Voss Now
Menu   Search
Juni 2011


Date: 30.06.2011

 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport) Alex Lyngaas
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport) Torbjørn Sunde
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)
 • Longboarding - Downhill Longboarding i Skjervet (Ekstremsportveko) (Skateboarding Langbrett Granvin Sport)

  Date: 29.06.2011

 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • MTB-BMX Bavallen Ned på sykkel (Ekstremsportveko)
 • Bavallen mot Borstrondi og Lønavatnet (Skulestadmo)

  Date: 28.06.2011

 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Rafting i Strandaelvi - European Cup R4 - (Ekstremsportveko) (Strandaelva)

  Date: 27.06.2011

 • Voss frå Sivlevegen
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)

 • Kayaking (Horgi Ned - Kayaking i Strandaelvi) (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Kayaking (Horgi Ned - Kayaking i Strandaelvi) (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Kayaking (Horgi Ned - Kayaking i Strandaelvi) (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Kayaking (Horgi Ned - Kayaking i Strandaelvi) (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Kayaking (Horgi Ned - Kayaking i Strandaelvi) (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Kayaking (Horgi Ned - Kayaking i Strandaelvi) (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Kayaking (Horgi Ned - Kayaking i Strandaelvi) (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Kayaking (Horgi Ned - Kayaking i Strandaelvi) (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Kayaking (Horgi Ned - Kayaking i Strandaelvi) (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Kayaking (Horgi Ned - Kayaking i Strandaelvi) (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Kayaking (Horgi Ned - Kayaking i Strandaelvi) (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Kayaking (Horgi Ned - Kayaking i Strandaelvi) (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Kayaking (Horgi Ned - Kayaking i Strandaelvi) (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Kayaking (Horgi Ned - Kayaking i Strandaelvi) (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Kayaking (Horgi Ned - Kayaking i Strandaelvi) (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Kayaking (Horgi Ned - Kayaking i Strandaelvi) (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Kayaking (Horgi Ned - Kayaking i Strandaelvi) (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Kayaking (Horgi Ned - Kayaking i Strandaelvi) (Ekstremsportveko) (Strandaelva)
 • Kayaking (Horgi Ned - Kayaking i Strandaelvi) (Ekstremsportveko) (Strandaelva)

  Date: 26.06.2011

 • Tvinne frå parti ved Hustveit (Afdal Lønahorgi Strandaelva Strandaelvi Tvinno Tvinde Tvinnefossen Tvindefossen)
 • Leiddal Moheim Strandaelvi Lønavatnet sedd på veg mot Hustveit (Standeelva Tvinne Tvinno Tvinde)
 • Hustveit (Voss Tvinne Tvinde Tvinno)
 • Hustveit (Voss Tvinne Tvinde Tvinno)
 • Hustveit (Voss Tvinne Tvinde Tvinno)
 • Leiddalsstølen (Voss/Vossestrand)
 • Leiddalsstølen med Holbygdi og Vossestrand bak
 • Leiddalsstølen med Holbygdi Engjaland og Vossestrand bak
 • Leiddalsstølen med Hjellen og Holbygdi bak (Voss/Vossestrand)
 • Vossestrand sedd frå Leiddalsstølen
 • Skorseteggi 972 moh. mot Voss og Lønahorgi
 • Skorseteggi 972 moh. mot Silvlesnipa Kråkenosi Vardanosi Solbjørganipa Giljabotnnipa Jordalsnuten og Stalheimsnipa
 • Skorseteggi 972 moh. mot Raundalsryggen
 • Kolingseggi 941 moh. mot Lønavatnet Skulestadmo og Lønahorgi
 • Kolingseggi 941 moh. mot Løno (Lønavatnet Løne)
 • Kolingseggi 941 moh. mot Svartahorgi og Lønahorgi
 • Gilset med Holbygdi bak (Voss/Vossestrand)
 • Gilset (Voss/Vossestrand)
 • Vetlavatnet Lønavatnet Hefte Lønahorgi frå Nolten (Gilset)
 • Hefte med Tvinnefossen bak (Tvindefossen)

  Date: 25.06.2011

 • INDEX Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)
 • Trialkøyring i Bavallen (Motorsport Stadionløp Motorsykkel)

