Voss Now
Menu   Search
Juni 2010


Date: 30.06.2010

 • Ringheim Nedre og Ringheim Store
 • Prestekrage (Leucanthemum vulgare) (Flora og Fauna)
 • Småkryp på Prestekrage (Leucanthemum vulgare) (Fauna og Flora)
 • Stemorsblomst eller natt og dag (Viola tricolor) (Flora)
 • Kvitbladtistel (Cirsium helenioides)
 • Prestekrager (Leucanthemum vulgare) (Flora)
 • Seim (Seimsgrend) med Lokaltog på veg mot Voss (69-sett)
 • Flaga med Lambaholmen Flagafossen Paradisbukti (Bulken)
 • Flaga (Bulken)
 • Flaga (Bulken)
 • Bakkane Lissheim og Hovda (Vestbygdi) (Lidsheim Bergshaugen)
 • Byrkje og Djukastein (Voss-Bulken) (Byrkjo)
 • Dagestad (Voss)
 • Nesthus - Kyr på beite ved Nesthus (Gossland Voss Husdyr Fauna)
 • Kyr på beite ved Nesthus (Voss Husdyr Fauna)

  Date: 29.06.2010

 • Voss frå Raugstadvegen
 • Oppheim (Voss)
 • Brekku mot Voss (Brekke)
 • Voss sentrum frå Raugstadvegen
 • Prestegardsmoen frå Raugstadvegen (Prestegardsalleen Voss)
 • Skulestadmo frå Øvsthus
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Hesje)

  Date: 28.06.2010

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Nyre (Voss)
 • Nyre mot Groadalen Haugamoen Lekvemoen Rogne
 • Haugamoen frå Gamle Bordalsvegen
 • Palmafossen frå Skutlesvegen
 • Kalv på beite Lid (Palmafossen Li Husdyr Fauna)
 • Kalvar og kyr på beite Lid (Palmafossen Li Husdyr Fauna)
 • Kyr på beite Lid (Palmafossen Li Husdyr Fauna)
 • Bakkatun og Hylle frå Skutlesvegen (Bakketun Tjukkebygdi Tjukkabygdi Palmafossen)
 • Auro Nedre (Mønshaugen)

  Date: 27.06.2010

 • Espelandsvatnet mot Brattenuten Sotenuten og Kjerringafjellet (Granvin og Ulvik Herad)
 • Espelandsvatnet mot Brattenuten og Sotenuten (Granvin og Ulvik Herad)
 • Sotenos (Ulvik Herad)
 • Solsævatnet med Vassfjøro bak (Ulvik Herad)
 • Rubbelii Nedre (Ulvik Herad)
 • Rubbelii Øvre (Ulvik Herad)
 • Skor Nedre - Restar etter stølstomt ved Nedre Skor (Ulvik Herad)
 • Solsævatnet - Utsyn mot Nedre Skor og Solsævatnet mellom Øvre og Nedre Skor (Ulvik Herad)
 • Skor Øvre med Ulvikafjorden bak (Ulvik Herad)
 • Skor Øvre - Utsyn frå Øvre Skor mot Solsævatnet og Ulvikafjorden (Ulvik Herad)
 • Tyssedalsnuten - Varde med lite krypinn ved Tyssedalsnuten (Ulvik Herad)
 • Skorafjellet - Utsyn frå parti på Skorafjellet mot Solsævatnet Osafjorden og Ulvikafjorden (Ulvik Herad)
 • Skorafjellet - På veg oppover i Skorafjellet (Ulvik Herad)
 • Skorafjellet - Utsyn frå parti på Skorafjellet mot Sotenuten Brattenuten og Kjerringafjellet med Hardangerfjorden lenger bak (Ulvik Herad)
 • Skorafjellet - Utsyn frå parti på Skorafjellet mot Osafjorden og Ulvikafjorden (Ulvik Herad)
 • Skorafjellets topp i sikte (Ulvik Herad)
 • Skorafjellet 1583 moh. (Ulvik Herad)
 • Skorafjellet 1583 moh. mot Vassfjøro og Hardangerjøkulen (Ulvik Herad)
 • Skorafjellet - Utsyn frå Skorafjellet 1583 moh. mot Vassfjøro, Hardangerjøkulen og Onen (Ulvik Herad)
 • Skorafjellet - Utsyn frå Skorafjellet 1583 moh. mot Vassfjøro og Hardangerjøkulen (Ulvik Herad)
 • Skorafjellet - Utsyn frå Skorafjellet 1583 moh. Osafjellet og Gaustadtoppen bak i det fjerne (Ulvik Herad)
 • Skorafjellet - Utsyn frå Skorafjellet 1583 moh. Hårteigen (Ulvik Herad)
 • Skorafjellet - Utsyn frå Skorafjellet mot Vesetvatnet Tryglabotnen Åmidlenutane og Rjoanddalen (Ulvik Herad)
 • Tryglabotnen med Vesetvatnet bak til venstre (Ulvik Herad)
 • Tryglabotnen og Fagerbotnen (Ulvik Herad)
 • Fallet og Fessavatnet med Vesetvatnet oppe til høgre (Ulvik Herad)
 • Fallet - På veg nedover i Fallet (Ulvik Herad)
 • Fallet - Utsyn tilbake mot Fallet (Ulvik Herad)
 • Tyssedalsstølen, Tyssenuten og Stol oppe til høgre (Ulvik Herad)
 • Fossar som renn fritt ned frå Fessavatnet sedd på veg mot Tyssedalsstølen (Ulvik Herad)
 • Tyssedalsstølen med Storebotnen bak (Ulvik Herad)
 • Tyssedalsstølen (Ulvik Herad)
 • Tyssedalsstølen (Ulvik Herad)
 • Tyssedalsstølen - Grilling og bading ved Tyssedalsstølen (Ulvik Herad)
 • Tyssedalsstølen (Ulvik Herad)
 • Tyssedalen (Ulvik Herad)
 • Tyssedalen - Biletparti i Tyssedalen (Ulvik Herad)
 • Tyssedalen (Ulvik Herad)
 • Sotenos (Ulvik Herad)

