Voss Now
Menu   Search
Juli 2014


Date: 31.07.2014

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Roset
 • Voss sett nedanfor Sandfjellet (Gråsida)
 • Voss Kulturhus mot Fleisher's Hotel (Evangervegen)
 • Park Hotel Vossevangen Holbergsplassen og Prestegardslandet sett frå taket på Voss Kulturhus
 • Voss Stasjon sett frå taket på Voss Kulturhus
 • Fraktgodsen sett frå taket på Voss Kulturhus
 • Per Sivle - Minnesmerke avduka 16. Juni 1957 - 100-årsdagen for Per Sivle sin fødsel av prof. Olav Midttun
 • Voss Kyrkjegard
 • Date: 30.07.2014

 • Voss sett frå Roset (Nattbilete)
 • Voss sett frå Roset
 • Regnboge sett nedanfor Sandfjellet med Voss bak
 • Voss sett frå Gjelle (Hjelle)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)(Solsikke)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Date: 29.07.2014

 • Borstrondi sett frå Grevle (Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Klepp (Skulestad Skule Kiwi Tide Bussar Voss Bil Bilskadesenteret Voss Voss Glas Coop Extra)
 • Skulestadmo Bavallen Hanguren sett frå Klondyke (Langahorgi)
 • Klondyke (Langahorgi) (Skulestadmo)
 • Langahorgi (Klondyke) mot Skulestadmo, Bavallen, Hanguren og Slettafjellet
 • Kleppsstølen (Vådalseggi) mot Hanguren Slettafjellet
 • Stemningsbilete ved Vådalseggi
 • Valbergstjørni og Raude Kross-hytta (Hanguren)
 • Skulestadmo og Palmafossen sett frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Strandavegen med Voss Jordbruksskule sett frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Hangurstoppen med Lønahorgi bak (Hanguren)
 • Date: 28.07.2014

 • Voss By Night (Nattbilete frå Roset)
 • Voss By Night (Nattbilete frå Roset)
 • Voss sett frå Roset
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Date: 27.07.2014

 • Hodnaberg Røyrgate med Hamlagrøvatnet bak (Hodnaberg Kraftstasjon Hodnaberg Kraftverk)
 • Hamlagrøvatnet Hodnaberg Sveindalsneset sett frå toppen av røyrgata til Hodnaberg Kraftstasjon (Hodnaberg Kraftverk)
 • Hamlagrøvatnet og Hodnaberg sett frå toppen av røyrgata til Hodnaberg Kraftstasjon (Hodnaberg Kraftverk)
 • Torfinnsheim (Voss Utferdslag si turhytte)(DNT)
 • Torfinnsosen og Torfinnsvatnet med Kulsafjøra bak (Gråsida)
 • Torfinnsosen og Torfinnsvatnet mot Torfinnsheim (Gråsida)
 • Torfinnsvatnet Torfinnsosenmot og Torfinnsheim sett frå Kulsafjøra (Gråsida)
 • Hytte ved Godeplasseggi (ovanfor Horgatjørni) (Gråsida)
 • Spelsau på beite ved Godeplasseggi (Gråsida) (Husdyr Fauna)
 • Øyane (Voss)
 • Flyane med Voss bak
 • Vangsvatnet sett ovanfor Gossland (Voss)
 • Nesthus med Vangsvatnet og Voss bak
 • Vangsvatnet og Voss sett ved Nesthus (Stemningsbilete)
 • Date: 26.07.2014

 • Skarsbakkane (Rimstigen)
 • Skarsbakkane mot Rimstigbotnen og Bakkanosi (Rimstigen)
 • Skarsvatnet (Skarsvotni) (Rimstigen)
 • Rimstigfjellet 1299 moh. mot Vardane Vassetfjellet Skogafjellet og Breidskrednosi (Breidskrednosi)
 • Breiskrednosi 1189 moh. mot Nærøyfjorden Tufte og Bakka (Breidskrednosi)
 • Breiskrednosi 1189 moh. mot Nærøyfjorden Tufte Bakka Bakkanosi og Rimstigfjellet (Breidskrednosi)
 • Breiskrednosi 1189 moh. mot Nærøyfjorden Tufte Bakka Bakkanosi og Rimstigfjellet (Breidskrednosi)
 • Breiskrednosi 1189 moh. mot Nærøyfjorden Tufte Bakka Bakkanosi og Rimstigfjellet (Breidskrednosi)
 • Nærøyfjorden frå Rimstigen (Tufteelvi Breiskrednosi Breidskrednosi)
 • Nærøyfjorden frå Rimstigen (Tufteelvi)
 • Nærøyfjorden med utsyn mot Tufte Breiskrednosi og Skogafjellet (Breidskrednosi)
 • Date: 25.07.2014