 • INDEX Hanguren Opp (Motbakkeløp) Oppe på Hanguren ventar me på løparane i Hanguren Opp
 • Hanguren Opp (Motbakkeløp) Oppe på Hanguren ventar me på løparane i Hanguren Opp
 • Hanguren Opp (Motbakkeløp) Paraglider på veg nedover frå hanguren mot Voss
 • Hanguren Opp (Motbakkeløp) Nede ved kyrkja er løparane godt i gang på motbakkeløpet Hanguren Opp
 • Kristen Skjeldal - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Gustav Iden - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Lars Erik Skjervheim - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Arild Een - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Sverre Slethaug - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Leif Bjørn Grindeland - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Asbjørn Wold - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Vebjørn Turtveit - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Kjell Mundal - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Thomas Fenne - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Erlend Drivenes - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Einar Trefall - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Sondre Tysseland - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Ketil Dyrvik - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Espen Stueland - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Brage Ringheim Dybdahl - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Kjell Raa - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Håvard Drivenes - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Sondre Elvebakk - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Lars Andre Møen - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Hilde Fenne - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Anna Margrethe Tråve - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Evy Berge - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Anne Grete Haugen - Hanguren Opp (Motbakkeløp)
 • Hanguren Opp (Motbakkeløp) Publikum
 • Hanguren Opp (Motbakkeløp) Publikum
 • Hanguren Opp (Motbakkeløp) Publikum
 • Hanguren Opp (Motbakkeløp) Tore Tvilde og Speaker Gudmund Furu
 • Hanguren Opp (Motbakkeløp) Oppe på Hanguren ved målområdet
 • Hanguren Opp (Motbakkeløp) Oppe på Hanguren ved målområdet
 • Hanguren Opp (Motbakkeløp) Premieutdeling Hanguren Opp
 • Hanguren Opp (Motbakkeløp) Premieutdeling Hanguren Opp
 • Hanguren Opp (Motbakkeløp) Premieutdeling Hanguren Opp
 • Hanguren Opp (Motbakkeløp) Premieutdeling Hanguren Opp
 • Hanguren Opp (Motbakkeløp) Premieutdeling Hanguren Opp
 • Hanguren Opp (Motbakkeløp) Premieutdeling Hanguren Opp
 • Hanguren Opp (Motbakkeløp) Gudmund Furu gratulerar Arild Een som hadde fødselsdag i dag - Premieutdeling Hanguren Opp
 • Hanguren Opp (Motbakkeløp) Premieutdeling Hanguren Opp
 • Hanguren Opp (Motbakkeløp) Publikum ved pemieutdeling Hanguren Opp

  Date: 24.06.2011

 • Granvin (Granvinsfjorden Granvinselva)
 • Granvin Sagbruk (Granvinsfjorden Granvinselva Granvin Sjukeheim)
 • Eide Granvinsfjorden Granvinselva
 • Granvin (Jaunsen Gjestgjevarstad Granvin Sjukeheim Granvin Herad)
 • Granvin (Granvin Bilsenter Trudvang Granvin Ungdomshus)
 • Kjerland (Granvin)
 • Granvin (Granvin Sjukeheim Jaunsen Gjestgjevarstad Granvin Bygdatun)
 • Granvin (Granvin Herad Granvin Skule Form og Tradisjon Idrottsplass)
 • Granvin (Bustadfelt Idrottsplass Granvin Bilsenter Trudvang Granvin Ungdomshus)
 • Granvinsfjorden og Granvinselva frå Eide

  Date: 23.06.2011

 • Voss frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Prestemogardslandet - Teltet til Ekstremsportveko er på plass
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss sentrum frå Mølsterberget
 • Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) i Mølsterberget (Flora)

 • Vossestrand - Jonsokfeiring med brurefylje på Sundve
 • Vossestrand - Jonsokfeiring med brurefylje på Sundve
 • Vossestrand - Jonsokfeiring med brurefylje på Sundve
 • Vossestrand - Jonsokfeiring med brurefylje på Sundve
 • Vossestrand - Jonsokfeiring med brurefylje på Sundve
 • Vossestrand - Jonsokfeiring med brurefylje på Sundve
 • Vossestrand - Jonsokfeiring med brurefylje på Sundve
 • Vossestrand - Jonsokfeiring med brurefylje på Sundve
 • Vossestrand - Jonsokfeiring med brurefylje på Sundve
 • Vossestrand - Jonsokfeiring med brurefylje på Sundve
 • Vossestrand - Jonsokfeiring med brurefylje på Sundve
 • Vossestrand - Jonsokfeiring med brurefylje på Sundve
 • Vossestrand - Jonsokfeiring med brurefylje på Sundve
 • Vossestrand - Jonsokfeiring med brurefylje på Sundve
 • Vossestrand - Jonsokfeiring med brurefylje på Sundve
 • Vossestrand - Jonsokfeiring med brurefylje på Sundve
 • Vossestrand - Jonsokfeiring med brurefylje på Sundve
 • Vossestrand - Jonsokfeiring med brurefylje på Sundve
 • Vossestrand - Jonsokfeiring med brurefylje på Sundve

 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes
 • Gjernes - Jonsokfeiring med brurefylje på Gjernes

  Date: 22.06.2011

 • Klevavatnet frå Klevabrua (Hallingskeid-Myrdal)
 • Myrdalen Myrdalselva mot Myrdal Stasjon og Finnabotnnosi midt på biletet bak (Myrdøla Myrdalselvi)
 • Finnabotnnosi - Utsyn frå Finnabotnnosi mot Myrdal Stasjon
 • Finnabotnnosi - Utsyn mot Myrdal Stasjon frå Finnabotnnosi med Skjebergsnuten bak
 • Myrdalen mot Myrdal
 • Rypeegg i Myrdalen (Fauna Myrdal)
 • Myrdalen med Myrdalselva (Myrdal Myrdalselvi Myrdøla)
 • Myrdal Stasjon frå Myrdalen (Myrdalselvi Myrdøla)
 • Myrdal Stasjon frå Myrdalen
 • Myrdal Stasjon frå Myrdalen
 • Hallingskeid - Nytt spor er på plass oppe på Hallingskeid etter brannen (Bergensbanen)
 • Hallingskeid - Nytt spor er på plass oppe på Hallingskeid etter brannen (Bergensbanen)
 • Hallingskeid - Nytt spor er på plass oppe på Hallingskeid etter brannen (Bergensbanen)
 • Hallingskeid - Nytt spor er på plass oppe på Hallingskeid etter brannen (Bergensbanen)
 • Hallingskeid - Nytt spor er på plass oppe på Hallingskeid etter brannen (Bergensbanen)
 • Hallingskeid - Nytt spor er på plass oppe på Hallingskeid etter brannen (Bergensbanen)
 • Hallingskeid - Mange meter med kabel er skifta ut etter brannen på Hallingskeid