  Date: 26.06.2010

 • Voss frå Bordalen
 • Torget (Voss)
 • Torget - Underhaldning på Torget (Voss)
 • Torget - Songkoret Bygdaklang underheld på Torget (Voss)
 • Torget - Songkoret Bygdaklang underheld på Torget og publikum lika det dei høyrte (Voss)
 • Torget - Songkoret Bygdaklang underheld på Torget ved Tre Brør Kafe (Voss)
 • Torget - Songkoret Bygdaklang underheld på Torget ved Tre Brør Kafe (Voss)
 • Torget - Songkoret Bygdaklang underheld på Torget ved Tre Brør Kafe (Voss)
 • Torget - Songkoret Bygdaklang underheld på Torget ved Tre Brør Kafe (Voss)
 • Torget - Songkoret Bygdaklang underheld på Torget ved Tre Brør Kafe (Voss)
 • Torget - Songkoret Bygdaklang underheld på Torget ved Tre Brør Kafe (Voss)
 • Torget - Underhaldning på Torget (Voss)
 • Torget - Underhaldning på Torget (Voss)
 • Torget - Skulegata og Torget (Voss)

 • Øyane Dyrvedalen og Voss
 • Gamal stølstomt ved Tjørnahorgi (Namn?) med Dyrvedalen bak
 • Tjørnahorgi 1047 moh.
 • Tjørnahorgi 1047 moh. mot Kjerringfjellet (Hatlestadkjerringa) og Mykletveitveten
 • Biletparti ved Tjørnahorgi (Gråsida)
 • Tjørnatjørni ved Tjørnahorgi (Gråsida)
 • Heilo ved Godeplasseggi (Gråsida) (Fauna)
 • Grønahorgi 1207 moh. (Gråsida)
 • Grønahorgi 1207 moh. mot Hamlagrøvatnet (Gråsida)
 • Nesthustjørni (Gråsida)
 • Rapjahalsen - Biletparti Rapjahalsen (Gråsida)
 • Rapjahalsen - Biletparti Rapjahalsen (Gråsida)
 • Rapjahalsen - Biletparti Rapjahalsen (Gråsida)
 • Rapjahalsen 1128 moh. (Varde) mot Voss (Gråsida)
 • Rapjahalsen 1128 moh. mot Voss (Gråsida)
 • Rapjahalsen mot Voss (Gråsida)
 • Rapjahalsen mot Voss (Gråsida)
 • Nesthusrapjane - Utsyn ovanfor Nesthusrapjane mot Voss
 • Nesthusrapjane mot Voss

  Date: 25.06.2010

 • Voss frå Sivlevegen
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss frå Raugstadvegen (Voss Stasjon Vangsgata Kulturhuset Holbergsplassen)
 • Voss frå Bordalsvegen
 • Voss frå Øvre Storehagen
 • Voss frå Øvre Storehagen (Haugamoen Fredheim)

  Date: 24.06.2010

 • Skulestadmo frå Øvsthus
 • Heglesteigen (Skulestadmo Helgeplassen Hegleplasset Hegleplassen Heglesplasset)
 • Almeland (Skulestadmo)
 • Kyte og Norheim frå Repål
 • Øvre Kyte og Geilane frå Repål
 • Lemme med Borstrondi og Saue bak frå Klyvsnolten 730 moh
 • Urdland frå Klyvsnolten 730 moh
 • Meringi frå Klyvsnolten 730 moh (Raundalen Meringen)
 • Urdland sedd ovanfor Brattåker/Klyvsstølen i Rastalidi
 • Lindberg sedd ovanfor Brattåker/Klyvsstølen i Rastalidi (Urdland)
 • Nyestølen (Klyvsstølen) som ligg ovanfor Rysseberget i Rastalidi (Nyestødl Klyvsstødl Rastalii)
 • Nyestølen (Klyvsstølen) som ligg ovanfor Rysseberget i Rastalidi (Nyestødl Klyvsstødl Rastalii)
 • Nyestølen (Klyvsstølen) som ligg ovanfor Rysseberget i Rastalidi (Nyestødl Klyvsstødl Rastalii)
 • Nyestølen (Klyvsstølen) som ligg ovanfor Rysseberget i Rastalidi (Nyestødl Klyvsstødl Rastalii)
 • Nyestølen (Klyvsstølen) som ligg ovanfor Rysseberget i Rastalidi (Nyestødl Klyvsstødl Rastalii)
 • Nyestølen (Klyvsstølen) som ligg ovanfor Rysseberget i Rastalidi (Nyestødl Klyvsstødl Rastalii)

  Date: 23.06.2010

 • (P) Finnesteigen Gossland Vangsvatnet (Voss)
 • Finnesteigen (Voss)
 • Rapjane (Teigarapjane) (Voss)
 • Rapjane (Teigarapjane) (Voss)
 • Voss frå Rapjahalsen
 • (P) Bulken Dyrvedalen og Voss frå Rapjahalsen
 • Bulken og Dyrvedalen frå Rapjahalsen
 • Rapjahalsen 1128 moh. (Gråsida)
 • Rapjahalsen 1128 moh.
 • Rapjahalsen 1128 moh. mot Gråsidetoppen (Gråsida)
 • Rapjahalsen 1128 moh. mot Voss
 • Rapjahalsen 1128 moh. mot Gråsidetoppen og Gråsida

 • Jonsok - Brurefylgje med hest og kjerre på Gjernes (Jonsokfeiring Jonsokbryllaup)
 • Jonsok - Brurefylgje med hest og kjerre på Gjernes (Jonsokfeiring Jonsokbryllaup)
 • Jonsok - Brurefylgje med hest og kjerre på Gjernes (Jonsokfeiring Jonsokbryllaup)
 • Jonsok - Brurefylgje med hest og kjerre på Gjernes (Jonsokfeiring Jonsokbryllaup)
 • Jonsok - Brurefylgje med hest og kjerre på Gjernes (Jonsokfeiring Jonsokbryllaup)
 • Jonsok - Brurefylgje med hest og kjerre på Gjernes (Jonsokfeiring Jonsokbryllaup)
 • Jonsok - Brurefylgje med hest og kjerre på Gjernes (Jonsokfeiring Jonsokbryllaup)
 • Jonsok - Brurefylgje med hest og kjerre på Gjernes (Jonsokfeiring Jonsokbryllaup)
 • Jonsok - Brurefylgje med hest og kjerre på Gjernes (Jonsokfeiring Jonsokbryllaup)
 • Jonsok - Brurefylgje med hest og kjerre på Gjernes (Jonsokfeiring Jonsokbryllaup)
 • Jonsok - Brurefylgje med hest og kjerre på Gjernes (Jonsokfeiring Jonsokbryllaup)
 • Jonsok - Brurefylgje med hest og kjerre på Gjernes (Jonsokfeiring Jonsokbryllaup)

