Voss Now
Menu   Search
Juli 2011


Date: 31.07.2011

 • Bilferja Gulen med Vassfjøro bak sedd på overfarten mellom Bruravik og Brimnes på Eidfjorden med Osafjorden bak (Hardangerfjorden)
 • Osafjorden og Vassfjøro frå Eidfjorden sedd frå bilfera mellom Bruravik og Brimnes (Hardangerfjorden)
 • Bunuten (til høgre) frå bilferja mellom Bruravik og Brimnes (Eidfjorden Hardangerfjorden)
 • Bjotveit mot Midtfjell (Eidfjorden Hardangerbrua Hardangerfjorden)
 • Bjotveit - Dagens tur går gjennom tunet på Bjotveit
 • Bjotveit - Ovanfor Bjotveit går turen på nedsida av denne uteløa
 • Bjotveitdalen - Her kryssar stien Bjotveitelvi i Bjotveitdalen
 • Bjotveitdalen mot Eidfjorden og Oksen (Hardangerfjorden)
 • Tverrlii ovanfor Bjotveitdalen mot Eidfjorden og Oksen (Hardangerfjorden)
 • Utsyn frå parti mellom Tverrlii og Tjørnavatni mot Eidfjorden og Oksen (Hardangerfjorden)
 • (P) Bunuten mot Tjørnavatni Vatnasetenuten Storeflåtten og Vetleflåtten
 • Bunuten 1010 moh. mot Oksen
 • Bunuten 1010 moh. mot Midtfjell og Vassfjøro
 • (P) Bunuten mot Indre Bu Ytre Bu Dokki Kalvhagen Eidfjorden Oksen Ingebjørgfjellet Midtfjell Vallavik Hallanger Osafjorden Vassfjøro (Hardangerfjorden)
 • Bunuten mot Ytre Bu Hardangerbrua Eidfjorden Vallavik (Hardangerfjorden)
 • Bunuten mot Hardangerbrua på Bu sida (Eidfjorden Hardangerfjorden)
 • Bunuten mot Hardangerbrua på Vallavik sida (Eidfjorden Hardangerfjorden)
 • Bunuten mot Ytre Bu
 • Bunuten mot Indre Bu
 • Bunuten mot Indre Bu og Dokki
 • Bunuten mot Hallanger
 • Bunuten Eidfjorden Hardangerbrua Midtfjell Grimsnuten Vassfjøro og Osafjorden (Hardangerfjorden)
 • Bunuten mot Eidfjorden Osafjorden og Vassfjøro (Hardangerfjorden)
 • Bunuten mot Indre Bu Eidfjorden Osafjorden og Vassfjøro (Hardangerfjorden)
 • (P) Bunuten mot Indre Bu Ytre Bu Dokki Kalvhagen Eidfjorden Utnefjorden Oksen Ingebjørgfjellet Midtfjell Vallavik Hallanger Osafjorden Vassfjøro (Hardangerfjorden)
 • Bunuten mot Utnefjorden Eidfjorden og Oksen
 • Bunuten mot Tjrrnavatni Vatnasetevatnet Storeflåtten og Vetleflåtten
 • Vatnasetevatnet - Biletparti ved Vatnasetevatnet med Storeflåtten bak
 • Vatnasetevatnet - Biletparti ved Vatnasetevatnet med gamalt stølshus i stein
 • Vatnasetevatnet frå Skoddedalen
 • Busetevatnet og Hardangerjøkulen sedd på veg opp frå Skoddedalen på veg mot Storeflåtten
 • Vatnasetevatnet og Vatnaseteknausen sedd på veg oppover mot Storeflåtten
 • Storeflåtten 1616 moh. mot Hardangerjøkulen
 • Storeflåtten 1616 moh. mot Vatnasetevatnet Eidfjorden Ingebjørgfjellet og Midtfjell
 • (P) Storeflåtten 1616 moh. mot Vatnasetevatnet Toraldsnuten Oksen Ingebjørgfjellet Midtfjell og Hardangerjøkulen
 • Storeflåtten 1616 moh. mot Vatnasetevatnet Vatnaseteknausen Bunuten Ingebjørgfjellet og Midtfjell
 • Storeflåtten 1616 moh. mot Folgefonna (Folegonni)
 • Storeflåtten 1616 moh. mot Rembesdalskåki (Hardangerjøkulen Rembedalskåki)
 • Storeflåtten 1616 moh. mot Busete og Busetevatnet
 • (P) På veg ned frå Storeflåtten mot Vetleflåtten (Toraldsnuten Tveismenuten Bunuten Vatnasetevatnet Vatnaseteknausen)
 • Fagradal med Tveismenuten Utnefjorden Oksen sedd frå parti mellom Storeflåtten og Vetleflåtten
 • (P) Vetleflåtten mot Bunuten Vatnasetevatnet Vatnasetenuten og Storeflåtten
 • Vatnasetevatnet - Biletparti ved Vatnasetevatnet mot Storeflåtten
 • Brimnes sedd ombord frå bilferja på veg mot Bruravik
 • Eidfjorden - Ombord på bilferja mellom Brimnes og Bruravik (Hardangerfjorden)
 • Eidfjorden - På veg over Eidfjorden mellom Brimnes og Bruravik med Ingebjørgfjellet og Oksen bak (Hardangerfjorden)

  Date: 30.07.2011

 • Sveindalen Stølar (Hamlagrø)
 • Sveindalen Stølar (Hamlagrø)
 • Sveindalen Stølar (Hamlagrø)
 • (P) Sveindalsnuten mot Hamlagrøvatnet Hodnaberg Torfinnsvatnet
 • (P) Sveindalsnuten mot Songrøvatnet Middagshorgi Hengskyrkja Sveindalseggi Løkjedalsnuten og Skodda som ligg tjukk over Fyksesundet
 • Sveindalsnuten mot Songrø og Songrøvatnet
 • Sveindalsnuten mot Sveindalseggi og Løkedalsnuten med Skodda som ligg tjukk over Fyksesundet
 • Sveindalseggi mot Løkedalsnuten og Kiellandbuen med Skodda som ligg tjukk over Fyksesundet
 • Kiellandbuen mot Fyksesundet (Løkjedalsnuten)
 • Løkjedalsnuten mot Botnen og Fyksesunde
 • Løkjedalsnuten mot Kiellandbuen med Blåkoll og Sveindalsnuten bak
 • Kiellandbuen med Blåkoll bak (Løkjedalsnuten)
 • (P) Sveindalseggi mot Hardingskaret Songrøfjellet Songrøvatnet og Kaldenuten
 • Kvålsdalstjørni Nedre
 • (P) Kvålsdalen med Øvre Kvålsdalstjørni (Kvålsdalstjørnane)
 • Kvålsdalen med Øvre Kvålsdalstjørni (Kvålsdalstjørnane)
 • (P) Kvålsdalen med Øvre Kvålsdalstjørni (Kvålsdalstjørnane)
 • Kvålsdalen med Øvre og Nedre Kvålsdalstjørni frå parti på Skorane (Mons og Kari)
 • Kvålsdalen med Øvre og Nedre Kvålsdalstjørni frå parti på Skorane
 • (P) Skorane mot Nedre Kvålsdalstjørni Grånoltatjørni og Hamlagrøvatnet
 • (P) Skorane mot Torfinnsvatnet og Storeholmen
 • (P)Hamlagrøvatnet frå toppen på røyrgata til Hodnaberg kraftstasjon (Hodnaberg kraftverk)
 • Hamlagrøvatnet frå toppen på røyrgata til Hodnaberg kraftstasjon (Hodnaberg kraftverk)