  Date: 21.06.2011

 • Myrdal sedd innunder Geitanosi (Myrdal Stasjon)
 • (P) Myrdal sedd frå Geitanosi (Myrdalen Urdshovd Flåmsdalen Myrdal Stasjon)
 • Myrdal sedd frå Geitanosi (Myrdal Stasjon)
 • Myrdal sedd frå Geitanosi med lokaltog på veg frå Gravhalsen mot Myrdal Stasjon (69-sett)
 • Myrdal sedd frå Geitanosi med Flåmsbana i spor 11 (Myrdal Stasjon)
 • Myrdal sedd frå Geitanosi med Lokaltog (69-sett Myrdal Stasjon)
 • (P) Skjebergsnuten Vatnahalsen Tarven Reinungavatnet og Seltuftvatnet frå Geitanosi
 • Reinungavatnet og Seltuftvatnet frå Geitanosi
 • (P) Geitanosi Myrdalen Myrdal Stasjon og Urdshovd
 • (P) Flåmsdalen Skjebergsnuten Vatnahalsen og Reinungavatnet (Leite Vatnahalsen Hotel)
 • (P) Flåmsdalen Skjebergsnuten Vatnahalsen Tarven og Reinungavatnet
 • Flåmsdalen Skjebergsnuten og Vatnahalsen
 • Vatnahalsen Tarven og Reinungavatnet
 • Vatnahalsen - Ny platform på Vatnahalsen

  Date: 20.06.2011

 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)
 • Hallingskeid Brann - Biletglimt frå brannen på Hallingskeid med tog 62 (Signatur Bergensbanen Togstopp)

  Date: 19.06.2011

 • (P) Skulestadmo Borstrondi Bavallen Hanguren frå Klepp
 • Skulestadmo frå Klepp
 • Skulestadmo med Biltunet Voss Bil Bilskadesenteret Voss Coop Extra frå Klepp
 • Koglehaugen og Voss Jordbruksskule frå Klepp (Skulestadmo Moteigen Skulestadvegn)
 • Skulestadmo og Grevle frå Klepp (Skulestadvegen Femmælen Skulestadhagane Øvrebøvegen Skjerpestunet)
 • Skulestadmo Ringheim og Bavallen frå Klepp (Skulestadvegen Bavallsvegen Skjerpesvegen Grevøesvegen Skjerpeslunden Skjerpeshagen)
 • Bavallsvegen nye frå Klepp (Nye Bavallsvegen sedd frå Klepp Skulestadmo Trå Trodo)
 • Bavallen - Det nye hyttefeltet i Bavallen sedd frå Klepp
 • Tråstølen sedd frå Klepp - Vegen til det nye Hyttefeltet kryp oppover
 • (P) Borstrondi Lønavatnet og Skulestadmo sedd frå Klepp

  Date: 18.06.2011

 • (P) Myrkdalen frå Skjervheim
 • Bygd og Flisram frå Skjervheim (Myrkdalen)
 • Skjervheim og Myrkdalsvatnet frå Skjervheim (Myrkdalen)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)
 • Dravlefestival i Myrkdalen (Arr: Myrkdalen Grendalag)

 • (P) Evanger og Evangervatnet frå Høgaberget
 • Evanger frå Høgaberget
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum

 • Voss frå Hanguren
 • (P) Palmafossen frå Hanguren (Tvilde Voss)
 • Tvildemoen frå Hanguren
 • Haugamoen frå Hanguren

  Date: 17.06.2011

 • Voss frå Hanguren
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss sedd ovanfor Mølstertunet (Mølsterberget)
 • Mølster Mølstertunet (Voss Folkemuseum)
 • Mølster Mølstertunet (Voss Folkemuseum)
 • Kvåle - Stor trafikk mot Voss og Voss Cup i fotball som byrjar i dag med Statens Vegvesen på plass
 • Sætre Tyrlingen og Mølsterteigen (Voss)
 • Sætre (Voss)
 • Glimme (Voss)
 • Lydvo (Voss)
 • Honve (Voss-Bulken)
 • Bulken stasjon
 • Glimme (Voss)
 • Vangsgata - Tett trafikk innover Uttrågata i høve Voss Cup i fotball som byrja i dag (Voss)
 • Voss Cup er godt i gang som her på Prestegardslandet (Voss)
 • Vangstunnelen har byrja å ta form - her er dei godt i gang med å lage ein 100 meter lang kulvert som fører inn til Vangstunnelen som skal bli 2,3 km lang (Voss Svartenakken)
 • Vangstunnelen har byrja å ta form - her er dei godt i gang med å lage ein 100 meter lang kulvert som fører inn til Vangstunnelen som skal bli 2,3 km lang (Voss Svartenakken)
 • Vangstunnelen har byrja å ta form - her er dei godt i gang med å lage ein 100 meter lang kulvert som fører inn til Vangstunnelen som skal bli 2,3 km lang (Voss Svartenakken)
 • Bergensbanen og Svartenakken med kulverten som fører inn til Vangstunnelen

