Voss Now
Menu   Search
Juni 2005

Date: 30.06.2005

 • (P) Bømoen Palmafossen Graue (Grauo) Grauaåsen Lønahorgi Tundal Kløve frå Hopprampen
 • Bømoen Palmafossen og Voss frå Hopprampen
 • Graue (Grauo) Grauaåsen og Lønahorgi frå Hopprampen
 • Hårald (Harald Horald)
 • Buadalen
 • Molteblom (Multeblom)(Rubus chamaemorus) (Flora)
 • Blålyng (Phyllodoce coerulea) (Flora)
 • Buadalen Gullringsdalen Sollikamben og Lønahorgi
 • Skaftedalen (Steindro Krakalii Dalset)
 • Fjellvåk (Fauna) over Modalsvotni
 • (P) Opp frå Modalsvotni på veg mot Horndalsnuten (Hondalsnuten)
 • Horndalsnuten 1461 moh. mot Skipadalsnuten
 • Skipadalsnuten frå Horndalsnuten (Hondalsnuten)
 • Utsyn mot Skiple og Vatnaset Horndalsnuten (Hondalsnuten)
 • (P) Utsyn mot Voss Vatnaknausen Gretteggi og Lønahorgi frå Horndalsnuten (Hondalsnuten)
 • Utsyn mot Vatnaknausen Gretteggi og Lønahorgi frå Horndalsnuten (Hondalsnuten)
 • Frå Horndalsnuten (Hondalsnuten) mot Lønahorgi
 • Utsyn mot Voss og Mykletveitveten frå Horndalsnuten (Hondalsnuten)
 • Utsyn mot Oksen Nesheimshorgi (Høgahorgi) Ingebjørgfjellet Skamdalshorgi og Herabreida frå Horndalsnuten (Hondalsnuten)
 • På veg ned frå Horndalsnuten (Hondalsnuten)
 • Mot Horndalsnuten og Skipadalsnuten (Hondalsnuten)
 • Utsyn mot Voss Jussdalsvatnet Gretteggi og Løanhorgi frå Vatnaknausen
 • Raundalen (Urdland) frå Vatnaknausen
 • Jussdalsvatnet Vatnaknausen og Lønahorgi
 • Harerug (Polygonum viviparium)
 • Stankelben (Tipula spec.) (Fauna)

  Date: 29.06.2005

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • (P) Voss sedd ovanfor Roset
 • Voss sedd ovanfor Roset
 • Rypereir med egg (Fauna)
 • (P) Frå Gråsida mot Voss
 • Gråsida biletparti innover på Gråsida
 • Voss frå Gråsidetoppen 1307 moh. (Gråsida)
 • Raundalselvi ved Reimegrend (Raundalselva Raundalen)
 • Frå Volli i retning mot Olsskavlen (Raundalen)

  Date: 28.06.2005

 • Bjørgo (Sagbruk) (Mønshaugen)
 • Tymbrålsbakkane Bjørgamarki Bjørgabaret og Istadmyrane (Mønshaugen)
 • Istad (Solstad) Istadosen Opelandstjørni Opeland (Hagateigen) Øyjordi (Mønshaugen)
 • Opeland og Opelandshaugen (Mønshaugen)
 • Veiso Solheim og Tymbrålen (Mønshaugen)
 • Grove Oppheim og Vivås (Mønshaugen)
 • Skutle og Skutlestjørni Tjukkabygdi (Mønshaugen)
 • Skutle (Mønshaugen)
 • Skredhovden (Mønshaugen)
 • Skredhovden (Mønshaugen)

  Date: 27.06.2005

 • Skulestadmo Bavallen Hangurstoppen
 • Norheim og Kyte
 • Frå Repål mot Geilane
 • Lønahorgi frå Lemme
 • Liaset (Skulestadmo)
 • Liaset (Skulestadmo)
 • Frå Liaset mot Lønavatnet Borstrondi Bavallen Hangurstoppen Voss Skulestadmo

  Date: 26.06.2005

 • Kalv på Græe (Bordalen) (Husdyr)
 • Haug Helland og Bjørnshovden (Bordalen)
 • Litlere (Bordalen)
 • Herre mot Eggi (Bordalen)
 • Frå Songvesåsen mot Gjelle (Hjelle) Vangsvatnet og Hellesneset
 • Voss frå Songvesåsen
 • Skulestadmo frå Songvesåsen
 • Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) (Flora)
 • Bergfrue (Saxifraga cotyledon) (Flora)
 • Tveskjegg-veronika (Véronica chamaédrys) (Flora)
 • Rjodo (Rio) (Bordalen)
 • Rjodo (Rio) (Bordalen)
 • På veg mot Tillungstølen (Bordalen)
 • Tresopp (Flora)
 • Tullungstølen (Bordalen)
 • Sommarfugl (Namn?) (Fauna)
 • Kviting mot Bordalen
 • Kviting (Bordalen)
 • Kviting Innskripsjon (Bordalen)
 • Frå Roe mot Olde Vele Gjelland Herre Litlere Haug
 • Hageblomar Teppesildre (Saxifraga rosacea) (Flora)