  Date: 22.06.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss ovanfor Tungeteigen
 • Gjelle og Rokne sedd ovanfor Tungeteigen (Voss Bordalen Hjelle)
 • Hindartveit (Hindatveit)
 • Gossland Bulken Dyrverdalen og Hellesneset frå Rundehaugen (Voss)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss Sentrum - Fleisher's Hotel Kulturhuset Voss Stasjon og Park Hotel Vossevangen Bergsliplassen sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss Sentrum - Bergsliplassen Prestegardslandet Prestegardsalleen sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 21.06.2010

 • (P) Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Skulestadmo og Kvitheim frå Hangurstoppen
 • Kvitheim frå Hangurstoppen (Øvsthus Dugstad Lofthus Lirhus Skulestadmo Hanguren)
 • Lirhus og Lofthus (Kvitheim) frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Palmafossen Bømoen Mønshaugen frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren) (Brynaflaten Brynaskogen Brynalii Brynamoen Hardangervegen)
 • Hardangervegen frå Palmafossen mot Mønshaugen frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • (P) Voss frå hanguren
 • Ringheim Tvildemoen Palmafossen Haugamoen og Bordalen frå Hanguren (Voss frå Hanguren)
 • Voss frå Hanguren
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss sentrum frå Mølsterberget
 • Kulturhuset Voss Stasjon og Fleisher's Hotel frå Mølsterberget (Voss Jernbanestasjon)

  Date: 20.06.2010

 • Nærøyfjorden med Tufte frå Rimstigen
 • Nærøyfjorden med Tufte frå Rimstigen
 • (P) Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Rimstigen mot Skarsbakkane og Skarsnosi
 • Rimstigfjellet mot Nærøyfjorden Rimstigen og Bakkanosi
 • Rimstigfjellet 1296 moh. mot Breidskrednosi og Skogafjellet
 • Rimstigfjellet 1296 moh. mot Skarsnosi og Vardane
 • Breidskrednosi og Nærøyfjorden
 • Breidskrednosi mot Nærøyfjorden og Bakkanosi
 • Breidskrednosi mot Nærøyfjorden og Bakkanosi
 • Breidskrednosi mot Nærøyfjorden og Bakkanosi
 • Breidskrednosi mot Nærøyfjorden og Bakkanosi
 • Tufte og Bakka frå Breiskrednosi (Nærøyfjorden)
 • Bakka frå Breiskrednosi (Nærøyfjorden)
 • Tufte frå Breiskrednosi (Nærøyfjorden)
 • Breidskrednosi mot Nærøyfjorden og Bakkanosi
 • Breidskrednosi mot Rimstigfjellet
 • Breidskrednosi mot Vassetfjellet
 • Skarsnosi Skarsbakkane og Skarsvotni mot Vardane
 • Skarsvotni
 • Skarsbakkane mot Bakkanosi
 • Bakka mot Nærøyfjorden Breidskrednosi og Skogafjellet

  Date: 19.06.2010

 • Rong frå Haugamoen
 • Løkjane sedd frå parti ved Grungadammen (Grungavatnet Grungademmo) (Rong)
 • Grungadammen mot Grubbafjellet (Grungavatnet Grungademmo) (Rong)
 • Grunganestølen (Rong)
 • Grunganestølen og Grungademmo frå parti på Grubbafjellet (Grungavatnet Grungademmo) (Rong)
 • Grunganestølen og Grungademmo frå parti på Grubbafjellet (Grungavatnet Grungademmo) (Rong)
 • Herdabreida frå Grubbafjellet
 • Karaldenuten frå Grubbafjellet
 • (P) Grubbafjellet - Biletparti på Grubbafjellet
 • Grubbafjellet - Biletparti på Grubbafjellet
 • Grubbafjellet mot Hardangerfjorden
 • Hardangerfjorden frå parti på Grubbafjellet med Kjepsostølen
 • Hardangerfjorden og Kjepsostølen frå parti på Grubbafjellet
 • Grubbafjellet mot Oksen og Hardangerfjorden
 • P) Hardangerfjorden frå parti på Grubbafjellet
 • Grubbafjellet - Biletparti på Grubbafjellet
 • Grubbafjellet mot Hardangerfjorden
 • Grubbafjellet mot Håfjell Gråfjellet Oksen og Hardangerfjorden
 • Grubbafjellet mot Håfjell Gråfjellet Oksen og Hardangerfjorden
 • Håfjell - Gamle stølstomter ved Håfjell (Namn på stølen ?) med Hardangerfjorden bak
 • Håfjell - Gamle stølstomter ved Håfjell (Namn på stølen ?) med Hardangerfjorden bak
 • Hardangerfjorden og Lussand frå Håfjell
 • Lussand frå Håfjell (Hardangerfjorden)
 • Lussand frå Håfjell (Hardangerfjorden)
 • Lussand frå Håfjell (Hardangerfjorden)
 • Lussand frå Håfjell (Hardangerfjorden)

 • Index - Voss Jazzskule med konsert i Osasalen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen - Arne Fjose Sandberg
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen - Viljar Dyvik Sellevold
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen - Tarjei Kjærland Lienig
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen - Ragnhild Kløve Graue på kontrabass
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen - Ragnhild Kløve Graue på kontrabass
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen - Ragnhild Kløve Graue på kontrabass
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen - Solveig Brunvoll
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen - Solveig Brunvoll
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen - Dag Arnesen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen - Dag Arnesen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen - Elisabeth Lid Trøen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen - Arne Fjose Sandberg
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen - Elisabeth Lid Trøen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen - Arne Fjose Sandberg
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen - Astrid Fadnes Brattebø
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen - Signe Førre
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen - Viljar Dyvik Sellevold
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen - Signe Førre
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen - Ivar Kolve
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen - Ivar Kolve
 • Voss Jazzskule med konsert i Osasalen

