Voss Now
Menu   Search
Juli 2020

Nokre nye bilete blir
først lagt ut her:
VossNow FotoBlogg


Date: 31.07.2020

 • Monsvatnet med Lønahorgi bak (Flatlandsmoen Voss)
 • Skjervsfossen (Granvin)
 • Granvinsvatnet med Trå Nesheim Nesheimshorgi (Høgahorgi) og Øvre Vassenden (Panorama)
 • Vindal med utsyn mot Granvinsvatnet Nesheim og Øvre Vassenden
 • Nesheim Granvinsvatnet og Øvre Vassenden sett frå Vindal
 • Vatnasetevatnet mot Vatnasete (Granvin)
 • Vatnasetevatnet (Granvin)
 • Vatnasete med Vatnasetevatnet bak (Granvin)
 • Furesete stølar (Ulvik)
 • Sponheim med Vassfjøro bak (Ulvik) (Spånheim)
 • Ulvik med Ulvikafjorden og Ulvikapollen
 • Elvatun - lagshus til Ulvik Ungdomslag
 • Erdalshuset - bygdt av Anders Ljono (Uppheim) 1908 (Ulvik)
 • Tysseviki (Ulvikapollen)
 • Tysseviki mot Ulvikafjorden (Ulvik)
 • Ulvik kyrkje
 • Ulvikapollen sett på veg oppover mot Ljono (Ulvik)
 • Ulvikafjorden sett på veg oppover mot Ljono (Ulvik)
 • Ulvikapollen sett på veg oppover mot Ljono (Ulvik)
 • Ljono (Ulvik)
 • Ulvikafjorden frå Ljono (Ulvik)
 • Solsæ stølar ved Solsævatnet (Ulvik)
 • Solsæ stølar ved Solsævatnet (Ulvik)
 • Solsævatnet med Vassfjøro bak (Ulvik)
 • Solsævatnet og Vassfjøro (Ulvik)
 • Solsævatnet med Vassfjøro bak (Ulvik)
 • Sotenos stølar (Ulvik)
 • Espelandsdalen og Espelandsvatnet frå Espeland med Troppenuten Brattenuten og Sotenuten bak (Granvin)
 • Date: 30.07.2020

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Ringheim med hesjer som ventar på opphaldsvær (Voss)
 • Bordalen sett frå Hagahaugen (Voss)
 • Ringheim sett frå Hagahaugen (Eggjane Eggjahaugen Voss)
 • Voss frå Mølster
 • Voss Vangsvatnet med Gråsida bak skodda sett frå Voss Kulturhus
 • Voss Park Panorama Holbergsplassen Minigolfen og Prestegardslandet frå Voss Kulturhus
 • Voss frå Roset
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Date: 29.07.2020

 • Seimsgrend med Seimsvatnet, Seim og Eide
 • Seimsgrend med Seimsvatnet og Seim
 • Eide (Seimsgrend)
 • Geitle (Evanger)
 • Geitle med Skjerven bak (Evanger)
 • Edal (Eddal Æddal) (Evanger)
 • Edal (Eddal Æddal) (Evanger)
 • Edal (Eddal Æddal) (Evanger)
 • Edal med Steine bak (Eddal Æddal)
 • Steine (Evanger)
 • Bjørgås (Evanger)
 • Bjørgås (Evanger)
 • Bjørgås (Evanger)
 • Mugås (Muggås) (Evanger)
 • Mugås med Elje bak (Elge Muggås) (Evanger)
 • Mugås (Muggås) (Evanger)
 • Elje (Elge) (Evanger)
 • Styvesstølen (Evanger)
 • Utsyn frå tippen på Styveshorgi mot Mugås, Elje, Mykkeltveit og Vossedalen (Evanger)
 • Oppe på tippen på Styveshorgi (Evanger)
 • Oppe på tippen på Styveshorgi (Evanger)
 • Oppe på tippen på Styveshorgi (Evanger)
 • Styveshorgi - Utsyn frå tippen til BKK mot Evanger (Panorma)
 • Styveshorgi - Utsyn frå tippen til BKK mot Evanger (Mykkeltveit Vossedalen Fadnes Evangervatnet) (Panorma)
 • Styveshorgi - Utsyn frå tippen til BKK mot Fadnes (Evanger) (Panorma
 • Styveshorgi - Utsyn frå tippen til BKK mot Vossedalen (Panorma
 • Styveshorgi - Utsyn frå tippen til BKK mot Evanger
 • Date: 28.07.2020

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Ringheim med Kvitheim bak (Voss Skulestadmo)
 • Voss frå Mølster
 • Voss frå Giljavegen
 • Bordalen sett ovanfor Roset
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Voss frå Bordalen
 • Voss med Prestegardslandet og Holbergsplassen sett frå Bordalen
 • Date: 27.07.2020

