget (Voss)
 • Ringheim Store frå Staberget (Voss)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Tvilde frå Hangurstoppen (Hanguren Voss Handelshus Biltema Hageland Palmafossen)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Rogne frå Mølsterberget (Voss)
 • Voss Gymnas med ny skule under bygging sett frå Mølsterberget
 • Park Hotel Vossevangen bygger 26 nye husvære sett frå Mølsterberget (Voss)
 • Voss frå Mølster
 • Ringheim (Eggjane) og Mølstervegen (Voss)
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim Hangurstoppen Hanguren)
 • Date: 12.06.2016

 • Voss frå Roset
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss sett frå Roset
 • Voss Idrottsplass og Voss Gymnas med ny skule under bygging sett frå Roset (Langebrua Hardangerbanebrua Vosso)
 • Nyre (Gjernesvegen og Nyresvegen) sett frå Roset (Voss)
 • Olde (Bordalen) sett frå Roset
 • Vele og Gjelland (Bordalen) sett frå Roset (Voss)
 • Bjørnshovden (Bordalen) sett frå Roset (Voss)
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss Stasjon Fleisher's Hotel Voss Kulturhus Vangsgata Vangskyrkja Prestegardslandet Gullfjordungen Skule frå Raugstadvegen
 • Date: 11.06.2016

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Borstrondi frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren)
 • Kvitheim frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren Lirhus Loftheim Lofthus)
 • Hanguren med Hangursrestauranten (Voss Resort)
 • Sauer utanfor Hangursrestauranten med Palmafossen bak (Hanguren Husdyr Fauna)
 • Voss Cup på alle banar sett frå hanguren (Prestegardslandet Prestegardsalleen Utescena)
 • Voss Cup på alle banar sett frå hanguren (Prestegardslandet Utescena)
 • Utebasenget har godt besøk under Voss Cup sett frå hanguren (Voss Camping)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss sentrum frå Mølsterberget
 • Grandane under Voss Cup sett frå Mølsterberget
 • Akeleie (Aquilegia vulgaris) i Mølsterberget (Flora)
 • Date: 10.06.2016

 • Voss sett ovanfor Roset
 • Voss (Ringheimsvegen Sivlevegen Lekvebakken Rognsbakken) sett ovanfor Roset
 • Bordalen (Haugo og Ronve) sett ovanfor Roset (Voss Rongve)
 • Herresleitet hyttefelt (Bordalen Voss)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Date: 09.06.2016

 • Flåm sett frå parti ved Brekkefossen
 • Flåm sett frå parti ved Brekkefossen
 • Lunden sett frå parti ved Brekkefossen (Flåm)
 • Brekkefossen mot Flåm
 • Flåm sett ovanfor Brekkefossen
 • Flåm Aurlandsfjorden med Prest og Blåskavlen bak sett frå Ljosdalen
 • Flåm stasjon og hamn sett frå Ljosdalen
 • Ljosdalen stølar (Flåm)
 • Øvre Kyrjukelen 1307 moh. med utsyn mot Prest og Blåskavlen
 • Øvre Kyrjukelen 1307 moh. med utsyn mot Frondalen Prest og Blåskavlen
 • Lintuvatnet og Frondalen sett frå Øvre Kyrjukelen 1307 moh.
 • Lintuvatnet Frondalen og Flengjaeggi sett frå Øvre Kyrjukelen
 • Holten Aurlandsfjorden Aurland Prest og Blåskavlen frå Midnosi
 • Flåm og Flåmsdalen sett frå Midnosi (Ramnanosi Øvre Kyrjukelen)
 • Flåm og Flåmsdalen sett frå Midnosi (Ramnanosi)
 • Fretheimshaugane og Lunden sett frå Midnosi (Flåm)
 • Flåm Fretheim Fretheimshaugane og Lunden sett frå Midnosi
 • Flåm hamn og Flåm Stasjon frå Midnosi
 • Flåm hamn med skip til kai sett frå Midnosi
 • Date: 08.06.2016