  Date: 25.06.2005

 • Hanglider - Ekstremsportveko 2005
 • Hanglider - Ekstremsportveko 2005
 • Hanglider - Ekstremsportveko 2005
 • Hanglider i Vangsvatnet - Ekstremsportveko 2005
 • Ventar på Fallskjermhopparane ved Vangsvatnet - Ekstremsportveko 2005
 • Ventar på Fallskjermhopparane ved Vangsvatnet - Ekstremsportveko 2005
 • Ventar på Fallskjermhopparane ved Vangsvatnet - Ekstremsportveko 2005
 • Fallskjermhopping Formasjon over Vangsvatnet - Ekstremsportveko 2005
 • Fallskjermhopping Formasjon i oppløysing over Vangsvatnet - Ekstremsportveko 2005
 • Fallskjermhopping over Vangsvatnet og Prestegardslandet - Ekstremsportveko 2005
 • Fallskjermhopping over Vangsvatnet og Prestegardslandet - Ekstremsportveko 2005
 • Fallskjermhopping over Vangsvatnet og Prestegardslandet - Ekstremsportveko 2005
 • Fallskjermhopping over Vangsvatnet og Prestegardslandet - Ekstremsportveko 2005
 • Fallskjermhopping over Vangsvatnet og Prestegardslandet - Ekstremsportveko 2005
 • Fallskjermhopping over Vangsvatnet og Prestegardslandet - Ekstremsportveko 2005
 • Swooping på Nedkvitne (Voss Golfbaner) - Ekstremsportveko 2005
 • Swooping på Nedkvitne (Voss Golfbaner) - Ekstremsportveko 2005
 • Swooping på Nedkvitne (Voss Golfbaner) - Ekstremsportveko 2005
 • Swooping på Nedkvitne (Voss Golfbaner) - Ekstremsportveko 2005
 • Swooping på Nedkvitne (Voss Golfbaner) - Ekstremsportveko 2005
 • Swooping på Nedkvitne (Voss Golfbaner) - Ekstremsportveko 2005
 • Swooping på Nedkvitne (Voss Golfbaner) - Ekstremsportveko 2005
 • Swooping på Nedkvitne (Voss Golfbaner) - Ekstremsportveko 2005
 • Swooping på Nedkvitne (Voss Golfbaner) - Ekstremsportveko 2005
 • Swooping på Nedkvitne (Voss Golfbaner) - Ekstremsportveko 2005
 • Swooping på Nedkvitne (Voss Golfbaner) - Ekstremsportveko 2005
 • Swooping på Nedkvitne (Voss Golfbaner) - Ekstremsportveko 2005
 • Big Air Jumping Vikafjellet - Ekstremsportveko 2005
 • Big Air Jumping Vikafjellet - Ekstremsportveko 2005
 • Big Air Jumping Vikafjellet - Ekstremsportveko 2005
 • Big Air Jumping Vikafjellet - Ekstremsportveko 2005
 • Big Air Jumping Vikafjellet - Ekstremsportveko 2005
 • Big Air Jumping Vikafjellet - Ekstremsportveko 2005
 • Big Air Jumping Vikafjellet - Ekstremsportveko 2005
 • Big Air Jumping Vikafjellet - Ekstremsportveko 2005
 • Big Air Jumping Vikafjellet - Ekstremsportveko 2005
 • Big Air Jumping Vikafjellet - Ekstremsportveko 2005
 • Big Air Jumping Vikafjellet - Ekstremsportveko 2005
 • Head to Head Kayak Kajakk (Padling i Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Head to Head Kayak Kajakk (Padling i Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Head to Head Kayak Kajakk (Padling i Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Head to Head Kayak Kajakk (Padling i Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Head to Head Kayak Kajakk (Padling i Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Head to Head Kayak Kajakk (Padling i Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Head to Head Kayak Kajakk (Padling i Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Head to Head Kayak Kajakk (Padling i Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Head to Head Kayak Kajakk (Padling i Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Head to Head Kayak Kajakk (Padling i Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Head to Head Kayak Kajakk (Padling i Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Head to Head Kayak Kajakk (Padling i Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Head to Head Kayak Kajakk (Padling i Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Head to Head Kayak Kajakk (Padling i Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Head to Head Kayak Kajakk (Padling i Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Head to Head Kayak Kajakk (Padling i Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Longboard downhill (Holo Hola/Vikafjell) - Ekstremsportveko 2005 (Langbrett Brettsport Skating)
 • Longboard downhill (Holo Hola/Vikafjell) - Ekstremsportveko 2005 (Langbrett Brettsport Skating)
 • Longboard downhill (Holo Hola/Vikafjell) - Ekstremsportveko 2005 (Langbrett Brettsport Skating)
 • Longboard downhill (Holo Hola/Vikafjell) - Ekstremsportveko 2005 (Langbrett Brettsport Skating)
 • Longboard downhill (Holo Hola/Vikafjell) - Ekstremsportveko 2005 (Langbrett Brettsport Skating)
 • Longboard downhill (Holo Hola/Vikafjell) - Ekstremsportveko 2005 (Langbrett Brettsport Skating)
 • Longboard downhill (Holo Hola/Vikafjell) - Ekstremsportveko 2005 (Langbrett Brettsport Skating)
 • Longboard downhill (Holo Hola/Vikafjell) - Ekstremsportveko 2005 (Langbrett Brettsport Skating)
 • Longboard downhill (Holo Hola/Vikafjell) - Ekstremsportveko 2005 (Langbrett Brettsport Skating)
 • Longboard (Holo Hola/Vikafjell) - Ekstremsportveko 2005 (Langbrett Brettsport Skating)
 • Longboard (Holo Hola/Vikafjell) - Ekstremsportveko 2005 (Langbrett Brettsport Skating)
 • Longboard (Holo Hola/Vikafjell) - Ekstremsportveko 2005 (Langbrett Brettsport Skating)
 • Longboard Morten Brükerman (Holo Hola/Vikafjell) - Ekstremsportveko 2005 (Langbrett Brettsport Skating)