 • Øvre Vassenden (Øvre Granvin Seim)
 • Øvre Vassenden (Øvre Granvin Seim)
 • Gamle Nesheim Jernbanestasjon på Hardangerbana (Nesheim Stasjon Granvin)
 • Granvinsvatnet mot Holven sett frå Nesheim (Granvin)
 • Kjerland sett frå Kjerlandsvegen (Hyrpo Granvin)
 • Granvin sett frå Tveitovegen
 • Granvin sentrum med Granvinsfjorden sett frå Tveitovegen
 • Kjerland sett frå Tveitovegen (Granvin)
 • Tveito (Granvin)
 • Vetlavatnet nedanfor Måvotno (Veslavatn Måvassvegen Årsklov Granvin)
 • Vetlavatnet nedanfor Måvotno (Veslavatn Måvassvegen Årsklov Granvin)
 • Uteløe ved Vetlavatnet nedanfor Måvotno (Veslavatn Måvassvegen Årsklov Granvin)
 • Ei av fleire hytter ovanfor Vetlavatnet (Veslavatn Måvassvegen Årsklov Granvin)
 • Bygdatunet (Granvin Bygdatun Museum Holvenstova Løflotstova Mosstove Bua skulhus)
 • Bygdatunet (Granvin Bygdatun Museum Holvenstova Løflotstova Mosstove Bua skulhus)
 • Bygdatunet (Granvin Bygdatun Museum Holvenstova Løflotstova Mosstove Bua skulhus)
 • Bygdatunet (Granvin Bygdatun Museum Holvenstova Løflotstova Mosstove Bua skulhus)
 • Bygdatunet (Granvin Bygdatun Museum Holvenstova Løflotstova Mosstove Buaskulhus)
 • Spelemannen Anders Kjerland 1900-1989 minnestein på Granvin Bygdatun (Granvin)
 • Granvinsfjorden mot Granvin Sagbruk og Røynstrand (Granvin kai)
 • Granvinsfjorden frå Eide
 • Eide og Eidesvegen (Granvin)
 • Jaunsen Gjestgjevarstad i Granvin
 • Date: 26.07.2020

 • Voss frå Giljavegen
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Evangervegen mot Voss Gondol Scandic Voss og Voss Kulrurhus
 • Stokkrose (Alcea Rosea) (Flora Hageblomar)
 • Stokkroser (Alcea Rosea) (Flora Hageblomar)
 • Stokkrose (Alcea Rosea) (Flora Hageblomar)
 • Date: 25.07.2020

 • Hola med Halsabakkane og Sendefossen bak (Holedalen Sendo)
 • Holedalen og Kvassdalen med Sendo sett frå Halsabakkane
 • Telegrafhytta mot Sendedalen (Vikafjellet)
 • Skjelingavatet mot Vassbakkane (Vikafjellet)
 • Skjelingavatnet mot (Vossadalen) og Skjelingen (Vikafjellet)
 • Nordre Skjelingen mot Skjelingavatnet og Vossadalen (Hyttefelt Vikafjellet)
 • Vossadalen og Skjelingavatet frå Skjelingen (Vikafjellet)
 • Skjelingen med Bjørndalsfjellet bak (Vikafjellet)
 • Svartavatnet med Skjelinganosi bak (Vikafjellet)
 • Framleis høge brøytekantar på vegen mot Kvilesteinsvatnet (Vikafjellet)
 • Gravsetstølen og Kvilesteinsvatnet (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Bjergane Gravsetstølen og Kvilesteinsvatnet (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Gravsetstølen og Kvilesteinsvatnet (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Bjergane (Vikafjellet Stølsheimem)
 • Kvilesteinsvatnet (demning) (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Kvilesteinsvatnet (demning) mot Bjergane (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Kvilesteinsvatnet (demning) mot Bjergane (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Kvilesteinsvatnet frå demningen (Vikafjellet Stølshaimen)
 • Kvilesteinsvatnet (demning) (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Kvilesteinsvatnet (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Kvilesteinsvatnet (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Kvilesteinsvatnet (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Kvilesteinsvatnet (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Kvilesteinsvatnet sett frå parti ved Valsvikdalen (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Kvilesteinsvatnet sett frå parti ved Valsvikdalen (Vikafjellet Stølsheimen) (Panorama)
 • Kvilesteinsvatnet (demning) og Valsvikdalen (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Kvilesteinsvatnet demning ved Valsvikdalen (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Valsvikdalen stølar med Raudberg bak (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Valsvikdalen stølar (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Valsvikdalen stølar (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Selhamarvatnet (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Gryteberget med grytene (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Gryteberget med grytene (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Raudbergvatnet og Raudberget (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Selhamarvatnet, Selhamnar og Raudbergvatnet (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Selhamar og Selhamarvatnet (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Selhamar DNT-hytter (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Selhamar DNT-hytter (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Selhamar DNT-hytte (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Selhamar DNT-hytte (Vikafjellet Stølsheimen)
 • Date: 24.07.2020