 • Granvinsvatnet mot Nesheim og Øvre Vassenden (Granvin)
 • Vallavik småbåthamn med Eidfjorden og Hardangerbrua bak
 • Eidfjorden Hallanger Hardangerbrua Bu og Sørfjorden sett frå parti nedanfor Disk
 • Reinrose (Dryas octopetala) innunder Disk (Flora)
 • Eidfjorden med Hardangerbrua og sauer på beite (Husdyr Fauna)
 • Disk mot Eidfjorden Bu Storeflåtten Hardangerbrua Stokkesdalen Dalsetetjørni Ingebjørgfjellet og Oksen
 • Disk mot Midtfjell Hallanger Eidfjorden Hardangerbrua Bu og Storeflåtten
 • Midtfjell 1255 moh. med Eidfjorden bak (Varde)
 • Midtfjell 1255 moh. mot Ulvik Vassføro Osafjorden og Grinsnuten
 • Midtfjell 1255 moh. mot Eidfjorden Hallanger Bu Storeflåtten Hardangerbrua Sørfjorden Disk Ingebjørgfjellet og Oksen
 • Rosenrot (Sedum rosea) nedanfor Disk (Flora)
 • Dalsete stølar (Ulvik)
 • Dalsete og Dalsetetjørni (Ulvik)
 • Eidfjorden og Hardangerbrua sett ovanfor Vallavik
 • Hardangerbrua og Eidfjorden
 • Hardangerbrua over Eidfjorden
 • Vallavik småbåthamn og Eidfjorden
 • Date: 07.06.2016

 • Voss og Bordalen sett ovanfor Rosethytta
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Vossestrand sett frå Haga (Vossestrand)
 • Vossestrand sett frå parti på Herheimshovden (Vossestrand)
 • Sundve Flyne Kroken og Sundve Skule sett frå parti på Herheimshovden (Vossestrand)
 • Sundve Indre og Ytre sett frå parti på Herheimshovden (Vossestrand)
 • Flyne og Sundve Skule sett frå parti på Herheimshovden (Vossestrand)
 • Vetlestølen (Sundve Støl) (Vossestrand)
 • Vetlestølen (Sundve Støl) (Vossestrand)
 • Sundvesstølen Kleppshovden og Myrkdalen frå Noltane (Vossestrand)
 • Sundvesstølen med Svolefjellet og Øyaset bak (Vossestrand)
 • Sundvesstølen med Myrkdalen bak (Vossestrand)
 • Sundvesstølen (Vossestrand)
 • Myrkdalen frå Storeskrea (Vossestrand)
 • Skjervheim frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Skjervheim boligfelt sett frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Nesheim frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Nesheim frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Nesheim frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Ulvund frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Ulvund frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Sundvesstølen med Noltane bak (Vossestrand)
 • Sundvesstølen med Svolefjell bak (Vossestrand)
 • Engjaland med Kasethovden og Reppeggi bak (Vossestrand)
 • Herheim og Sausjord med Sundve Skule og Korken bak (Vossestrand)
 • Korken sett frå Herheim (Vossestrand)
 • Gavle med Lomsdalsberget bak (Vossestrand)
 • Date: 06.06.2016

 • Grevle (Borstrondi Skulestadmo)
 • Kyr på beite ved Gjerdskvål (Borstrondi Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Skulestadmo frå Klepp (Borstrondi)
 • Langahorgi (Klondyke) med utsyn mot Skulestadmo (Hangurstoppen Hanguren)
 • Skulestadmo frå Langahorgi (Klondyke) (Borstrondi Bavallen Hangurstoppen Hanguren)
 • Skulestadmo med nye Voss VGS (Voss Jordbruksskule) frå Langahorgi (Klondyke) (Motræet Koglehaugen)
 • Klondyke (Langahorgi) (Skulestadmo)
 • Kvilehytta ved Vådalseggi (Skulestadmo)
 • Date: 05.06.2016

 • Myrkdalen (Skjervheim Bygd og Mørkve)
 • Holedalen og Kvassdalen mot Halsabakkane
 • Holo med Sendeelvi Sendefossen og Halsabakkane bak (Holedalen)
 • Telegrafhytto mot Sendedalen (Vikafjellet)
 • Skjelingavatnet mot Vossedalen mot Skjelingen (Vikafjellet)
 • Målsetevatnet (Vikafjellet)
 • Vik frå Storesvingen (Vikøyri Sognefjorden)
 • Vik sentrum frå Storesvingen (Vikøyri Vikjabukti)
 • Vangsnes med Balestrand og Tjugatoten bak (Sognefjorden)
 • Vangsnes sett frå bilfjera (Fridtjofstatua Sognefjorden)
 • Hella ferjeleie sett ombord frå bilferja (Sognefjorden)
 • Sognefjorden på veg mot Dragsvik frå Hella med bilferje
 • Dragsvik med Tjuatoten bak (Sognefjorden)
 • Tjuatoten 1098 moh. med Sognefjorden bak (Balestrand)
 • Tjuatoten 1098 moh. (Balestrand)
 • Tjuatoten mot Vetlefjorden Fjæralandsfjorden og Sognefjorden (Balestrtrand)
 • Tjuatoten mot Fjæralandsfjorden og Sognefjorden (Dragsvik Balestrand)
 • Tjuatoten mot Fjæralandsfjorden Sognefjorden og Esefjorden (Dragsvik Balestrand)
 • Tjuatoten mot Esefjorden Ese og Vindreken (Balestrand)
 • Hella ferjeleie sett ombord frå bilfjera (Sognefjorden)
 • Vangsnes med Fridtjofstatua bak
 • Fridtjofparken og Fridtjofstatua med informasjon (Vangsnes)
 • Date: 04.06.2016