  Date: 18.06.2010

 • Jordalsnuten frå Nærøydalen
 • Jordalselvi og Jordalsnuten frå Nærøydalen
 • Jordalsnuten mot Nebbet og Skjerpisnuten
 • Jordalsnuten mot Stalheim
 • Nærøydalen med Stalheim frå Jordalsnuten
 • Nærøydalen med Stalheim frå Jordalsnuten (Sivlesøyni og Stalheimsøyni)
 • Nærøydalen med Glashammarbrui frå Jordalsnuten
 • Nærøydalen med Holmen og Såta frå Jordalsnuten
 • Stalheimsøyane og Sivlesøyni frå Jordalsnuten (Stalheimsøyni)
 • Stalheim og Brekke frå Jordalsnuten (Stalheimskleivi Stalheim Hotell)
 • Nærøydalen mot Hylland og Skjerpi frå Jordalsnuten (Holmane)
 • Nærøydalen mot Hylland og Skjerpi frå Jordalsnuten (Holmane)
 • Hylland frå Jordalsnuten (Nærøydalen)
 • Hyllandsvatnet Myri Øy-Hølen Hemri og Stølsekra frå Jordalsnuten (Nærøydalen)
 • Hemri Tråna Steinshølen og Skjerpi frå Jordalsnuten (Nærøydalen)
 • Jordalen mot Nosi frå Jordalsnuten
 • Jordalen frå Jordalsnuten

  Date: 17.06.2010

 • (P) Voss frå Bordalen
 • Tesdal (Bordalen)
 • Rong med Karaldenuten og Brendeknausane i biletet
 • Haugamoen støl (Rong)
 • Grungadammen (Rong) (Grungavatnet Grungademmo)
 • Rong frå Brendeknausane
 • Rong og Rongastovo frå Brendeknausane
 • Rong frå Brendeknausane
 • Rong frå Brendeknausane
 • Rongastovo frå Brendeknausane
 • Rong Herdabreida og Haugamoen frå Brendaknausane
 • Kullset med Veskrehorgi bak (Rong)
 • Kullset (Rong)

  Date: 16.06.2010

 • Leidal med Tvinnefossen bak (Leiddal Tvindefossen Tvinne Tvinno Tvinde)
 • Leidal med Svartahorgi bak (Leiddal Tvinne Tvinno Tvinde)
 • Tvinno med Afdal Svartahorgi og Lønahorgi bak sedd ved Hustveit (Tvinno Tvinde)
 • Hustveit (Ved Tvinne) (Tvinno Tvinde)
 • Hustveit (Ved Tvinne) (Tvinno Tvinde)
 • Hustveit (Ved Tvinne) (Tvinno Tvinde)
 • Hustveit (Ved Tvinne) (Tvinno Tvinde)
 • Leiddalsstølen med Holbygdi og Vossestrand bak (Leidalstølen Leidalsstølen)
 • Leiddalsstølen med Vossestrand bak (Herheimshovden Noltane Kleppshovden Nipene Finnbufjellet)
 • Vardahovden mot Lønavatnet Gråsida Hangurstoppen og Lønahorgi
 • Nolten (Budeiesteinane) mot Vetlavatnet Lønavatnet og Lønahorgi (Ved Gilset Gillset Gildset)
 • Nolten (Budeiesteinane) mot Vetlavatnet og Lønavatnet (Hefte Fletre Lønaøyane Løno Løne)
 • Nolten (Budeiesteinane) mot Afdal Svartahorgi og Lønahorgi
 • Gilset med (Kolingseggi) Vetlavatnet og Lønavatnet bak(Gillset Gildset)
 • Gilset (Gillset Gildset)
 • Hefteshaugen - Nysgjerrige sauer på Heftershaugen - Infotavle om husmannsplassane på Hefteshaugen (Hefteshaugane)
 • Hefte med Tvinnefossen bak (Tvindefossen)

  Date: 15.06.2010

 • Lønavatnet mot Gråsida og Hanguren frå Hegle (Skulestadmo Hangurstoppen)
 • Lønavatnet mot Bavallen Borstrondi og Lønahorgi frå Hegle (Skulestadmo)
 • Lønavatnet mot Borstrondi og Lønahorgi frå Hegle (Skulestadmo)
 • Lønavatnet mot Borstrondi og Lønahorgi frå Hegle (Skulestadmo Robåt Trebåt)
 • (P) Lønavatnet mot Hanguren Bavallen Borstrondi og Lønavatnet frå Hegle (Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Øvsthus med Prestekragar i framgrunnen (Flora)
 • Voss frå Gjelle med eng full av Engsoleie (Smørblom) (Hjelle)
 • Voss frå Gjelle med eng full av Engsoleie (Smørblom) (Hjelle)
 • Gossland Bulken og Hellesneset Kvåle og Lydvo frå Gjelle med eng full av Engsoleie (Smørblom) (Hjelle)
 • (P) Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • (P) Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)

  Date: 14.06.2010

 • Flyane med Voss bak
 • Flyane (Voss)
 • Snøull på myr i skogen (Voss)
 • Øyane (Voss)
 • Øyane (Voss)
 • Øyane mot Voss