 • Vallavik med Hardangerbrua og Eidfjorden (Hardanger)
 • Hallanger (Hardanger)
 • Hallanger med Midtfjell bak (Hardanger)
 • Eidfjorden med Hardangerbrua sett frå Hallanger (Hardanger)
 • Flyrestar innunder Disk (Heinkel 115 B Flystyrt Midtfjell Hallanger Eidfjorden Hardangerbrua) (Hardanger)
 • Hallanger Eidfjorden og Hardangerbrua sett innunder Disk (Hardanger)
 • Hallanger Eidfjorden Hardangerbrua og Sørfjorden sett frå Disk (Hardanger)
 • Eidfjorden Hardangerbrua Sørfjorden og Stokseldalen sett frå Disk (Hardanger)
 • Midtfjell sett frå Disk med Eidfjorden (Hardanger)
 • Midtfjell Hallanger Eidfjorden og Bu sett frå parti på Disk (Hardanger)
 • Midtfjell 1255 moh. (Varde) (Hardanger)
 • Midtfjell 1255 moh. mot Ulvik og Osafjorden med Vassfjøro bak (Hardanger)
 • Midtfjell 1255 moh. med Eidfjorden Hardangerbrua og Sørfjorden (Panorama) (Hardanger)
 • Midtfjell 1255 moh. mot Grimsnuten og Eidfjorden (Hardanger)
 • Midtfjell 1255 moh. mot Hallanger Bu Eidfjorden og Sørfjorden (Hardanger)
 • Midtfjell 1255 moh. mot Bu Eidfjorden og Sørfjorden (Hardanger)
 • Dalsete med Dalsetetjørni (Hardanger)
 • Dalsete med Dalsetetjørni (Hardanger)
 • Dalsete med Dalsetetjørni (Hardanger)
 • Dalsete med Dalsetetjørni (Hardanger)
 • Hardangerbrua og Eidfjorden (Hardanger)
 • Hallanger Nesheim Eidfjorden med kablar til Hardangerbrua i framgrunnen (Hardanger)
 • Vallavik småbåthamn med Eidfjorden bak (Hardanger)
 • Vallavik småbåthamn med Eidfjorden bak (Hardanger)
 • Vallavik med Eidfjorden og Hardangerbrua (Hardanger)
 • Sommar på Vossevangen med travle turistar (Strandavegen)
 • Date: 23.07.2020