 • VossaRudl'n 2016 - Oppstilling (Veteranvognløp Voss)
 • VossaRudl'n 2016 - Oppstilling (Veteranvognløp Voss)
 • VossaRudl'n 2016 - Oppstilling (Veteranvognløp Voss)
 • VossaRudl'n 2016 - Oppstilling (Veteranvognløp Voss)
 • VossaRudl'n 2016 - Oppstilling (Veteranvognløp Voss)
 • VossaRudl'n 2016 - Oppstilling (Veteranvognløp Voss)
 • VossaRudl'n 2016 - Oppstilling (Veteranvognløp Voss)
 • VossaRudl'n 2016 - Oppstilling (Veteranvognløp Voss)
 • VossaRudl'n 2016 - Oppstilling (Veteranvognløp Voss)
 • VossaRudl'n 2016 - Oppstilling (Veteranvognløp Voss)
 • VossaRudl'n 2016 - Oppstilling (Veteranvognløp Voss)
 • VossaRudl'n 2016 - Oppstilling (Veteranvognløp Voss)
 • VossaRudl'n 2016 - Oppstilling (Veteranvognløp Voss)
 • VossaRudl'n 2016 - Oppstilling (Veteranvognløp Voss)
 • VossaRudl'n 2016 - Oppstilling (Veteranvognløp Voss)
 • VossaRudl'n 2016 - Oppstilling (Veteranvognløp Voss)
 • Granvinsfjorden frå Hamre med Samlen og Gråfjellet bak (Hardanger)
 • Hamre ved Gramvinsfjorden (Hardanger)
 • Folkedal Granvinsfjorden og Hamre (Hardanger)
 • Hardangerfjorden og Kvanndal med bilferja Utne på veg mot Kvanndal (Hardanger)
 • Bilferja Utne på veg mot Kvanndal over Hardangerfjorden (Hardanger)
 • Kvanndal med Bilferja Utne på veg inn til kai (Hardangerfjorden) (Hardanger)
 • Granvinsfjorden mot Hamre Folkedal og Granvin (Hardanger)
 • Vindhovden mot Oksen (Hardanger)
 • Vindhovden mot Hardangerfjorden (Hardanger)
 • Oksen mot Vindhovden Hardangerfjorden Gråfjellet Kvanndal (Hardanger)
 • Oksen 1241 moh. mot Granvinsvatnet (Varde) (Hardanger)
 • Eidfjorden og Sørfjorden frå Veten (Oksen) (Hardanger)
 • Sørfjorden, Utnefjorden og Hardangerfjorden frå Veten (Oksen) (Hardanger)
 • Veten mot Oksen (Varde) (Hardanger)
 • Middagsnuthytto Folkedal og Seljenuten (Hardanger)
 • Middagsnuthytto mot Hardangerfjorden (Hardanger)
 • Granvinsfjorden med Hamre og Folkedal frå Seljenuten (Hardanger)
 • Folkedal frå Seljenuten (Hardanger)
 • Brekke Folkedal Nedre Leite frå Selkenuten (Hardanger)
 • Folkedal Øvre frå Seljenuten (Hardanger)
 • Hamre frå Seljenuten (Hardanger)
 • Granvinsfjorden og Hardangerfjorden frå Seljenuten (Hardanger)
 • Seljesete (Hamre) (Hardanger)
 • Date: 03.06.2016