  Date: 13.06.2010

 • Vossestrand sedd frå Øvre Sundve
 • Sundve Øvre (Vossestrand)
 • Vetle Stølen (Sundve støl) med Vine og Oppheim bak (Vossestrand)
 • Vetle Stølen (Sundve støl) med Vine og Oppheim bak (Vossestrand)
 • (P) Noltane mot Reppabotn Nipene Kleppshovden Sundvesstølen og Myrkdalen (Vossestrand)
 • Sundvesstølen frå Noltane (Vossestrand)
 • Sundvesstølen (Vossestrand)
 • Sundvesstølen med Noltane bak (Vossestrand)
 • Myrkdalen frå Storeskrea (Vossestrand)
 • (P) Myrkdalen frå Storeskrea (Vossestrand)
 • Nesheim frå Storeskrea (Vossestrand/Myrkdalen)
 • Bygd og Flisram frå Storeskrea (Vossestrand/Myrkdalen)
 • Mørkve frå Storeskrea (Vossestrand/Myrkdalen)
 • Tveite frå Storeskrea (Vossestrand/Myrkdalen)
 • Tveite frå Tveitelii (Myrkdalen)
 • Hyttefelt ovanfor Tveite sedd frå Tveitelii
 • Myrkdalen og Myrkdalsvatnet frå Tveite (Myrkdalen)
 • Myrkdalsvatnet frå hyttefeltet ovanfor Tveite (Myrkdalen)
 • (P) Myrkdalen frå Tveitestølen (Myrkdalen)
 • Strandalivegen langs Myrkdalsvatnet mellom Tveite og Sundve i Strandalii (Myrkdalen)
 • Strandalivegen langs Myrkdalsvatnet mellom Tveite og Sundve i Strandalii (Myrkdalen)
 • Strandalivegen langs Myrkdalsvatnet mellom Tveite og Sundve i Strandalii (Myrkdalen)
 • Strandalivegen langs Myrkdalsvatnet mellom Tveite og Sundve i Strandalii (Myrkdalen) - Ved "Gullagslotto" der ein kan finna Turboka (Gjesteboka) for "Strandalivegen"
 • Strandalivegen langs Myrkdalsvatnet mellom Tveite og Sundve i Strandalii (Myrkdalen) - Ved "Gullagslotto" der ein kan finna Turboka (Gjesteboka) for "Strandalivegen
 • Ulvundsøyni sedd frå Strandalii
 • Sundvesbakken - Hoppbakken til Vossestrand Skilag

 • Fossegrimen - Konsert med Fossegrimen i Fraktgodsen "it's all about jazz"
 • Fossegrimen - Konsert med Fossegrimen i Fraktgodsen "it's all about jazz" - Jostein Bøyum
 • Fossegrimen - Konsert med Fossegrimen i Fraktgodsen "it's all about jazz" - Andrew Litton på klaver
 • Fossegrimen - Konsert med Fossegrimen i Fraktgodsen "it's all about jazz"
 • Fossegrimen - Konsert med Fossegrimen i Fraktgodsen "it's all about jazz"
 • Fossegrimen - Konsert med Fossegrimen i Fraktgodsen "it's all about jazz" - Andrew Litton på klaver
 • Fossegrimen - Konsert med Fossegrimen i Fraktgodsen "it's all about jazz"
 • Fossegrimen - Konsert med Fossegrimen i Fraktgodsen "it's all about jazz" - Tom Håvard Vatnøy på altsaksofon
 • Fossegrimen - Konsert med Fossegrimen i Fraktgodsen "it's all about jazz" - Børge Styve på Trompet
 • Fossegrimen - Konsert med Fossegrimen i Fraktgodsen "it's all about jazz"
 • Fossegrimen - Konsert med Fossegrimen i Fraktgodsen "it's all about jazz" - Wenche Brun
 • Fossegrimen - Konsert med Fossegrimen i Fraktgodsen "it's all about jazz"
 • Fossegrimen - Konsert med Fossegrimen i Fraktgodsen "it's all about jazz"
 • Fossegrimen - Konsert med Fossegrimen i Fraktgodsen "it's all about jazz" - Ragnhild Kløve Graue på kontrabass
 • Fossegrimen - Konsert med Fossegrimen i Fraktgodsen "it's all about jazz"
 • Fossegrimen - Konsert med Fossegrimen i Fraktgodsen "it's all about jazz"

  Date: 12.06.2010

 • Bjørgås (Evanger)
 • Bjørgås (Evanger)
 • Muggås (387/1) (Evanger)
 • Muggås (387/1) (Evanger)
 • Sauer på beite ved Muggås (387/1) (Evanger) (Husdyr Fauna)
 • Muggås (387/2) (Evanger)
 • Muggås (387/2) (Evanger)
 • Elge (Evanger) (Elje)
 • Elge (Evanger) (Elje)
 • Villsau ved Elje (Evanger) (Elje)
 • Evanger frå Høgaberget
 • Evanger kyrkje frå Høgaberget
 • Evanger kyrkje
 • Evanger kyrkje
 • Evanger kyrkje

 • Index Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Evanger Musikklag
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Evanger Musikklag
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Kjellaug Ekse Brekkhus skal dela ut eldskjelprisen frå Voss Sparebank
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Brynjulf Styve vert tildelt eldskjelprisen frå Voss Sparebank ved styreleiar Kjellaug Ekse Brekkhus
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Brynjulf Styve har fått eldskjelprisen frå Voss Sparebank ved styreleiar Kjellaug Ekse Brekkhus
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Brynjulf Styve har fått eldskjelprisen frå Voss Sparebank ved styreleiar Kjellaug Ekse Brekkhus
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum -
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum -
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Vassvøri Sogelag med stand
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Vassvøri Sogelag med stand
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Ansiktsmåling
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Ansiktsmåling
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Ansiktsmåling
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Ansiktsmåling
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Ansiktsmåling
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Ansiktsmåling
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Gunnar Ekse
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Tyssen Smør
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Hesteriding på Fjording
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Hesteriding på Fjording
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Kassabilløp
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Kassabilløp
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Kassabilløp
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Kassabilløp
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Kassabilløp
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger Sentrum - Kassabilløp

 • Rockekonsert på Utescena - Ungdomsband på utescena. Arr. "Gryterock"
 • Rockekonsert på Utescena (Gruppa Myrkredd) - Ungdomsband på utescena. Arr. "Gryterock"
 • Rockekonsert på Utescena (Gruppa Myrkredd) - Ungdomsband på utescena. Arr. "Gryterock"
 • Rockekonsert på Utescena (Gruppa Myrkredd) - Ungdomsband på utescena. Arr. "Gryterock"
 • Rockekonsert på Utescena (Gruppa Myrkredd) - Ungdomsband på utescena. Arr. "Gryterock"
 • Rockekonsert på Utescena (Gruppa Myrkredd) - Ungdomsband på utescena. Arr. "Gryterock"
 • Rockekonsert på Utescena (Gruppa Myrkredd) - Ungdomsband på utescena. Arr. "Gryterock"
 • Rockekonsert på Utescena - Ungdomsband på utescena. Arr. "Gryterock"

