Voss Now
Menu   Search
Juli 2009


Date: 31.07.2009

 • Selheim (Kløve)
 • Selheim (Kløve)
 • Klyve frå Meringanolten (Kløve)
 • Klyve Øvre frå Meringanolten (Kløve)
 • Klyve Nedre frå Meringanolten (Kløve)
 • Kvarekvål Nedre Klyve og Kløve Skule frå Meringanolten (Kløve)
 • Kløve Skule frå Meringanolten (Kløve)
 • Kvarakvål Kløve frå Meringanolten (Kløve)
 • Kvarakvål frå Meringanolten (Kløve)
 • Kvarakvål frå Meringanolten (Kløve)
 • Gretto (Grettestølen Selheimsstølen)
 • Gretto - Høyløe (Grettestølen Selheimsstølen)
 • Gretto (Grettestølen Selheimsstølen)
 • Gretto mot Bømoen Tjukkebygdi og Voss (Grettestølen/Selheimsstølen)
 • Meringen sedd frå parti ved Gamle Meringastølen (Gretteggi)
 • Meringastølen - Gamle Meringastølen (Gretteggi)
 • Meringastølen - Gamle Meringastølen (Gretteggi)
 • Meringastølen - Gamle Meringastølen (Gretteggi)
 • Tunge skyer over Vossebygda sedd frå Gamle Meringastølen (Gretteggi)

  Date: 30.07.2009

 • Giljarhus (Haugsvik)
 • Giljarhus og Lunde (Haugsvik)
 • Giljarhusbrua frå 1789 - På Kongevegen mellom Haugsvik og Stalheim
 • Giljarhusbrua frå 1789 - På Kongevegen mellom Haugsvik og Stalheim
 • Giljarhusbrua frå 1789 - På Kongevegen mellom Haugsvik og Stalheim
 • Giljarhusbrua frå 1789 - På Kongevegen mellom Haugsvik og Stalheim
 • Giljarhusbrua frå 1789 - På Kongevegen mellom Haugsvik og Stalheim
 • Giljarhusbrua frå 1789 - På Kongevegen mellom Haugsvik og Stalheim
 • Haugsvik - Butikken i haugsvik sedd frå Kongevegen
 • Hauge - Gamle Hauge Skule no Hauge Barnehage (Haugsvik)
 • Hauge - Gamle Hauge Skule no Hauge Barnehage (Haugsvik)
 • Bergshaugen - På toppen av Bergshaugen - Stolheis (Oppheim)
 • Berge (319/1) (Bergshaugen Oppheim)
 • Berge (319/1) (Bergshaugen Oppheim)
 • Berge (319/1) (Bergshaugen Oppheim)
 • Berge (319/1) (Bergshaugen Oppheim)
 • Berge (319/1) (Bergshaugen Oppheim)
 • Høgtun (Berge) (319/3) (Bergshaugen Oppheim)
 • Høgtun (Berge) (Bergshaugen Oppheim)
 • Høgtun (Berge) (Bergshaugen Oppheim)
 • Oppheim og Framnes frå Berge
 • Oppheim kyrkje og Bua på Oppheim frå Berge
 • Oppheim med Vossestølen Hotel og Vossestrand Omsorgstun Øyjord (Ødegård) (Framnes) frå Berge
 • Oppheim Skule og Oppheimstunet Fritidssenter frå Berge
 • Sundsvål frå Berge (Oppheim)
 • Oppheim Gamle Prestegard
 • Oppheim Gamle Prestegard
 • Oppheim Gamle Prestegard
 • Oppheim Gamle Prestegard
 • Oppheim Gamle Prestegard
 • Minnesmerket "Mor si grav" på Oppheim gamle kyrkjegard (Per Sivle)
 • Gjestebok og Informasjonstave til Minnesmerket "Mor si grav" på Oppheim (Per Sivle)
 • Opphem bru - Steinkvelvingsbru frå 1780-åra (Postvegen Kongevegen Oppheim-Vinje) (Oppheimsbrua)
 • Sundsvoll bru - Steinkvelvingsbru frå 1780-åra (Postvegen Kongevegen Oppheim-Vinje) (Sundsvollbrua)
 • Sundsvoll bru - Steinkvelvingsbru frå 1780-åra (Postvegen Kongevegen Oppheim-Vinje) (Sundsvollbrua)
 • Sundsvoll bru - Steinkvelvingsbru frå 1780-åra (Postvegen Kongevegen Oppheim-Vinje) (Sundsvollbrua)