  Date: 16.06.2011

 • Myrdal Stasjon med Lokaltog (69-sett)
 • Myrdal Stasjon med Lokaltog (69-sett)
 • Lokaltog på Myrdal Stasjon (69-sett)
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Lekvebakken og Sivlevegen frå Osavegen (Voss)
 • Voss frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss sentrum frå Mølsterberget
 • Voss Stasjon og Kulturhuset frå Mølsterberget

  Date: 15.06.2011

 • Myrdal - Sykklist på Myrdal med gamle jernbaneboligar bak
 • Tog 61 inne på Myrdal Stasjon
 • Myrdal Stasjon med Flåmsbana på veg nedover mot Flåm
 • Flåmsbana på nedover mot Flåmsdalen
 • Myrdal Stasjon med Lokaltog i spor 1 og målevogn i spor 2 (69-sett)

  Date: 14.06.2011

 • Flåmsbana på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Flåmsbana inne på Myrdal stasjon
 • Myrdal Stasjon - Turistar som skal på tur med Flåmsbana frå Myrdal Stasjon
 • Flåmsbana klar til avgang frå Myrdal Stasjon

  Date: 13.06.2011

 • (P) Evanger sedd frå parti på Herneshorgi
 • Evanger sedd frå parti på Herneshorgi
 • Evanger sentrum sedd frå parti på Herneshorgi
 • Evanger stasjon sedd frå parti på Herneshorgi
 • Evanger Eldhus sedd frå parti på Herneshorgi
 • Styve (Evanger) sedd frå parti på Herneshorgi
 • Solviki (Evanger) sedd frå parti på Herneshorgi
 • Solviki (Evanger) sedd frå parti på Herneshorgi
 • Styve (Evanger) sedd frå parti på Herneshorgi
 • Haugen (Evanger) sedd frå parti på Herneshorgi
 • (P) Hernes og Fadnes med Naustviki (Evanger) sedd frå parti på Herneshorgi
 • Hernes og Fadnes med Naustviki (Evanger) sedd frå parti på Herneshorgi
 • Hernes og Naustviki (Evanger) sedd frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Storevikane sedd frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • (P) Nakka Hjørnevik Evangervatnet Storevikane Hernes og Fadnes sedd sedd frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Storevikane sedd sedd frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Nakka Hjørnevik og Evangervatnet sedd sedd frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Nakka sedd sedd frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Storevikane sedd sedd frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Jørnevik sedd sedd frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Hernesløkene - Geiter og Hytte ved Hernesløkene (Evanger Husdyr Fauna)
 • Hernesløkene - Geiter og Hytte ved Hernesløkene (Evanger Husdyr Fauna)
 • Geiter ved Hernesløkene (Evanger Husdyr Fauna)
 • Hernesløkene - Hytte ved Hernesløkene (Evanger Husdyr Fauna)
 • Hernesløkene med Kvitafjellt bak (evanger)
 • Hernesløkene med Mykkeltveitveten bak (Evanger)
 • (P) Kvitafjellet - Utsyn frå parti på Kvitafjellet mot Olatjørni Løkeknolten Hernesløkene Stølseggi og Mykkeltveitveten (Evanger)
 • Kvitafjellet - Utsyn frå parti på Kvitafjellet mot Olatjørni Løkeknolten og Hernesløkene (Evanger)
 • Kvitafjellet 995 moh. mot Teigdalen (Evanger)
 • Kvitafjellet 995 moh. mot Mykkletveitveten (Evanger)
 • Kvitafjellet 995 moh. mot Dystingen (Evanger)
 • Dystingen sedd frå Kvitafjellet 995 moh. (Evanger)
 • Rundemannen sedd frå Kvitafjellet 995 moh. (Evanger)
 • (P) Kvitafjellet - Utsyn frå Kvitafjellet 995 moh. mot Mykletveitveten og Gråhorgavotni (Evanger)
 • Kvitafjellet 995 moh. mot Skrott. Glynt og Geitafjellet (Evanger)
 • Kvitafjellet 995 moh. mot Kjerringfjellet (Hatlestadkjerringa) (Evanger)
 • Vossedalen og Vossedalstølen med Styveshorgi bak (Evanger)
 • Vossedalstølen med Styveshorgi bak (Vossedalen Evanger)
 • Vossedalen mot Styveshorgi (Evanger)

  Date: 12.06.2011

 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Hesteutstilling - Vossautstillng ved Voss Jordbruksskule for 153. gong (Skulestadmo Husdyr Fauna)

