Voss Now
Menu   Search
Juni 2000


Date: 30.06.2000.

 • Henschel, Rotar 4 (1)
 • Henschel, Rotar 4 (2)
 • Henschel, DiR 1 (1)
 • Henschel, DiR 1 (2)
 • Finse (1)
 • Finse (2)
 • Haugastøl
 • Bruland (Bruhuset)
 • Vinje
 • Draugsvoll
 • Vinje Kyrkje
 • Nesheim (1)
 • Nesheim (2)
 • Nesheim (3)
 • Nesheim (4)
 • Nesheim (5)
 • Skjervheim frå Nesheim
 • Utsyn mot Flisram/Bygd

  Date: 29.06.2000.

 • Upsete (1)
 • Upsete (2)
 • Voss Stasjon
 • Bulken
 • Skjelde Gard
 • Utsyn mot Voss
 • Ved Vangsvatnet (1)
 • Ved Vangsvatnet (2)

  Date: 28.06.2000.

 • Voss (1)
 • Voss (2)

  Date: 27.06.2000.

 • Voss
 • Vangen (1)
 • Vangen (2)
 • Svartenakken
 • Mølstertunet
 • Skulestadmo
 • Trå/Skulestadmo
 • Skjerpe/Borstrondi
 • Bavallen/Skulestadmo
 • Bavallen/Borstrondi

  Date: 26.06.2000.

 • Fjellet (Husmannsplass)
 • Fjellet (Ymse restar)
 • Oppheim
 • Molteblomst
 • Framneslii 66
 • Lafta uthus
 • Bidne
 • Bidne (Hovden)
 • Bidneshovden
 • Finne (1)
 • Finne (2)
 • "Jakobskyrkja" (+Innformasjon)
 • "Jakobskyrkja" (Inni)
 • "Jakobskyrkja" (Innafrå)
 • "Jakobskyrkja" (Gjestebok 1a)
 • "Jakobskyrkja" (Gjestebok 1b)
 • Øvra Vinje

  Date: 25.06.2000.

 • Urdland (1)
 • Urdland (2)
 • Urdland (2)
 • Lindberg
 • Brattåker
 • Gilborne
 • Rørlii (1)
 • Rørlii (2)
 • Fagnastøl
 • Kvitno
 • Moldalii (1)
 • Moldalii (2)
 • Furteset (1)
 • Furteset (2)
 • Breiset
 • Jonsstølen (1)
 • Jonsstølen (2)
 • Gudmundset (1)
 • Gudmundset (2)
 • Fyrjo (1)
 • Fyrjo (2)
 • Fyrjo (3)
 • Fjosestøl
 • Grauastølen
 • Helgaset (1)
 • Helgaset (2)
 • Helgaset (3)

  Date: 24.06.2000.

 • Jonsok (1)
 • Jonsok (2)
 • Jonsok (3)
 • Rødno
 • Njåtveit
 • Ænsstølen/Løkjo
 • Ænsstølen
 • Løkjo (1)
 • Løkjo (2)
 • Løkjo (3)
 • Kroken
 • Mæland (1)
 • Mæland (2)
 • Mæland (3)
 • Lund
 • Fjeli
 • Hommedal-Lund
 • Lund
 • Skreio (1)
 • Skreio (2)
 • Skulestadmo 23:05

  Date: 23.06.2000.

 • Olde
 • Rio
 • Testdal (1)
 • Testdal (2)
 • Testdalstølen (1)
 • Testdalstølen (2)
 • Kvitno (1)
 • Kvitno (2)
 • Jerald
 • Jerald/Jeraldstveiti
 • Veskre (1)
 • Veskre (2)
 • Veskre (3)
 • Veskre (4)
 • Veskre (5)
 • Veskre (6)
 • Voss frå Gjelle
 • Voss frå Grandane
 • X-Sport (Opp)
 • X-Sport (Ned)

  Date: 22.06.2000.

 • Finse 1222
 • Finse (Tog 62)
 • Høgda
 • Haugamoen
 • Haugamoen

  Date: 21.06.2000.

 • Skulestadmo (1)
 • Skulestadmo (2)

  Date: 20.06.2000.

 • Myrdal (1)
 • Myrdal (2)
 • Utsyn mot Rjodabrui
 • Helland
 • Tillung
 • Voss frå Gjelle
 • Voss frå Vinsand
 • Grimastad
 • Bulken

  Date: 19.06.2000.

 • Skulestadmo

  Date: 18.06.2000.

 • Vetleflaten
 • Ny sjukeheim
 • Haugamoen-Haugo
 • Voss Cup
 • Voss
 • Lekvebakken/Sivlevegen

  Date: 17.06.2000.

 • Sundve
 • Selje
 • Sundve
 • Gavleshaugen
 • Herheim/Gilbakken
 • Tveite-Høn
 • Gavle-Kroken
 • (P) Vossestrand 180 Grader
 • Engeland (1)
 • Engeland (2)
 • Myrkdalen
 • Sundvestøl (1)
 • Sundvestøl (2)
 • (P) Skulestad

  Date: 16.06.2000.