 • Voss sett nedanfor Sandfjellet
 • Rundehaugen 837 moh. mot Gossland Hellesneset Dyrvedalen og Bulken (Voss)
 • Rundehaugen 837 moh. mot Voss
 • Rundehaugen 837 moh. mot Bulken og Voss
 • Voss sett ovanfor Hindartveit i skogen
 • Hindartveit støl (Voss)
 • Hindartveit (Voss)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Date: 24.07.2014

 • Skår med utsyn mot Kletta på andre sida av dalføret (Seimsdalen) (Årdal) (Skor)
 • Sjursete og Sjursetetjørni sett på veg mot Bøttejuv (Årdal) (Byttejuv)
 • Bøttejuv med utsyn mot Øvre Årdal og Årdalsvatnet (Årdal) (Byttejuv)
 • Bøttejuv med utsyn mot Årdalsvatnet og Øvre Årdal (Årdal) (Byttejuv)
 • Årdalsvatnet og Øvre Årdal frå parti på Skårsfjellet (Årdal) (Skorsfjellet)
 • Årdalsvatnet og Øvre Årdal frå parti på Skårsfjellet (Årdal) (Skorsfjellet)
 • Årdalsvatnet og Øvre Årdal frå parti på Skårsfjellet (Årdal) ASkorsfjellet)
 • Bøttejuv med utsyn mot Årdalsvatnet og Øvre Årdal (Årdal) (Byttejuv)
 • Årdalsvatnet og Øvre Årdal frå parti på Skårsfjellet (Årdal) (Skorsfjellet)
 • Øvre Årdal frå Bøttejuv (Årdal) (Byttejuv Skårsfjellet Sorsfjellet)
 • Skårsfjellet 1322 moh. med utsyn mot Hurrungane (Årdal) (Skorsfjellet Jotungheimen)
 • Skårsfjellet 1322 moh. mot fjell i Jotunheimen (Årdal)
 • Skårsfjellet 1322 moh. mot fjell i Jotunheimen (Årdal)
 • Skårsfjellet 1322 moh. mot fjell i Jotunheimen (Årdal)
 • Årdalsfjorden og Årdalstangen frå Finnåsen (Årdal) (Gjerdesnåsi)
 • Årdalstangen frå Finnåsen (Årdalsfjorden Årdalsvatnet) (Årdal)
 • Årdalstangen frå Finnåsen (Årdalsfjorden) (Årdal)
 • Årdalstangen frå Finnåsen (Årdalsvatnet) (Årdal)
 • Date: 23.07.2014

 • Kinsarvik sett frå parti på Solbjørgane (Kinsarvikbukti Kinso Sørfjorden Hardangerfjorden Ullensvang Hardanger)
 • Kinsarvik sett frå parti på Solbjørgane (Kinsarvikbukti Sørfjorden Hardangerfjorden Ullensvang Hardanger)
 • Husemoen gokart bane sett frå parti på Solbjørgane (Kinsarvik Ullensvang Hardanger)
 • Husemoen (Fonnafly) sett frå parti på Solbjørgane (Kinsarvik Ullensvang Hardanger)
 • Kinsarvik (Mjøstølen Tjørnahaugane Moen Hus Ullensvang Hardanger)
 • Kinsarvik (Kinsarvikbukti Sandvik Nedre Moen Krossåkeren Kinso Hestadalane Bråvoll Grandane Ullensvang Hardanger)
 • Kinsarvik (Kinsarvikbukti Kinsarvik kyrkje Krossåkern Nedre Moen Sandvik Sandvikbukti Ullensvang Hardanger)
 • Kinsarvik (Kinsarvikbukti Kinsarvik kyrkje Grandane Ullensvang Hardanger)
 • Kinsarvik og Raudnos frå parti på Såta (Ullensvang Hardanger)
 • Raudnos frå parti på Såta (Kinsarvik Ullensvang Hardanger)
 • Raudnos mot Kinsarvik og Hardangerfjorden sett frå parti på Såta (Ullensvang Hardanger)
 • Raudnos og Hardangerfjorden frå parti på Såta (Ullensvang Hardanger)
 • Raudnos og Hardangerfjorden frå parti på Såta (Ullensvang Hardanger)
 • Raudnos og Hardangerfjorden frå parti på Såta (Ullensvang Hardanger)
 • Teiebær Tågebær (Rubus saxatilis) mellom Raudnos og Kinsarvik (Flora)
 • Eidfjorden mot Hardangerbrua Midtnuten og Grimsnuten (Ullensvang Hardanger)
 • Hardangerbrua På veg over Hardangerbrua frå Bu mot Vallavik (Hardanger)
 • Date: 22.07.2014