  Date: 29.07.2009

 • Høyland (Reppen)
 • Høyland Eldhus/Røykjestove på Høyland (Reppen)
 • Bergo (Hallsteinsberg) (Reppen)
 • Bergo (Hallsteinsberg) (Reppen)
 • Reppen Nesheim Oppkvitno og Lønaøynane frå Bergo (Reppen)
 • Reppen Grjotland Fletre og Hefte frå Bergo (Reppen)
 • Løyning - Utsyn frå Løyning mot Nesheim Lønaøyane Oppkvitno Nedkvitno og Løne (Reppen) (Løno)
 • Løyning - Gamle stølstomter på Løyning med Lønavatnet bak
 • Løyning - Gamle stølstomter på Løyning med Vetlavatnet Fletre og Hefte bak
 • Løyning - Gamle stølstomter på Løyning
 • Løyning - Gamle stølstomter på Løyning
 • Reppen - Utsyn mellom Løyning og Afdalsstølen mot Bergo Reppen Grjotland Vetlavatnet, Fletre og Hefte.
 • Utsyn mot Bergo sedd mellom Løyning og Afdalsstølen
 • Afdalsstølen Ytre
 • Afdal (Tvinne/Tvinde/Tvinno)
 • Afdal (Tvinne/Tvinde/Tvinno)

  Date: 28.07.2009

 • Tesdalen (Bordalen)
 • Veleslii (Bordalen)
 • Velesstølen (Bordalen)
 • Velesstølen med Jerald bak (Bordalen)
 • Velesstølen med Jerald og Veskrehorgi bak (Bordalen)
 • Velesstølen (Bordalen)
 • Velesstølen (Bordalen)
 • Velesstølen Løypestreng (Bordalen)
 • Velesstølen - Suer på beite ved Velesstølen (Husdyr Bordalen)
 • Jerald frå Velesstølen (Bordalen Gjerald)
 • Jerald frå Velesstølen (Bordalen Gjerald)
 • Jerald frå Velesstølen (Bordalen Gjerald)
 • Regnboge over Bordalen - Utsyn frå parti mellom Velesstølen og Storetoni
 • Kvitno frå parti mellom Velesstølen og Storetoni (Bordalen)
 • Veskre og Veskrehorgi frå parti mellom Velesstølen og Storetoni (Bordalen)
 • Roksbotnen og Bjørgaknausen frå parti mellom Velesstølen og Storetoni (Bordalen)
 • Storetoni med Jakthytta/Sankebua "Stolpabu" (Bordalen)
 • Storetoni med Jakthytta/Sankebua "Stolpabu" (Bordalen)
 • Storetoni - Biletparti ved Storetoni (Bordalen)
 • Storetoni - Utsyn mot Storetoni på veg mot Hermannsnuten (Bordalen)
 • Hermannsnuten frå parti ved Storetoni (Bordalen)
 • Hermannsnuten - Utsyn frå parti på Hermannsnuten mot Storetoni og Bordalen
 • Hermannsnuten 1219 moh. (Bordalen)
 • Hermannsnuten 1219 moh. - Utsyn frå Hermannsnuten mot Bordalen
 • Hermannsnuten 1219 moh. - Utsyn frå Hermannsnuten mot Storetoni og Bordalen (Bordalen)
 • Hermannsnuten 1219 moh. - Utsyn frå Hermannsnuten mot Skjemmuna Skaret og Raudskreduna (Bordalen)
 • Galtaryggen - Biletparti ved Galtaryggen mot Skaret på veg ned mot Roksbotnen (Bordalen)
 • Galtaryggen mot Roksbotnen og Bjørgaknausen (Bordalen)
 • Galtaryggen mot Roksbotnen og Bjørgaknausen (Bordalen)
 • Roksbotnen (Bordalen)
 • Roksbotnen (Bordalen)
 • Tesdalsstølen (Bordalen)

  Date: 27.07.2009

 • Evanger sedd ovanfor Væletunnelen
 • (P) Evanger sedd frå parti på Herneshorgi
 • Evanger sedd frå parti på Herneshorgi
 • Evanger sedd frå parti på Herneshorgi
 • Evanger sedd frå parti på Herneshorgi
 • Evanger sedd frå parti på Herneshorgi
 • Evanger sedd frå parti på Herneshorgi
 • Evanger samfunnshus sedd frå parti på Herneshorgi
 • Solviki (Evanger) sedd frå parti på Herneshorgi
 • Solviki (Evanger) sedd frå parti på Herneshorgi
 • Styve (Evanger) sedd frå parti på Herneshorgi
 • Styve (Evanger) sedd frå parti på Herneshorgi
 • Haugen (Evanger) sedd frå parti på Herneshorgi
 • Elgje (Evanger) sedd frå parti på Herneshorgi (Elge Elje)
 • Mugås (Evanger) sedd frå parti på Herneshorgi (Muggås)
 • (P) Hernes og Fadnes med Naustviki (Evanger) sedd frå parti på Herneshorgi (Tjørnadalen Storeviki Storevikane Evangervatnet Solviki)
 • Hernes Fadnes Naustviki (Evanger) sedd frå parti på Herneshorgi
 • Hernes Naustviki (Evanger) sedd frå parti på Herneshorgi
 • Hernes (Evanger) sedd frå parti på Herneshorgi
 • Hernes (Evanger) sedd frå parti på Herneshorgi
 • Oppdrettsanlegg i Naustvik (Evanger) sedd frå parti på Herneshorgi
 • Fadnes (Evanger) sedd frå parti på Herneshorgi
 • Nakka Hjørnevik og Evangervatnet sedd sedd frå parti på Herneshorgi (Evanger=
 • Storevikane sedd sedd frå parti på Herneshorgi (Evanger)
 • Hernesløkene Løkeknolten og Kvitafjellet (Evanger)
 • Hernesløkene - Hytte ved Hernesløkene (Sankebu/Jakthytte) (Evanger)
 • (P) Utsyn frå parti på Kvitafjellet mot Olatjørni Løkeknolten Hernesløkene og Stølseggi (Evanger)
 • Kvitafjellet 995 moh. mot Dystingen (Evanger)
 • Kvitafjellet 995 moh. mot Dystingen (Evanger)
 • Kvitafjellet 995 moh. mot Løkeknolten (Evanger)
 • (P) Utsyn frå Kvitafjellet 995 moh. mot Mykletveitveten og Gråhorgavotni (Evanger)
 • Vossedalen og Vossedalstølen (Evanger)
 • Vossedalstølen i Vossedalen (Evanger)

