Voss Now
Menu   Search
Juni 2008

Date: 30.06.2008

 • Skulestadmo frå Øvsthus
 • Skulestadmo frå Øvsthus
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss Stasjon frå Raugstadvegen (Voss Jernbanestasjon)

  Date: 29.06.2008

 • Lønahorgi - På veg mot Lønahorgi
 • Lønahorgi 1412 moh. (Varde Radio og TV-sendar)
 • (Panorama) Løno og Skulestadmo (Sedd nedanfor Lønahorgi (kote 940 moh.) mellom Årdalen og Horgadalen)
 • Lønaøyane Lønavatnet Nesheimstunet og Nesheim (Vetlestølen) (Løno Løne Reppen) (Sedd nedanfor Lønahorgi (kote 940 moh.) mellom Årdalen og Horgadalen)
 • Løno (Løne) (Sedd nedanfor Lønahorgi (kote 940 moh.) mellom Årdalen og Horgadalen)
 • Løno (Løne) (Sedd nedanfor Lønahorgi (kote 940 moh.) mellom Årdalen og Horgadalen)
 • Løno (Løne) (Sedd nedanfor Lønahorgi (kote 940 moh.) mellom Årdalen og Horgadalen)
 • Saue (Saue Camping) (Sedd nedanfor Lønahorgi (kote 940 moh.) mellom Årdalen og Horgadalen)
 • Saue (Saue Camping) (Sedd nedanfor Lønahorgi (kote 940 moh.) mellom Årdalen og Horgadalen)
 • Saue (Strandavegen) (Sedd nedanfor Lønahorgi (kote 940 moh.) mellom Årdalen og Horgadalen)
 • Oppkvitne (Opkvitne Oppkvitno) (Sedd nedanfor Lønahorgi (kote 940 moh.) mellom Årdalen og Horgadalen)
 • Nedkvitne og Voss Golfbaner (Sedd nedanfor Lønahorgi (kote 940 moh.) mellom Årdalen og Horgadalen)
 • Nedkvitne og Hegle (Sedd nedanfor Lønahorgi (kote 940 moh.) mellom Årdalen og Horgadalen)
 • Flatekvålsteigen og Heglesteigen (Helgeplassen Hegleplasset Hegleplassen Heglesplasset) (Sedd nedanfor Lønahorgi (kote 940 moh.) mellom Årdalen og Horgadalen)
 • Norekvål og Een (Æn Nordrekvål Borstrondi Frydenlund Moen) (Sedd nedanfor Lønahorgi (kote 940 moh.) mellom Årdalen og Horgadalen)
 • Melsvatnet Lofthus Lirhus Dugstadfossen og Lundarvatnet (Båtskotstræet Melsvegen Nedkvitnesvegen) (Sedd nedanfor Lønahorgi (kote 940 moh.) mellom Årdalen og Horgadalen)
 • Skulestadmo (Båtskotstræet Strandvegen Myraplassen Voss Jordbruksskule Skulestadmo Skule Skulestdvegen Fitje Skulestadtunet Koglehaugen Gjerskvål) (Sedd nedanfor Lønahorgi (kote 940 moh.) mellom Årdalen og Horgadalen)

  Date: 28.06.2008

 • Nærøydalen Gudvangen og Nærøyfjorden - På veg opp mot Nebbet
 • Musikk på Nebbet - Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen) (Birger Lærum)
 • Musikk på Nebbet - Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen) (Birger Lærum)
 • Musikk på Nebbet - Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen) (Birger Lærum)
 • Musikarane med basehoppar - Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen) (Birger Lærum)
 • Nebbet - Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Nebbet - Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Even Rokne på veg opp til Nebbet og neatt på ski! - Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Even Rokne skal nedatt på ski! frå Nebbet Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Anniken Binz Basehoppar - Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Jon Gjerde oppe på Nebbet med Hangglider klar for tur - (Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Jon Gjerde i lufta med Hangglider - Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Jon Gjerde i lufta med Hangglider - Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Jon Gjerde i lufta med Hangglider - Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Paraglider med det Norske flagget over Nærøydalen - Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Paraglider med det Norske flagget over Nærøydalen - Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Paraglider med det Norske flagget over Nærøydalen - Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Basehopping frå Nebbet - Base-jumps from Nebbet (Ekstremsportveko) (Nærøydalen Gudvangen)
 • Nærøydalen Gudvangen og Nærøyfjorden frå Nebbet
 • Gudvangen frå Nebbet

  Date: 27.06.2008

 • Oppheimsvatnet mot Haugsvik
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)
 • Brandset Team Race Kayaking - Ekstremsportveko 2008 (Kayak lag Konkurranse Kajakk)

 • Melsvatnet mot Borstrondi (Skulestadmo)
 • Melsvatnet mot Borstrondi (Skulestadmo)
 • Hvit Nøkkerose (Nymphaea alba) (Kvit nøkkerose Vasslilje Vannlilje) Flora ved Monsvatnet (Mønshaugen)
 • Hvit Nøkkerose (Nymphaea alba) (Kvit nøkkerose Vasslilje Vannlilje) Flora ved Monsvatnet (Mønshaugen)
 • Hvit Nøkkerose (Nymphaea alba) (Kvit nøkkerose Vasslilje Vannlilje) Flora ved Monsvatnet (Mønshaugen)
 • Rundsoldogg (Drosera rotundifolia) - Flora ved Monsvatnet (Mønshaugen)
 • Rundsoldogg (Drosera rotundifolia) - Flora ved Monsvatnet (Mønshaugen)

  Date: 26.06.2008

 • Myrdal Stasjon (Flåmsbana)
 • Myrdal Stasjon (Flåmsbana)
 • Skulestadmo frå Øvsthus
 • Kyr på beite ved Lirhus (Skulestadmo Husdyr)
 • Kyr på beite ved Lirhus (Skulestadmo Husdyr)
 • Voss frå Raugstadvegen