 • Nattstemning over Skulestadmo med raudleg himmel
 • Nattstemning over Skulestadmo med raudleg himmel
 • Håstabba - Det nedlagde småbruket Håstabba mellom Kvanndal og Lussand (Hardanger)
 • Kvanndal Granvinsfjorden Oksen Utnefjorden og Hardangerfjorden frå fjellparti ved Håstabbastølen (Hardanger)
 • Kvanndal med bilferja Hardingen sett frå fjellparti ved Håstabbastølen (Hardangerfjorden)
 • Utnefjorden med bilferja Hardingen sett frå fjellparti ved Håstabbastølen (Hardangerfjorden)
 • Utnefjorden Sørfjorden og Hardangerfjorden sett frå Gråfjellet
 • Gråfjellet 723 moh. med Hardangerfjorden bak
 • Gråfjellet mot Hardangerfjorden Storavatnet Grubbafjellet Karaldenuten og Herdabreida (Hardanger)
 • Lussand og Hardangerfjorden
 • Langs Hardangerfjorden mellom Lussand og Kvanndal (Djupeviki) (Nasjonal turistveg Hardanger)
 • Beggevik og Hardangerfjorden mellom Lussand og Kvanndal
 • Håstabbaneset med Hardangerfjorden og Utnefjorden (Håstabbanes Fyrlykt)
 • Date: 21.07.2014

 • Jondal sett frå Fjellstølen (Jondalsøyri Ytre Samlafjorden Hardangerfjorden)
 • Jondal sett frå Fjellstølen (Jondalsøyri Ytre Samlafjorden Hardangerfjorden)
 • Jondal sett frå Fjellstølen (Jondalsøyri Ytre Samlafjorden Hardangerfjorden)
 • Jondal sett frå Fjellstølen (Jondalsøyri Ytre Samlafjorden Hardangerfjorden)
 • Jondal sett frå Fjellstølen (Jondalsøyri Ytre Samlafjorden Hardangerfjorden)
 • Sætveit (Jondal) sett frå Fjellstølen (Ytre Samlafjorden Hardangerfjorden)
 • SeaDream Yacht Club i Jondalsviki (Hardangerfjorden) sett frå Fjellstølen (Jondal)
 • Fjellstølen med Ytre Samlafjorden (Hardangerfjorden) bak (Jondal)
 • Fjellstølen med Ytre Samlafjorden (Hardangerfjorden) bak (Jondal)
 • Vikanuten 1065 moh. mot Folgefonna (Jondal)
 • Vikanuten mot Jondal og Ytre Samlafjorden (Hardangerfjorden)
 • Vikanuten mot Jondal og Ytre Samlafjorden (Hardangerfjorden)
 • Vikanuten mot Jondal (Jondalsviki Jondalsøyri Ytre Samlafjorden Hardangerfjorden)
 • Vikanuten mot Tungenuten og Vassvikenuten og Ytre Samlafjorden (Hardangerfjorden) (Jondal)
 • Vassvikenuten 924 moh. mot Skipparvika og Ytre Samlafjorden (Hardangerfjorden) (Jondal)
 • Vassvikenuten 924 moh. mot Jondal og Ytre Samlafjorden (Jondalsviki Jondalsøyri Hardangerfjorden)
 • Øydjordsfjellet mot Skipparvika og Ytre Samlafjorden (Hardangerfjorden)
 • Øydjordsfjellet mot Torsnes Skipparvika og Ytre Samlafjorden (Hardangerfjorden)
 • Øydjordsfjellet mot Torsnes Skipparvika og Ytre Samlafjorden (Hardangerfjorden)
 • Øydjordsfjellet mot Indre og Ytre Skipparvika (Ytre Samlafjorden Hardangerfjorden)
 • Øydjordsfjellet mot Veslavatnet Torsnesvatnet og Torsnesstølen som ligg innst
 • Date: 20.07.2014