  Date: 29.07.2011

 • Hamre (Granvin)
 • Hamre og Granvinsfjorden (Mellom Hamre og Seljesete
 • Seljesete (Mellom Hamre og Seljenuten)
 • Seljenuten - Vareheis på Seljenuten med Granvinsfjorden og Hardangerfjorden bak
 • (P) Granvinsfjorden frå Seljenuten (Hamre Folkedal)
 • Granvinsfjorden og Hardangerfjorden frå Seljenuten
 • Granvinsfjorden og Folkedal frå Seljenuten
 • Hamre frå Seljenuten
 • Hamre frå Seljenuten
 • Folkedal frå Seljenuten
 • Folkedal frå Seljenuten
 • Folkedal frå Seljenuten
 • Folkedal frå Seljenuten
 • Folkedal frå Seljenuten
 • Granvinsfjorden mot Granvin frå Seljenuten
 • Steinsete Nesheimshorgi og Horganipa frå Seljenuten (Granvin Høgahorgi Horganipen)
 • Seljenuten med Folkedal bak
 • (P) Seljenuten mot Granvinsfjorden og Hardangerfjorden
 • (P) Middagsnuthytto (Mellom Seljenuten og Oksen) med Hardangerfjorden og Folkedal bak
 • Middagsnuthytto (Mellom Seljenuten og Oksen) med Hardangerfjorden og Folkedal bak
 • Oksen mot Folkedal med nokre Reinsdyr i framgrunnen (Mellom Seljenuten og Oksen)
 • Oksen mot Granvinsfjorden Granvinsvatnet Oksatjørni og Ingebjørgfjellet
 • Oksen 1241 moh. med Granvinsvatnet bak
 • Veten (Oksen) med Eidfjorden, Sørfjorden og Utnefjorden bak (Hardangerfjorden)
 • Veten (Oksen) (Granvin)
 • (P) Eidfjorden og Sørfjorden frå Veten (Oksen Hardangerfjorden)
 • Eidfjorden frå Veten (Oksen Hardangerfjorden)
 • Eidfjorden med Hardangerbrua og Hardangerjøkulen frå Veten (Oksen Hardangerfjorden)
 • (P) Eidfjorden Sørfjorden Utnefjorden og Hardangerfjorden frå Veten (Oksen)
 • Eidfjorden og Sørfjorden frå Veten (Oksen)
 • Utnefjorden og Hardangerfjorden frå Veten (Oksen)

  Date: 28.07.2011

 • Flyane mot Voss
 • På stølsveg mot Øyane med Voss i bakgrunnen
 • Øyane stølar innunder Gråsida
 • Øyane med Voss i bakgrunnen
 • Øyane - Utsyn ovanfor Øyane med Dyrvedalen og Voss bak
 • Gråsida - Utsyn frå Tuftene med Dyrvedalen og Voss bak (Tjørnahorgi)
 • Tjørnatjørni (Gråsida)
 • Kulsafjøra mot Torfinnsvatnet Torfinnsosen Torfinnsheimen og Hamlagrøvatnet (Gråsida)
 • (P) Kulsafjøra mot Torfinnsvatnet Torfinnsosen Torfinnsheimen og Hamlagrøvatnet (Gråsida)
 • Kulsafjøra mot Torfinnsvatnet Torfinnsosen Torfinnsheim og Hamlagrøvatnet (Gråsida)
 • Kulsafjøra mot Torfinnsvatnet Torfinnsosen og Torfinnsheim (Gråsida)
 • Rasmusdalen ved Krokatjørnane (Gråsida)
 • (P) Grønahorgi 1207 moh. (Gråsida)
 • Nesthustjørni (Gråsida)
 • Rapjahalsen 1128 moh. med Voss i bakgrunnen (Varde Gråsida)
 • (P) Dyrvedalen og Voss frå Rapjahalsen 1128 moh. (Gråsida)
 • Rapjahalsen mot Voss (Gråsida)
 • Rapjane (Teigarapjane) stølar

  Date: 27.07.2011

 • Jordalen med Nosafjellet bak
 • Jordalen med Nosafjellet bak
 • Slettedalen med Kråkenosi bak
 • Slettedalen stølar med Kråkenosi bak
 • Slettedalen stølar med Kråkenosi bak
 • (P) Slettedalen sedd ovanfor Vetlebotnen
 • Slettedalen sedd ovanfor Vetlebotnen
 • (P) Solbjørganipa Nipa og Slettedalen sedd på veg mellom Giljabotnnipa og Høgberget
 • Nærøyfjorden sedd frå parti nedanfor Fetanipa
 • Skip på Nærøyfjorden sedd frå parti nedanfor Fetanipa
 • Nærøyfjorden Gudvangen og Nærøydalen sedd frå parti nedanfor Fetanipa
 • Kjelfossvotni sedd frå parti nedanfor Fetanipa (Kjelfossvatnet)
 • Nærøyfjorden Gudvangen Nærøydalen sedd frå parti nedanfor Fetanipa
 • Biletparti nedanfor Fetanipa med Nærøyfjorden under skodda
 • Nærøyfjorden og Gudvangen sedd frå parti nedanfor Fetanipa
 • Nærøyfjorden og Gudvangen sedd frå parti nedanfor Fetanipa
 • Ramsøy og Gudvangen sedd frå parti nedanfor Fetanipa
 • Nærøyfjorden sedd frå Bakkanosi (Bakka og Tufte)
 • (P) Nærøyfjorden sedd frå Bakkanosi (Bakka og Tufte)
 • Nærøyfjorden sedd frå Bakkanosi (Bakka og Tufte)
 • Tufte sedd frå Bakkanosi (Nærøyfjorden)
 • Bakka sedd frå Bakkanosi (Nærøyfjorden)
 • Bakka sedd frå Bakkanosi (Nærøyfjorden)
 • Bakka sedd frå Bakkanosi (Nærøyfjorden)
 • Skip på Nærøyfjorden sedd frå Bakkanosi
 • (P) Bakkanosi mot Skarsnosi Rimstigbotnen og Skarsbakkane
 • (P) Kråkenosi mot Giljabotnnipa Solbjørganipa Slettedalen Katl og Nosi
 • Kråkenosi mot Nosi Sjodnarhaugen og Tverraldskaret
 • (P) Kråkenosi mot Katl Nosi Nosafjellet og Fresvikjordalen
 • Kråkenosi mot Fresvikjordalen
 • (P) Kråkenosi mot Solbjørganipa Nipa Slettedalen Katl Nosi og Nosafjellet
 • Kråkenosi mot Nipa og Slettedalen
 • Kråkenosi mot Nipa Slettedalen og Katl
 • (P) Katl mot Vardafjellet Kråkenosi Slettedalen Nipa og Giljabotnnipa
 • Katl mot Slettedalen
 • (P) Katl mot Sjodnarhaugen Fyresnipa Blåfjellet Nosafjellet Fresvikjordalen Vardafjellet og Kråkenosi