  Date: 25.06.2008

 • Klevavatnet frå Klevabrua (Myrdal-Hallingskeid)
 • (Panorama) Klevavatnet frå Klevabrua (Myrdal-Hallingskeid)
 • Klevabrua og Klevavatnet (Myrdal-Hallingskeid)
 • (Panorama) Klevabrua og Klevavatnet (Myrdal-Hallingskeid)
 • Myrdalen (Myrdal)
 • Myrdalen mot Finnabotnnosi (Myrdal)
 • Myrdal Stasjon (Tog på veg)
 • Skogstjerne (Trientalis europaea) med sikade-larve og Skrubbær (Cornus suecica) - Flora på Myrdal
 • Myrdal Stasjon (Tog på veg)
 • Klevavatnet (Myrdal-Hallingskeid)
 • Småmarimjelle (Melampyrum sylvaticum) - Flora på Myrdal
 • Syklist på Rallarvegen ved Myrdal
 • Skogsnelle (Equisetum sylvaticum) - Flora på Myrdal

  Date: 24.06.2008

 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss frå Sivlevegen
 • Hallingskeid (DNT-Hytter)

  Date: 23.06.2008

 • Skoghogst ovanfor Flatekvål (Hogstfelt Skulestadmo)
 • Borstrondi og Lønavatnet frå Klepp (Skulestadmo)
 • Borstrondi Skulestadmo Bavallen og Ringheim frå Klepp
 • Dugstad Lofthus og Lirhus frå Klepp (Skulestadmo)
 • Dugstadfossen Lirhus Melsvegen Nedkvitnesvegen frå Klepp (Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Klepp
 • Grevle frå Klepp (Skulestadmo)
 • Bavallen frå Klepp
 • Flatekvål frå Klepp (Borstrondi Skulestadmo)
 • Voss frå Klepp (Ringheim Tvildemoen Haugamoen Bordalen) (Skulestadmo)

 • Jonsokfeiring på Sundve (Vossestrand) (Brurefylje Jonsokbryllaup)
 • Jonsokfeiring på Sundve (Vossestrand) (Brurefylje Jonsokbryllaup)
 • Jonsokfeiring på Sundve (Vossestrand) (Brurefylje Jonsokbryllaup)
 • Jonsokfeiring på Sundve (Vossestrand) (Brurefylje Jonsokbryllaup)
 • Jonsokfeiring på Sundve (Vossestrand) (Brurefylje Jonsokbryllaup)
 • Jonsokfeiring på Sundve (Vossestrand) (Hest Husdyr)
 • Jonsokfeiring på Sundve (Vossestrand) (Med Hest og kjerre Brurefylje Jonsokbryllaup Husdyr)
 • Jonsokfeiring på Sundve (Vossestrand) (Med Hest og kjerre Brurefylje Jonsokbryllaup Husdyr Brurefylje Jonsokbryllaup)
 • Jonsokfeiring på Sundve (Vossestrand) (Med Hest og kjerre Brurefylje Jonsokbryllaup Husdyr Brurefylje Jonsokbryllaup)
 • Jonsokfeiring på Sundve (Vossestrand) (Med Hest og kjerre Brurefylje Jonsokbryllaup Husdyr Brurefylje Jonsokbryllaup)
 • Jonsokfeiring på Sundve (Vossestrand) (Hestar Husdyr)

 • Jonsokfeiring i Hagebyen (Bålbrenning)
 • Jonsokfeiring i Hagebyen (Bålbrenning)
 • Jonsokfeiring i Hagebyen (Bålbrenning)
 • Jonsokfeiring i Hagebyen (Bålbrenning)
 • Jonsokfeiring i Hagebyen (Bålbrenning)
 • Jonsokfeiring i Hagebyen (Bålbrenning)
 • Jonsokfeiring i Hagebyen (Bålbrenning)
 • Jonsokfeiring i Hagebyen (Bålbrenning)
 • Jonsokfeiring i Hagebyen (Bålbrenning)
 • Jonsokfeiring i Hagebyen (Bålbrenning)

  Date: 22.06.2008

 • Evanger frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Hernes frå parti på Herneshorgi (Naustviki) (Evanger)
 • Fadnes frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Haugen frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Styve gard frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Solviki frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Solviki frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Styve frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Evanger sedd frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Evanger sedd frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Evanger sedd frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Evanger sedd frå parti på Herneshorgi (Evangervatnet) Styveshorgi (Evanger)
 • Evanger sedd frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Eldhus på Evanger sedd frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Evanger Stasjon Evanger sedd frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Evanger sedd frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Evanger sedd frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Hernes Fadnes og Haugen sedd frå parti på Herneshorgi (Naustviki Evangervatnet Sveahaugen) (Evanger)
 • Hernes og Fadnes sedd frå parti på Herneshorgi (Naustviki Evangervatnet Sveahaugen) (Evanger)
 • Hernes sedd frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Evangervatnet Hernes Fadnes og Evanger sedd frå parti på Herneshorgi (Storeviki Storevikane Naustviki Evangervatnet Sveahaugen) (Evanger)
 • Nakka Hjørnevik og Evangervatnet sedd sedd frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • (Panorama) Nakka Evangervatnet Hernes Fadnes og Evanger sedd sedd frå parti på Herneshorgi (Storeviki Storevikane Naustviki Sveahaugen) (Evanger)
 • Hernesløkene Løkeknolten og Kvitafjellet (Evanger)
 • Hernesløkene Løkeknolten og Kvitafjellet (Evanger)
 • Olatjørni Hernesløkene og Herneshorgi frå parti på Kvitafjellet (Evanger)
 • Kvitafjellet 995 moh. med Teigdalen bak (Evanger)
 • Kvitafjellet 995 moh. med Dystingen bak (Evanger)
 • Kvitafjellet 995 moh. med Mykletveitveten bak (Evanger)
 • Gråhorgavotni frå Kvitafjellet 995 moh. (Evanger)
 • Vossedalstølen i Vossedalen (Evanger)
 • Vossedalstølen i Vossedalen (Evanger)
 • Vossedalstølen i Vossedalen (Evanger)