 • Rosendal sedd frå parti på Skardshaugen (På veg mot Melderskin) (Solfjellet Åmvikdalen Snilstveitøy Kvinnheradsfjorden)
 • Rosendal sedd frå parti på Skardshaugen (På veg mot Melderskin) (Snilstveitøy Kvinnheradsfjorden)
 • Rosendal sedd frå parti på Skardshaugen (På veg mot Melderskin) (Kvinnheradsfjorden)
 • Rosendal sedd frå parti på Skardshaugen (På veg mot Melderskin)
 • Rosendal sedd frå parti på Skardshaugen (På veg mot Melderskin)
 • Rosendal sedd frå parti på Skardshaugen (På veg mot Melderskin)
 • Rosendal sedd frå parti på Melderskin) (Solfjellet Åmvikdalen Snilstveitøy Kvinnheradsfjorden)
 • Holo og Kvinnheradsfjorden sett frå parti på Melderskin (Rosendal)
 • Melderskin 1426 moh. (Rosendal)
 • Melderskin 1426 moh. med Store Laurdalen og Laurdalstind til venstre (Rosendal)
 • Melderskin 1426 moh. mot Juklavasstinden Bjørndalstindane og Folgefonna
 • Melderskin 1426 moh. mot Omnen Omnatjørnane Folgefonna Juklavasstinden Bjørndalstindane Store Laurdalen og Laurdalstind
 • Melderskin 1426 moh. mot Folgefonna (Pila markerer Fonnabu på Folgefonna)
 • Baroniet i Rosendal
 • Baroniet i Rosendal
 • Baroniet i Rosendal
 • Skålavika i Rosendal (Kvinnheradsfjorden)
 • Furubergfossen (Furebergsfossen) mellom Ænes og Sundal (Kvinnherad)
 • Bondhusbrea sett frå Sundal (Folgefonna Kvinnherad)
 • Sundal med Maurangsfjorden og Riplessåta bak (Kvinnherad)
 • Date: 19.07.2014

 • Odda sett frå Rossnos 1407 moh. mot Sandvinvatnet og Sørfjorden
 • Odda sett frå Rossnos 1407 moh. mot Sørfjorden
 • Odda sett frå Rossnos 1407 moh. mot Sandvinvatnet og Sørfjorden
 • Odda sett frå Rossnos 1407 moh.
 • Odda sett frå Rossnos 1407 moh.
 • Odda sett frå Rossnos 1407 moh. mot Odda Smelteverk Odda Kyrkje
 • Odda sett frå Rossnos 1407 moh. mot Odda Smelteverk
 • Odda sett frå Rossnos 1407 moh. mot Odda Smelteverk Odda Kyrkje
 • Odda sett frå Rossnos 1407 moh. mot Sørfjorden Tokheim Eitrheimsneset Norzink Holmen
 • Odda sett frå Rossnos 1407 moh. mot Sørfjorden Eitrheimsneset Norzink
 • Buerbreen sett frå Rossnos 1407 moh. (Folgefonna Odda Buarbreen)
 • Holmaskjer sett frå Rossnos 1407 moh. (Holmaskjær Holmaskjera Kvinnherad Odda)
 • Freimsstølen 931 moh. (Odda)
 • Odda med Sørfjorden Tokheim og Eitrheimsneset
 • Sandvinvatnet og Buerdalen sett frå Eidesnuten 903 moh. (Odda Buardalen)
 • Sandvinvatnet og Buerdalen sett frå Eidesnuten 903 moh. (Odda Buardalen)
 • Folgefonna med Buerbreen sett frå Eidesnuten 903 moh. (Odda Buarbreen)
 • Odda og Sørfjorden sett frå Eidesnuten 903 moh.
 • Tyssedal sett frå Eidesnuten 903 moh. (Odda)
 • Odda Kyrkje Freim sett frå Eidesnuten 903 moh.
 • Odda Stadion sett frå Eidesnuten 903 moh. (Idrottsplass)
 • Odda sett frå parti nedanfor Eidesnuten
 • Hytta over Fossen med Rossnos bak (Odda-Eidesnuten)
 • Date: 18.07.2014