 • Stalheim med Stalheim Hotel
 • Vetlestølen i Brekkedalen
 • Brekkedalen mot Storestølen
 • Brekkedalen mot Storestølen og med Mulen heilt bak
 • Storestølen i Brekkedalen
 • Storestølen i Brekkedalen
 • Brekkedalen med Mulaøyane Mulen Botnen og Mulafjellet bak
 • Ringheimsøynæ Kinnarbakken Vikeset og Russanosi bak
 • Ringheimsøynæ Kinnarbakken Vikeset og Russanosi bak
 • Kinnarbakken og Vikeset og Russanosi bak
 • Kinnarbakken og Ringheimsøyni mot Brekkedalen og Larsfonnberget
 • Kinnarbakken og Ringheimsøyni med Mulafjellet og Larsfonnberget bak
 • Vikeset med Vikesetskaret og Russanosi (Uraskarfjellet)
 • Kinnarbakken og Ringheimsøyni mot Brekkedalen og Larsfonnberget
 • Tverraldskaret og Øyastølsfjellet
 • Haugane stølar ovanfor Jordalen
 • Haugane stølar ovanfor Jordalen
 • Haugane stølar ovanfor Jordalen
 • Haugane stølar ovanfor Jordalen
 • Jordalen sett frå Haugane (Panorama)
 • Berdalen og Nosi sett frå Haugane (Jordalen)
 • Berdalen (Jordalen)
 • Berdalen (Jordalen)
 • Berdalen (Jordalen)
 • Nosi (Jordalen)
 • Røyrdotten og Sendo med Vardafjellet bak (Jordalen)
 • Kåsteinselvi (Jordalen/Breidalen)
 • Røyrdotten (Jordalen)
 • Kåstein og Breidalen på veg mot Fresvikjordalen
 • Breidalen mot Fresvikjordalen
 • Breidalen og Fresvikjordalen
 • Nedstedalen (Fresvikjordalen)
 • Nedstedalen (Fresvikjordalen) mot Breidalen
 • Nedstedalen (Fresvikjordalen)
 • Nedstedalen (Fresvikjordalen)
 • Nedstedalen (Fresvikjordalen)
 • Kongeørner (Aquila chrysaetos) krinsa over Fresvikjordalen (Fauna Fuglar)
 • Fresvikjordalen mellon Nedstedalen og Øvstedalen
 • Øvstedalsvatnet mot Øvstedalen (Fresvikjordalen)
 • Prestnosi Øvstedalsvatnet og Øvstedalen med Vikjadalen bak (Fresvikjordalen)
 • Øvstedalen Øvstedalsvatnet med Prestnosi og Vikjadalen bak (Fresvikjordalen) (Panorama)
 • Jashaugbu (Leitet i Fresvikjordalen)
 • Utsyn frå Jashaugbu mot Leitet (Fresvikjordalen), bak og opp til høgre ligg Fresvikvarden
 • Utsyn tilbake mot Jashaugbu og Leitet (Fresvikjordalen)
 • Jashaugen med Fresvikvarden i horisonten (Fresvikjordalen)
 • Utsyn tilbake mot Jashaugbu (Fresvikjordalen)
 • Så vart det slutt på vegen bakom ligg mellom anna Feiosdalsvatnet og Nedra Brevatnet
 • Så vart det slutt på vegen bakom her ligg Feiosdalsvatnet
 • Vikjadalen med avstikkar frå Øvstedalen i Fresvikjordalen
 • Vikjadalen (Svelga) avstikkar frå Øvstedalen i Fresvikjordalen
 • Vikjadalen mot Øvstedalen (Fresvikjordalen)
 • Jordalen med Nosafjellet bak
 • Nærøydalen med Stalheimsøyni Sivlesøyni og Jordalsnuten
 • Nærøydalen med Sivle Sivlesfossen Stalheimsøyni Sivlesøyni og Jordalsnuten
 • Date: 22.07.2020

 • Stolen (Leite) (Mønshaugen) (163/2)
 • Stolen (Brurestolen) (Mønshaugen) (163/1)
 • Fenne Nedre (Mønshaugen)
 • Fenne Nedre (Mønshaugen)
 • Fenne Nedre (Mønshaugen)
 • Hildestveiti (Mønshaugen)
 • Tveiti (Mønshaugen)
 • Fenne Øvre (Mønshaugen)
 • Fenne Øvre (Mønshaugen)
 • Fenne Øvre (Løkebø) (Mønshaugen)
 • Fenne Øvre (Mønshaugen)
 • Fennastølane (Mønshaugen)
 • Fennastølane (Mønshaugen)
 • Fennastølane (Mønshaugen)
 • Hvit Nøkkerose (Nymphaea alba) i Opelandstjørni (Mønshaugen Kvit nøkkerose Vasslilje Vannlilje Flora)
 • Hvit Nøkkerose (Nymphaea alba) i Opelandstjørni (Mønshaugen Kvit nøkkerose Vasslilje Vannlilje Flora)
 • Skutletjørni og Skutle med Vivås og Oppheim bak (Mønshaugen)
 • Voss frå Songvesåsen (Sonvesåsen)
 • Bjørnshovden (Bordalen Voss)
 • Date: 21.07.2020

 • Voss sett ovanfor Roset
 • Myrull (Flora)
 • Bordalen sett ovanfor Roset (Voss)
 • Voss sett ovanfor Roset med Myrull i framgrunnen
 • Multe (Rubus chamaemorus) (Flora Bær)
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Date: 20.07.2020