  Date: 24.06.2005

 • Ekstremsportveko på direkten frå Voss med Stig Hernes og Kari Traa (NRK) - Ekstremsportveko 2005
 • Ekstremsportveko på direkten frå Voss med Stig Hernes og Kari Traa (NRK) - Ekstremsportveko 2005
 • Ekstremsportveko på direkten frå Voss med Stig Hernes og Kari Traa (NRK) - Ekstremsportveko 2005
 • Ekstremsportveko på direkten frå Voss med Stig Hernes og Kari Traa (NRK) - Ekstremsportveko 2005
 • Programleiar Stig Hernes på direkten frå Ekstremsportveko på Voss (NRK) - Ekstremsportveko 2005
 • Kari Traa på direkten frå Ekstremsportveko på Voss (programleiar er Stig Hernes frå NRK) - Ekstremsportveko 2005
 • Dagens vinner i dameklassen freeride vart Marte Lise Karlsen (alpint) - Ekstremsportveko 2005
 • Gunvor Wæhle på andre plass i dagens freeride konkurranse (alpint) - Ekstremsportveko 2005
 • Herreklassen i freeride vart vunne av Jørgen Valde (alpint) - Ekstremsportveko 2005
 • Dyrvedalen og Rekvesøyane som ligg under vatn no i desse dagar (Bjøaviki)
 • Saue Grimastad Lunde Skjelde og Liland (Bulken)
 • Væte (Vethe) Vestbygdi
 • Berge Tveitane og Vetlestølen (Vestbygdi
 • Soleihov Bekkeblom (Caltha palustris) (Flora)
 • Skogstjerne (Trientalis europaea) (Flora)
 • Snigel (Snegel) (Namn?) (Fauna)
 • Snigel (Snegel) (Namn?) (Fauna)
 • Stjernesildre (Saxifraga Stellaris) (Flora)
 • Stjernesildre (Saxifraga Stellaris) (Flora)

  Date: 23.06.2005

 • Jonsokbryllaup ved Rogne (Rogne Grendalag)
 • Jonsokbryllaup ved Rogne (Rogne Grendalag)
 • Jonsokbryllaup ved Rogne (Rogne Grendalag)
 • Jonsokbryllaup ved Rogne (Rogne Grendalag)
 • Jonsokbryllaup ved Rogne (Rogne Grendalag)
 • Jonsokbryllaup ved Rogne (Rogne Grendalag)
 • Jonsokbryllaup ved Rogne (Rogne Grendalag)
 • Samlebilete - Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Brandset Utfor Padling (Brandset Downhill Kayak Kajakk) - Ekstremsportveko 2005
 • Jonsok ved Vangsvatnet
 • Jonsok ved Vangsvatnet

  Date: 22.06.2005

 • Rafting Europacup Head to Head (Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005
 • Rafting Europacup Head to Head (Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005
 • Rafting Europacup Head to Head (Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005
 • Rafting Europacup Head to Head (Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005
 • Rafting Europacup Head to Head (Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005
 • Rafting Europacup Head to Head (Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005
 • Rafting Europacup Head to Head (Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005
 • Rafting Europacup Head to Head (Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005
 • Rafting Europacup Head to Head (Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005
 • MTB Freeride Slopestyle (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005
 • MTB Freeride Slopestyle (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005
 • MTB Freeride Slopestyle (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005
 • MTB Freeride Slopestyle (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005
 • MTB Freeride Slopestyle (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005
 • MTB Freeride Slopestyle (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005
 • MTB (1:5) Slopestyle hopping i Bavallen - Ekstremsportveko 2005
 • MTB (2:5) Slopestyle hopping i Bavallen - Ekstremsportveko 2005
 • MTB (3:5) Slopestyle hopping i Bavallen - Ekstremsportveko 2005
 • MTB (4:5) Slopestyle hopping i Bavallen - Ekstremsportveko 2005
 • MTB (5:5) Slopestyle hopping i Bavallen - Ekstremsportveko 2005
 • Varmluftbalong over Tvildesåsen sedd frå Bavallen - Ekstremsportveko 2005
 • MTB (1:6) Slopestyle hopping i Bavallen - Ekstremsportveko 2005
 • MTB (2:6) Slopestyle hopping i Bavallen - Ekstremsportveko 2005
 • MTB (3:6) Slopestyle hopping i Bavallen - Ekstremsportveko 2005
 • MTB (4:6) Slopestyle hopping i Bavallen - Ekstremsportveko 2005
 • MTB (5:6) Slopestyle hopping i Bavallen - Ekstremsportveko 2005
 • MTB (6:6) Slopestyle hopping i Bavallen - Ekstremsportveko 2005
 • Tårnurt (Turritis glabra) Volli i Raundalen (Flora)