 • Vallavik mot Hardangerbrua (Eidfjorden Hardanger)
 • Gamle stølstufter ovanfor Hallanger (Namn på plassen ?) (Hardanger)
 • Gamle stølstufter ovanfor Hallanger (Namn på plassen ?) (Hardanger)
 • Hallanger utsyn frå dei gamele stølstuftene (Eidfjorden Hardanger)
 • Hallanger Eidfjorden Bu og Hardangerbrua frå parti nedanfor Disk
 • Eidfjorden Hallanger Bu Hardangerbrua og Sørfjorden frå parti på Disk
 • Midtfjell Hallanger Eidfjorden Bu Hardangerbrua og Sørfjorden frå Disk
 • Midtfjell Hallanger Eidfjorden Bu Hardangerbrua Sørfjorden og Disk
 • Midtfjell 1255 moh. mot Eidfjorden
 • Midtfjell 1255 moh. mot Ulvik Osafjorden Grimsnuten og Eidfjorden
 • Midtfjell 1255 moh. mot Grimsnuten Eidfjorden Hallanger Bu Hardangerbrua Disk og Sørfjorden
 • Hardangerbrua sett frå Disk (Eidfjorden Bu)
 • Dalsete med Dalsetetjørni Demme med Ingebjørgfjellet bak (Ulvik)
 • Dalsete stølar (Ulvik)
 • Dalsete stølar og Dalsetetjørni (Ulvik)
 • Dalsetetjørni og Dalsete stølar (Ulvik)<
 • Dalsetetjørni (Dalsete) (Ulvik)
 • Hardangerbrua og Eidfjorden sett ovanfor Vallavik
 • Vallavik og Eidfjorden
 • Date: 17.07.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Molte (Rubus chamaemorus) (Multe Flora)
 • Krekling (Empetrum nigrum) (Flora)
 • Blåbær (Vaccinium myrtillus) (Flora)
 • Skrubbær (Cornus suecica) (Flora)
 • Kyr på beite ovanfor Florshaugen (Gjelle Hjelle Husdyr Fauna)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss Freestyleklubb med trenings hopp på Vangsvatnet
 • Voss Freestyleklubb med trenings hopp på Vangsvatnet
 • Voss Freestyleklubb med trenings hopp på Vangsvatnet
 • Voss Freestyleklubb med trenings hopp på Vangsvatnet
 • Voss Freestyleklubb med trenings hopp på Vangsvatnet
 • Voss Freestyleklubb med trenings hopp på Vangsvatnet
 • Vangsvatnet mot Holbergsplassen og Prestegardslandet
 • Date: 16.07.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Firkantperikum (Hypericum maculatum) ved Gjelle (Hjelle) (Flora)
 • Blåklokke (Campanula rotundifolia) ved Gjelle (Hjelle) (Flora)
 • Bringebær (Rubus idaeus) ved Gjelle (Hjelle) (Flora)
 • Kvitheim Ringheim og Skulestadmo frå Øvsthus
 • Date: 15.07.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss frå Bordalsvegen
 • Voss frå Bordalsvegen
 • Palmafossen frå Kvitli (Li Lid)
 • Voss frå Roset
 • Date: 14.07.2014

 • Voss frå Roset
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit
 • Furu med furukongle (Pinus sylvestris) (Flora)
 • Svartor (Alnus glutinosa) (Flora)
 • Svartor (Alnus glutinosa) (Fauna)
 • Rokne (Bordalen Voss)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora) (Solsikke)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Date: 13.07.2014

 • Raudnos mot Kinsarvik og Hardangerfjorden sett frå parti på Såta (Ullensvang Hardanger)
 • Raudnos mot Kinsarvik sett frå parti på Såta (Ullensvang Hardanger)
 • Raudnos og Hardangerfjorden sett frå parti på Såta (Ullensvang Hardanger)
 • Vassdalsvatnet frå parti på Såta (Ullensvang)
 • Kinsarvik sett frå parti på Solbjørgane (Kinsarvikbukti Kinso Sørfjorden Hardangerfjorden Ullensvang Hardanger)
 • Husemoen (Kinsarvik) med gokart bane sett frå parti på Solbjørgane (Vivippo Tjukkaskog Ullensvang Hardanger)
 • Husemoen gokart bane (Kinsarvik) sett frå parti på Solbjørgane (Ullensvang Hardanger)
 • Kinsarvik (Mjøstølen Tjørnahaugane Moen Hus Ullensvang Hardanger)
 • Kinsarvik (Mjøstølen Kvednabrekka Tjørnahaugane Moen Ullensvang Hardanger)
 • Kinsarvik (Mjøstølen Kvednabrekka Moen Ullensvang Hardanger)
 • Kinsarvik (Hus Ullensvang Hardanger)
 • Kinsarvik (Kinsarvikbukti Sandvik Nedre Moen Krossåkeren Kinso Hestadalane Bråvoll Grandane Ullensvang Hardanger)
 • Kinsarvik (Kinsarvikbukti Kinsarvik kyrkje Grandane Ullensvang Hardanger)
 • Kinsarvik (Kinsarvikbukti Kinsarvik kyrkje Krossåkern Nedre Moen Sandvik Sandvikbukti Ullensvang Hardanger)
 • Kinsarvik (Bråvoll Kalhagen Kalvhagen Ullensvang Hardanger
 • Kinsarvik kyrkje (Ullensvang Hardanger)
 • Kinsarvik kyrkje innvendig interiør (Ullensvang Hardanger)
 • Kinsarvik kyrkje innvendig interiør (Ullensvang Hardanger)
 • Kinsarvik kyrkje innvendig interiør (Ullensvang Hardanger)
 • Kinsarvik (Grandane Småbåthamn Ullensvang Hardanger)
 • Kinsarvik (Grandane Småbåthamn Ullensvang Hardanger)
 • Kinsarvik med Sandvikbukti mot Lutranuten Raudnos Såta Solbjørgane Errenuten (Ullensvang Hardanger)
 • Hardangerbrua med Midtfjell og Grimsnuten bak sett frå Bu sida (Eidfjorden Ullensvang Hardanger)
 • Hardangerbrua ved Kalvhagen med Disk (Midtfjell) bak sett frå Bu sida (Ullensvang Hardanger)
 • Hardangerbrua ved Kalvhagen sett frå Bu sida (Ullensvang Hardanger)
 • Date: 12.07.2014