  Date: 11.06.2010

 • Skulestadmo frå Øvsthus
 • Bryn med Tvilde bak frå Haugateigen (Bordalen Voss)
 • Sauer på beite ved Raugstad (Raudstad)
 • Dinglo på veg inn til nedre stasjon (Hangursbanen Gondolbanen) (Voss)
 • Voss frå Sivlevegen
 • Prestegardsaalleen (Voss)

  Date: 10.06.2010

 • Vik frå Storesvingen
 • Vik sentrum frå Storesvingen
 • Vik sentrum mot Sognefjorden
 • Vangsnes sedd frå bilferja Lærdal på veg over Sognefjorden mot Hella
 • Ombord på bilferja Lærdal på veg over Sognefjorden (Vangsnes-Hella)
 • Balestrand sedd frå bilferja Lærdal på veg over Sognefjorden (Vangsnes-Hella)
 • Tjuatoten og Dragsvik sedd frå bilferja Lærdal på veg over Sognefjorden (Vangsnes-Hella)
 • Hella mot Sognefjorden med bilfjera Lærdal til kai (Leikanger)
 • Hella - Utsyn frå gardsbruket Hella mot Balestrand (Leikanger)
 • Flete - Det fråflytta småbruket Flete (Leikanger)
 • Ruud - Det nedlagde småbruket Ruud (Rud) (Leikanger)
 • Ruud - Det nedlagde småbruket Ruud (Rud) (Leikanger)
 • Ruud - Det nedlagde småbruket Ruud (Rud) (Leikanger)
 • Skare - Stalar på Skare (Skarde) (Leikanger)
 • Skare - Stalar på Skare (Skarde) (Leikanger)
 • Skare - Sognefjorden mot Vangsnes og Vik frå Stølen Skare (Skarde) (Leikanger)
 • Rudsstølen med Balestrand og Tjuatoten bak (Ruudsstølen Rudstølen) (Leikanger)
 • Rudsstølen med Balestrand og Tjuatoten bak (Ruudsstølen Rudstølen) (Leikanger)
 • Rudsstølen - Ved Rudsstølen med Sognefjorden Balestrand bak (Ruudsstølen Rudstølen) (Leikanger)
 • Storholtfjellet - Utsyn frå Storholtfjellet 934 moh. mot Sognefjorden (Leikanger)
 • (P) Storholtfjellet - Utsyn frå Storholtfjellet 934 moh. mot Sognefjorden (Leikanger)
 • Balestrand Fjærlandsfjorden og Sværefjorden (på veg mot Storholten) (Leikanger)
 • Storholten - Utsyn mot Storholten (Leikanger)
 • Storholten - Biletparti ved Storholten mot Sognefjorden (Leikanger)
 • Storholten 1024 moh. mot Sognefjorden og Balestrand (Leikanger)
 • Storholten 1024 moh. mot Storholtfjellet Vangsnes og Sognefjorden (Leikanger)
 • Storholten 1024 moh. mot Syringaholten og Troeggi (Leikanger)
 • Storholten 1024 moh. mot Fjærlandsfjorden, Sværefjorden (Vetlefjorden) og Meneseggi (Leikanger)
 • Fjærlandsfjorden og Syringaholten frå parti ved Syringaholten (Leikanger)
 • Fjærlandsfjorden frå parti ved Syringaholten (Leikanger)
 • Fjærlandsfjorden frå parti ved Syringaholten (Leikanger)
 • (P) Sværefjorden og Fjærlandsfjorden frå parti ved Syringaholten (Leikanger)
 • Syringaholten 1065 moh mot Fjærlandsfjorden (Leikanger)
 • Fjærlandsfjorden frå Syringaholten 1065 moh. (Leikanger)
 • Fjærland og Jostedalsbreen frå Syringaholten 1065 moh. (Leikanger)

  Date: 09.06.2010

 • (P) Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Hanglider over Hangurstoppen (Voss)
 • Voss frå Hanguren
 • Skitset (Voss)
 • Tyttebærblom - Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) (Flora på skitset)
 • Tveskjegg-veronika (Véronica chamaédrys) på Skitset (Tveskjeggveronika)(Flora)
 • Stemorsblomst eller natt og dag (Viola tricolor) (Flora på Skitset)

  Date: 08.06.2010

 • Lundarvatnet mot Kvitheim (Skulestadmo)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Gossland og Hellesneset frå Gjelle (Hjelle9
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Tjørn ovanfor Roset (Biletparti mellom Roset og Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Gossland Bulken Dyrvedalen og Hellesneset sedd frå Rundehaugen (Voss)
 • Gossland sedd frå Rundehaugen (Voss)

  Date: 07.06.2010

 • Bulken skule med Mykletveitveten bak
 • Dolve og Gjerstad med Tvarafjellet bak (Dyrvedalen)
 • Dolve og Røthe med Mykletveitveten bak (Dyrdedalen Røte)
 • Dyrvedalen - Inntaksdamm til Syrifossen kraftstasjon i Dyrvo (Småkraftverk)
 • Røthe med Gråsida bak (Dyrdedalen Røte)
 • Glimme mot Gossland Bullken og Hellesneset (Glymme)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Kulturhuset mot Finne og Raugstad (Raudstad Vangsvatnet)
 • Voss frå raugstadvegen
 • Skulestadmo frå Øvsthus
 • Lirhus Lofthus Borstrondi Lønahorgi