  Date: 26.07.2011

 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitland)
 • Auro med Tjukkebygdi bak (Mønshaugen Palmafossen)
 • Tøn frå Nedre Auro (Mønshaugen Palmafossen)
 • Ygre frå Nedre Auro (Mønshaugen Palmafossen)
 • Bjørkemoen og Skjerve skytebane frå Nedre Auro (Mønshaugen)
 • Skutle (Mønshaugen)
 • Herresåsen - Voss Ski- og tursenter i Herresåsen (Voss)
 • Herresåsen - Kongehytta ved Voss Ski- og tursenter i Herresåsen (Voss)
 • Bjørnshovden og Helland (Bordalen)
 • Dymbe (Bordalen)
 • Rokne mot Voss (Bordalen)
 • Rokne mot Voss (Bordalen)
 • Hageblomar i Lekebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekebakken (Flora)
 • Hageblomar Humle i arbeid i Lekebakken (Flora)
 • Hageblomar Humle i arbeid i Lekebakken (Flora)
 • Hageblomar Humle i arbeid i Lekebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekebakken (Flora)

  Date: 25.07.2011

 • Nesheimstunet (Reppen Skulestadmo)
 • Strandaelva renn i strie straumar etter mykje regn det siste døgret (Tvinne Tvinde Tvinno Leidal Leiddal))
 • Tvinnefossen (Tvindefossen)
 • Tvinne mot Tivnnefossen (Tvinde mot Tvindefossen Tvinno))
 • Haugo mot Voss (Bordalen)

 • Biletglimt frå minnemarkeringa på Torget med fakkel- og rosetog (Voss Vangsgata)
 • Biletglimt frå minnemarkeringa på Torget med fakkel- og rosetog (Voss Vangsgata)
 • Biletglimt frå minnemarkeringa på Torget med fakkel- og rosetog (Voss Vangsgata)
 • Biletglimt frå minnemarkeringa på Torget med fakkel- og rosetog (Voss Vangsgata)
 • Biletglimt frå minnemarkeringa på Torget med fakkel- og rosetog (Voss Vangsgata)
 • Biletglimt frå minnemarkeringa på Torget med fakkel- og rosetog (Voss Vangsgata)
 • Biletglimt frå minnemarkeringa på Torget med fakkel- og rosetog (Voss Vangsgata)
 • Biletglimt frå minnemarkeringa på Torget med fakkel- og rosetog (Voss Vangsgata)
 • Biletglimt frå minnemarkeringa på Torget med fakkel- og rosetog (Voss Vangsgata)
 • Biletglimt frå minnemarkeringa på Torget med fakkel- og rosetog (Voss Vangsgata)
 • Biletglimt frå minnemarkeringa på Torget med fakkel- og rosetog (Voss Vangsgata)
 • Biletglimt frå minnemarkeringa på Torget med fakkel- og rosetog (Voss Vangsgata)
 • Biletglimt frå minnemarkeringa på Torget med fakkel- og rosetog (Voss Vangsgata)
 • Biletglimt frå minnemarkeringa på Torget med fakkel- og rosetog (Voss Vangsgata)
 • Biletglimt frå minnemarkeringa på Torget med fakkel- og rosetog (Voss Vangsgata)

  Date: 24.07.2011

 • Kvassdalen og Holedalen (Sendeelvi Grungaelvi Halsabakkane Holeberget)
 • Bjørndalen mot Bjørndalskamben
 • Bjørndalen støl
 • Bjørndalen støl
 • (P) Kvassdalen og Holedalen med Storebottseggi og Finnbufjellet bak
 • Kvassdalen og Holedalen med Sendeelvi, Halsabakkane og Holeberget
 • Holedalen med Sendeelvi Halsabakkane Holeberget og Bjørndalen
 • Myrkdalen sedd på veg mellom Bjørndalen og Bjørndalskamben (Øvsta Fjellet Nobbafjellet Ondrahaugen Nolten Svolefjell)
 • Bjørndalskamben 1402 moh. mot Vikafjellet
 • Bjørndalskamben 1402 moh. mot Myrkdalen
 • Bjørndalskamben 1402 moh. i retning mot Voss
 • Bjørndalskamben 1402 moh. mot Finnbuene Presthaugen Vetlavatnet Lars-Olavatnet og Grøndalsfjellet
 • Fuglafjellet mot Store Grungavatnet, Store Grungen, Grungafjellet Svartavatnet, Buførevatnet og Hestavatnet.
 • Dueskardvatnet Dueskardet, Tverrfjellet Vikesetnipa Uraskardfjellet og Fyresnipa
 • Store Grungavatnet Store Grungen Grungafjellet Dueskardvatnet Dueskardet Tverrfjellet Vikesetnipa Uraskardfjellet og Fyresnipa
 • (P) Vetle Grungavatnet og Vetle Grungen
 • Kyr på ei lita øy i Vetle Grungavatnet (Husdyr Fauna)
 • Kyr på ei lita øy i Vetle Grungavatnet (Husdyr Fauna)
 • Vetle Grungen - På tur mot Vetle Grungen langs Vetle Grungavatnet
 • Kyr på ei lita øy i Vetle Grungavatnet (Husdyr Fauna)
 • (P) Grungagjelet Kvassdalen Holedalen Storebottseggi og Finnbufjellet
 • (P) Kvassdalen Holedalen Storebottseggi og Finnbufjellet

  Date: 23.07.2011

 • Rong med Karaldenuten bak
 • Grungadammen med Grubbafjellet bak (Rong) (Grungavatnet Grungademmo)
 • Grunganestølen (Rong)
 • Grubbafjellet mot Oksen (Rong-Ålvik)
 • Grubbafjellet mot Hardangerfjorden (Rong-Ålvik)
 • Svartafjellet Grubbafjellet mot Hardangerfjorden (Rong-Ålvik)
 • Lilletveitstølen med Hardangerfjorden bak (Ålvik)
 • Lilletveitstølen med Hardangerfjorden bak (Ålvik)
 • Lilletveitstølen med Svartafjellet bak (Ålvik)
 • Vegskille mellom Lilletveitstølen og Ålvik (Vegskille til Roaldsdalen eller Kjepsostølen Lilletveitstølen Voss)
 • Ålvik og Hardangerfjorden
 • Ålvik og Hardangerfjorden
 • Ålvik og Hardangerfjorden
 • Ålvik med Wallcon Lydstudio som held til i det som før var Ålvik Bedehus
 • Stemningsbilete frå Rokne og utover Vangsvatnet mot Gossland og Hellesneset