 • Oppheim (Oppheimstunet)
 • Ureåsen (Oppeheim)
 • Ureåsen (Oppheim)
 • Grytelii mot Oppheimsvatnet
 • Oppheimsvatnet og Vasstrondi sett frå Grytelii
 • Turtnastølen (Oppheimsdalen)
 • Turtnastølen med geiter på beite (Oppheimsdalen)
 • Geiter på beite ved Turtnastølen (Oppheimsdalen Fauna Husdyr)
 • Marteinstølen (Oppheimsdalen Martheimstølen))
 • Marteinstølen (Oppheimsdalen Martheimstølen)
 • Marteinstølen (Oppheimsdalen Martheimstølen)
 • Marteinstølen (Oppheimsdalen Martheimstølen)
 • Marteinstølen (Oppheimsdalen Martheimstølen)
 • Marteinstølen (Oppheimsdalen Martheimstølen)
 • Oppheimsdalen sett frå Marteinstølen mot Skitlidi
 • Skitlidi (Oppheimsdalen)
 • Skitlidi (Oppheimsdalen)
 • Skitlidi med Vossahaugen bak (Oppheimsdalen)
 • Vossahaugen (Oppheimsdalen)
 • Tjednarhovden (Oppheimsdalen Tjørnarhovden)
 • Tjednarhovden (Oppheimsdalen Tjørnarhovden)
 • Hestar på beite ved Tjednarhovden (Oppheimsdalen Tjørnarhovden Fauna Husdyr)
 • Tjednarhovden med hestar på beite (Oppheimsdalen Tjørnarhovden)
 • Steinset (Oppheimsdalen)
 • Kvanndalen stølar i Kvanndalen
 • Kvanndalen stølar i Kvanndalen
 • Reppane i Reppabotn (Oppheimsdalen)
 • Vipe (Vanellus vanellus) (Fauna Fuglar)
 • Vipe (Vanellus vanellus) (Fauna Fuglar)
 • Røvhaugen med hestar på beite (Myrkdalen Fauna Husdyr)
 • Røvhaugen med hestar på beite (Myrkdalen Fauna Husdyr)
 • Hestar på beite ved Røvhaugen (Myrkdalen Fauna Husdyr)
 • Røvhaugen med hestar på beite (Myrkdalen Fauna Husdyr
 • Hestar på beite ved Røvhaugen (Myrkdalen Fauna Husdyr)
 • Myrkdalen vest med Skjervheim bak
 • Vossestrand frå Sundve
 • Date: 19.07.2020

 • Kløve med lokaltog på veg mot Voss (Klyve)
 • Urdland gardsbruk (124/1)
 • Fagnastøl camping med Kvitno bak (Urdland)
 • Moldalii (Moldalie) (Urdland)
 • Moldalii (Moldalie) (Urdland)
 • Moldalii (Moldalie) (Urdland)
 • Moldalii (Moldalie) (Urdland)
 • Moldalii (Moldalie) (Urdland)
 • Furteset sett frå Moldalii (Moldalie) (Urdland)
 • Furteset (Urdland)
 • Furteset (Urdland)
 • Furteset (Urdland)
 • Furteset (Urdland)
 • Furteset (Urdland)
 • Breiset (Urdland)
 • Breiset (Urdland)
 • Jonsstølen (Urdland)
 • Jonsstølen (Urdland)
 • Jonsstølen (Urdland)
 • Jonsstølen (Urdland)
 • Jonsstølen (Urdland)
 • Gudmundset (Urdland)
 • Gudmundset (Urdland)
 • Gudmundset (Urdland)
 • Remlo (Urdland)
 • Remlo (Urdland)
 • Remlo (Urdland)
 • Remlo (Urdland)
 • Remlo med kyr på sommar beite (Urdland)
 • Fyrjo (Urdland)
 • Fyrjo (Urdland)
 • Fyrjo (Urdland)
 • Fyrjo (Urdland)
 • Fyrjo (Urdland)
 • Norheim og Kyte sett frå Repål
 • Skulestadmo sett frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Date: 18.07.2020

 • Vossestrand sett frå Haga
 • Indre Sundve og Ytre Sundve (Vossestrand)
 • Herheim Sausjord og Gavle (Vossestrand)
 • Sundve Skule og Kroken (Vossestrand)
 • Nesheim (Kalvhagen) (Myrkdalen)
 • Tveito og Tveitastølen med hyttefelt (Myrkdalen)
 • Skjervheim (Hagen) (Myrkdalen)
 • Skjervheim (Myrkdalen)
 • Skjervheimsstølen (Myrkdalen)
 • Myrkdalen Hotel med Årmot bak (Myrkdalen Fjellandsby)
 • Årmot med Bygdastølen og Røvhaugen bak (Myrkdalen)
 • Myrkdalen Hotel (Myrkdalen Fjellandsby)
 • Sundvesstølen sett frå Myrkdalen Fjellandsby
 • Myrkdalen Hotel (Myrkdalen Fjellandsby)
 • Myrkdalsstovo (Myrkdalen Fjellandsby)
 • Kamben kafe & bak Myrdalen Brand Store Myrkdalen Sport (Myrkdalen Fjellandsby)
 • Myrkdalen sett frå Skjervheim
 • Skjervheim Nedre (Myrkdalen)
 • Skjervheim med Bygd og Flisram bak (Myrkdalen)
 • Tvinnefossen (Tvindefossen)
 • Date: 17.07.2020

 • Voss frå Roset
 • Molte (Rubus chamaemorus) (Flora Bær)
 • Voss frå Giljavegen
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Date: 16.07.2020