 • Afdal (Tvinne Tvinno Tvinde)
 • Ytre Afdalsstølen (Tvinne Tvinno Tvinde)
 • Åsbrekkegjelet mot Gjøstein og Tvinno frå Taulaberget (Strandaelvi Strandaelva Tvinne Tvinde)
 • Åsbrekkegjelet frå Taulaberget (Strandaelvi Strandaelva)
 • Åsbrekkegjelet frå Taulaberget (Strandaelvi Strandaelva)
 • Åsbrekkegjelet Taulen og Rinden frå Taulaberget (Strandaelvi Strandaelva Vossestrand)
 • Brattholo Straume og Meland (Holbygdi Vossestrand)
 • Hydningen og Meland frå Heiane (Holbygdi Vossestrand)
 • Holo (Holbygdi Vossestrand)
 • Holo Igdetveit og Arnatveit (Holbygdi) (Holbygdi Vossestrand)
 • Rinden Åsbrekkegjelet og Strandaelvi frå Heiane (Strandaelva Vossestrand)
 • Rinden frå Heiane (Vossestrand)
 • Taulen og Skogstad frå Heiane (Strandaelvi Strandaelva Vossestrand)
 • Taulen frå Heiane (Strandaelvi Strandaelva Vossestrand)
 • Taulen frå Heiane (Vossestrand)
 • Indre Kvormo Ytre Kvormo Taulen Byrkjeli og Skogstad frå Heiane (Vossestrand Strandaelvi Strandaelva)
 • Skogstad frå Heiane (Vossestrand)
 • Byrkjeli frå Heiane (Vossestrand)
 • Taulen frå Heiane (Vossestrand)
 • Kvormo - Bustadhus på Kvormo (Vossestrand)
 • Ytre Kvormo frå Heiane (Vossestrand)
 • Indre Kvormo frå Heiane (Vossestrand)
 • Breifossen - På veg ned mot mot Afdal (Tvinne Tvinde Tvinno)
 • Afdalfossen med Afdal bak (Tvinne Tvinde Tvinno)
 • Afdalfossen (Tvinne Tvinde Tvinno)

  Date: 11.06.2011

 • Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Skulestadmo med Voss Jordbruksskule frå Hangurstoppen (Kvitheim Hanguren)
 • Borstrondi frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren)
 • Hangurstoppen - Stemningsbilete på Hanguren mot Lønahorgi

 • Skutevikens Buekorps på Vossabesøk i Vangsgata (Voss)
 • Skutevikens Buekorps på Vossabesøk i Vangsgata (Voss)
 • Skutevikens Buekorps på Vossabesøk i Vangsgata (Voss)
 • Skutevikens Buekorps på Vossabesøk i Vangsgata (Voss)
 • Tilskodere til Skutevikens Buekorps som er på Vossabesøk (Toget Voss)

 • Torget - Gratis lunsj på Torget i regi av Kristent Kontaktforum (Voss)
 • Torget - Gratis lunsj på Torget i regi av Kristent Kontaktforum (Voss)
 • Torget - Gratis lunsj på Torget i regi av Kristent Kontaktforum (Voss)
 • Torget - Gratis lunsj på Torget i regi av Kristent Kontaktforum (Voss)
 • Torget - Gratis lunsj på Torget i regi av Kristent Kontaktforum (Voss)
 • Torget - Gratis lunsj på Torget i regi av Kristent Kontaktforum (Voss)
 • Torget - Gratis lunsj på Torget i regi av Kristent Kontaktforum (Voss)
 • Torget - Gratis lunsj på Torget i regi av Kristent Kontaktforum (Voss)
 • Torget - Gratis lunsj på Torget i regi av Kristent Kontaktforum (Voss)
 • Torget - Gratis lunsj på Torget i regi av Kristent Kontaktforum (Voss)
 • Torget - Gratis lunsj på Torget i regi av Kristent Kontaktforum (Voss)
 • Torget - Gratis lunsj på Torget i regi av Kristent Kontaktforum (Voss)
 • Torget - Gratis lunsj på Torget i regi av Kristent Kontaktforum (Voss)
 • Torget - Gratis lunsj på Torget i regi av Kristent Kontaktforum (Voss)
 • Torget - Gratis lunsj på Torget i regi av Kristent Kontaktforum (Voss)
 • Torget - Gratis lunsj på Torget i regi av Kristent Kontaktforum (Voss)
 • Torget - Gratis lunsj på Torget i regi av Kristent Kontaktforum (Voss)
 • Torget - Gratis lunsj på Torget i regi av Kristent Kontaktforum (Voss)
 • Torget - Gratis lunsj på Torget i regi av Kristent Kontaktforum (Voss)
 • Torget - Gratis lunsj på Torget i regi av Kristent Kontaktforum (Voss)
 • Torget - Gratis lunsj på Torget i regi av Kristent Kontaktforum (Voss)
 • Torget - Gratis lunsj på Torget i regi av Kristent Kontaktforum (Voss)

 • Bunadsbryllaup med Hest og Vogn i Prestegardsalleen (Voss)
 • Bunadsbryllaup med Hest og Vogn i Prestegardsalleen (Voss)
 • Bunadsbryllaup med Hest og Vogn i Prestegardsalleen (Voss)
 • Bunadsbryllaup med Hest og Vogn i Prestegardsalleen (Voss)
 • Bunadsbryllaup med Hest og Vogn i Prestegardsalleen (Voss)
 • Bunadsbryllaup med Hest og Vogn i Prestegardsalleen (Voss)
 • Bunadsbryllaup med Hest og Vogn i Prestegardsalleen (Voss)
 • Brudeparet med brudejenter og gut klar til å entre Vangskyrkja - Bunadsbryllaup med Hest og Vogn i Prestegardsalleen (Voss)

 • Voss frå Hanguren
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss frå Mølsterberget
 • Mølstertunet (Museum Voss)