 • Eide (Eidesvegen Granvin)
 • Granvinsfjorden frå Eide (Granvin)
 • Folkedal og Granvinsfjorden
 • Folkedal og Granvinsfjorden
 • Folkedal og Granvinsfjorden
 • Folkedal og Granvinsfjorden (Brekke Leite Grustak Steintak)
 • Hamre sett frå parti mellom Folkedal og Håli
 • Hamre sett frå parti mellom Folkedal og Håli
 • Hamre sett frå parti mellom Folkedal og Håli
 • Hamre sett frå parti mellom Folkedal og Håli
 • Håli støl (Folkedal)
 • Håli støl (Folkedal)
 • Håli støl (Folkedal)
 • Granvinsfjorden Utnefjorden Hardangerfjorden og Kvanndal sett frå parti ved Håli
 • Kvanndal med bilferja Hardingen til kai sett frå parti ved Håli
 • Date: 11.07.2014

 • Svartavatnet med Skjelinganosi bak (Vikafjellet)
 • Bjergane med Kvilesteinsvatnet bak (Vikafjellet)
 • Kvilesteinsvatnet (Vikafjellet)
 • Indrefjorden og Arnafjorden sett frå parti på Bråsslieggi
 • Kjelven sett frå parti på Bråsslieggi (Botnen Indrefjorden)
 • Frettheim sett frå parti på Bråsslieggi (Indrefjorden)
 • Hallsete sett frå parti på Bråsslieggi (Indrefjorden)
 • Hallsete sett frå parti på Bråsslieggi (Indrefjorden)
 • Hallsete sett frå parti på Bråsslieggi (Indrefjorden)
 • Åse sett frå parti på Bråsslieggi (Indrefjorden)
 • Svensbø og Åsberge sett frå parti på Bråsslieggi (Indrefjorden/Arnafjorden)
 • Bellhagen og Tennesett frå parti på Bråsslieggi (Indrefjorden/Arnafjorden)
 • Arnafjord sett frå parti på Bråsslieggi (Kråna Leitet Haugen Nese Arnafjorden)
 • Kråna Leitet og Haugen (Arnafjord Arnafjorden)
 • Arnafjord sett frå parti på Bråsslieggi (Arnafjorden Klubben Søreviki Skuongen)
 • Indrefjorden og Arnafjorden sett frå parti på Bråsslieggi
 • Framfjorden og Arnafjorden sett frå Kvannholten
 • Framfjord sett frå Kvannholten (Valsvik Flete Holane Hola Framfjorden)
 • Valsvik sett frå Kvannholten (Framfjord Framfjorden)
 • Ådlane sett frå Kvannholten (Framfjord Framfjorden)
 • Holane og den gamle talkummølla som er i ferd med å verta rive sett frå Kvannholten (Framfjord Framfjorden)
 • Liagarden og Hola sett frå Kvannholten (Framfjord Framfjorden)
 • Bungane sett frå Kvannholten (Framfjord Framfjorden)
 • Lee sett frå Kvannholten (Framfjord Framfjorden)
 • Lee fremre sett frå Kvannholten (Framfjord Framfjorden)
 • Arnafjord sett frå Kvannholten (Arnafjorden Kyrkje Klubben Søreviki)
 • Framfjorden Arnafjorden og Sognefjorden sett frå Kvannholten 965 moh.
 • Lee og Dale sett frå Kvannholten 965 moh. med Ygnisdalsfjellet bak
 • Klebberg ligg like ved Klebbergvatnet (kleberstein)
 • Inskripsjonar i kleberstein ved Klebberg som ligg like ved Klebbergvatnet
 • Inskripsjonar i kleberstein ved Klebberg som ligg like ved Klebbergvatnet
 • Inskripsjonar i kleberstein ved Klebberg som ligg like ved Klebbergvatnet
 • Framleis høge brøytekantar mellom Bjergane og Skjelingen (Vikafjellet)
 • Skjelingen med Skjelingavatnet bak (Vikafjellet)
 • Date: 10.07.2014