  Date: 26.07.2009

 • Hodnaberg Kraftstasjon (Hodnaberg Kraftverk)
 • Hodnaberg Kraftstasjon med Hamlagrøvatnet bak (Røyrgate Hodnaberg Kraftverk)
 • Røyrgata til Hodnaberg Kraftverk (Hodnaberg Kraftstasjon)
 • Røyrgata til Hodnaberg Kraftverk med Hamlagrøvatnet bak (Hodnaberg Kraftstasjon)
 • (P) Hamlagrøvatnet og Hodnaberg frå toppen av røyrgata til Hodnaberg Kraftverk (Hodnaberg Kraftverk)
 • Hamlagrøvatnet og Hodnaberg frå toppen av røyrgata til Hodnaberg Kraftverk (Hodnaberg Kraftverk)
 • Hodnaberg frå toppen av røyrgata til Hodnaberg Kraftverk (Hodnaberg Kraftstasjon)
 • Hodnaberg frå toppen av røyrgata til Hodnaberg Kraftverk (Hodnaberg Kraftstasjon)
 • Torfinnsheim med demninga til Torfinnsvatnet og Kulsafjøra bak
 • Torfinnsheim med demninga til Torfinnsvatnet og Kulsafjøra bak
 • Torfinnsheim
 • Torfinnsheim
 • Torfinnsvatnet mot Kulsafjøra
 • Torfinnsvatnet - På demninga til Torfinnsvatnet
 • Torfinnsvatnet - På demninga til Torfinnsvatnet
 • Torfinnsvatnet - På demninga til Torfinnsvatnet mot Torfinnsheim
 • Torfinnsvatnet - På demninga til Torfinnsvatnet
 • P) Torfinnsvatnet frå Kulsafjøra (Gråsida)
 • Torfinnsvatnet - Utsyn over Torfinnsvatnet mot Blindtarmen og Kaldenuten (Gråsida)
 • Slåtebakkatjørni frå parti på Slåttebakkahorgi (Sankebu/Jakthytte på Gråsida)
 • Sankebu ved Slåtebakkatjørni sedd frå parti på Slåttebakkahorgi (Sankebu/Jakthytte på Gråsida)
 • Minnesmerke på Gråsida ved Slåttebakkatjørni over Karl Bernhard Bø Sverre Bygd Kåre Stalheim og Godskalk Songve som omkom 7 September 1950
 • Minnesmerke på Gråsida ved Slåttebakkatjørni over Karl Bernhard Bø Sverre Bygd Kåre Stalheim og Godskalk Songve som omkom 7 September 1950
 • Minnesmerke på Gråsida ved Slåttebakkatjørni over Karl Bernhard Bø Sverre Bygd Kåre Stalheim og Godskalk Songve som omkom 7 September 1950
 • Timaglaset (Gråsida)
 • Timaglaset (Gråsida)
 • Gråsidetoppen 1307 moh. mot Voss (Gråsida)
 • Voss sedd ovanfor Hovden
 • Kyr med kalv på beite ved Florshaugen (Husdyr Fauna)
 • Kyr med kalv på beite ved Florshaugen (Husdyr Fauna)
 • Kyr og kalvar på beite ved Florshaugen(Husdyr Fauna)

  Date: 25.07.2009

 • Skjervheim (Myrkdalen)
 • Skjervheimsstølen med Myrkdalen bak
 • Skjervheimsstølen med Myrkdalen bak
 • Myrkdalen sedd ovanfor Skjervheimsstølen
 • Myrkdalen sedd ovanfor Skjervheimsstølen
 • Murane (Torvedalen Myrkdalen)
 • Torvedalen - Biletparti i Torvedalen
 • Torvedalen - Biletparti i Torvedalen
 • Torvedalselvi i Torvedalen
 • Torvedalselvi i Torvedalen - Bru over Torvedalselvi
 • Torvedalselvi mot Torvedalen og Hyttene til Voss Utferdslag
 • Torvedalen og Torvedalstjørni med Hyttene til Voss Utferdslag
 • Torvedalen og Torvedalstjørni med Hyttene til Voss Utferdslag
 • Torvedalen og Torvedalstjørni med Hyttene til Voss Utferdslag
 • Torvedalen med Hyttene til Voss Utferdslag