 • Valkyrien Allstars - Konsert med Valkyrien Allstars i festivalteltet (Ekstremsportveko)
 • Valkyrien Allstars - Konsert med Valkyrien Allstars i festivalteltet (Ekstremsportveko)
 • Valkyrien Allstars - Konsert med Valkyrien Allstars i festivalteltet (Ekstremsportveko)
 • Valkyrien Allstars - Konsert med Valkyrien Allstars i festivalteltet (Ekstremsportveko)
 • Valkyrien Allstars - Konsert med Valkyrien Allstars i festivalteltet (Ekstremsportveko)
 • Valkyrien Allstars - Konsert med Valkyrien Allstars i festivalteltet (Ekstremsportveko)
 • Valkyrien Allstars - Konsert med Valkyrien Allstars i festivalteltet (Ekstremsportveko)
 • Valkyrien Allstars - Konsert med Valkyrien Allstars i festivalteltet (Ekstremsportveko)
 • Valkyrien Allstars - Konsert med Valkyrien Allstars i festivalteltet (Ekstremsportveko)
 • Valkyrien Allstars - Konsert med Valkyrien Allstars i festivalteltet (Ekstremsportveko)
 • Valkyrien Allstars - Konsert med Valkyrien Allstars i festivalteltet (Ekstremsportveko)
 • Valkyrien Allstars - Konsert med Valkyrien Allstars i festivalteltet (Ekstremsportveko)
 • Valkyrien Allstars - Konsert med Valkyrien Allstars i festivalteltet (Ekstremsportveko)
 • Valkyrien Allstars - Konsert med Valkyrien Allstars i festivalteltet (Ekstremsportveko)
 • Valkyrien Allstars - Konsert med Valkyrien Allstars i festivalteltet (Ekstremsportveko)
 • Valkyrien Allstars - Konsert med Valkyrien Allstars i festivalteltet (Ekstremsportveko)
 • Valkyrien Allstars - Konsert med Valkyrien Allstars i festivalteltet (Ekstremsportveko)
 • Valkyrien Allstars - Konsert med Valkyrien Allstars i festivalteltet (Ekstremsportveko)
 • Valkyrien Allstars - Konsert med Valkyrien Allstars i festivalteltet (Ekstremsportveko)

  Date: 21.06.2008

 • Ringheim sedd frå Ekstremstien
 • Trå sedd frå Ekstremstien (Trodo) (Hanguren)
 • Gjerde og Ringheim sedd frå Ekstremstien (Ringheim) (Hanguren)
 • Ringheim frå Ekstemstien (Ringheim Indre og Ringheim Vetle) (Hanguren)
 • Ringheim frå Ekstemstien (Ringheim Spelarhaugen) (Hanguren)
 • Ringheim frå Ekstemstien (Ringheim Store og Ringheim Nedre) (Hanguren)
 • Ringheim Tvildemoen haugamoen og Voss sedd frå Ekstremstien (Hanguren)
 • Hanguren OppVoss frå Hanguren

 • Hanguren Opp - Nede på Prestegardslandet varmar dei opp til Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Litt sol medan me ventar på dei fyrste løparane skal koma opp
 • Hanguren Opp - Jon Tvedt på veg mot mål som fyrste mann i årtes Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Jon Tvedt inn på ny rekord med 22.52 i årets Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Øyvind Heiberg Sundby inn som nummer to i årets Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Øyvind Heiberg Sundby inn som nummer to i årets Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Kristen Skjeldal inn som nummer tre i årets Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Kristen Skjeldal inn som nummer tre i årets Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Nummer 4 i årets Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Nummer 5 i årets Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Nummer 6 i årets Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Nummer 7 i årets Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Nummer 8 i årets Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Sjur Røthe nummer 9 i årets Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Kjetil Dyrvik nummer 10 i årets Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Nummer 11 i årets Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Nummer 11 i årets Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Espen Rognsvåg inn som nummer 12 i årets Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Vebjørn Turtveit inn som nummer 13 i årets Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Kjell Raa inn som nummer 14 i årets Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Jon Tvedt i prat med Dag Lindebjerg medan me ventar på fyrste dama i Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Jon Tvedt i prat med Dag Lindebjerg medan me ventar på fyrste dama i Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Hilde Fenne på veg mot mål som fyrste i dame med Therese Sjursen like bak i Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Hilde Fenne på veg mot mål som fyrste i dame med Therese Sjursen like bak i Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Hilde Fenne på veg mot mål som fyrste i dame i Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Therese Sjursen på veg mot mål som nummer to i dameklassen i Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Anne Elvebakk Linn på veg mot mål som nummer tre i dameklassen i Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Anne Elvebakk Linn på veg mot mål som nummer tre i dameklassen i Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Marit Seim Vesterheim på veg mot mål som nummer 4 i dameklassen i Hanguren Opp
 • Hanguren Opp - Hanguren Opp målområde
 • Hanguren Opp - Hanguren Opp målområde

 • Voss-Varegg Fotball Herrer 3. Divisjon (3-1)
 • Voss-Varegg Fotball Herrer 3. Divisjon (3-1)
 • Voss-Varegg Fotball Herrer 3. Divisjon (3-1)
 • Voss-Varegg Fotball Herrer 3. Divisjon (3-1)
 • Voss-Varegg Fotball Herrer 3. Divisjon (3-1)
 • Voss-Varegg Fotball Herrer 3. Divisjon (3-1)
 • Voss-Varegg Fotball Herrer 3. Divisjon (3-1)
 • Voss-Varegg Fotball Herrer 3. Divisjon (3-1)
 • Voss-Varegg Fotball Herrer 3. Divisjon (3-1)
 • Voss-Varegg Fotball Herrer 3. Divisjon (3-1)
 • Voss-Varegg Fotball Herrer 3. Divisjon (3-1)
 • Voss-Varegg Fotball Herrer 3. Divisjon (3-1)
 • Voss-Varegg Fotball Herrer 3. Divisjon (3-1)
 • Voss-Varegg Fotball Herrer 3. Divisjon (3-1)
 • Voss-Varegg Fotball Herrer 3. Divisjon (3-1)
 • Voss-Varegg Fotball Herrer 3. Divisjon (3-1)
 • Voss-Varegg Fotball Herrer 3. Divisjon (3-1)
 • Voss-Varegg Fotball Herrer 3. Divisjon (3-1)
 • Voss-Varegg Fotball Herrer 3. Divisjon (3-1)