  Date: 06.06.2010

 • Vossadalen mot Skjelingen (Vikafjellet)
 • Skjelingavatnet (Vikafjellet)
 • Trollapresten (Vikafjellet)
 • Vik frå Storesvingen
 • Vikøyri frå Holstad
 • Feios
 • Feios kyrkje
 • Feios kyrkje
 • Mulakamben Middagsnuten og Fresvik (Fresvikåsen)
 • Fresvik kyrkje med Mulakamben bak
 • Fresvik
 • Fresvik med Fresvik kyrkje
 • Fresvik frå Mulakamben
 • Fresvik frå Mulakamben
 • Fresvik frå Mulakamben
 • Fresvik frå Mulakamben
 • Fresvik frå Mulakamben
 • (P) Fresvik frå Mulakamben (Kjeringafjellet)
 • (P) Mulakamben mot Sognefjorden (Balestrand Fimreitåsen Lærdalsfjoren Aurlandsfjorden)
 • Fresvik frå Middagshaugen
 • Fresvik frå Middagshaugen
 • Fresvik frå Middagshaugen
 • Fresvik frå Middagshaugen
 • Fresvik frå Middagshaugen
 • (P) Fresvik frå Middagshaugen
 • Fresvikåsen mot Otrehjell Stordalen Huldakyrkja og Fresvikbreen
 • Fresvikåsen mot Stordalen Huldakyrkja og Fresvikbreen
 • Fresvikåsen mot Stordalen Huldakyrkja og Fresvikbreen
 • Otrehjell frå Fresvikåsen (Fresvik)
 • Skard (Fresvik)

  Date: 05.06.2010

 • Index VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss)
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss)
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss)
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss)
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss)
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss)
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Undhaldning ved Jon Aske
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss)
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss)
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss)
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss)
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss)
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Rolls Royce 20/25, 1934 modell, ved Kari Ann Brandt frå Bergen
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss)
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss)
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - BMV R-75, 1956 modell, eigar Frode Rogne
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss)
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Cadillac Type 55: Lærdal Automobilselskap, Kåre Hovland frå Lærdal - Buick Master 25/49, Tryge Krogsæter frå Oslo
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss)
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss)
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss)
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss)
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - BMV Isetta, eigar Johnny Sætre frå Bergen
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Cadillac Serie 62, eigar Hans Petter Høen frå Seim i Vestfold
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Chevrolet Six lastebil (vedgass-generator), eigar Dag Rykkje frå Øystese
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Øyvind Hellesnes med start nr. 1 på sin Harley Davidson, 1920 modell
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Bill Sykes frå England på sin Fiat Targa Florida 1906 modell
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Solveig og Asle Skaret frå Skjetten med sin Graham Paige Roadster 1928 modell
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Roald Mathisen frå Bergen med sin Packard 1929 modell
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Ymer Sletten frå Bergen med sin Nash Touring 498 1930 modell
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Marius Jørgensen frå Bergen med sin Ford Modell A 1928 modell
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Arvid magnesen frå Bergen med sin Ford Model A 1930 modell
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Jakob Meland, Hovland frå Hardanger med sin Ford Model A 1930 modell
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Gyda og Kristian Utvik frå Avaldsnes med sin Ford Model A 1930 modell
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Inger og Per Kaldheim frå Sandeid med sin Ford Model A cab 1931 modell
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Torbjørn Bygstad og Rebekka Nistad frå Rådal med sin Buick Master Serie 90, 1932 modell
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Reidun og Arne Nistad frå Sande i Sunnfjord med sin Buick Master Serie 95, 1932 modell
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Sigmund Åkvik frå Skien med sin Buick Serie 67, 1933 modell
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Arne Holme frå Os i Bergen med sin Buick Serie 90, 1934 modell
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Ola og Brita Borge frå Osterøy med sin Bentley Sport Saloon, 1954 modell
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Einar Andreas Mjelde frå Osterøy med sin Bentley Drophead Cupe, 1935 modell
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Magirus brannbil frå Voss Brannvern, 1933 modell
 • VossaRudl'n (Norgesløpet 2010) - Veteranvognløp med start på Bømen (Voss) - Rolf Syvertsen frå Vennesla på sin BMV R-75 med sidevogn, 1943 modell

 • Voss frå Roset
 • Gråsidetoppen 1307 moh mot Dyrvedalen Voss og Sandfjellet (Gråsida)
 • Gråsidetoppen mot Skjemmehorgi og Torfinnshorgi (Gråsida)
 • Gråsidetoppen mot Hermannsnuten og Storeflåtten (Gråsida)
 • Gråsidetoppen mot Sandfjellet (Gråsida)
 • Overflatevatn nedanfor Gråsidetoppen (Gråsida)
 • Overflatevatn nedanfor Gråsidetoppen (Gråsida)
 • Overflatevatn nedanfor Gråsidetoppen (Gråsida)
 • Bordalen sedd ovanfor Roset
 • Roset og Himle (Bordalen/Voss)
 • Bordalen sedd ovanfor Roset (Vele Gjelland Herre Haug Litlere)

  Date: 04.06.2010

 • Granvin kyrkje med Nesheimshorgi bak (Granvin)
 • Granvinsfjorden mot Hamre og Folkedal (Granvin)
 • Hamre mot Hardangerfjorden (Granvin)
 • Hardangerfjorden Granvinsfjorden og Hamre (Granvin)
 • Seljesete Stølar (Granvin)
 • Hardangerfjorden Granvinsfjorden Hamre og Folkedal frå Seljenuten (Granvin)
 • (P) Hardangerfjorden Granvinsfjorden Hamre og Folkedal frå Seljenuten (Granvin)
 • Folkedal frå Seljenuten (Granvin)
 • Folkedal frå Seljenuten (Granvin)
 • Folkedal frå Seljenuten (Granvin)
 • Hamre frå Seljenuten
 • Hamre frå Seljenuten
 • Hardangerfjorden og Granvinsfjorden frå Seljenuten
 • Hardangerfjorden og Granvinsfjorden med Kvanndal frå Seljenuten
 • Seljenuten - Hytte/Støl på Seljenuten med Hardangerfjorden bak (Granvin)
 • Seljenuten - Hytte/Støl på Seljenuten med Hardangerfjorden bak (Granvin)
 • Middagsnuthytto (Mellom Seljenuten og Oksen) med Hardangerfjorden bak (Granvin)
 • Seljenuten - Utsyn frå Middagsnuthytto (mellom Seljenuten og Oksen) mot Folkedal og Seljenuten (Granvin)
 • Oksen 1241 moh. Varde med Granvinsvatnet bak (Granvin)
 • Oksen 1241 moh. Varde med Granvinsvatnet bak (Granvin)
 • Ingebjørgfjellet og Midtfjell frå Veten (Oksen) (Granvin)
 • Eidfjorden frå Veten (Oksen) (Granvin) (Granvin)
 • Sørfjorden med Eidfjorden og Utnefjorden frå Veten (Oksen) (Granvin)
 • Utnefjorden og Hardangerfjorden frå Veten (Oksen) (Granvin)