  Date: 22.07.2011

 • Norheim og Kyte
 • Kyte Øvre med Lønahorgi bak
 • Norheim Nedre Kyte og Øvre Kyte
 • Vinje og Fjose (Tjukkebygdi Palmafossen)
 • Helleve Vinje og Fjose (Tjukkebygdi Palmafossen)
 • Helleve gamalt bustadhus (Tjukkebygdi Palmafossen)
 • Helleve gardstun (Tjukkebygdi Palmafossen)
 • Fjose - Gamalt uthus på Fjose (Tjukkebygdi Palmafossen)
 • Palmafossen frå Rykke
 • Palmafossen skule frå Rykke
 • Voss frå Rokne (Bordalen)

  Date: 21.07.2011

 • Hardangerfjorden frå Lussand
 • Hardangerfjorden frå Ålvik ved småbåthamna
 • Ålvik kyrkje (Kvam)
 • Hardangerfjorden frå Rykkje
 • Fyksesundbrua over Fyksesundet (Mjåsund Nygård Stranden) (Kvam)
 • Fyksesund med Fyksesund bru sedd på veg mot Bjørke (Kvam)
 • Fyksesund med Fyksesund bru sedd på veg mot Bjørke (Kvam)
 • Hardangerfjorden med Kvamsøy sedd frå Bjørke (Kvam)
 • Hardangerfjorden med Kvamsøy sedd ovanfor Bjørke (Kvam)
 • Sjusete (Sjustølen) (Kvam)
 • Sjusete (Sjustølen) (Kvam)
 • Syrdalstølen (Kvam)
 • Mødalsvatn med Mødalen stølar (Nødalen) (Kvam)
 • (P) Rundenuten mot Hardangerfjorden og Fyksesund (Kvam)
 • (P) Klyvenuten mot Hardangerfjorden og Fyksesund (Kvam)
 • Klyvenuten mot Hardangerfjorden og Fyksesund (Skårsvatnet Skåre Hovland Soldal Porsmyr Skorsvatnet Skore Kvam)
 • Klyvenuten mot Klyve Fyksesund Porsmyr og Skorsvatnet (Kvam)
 • Klyvenuten mot Fyksesund bru Fyksesund Nygård Stranden Saltkjelen (Nygardstrandi) (Kvam)
 • Klyvenuten mot Klyve (Kvam)
 • Klyvenuten mot Eikane (Kvam)
 • Klyvenuten mot Botnen (Fykesesund Træet Flatabø) (Kvam)
 • Pyttafjellet mot Karaldenuten, Bjølsegrøvatnet og Gråeggi (Kvam)
 • Svarteputten mot Gråeggi (Kvam)
 • Gråeggi mot Karaldenuten og Bjølsegrøvatnet (Kvam)
 • Gråeggi mot Karaldenuten og Bjølsegrøvatnet (Kvam)
 • Gråeggi mot Fagraseteggi og Hardangerfjorden (Kvam)
 • Fagraseteggi mot Hardangerfjorden (Kvam)
 • Stavadalstølen med Vetlegrøeggi og Storegrøeggi bak (Kvam)
 • Nyastølen med Hardangerfjorden bak (Kvam)
 • Bjørke mot Kvamsøy og Hardangerfjorden (Kvam)
 • Ålvik mot Elkem Bjølvefossen (Kvam)

  Date: 20.07.2011

 • Humle i arbeid (Skulestadmo) (Fauna)
 • Regndråpar på blad (Skulestadmo) (Flora)
 • Kvitno - Utsyn frå det nye hyttefeltet ovanfor Kvitno mot Bordalen
 • Kvitno - Utsyn frå det nye hyttefeltet ovanfor Kvitno mot Bordalen
 • Kvitno - Utsyn frå det nye hyttefeltet ovanfor Kvitno mot Bordalen
 • Kvitno - Utsyn mot Bordalen og Voss frå det nye hyttefeltet ovanfor Kvitno
 • Bordalen sedd frå det nye hyttefeltet ovanfor Kvitno (Olde Vele Himle)
 • Herre sedd frå det nye hyttefeltet ovanfor Kvitno (Bordalen)
 • Tesdal sedd frå det nye hyttefeltet ovanfor Kvitno (Tesdalen)
 • Rio sedd frå det nye hyttefeltet ovanfor Kvitno (Rjodo)
 • Rio sedd frå det nye hyttefeltet ovanfor Kvitno (Rjodo)
 • Kvitno Øvre (Bordalen)
 • Kvitno Nedre (Bordalen)
 • Kvitno Øvre (Bordalen)
 • Kyr og kalvar på beite ved Kvitno (Bordalen) (Fauna Husdyr)
 • Mmm mjølk er godt - Kyr og kalvar på beite ved Kvitno
 • Kalvar på beite ved Kvitno (Bordalen) (Fauna Husdyr)
 • Kyr og kalvar på beite ved Kvitno (Bordalen) (Fauna Husdyr)
 • Voss frå Bordalen

  Date: 19.07.2011

 • Haugsvik og Oppheimsvatnewt sedd mellom Øvsthusdalen og Stalheimsnipa
 • Fyre mot Haugsvik sedd frå Stalheimsnipa
 • Fyre sedd frå Stalheimsnipa
 • Stalheim og Brekkedalen med Brekkenipa bak frå Stalheimsnipa
 • Stalheim (Nyheim og Fredheim) frå Stalheimsnipa
 • Stalheim (bnr. 16) frå Stalheimsnipa
 • (P) Stalheim Hotel Brekkenipa Brekkedalen Sivlesnipa Stalheimskleivi Nærøydalen Sivlesøy Jordalsnuten frå Stalheimsnipa
 • Stalheim Hotel frå Stalheimsnipa
 • Stalheim og Brekke frå Stalheimsnipa
 • Sivle gard frå Stalheimsnipa
 • Sivlefossen og Stalheimskleivi frå Stalheimsnipa (Stalheimskleiva Sivlesfossen)
 • Stalheimskleivi frå Stalheimsnipa med buss på veg nedover svingane
 • Stalheimsøy frå Stalheimsnipa (Nærøydalen)
 • Humlebille (båndtordivel penselbille) (Trichius fasciatus) i Øvsthusdalen
 • Humlebille (båndtordivel penselbille) (Trichius fasciatus) i Øvsthusdalen
 • Humlebille (båndtordivel penselbille) (Trichius fasciatus) i Øvsthusdalen