 • Spildo og Skjervet sett frå Bakkavegen (Øvre Granvin)
 • Steinbruddet i Øvre Granvin sett frå Bakkavegen (Steinbrot) (Øvre Granvin)
 • Spildo sett frå Bakkavegen (Øvre Granvin)
 • Dalebu (Øvre Granvin)
 • Dale støl med Skår i bakgrunnen (Øvre Granvin)
 • Dale støl (Øvre Granvin)
 • Alia (Allii Allie) støl (Øvre Granvin)
 • Alia (Allii Allie) støl (Øvre Granvin)
 • Alia (Allii Allie) støl (Øvre Granvin)
 • Nyatræet støl (Øvre Granvin)
 • Skeidset (Skeiset) (Øvre Granvin)
 • Skeidset (Skeiset) (Øvre Granvin)
 • Skeidset (Skeiset) (Øvre Granvin)
 • Skeidset (Skeiset) (Øvre Granvin)
 • Skeidset (Skeiset) (Øvre Granvin)
 • Storlid støl (Øvre Granvin)
 • Storlid støl (Øvre Granvin)
 • Storlid støl med Aunaset bak (Øvre Granvin)
 • Aunaset stølar (Øvre Granvin)
 • Aunaset stølar (Øvre Granvin)
 • Spildatveita (Tveiti) (Øvre Granvin)
 • Spildatveita (Tveiti) (Øvre Granvin)
 • Spildatveita (Tveiti) (Øvre Granvin)
 • Spildatveita (Tveiti) (Øvre Granvin)
 • Utsyn frå Skår i retning mot Seldalsnuten og Olsskavlen (Skjerve Øvre Granvin)
 • Skår (Skjeve Øvre Granvin)
 • Skår (Skåramat) (Skjerve Øvre Granvin)
 • Skår (Skåramat) (Skjerve Øvre Granvin)
 • Øvre Granvin sett nedanfor Kollskår (Skjerve Øvre Vassenden Ganvinsvatnet)
 • Øvre Granvin sett nedanfor Kollskår (Skjerve Øvre Vassenden Granvinsvatnet)
 • Date: 15.07.2020

 • Kvåle (Voss)
 • Honve (Voss-Bulken)
 • Bulken med Liland Lilandsosen og Lilandsbrua
 • Flaga (Bulken)
 • Seimsvatnet med Seimgsgrend og Eide (Bulken)
 • Eide med Seimsvatnet og Seimgsgrend bak (Bulken)
 • Edal og Steine (Eddal Æddal)
 • Edal (Eddal Æddal)
 • Edal (Eddal Æddal)
 • Edal sett frå Steine (Eddal Æddal)
 • Steine
 • Steine med Edal bak (Eddal Æddal)
 • Steine
 • Steine med Edal bak (Eddal Æddal)
 • Rekvestølen og Kvitllastølen
 • Rekvestølen og Kvitllastølen
 • Kvitllastølen
 • Fjelastølen
 • Fjelastølen
 • Fjelastølen
 • Fljote stølar
 • Lauvdalen stølar
 • Lauvdalen stølar og Raudbergselvi
 • Lauvdalen stølar
 • Lauvdalen stølar
 • Lauvdalen og Raudbergselvi
 • Raudberget stølar
 • Raudberget stølar og Raudbergstjørni
 • Raudberget stølar med sauer på beite (Husdyr Fauna)
 • Raudbergtjørni og Raudberget stølar
 • Raudbergtjørni og Raudberget stølar
 • Date: 14.07.2020

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Molte (Rubus chamaemorus) (Flora Bær)
 • Voss sett ovanfor Tingeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Fleischer's Hotel sett frå Gjernes (Voss)
 • Prestegardslandet nedanfor Holbergsplassen (Voss)
 • Honve (Voss-Bulken)
 • Veka og Bø (Voss-Bulken)
 • Liland (Voss-Bulken)
 • Berge (Gunnvorplasset) med Seimsgrend bak (Vestbygdi)
 • Berge (Vestbygdi)
 • Hovda (Vestbygdi)
 • Vesterheim (Vestbygdi)
 • Oppheim (Vestbygdi)
 • Oppheim (Vestbygdi)
 • Oppheim (Vestbygdi)
 • Lilandsosen med Vangsvatnet og Bulken Stasjon bak sett få Lilandsbrua
 • Dyrvedalen sett frå Dagestad (Bulken-Voss)
 • Date: 13.07.2020

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Vangsvatnet Gossland og Hellesneset frå Giljavegen (Voss)
 • Vangsgata (Voss)
 • Palmafossen Bømoen Kvitlii Mønshaugen frå Hanguren
 • Voss frå Hanguren med Voss Gondol i farta
 • Vossebygda frå Hangurstoppen
 • På tur mellom hytter i Tråstølen (Husdyr Fauna Villsauer)
 • Torget (Voss)
 • Date: 12.07.2020