  Date: 24.07.2009

 • Fenno Nedre (Mønshaugen)
 • Hildestveiti (Mønshaugen)
 • Fennastølane frå Raudhovden (Mønshaugen)
 • Fennastølane frå Raudhovden (Mønshaugen)
 • Fennastølane frå Raudhovden (Mønshaugen)
 • Hildestveiti frå Raudhovden (Mønshaugen)
 • Sauer på Raudhovden med Skamdalshorgi bak (Mønshaugen)
 • Bulko og Skamdalshorgi sedd frå Raudhovden (Mønshaugen)
 • Kyr på beite mellom Raudhovden og Fennanuten (Mønshaugen)
 • Fennanuten 854 moh. mot Monsvatnet Dalsmoen og Istadmyrane (Mønshaugen)
 • Fennanuten 854 moh. mot Øvre Vassenden og Granvinsvatnet (Mønshaugen)
 • Fennanuten mot Øvre Fenno Hildestveiti Monsvatnet Dalsmoen og Istadmyrane (Mønshaugen)
 • Fennanuten mot Øvre Fenno og Hildestveiti (Mønshaugen)
 • Fennanuten mot Øvre Fenno (Mønshaugen)
 • Fennanuten mot Øvre Fenno (Mønshaugen)
 • Fennanuten mot Øvre Fenno (Mønshaugen)
 • Fennanuten mot Hyttefeltet på Øvre Fenno med Flatlandsmo Camping og Monsvatnet bak(Mønshaugen)
 • Håtveiti frå Fennanuten (Mønshaugen)

  Date: 23.07.2009

 • På tur gjennom dei gamle Hardangerbane tunellane i Skjervet
 • På tur gjennom dei gamle Hardangerbane tunellane i Skjervet
 • På tur gjennom dei gamle Hardangerbane tunellane i Skjervet
 • Mineringshull i Skjervet frå utsida - På tur gjennom dei gamle Hardangerbane tunellane i Skjervet
 • Skjervet frå mineringshullet i den nedste tunellen - På tur gjennom dei gamle Hardangerbane tunellane i Skjervet
 • Skjervet frå mineringshullet i den nedste tunellen - På tur gjennom dei gamle Hardangerbane tunellane i Skjervet
 • Klyve sedd utanfor mineringshullet i den nedste tunellen - På tur gjennom dei gamle Hardangerbane tunellane i Skjervet
 • Munning i den nedste tunellen er uvanlig stor sprengt for å stoppe fiende på frammarsj - På tur gjennom dei gamle Hardangerbane tunellane i Skjervet
 • Biletparti frå munning i den nedste tunellen - På tur gjennom dei gamle Hardangerbane tunellane i Skjervet
 • Vandring på gamle Hardangerbane trasen nedanfor den nedste tunellen på veg mot stølsvegen til Njuk - På tur gjennom dei gamle Hardangerbane tunellane i Skjervet
 • Her forlet eg trasen til Hardangerbana og tek fatt på stølsvegen til Njuk - På tur gjennom dei gamle Hardangerbane tunellane i Skjervet
 • Spildo sedd frå Vetlenos (På veg mot Njuk) (Granvin)
 • Spildo sedd frå Vetlenos (På veg ned frå Njuk) (Granvin)
 • Njuk med Kollskår og Skår bak på biletet (Granvin)
 • Njuk med Skår bak på biletet (Granvin)
 • Øvre Vassenden frå Liaberget (Seim Granvinsvatnet Granvin)
 • (P) Øvre Vassenden frå Liaberget (Spildo Haugen Såkvitne Seim Granvinsvatnet)
 • Jørdre (Jøre) frå Liaberget (Granvin)
 • Kollskår frå Liaberget (Granvin)
 • Skår frå Liaberget (Granvin)
 • Spildo frå Liaberget (Granvin)
 • Spildo frå Liaberget (Granvin)
 • Haugen og Såkvitne frå Liaberget (Granvin)
 • Seim frå Liaberget (Granvin)
 • Øvre Vassenden (Seim) frå Liaberget (Granvin)