  Date: 18.07.2011

 • Brakestad (Eksingedalen)
 • Brakestad (Eksingedalen)
 • (P) Trefall frå Geitanesberget med Åsen og Norddalen bak (Eksingedalen)
 • Norddalen frå Geitanesberget (Trefall Eksingedalen)
 • Trefallsvatnet og Trefall frå Geitanesberget (Eksingedalen)
 • Trefall frå Geitanesberget (Eksingedalen)
 • (P) Trefall sedd frå parti mellom Geitanesberget og Trefallsnova med Åsen Norddalen og Storhaug bak (Eksingedalen)
 • Trefallsvatnet Trefall sedd frå parti mellom Geitanesberget og Trefallsnova med Åsen bak (Eksingedalen)
 • (P) Trefall sedd frå parti mellom Geitanesberget og Trefallsnova med Åsen Nordalen og Storhaug bak (Eksingedalen)
 • Eggi Blyfjell Ekse og Gullbrå frå parti på Geitanesberget (Eksingedalen)
 • Ekse og Gullbrå frå parti på Geitanesberget (Eksingedalen)
 • Hagaleite med Hagafossen (Nedanfor Ekse) (Eksingedalen)
 • Hagaleite mot Ekse (Eksingedalen)
 • (P) Holmavatnet og Gullbråholmen med Holmseggi og Blyfjell bak (Eksingedalen)
 • Holmavatnet og Gullbråholmen (Eksingedalen)
 • (P) Gullbrå frå parti på Eggi (Eksingedalen)
 • Gullbrå frå parti på Eggi (Eksingedalen)
 • Gullbrå frå parti på Eggi (Eksingedalen)
 • Gullbrå frå parti på Eggi (Eksingedalen)
 • Gullbrå frå parti på Eggi (Eksingedalen)
 • Gullbrå frå parti på Eggi (Eksingedalen)
 • Gullbrå frå parti på Eggi (Eksingedalen)
 • Gullbrå frå parti på Eggi (Eksingedalen)
 • Holmavatnet med Gullbråholmen frå Blyfjell (Eksingedalen)
 • Blyfjell 1192 moh. mot Kvitanosi (Eksingedalen)
 • Grøndalsvatnet frå Blyfjell (Eksingedalen)
 • (P) Grøndalsvatnet med Blybetnane Geitafjellet og Asbjørgdalsfjellet (Eksingedalen)
 • Grøndalsvatnet (Eksingedalen)
 • Grøndalsvatnet ved dammen (Eksingedalen)
 • Grøndalsvatnet ved lukehuset (Eksingedalen)
 • Ekse (Eksingedalen)
 • Ekse (Eksingedalen)
 • Ekse (Eksingedalen)

  Date: 17.07.2011

 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Gullbasse (Cetonia aurata) (fauna)
 • Gullbasse (Cetonia aurata) (fauna)
 • Prestekrage (Leucanthemum vulgare) med floge (flue) (Flora Fauna)
 • Stokkand (hunn) i Opelandstjørni (Fauna)
 • Stokkand (hunn) i Opelandstjørni (Fauna)
 • Stokkand (hunn) i Opelandstjørni ved Hvit Nøkkerose (Nymphaea alba) (Kvit nøkkerose Vasslilje Vannlilje) (Flora Fauna)
 • Hvit Nøkkerose (Nymphaea alba) (Kvit nøkkerose Vasslilje Vannlilje) (flora)
 • Hvit Nøkkerose (Nymphaea alba) (Kvit nøkkerose Vasslilje Vannlilje) (flora)
 • Stuvarjo (Mønshaugen)
 • Veiso (Mønshaugen)
 • Solhaugane og Vivåslii (Mønshaugen)
 • Voss frå Sivlevegen

  Date: 16.07.2011

 • Kvanndal sedd frå Bilferja Hardingen (Hardangerfjorden)
 • Granvinsfjorden og Seljenuten frå Bilferja Hardingen (Hardangerfjorden)
 • Hardangerfjorden - På veg frå Kvanndal mot Utne med Bilferja Hardingen
 • Utne sedd Bilferja Hardingen (Ullensvang)
 • Utne sedd Bilferja Hardingen (Ullensvang)
 • Utne sedd Bilferja Hardingen (Ullensvang)
 • Utne sedd Bilferja Hardingen (Ullensvang)
 • Utne Hotel< (Ullensvang)/a>
 • (P) Utne - utsyn frå Setehaug mot Utne Granvinfjorden Utnefjorden Eidfjorden og Oksen (Ullensvang)
 • Utne - Utsyn frå Setehaug mot Utne Utnefjorden og Oksen (Hardangerfjorden) (Ullensvang)
 • Utne - Utsyn frå Setehaug mot Utne (Ullensvang)
 • Utne - Utsyn frå Setehaug mot Utne (Ullensvang)
 • Hardangerfjorden - Utsyn frå Setehaug mot Kvanndal Skamdalshorgi og Oksen (Granvinfjorden Utnefjorden Hardangerfjorden) (Ullensvang)
 • Kvanndal - Utsyn frå Setehaug mot Kvanndal og Skamdalshorgi (Hardangerfjorden)
 • Fossdalen - Støl i Fossdalen med Oksen bak (Utne-Grimsnuten) (Ullensvang)
 • Demmena (Utne-Grimsnuten) (Ullensvang)
 • Øvre og Nedre Grimsvatnet (Utne-Grimsnuten) (Ullensvang)
 • Svartavatnet Samlen og Hardangerfjorden sedd frå parti på Grimsnuten (Ullensvang)
 • Grimsnuten - Utsyn frå parti på Grimsnuten mot Grimsvatnet og Oksen (Ullensvang)
 • Grimsnuten 1233 moh. mot Oksen og Eidfjorden
 • Grimsnuten - Utsyn frå Grimsnuten 1233 moh. mot Eidfjorden, Krossanes og Kinsarvik (Ullensvang)
 • Utne kyrkja sedd frå Setehaug (Utne Kyrkje) (Ullensvang)
 • Utne kyrkja innvenndig (Utne kyrkje) (Ullensvang)
 • Utne kyrkja innvenndig (Utne kyrkje) (Ullensvang)
 • Utne kyrkja innvenndig (Utne kyrkje) (Ullensvang)
 • Utne kyrkja innvenndig (Utne kyrkje) (Ullensvang)
 • Utne kyrkja innvenndig (Utne kyrkje) (Ullensvang)
 • Utne kyrkja innvenndig (Utne kyrkje) (Ullensvang)
 • Utne kyrkja innvenndig (Utne kyrkje) (Ullensvang)
 • Utne kyrkja innvenndig (Utne kyrkje) (Ullensvang)

  Date: 15.07.2011

 • Undredalen og Langhuso
 • Langhuso stølar i Undredalen
 • Flengjajuvet med Breidskreda på andre sida av dalføret (Undredalen)
 • Flengjajuvet mot Melhus og Hovdungo (Undredalen)
 • Jakthytte (Flengjabu) innunder Flengjahornet (Undredalen-Flengjahornet)
 • Flengjahornet 1354 moh. mot Aurlandsfjorden og Nisedalsfjellet (Undredalen-Flengjahornet)
 • Flengjahornet 1354 moh. mot Flengjahornet 1375 moh. og Flengjajuvnosi 1446 moh. (Undredalen-Flengjahornet)
 • Flengjahornet 1354 moh. mot Jonadalen og Stiganosi 1761 moh. (Undredalen-Flengjahornet)
 • Flengjahornet 1354 moh. mot Jonadalen (Undredalen-Flengjahornet)
 • Kidajuvet mot Sørdalen (Syrdalsbotn) og Grånosi (Undredalen)
 • Dimmeholten mot Stiganosi (Undredalen-Flengjahornet-Lofti)
 • Dimmeholten mot Aurlandsfjorden (Undredalen-Flengjahornet-Lofti)
 • Aurlandsdalen sedd frå Dimmeholten (Undredalen-Flengjahornet-Lofti)
 • Aurland sedd frå Dimmeholten (Undredalen-Flengjahornet-Lofti)
 • Lofti 1222 moh. mot Grånosi Hovdungo Stegen Beitelen Aurlandsfjorden Nedbergo og Nisedalsfjellet
 • Lofti 1222 moh. mot Hovdungo Stegen Beitelen Aurlandsfjorden og Nedbergo