  Date: 21.06.2005

 • Rodeo (Padling Kayak Kajakk Raundalselvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rodeo (Padling Kayak Kajakk Raundalselvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rodeo (Padling Kayak Kajakk Raundalselvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rodeo (Padling Kayak Kajakk Raundalselvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rodeo (Padling Kayak Kajakk Raundalselvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rodeo (Padling Kayak Kajakk Raundalselvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rodeo (Padling Kayak Kajakk Raundalselvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rodeo (Padling Kayak Kajakk Raundalselvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rodeo (Padling Kayak Kajakk Raundalselvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rodeo (Padling Kayak Kajakk Raundalselvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rodeo (Padling Kayak Kajakk Raundalselvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rodeo (Padling Kayak Kajakk Raundalselvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rodeo (Padling Kayak Kajakk Raundalselvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rodeo (Padling Kayak Kajakk Raundalselvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rodeo (Padling Kayak Kajakk Raundalselvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rodeo (Padling Kayak Kajakk Raundalselvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rodeo (Padling Kayak Kajakk Raundalselvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rodeo (Padling Kayak Kajakk Raundalselvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rodeo (Padling Kayak Kajakk Raundalselvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • MTB Freeride Slopestyle trening (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005
 • MTB Freeride Slopestyle trening (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005
 • MTB Freeride Slopestyle trening (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005
 • MTB Freeride Slopestyle trening (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005
 • MTB Freeride Slopestyle trening (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005
 • MTB Freeride Slopestyle trening (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005
 • MTB Freeride Slopestyle trening (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005
 • MTB Freeride Slopestyle trening (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005
 • Rafting Europacup Slalom (Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rafting Europacup Slalom (Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rafting Europacup Slalom (Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rafting Europacup Slalom (Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rafting Europacup Slalom (Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rafting Europacup Slalom (Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rafting Europacup Slalom (Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rafting Europacup Slalom (Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rafting Europacup Slalom (Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rafting Europacup Slalom (Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rafting Europacup Slalom (Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Rafting Europacup Slalom (Strandaelvi) - Ekstremsportveko 2005 (Elvesport)
 • Voss Stasjon (tog)
 • Urdland (tog på veg - Lokaltog 69-sett)
 • Volli (Raundalen)
 • Skinnesveising (Nøytralisering) Volli (Raundalen)
 • Skinnesveising (Nøytralisering) Volli (Raundalen)
 • Skinnesveising (Nøytralisering) Volli (Raundalen)
 • Skinnesveising (Nøytralisering) Volli (Raundalen)
 • Skinnesveising (Nøytralisering) Volli (Raundalen)

  Date: 20.06.2005

 • Bergen Vågen Zachariasbryggen og Fløyen
 • Bergen Vågen og Bryggen
 • Bergen Vågen og Bryggen
 • Bergen Torget Torghandel
 • Bergen Mot Fløybanen og Skansen
 • Bergen Teateret
 • Bergen Byparken
 • Bergen Smålungeren og Ulriken
 • Løvetann (Flora)
 • Voss frå Bordalen

  Date: 19.06.2005

 • Potten mot Voss
 • Vossagampen O-løp frå Potten mot Voss
 • Vossagampen O-løp frå Potten mot Lønahorgi
 • Vossagampen O-løp på veg mot start (Potten)
 • Vossagampen O-løp i startområdet (Potten)
 • Vossagampen O-løp på rad og rekke klar for start (Potten)
 • Vossagampen O-løp ivrig tilskoder i startområdet (Potten)
 • Vossagampen O-løp klar til start (Potten)
 • Vossagampen O-løp starten er gått (Potten)
 • Vossagampen O-løp og ut i skogen det går (Potten)
 • Vossagampen O-løp i målområdet sit tidtakarane (Håraldsdalen)
 • Vossagampen O-løp på veg mot mål (Håraldsdalen)
 • Vossagampen O-løp kø i målområdet (Håraldsdalen)
 • Vossagampen O-løp ein veteran på veg mot mål (Håraldsdalen) (Erling Rørlien)
 • Vossagampen O-løp og ein av eliteløpararane (Kristen Skjeldal) (Håraldsdalen)
 • Vossagampen O-løp (Håraldsdalen)
 • Bømoen Palmafossen Voss frå Hopprampen
 • Graue (Grauo) og Tundal frå Hopprampen
 • Bjørgamarki og Filipshaugen frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Bjørgamarki frå Mønsberget (Mønshaugen) (Mønshaugen)
 • Mønshaugane Brattebakken Skutle frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Mønshaugane Brattebakken Vivåslii frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Mønshaugane Vivåslii frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Mønshaugen Vivåslii Bømoen Palmafossen Voss frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Freeride MTB Norgescup i utforsykling (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005
 • Freeride MTB Norgescup i utforsykling (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005
 • Freeride MTB Norgescup i utforsykling (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005
 • Freeride MTB Norgescup i utforsykling (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005
 • Freeride MTB Norgescup i utforsykling Espen Johnsen (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005
 • Freeride MTB Norgescup i utforsykling Espen Johnsen (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005
 • Freeride MTB Norgescup i utforsykling (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005
 • Freeride MTB Norgescup i utforsykling Espen Johnsen (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005
 • Freeride MTB Norgescup i utforsykling Espen Johnsen (Bavallen) - Ekstremsportveko 2005

  Date: 18.06.2005

 • Bulken (Lupiner og Vangsvatnet)
 • Lupiner (Bulken) (Flora)
 • Vestbygdi (Berge Lissheim Hovda Vesterheim Oppheim)
 • Seim
 • Seim
 • Eide
 • Berge (Vestbygdi)
 • Hovda
 • Vesterheim
 • Dyrvedalen frå skogsvegen mellom Ukvitne og Nestås
 • Frå Kvitno mot Tesdal (Kyr Husdyr) (Bordalen)
 • Frå Kvitno mot Tesdal (Kyr Husdyr) (Bordalen)
 • Lama på garden Tesdal (Bordalen) (Husdyr)
 • Lama på garden Tesdal (Bordalen) (Husdyr)
 • Lama på garden Tesdal (Bordalen) (Husdyr)
 • Lama på garden Tesdal (Bordalen) (Husdyr)
 • Lama på garden Tesdal (Bordalen) (Husdyr)
 • Lama på garden Tesdal (Bordalen) (Husdyr)