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Nesheimstunet (Voss Folkemuseum) (Reppen Skulestadmo)
 • Nesheimstunet (Voss Folkemuseum) (Reppen Skulestadmo)
 • Fletre (Reppen Skulestadmo)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) (Fauna Fuglar)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) (Fauna Fuglar)
 • Voss frå Roset
 • Date: 11.07.2020

 • Skjervsfossen (Skjervet Granvin)
 • Skjervsfossen (Skjervet Granvin)
 • Spildo (Granvin)
 • Spildo (Granvin)
 • Seim Øvre Seim (Granvin)
 • Trå Granvinsvatnet (Granvin)
 • Vindal (Granvin Vinddal)
 • Vindal med Granvinsvatnet og Øvre Seim bak (Granvin)
 • Vindal (Granvin Vinddal)
 • Granvin og Granvinsfjorden frå Haugseåsen (Hauseåsen)
 • Granvinsfjorden og Nestås frå Haugseåsen (Granvin Hauseåsen)
 • Vatnasetvatnet mot Vatnasete (Granvin)
 • Vatnasetvatnet mot stølane på Vatnasete (Granvin)
 • Vatnasetevatnet med hytte (Granvin)
 • Vatnasete stølar med Vatnasetevatnet bak (Granvin)
 • Vatnasete stølar med Vatnasetevatnet bak (Granvin(
 • Date: 10.07.2020

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Soloppgang)
 • Voss frå Roset
 • Lokstallen Voss med Svingskive (Tørnskive)
 • Lokstallen Voss mot Voss Stasjon
 • Voss Stasjon frå brua over Gullfjordungsvegen
 • Voss Stasjon frå gamle Hardangerbanesporet mot Lokstallen
 • Utgravinga til det nye kontorbygget er i gang over fengselstomta
 • Utgravinga til det nye kontorbygget er i gang over fengselstomta med Scandic Voss bak
 • Utgravinga til det nye kontorbygget er i gang over fengselstomta med Gråsida og Scandic Voss bak
 • Torget Voss sett frå Ringheimsvegen
 • Torget og Vangsgata (Voss)
 • Vangsgata (Voss sentrum Vangen)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Bordalen sett ovanfor Roset (Rosethytta)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim)
 • Voss frå Hanguren med Voss Gondol i farta
 • Hangurstoppen med Voss Gondol (Hanguren)
 • Hangurstoppen med Voss Gondol (Hanguren)
 • Date: 09.07.2020

 • Langvasstølen i Upsetdalen (Uppsetdalen Uppsetedalen Upsetedalen Uppsete)
 • Langavatnet i Upsetdalen (Uppsetdalen Uppsetedalen Upsetedalen)
 • Tog på veg mot Mjølfjell ved Solhaugen (Raundalen)
 • Nymåla Mjølfjell Stasjon (Raundalen)
 • Hagen full i hesjer som berre står og ventar på sol og sommar (Reimegrend Raundalen)
 • Palmafossen frå Kvitlii
 • Auro med Tjukkebygdi og Graue bak (Mønshaugen Tjukkabygdi Grauo)
 • Litlere og Bjørnshovden med Hermannsnuten bak (Bordalen Voss)
 • Voss frå Bordalen med rundballar i framgrunnen
 • Date: 08.07.2020

 • Voss sett ovanfor Roset
 • Bordalen sett ovanfor Roset (Voss)
 • Molte knyting (Rubus chamaemorus) (Flora)
 • Bordalen sett frå Gjelle (Hjelle Voss)
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Date: 07.07.2020

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Arna Stasjon (Jernbanestasjon)
 • Bergen Stasjon (Jernbanestasjon)
 • Bergen Stasjon (Jernbanestasjon)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Bordalen sett ovanfor Roset (Voss)
 • Sætre Vangsvatnet Gossland og Hellesneset frå Giljavegen (Voss)
 • Park Panorama Holbergsplassen og Prestegardslandet frå Voss Kulturhus
 • Vangsvatnet og Gråsida frå Voss Kulturhus med Vossalogo (Voss)
 • Fleischer's Hotel frå Voss Kulturhus (Evangervegen)
 • Voss Stasjon Voss Gondol og Scandic Voss (Evangervegen)
 • Date: 06.07.2020

 • Upsetdalen mot Upsete (Uppsetdalen Uppsetedalen Upsetedalen Uppsete)
 • Langvasstølen med Langavatnet (Upsetdalen Uppsetdalen Uppsetedalen Upsetedalen Uppsete)
 • Langvasstølen med Langavatnet (Upsetdalen Uppsetdalen Uppsetedalen Upsetedalen Uppsete)
 • Langvasstølen med Langavatnet og Rallarvegen (Upsetdalen Uppsetdalen Uppsetedalen Upsetedalen Uppsete)
 • Voss frå Bordalen
 • Vangsvatnet frå Bordalen (Voss)
 • Fleischer's Hotel og Voss Kulturhus sett frå Bordalen
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Voss frå Roset
 • Date: 05.07.2020