  Date: 14.07.2011

 • Skjelingavatnet (Vikafjellet)
 • Kvilesteinsvatnet (Vikafjellet)
 • Kvilesteinsvatnet (Vikafjellet)
 • (P) Bjergane og Kvilesteinsvatnet
 • Krabat på snøen (Namn ?) (Fauna)
 • Indrefjorden Arnafjorden og Sognefjorden frå Bråsslieggi (Tenne Kjelven Fretheim Halset Åse Svensbø Sveinsbø)
 • Indrefjorden Arnafjorden og Sognefjorden frå Bråsslieggi (Tenne Kjelven Fretheim Halset Åse Svensbø Sveinsbø)
 • Hallset og Sveinsbø frå Bråsslieggi (Sveinsbø Indrefjorden)
 • Åse frå Bråsslieggi (Indrefjorden)
 • Sveinsbø (Sveinsbø) frå Bråsslieggi (Indrefjorden)
 • Tenne frå Bråsslieggi (Aqua Farms Herand tidligare "Joto") (Indrefjorden)
 • Arnafjord frå Bråsslieggi (Arnafjorden)
 • Framfjorden frå parti på Kvannholten
 • Framfjord frå Kvannholten (Valsvik Skule Hauglum)
 • Framfjord frå Kvannholten (Valsvik Skule)
 • Framfjord frå Kvannholten (Hauglum)
 • Framfjord frå Kvannholten (Hauglum)
 • Framfjord frå Kvannholten (Flete)
 • Framfjord frå Kvannholten (Hauglum)
 • Framfjord frå Kvannholten (Tangen Hola og Liagarden og Taklummølla i Holaviki)
 • Ytre Lee frå Kvannholten (Framfjord)
 • Indre Lee frå Kvannholten (Framfjord)
 • Framfjorden Arnafjorden og Sognefjorden frå Kvannholten
 • Lee og Dale sedd frå Kvannholten (Framfjord)
 • Skjelingen med Bjørndalskamben bak (Vikafjellet)
 • Vossadalen med Finnbufjellet bak
 • Myrkdalen frå Skjervheim

  Date: 13.07.2011

 • Finsevatnet Vetle og Store Finsenuten frå Finse
 • Finse - Rallarvegen mot Finsevatnet og Vetle Finsenuten
 • Finse - Rallarvegen mot Finsevatnet og Vetle Finsenuten
 • Finse mot Finsevatnet og Hardangerjøkulen
 • Finse - Lokaltog på veg over Finseåni og den gamle Kvelvingsbrua frå 1906 (69-sett)
 • Finse - Sykklistar på Rallarvegen
 • (P) Finse sedd på veg mot Vetle Finsenuten
 • Vetle Finsenuten 1482 moh. mot Finse og Finsevatnet
 • (P) Vetle Finsenuten 1482 moh. mot Finse og Finsevatnet
 • Finse sedd frå Vetle Finsenuten 1482 moh.
 • Finse sedd frå Vetle Finsenuten 1482 moh.
 • Hardangerjøkulen sedd frå Vetle Finsenuten 1482 moh.
 • Hardangerjøkulen (Blåisen og Store Kongsnuten) sedd frå Vetle Finsenuten 1482 moh.
 • Hardangerjøkulen (Middalsbreen) sedd frå Vetle Finsenuten 1482 moh.
 • Gullmyrklegg (Pedicularis oederi) på Vetle Finsenuten 1482 moh. (Namn?)
 • Store Finsenuten 1599 moh. mot Sandåvatnet og Vassfjøro
 • Sandåvatnet og Vassfjøro sedd frå Store Finsenuten
 • (P) Store Finsenuten 1599 moh. mot Finse Finsevatnet Vetle Finsenuten Hardangerjøkulen
 • (P) Store Finsenuten 1599 moh. mot Finse Finsevatnet Vetle Finsenuten Hardangerjøkulen Sandåvatnet
 • Sandåvatnet Sandå og Sandåkurven (gamle jernbanetraseen) og Rallarvegen

  Date: 12.07.2011

 • Myrdalen (Myrdal)
 • Myrdal Vegvisar til Myrdal Fjellstove
 • Myrdal - Trappetrinn
 • Flåmsbana på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Myrdal Stasjon - Tog 601 og Lolatog (69-sett)

  Date: 11.07.2011

 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Voss med Trebåt og Kulturhuset sedd frå Finne
 • Tog under Lindehaugsbrua (Voss)
 • Bø og Veka (Voss-Bulken)
 • Rekve - Hesjer med tørrhøy på Rekve (Bulken)
 • Brettsurfing i Lilandsosen (Vangsvatnet Vosso Bulken)
 • Brettsurfing i Lilandsosen (Vangsvatnet Vosso Bulken)
 • Brettsurfing i Lilandsosen (Vangsvatnet Vosso Bulken)
 • Brettsurfing i Lilandsosen (Vangsvatnet Vosso Bulken)
 • Brettsurfing i Lilandsosen (Vangsvatnet Vosso Bulken)
 • Brettsurfing i Lilandsosen (Vangsvatnet Vosso Bulken)
 • Brettsurfing i Lilandsosen (Vangsvatnet Vosso Bulken)
 • Brettsurfing i Lilandsosen (Vangsvatnet Vosso Bulken)
 • Brettsurfing i Lilandsosen (Vangsvatnet Vosso Bulken)
 • Brettsurfing i Lilandsosen (Vangsvatnet Vosso Bulken)
 • Brettsurfing i Lilandsosen (Vangsvatnet Vosso Bulken)
 • Brettsurfing i Lilandsosen (Vangsvatnet Vosso Bulken)
 • Brettsurfing i Lilandsosen (Vangsvatnet Vosso Bulken)

  Date: 10.07.2011

 • Straumebrua frå 1894 i Teigdalen - Gamlebrua over Teigdalselvi ved Langeland
 • Nesheimsfjellet - Vegen over Nesheimsfjellet (Mellom Evanger og Eksingedalen)
 • Rapp støl (Nesheimsfjellet Evanger Brekkhus)
 • Rapp støl med gamle stølstomter (Nesheimsfjellet Evanger Brekkhus)
 • Rapp stølar (Nesheimsfjellet Evanger Brekkhus)
 • Århus og Brekkhus frå Njuken
 • Århus (Oppigarden Nigarden Tveite Nylendo)
 • Århus (Nylendo) frå Njuken
 • Århus (Oppigarden Nigarden og Tveite ) frå Njuken
 • Århus og Brekkhus frå Njuken
 • Århus (Kjosane) frå Njuken
 • Brekkhus og Århus frå Njuken
 • Brekkhus og Fjelltun Grendahus frå Njuken
 • Teiglandslii frå Njuken (Lii Lien Evanger Brekkus)
 • Bergavatnet Bergo Skule Bergo gardsbruk Bergofossen Blånipa (Eksingedalen)
 • Bergo Skule (Eksingedalen)
 • Bergo gardsbruk (Eksingedalen)
 • Bergofossen mellom Bergavatnet og Nesheimsvatnet (Eksingedalen)
 • Nesheimsvatnet og Nesheim frå Nesheimsfjellet (Ekseingedalen)
 • Nesheim frå Nesheimsfjellet (Ekseingedalen)
 • Nesheim frå Nesheimsfjellet (Ekseingedalen)
 • Nesheim frå Nesheimsfjellet (Ekseingedalen)