 • Voss Cup Grillfest v/Voss Idrottshall
 • Voss Cup Grillfest v/Voss Idrottshall
 • Voss Cup Grillfest v/Voss Idrottshall
 • Voss Cup Autografjegerar
 • Voss Cup Autografjegerar
 • Voss Cup Autografjegerar
 • Voss Cup Fotografering (Senderud Sandviken)
 • Voss Cup Fotografering (Sandviken)
 • Voss Cup på badestranda (Grandane Prestegardsmoen)
 • Voss Cup fotballkamp på Idrottsplassen
 • Voss Cup fotballkamp på Idrottsplassen
 • Voss Cup fotballkamp på Idrottsplassen
 • Voss Cup fotballkamp på Idrottsplassen
 • Voss Cup fotballkamp på Idrottsplassen
 • Voss Cup fotballkamp på Idrottsplassen
 • Voss Cup fotballkamp på Idrottsplassen
 • Voss Cup fotballkamp på Idrottsplassen
 • Voss Cup fotballkamp på Idrottsplassen
 • Voss Cup fotballkamp på Idrottsplassen
 • Voss Cup fotballkamp på Idrottsplassen
 • Voss Cup fotballkamp på Idrottsplassen
 • Voss Cup fotballkamp på Prestegardslandet
 • Voss Cup fotballkamp på Prestegardslandet
 • Voss Cup fotballkamp på Prestegardslandet
 • Voss Cup fotballkamp på Prestegardslandet
 • Voss Cup fotballkamp på Prestegardslandet
 • Voss Cup fotballkamp på Prestegardslandet
 • Voss Cup fotballkamp på Prestegardslandet
 • Voss Cup fotballkamp på Prestegardslandet
 • Voss Cup fotballkamp på Prestegardslandet

  Date: 17.06.2005

 • Stamvegen frå Kvåle mot Voss - Stor trafikk mot Voss og Voss Cup i dag
 • Kvåle mot Voss
 • Voss Cup 2005
 • Voss Cup 2005
 • Voss Cup 2005
 • Voss Cup 2005
 • Voss Cup 2005
 • Voss Cup 2005
 • Voss Cup 2005
 • Voss Cup 2005
 • Voss Cup 2005

  Date: 16.06.2005

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Rjodo (Rio) Rjodabrui Hermannsnuten (Bordalen)
 • Rjodo (Rio) (Bordalen)
 • Kulset (Kullset) (Bordalen)
 • Kulset (Kullset) Herdabreida (Grim Kistenuten) (Bordalen)
 • Utsyn mot Kulset (Kullset) (Bordalen)
 • Jeraldstveiti Jerald (Gjeraldstveiti Gjerald) (Bordalen)
 • Jeraldstveiti (Gjeraldstveiti) (Bordalen)
 • Jerald (Gjerald) 215/4 (Bordalen)
 • Jerald (Gjerald) 215/6 (Bordalen)
 • Jerald (Gjerald) 214/1 (Bordalen)
 • Jerald (Gjerald) 215/2 (Bordalen)
 • Jerald (Gjerald) 215/5 (Bordalen)
 • Utsyn mot Jerald og Veskrehorgi innunder Skjemmehovudet (Bordalen) (Bordalen)
 • Utsyn mot Jerald og Bordalen innunder Skjemmehovudet (Bordalen)
 • Veskre og Veskrehorgi
 • Bordalen sedd innunder Skjemmehovudet (Rjodo Kvitno)
 • Kvitno (Bordalen)
 • Vipe (Fauna)
 • Vipe (Fauna)
 • Vipe (Fauna)
 • Vipe (Fauna)

  Date: 15.06.2005

 • Røynstrand Granvinsfjorden
 • Granvin Sagbruk Ravnestrand Granvinsfjorden
 • Granvin Granvinselva
 • Granvin Høyberget Granvinselva
 • Granvin
 • Granvin
 • Granvin
 • Granvin båthamn kai utlaup Granvinselva
 • Granvinsfjorden
 • Granvinsfjorden

  Date: 14.06.2005

 • Vinje og Fjose (Palmafossen)
 • Kvåle mot Øvre og Nedre Li (Palmafossen)
 • Kvåle (Palmafossen)

  Date: 13.06.2005

 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss Stasjon (Voss Jernbanestasjon) frå Sivlevegen
 • Vangskyrkje (Voss kyrkje) frå Sivlevegen
 • Holbergsplassen Veteranbautaen Minigolfen Vangsvatnet
 • Urdaland tog på veg (69-sett)
 • Lindberg (Urdland)