  Date: 10.06.2011

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Roset
 • Skogstjerne (Trientalis europaea) (Flora)
 • Skogstjerne (Trientalis europaea) (Flora)
 • Tyttebærblom (Vaccinium vitis-idaea)
 • Blåbærblom (Vaccinium myrtillus) (Flora Tyttebærblomst)
 • Furu (Pinus sylvestris) med kongle (Flora Kogle)
 • Furu (Pinus sylvestris) med hoblom (Flora hunnblomst)
 • Myrfiol (Viola palustris) (Flora)
 • Skogfiol (Viola riviniana) (Flora)
 • Smørblom (Ranunculus acris) (Engsoleie Smørblomst Flora)
 • Hegg (Prunus padus) i bløming (Flora Blomstring)
 • Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) (Flora)
 • Gjelle mot Voss (Hjelle)
 • Gjelle og Rokne (Hjelle og Bordalen)
 • Vedkubbar som skal gje varme til vinteren (Vedfyring)

  Date: 09.06.2011

 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Voss frå Bordalen
 • Rokne Bordalen (Voss)
 • Lekvemoen Haugamoen Utsikten Rogne og Mølster frå Gamle Bordalsvegen (Bordalen)

 • Voss Kulturskule - Elevkonsert m/framsyning av elevar på dans og drama i Kulturhuset (Kultursalen)
 • Voss Kulturskule - Elevkonsert m/framsyning av elevar på dans og drama i Kulturhuset (Kultursalen)
 • Voss Kulturskule - Elevkonsert m/framsyning av elevar på dans og drama i Kulturhuset (Kultursalen)
 • Voss Kulturskule - Elevkonsert m/framsyning av elevar på dans og drama i Kulturhuset (Kultursalen)
 • Voss Kulturskule - Elevkonsert m/framsyning av elevar på dans og drama i Kulturhuset (Kultursalen)
 • Voss Kulturskule - Elevkonsert m/framsyning av elevar på dans og drama i Kulturhuset (Kultursalen)
 • Voss Kulturskule - Elevkonsert m/framsyning av elevar på dans og drama i Kulturhuset (Kultursalen) Åshild Brunvoll
 • Voss Kulturskule - Elevkonsert m/framsyning av elevar på dans og drama i Kulturhuset (Kultursalen)
 • Voss Kulturskule - Elevkonsert m/framsyning av elevar på dans og drama i Kulturhuset (Kultursalen)
 • Voss Kulturskule - Elevkonsert m/framsyning av elevar på dans og drama i Kulturhuset (Kultursalen)
 • Voss Kulturskule - Elevkonsert m/framsyning av elevar på dans og drama i Kulturhuset (Kultursalen)
 • Voss Kulturskule - Elevkonsert m/framsyning av elevar på dans og drama i Kulturhuset (Kultursalen)
 • Voss Kulturskule - Elevkonsert m/framsyning av elevar på dans og drama i Kulturhuset (Kultursalen)
 • Voss Kulturskule - Elevkonsert m/framsyning av elevar på dans og drama i Kulturhuset (Kultursalen)
 • Voss Kulturskule - Elevkonsert m/framsyning av elevar på dans og drama i Kulturhuset (Kultursalen)
 • Voss Kulturskule - Elevkonsert m/framsyning av elevar på dans og drama i Kulturhuset (Kultursalen) Åshild Brunvoll
 • Voss Kulturskule - Elevkonsert m/framsyning av elevar på dans og drama i Kulturhuset (Kultursalen)
 • Voss Kulturskule - Elevkonsert m/framsyning av elevar på dans og drama i Kulturhuset (Kultursalen)
 • Voss Kulturskule - Elevkonsert m/framsyning av elevar på dans og drama i Kulturhuset (Kultursalen)
 • Voss Kulturskule - Elevkonsert m/framsyning av elevar på dans og drama i Kulturhuset (Kultursalen)
 • Voss Kulturskule - Elevkonsert m/framsyning av elevar på dans og drama i Kulturhuset (Kultursalen)

  Date: 08.06.2011

 • Rallartoget med Cruiseskipet MSC Orchestra til kai ved Flåm hamn (Cruise Ship)
 • Cruiseskipet MSC Orchestra til kai ved Flåm hamn (Cruise Ship)
 • Cruiseskipet MSC Orchestra til kai ved Flåm hamn og Flåm Stasjon (Cruise Ship)
 • Cruiseskipet MSC Orchestra til kai ved Flåm hamn og Flåm Stasjon (Cruise Ship)
 • Aurlandsfjorden frå Andershamaren med Cruiseskipet MSC Orchestra til kai ved Flåm hamn (Flåm Stasjon Viki Heimly Flåm Marina Cruise Ship)
 • Viki med Meimly Flåm Marina og Cruiseskipet MSC Orchestra til kai ved Flåm hamn frå Andershamaren
 • Viki med Flåm Marina og Cruiseskipet MSC Orchestra til kai ved Flåm hamn frå Andershamaren
 • Flåm stasjon frå Andershamaren
 • Flåm stasjon frå Andershamaren
 • Flåm stasjon frå Andershamaren
 • Flåm hamn frå Andershamaren
 • Cruiseskipet MSC Orchestra til kai ved Flåm hamn (Cruise Ship)
 • Rallartoget med fjord hyttene til Fretheim Hotel (Flåm Sjøbod)