 • Skulestadmo frå Øvsthus

  Date: 20.06.2008

 • Voss frå Bordalen
 • Kvåle (Rasteplass)
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Holbergsplassen og Prestegardslandet frå Raugstadvegen
 • Sætre frå Raugstadvegen
 • Voss frå Sivlevegen
 • Bavallen frå Øvsthus (Bavallstunet Fritidssenter)

  Date: 19.06.2008

 • Voss frå Sivlevegen
 • Teletet til Ekstremsportveko er på plass (Voss Prestegardslandet frå Sivlevegen
 • Voss frå Bordalen - Mykje regn i heile dag så her var det ingen å finna på benken
 • Voss frå Bordalen - Det vert ikkje tørt høy av dette været i hesjene

  Date: 18.06.2008

 • Vossestrand frå Haga
 • Herheim Sausjord og Gavle (Vossestrand)
 • Vossestrand frå Herheim (Sausjord Gavle Kroken)
 • Engjaland mot Kasethovden (Vossestrand)
 • Geitekilling ved Engjaland (Vossestrand) (Husdyr Fauna)
 • Geitekilling ved Engjaland (Vossestrand) (Husdyr Fauna)
 • Geitekilling ved Engjaland (Vossestrand) (Husdyr Fauna)
 • Geitekillingar ved Engjaland (Vossestrand) (Husdyr Fauna)
 • Sundvesstølen (Vossestrand)
 • Myrkdalen frå Storeskrea (Vossestrand)
 • Tunnelinnslag ved Ulvundsøyni sedd frå Storeskrea (Myrkdalstunnelen)
 • Tunnelinnslag ved Nesheim sedd frå Storeskrea (Myrkdalstunnelen)
 • Ulvund sedd frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Nesheim sedd frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Mørkve Vetla Hirth og Stora Hirth sedd frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Skjervheim sedd frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Tveite sedd frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Bekkeblom Soleihov med Floge (Caltha palustris) (Flora Fauna Flue)
 • Bekkeblom Soleihov med Floge (Caltha palustris) (Flora Fauna Flue)

  Date: 17.06.2008

 • Endeve (Tjukkabygdi) (Palmafossen)
 • Bø Tjukkabygdi) (Palmafossen)
 • Bø Tjukkabygdi) (Palmafossen)
 • Bakketun og Hylle (Tjukkabygdi) (Palmafossen)
 • Tøn (Tjukkabygdi) (Palmafossen)
 • Norheim og Kyte
 • Kyte med Lønahorgi bak
 • Esel ved Heglesteigen (Helgeplassen Hegleplasset Hegleplassen Heglesplasset) (Skulestadmo)
 • Esel ved Heglesteigen (Helgeplassen Hegleplasset Hegleplassen Heglesplasset) (Skulestadmo)
 • Esel ved Heglesteigen (Helgeplassen Hegleplasset Hegleplassen Heglesplasset) (Skulestadmo)
 • Esel ved Heglesteigen (Helgeplassen Hegleplasset Hegleplassen Heglesplasset) (Skulestadmo)
 • Esel ved Heglesteigen (Helgeplassen Hegleplasset Hegleplassen Heglesplasset) (Skulestadmo)

  Date: 16.06.2008

 • Melsvatnet mot Gråsida (Stemningsbilete)
 • Melsvatnet mot Gråsida (Stemningsbilete)
 • Lønavatnet - Kyr på beite (Husdyr Kalv)
 • Lønavatnet - Kyr på beite (Husdyr Kalv)
 • Hellesneset mot Bulken sedd ovanfor Roset (Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Sandfjellet)
 • Voss sedd ovanfor Roset (Sandfjellet)

  Date: 15.06.2008

 • Oppheimsvatnet mot Øyjordi (Ødegård)
 • Oppheimsvatnet mot Storanosi
 • Sivlesøyni (Nærøydalen)
 • Stalheimsfossen (Nærøydalen)
 • Jordalen mot Nosafjellet
 • Jordalen mot parti på Stalheimsnipa/Øvsthusnipa
 • Jordalen sedd frå parti på Katl
 • Jordalen Berdalen og Fresvikjordalen frå Katl 978 moh. (Nosi Nosafjellet)
 • Jordalen Berdalen og Fresvikjordalen frå Katl 978 moh. (Nosi Nosafjellet)
 • Jordalen og Berdalen med Fyresnipa frå Katl 978 moh.
 • Berdalen med Fyresnipa og Blåfjellet frå Katl 978 moh.
 • Nosi frå Katl 978 moh. (Jordalen)
 • Nosi frå Katl 978 moh. (Jordalen)
 • Nosi og Fresvikjordalen frå Katl 978 moh. (Jordalen)
 • Nosi frå Katl 978 moh. (jordalen)
 • (Panorama) Jordalen Berdalen og Fresvikjordalen frå Katl 978 moh.
 • Slettedalen stølar (Jordalen)
 • Slettedalen stølar (Jordalen)
 • Slettedalen frå parti ved Slettedalstjørni
 • Slettedalstjørni (Stemningsbilete)
 • Slettedalstjørni (Stemningsbilete)
 • Tjørn v/Lyngskaret på veg mot Bakkanosi (ovanfor Slettedalstjørni)
 • Tjørn v/Lyngskaret på veg mot Bakkanosi (ovanfor Slettedalstjørni)
 • Bakkanosi 1398 moh. mot Giljabotnnipa
 • Bakkanosi 1398 moh. mot Rimstigfjellet Breidskrednosi og Skogafjellet
 • Nærøyfjorden frå Bakkanosi 1398 moh. (Bakka og Tufte)
 • Nærøyfjorden frå Bakkanosi 1398 moh. (Bakka og Tufte)
 • Bakka frå Bakkanosi 1398 moh.
 • Bakka frå Bakkanosi 1398 moh.
 • Tufte frå Bakkanosi 1398 moh.
 • Nærøyfjorden frå Bakkanosi 1398 moh. (Tufte og Bakka)
 • Nærøyfjorden frå Bakkanosi (Bakka)
 • Bakkanosi og Nærøyfjorden
 • Skarsnosi Skarsbakkane Skarsvotni og Rimstigfjellet frå Bakkanosi
 • Nærøyfjorden frå Bakkanosi (Ute på snøkanten)