  Date: 12.06.2005

 • Grotlandsbrua (Reppen)
 • Oppkvitne mot Skulestadmo og Bavallen
 • På Golfbanen (Nedkvitne/Hegle) (Voss Golfklubb / Voss Golfbaner)
 • På Golfbanen (Nedkvitne/Hegle) (Voss Golfklubb / Voss Golfbaner)
 • På Golfbanen (Nedkvitne/Hegle) (Voss Golfklubb / Voss Golfbaner)
 • På Golfbanen (Nedkvitne/Hegle) (Voss Golfklubb / Voss Golfbaner)
 • På Golfbanen (Nedkvitne/Hegle) (Voss Golfklubb / Voss Golfbaner)
 • På Golfbanen (Nedkvitne/Hegle) (Voss Golfklubb / Voss Golfbaner)
 • På Golfbanen (Nedkvitne/Hegle) (Voss Golfklubb / Voss Golfbaner)
 • På Golfbanen (Nedkvitne/Hegle) (Voss Golfklubb / Voss Golfbaner)
 • På Golfbanen (Nedkvitne/Hegle) (Voss Golfklubb / Voss Golfbaner)
 • Voss Golfbaner (Nedkvitne/Hegle) (Voss Golfklubb)
 • Voss Golfbaner (Nedkvitne/Hegle) (Voss Golfklubb)
 • Utsyn mot Saue og Saue Camping
 • Vossafestivalen Innmarsj Avslutning på Voss Idrottsplass (Stemneplassen)
 • Vossafestivalen Innmarsj Avslutning på Voss Idrottsplass (Stemneplassen)
 • Vossafestivalen Innmarsj Avslutning på Voss Idrottsplass (Stemneplassen)
 • Vossafestivalen Innmarsj Avslutning på Voss Idrottsplass (Stemneplassen)
 • Vossafestivalen Innmarsj Avslutning på Voss Idrottsplass (Stemneplassen)
 • Vossafestivalen Innmarsj Avslutning på Voss Idrottsplass (Stemneplassen)
 • Vossafestivalen Innmarsj Avslutning på Voss Idrottsplass (Stemneplassen)
 • Dyrvedalen Vangsvatnet frå Dagestad
 • Opning av Bergslitræet og Bergsliløypa
 • Opning av Bergslitræet og Bergsliløypa (Ordførar Bjørn Christensen Ole Didrik Lærum)
 • Opning av Bergslitræet og Bergsliløypa (Johannes Gjerdåker)
 • Opning av Bergslitræet og Bergsliløypa (Soluret er laga av Reidar Ringheim)
 • Opning av Bergslitræet og Bergsliløypa (Voss Spelemannslag - Arne Anderdal)
 • Opning av Bergslitræet og Bergsliløypa (Ole Didrik Lærum - Bergslikunstnarane Knud Bergslien Brynjulf Bergslien Nils Bergslien)
 • Opning av Bergslitræet og Bergsliløypa (Ordførar Bjørn Christensen)
 • Opning av Bergslitræet og Bergsliløypa (Ole Didrik Lærum)
 • Opning av Bergslitræet og Bergsliløypa (Ivar Kvåle på trompet)
 • Opning av Bergslitræet og Bergsliløypa (Leif Rygg Arne Hofseth) (Soluret er laga av Reidar Ringheim)
 • Opning av Bergslitræet og Bergsliløypa (Soluret laga av Reidar Ringheim)
 • Opning av Bergslitræet og Bergsliløypa (Kari Bye framfyre utstillinga i Bergslitræet)
 • Opning av Bergslitræet og Bergsliløypa (Utstillinga i Bergslitræet)

  Date: 11.06.2005

 • 50-års treff på Sundve Skule
 • 50-års treff på Sundve Skule
 • 50-års treff på Sundve Skule
 • 50-års treff på Sundve Skule
 • 50-års treff på Sundve Skule
 • Vossafestivalen Opning Biletglimt
 • Vossafestivalen Opning Biletglimt (Hanne Seim leiar i Voss Skulemusikk)
 • Vossafestivalen Opning Biletglimt
 • Vossafestivalen Opning Biletglimt (Eirik Helland leiar i kretsstyret i NMF)
 • Vossafestivalen Opning Biletglimt
 • Vossafestivalen Opning Biletglimt
 • Vossafestivalen Opning Biletglimt
 • Vossafestivalen Opptog Biletglimt
 • Vossafestivalen Opptog Biletglimt
 • Vossafestivalen Opptog Biletglimt
 • Vossafestivalen Opptog Biletglimt
 • Vossafestivalen Opptog Biletglimt
 • Vossafestivalen Opptog Biletglimt
 • Vossafestivalen Opptog Biletglimt
 • Vossafestivalen Opptog Biletglimt
 • Vossafestivalen Opptog Biletglimt
 • Vossafestivalen Opptog Biletglimt
 • Vossafestivalen Opptog Biletglimt
 • Vossafestivalen Opptog Biletglimt
 • Vossafestivalen Opptog Biletglimt
 • Vossafestivalen Opptog Biletglimt
 • Sommardag ved Kjappen
 • Osterfjordleikane på Voss
 • Osterfjordleikane på Voss
 • Rafting i Strandaelvi
 • Rafting i Strandaelvi
 • Rafting i Strandaelvi
 • Rafting i Strandaelvi
 • Rafting i Strandaelvi
 • Rafting i Strandaelvi
 • Rafting i Strandaelvi
 • Rafting i Strandaelvi
 • Rafting i Strandaelvi
 • Kayak Kajakk i Strandaelvi (Rodeo)
 • Kayak Kajakk i Strandaelvi (Rodeo)
 • Kayak Kajakk i Strandaelvi (Rodeo)
 • Vossafestivalen Grillfest Biletglimt
 • Vossafestivalen Grillfest Biletglimt
 • Vossafestivalen Grillfest Biletglimt
 • Vossafestivalen Grillfest Biletglimt
 • Vossafestivalen Grillfest Biletglimt
 • Vossafestivalen Grillfest Biletglimt
 • Vossafestivalen Grillfest Biletglimt
 • Vossafestivalen Grillfest Biletglimt
 • Vossafestivalen Grillfest Biletglimt
 • Vossafestivalen Grillfest Biletglimt