 • Voss frå Roset (Soloppgang Nattbilete)
 • Afdal (Tvinne Tvinde Tvinno)
 • Afdal (Tvinne Tvinde Tvinno)
 • Afdalsfossen (Kroelvi Tvinne Tvinde Tvinno)
 • Kroelvi mot Afdal (Tvinne Tvinde Tvinno)
 • Breifossen (Kroelvi)
 • Kyr på beite ved Preststølen (Husdyr Fauna)
 • Preststølen (Tvinne Tvinde Tvinno)
 • Preststølen (Tvinne Tvinde Tvinno)
 • Preststølen (Tvinne Tvinde Tvinno)
 • Tvinnekleivane mot Hommedalstjørni Vossestrand og Lønahorgi
 • Øvsta Piksvatnet og Tvinnestølen
 • Tvinnestølen og Øvsta Piksvatnet
 • Tvinnestølen og Øvsta Piksvatnet
 • Øvsta Piksvatnet og Tvinnestølen
 • Øvsta Piksvatnet mot Tvinnestølen
 • Nedsta Piksvatnet sett på veg mellom Tvinnestølen og Vidvangane
 • Horgadalen mot Lønahorgi
 • Horgabu i Horgadalen mot Lønahorgi
 • Horgabu i Horgadalen
 • Horgadalen (Stemningsbilete med snø og vatn)
 • Horgadalen mot Lønahorgi (Stemningsbilete med snø og vatn)
 • Vidvangane (Tvinnestølen-Bavallen)
 • Vådalsbotnen og Vådalen med Tvarafjellet bak
 • Fjellrype (Lagopus muta)
 • Rypekyllingar (Lagopus muta) fjellrypa hadde totalt 5 kyllingar
 • Date: 09.07.2014

 • Voss frå Roset (Soloppgang Nattbilete)
 • Målsetevatnet og Målste med Krakjen og Sopandefjellet bak (Vikafjellet)
 • Målstete stølar med myr på sommarbeite (Vikafjellet Husdyr Fauna)
 • Rivedalen (Framfjord)
 • Rivedalen gamle stølstomete (Framfjorden)
 • Rivedalen som tilhøyrer Dale i Framfjorden
 • Rivedalen støl som tilhøyrer Dale i Framfjord
 • Vetlestølen gamle stølstometer (Framfjorden)
 • Dale (Framfjorden)
 • Dale med fremre Lee oppe i lia (Framfjorden)
 • Framfjorden
 • Stolt eigar av ny kayjak på Framfjorden
 • Den gamle talkummølla vert rive inne i Framfjorden
 • Bungane ca, 500 moh. (Framfjorden)
 • Bungane ca, 500 moh. (Framfjorden)
 • Saursete stølar med Indrefjorden og Arnafjord bak
 • Indrefjorden og Arnafjord frå Saursete
 • Krokeggi 1067 moh. mot Sognefjorden
 • Krokeggi 1067 moh. Det gamle topp merket (varden) som vart reist i 1948 har falle ned
 • Barnavatnet (ligg ovanfor Rivedalen)
 • Målsetevatnet i sikte (Vikafjellet)
 • Målste og Målsetevatnet med Trollapresten bak (Vikafjellet)
 • Målste og Målsetevatnet med Trollapresten bak (Vikafjellet)
 • Date: 08.07.2014

 • Granvinsvatnet mot Øvre Vassenden (Seim)
 • Trå Granvinsvatnet Nesheim Nesheimshorgi og Øvre Vassenden
 • Espelandsvatnet mot Brattenuten og Sotenuten (Espelandsdalen)
 • Espelandsvatnet Grasviki mot Espeland Camping Brattenuten og Sotenuten (Espelandsdalen)
 • Espelandsvatnet (Espelandsdalen)
 • Espelandsvatnet (Espelandsdalen)
 • Espelandsvatnet (Espelandsdalen)
 • Bergfrue (Saxifraga cotyledon) på Kjerringafjellet (Flora)
 • Kjerringafjellet mot Kvasshovden og Tjørnane
 • Kjerringafjellet mot Drevtjørn Aurdal Ulvik og Kvasshovden
 • Kjerringafjellet mot Drevtjørn Aurdal og Ulvik
 • Søylelvi Solbjørgo og Aurdal sett frå Kjerringafjellet (Ulvik)
 • Jonsokbakkane Tjørnane Kvasshoden og Velkjesfjellet frå Kjerringafjellet (Ulvik)
 • Kvasshoden 1065 moh. mot Ulvik
 • Gunnarsete (Ulvik)
 • Gunnarsete (Ulvik)
 • Verafoss bru frå 1897 ved Aurdal over Aurdalselve Verafossen (Ulvik)
 • Verafoss bru frå 1897 ved Aurdal over Aurdalselve Verafossen (Ulvik)
 • Espeland mot Espelandsvatnet Espelandsfossen Brattenuten og Sotenuten
 • Gråhegre eller fiskeheire (Ardea cinerea) ved Espelandsvatnet (Espelandsdalen) (Fauna Fuglar)
 • Date: 07.07.2014