 • Index - Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain
 • Voss Kulturskule med Semesterkonsert i Nain

  Date: 03.06.2010

 • Skulestadmo sedd ovanfor Een (Svartaberget/Borstrondi) (Æn Æen)
 • Bavallen sedd ovanfor Een (Svartaberget) (Æn Æen)
 • Skulestadmo sentrum sedd ovanfor Een (Svartaberget/Borstrondi) (Æn Æen)
 • Een (Æn) sedd ovanfor Een (Svartaberget/Borstrondi) (Æen)
 • Een (Æn) sedd ovanfor Een (Svartaberget/Borstrondi) (Æen)
 • Een (Æn) sedd ovanfor Een (Svartaberget/Borstrondi) (Æen)
 • Een Eensmidja (Æn) sedd ovanfor Een (Svartaberget/Borstrondi) (Æen)
 • Norekvål (Vetle Norekvål Nedre Norekvål Litle Nordrekvål Nedre Nordrekvål) (Skulestadmo Borstrondi)
 • Norekvål (Nordrekvål) (Skulestadmo/Borstrondi)
 • Saue (Bustader Strandavegen) (Skulestadmo Borstrondi)
 • Rot - Vårstøl til Saue (Skulestadmo Borstrondi)
 • Rot - Vårstøl til Saue (Skulestadmo Borstrondi)
 • Rot - Vårstøl til Saue (Skulestadmo Borstrondi)
 • Rot - Vårstøl til Saue (Skulestadmo Borstrondi)
 • Rot - Vårstøl til Saue (Skulestadmo Borstrondi)

  Date: 02.06.2010

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Morgonstemning i Skulestadmo (Raudleg himmel)
 • Voss frå Hanguren
 • Palmafossen frå Hanguren (Brynaskogen Brynamoen Brynalii)
 • Haugamoen frå Hanguren (Vetleflaten Industrigata Aad Gjellesgata Bordalsvegen Haugabaret)
 • Voss sentrum med Sverresplass frå Hanguren (Lekvemogata Lekvemoen Vossabyggvadet Uttrågata)
 • Rogne frå Hanguren (Rognsbakken Ringheimsvegen Sverresbakken)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss sentrum frå Mølsterberget
 • Smørblomst (Ranunculus acris) (Engsoleie) i Mølsterberget
 • Vårmarihånd (Orchis mascula) i Mølsterberget (Vårmarihand Flora)
 • Voss sedd ovanfor Roset
 • Himle sedd nedanfor Roset (Bordalen/Voss)
 • Himle (Himlebakkane) sedd nedanfor Roset (Bordalen/Voss)
 • Dymbe (Bordalen/Voss)
 • Dymbe (Bordalen/Voss)
 • Hestehov eller Leirfivel (Tussilago farfara) på Bordalen (Flora)

  Date: 01.06.2010

 • Ulvikafjorden og Osafjorden frå Rubbenuten
 • Ulvik med Ulvikapollen og Vassfjøro frå Tjødnarvegen
 • Ulvik Skule og Skeie frå Tjødnarvegen
 • Brakanes Hotel frå Tjødnarvegen (Ulvik)
 • Tyssevikje frå Tjødnarvegen (Ulvik)
 • Hjeltnes Gartnarskule og Lekve frå Tjødnarvegen (Ulvik)
 • Lisebrekke - Hest på beite ved Lisebrekke (Ulvik)
 • Blomstring ved Vambheim (Ulvik)
 • Blomstring ved Vambheim (Ulvik)
 • Ulvikafjorden frå Brakanes
 • Ulvik Kyrkje
 • Skeiemylna ved Tysso (Ulvik
 • Skeiemylna og Tysse bru over Tysso (Ulvik)
 • Skeiemylna ved Tysso (Ulvik)
 • Ulvikapollen og Ulvikafjorden frå Ljono
 • Ulvikapollen og Ulvikafjorden frå Ljono
 • Ljono Ulvikapollen og Ulvikafjorden
 • Ulvikapollen og Ulvikafjorden frå Ljono
 • Ulvikapollen og Ulvikafjorden
 • Ulvikapollen
 • Ulvikafjorden med Rossvoll (heimen til Olav H. Hauge) i framgrunnen
 • Hakastad med utsyn mot Ulvikapollen (Ulvik)
 • Blomstring ovanfor Lekve med Ulvikapollen bak (Ulvik)
 • Blomstring ovanfor Lekve (Ulvik)
 • Blomstring ovanfor Lekve med Ulvikapollen bak (Ulvik)
 • Blomstring ovanfor Lekve (Ulvik)
 • Blomstring ovanfor Lekve med Ulvikapollen bak (Ulvik)
 • Hjeltnes Gartnarskule (Ulvik)
 • Hjeltnes Gartnarskule (Ulvik)
 • Hjeltnes Gartnarskule (Ulvik)
 • Hjeltnes Gartnarskule (Ulvik)
 • Hjeltnes Gartnarskule (Ulvik)
 • Plantearven ved Hjeltnes Gartnarskule (Ulvik)
 • Håheim - Utsyn frå Håheim mot Kvåle Lekve og Syse (Ulvik)
 • Håheim - Utsyn frå Håheim mot Kvåle Lekve Syse og Hakastad (Ulvik)
 • Osafjorden mot Osa (Salbuviki) og Osanuten (Osa/Ulvik)
 • Osafjorden mot Osa (Salbuviki) og Osanuten (Osa/Ulvik)
 • Osafjorden frå Osa (Osa/Ulvik)
 • Sævartveit med Sævartveitdalen og Norddalen bak (Osa/Ulvik)
 • Osa med Hallestigen og Røykjafossen bak (Osa/Ulvik)
 • Haugen med Norddalen bak (Osa/Ulvik)
 • Osa og Haugen med Vetlekammen Storekammen og Norddalen bak (Osa/Ulvik)
 • Hjadlane Galleri i Osa (Osa/Ulvik)
 • Osafjorden frå Osa (Osa/Ulvik)

 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss frå Hanguren (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Nattbilete) (Nedanfor Sandfjellet)