  Date: 14.06.2008

 • Torget - Vossameny ynskjer velkommen til Voss Cup-torg
 • Torget - Vossameny ynskjer velkommen til Voss Cup-torg
 • Torget - Vossameny ynskjer velkommen til Voss Cup-torg
 • Torget - Vossameny ynskjer velkommen til Voss Cup-torg
 • Torget - Vossameny ynskjer velkommen til Voss Cup-torg
 • Torget - Vossameny ynskjer velkommen til Voss Cup-torg
 • Torget - Vossameny ynskjer velkommen til Voss Cup-torg
 • Torget - Vossameny ynskjer velkommen til Voss Cup-torg
 • Torget - Vossameny ynskjer velkommen til Voss Cup-torg
 • Torget - Vossameny ynskjer velkommen til Voss Cup-torg
 • Torget - Vossameny ynskjer velkommen til Voss Cup-torg
 • Torget - Vossameny ynskjer velkommen til Voss Cup-torg
 • På Vangen (Vossevangen)

 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008
 • Evangerlaurdag - Marknadsdag i Evanger sentrum 14 Juni 2008

  Date: 13.06.2008

 • Vinddal mot Granvinsvatnet og Øvre Vassenden (Vindal) (Granvin)
 • Vinddal mot Granvinsvatnet og Øvre Vassenden (Vindal) (Granvin)
 • Heller - Stølen Heller med Granvinsfjorden bak
 • Heller - Stølen Heller med Granvinsfjorden bak
 • Heller - Stølen Heller med Nesheimshorgi bak skyene (Granvin)
 • Heller - Stølen Heller (Granvin)
 • Heller (Flora) - Utsyn frå stølen Heller mot Granvinsfjorden (Granvin)
 • Vassenden Øvre - Utsyn mot Øvre Vassenden frå parti ved stølen Heller (Granvin)
 • Vassenden Øvre - Utsyn mot Øvre Vassenden frå parti ved stølen Heller ( (Granvin)
 • Vinddal mot Gjoberget og Stavaskarsnuten (Granvin)
 • Haugse (Hause) (Granvin)
 • Granvin med Granvinsfjorden og Nedre Vassenden frå Hausåsen
 • Granvin med Granvinsfjorden og Nedre Vassenden frå Hausåsen
 • Granvin med Granvinsfjorden frå Hausåsen
 • Granvin sentrum med Granvinsfjorden frå Hausåsen

 • Biletglimt frå opningsutstillinga til Erik Joung i Bergslihuset (Prestegardsmoen)
 • Biletglimt frå opningsutstillinga til Erik Joung i Bergslihuset (Prestegardsmoen)
 • Biletglimt frå opningsutstillinga til Erik Joung i Bergslihuset (Prestegardsmoen)
 • Biletglimt frå opningsutstillinga til Erik Joung i Bergslihuset (Prestegardsmoen)
 • Biletglimt frå opningsutstillinga til Erik Joung i Bergslihuset (Prestegardsmoen)
 • Biletglimt frå opningsutstillinga til Erik Joung i Bergslihuset (Prestegardsmoen)
 • Biletglimt frå opningsutstillinga til Erik Joung i Bergslihuset (Prestegardsmoen)
 • Biletglimt frå opningsutstillinga til Erik Joung i Bergslihuset (Prestegardsmoen)
 • Biletglimt frå opningsutstillinga til Erik Joung i Bergslihuset (Prestegardsmoen)
 • Biletglimt frå opningsutstillinga til Erik Joung i Bergslihuset (Prestegardsmoen)
 • Biletglimt frå opningsutstillinga til Erik Joung i Bergslihuset (Prestegardsmoen)
 • Biletglimt frå opningsutstillinga til Erik Joung i Bergslihuset (Prestegardsmoen)
 • Biletglimt frå opningsutstillinga til Erik Joung i Bergslihuset (Prestegardsmoen)
 • Biletglimt frå opningsutstillinga til Erik Joung i Bergslihuset (Prestegardsmoen)
 • Biletglimt frå opningsutstillinga til Erik Joung i Bergslihuset (Prestegardsmoen)
 • Biletglimt frå opningsutstillinga til Erik Joung i Bergslihuset (Prestegardsmoen)
 • Biletglimt frå opningsutstillinga til Erik Joung i Bergslihuset (Prestegardsmoen)

 • Voss Cup - Og så var Voss Cup i fotball for gutar og jenter i gang
 • Voss Cup - Og så var Voss Cup i fotball for gutar og jenter i gang
 • Voss Cup - Og så var Voss Cup i fotball for gutar og jenter i gang

  Date: 12.06.2008

 • Gjerstad Gjerme Dolve (Dyrvedalen)
 • Djukastein (Gjukastein) (Voss-Bulken)
 • Djukastein (Gjukastein) (Voss-Bulken)
 • Bø (Dyrvedalen Gjestetun) (Voss-Bulken)
 • Tytebær (Vaccinium vitis-idaea) - Flora på veg mot Flyane
 • Stormarimjelle (Melampyrum pratense) - Flora på veg mot Flyane
 • Skrubbær (Cornus suecica) - Flora på veg mot Flyane
 • Stri kråkefot (Lycopodium annotinum) - Flora på veg mot Flyane
 • Sauer på beite nedanfor Flyane ((Husdyr Fauna)
 • Flora på veg mot Flyane
 • Flekkmarihand (Dactylorhiza maculata) - Flora på veg mot Flyane
 • Skogstjerne (Trientalis europaea) - Flora på veg mot Flyane
 • Tettegras (Pinguicula vulgaris) - Flora på veg mot Flyane
 • Torvull (Eriophorum vaginatum) - Flora på veg mot Flyane
 • Torvull (Eriophorum vaginatum) - Flora på veg mot Flyane
 • På tur i skogen (Stemningsbilete Tørrfuru Snøull Flora)
 • Tresopp (Flora)
 • Stemningsbilete mellom Nesthus og Flyane (Rennande vatn Bekk)
 • Flyane mot Voss
 • Flyane mot Voss (Støl Sauer Husdyr Fauna)
 • Flyane mot Voss (Støl Sauer Husdyr Fauna)
 • Øyane (Voss)
 • Øyane mot Voss (Støl Sauer Husdyr Fauna)