  Date: 10.06.2005

 • Taulen Strandaelvi (Vossestrand)
 • Ytre Kvormo (Ytre Kvarme Ytre Kvarmo) (Vossestrand)
 • Vinje Draugsvollbakkane Vinje kyrkje Strandaelvi Sambygg Bruhuset
 • Vinje Strandaelvi Løkjelvi Draugsvoll Sundve Rossaneset
 • Vinje Bruhuset (Rundkøyring Bensinstasjon Sambygg)
 • Vinje Rundkøyring Bensinstasjon Sambygg
 • Vinje kyrkje Draugsvoll
 • Vinje Draugsvoll Seimen AS
 • Vinje Draugsvollbakkane Bustadfelt
 • Vinje Neland Posthagen Gamle Banken
 • Vinje Hotel Gamla Meieriet Posthagen
 • Øyaset Svolefjell (Vinje)
 • Øyaset (Vinje)
 • Øyaset (Vinje)
 • Øyaset (Vinje) (Sauer Husdyr
 • Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) (Flora)
 • Liljekonvall (Cenvallaria majalis) (Flora)
 • Tiriltunge (Lotus corniculatus) (Flora)
 • Vipe (Fauna)

  Date: 09.06.2005

 • Regn og skodde over Voss og Vangsvatnet
 • Regn og skodde over Voss og Vangsvatnet

  Date: 08.06.2005

 • Parasailing på Vangsvatnet
 • Måkereir (Fauna)
 • Måkeungar (Fauna)
 • Padletur på Melsvatnet (Skulestadmo)
 • Melsvatnet (Skulestadmo)
 • Eple Blomstring (Flora)

  Date: 07.06.2005

 • (P) Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Bergsliparken (Voss) (Bergslikunstnarane Knud Bergslien Brynjulf Bergslien Nils Bergslien)
 • Heiagjengen med Vangskyrkja (Voss kyrkje)
 • Fleischer's Hotel (Voss)
 • Vollyball (Prestegardsmoen) (Ballspel)
 • Små og store på tur til konsert på friluftsscena (Voss)
 • Konsert på Friluftsscena med St. Olaf Band frå St. Olafs College
 • Konsert på Friluftsscena med St. Olaf Band frå St. Olafs College
 • Konsert på Friluftsscena med St. Olaf Band frå St. Olafs College
 • Konsert på Friluftsscena med St. Olaf Band frå St. Olafs College
 • Konsert på Friluftsscena med St. Olaf Band frå St. Olafs College
 • Konsert på Friluftsscena med St. Olaf Band frå St. Olafs College
 • Konsert på Friluftsscena med St. Olaf Band frå St. Olafs College
 • Konsert på Friluftsscena med St. Olaf Band frå St. Olafs College
 • Publikum Konsert på Friluftsscena med St. Olaf Band frå St. Olafs College
 • Publikum Konsert på Friluftsscena med St. Olaf Band frå St. Olafs College
 • Publikum Konsert på Friluftsscena med St. Olaf Band frå St. Olafs College
 • Publikum Konsert på Friluftsscena med St. Olaf Band frå St. Olafs College
 • Publikum Konsert på Friluftsscena med St. Olaf Band frå St. Olafs College
 • Publikum Konsert på Friluftsscena med St. Olaf Band frå St. Olafs College

  Date: 06.06.2005

 • (P) Voss frå Bordalen
 • Haugo Rogne Hagebyen Skulestadmo Lønahorgi frå Bordalen
 • På beite ved Rokne (Bordalen) (Husdyr Kyr)
 • På beite ved Rokne mot Vangsvatnet og Hellesneset frå Bordalen (Husdyr Kyr)

  Date: 05.06.2005

 • Dansarar frå Hordaland Ungdomslag på Voss Idrottsplass
 • Dansarar frå Hordaland Ungdomslag på Voss Idrottsplass
 • Dansarar frå Hordaland Ungdomslag på Voss Idrottsplass
 • Dansarar frå Hordaland Ungdomslag på Voss Idrottsplass
 • Dansarar frå Hordaland Ungdomslag på Voss Idrottsplass
 • Dansarar frå Hordaland Ungdomslag på Voss Idrottsplass
 • Dansarar frå Hordaland Ungdomslag på Voss Idrottsplass
 • Dansarar frå Hordaland Ungdomslag på Voss Idrottsplass
 • Dansarar frå Hordaland Ungdomslag på Voss Idrottsplass
 • Dansarar frå Hordaland Ungdomslag på Voss Idrottsplass
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss/Vangen Idrottsplassen frå Mølsterberget
 • Voss med Prestemogardslandet og utesene frå Mølsterberget
 • Ullestad Finne Svartenakken frå Mølsterberget
 • Borstrondi mot Lønavatnet (Skulestadmo)
 • Tvindefossen (Tvinnefossen)
 • Tvindefossen (Tvinnefossen)
 • Tvindefossen (Tvinnefossen)
 • Tvindefossen (Tvinnefossen)
 • Kvamme Rygg Hauge (Haugsvik)
 • Kvamme Rygg Hauge Haugsstølen Brandset (Haugsvik)
 • Kvamme Rygg (Haugsvik)
 • Kvamsstølen Selland (Oppheim)
 • Kvamsstølen Selland (Haugsvik)
 • Kvamsstølen Kvasshaug (Hyttefelt ved Haugsvik) Haugsstølen Brandset
 • Stølar ovanfor Ettesvoll/Kvamme Namn? (Haugsvik)
 • Stølar ovanfor Ettesvoll/Kvamme Namn? (Haugsvik)
 • Stølar ovanfor Ettesvoll/Kvamme Namn? (Haugsvik)
 • Utsyn mot Hyttefelt i Haugsvik frå støl ovanfor Ettesvoll/Kvamme
 • Dystingen på veg opp (Dustingen)
 • Dystingen utsyn mot Bergsdalen (Dustingen)
 • Dystingen (Dustingen)
 • Dystingen mange hadde teke turen opp i dag (Dustingen
 • Dystingen Helikopter frakta opp musikkinstrument etc. (Dystingen)
 • Dystingen mange på toppen i dag (Dustingen)
 • Dystingen mange på toppen i dag (Dustingen)
 • Dystingen konsert ved Dale Musikkforeining (Dustingen)