  Date: 07.06.2011

 • Flåm med Cruiseskipet Costa Atlantica til kai (Cruise Ship og Luksus Yacht)
 • Flåm med Lady Elisabeth og Cruiseskipet Costa Atlantica til kai
 • Costa Atlantica til kai ved Flåm hamn
 • Turistar ved Flåm Stasjon som har vore på tur med Flåmsbana
 • Barnehagen på tur nede ved Flåm hamn med Cruiseskipet Costa Atlantica til kai bak (Cruise Ship)
 • På tur i kayak ved Flåm hamn med Cruiseskipet Costa Atlantica til kai bak (Cruise Ship)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) ved Flåm Hamn (Fauna)
 • Flåm med Cruiseskipet Costa Atlantica til kai (Cruise Ship)
 • Flåm med Fåmselvi Flåm stasjon og Fretheim Hotel
 • Cruiseskipet Costa Atlantica til kai ved Flåm hamn (Cruise Ship)
 • Cruiseskipet Costa Atlantica til kai ved Flåm hamn (Cruise Ship)
 • Flåm stasjon med Cruiseskipet Costa Atlantica til kai ved Flåm hamn (Cruise Ship)
 • Cruiseskipet Costa Atlantica til kai ved Flåm hamn (Cruise Ship)
 • Flåm stasjon og Flåm hamn
 • Cruiseskipet Costa Atlantica ligg fortøydd til kai ved Flåm hamn (Cruise Ship)
 • Cruiseskipet Costa Atlantica ligg fortøydd til kai ved Flåm hamn (Cruise Ship)
 • Flåm hamn - Nye turistar kjem til Flåm med hurtigbåten til Fjord1

  Date: 06.06.2011

 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Palmafossen frå Liavegen
 • Voss frå Bordalen
 • Haugo og Voss frå Øvre Storehagen
 • Voss frå Sivlevegen
 • Ringheim med Kvitheim bak (Skulestadmo Voss)
 • Hest på beite ved Gjerde (Skulestadmo Fauna)

  Date: 05.06.2011

 • Nærøyfjorden frå Bakka mot Tufte og Breidskrednosi
 • Bakka ved Nærøyfjorden
 • Tufte og Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Rimstigen (Bakka)
 • Tufteelvi og Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Tufteelvi og Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Skarsbakkane og Skarsnosi frå Rimstigen
 • Nærøyfjorden med Tufte og Bakka sedd oppunder Bakkanosi
 • Tufte Nærøyfjorden sedd oppunder Bakkanosi (Ovanfor Rimstigen)
 • Bakka og Nærøyfjorden sedd oppunder Bakkanosi (Ovanfor Rimstigen)
 • Bakka sedd oppunder Bakkanosi (Ovanfor Rimstigen)
 • Bakka kyrkje
 • Okse på beite ved Bakka og Nærøyfjorden
 • Okse på beite ved Bakka
 • Gudvangen og Nærøydalen
 • Ramsøy (Gudvangen)
 • Gudvangen med utløpet til Nærøydalselvi
 • Gudvangen og Nærøydalselvi
 • Gudvangen med Njardar Vikingleir utløpet til Nærøydalselvi
 • Gudvangen med utløpet til Nærøydalselvi og Gudvangen Fjordhotel
 • Ramsøy og Nærøyfjorden

  Date: 04.06.2011

 • Kvanndal - På veg mot Kvanndalen frå Kvanndal
 • Håstabbastølen med Skamdalshorgi og Nesheimshorgi bak (Skåndalshorgi)
 • Håstabbastølen med Oksen og Hardangerfjorden Kinsarvik bak
 • Kvanndal og Oksen sedd nedanfor Håstabbastølen (Granvinsfjorden Hardangerfjorden)
 • Kvanndal og Oksen sedd nedanfor Håstabbastølen (Granvinsfjorden Hardangerfjorden)
 • Kvanndal sedd nedanfor Håstabbastølen (Bilferja Tysnes frå Tide)
 • Kvanndal med bilfjerja Tysnes (Tide) sedd nedanfor Håstabbastølen (Hardangerfjorden Kvanndal ferjeleie)
 • Kvanndal med bilfjerja Tysnes (Tide) sedd nedanfor Håstabbastølen (Hardangerfjorden Kvanndal ferjeleie)
 • Hardingen - Kvanndal med bilfjerja Hardingen (Tide) sedd nedanfor Håstabbastølen (Hardangerfjorden Kvanndal ferjeleie
 • (P) Kvanndal Granvinsfjorden Oksen Utnefjorden og Hardangerfjorden frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Kvanndal frå fjellparti ved Håstabbastølen (Bilferja Hardingen til kai ved Kvanndal Hardangerfjorden)
 • Kvanndal frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Kvanndal frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Kvanndal frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Kvanndal frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Kvanndal frå fjellparti ved Håstabbastølen (Bilferja Hardingen til kai ved Kvanndal ferjeleie Hardangerfjorden)
 • Kvanndal med bilferja Hardingen frå fjellparti ved Håstabbastølen (Hardangerfjorden)
 • Kvanndal frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Bilferja Hardingen frå Tide på veg over hardangerfjorden (Kvanndal-Utne) sedd frå fjellparti ved Håstabbastølen
 • Gråfjellet med Oksen og Hardangerfjorden bak
 • (P) Hardangerfjorden sedd frå parti frå Gråfjellet
 • Hardangerfjorden Oksen Utnefjorden og Utne frå Gråfjellet
 • Hardangerfjorden frå Gråfjellet
 • Gråfjellet mot Oksen og Hardangerfjorden
 • Gråfjellet mot Oksen og Hardangerfjorden
 • Gråfjellet mot Hardangerfjorden Storavatnet og Herdabreida
 • Gråfjellet mot Storavatnet og Herdabreida
 • Gråfjellet 723 moh. mot Hardangerfjorden
 • Gråfjellet 723 moh. mot Oksen
 • (P) Kvanndalsvatnet Kistenuten Skamdalshorgi og Nesheimshorgi frå parti på Gråfjellet
 • Kvanndalsvatnet med Herdbreida og Kistenuten bak
 • Kvanndaslstølen (Granvin herad)
 • Kvanndaslstølen (Granvin herad)