  Date: 11.06.2008

 • Voss frå Sivlevegen
 • Voss sentrum frå Raugstadvegen
 • Songve og Songvesborgi frå Raugstadvegen
 • Tyrlingen og Sætre frå Raugstadvegen
 • Prestekrage i Sivlevegen (Flora)
 • I kayak på Vangsvatnet
 • I kayak på Vangsvatnet
 • I kayak på Vangsvatnet
 • I kayak på Vangsvatnet
 • I kayak på Vangsvatnet

  Date: 10.06.2008

 • Voss frå Bordalen
 • Vangsvatnet frå Bordalen
 • Haugamoen frå Gamle Bordalsvegen
 • Myrdalssvingane med Flåmselva og Urdshovd
 • Flåmsdalen mot Kårdal
 • Kårdal i Flåmsdalen
 • Vatnahalsen Hotel

  Date: 09.06.2008

 • Århus og Brekkhus frå Njuken 833 moh. (Evanger)
 • Århus og Brekkhus frå Njuken 833 moh. (Evanger)
 • Århus frå Njuken 833 moh. (Brekkhus Evanger)
 • Århus frå Njuken 833 moh. (Brekkhus Evanger)
 • Århus frå Njuken 833 moh. (Brekkhus Evanger)
 • Århus frå Njuken 833 moh. (Brekkhus Evanger)
 • Århus frå Njuken 833 moh. (Brekkhus Evanger)
 • Brekkhus frå Njuken 833 moh. (Evanger)
 • Brekkhus frå Njuken 833 moh. (Evanger)
 • Brekkhus frå Njuken 833 moh. (Evanger)
 • Lii (Lien Teiglandslii) frå Njuken 833 moh. (Teigdalen Evanger)
 • Rapp støl stølstomter på Nesheimsfjellet (Brekkhus Evanger)
 • Eksingedalen Skule Bergavatnet og Bergo frå Nesheimsfjellet
 • Eksingedalen Skule (Eksingedalen)
 • Bergo (Eksingedalen)
 • Nesheimsvatnet renn ut i Bergavatnet
 • Nesheim frå Nesheimsfjellet (Nesheimsvatnet) (Eksingedalen)
 • Nesheim frå Nesheimsfjellet (Eksingedalen)
 • Nesheim frå Nesheimsfjellet (Eksingedalen)
 • Nesheim og Nesheim kyrkje frå Nesheimsfjellet (Eksingedalen)

  Date: 08.06.2008

 • Fyre og Slæn frå Stalheimsnipa
 • Fyre frå Stalheimsnipa
 • Brattland frå Stalheimsnipa
 • Stalheim (Nyheim og Fredheim) frå Stalheimsnipa
 • Stalheimskleiva Stalheim Hotel Brekke Brekkedalen Sivle Sivlefossen og Sivlesøy frå Stalheimsnipa
 • Stalheim (bnr. 16) frå Stalheimsnipa
 • Stalheim (bnr. 1) frå Stalheimsnipa
 • Stalheim Hotel frå Stalheimsnipa
 • Stalheim og Brekke frå Stalheimsnipa
 • Sivle frå Stalheimsnipa
 • Sivlesøy frå Stalheimsnipa (Nærøydalen)
 • Sivle Sivlefossen og Stalheimskleiva frå Stalheimsnipa
 • Stalheimskleiva og Sivlefossen frå Stalheimsnipa
 • Øvsthusnipa (1240 moh.) mot Oppheim
 • Jordalsnuten og Jordalen frå Øvsthusnipa
 • Øvsthusnipa (1259 moh.) mot Oppheim

  Date: 07.06.2008

 • Granvinsvatnet mot Ingebjørgfjellet Oksen og Nesheim
 • Granvinsvatnet mot Nesheim Hausberget og Holven
 • Ulvik (Ulvikapollen)
 • Ulvik (Ulvikapollen Ulvikafjorden)
 • Ulvik (Ulvikapollen Ulvikafjorden)
 • Ulvik mot Hakastad Syse Lekve (Snauholmen Ulvikapollen)
 • Ulvik frå Ljono (Ulvikapollen Ulvikafjorden)
 • Ulvik frå Ljono (Ulvikapollen Ulvikafjorden)
 • Annabu med Solsævatnet og Sotenuten bak - På veg mot Jonstølen (Ulvik)
 • Jonstølen (Ulvik)
 • Jonstølen (Ulvik)
 • Jonstølen med Vassfjøro (Ulvik)
 • Jonstølen med Vassfjøro (Ulvik)
 • Jonstølen med Vassfjøro (Ulvik)
 • (Panorama) Jonstølen med Vassfjøro (Ulvik)
 • Heimavatnet og Jonstølen (Ulvik)
 • Vassdalane med Vassfjøro (Ulvik)
 • Vassdalane mot Kvasshovden og Kjerringafjellet (Ulvik)
 • Herbergsflaten - Biletparti ved Herbergsflaten - På tur til Vassfjøro - Master etter ein taubane som blei brukt til å frakte skifer ned til Osa med
 • Herbergsflaten - Biletparti ved Herbergsflaten - På tur til Vassfjøro - Master etter ein taubane som blei brukt til å frakte skifer ned til Osa med
 • Herbergsflaten - Biletparti ved Herbergsflaten - På tur til Vassfjøro - Master etter ein taubane som blei brukt til å frakte skifer ned til Osa med
 • Herbergsflaten - Biletparti ved Herbergsflaten mot Svartavatnet og Osafjorden - På tur til Vassfjøro
 • Herbergsflaten - Biletparti ved Herbergsflaten mot Svartavatnet og Osafjorden - På tur til Vassfjøro
 • Herbergsryggen - Biletparti under Vassfjøro - På tur til Vassfjøro
 • Herbergselve - Biletparti under Vassfjøro på veg mot Sauabotnen - På tur til Vassfjøro
 • Vassfjøro - På tur oppover mot Vassfjøro med Sauabotnen lenger nede
 • Vassfjøro - På tur oppover mot Vassfjøro
 • Vassfjøro 1633 moh. - Skiløper på veg mot toppen (Varde)
 • Vassfjøro 1633 moh. (Noen kom på ski andre til fots)
 • Vassfjøro 1633 moh. mot Osafjorden (Varde)
 • Vassfjøro 1633 moh. mot Hardangerjøkulen (Varde)
 • Vassfjøro 1633 moh. mot Hardangerjøkulen
 • Vassfjøro mot Osafjorden og Ulvikafjorden
 • Vassfjøro mot Osafjorden Ulvikafjorden og Solsævatnet
 • (Panorama) 180 graders utsyn frå Vassfjøro mot Osafjorden Ulvikafjorden og Solsævatnet