 • Rosethytta i lett duskregn (Voss)
 • Voss frå Roset i lett duskregn
 • Porsche Club Norge - 20 års jubileet til 986/996 modellane - her på felles tur (Vestlandsturen) oppstilling utanfor Annonser Fleischer's Hotel
 • Porsche Club Norge - 20 års jubileet til 986/996 modellane - her på felles tur (Vestlandsturen) oppstilling utanfor Annonser Fleischer's Hotel
 • Voss frå Bordalen
 • Voss sentrum frå Bordalen
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim Hangurstoppen)
 • Lirhus med Lønahorgi bak (Kvitheim Skulestadmo)
 • Dugstad (Kvitheim Skulestadmo)
 • Date: 04.07.2020

 • Honve (Voss-Bulken)
 • Honve (Voss-Bulken)
 • Bulken mot Lilandsosen (Bulken Stasjon Vassenden)
 • Lilandsosen med Vangsvatnet og Bulken sett frå Lilandsbrua
 • Vestbygdi seett frå Dalavegen (Bulken)
 • Dalastovo med Mykkeltveitveten bak (Dalane Fjellstove)
 • Skjeldal (Dalane)
 • Brattabø (Brattebø Dalane)
 • Narheim og Dalavegen
 • Skirsstølstjørni med Skirsstølen bak (Skjerstølen)
 • Hodnaberg
 • Hodnaberg med Hamlagrøvatnet og Hodnaberg Kraftstasjon
 • Hamlagrøvatnet sett frå Hodnaberg Kraftstasjon
 • Møyåni mot Hodnaberg
 • Hamlagrøvatnet mot Hodnaberg og Hodnaberg Kraftstasjon
 • Sveindalen Nedre (Stølar)
 • Sveindalen Øvre med Sveindalsnuten bak (Stølar)
 • Sveindalen Øvre (Stølar)
 • Sveindalen Øvre (Stølar)
 • Sveindalsneset Hamlagrøvatnet og Hodnaberg
 • Hamlagrøvatnet mot Floviki sett ved Lineneset
 • Hamlagrøvatnet med Lineneset og Øyaset
 • Hamlagrøvatnet Hodnaberg Grånolten og Grånoltatjørni
 • Kvålsdalen og Kvålsdalstjørni med Sveindalsnuten bak
 • Kvålsdalen med Songrøfjellet bak
 • Kvålsdalen stølar med Songrøfjellet bak (Skitnebrekkuna)
 • Kvålsdalen stølar med Kvålsdalstjørnane bak
 • Kvålsdalen støl og Kvålsdalstjørnane
 • Voss frå Nesthus (Gossland Vangsvatnet Prestekrager Flora)
 • Date: 03.07.2020

 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss sentrum frå Raugstadvegen
 • Palmafossen - Her skal det koma nytt Kraftverk demning og laksetapp
 • Palmafossen - Her skal det koma nytt Kraftverk demning og laksetapp
 • Voss frå Seimshagen
 • Voss frå Finnesvegen
 • Vangsvatnet mot Voss frå Kvåle
 • Siland (Mergus serrator) på Vangsvatnet (Fuglar Fauna)
 • Gråspurv (Passer domesticus) (Fuglar Fauna)
 • Date: 02.07.2020

 • Voss frå Bordalen
 • Voss med Voss Kulturhus Voss Stasjon Voss Gondol og Park Panorama sett frå Bordalen
 • Bryn Tvilde og Lønahorgi (Bordalen Voss)
 • Voss Travbane (Kyte Travbane Voss Tråvlag)
 • Norheim og Kyte (Panorama)
 • Norekvål (Ænsmoen Norekvaal Borstrondi Skulestadmo 63/3)
 • Een (Borstrondi Skulestadmo Æn Æen 62/3)
 • Een (Borstrondi Skulestadmo Æn Æen 62/1)
 • Een og Flatekvål (Borstrondi Skulestadmo Æn Æen 62/2 Flatekvaal 61/4 Leitet 61/20)
 • Date: 01.07.2020

 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Voss sentrum med Voss Gondol i farta sett frå Hanguren
 • Voss sentrum og Haugamoen frå Hanguren
 • Nyre sett frå Hanguren (Voss)
 • Mølstertunet og Voss sentrum sett frå Mølsterberget
 • Park Hotel Vossevangen Scandic Voss Voss Stasjon ot Voss Kulturhus frå Mølsterberget
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)