  Date: 04.06.2005

 • Dansarar frå Hordaland Ungdomslag på Voss (Torget)
 • Dansarar frå Hordaland Ungdomslag på Voss (Hardingfele på Torget)
 • Dansarar frå Hordaland Ungdomslag på Voss (Torget)
 • Dansarar frå Hordaland Ungdomslag på Voss (Torget)
 • Dansarar frå Hordaland Ungdomslag på Voss ((Torget)
 • Dansarar frå Hordaland Ungdomslag på Voss (Torget)
 • Dansarar frå Hordaland Ungdomslag på Voss (Kløvheim) (Hermannsplass / Jørgen-Hermannsplass)
 • Dansarar frå Hordaland Ungdomslag på Voss (Kløvheim) (Hermannsplass / Jørgen-Hermannsplass)
 • Dansarar frå Hordaland Ungdomslag på Voss (Kløvheim) (Hermannsplass / Jørgen-Hermannsplass)
 • Hoppeutstilling og Unghestesjå på Voss Jordbruksskule
 • Hoppeutstilling og Unghestesjå på Voss Jordbruksskule
 • Hoppeutstilling og Unghestesjå på Voss Jordbruksskule
 • Hoppeutstilling og Unghestesjå på Voss Jordbruksskule
 • Hoppeutstilling og Unghestesjå på Voss Jordbruksskule
 • Hoppeutstilling og Unghestesjå på Voss Jordbruksskule
 • Lønavatnet (Stemningsbilete)
 • Lønavatnet (Stemningsbilete)
 • Sniglehus (Namn) (Helix promatia) (Fauna)
 • Snigel (Namn?) (Helix promatia) (Fauna)
 • Snigel (Namn?) (Helix promatia) (Fauna)
 • Tordivel (Geotrupes stercorosus) (Bille) (Fauna)
 • Engjaland mot Reppane Reppabotn og Reppeggi (Vossestrand)
 • Myrkdalen frå Storeskrea
 • Myrkdalen frå Storeskrea
 • Flisram og Bygd (Myrkdalen
 • Nesheim (Myrkdalen)
 • Nesheim (Myrkdalen)
 • Nesheim (Myrkdalen)
 • Nesheim (Myrkdalen)
 • Nesheim (Myrkdalen)
 • Ulvund (Myrkdalen)
 • Sundvesstølen (Vossestrand)
 • Kayak Kajakk i Strandaelvi (1/6)
 • Kayak Kajakk i Strandaelvi (2/6)
 • Kayak Kajakk i Strandaelvi (3/6)
 • Kayak Kajakk i Strandaelvi (4/6)
 • Kayak Kajakk i Strandaelvi (5/6)
 • Kayak Kajakk i Strandaelvi (6/6)
 • Kayak Kajakk i Strandaelvi
 • Kayak Kajakk i Strandaelvi (1/2)
 • Kayak Kajakk i Strandaelvi (2/2)

  Date: 03.06.2005

 • Voss frå Sivlevegen
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Sausjord Tveito Høn og Haga frå Herheim (Vossestrand)
 • Sausjord Sundve Skule og Kroken frå Herheim (Vossestrand)
 • Herheim Sausjord Gavle Sundve Sundvesflyne Sundveshaugen Sundve Skule og Kroken frå Haga (Vossestrand)
 • Herheim Sausjord Gavle (Vossestrand)
 • Sundveshaugen Kroken (Vossestrand)
 • Vinje (Bruhuset Bruland)
 • Framnes Sundsvål Oppheimsvangen Vossestølen (Oppheim)
 • Vossestølen og Oppheimsvangen (Oppheim)
 • Oppheim og Oppheim kyrkje (Oppheim)

  Date: 02.06.2005

 • Voss frå Kvåle
 • Utsyn mot Bulken frå Honveshagen
 • Honve
 • Utsyn Liland Lilandsosen og Bulken stasjon
 • Lilandsosen og Vangsvatnet frå Lilanadsbrua (Bulken)
 • Utsyn Berge (Vestbygdi)
 • Dyrvedalen frå Skogsvegen mellom Ukvitne (Ukvitno) og Nesthus
 • Øyane (Voss under Gråsida
 • Flyane (Voss under Gråsida)

  Date: 01.06.2005

 • Frå Gjelle mot Hellesneset
 • Voss frå Roset
 • Bulken Dyrvedalen frå Roset
 • Mot Gråsidetoppen frå Sandfjellet (Gråsida)
 • Innover på Gråsida (På veg mot Gråsidetoppen)
 • Gråsidetoppen 1307 moh. med utsyn mot Voss
 • Utsyn bak Gråsidetoppen (Gråsida)
 • På ski ved Gråsidetoppen (Gråsida)