  Date: 06.06.2008

 • Oppheimsvatnet mot Framnes
 • Oppheimsvatnet mot Framnes og Haugsvik
 • Oppheimsvatnet mot Øyjordi (Ødegard)
 • Oppheimsvatnet mot Storanosi
 • Nærøyfjorden frå Gudvangen (Båthamn)
 • Flåm hamn
 • Flåm hamn (Seilbåt)
 • Flåm hamn (Seilbåter)
 • Fretheim og Flåm sedd ved Brekkefossen
 • Fretheim og Flåm sedd ved Brekkefossen
 • Lunden sedd ved Brekkefossen
 • Brekkefossen (Flåm)
 • (Panorama) Brekkefossen Fretheim og Flåm
 • Flåm Fretheim og Lunden sedd ovanfor Brekkefossen
 • Flåm sedd frå sedd på veg mot Ljosdalen
 • Flåm sedd frå sedd på veg mot Ljosdalen
 • Fretheim sedd på veg mot Ljosdalen
 • Ljosdalen stølar
 • Øvre Kyrjukelen 1307 moh. (Midnosi)
 • Frondalen med Lintuvatnet Lintu og Håvasete frå Øvre Kyrjukelen 1307 moh. (Midnosi)
 • (Panorama) Frondalen med Lintuvatnet Lintu og Håvasete frå Øvre Kyrjukelen 1307 moh. (Midnosi
 • Flåm sedd frå parti på Midnosi
 • Flåm sedd frå parti på Midnosi
 • Flåm sedd frå parti på Midnosi
 • Aurland Prest og Blåskavlen frå Midnosi
 • Flåm Marina & Apartemnt og Heimly sedd frå parti på Midnosi
 • Flåm småbåthamn sedd frå parti på Midnosi
 • Fretheim sedd frå parti på Midnosi
 • Lunden sedd frå parti på Midnosi (Flåm)
 • (Panorama) Flåm og Flåmsdalen sedd frå parti på Midnosi
 • Øvre Kyrjukelen 1307 moh. på Midnosi
 • Aurland Prest og Blåskavlen frå Midnosi
 • Flåm sedd frå parti på Midnosi
 • Flåm sedd frå parti på Midnosi
 • Flåm sedd frå parti på Midnosi
 • (Panorama) Flåm og Flåmsdalen sedd frå parti på Midnosi

 • Voss Kulturskule Semesterkonsert på utescena (Prestegardslandet)
 • Voss Kulturskule Semesterkonsert på utescena (Prestegardslandet)
 • Voss Kulturskule Semesterkonsert på utescena (Prestegardslandet)
 • Voss Kulturskule Semesterkonsert på utescena (Prestegardslandet)
 • Voss Kulturskule Semesterkonsert på utescena (Prestegardslandet)
 • Voss Kulturskule Semesterkonsert på utescena (Prestegardslandet)
 • Voss Kulturskule Semesterkonsert på utescena (Prestegardslandet)
 • Voss Kulturskule Semesterkonsert på utescena (Prestegardslandet)
 • Voss Kulturskule Semesterkonsert på utescena (Prestegardslandet)
 • Voss Kulturskule Semesterkonsert på utescena (Prestegardslandet)
 • Voss Kulturskule Semesterkonsert på utescena (Prestegardslandet)
 • Voss Kulturskule Semesterkonsert på utescena (Prestegardslandet)
 • Voss Kulturskule Semesterkonsert på utescena (Prestegardslandet)
 • Voss Kulturskule Semesterkonsert på utescena (Prestegardslandet)
 • Voss Kulturskule Semesterkonsert på utescena (Prestegardslandet)
 • Voss Kulturskule Semesterkonsert på utescena (Prestegardslandet)
 • Voss Kulturskule Semesterkonsert på utescena (Prestegardslandet)
 • Voss Kulturskule Semesterkonsert på utescena (Prestegardslandet)
 • Voss Kulturskule Semesterkonsert på utescena (Prestegardslandet)
 • Voss Kulturskule Semesterkonsert på utescena (Prestegardslandet)

  Date: 05.06.2008

 • Kleven og Moldåni med Vindedalen bak
 • Klevavatnet frå Klevabrua (Myrdal-Hallingskeid)
 • Hanguren med Lønahorgi bak (Hangurstoppen)
 • Hanguren med Lønahorgi bak (Hangurstoppen)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • (Panorama) Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss frå Hanguren
 • (Panorama) Voss frå Hanguren