  Date: 09.07.2011

 • Torget - Sommar på Torget v/Tre Brør kafe
 • Torget - Sommar på Torget med blomar
 • Torget - Sommar på Torget
 • Torget - Sommar og Balkanfest på Torget
 • Torget - Sommar og Balkanfest på Torget
 • Torget - Sommar og Balkanfest på Torget
 • Torget - Sommar og Balkanfest på Torget
 • Torget - Sommar og Balkanfest på Torget
 • Torget - Sommar og Balkanfest på Torget
 • Torget - Sommar og Balkanfest på Torget
 • Torget - Sommar og Balkanfest på Torget
 • Torget - Sommar og Balkanfest på Torget
 • Torget - Sommar på Torget

 • (P) Vossestrand frå Lomsdalsfjellet (Skoraknoltane) (Holbygdi)
 • Holbygdi frå Lomsdalsfjellet (Brattholo Straume Hydningen Meland Skoraknoltane Vossestrand)
 • Holbygdi frå Lomsdalsfjellet (Meland Hydningen Straume Skoraknoltane Vossestrand)
 • Holbygdi frå Lomsdalsfjellet (Brattholo Straume Hydningen Meland Skoraknoltane Vossestrand)
 • Haga frå Lomsdalsfjellet (Skoraknoltane)(Vossestrand)
 • Høn frå Lomsdalsfjellet (Skoraknoltane)(Vossestrand) (Stora Høn Vetla Høn
 • Tveite frå Lomsdalsfjellet (Skoraknoltane)(Vossestrand)
 • Gilbakken frå Lomsdalsfjellet (Skoraknoltane)(Vossestrand)
 • Herheim Sausjord og Gavle frå Lomsdalsfjellet (Skoraknoltane)(Vossestrand)
 • Herheim Sausjord og Gavle frå Lomsdalsfjellet (Skoraknoltane) (Vossestrand)
 • Nåsen og Sundve frå Lomsdalsfjellet (Skoraknoltane) (Vossestrand)
 • Sundve frå Lomsdalsfjellet (Skoraknoltane) (Vossestrand)
 • Kroken frå Lomsdalsfjellet (Skoraknoltane) (Vossestrand)
 • Sundve Skule og Kroken frå Lomsdalsfjellet (Skoraknoltane) (Vossestrand)
 • Vinje Svolefjell Bjørnfjellet Helgaberget frå Skoraknoltane
 • Vinje og Draugsvoll frå Skoraknoltane
 • Vinje kyrkje og Draugsvollbakkane frå Skoraknoltane

  Date: 08.07.2011

 • Hallanger og Eidfjorden frå Skarvet
 • Hallanger frå Skarvet
 • Brutårn på Bu sida til Hardangerbrua sedd frå Skarvet
 • (P) Eidfjorden og Stokkseldalen sedd frå Disk (Ingebjørgfjellet Oksen Demma Dalsetetjørni)
 • (P) Midtfjell Grimsnuten Hallanger og Eidfjorden sedd frå Disk
 • (P) Midtfjell Hallanger og Eidfjorden sedd frå parti mellom Disk og Midtfjell
 • Midtfjell 1255 moh. med Grimsnuten og Eidfjorden bak
 • Midtfjell 1255 moh. med Ulvik Vassfjøro og Osafjorden bak
 • (P) Midtfjell 1255 moh. mot Ulvik Skorafjellet Sveigsfjellet Vassfjøro Osafjorden Grimsnuten og Eidfjorden bak
 • (P) Midtfjell 1255 moh. mot Grimsnuten Eidfjorden og Sørfjorden (Hallanger Bu Ingebjørgfjellet Oksen)
 • Midtfjell 1255 moh. mot Vallavik og brutårnet til Hardangerbrua
 • Røyksopp (Lycoperdaceae) (Flora)
 • Fjellsmelle (Silene acaulis) innunder Disk (Flora)
 • Dalsete med Dalsetetjørni og Ingebjørgfjellet bak
 • Dalsetetjørni og Dalsete
 • Bu sedd ovanfor Kamben (Vallavik) (Eidfjorden Brutårn Høgspentmaster)
 • Eidfjorden sedd ovanfor Kamben (Vallavik) (Brutårn Bu Hardangerbrua)
 • Brutårn (Hardangerbrua) sedd ovanfor Kamben (Vallavik)
 • Brutårn på Bu sida (Hardangerbrua) sedd ovanfor Kamben (Vallavik)
 • Brutårn ved Vallavik (Hardangerbrua
 • Brutårn ved Vallavik (Hardangerbrua
 • Brutårn ved Vallavik (Hardangerbrua) med Eidfjorden bak
 • Kabelfesta til Hardangerbrua ovanfor Vallavik
 • Kabelfesta til Hardangerbrua ovanfor Vallavik
 • Kabelfesta til Hardangerbrua ovanfor Vallavik
 • Vallavik (Vallaviki) og Eidfjorden (Bu Brutårn Hardangerbrua)
 • Vallavik (Vallaviki) og Eidfjorden

  Date: 07.07.2011

 • Voss frå Hanguren
 • Brynaflaten og Bryn frå Hanguren (Voss Brynavegen Brynalii)
 • Haugamoen frå Hanguren (Vosso Hardangerbanebrua Langebrua Vetleflaten Industrivegen Furuvegen Aad Gjellesgate Haugabaret Bordalsvegen)
 • Groadalen Dokki og Nyresbaret frå Hanguren (Gamle Bordalsvegen Haugo Nyresvegen Voss)
 • Songvesborgi frå Hanguren (Bordalen Voss)
 • Gjernesvegen og Vossabakken frå Hanguren
 • Helgavangen og Gjernes frå Hanguren (Voss)
 • Hangursbanen med Dinglo på veg opp (Gondlobane Voss Fjellheisar Voss Resort)
 • Tandem på veg nedover frå Hanguren (Paraglider)
 • Skrubbær (Cornus suecica) på Hanguren (Flora)

  Date: 06.07.2011

 • Flåmsbana på veg mot Myrdal Stasjon med Flåmsdalen bak
 • Myrdal mot Gravhalsen med lokaltog på veg mot Voss (69-sett)
 • Turistar på Myrdal Stasjon med Flåmsbana i spor 11
 • Turistar på Myrdal Stasjon med Flåmsbana og Lokaltog i togspor
 • Flåmsbana på veg nedover mot Flåmsdalen (Myrdal Stasjon)