  Date: 03.06.2011

 • Vestbygdi og Seimsgrend frå Rausmulen (Vethe Væte Flaga Eide)
 • Vestbygdi og Seimsgrend frå Rausmulen (Vethe Væte Eide Geitle)
 • Vestbygdi og Seimsgrend frå Rausmulen (Flaga Flagafossen Lambaholmen Flagahølen Seimsholmen)
 • Bulken frå Rausmulen
 • Mosafinn frå Rausmulen
 • Saue frå Rausmulen
 • Grimastad frå Rausmulen
 • Lunde Skjelde Skjeldeleitna/Skjeldehagen og Liland frå Rausmulen
 • Skjelde frå Rausmulen
 • Skjeldeleitna / Skjeldehagen frå Rausmulen
 • Skjelde og Lunde frå Rausmulen
 • Liland frå Rausmulen
 • Liland frå Rausmulen (Asylmottak)
 • Vassenden med Lilandsbrui frå Rausmulen
 • Bulken frå Gjoni
 • Lunde frå Gjoni
 • Lunde og Skjelde frå Gjoni
 • Vassenden med Lilandsbrui Flagabrui frå Gjoni
 • Bulken stasjon frå Gjoni
 • Monsbakken (Rekve) (Dyrvedalen
 • Rekve mot Bø Veka Djukastein og Honve (Bulken Dyrvedalen)
 • Bø Veka Djukastein og Honve frå Rekve (Bulken Dyrvedalen)
 • Bø og Veka frå Rekve
 • Veka Byrkje og Djukastein frå Rekve
 • Djukastein og Honve frå Rekve
 • Kastanjeblom (Castanea) ved Rekve (Flora)
 • Vangsvatnet og Bordalen frå Vinsand
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)

  Date: 02.06.2011

 • Vinje og Vossestrand frå Helgaberget
 • Litletun frå Helgaberget (Lilletun) (Vinje)
 • Vinje Hotel frå Helgaberget
 • Vinje frå Helgaberget (Draugsvoll Vinje Kyrkje)
 • Draugsvoll frå Helgaberge
 • Vinje Kyrkje frå Helgaberget
 • Øyaset (Vinje)
 • Uteløe ovanfor Vinje
 • Lafting på uteløe ovanfor Vinje
 • Vårmarihånd (Orchis mascula) ovanfor Vinje (Flora)
 • Åkerforglemmegei (Åkerminneblom) (Myosotis arvensis) ovanfor Vinje (Flora)
 • Øvra Vinje med Gamla Vinjatunet (Lilletun Øvre Vinjo)
 • Gamla Vinjatunet (Øvra Vinje Øvre Vinjo)
 • Vinje Øvre (Øvra Vinje Øvre Vinjo)
 • Vinje med Gamla Meieriet og Vinje Hotel (Vinjo)
 • Vinje Nedre (Nedre Vinje)
 • Gamla Meieriet (Vinje)
 • Vinje Hotel
 • Vinje med Draugsvoll og Vinje Kyrkje

  Date: 01.06.2011

 • Flåm Hamn Viki og Aurlandsfjorden frå Andershamaren
 • Viki med Cruiseskipet Amadea til kai ved Flåm Hamn frå Andershamaren (Flåm Marina Flåm Cruise Ship)
 • Cruiseskipet Amadea til kai ved Flåm Hamn sedd frå Andershamaren
 • Flåm Stasjon og Flåm Hamn sedd frå Andershamaren
 • Fretheimshaugen byggjefelt (Flåm)
 • Fretheimshaugen byggjefelt (Flåm)
 • Lunden byggjefelt (Flåm)
 • Lunden byggjefelt (Flåm)
 • Lunden byggjefelt (Flåm)
 • Lunden byggjefelt (Flåm)
 • Lunden byggjefelt (Flåm)
 • Flåm Hamn Viki og Aurlandsfjorden frå parti ved Mjelkehaugen
 • Flåm Hamn og Viki frå parti ved Mjelkehaugen (Aurlandsfjorden)
 • Viki og Flåm Hamn frå parti ved Mjelkehaugen
 • Flåm Hamn sedd frå parti ved Sletta (ovanfor Bjørkhamarneset)
 • Flåm Hamn sedd frå parti ved Sletta (ovanfor Bjørkhamarneset)