  Date: 22.07.2009

 • Urland gard (Urdland Raundalen)
 • Lindberg gard (Raundalen)
 • Lindbergsstølen med Lønahorgi bak (Raundalen)
 • Lindbergsstølen (Raundalen)
 • Lindbergsstølen (Raundalen)
 • Lindbergsstølen (Raundalen)
 • Lindbergsstølen (Raundalen)
 • Urdland frå parti ved Lindbergsstølen (Raundalen)
 • Liaset (Raundalen)
 • Liaset (Raundalen)
 • Liaset (Raundalen)
 • Liaset (Raundalen)
 • Kolve frå Lindbergsstølen (Raundalen Kolvidi Kolvo)
 • (P) Kolve Bø og Li frå Lindbergsstølen (Raundalen Kolvidi Kolvo)
 • Li Øvre og Li Nedre frå Lindbergsstølen (Raundalen Øvre Li og Nedre Li)
 • Nedre Li og Øyafloten frå Lindbergsstølen (Raundalen Li Nedre og Øyaflaten)
 • Myselidi (Raundalen)
 • Myselidi (Raundalen)
 • Myselidi (Raundalen)
 • Myselidi (Raundalen)
 • Mæringastølen (Raundalen Nye Meringastølen)
 • Mæringastølen (Raundalen Nye Meringastølen)
 • Mæringastølen (Raundalen Nye Meringastølen)
 • Mæringastølen (Raundalen Nye Meringastølen)
 • Gretteggi - Utsyn frå parti på Gretteggi mot Urdland
 • Gretteggi - Utsyn frå parti på Gretteggi mot Urdland
 • Jusdalen - Stølstomter i Jusdalen (Jussdalstølen Raundalen)
 • Jusdalen - Stølstomter i Jusdalen (Jussdalstølen Raundalen)
 • Jusdalen - Stølstomter i Jusdalen (Jussdalstølen Raundalen)

  Date: 21.07.2009

 • (P) Skulestadmo frå Klepp (Lønavatnet Borstrondi Melsvatnet Lundarvatnet Bavallen Hanguren)
 • Lønavatnet og Borstrondi frå Klepp
 • Saue og Saue Camping frå Klepp
 • Borstrondi og Kvitheim frå Klepp
 • Een og Eensmidja frå Klepp
 • Flatekvål frå Klepp
 • Skulestadmo frå Klepp (Kvitheim Melsvatnet Lundarvatnet Bordalen Bavallen Hanguren)
 • Flatekvål (Flatekvålhaugen) frå Klepp
 • Flatekvål Gjerdskvål (Gjerdskvålhaugen) Melsvatnet frå Klepp
 • Skulestadmo frå Klepp (Skulestad Skule Biltunet Voss Bilskadesenteret Voss Coop Extra Nedkvitnesvegen Båtskotstræet Kunstgrasbane Krøllgrasbane)
 • Koglehaugen (Motræet) og Voss Jordbruksskule frå Klepp
 • Bavallen frå Klepp
 • Idasblåvinge (Plebeius idas) på Klepp (Fauna)
 • Idasblåvinge (Plebeius idas) på Klepp (Fauna)
 • Idasblåvinge (Plebeius idas) på Klepp (Fauna)
 • Multe (molte) (Rubus chamaemorus) på Klepp (Flora)
 • Multe (molte) (Rubus chamaemorus) på Klepp (Flora)
 • Krekling (Empetrum nigrum) på Klepp (Flora)
 • Blåbær (Vaccinium myrtillus) på Klepp (Flora)
 • Blåbær (Vaccinium myrtillus) på Klepp (Flora)
 • Flora under Klepp (Flora)
 • Gullbasse (Cetonia aurata) (Fauna)
 • Gullbasse (Cetonia aurata) (Fauna)
 • Gullbasse (Cetonia aurata) (Fauna)

  Date: 20.07.2009

 • Havås (Granvin)
 • Steinsethorgi 796 moh. mot Granvinsfjorden og Hardangerfjorden
 • Steinsethorgi 796 moh. mot Granvin
 • Steinsete med Granvin bak til venstre
 • Steinsete (Granvin)
 • Steinsete (Granvin)
 • Steinsete (Granvin)
 • Steinsete (Granvin)
 • Steinsete (Granvin)
 • Granvin frå Vasagili (ved Steinsete)
 • Granvin frå Vasagili (ved Steinsete)
 • Liarype i Vasagili (ved Steinsete) (Fauna)
 • Granvin sentrum frå Vasagili (ved Steinsete)
 • Granvin sagbruk frå Vasagili (ved Steinsete)
 • Ystås (Granvin)
 • Ystås (Hest Husdyr) (Granvin)
 • Medås (Geranvin)
 • Medås (Geranvin)
 • Hvit Nøkkerose (Nymphaea alba) (Kvit nøkkerose Vasslilje Vannlilje) Flora ved Monsvatnet (Mønshaugen)
 • Hvit Nøkkerose (Nymphaea alba) (Kvit nøkkerose Vasslilje Vannlilje) Flora ved Monsvatnet (Mønshaugen)
 • Hvit Nøkkerose (Nymphaea alba) (Kvit nøkkerose Vasslilje Vannlilje) Flora ved Monsvatnet (Mønshaugen)
 • Hvit Nøkkerose (Nymphaea alba) (Kvit nøkkerose Vasslilje Vannlilje) Flora ved Monsvatnet (Mønshaugen)