  Date: 05.07.2011

 • Myrdalen Rallarvegen Myrdalselvi
 • Urdshovd Rallarvegen og Myrdalselvi (Myrdals Leite)
 • Flåmsbana ved Reinunga Holdeplass
 • Reinungavatnet demning (Kjosfossen)
 • Reinungavatnet Kjosfossen Demning Overløp Gangbru
 • Kjosfossen (Demning Overløp Gangbru)
 • Kjosfossen mot Kjosfossen Kraftstasjon og Flåmsbana
 • Kjosfossen mot Kjosfossen Kraftstasjon og Flåmsbana
 • Kjosfossen mot Kjosfossen Kraftstasjon og Flåmsbana
 • Kjosfossen mot Kjosfossen Kraftstasjon og Flåmsbana

  Date: 04.07.2011

 • (P) Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Kvitheim frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren)
 • Borstrondi frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren)
 • Stemingsbilete på Hangurstoppen (Voss Hanguren)
 • (P) Voss frå Hanguren
 • Mølster Mølstertunet (Voss)
 • Mølster Mølstertunet (Voss)
 • Park Hotel Vossevangen Holbergsplassen og Prestegardsalleen frå Kulturhustaket (Vangsvatnet Voss Kulturhus)
 • Voss frå Voss Stasjon mot Uttrågata og Vangsgata
 • Langavatnet og Langvasstølen (Uppsetdalen Uppsetedalen)
 • Uppsetdalen mot Upsete (Upsetdalen Uppsete)
 • Upsete stølar Uppsetdalen (Uppsete Upsetdalen)
 • Upsete mot Gravhalsen med tog 610 (Sykkeltoget på veg mot Gravhalsen ved Upsete Uppsete)
 • Upsete mot Gravhalsen med tog 610 (Sykkeltoget på veg mot Gravhalsen ved Upsete Uppsete)

  Date: 03.07.2011

 • Lirhus Dugstad og Lofthus frå Øvsthus (Skulestadmo Kvitheim)
 • Humle i arbeid på Lupin (Flora Fauna Skulestadmo)
 • Regndråpar på blad (Skulestadmo Flora)
 • Regndråpar på blad (Skulestadmo Flora)
 • Strå med Regndråpar(Skulestadmo Flora)
 • Prestekrage (Leucanthemum vulgare) (Skulestadmo Flora)
 • Lupin (Lupinius) (Hageblom Flora)
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss sentrum med Fleisher's Hotel og Kulturhuset frå Raugstadvegen
 • Prestegardlandet Ekstremsportveko er over og nedrigginga av teltet er i gang sedd frå Sivlevegen
 • Hedenstad i Sivlevegen 19 (Bruk 47/76) (Voss)
 • Hedenstad i Sivlevegen 19 (Bruk 47/76) (Voss)
 • Hedenstad i Sivlevegen 19 (Bruk 47/76) (Voss)
 • Hedenstad i Sivlevegen 19 (Bruk 47/76) (Voss)
 • Hedenstad i Sivlevegen 19 (Bruk 47/76) (Voss)
 • Prestegardslandet og Vangsvatnet frå toppen på Kulturhuset (Voss)
 • Grafittikunst i Kulturhuset (Voss)

  Date: 02.07.2011

 • Øvsthusdalen mot Oppheimsvatnet
 • Vardabrekkena mot Øvsthusdalen
 • Vardabrekkena i retning mot Jordalsnuten
 • Skjerpishalsen (På veg ned mot "Nebbet")
 • Basehopping frå Nebbet med Nærøydalen Gudvangen og Nærøyfjorden som bakgrunn (Ekstremsportveko)
 • Basehopping frå Nebbet mot Nærøydalen (Ekstremsportveko)
 • Nærøydalen Gudvangen og Nærøyfjorden frå Nebbet
 • Gudvangen frå "Sparkling" (basehopparane sitt uthopps punkt) med helikopter på veg opp
 • Basehopparar på veg med helikopter til "Sparkling" (Parti på Skjerpisnuten)
 • Basehopparar på "Sparkling" klare for fritt fall hopping
 • Basehopparar på "Sparkling" klare for fritt fall hopping
 • Basehoppar på "Sparkling" klar for fritt fall hopping
 • Basehoppar i fritt fall ned mot Nærøydalen frå "Sparkling"
 • Basehoppar i fritt fall frå "Sparkling" med Nærøydalen, Gudvangen og Nærøyfjorden bak
 • Basehoppar i fritt fall frå "Sparkling" med Nærøydalen, Gudvangen og Nærøyfjorden bak
 • Helikopter på veg opp med nye basehopparar til "Sparkling" med Gudvangen Ramsøy og Nærøyfjorden bak
 • Basehopparar på "Sparkling" klare for fritt fall hopping
 • Basehoppar på "Sparkling"
 • Basehopparar i fritt fall frå "Sparkling" med Nærøydalen, Gudvangen og Nærøyfjorden bak
 • Basehoppar i fritt fall frå "Sparkling"
 • Basehopparar i fritt fall frå "Sparkling" med Nærøydalen, Gudvangen og Nærøyfjorden bak
 • Basehoppar på "Sparkling" klar for fritt fall hopping
 • Basehoppar i fritt fall frå "Sparkling" med Nærøydalen og Nærøyfjorden som bakgrunn
 • Basehoppar i fritt fall frå "Sparkling" med Nærøydalen og Nærøyfjorden som bakgrunn
 • Basehoppar på "Sparkling" klar for fritt fall hopping med Nærøydalen og Nærøyfjorden bak
 • Basehoppar i fritt fall frå "Sparkling" med Nærøydalen og Nærøyfjorden som bakgrunn
 • Basehopparar i fritt fall frå "Sparkling" med Nærøydalen og Nærøyfjorden som bakgrunn
 • Basehoppar i fritt fall frå "Sparkling" med Nærøydalen og Nærøyfjorden som bakgrunn
 • Hylland (Nærøydalen frå parti på Skjerpisnuten)
 • Hemri og Skjerpi (Nærøydalen frå parti på Skjerpisnuten)
 • Hemri og Skjerpi (Nærøydalen frå parti på Skjerpisnuten)
 • Gudvangen Camping (frå parti på Skjerpisnuten)
 • Gudvangen frå parti på Skjerpisnuten
 • Nærøydalen frå parti på Skjerpisnuten (Skjerpi Hemri Hylland)
 • Skjerpisnuten 1456 moh. mot Vindeggi
 • Grindafletene Grindafletvatni frå Skjerpisnuten 1456 moh.
 • Stangahøgdi og Vardabrekkene frå Skjerpisnuten
 • Fyresdalen frå Vardabrekkene

  Date: 01.07.2011

 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport)
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport) - Matlaging Vokgryte
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport) - NRK Anne Rimmen
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport) - Hund Husdyr Fauna
 • Kayaking Brandseth Downhill (Ekstremsportveko Brandset Brandsetelvi Brandsetelva Haugsvik ElveSport) - Hundar Husdyr Fauna