 • Voss By Night (Voss sett frå Roset Nattbilete)
 • Voss sett frå Roset
 • Molte (Rubus chamaemorus) (Multe Flora)(
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Bie i arbeid på Tistel ved Florshaugen (Fauna og Flora)
 • Bie i arbeid på Tistel ved Florshaugen (Fauna og Flora)
 • Bie i arbeid på Raudknapp ved Florshaugen (Fauna og Flora)
 • Buskskvett (Saxicola rubetra) ungfugl sett ovanfor Gjelle (Fuglar Fauna)
 • Buskskvett (Saxicola rubetra) ungfugl sett ovanfor Gjelle (Fuglar Fauna)
 • Date: 06.07.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilet9
 • Voss frå Roset
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Neslesommerfugl (Nymphalis urticae) på Rødknapp (Scabiosa columbaria)
 • Neslesommerfugl (Nymphalis urticae) på Rødknapp (Scabiosa columbaria)
 • Neslesommerfugl (Nymphalis urticae) på Rødknapp (Scabiosa columbaria)
 • Neslesommerfugl (Nymphalis urticae) på Rødknapp (Scabiosa columbaria)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Date: 05.07.2014

 • Voss sett frå Raugstadvegen (Voss Stasjon)
 • Voss sett frå Bordalsvegen
 • Bryn Lønahorgi og Tvilde frå Haugateigen (Voss Bordalen)
 • Haugo mot Voss (Bordalen)
 • Borstrondi frå Bavallsvegen (Skulestadmo)
 • Voss frå Roset
 • Date: 04.07.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen
 • Voss sett Gjelle (Hjelle)
 • Kvitheim Ringheim Skulestadmo sett frå Øvsthus
 • Date: 03.07.2014

 • Tog 62 passerer Mjølfjell Stasjon
 • Austmannahølen i Raundalselvi ved Mjølfjell (Austmannaholen Raundalselva)
 • Austmannahølen i Raundalselvi ved Mjølfjell (Austmannaholen Raundalselva)
 • Målestav i Austmannahølen i Raundalselvi (Austmannaholen Raundalselva)
 • Raundalselvi ved Austmannahølen (Austmannaholen Raundalselva)
 • Voss frå Roset
 • Olde (Bordalen Voss)
 • Vele Gjelland og Herre (Bordalen Voss)
 • Haug og Litlere (Bordalen Voss)
 • Kongeørna på veg inn til reiret sitt med mat til ungen (Voss)
 • Kongeørna på reiret sitt med mat til ungen (Voss)
 • Kongeørna på veg ut frå reiret sitt (Voss)
 • Rjodo Øvre (220/2) (Bordalen Voss)
 • Rjodo Øvre (220/1) (Bordalen Voss)
 • Date: 02.07.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Allmenningen (Mjølfjell)
 • Rjoåni med Rjoandefossen (Mjølfjell)
 • Rjoåni mot Rjoandhølen (Mjølfjell)
 • Reimegrend
 • Hesjing på Reimegrend (Einar Reime)
 • Hesjing på Reimegrend (Gjertrud Reime)
 • Hesjing på Reimegrend (Gjertrud Reime)
 • Hesjing på Reimegrend (Gjertrud Reime)
 • Slåttekar på Reimegrend (Einar Reime med slåmaskina)
 • Date: 01.07.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete med skodde og sol)
 • Voss frå Roset (Morgonstemning med skodde og sol)
 • Voss frå Roset (Skodda ligg tjukk over Vossebygda)
 • Voss frå Roset
 • Uppsetdalen mot Upsete (Uppsete Upsetedalen Upsetdalen)
 • Langavatnet med Langvasstølen (Uppsetdalen Upsetedalen Upsetdalen)
 • Langavatnet med Langvasstølen Magnhildenuten og Mjølfjellet bak (Uppsetdalen Upsetedalen Upsetdalen)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Melsvatnet (Skulestadmo)
 • Melsvatnet (Skulestadmo)