  Date: 19.07.2009

 • Voss frå Voss Vandrarheim
 • Rapssommerfugl (Pieris napi) (Fauna)
 • Rapssommerfugl (Pieris napi) (Fauna)
 • Humle på Kvitbladtistel (Cirsium helenioides) (Fauna/Flora)
 • Blomsterflue (Syrphidae) på Kvitbladtistel (Cirsium helenioides) (Fauna/Flora)
 • Revebjelle (Digitalis purpurea) (Flora)
 • Revebjelle (Digitalis purpurea) (Flora)
 • Lupiner (Lupinus) (Flora)
 • Lupiner (Lupinus) (Flora)
 • Kyr på beite i Bavallen (Husdyr Fauna)
 • Skulestadmo Voss Jordbruksskule Gjerdebu dagavdeling og Gjerde Barnehage frå Ekstremstien (Hanguren)
 • Ringheim Indre og Ringheim Vetle frå Ekstremstien (Hanguren)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Kulturhuset (Kulturhuistomta) og Voss Stasjon frå Mølsterberget
 • Mølstertunet frå Mølsterberget (Voss)
 • Voss sentrum frå Mølsterbergrt
 • Sivlevegen Ringheimsvegen Lundarvegen og Teigabrekko frå Mølsterberget
 • Sjukehusvegen Rognsbakken Ringheimsvegen og Lundarvegen frå Mølsterberget
 • Haugamoen frå Mølsterberget (AMFI Bordalsvegen Aad Gjellesgate Industrigata Svingen Tverrvegen Blomvegen Nyresbaret)
 • Haugamoen frå Mølsterberget (Bordalsvegen Gamlr Bordalsvegen Svingen Tverrvegen Blomvegen Flaten Nyresbaret Haugo Groadalen)

  Date: 18.07.2009

 • Oppheimsvatnet - Blikkstille på Oppheimsvatnet i dag (Båt på Oppheimsvatnet)
 • Gudvangen Ramsøy og Nærøydalen
 • Ramsøy i Gudvangen
 • Gudvangen (Vikingmarknad i Gudvangen)
 • Gudvangen (Vikingmarknad i Gudvangen)
 • Vikingmarknad i Gudvangen
 • Gudvangen - Småbåthamn i Gudvangen (Nærøyfjorden)
 • Gudvangen Fjordtell

 • INDEX - Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009
 • Vikingmarknad i Gudvangen 2009

  Date: 17.07.2009

 • Granvinsvatnet mot Nesheim og Øvre Vassenden (Granvin)
 • Granvinsvatnet mot Horganipen og Nesheimsfjellet (Høgahorgi) (Granvin)
 • Folkedal frå Hamre med Skamdalshorgi bak (Granvin)
 • Hamre Granvinsfjorden og Hardangerfjorden sedd mellom Hamre og Seljesete (Granvin)
 • Hamre Granvinsfjorden og Hardangerfjorden sedd mellom Hamre og Seljesete (Granvin)
 • Hamre sedd mellom Hamre og Seljesete (Granvin)
 • Seljesete (Stølar ovanfor Hamre) (Granvin)
 • Hamre og Folkedal (sedd mellom Seljesete og Nuten) (Granvin)
 • Nutebu på Nuten (Nutestølen) (Granvin)
 • Nutebu på Nuten med Skamdalshorgi bak (Ved Nutestølen) (Granvin)
 • Nuten (Løypestreng) mot Folkedal med Skamdalshorgi bak (Nutestølen) (Granvin)
 • Nuten (Løypestreng) mot Folkedal med Skamdalshorgi bak (Nutestølen) (Granvin)
 • Nuten mot Folkedal med Skamdalshorgi bak (Nutestølen) (Granvin)
 • (P) Nuten mot Hardangerfjorden Granvinsfjorden og Folkedal (Nutestølen) (Granvin)
 • Nuten mot Granvinsfjorden og Folkedal (Nutestølen) (Granvin)
 • Hamre frå Nuten (Nutestølen) (Granvin)
 • Hamre frå Nuten (Nutestølen) (Granvin)
 • Hamre frå Nuten (Nutestølen) (Granvin)
 • Nutestølen - Gamle murar etter Nutestølen med Nutebu bak (Granvin)
 • Nutestølen - Gamle murar etter Nutestølen med Nutebu bak (Granvin)
 • Nutestølen mot Nutebu og Folkedal (Granvin) (Granvin)
 • Nuten og Folkedal frå parti på Oksen (Granvin)
 • Nuten Granvinsfjorden og Folkedal frå parti på Oksen (Granvin)
 • Hardangerfjorden frå Oksen med Sau og lamb på tur til fjells (Granvin) (Husdyr Fauna)
 • Oksen 1241 moh. med Granvinsvatnet bak (Granvin)
 • Eidfjorden - Utsyn frå Oksen (Veten) mot Eidfjorden (Granvin/Ullensvang)
 • Eidfjorden - Utsyn frå Veten (Oksen) mot Eidfjorden (Granvin/Ullensvang)
 • (P) Eidfjorden Utsyn frå Veten (Oksen) mot Ingebjørgfjellet, Midtfjell, Eidfjorden Bunuten, Tveismenuten Storeflåtten og Lutranuten (Granvin/Ullensvang)
 • Sørfjorden - Utsyn frå Veten (Oksen) Eidfjorden Kinsarvik Sørfjorden og Utnefjorden (Granvin/Ullensvang)