  Date: 04.06.2008

 • Hallingskeid (DNT-Hytter)
 • (Panorama) Hallingskeid
 • Myrdal Stasjon og Flåmsbana
 • Myrdal Stasjon med Lokaltog og Flåmsbana
 • Myrdal Stasjon med tog 601 og Flåmsbana
 • Myrdal Stasjon med tog 601 og Flåmsbana
 • Myrdal Stasjon og Flåmsbana
 • Kjosfossen (Flåmsbana Flåmsdalen) Fritt fall 93 m (Free fall of 305 feet)
 • Kjosfossen (Flåmsbana Flåmsdalen) Fritt fall 93 m (Free fall of 305 feet)
 • Kjosfossen (Flåmsbana Flåmsdalen)
 • Kjosfossen (Flåmsbana Flåmsdalen)
 • Kjosfossen (Flåmsbana Flåmsdalen)
 • Kjosfossen (Flåmsbana Flåmsdalen) Fritt fall 93 m (Free fall of 305 feet)
 • Kjosfossen (Flåmsbana Flåmsdalen) Fritt fall 93 m (Free fall of 305 feet)
 • Kjosfossen (Flåmsbana Flåmsdalen) Fritt fall 93 m (Free fall of 305 feet)
 • Kjosfossen (Flåmsbana Flåmsdalen) Fritt fall 93 m (Free fall of 305 feet)
 • Kjosfossen (Flåmsbana Flåmsdalen) Fritt fall 93 m (Free fall of 305 feet)
 • Kjosfossen (Flåmsbana Flåmsdalen) Fritt fall 93 m (Free fall of 305 feet)
 • Kjosfossen (Reinungavatnet Flåmsdalen)
 • Reinungavatnet
 • Vatnahalsen med Urdshovd bak

  Date: 03.06.2008

 • Flåmsbana på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Flåmsbana på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Myrdal Stasjon med Flåmsbana
 • Myrdal Stasjon med Flåmsbana
 • Myrdal Stasjon med Flåmsbana
 • Myrdal Stasjon og Tog 61
 • Myrdal Stasjon og Tog 61
 • Myrdal Stasjon og Tog 61
 • Hallingskeid (DNT-Hytter)
 • Hallingskeid (DNT-Hytter)
 • Klevavatnet frå Klevabrua (Myrdal-Hallingskeid)
 • Kleven og Moldåni med Vindedalen bak

  Date: 02.06.2008

 • Skjervsfossen (Granvin)
 • Bruravik ferjeleie (Ulvik)
 • Ulvikafjorden mot Skorafjellet Sveigsfjellet og Vassfjøro (Ulvik)
 • Lisebrekke (Ulvik)
 • Ulvik
 • (Panorma) Ulvik
 • Ulvik sentrum
 • Ulvik sentrum
 • Frystetjørni (Ulvik)
 • Ulvik frå Rubbenuten 804 moh.
 • Ulvikafjorden og Osafjorden frå Rubbenuten (Ulvik)
 • Ulvikafjorden frå Rubbenuten (Ulvik)
 • (Panorama) Ulvikafjorden og Osafjorden frå Rubbenuten (Ulvik)
 • Utsyn mot Grimsnuten og Midtfjell (Ulvik)
 • Grimsnuten 1228 moh. mot Ulvik og Osafjorden (Ulvik)
 • Grimsnuten 1228 moh. mot Eidfjorden (Ulvik)
 • (Panorama) Grimsnuten 1228 moh. mot Eidfjorden og Sørfjorden Oksen Ingebjørgfjellet og Midtfjellet (Ulvik)
 • Hallanger frå Grimsnuten 1228 moh. (Ulvik)
 • Vallavik frå Grimsnuten 1228 moh. (Ulvik)
 • Grimsnuten 1228 moh. mot Midtfjell Disk Ingebjørgfjellet og Oksen (Ulvik)

  Date: 01.06.2008

 • Tverrberg
 • Grotveit
 • Grotveit med Voss bak
 • Gretteggi mot Tjennsetebotnen og Sollikamben og Voss
 • Gretteggi 1025 moh. mot Sollikamben og Voss
 • Raundalen frå parti på Gretteggi
 • Urdland og Davidhaug - Raundalen frå parti på Gretteggi
 • Grovo Vetla og Stora - Raundalen frå parti på Gretteggi
 • Grovo Stora og Urdland Stasjon - Raundalen frå parti på Gretteggi
 • Våle - Raundalen frå parti på Gretteggi
 • Våle - Raundalen frå parti på Gretteggi
 • Kolvidi - Raundalen frå parti på Gretteggi
 • Kolve (Haugane) - Raundalen frå parti på Gretteggi (Kolvidi Kolvo)
 • Kolve - Raundalen frå parti på Gretteggi (Kolvidi Kolvo)
 • Bø - Raundalen frå parti på Gretteggi
 • Bø - Raundalen frå parti på Gretteggi
 • Li Nedre - Raundalen frå parti på Gretteggi
 • Kvåle - Raundalen frå parti på Gretteggi
 • Li Øvre - Raundalen frå parti på Gretteggi
 • Kvåle - Raundalen frå parti på Gretteggi
 • Øyeflaten - Raundalen frå parti på Gretteggi
 • Gretteggi mot Jussdalsvatnet og Vatnaknausen
 • Jussdalsvatnet mot Vatnaknausen
 • Jussdalsvatnet mot Gretteggi
 • Jussdalsvatnet mot Gretteggi og Lønahorgi
 • Frå parti mellom Vatnaknausen og Honndalsnuten mot Modalsvotni (Horndalsnuten)
 • Rype mellom Vatnaknausen og Honndalsnuten (Horndalsnuten)
 • Rype mellom Vatnaknausen og Honndalsnuten (Horndalsnuten)
 • Rype mellom Vatnaknausen og Honndalsnuten (Horndalsnuten)
 • Honndalsnuten frå parti mellom Vatnaknausen og Honndalsnuten (Horndalsnuten)
 • Honndalsnuten - Utsyn kot Honndalsnuten (Horndalsnuten)
 • Innsekt på snø ved Honndalsnuten (Horndalsnuten)
 • Honndalsnuten 1461 moh. mot Vatnaknausen og Lønahorgi (Horndalsnuten)
 • Honndalsnuten 1461 moh. (Horndalsnuten)
 • Honndalsnuten 1461 moh. mot Skipadalsnuten (Horndalsnuten)
 • Honndalsnuten 1461 moh. mot Skipadalsnuten (Horndalsnuten)