 • Turlifossen frå Vassbygdevegen ved Fossheim (Aurland)
 • Torken lita hytte nedanfor Turlifossen (Aurland)
 • Turlifossen (Aurland)
 • Turlifossen (Aurland)
 • Fossheim Nyheim og Aurland mellom Fossheim og Turli (Aurland)
 • Nyheim og Aurland sett mellom Fossheim og Turli (Aurland)
 • Tokvam Tokvamsbrui Aurlandelvi Øyna (Turli-Fossheim) (Aurland)
 • Nyheim og Aurland sett frå Berg (Fossheim-Turli) (Aurland)
 • Aurlandsdalen mot Vassbygdevatnet sett frå Berg (Turli-Fossheim)) (Aurland)
 • Berg restar etter uteløe (Fossheim-Turli) (Aurland)
 • Nestebøen til Turli (Aurland)
 • Turli Bjørgo og Prest (Aurland)
 • Turli (Aurland)
 • Bjørgo og Prest frå Turli (Aurland)
 • Turli frå Bjørgo (Aurland)
 • Stegasteinen (Aurland)
 • Aurlandfjorden frå Stegasteinen (Aurland)
 • Aurlandfjorden frå Stegasteinen med paraglider i lufta (Aurland)
 • Høgåsen og Aurlandsfjorden sett nedanfor Prest (Aurland)
 • Aurlandsfjorden frå Prest (Høgåsen Aurland)
 • Prest med Aurlandsfjorden bak (Aurland)
 • Aurlandsfjorden frå Prest (Aurland)
 • Flåm stasjon og hamn med skip til kai (Flåm)
 • Flåm stasjon og hamn med skip til kai bak ligg Prest (Flåm)
 • Date: 02.06.2016

 • Medan me ventar på at kronprinsesse Mette-Marit skal koma på besøk med Litteraturtoget
 • Medan me ventar på at kronprinsesse Mette-Marit skal koma på besøk med Litteraturtoget
 • Medan me ventar på at kronprinsesse Mette-Marit skal koma på besøk med Litteraturtoget
 • Medan me ventar på at kronprinsesse Mette-Marit skal koma på besøk med Litteraturtoget
 • Medan me ventar på at kronprinsesse Mette-Marit skal koma på besøk med Litteraturtoget
 • Kronprinsesse Mette-Marit kjem på besøk med Litteraturtoget
 • Kronprinsesse Mette-Marit kjem på besøk med Litteraturtoget
 • Kronprinsesse Mette-Marit kjem på besøk med Litteraturtoget
 • Kronprinsesse Mette-Marit kjem på besøk med Litteraturtoget
 • Kronprinsesse Mette-Marit kjem på besøk med Litteraturtoget (Ordførar Hans Erik Ringkjøb)
 • Kronprinsesse Mette-Marit kjem på besøk med Litteraturtoget - Her på veg mot Voss Kulturhus (Ordførar Hans Erik Ringkjøb)
 • Kronprinsesse Mette-Marit kjem på besøk med Litteraturtoget - Her på veg mot Voss Kulturhus (Ordførar Hans Erik Ringkjøb)
 • Kronprinsesse Mette-Marit kjem på besøk med Litteraturtoget - Helsar på bibliotekssjefen Inger Dyrnesli utanfor Voss Kulturhus
 • Kronprinsesse Mette-Marit kjem på besøk med Litteraturtoget - På veg mot Voss Kulturhus (Ordførar Hans Erik Ringkjøb og bibliotekssjefen Inger Dyrnesli)
 • Kronprinsesse Mette-Marit kjem på besøk med Litteraturtoget - Skodespelar Anne Marie Blokhus frå Det Norske Teatret les utdrag frå Fugletribunalet i Voss Kulturhus
 • Kronprinsesse Mette-Marit kjem på besøk med Litteraturtoget - Skodespelar Anne Marie Blokhus frå Det Norske Teatret les utdrag frå Fugletribunalet i Voss Kulturhus
 • Kronprinsesse Mette-Marit kjem på besøk med Litteraturtoget - Voss Kulturhus
 • Kronprinsesse Mette-Marit kjem på besøk med Litteraturtoget - Voss Kulturhus
 • Kronprinsesse Mette-Marit kjem på besøk med Litteraturtoget - Kronprinsesse Mette-Marit i samtale med forfatter Agnes Ravatn i Voss Kulturhus
 • Kronprinsesse Mette-Marit kjem på besøk med Litteraturtoget - Kronprinsesse Mette-Marit i Voss Kulturhus
 • Rokne grå Gjelle (Bordalen Voss Hjelle)
 • Tiriltunge (Lotus corniculatus) på Gjelle (Hjelle) (Flora)
 • Voss frå Bordalen
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Gjelle (Voss Hjelle)
 • Date: 01.06.2016

 • Voss frå Hanguren
 • Voss Gymnas med nye Skule under bygging sett frå Hanguren
 • Park Hotel Vossevangen bygger nye husvære sett frå Hanguren (Voss)
 • Voss sentrum med Torget og Vangskyrkja sett frå Hanguren
 • Voss frå Mølsterberget
 • Nyre med nye boligblokker sett frå Mølsterberget (Voss)
 • Voss sentrum med Sverresplassen og Lekvemoen frå Hanguren
 • Sjuskjære eller Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) i Mølsterberget (Flora)
 • Vangskyrkja og Tinghuset sett ovanfor Mølster