  Date: 16.07.2009

 • Palmafossen og Li frå Rykke
 • Palmafossen frå Rykke
 • Voss trafikkstasjon med Rene Kinne Takla og Auro (Palmafossen)
 • Voss frå Rykke med Gråsida bak i skodde

 • Tiriltunge (Lotus corniculatus) (Flora)
 • Blåklokke (Campanula rotundifolia) (Flora)
 • Humlebiller (båndtordivel/penselbille) på Kvitbladtistel (Cirsium helenioides) (Flora/Fauna)
 • Humlebiller (båndtordivel/penselbille) på Kvitbladtistel (Cirsium helenioides) (Flora/Fauna)
 • Humlebiller (båndtordivel/penselbille) på Kvitbladtistel (Cirsium helenioides) (Flora/Fauna)
 • Humlebiller (båndtordivel/penselbille) på Kvitbladtistel (Cirsium helenioides) (Flora/Fauna)
 • Humle på Kvitbladtistel (Cirsium helenioides) (Flora/Fauna)
 • Humle på Kvitbladtistel (Cirsium helenioides) (Flora/Fauna)
 • Humle på Kvitbladtistel (Cirsium helenioides) (Flora/Fauna)
 • Humle på Kvitbladtistel (Cirsium helenioides) (Flora/Fauna)
 • Bærtege (Dolycoris baccarum) på Kvitbladtistel (Cirsium helenioides) (Flora/Fauna)
 • Bærtege (Dolycoris baccarum) på Kvitbladtistel (Cirsium helenioides) (Flora/Fauna)
 • Bærtege (Dolycoris baccarum) på Kvitbladtistel (Cirsium helenioides) (Flora/Fauna)
 • Bærtege (Dolycoris baccarum) på Kvitbladtistel (Cirsium helenioides) (Flora/Fauna)
 • Bærtege (Dolycoris baccarum) på Kvitbladtistel (Cirsium helenioides) (Flora/Fauna)
 • Bærtege (Dolycoris baccarum) på Kvitbladtistel (Cirsium helenioides) (Flora/Fauna)
 • Bærtege (Dolycoris baccarum) på Kvitbladtistel (Cirsium helenioides) (Flora/Fauna)
 • Humle på Kvitbladtistel (Cirsium helenioides) (Flora/Fauna)
 • Larve på Kvitbladtistel (Cirsium helenioides) (Flora/Fauna)

  Date: 15.07.2009

 • (P) Voss frå Bordalen
 • Kulturhuset/tomta - Utsyn mot Fleisher's Hotel Kulturhustomta Voss Stasjon (Jernbanestasjon) frå Bordalen
 • Mølstertunet - Utsyn mot Mølstertunet frå Bordalen
 • Palmafossen med Gjerdåker og Rykke frå Li
 • Tjukkebygdi - Utsyn mot Rykke og Endeve med Lokaltog på veg mot Voss (69-sett) (Palmafossen)
 • Tjukkebygdi - Utsyn mot Bø og Melve frå Li (Palmafossen)
 • Tjukkebygdi - Utsyn mot Tøn frå Auro (Palmafossen)
 • Hingst på Li (Hest Husdyr Fauna Lid)

  Date: 14.07.2009

 • (P) Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Marihøne (Coccinella septempunctata) (Fauna)
 • Marihøne (Coccinella septempunctata) (Fauna)
 • Uttrågata frå Langebrua (Voss)
 • Veka - Utsyn frå Bulken frå Veka
 • Dyrvedalen - Utsyn mot Dolve og Gjerstad
 • Dyrvedalen - Utsyn frå Dolve mot Røthe
 • Indisk påfugl (Pavo cristatus) ved Lunde (Bulken)
 • (P) Utsyn frå Grimastad mot Vangsvatnet (Bulken)
 • Mosafinn - Utsyn frå Mosafinn mot Bulken (Mossafinn Mosefinn Mossefinn)
 • Dyrvedalen frå Dagestad (Bulken-Voss)
 • Stølar på Upsete med Gangdøla bak (Uppsete)
 • Upsete - På veg mot den 5311m lange Gravhalstunnelen frå Upsete med Sykkeltoget (Uppsete)

  Date: 13.07.2009

 • Rong med Haugamoen og Karaldenuten bak
 • Allmenningane Nedre
 • Allmenningane Øvre
 • Krossaset (Krosset)
 • Krossaset (Krosset)
 • Krossen på Krossaset med Skamdalshorgi bak (Krosset)