 • Filipshaugen
 • Filipshaugen
 • Istad (Solstad)
 • Fenno Nedre
 • Håtveit
 • Hildestveit
 • Tveiti
 • Fenno Øvre (1)
 • Fenno Øvre (2)
 • Brekke (1)
 • Brekke (2)
 • Jørdre (1)
 • Jørdre (2)
 • Jørdre (3)
 • Skafedal
 • Kollskår (1)
 • Kollskår (2)
 • Skår (1)
 • Skår (2)
 • Start på Skjervet
 • Nesbø
 • Klyve/Spildo
 • Spildo
 • Haugen/Såkvitne
 • Øvre Vassenden

  Date: 15.06.2000.

 • Vetleteigen
 • Vetleteigen (Hest)
 • Ure
 • Urheim
 • Selland (1)
 • Selland (2)
 • Brandset
 • Brandset Fjellstove
 • Brandset
 • Ljosno
 • Stalheim (1)
 • Stalheim (2)
 • Stalheim Hotel
 • Brekke
 • Sivle

  Date: 14.06.2000.

 • Rekvesmylna
 • Bø/Veka
 • Voss (1)
 • Voss (2)
 • Finnesvegen
 • Osavegen

  Date: 13.06.2000.

 • Vossestrand, mykje vatn
 • Tvindefossen
 • Hefte (77/3)
 • Hefte
 • Fletre (78/1)
 • Reppen
 • Lønavatnet ved Reppen
 • Vosso/Lekvemoen
 • Vosso/Utsikten
 • Vosso/Frispo
 • Vangsvatnet
 • Holbergsplassen/Vangsvatnet

  Date: 12.06.2000.

 • Skjelde/Skjeldeleitna
 • Rekvesvegen 83+85
 • Dagestadmuseet
 • Gjernes (196/3)
 • Gjernes (196/1)
 • Gjernes (196/2)
 • Gjernes (196/1+196/2)
 • Bordalsgjelet (1)
 • Bordalsgjelet (2)

  Date: 11.06.2000.

 • Saue (1)
 • Saue (2)
 • Saue (3)
 • Norekvål (1)
 • Norekvål (2)
 • Hegg i bløming

  Date: 10.06.2000.

 • Ringheim store
 • Ringheim (Eggjane)
 • Lundarhaugen-Voss
 • Rogne-Voss
 • Fylkessjukehuset
 • Mølster-Voss
 • Mølster
 • Mølstertunet

  Date: 09.06.2000.

 • Voss frå Kvåle
 • Bø/Veka
 • (P) Bulken
 • Tveito
 • Himle
 • Dymbe
 • Vele-Gjelland-Herre
 • Rong (1)
 • Rong (2)

  Date: 08.06.2000.

 • Voss (1)
 • Voss (2)

  Date: 07.06.2000.

 • Voss Jernbanestasjon
 • Voss
 • Rokne (200/4)
 • Rokne (199/4)
 • Skulestadmo

  Date: 06.06.2000.

 • Voss (Fleisher's Hotel)
 • Vangsgata
 • Skulestadmo

  Date: 05.06.2000.

 • (P) Sørfjorden-Vaksdal
 • Vaksdal
 • Voss

  Date: 04.06.2000.

 • (P) Voss frå Tverrberg
 • Voss frå Tverrberg
 • Graue frå Tverrberg
 • Urdland gard
 • Urdland
 • Kolve
 • Skiple (1)
 • Skiple (2)
 • Reimegrend
 • Reime (1)
 • Reime (2)
 • Hegg
 • Almenningen
 • Mjølfjell Kyrkje
 • Utsyn mot Haug-Herre
 • Utsyn mot Vele-Olde
 • (P) Voss frå Gjelle
 • Voss frå Gjelle
 • (P) Bulken-Dyrvedalen-Honve 180 grader
 • Bulken (1)
 • Bulken (2)
 • Hellesnes

  Date: 03.06.2000.

 • Skutle Nedre
 • Auro Nedre (1)
 • Auro Nedre (2)
 • Vikje
 • Kinne (1)
 • Kinne (2)
 • Kinne (3)
 • Vikafjellet (Finnbufjellet)
 • Vikafjellet
 • Myrkdalen (Gardsbruk)
 • Myrkdalen

  Date: 02.06.2000.

 • Palmafossen
 • Bryn
 • Utsyn frå Øvsthus
 • Skulestadmo
 • Lirhus-Øvsthus

  Date: 01.06.2000.

 • Berge
 • Lamb på Berge
 • Oppheim (1)
 • Oppheim (1a)
 • Oppheim (2)
 • Oppheim (2a)
 • Oppheim (2b)
 • Vinje Kyrkje
 • Vinje Hotel
 • Stabbur
 • Vinje (1)
 • Vinje (1a)
 • Vinje (2)
 • Vinje (3)
 • Vinje (4)
 • Vinje (5)
 • Saue (64/5-6)
 • Saue 64/1)
 • Skulestad