 • Sirkelsaga til Ola Arnfinsen i Kvanngjelet (Kraftverk og sag ute på stølen Krossaset)
 • Sirkelsaga til Ola Arnfinsen i Kvanngjelet (Kraftverk og sag ute på stølen Krossaset)
 • Sirkelsaga til Ola Arnfinsen i Kvanngjelet (Kraftverk og sag ute på stølen Krossaset)
 • Sirkelsaga til Ola Arnfinsen i Kvanngjelet (Kraftverk og sag ute på stølen Krossaset)
 • Sirkelsaga til Ola Arnfinsen i Kvanngjelet (Kraftverk og sag ute på stølen Krossaset)
 • Sirkelsaga til Ola Arnfinsen i Kvanngjelet (Kraftverk og sag ute på stølen Krossaset)
 • Sirkelsaga til Ola Arnfinsen i Kvanngjelet (Kraftverk og sag ute på stølen Krossaset)
 • Sirkelsaga til Ola Arnfinsen i Kvanngjelet (Kraftverk og sag ute på stølen Krossaset)
 • Sirkelsaga til Ola Arnfinsen i Kvanngjelet (Kraftverk og sag ute på stølen Krossaset)
 • Sirkelsaga til Ola Arnfinsen i Kvanngjelet (Kraftverk og sag ute på stølen Krossaset)
 • Sirkelsaga til Ola Arnfinsen i Kvanngjelet (Kraftverk og sag ute på stølen Krossaset)
 • Sirkelsaga til Ola Arnfinsen i Kvanngjelet (Kraftverk og sag ute på stølen Krossaset)
 • Sirkelsaga til Ola Arnfinsen i Kvanngjelet (Kraftverk og sag ute på stølen Krossaset)
 • Sirkelsaga til Ola Arnfinsen i Kvanngjelet (Kraftverk og sag ute på stølen Krossaset)

  Date: 12.07.2009

 • Nærøydalen med dagens mål Solbjørgo oppe på biletet (Solbjørgane)
 • Nærøydalen - På veg opp mot Solbjørgo finn me dette motivet (Nærøydalen Solbjørgane)
 • Nærøydalen - På veg oppover mot Solbjørgo her på ei berghylle i fjellet (Solbjørgane)
 • Nærøydalen - Vegen mot Solbjørgo vert bratt så her er det godt å ha noko å halda seg i (Solbjørgane)
 • Nærøydalen - Oppe på ei hylle i fjellet på veg mot Solbjørgo finnest det gamle feste med streng å halde seg i for her er det langt å falle om ein skulle vera uheldig å fara utfor (Solbjørgane)
 • Nærøydalen - Oppe på ei fjellhylle på veg mot Solbjørgo, det gjeld å vera stødig på beina, for det er langt ned om ein skulle vera uheldig å fara utfor (Solbjørgane)
 • Nærøydalen - På ei fjellhylle på veg mot Solbjørgo med Nærøydalen lenger nede (Solbjørgane)
 • Nærøydalen - Utsyn mot Nærøydalen og Jordalsnuten frå ei fjellhylle på veg mot Solbjørgo (Solbjørgane)
 • Solbjørgo - Gamle murar etter Solbjørgo (Solbjørgane Nærøydalen)
 • Solbjørgo - Gamle murar etter Solbjørgo (Solbjørgane Nærøydalen)
 • Solbjørgo - Gamle murar etter Solbjørgo (Solbjørgane Nærøydalen)
 • Solbjørgo - Gamle murar etter Solbjørgo (Solbjørgane Nærøydalen)
 • Solbjørgo - Gamle murar etter Solbjørgo med Nærøydalen og Jordalsnuten bak (Solbjørgane)
 • Solbjørgo - Slipesteinen vitnar om farne tider (Solbjørgane Nærøydalen)
 • Solbjørgo - Utsyn frå Solbjørgo mot Nærøydalen og Jordalsnuten (Solbjørgane)
 • Solbjørgo før og no (gamalt bilete frå ca. 1870) (Solbjørgane Nærøydalen)
 • Nærøydalen med Skjerpi frå Solbjørgo 660 moh. (Skjerping Solbjørgane)
 • Skjerpi frå Solbjørgo 660 moh. (Nærøydalen Skjerping Solbjørgane)
 • Skjerpi frå Solbjørgo 660 moh. (Nærøydalen Skjerping Solbjørgane)
 • Skjerpi frå Solbjørgo 660 moh. (Nærøydalen Skjerping Solbjørgane)
 • Skjerpi frå Solbjørgo 660 moh. (Nærøydalen Skjerping Solbjørgane)
 • Skjerpi frå Solbjørgo 660 moh. (Nærøydalen Skjerping Solbjørgane)
 • Nærøydalen frå Solbjørgo 660 moh. (Solbjørgane)
 • Nærøydalen - Industribygg frå Solbjørgo 660 moh. (Nærøydalen Solbjørgane)

 • Gudvangen - Nærøydalselvi renn ut i Nærøyfjorden
 • Nærøyfjorden frå Gudvangen
 • Vikingar i Gudvangen
 • Vikingar i Gudvangen

  Date: 11.07.2009

 • (P) Skulestadmo frå Øvsthus

 • (P) Myrkdalen frå Skjervheim
 • Skjervheim mot Flisram og Bygd (Myrkdalen)
 • Skjervheim (Myrkdalen)
 • Skjervheim (Myrkdalen)

 • Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalen
 • Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalen
 • Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalen
 • Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalen
 • Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalen
 • Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalen
 • Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalen
 • Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalen
 • Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalen
 • Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalen
 • Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalen
 • Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalen
 • Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalen
 • Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalen
 • Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalen
 • Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalen
 • Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalen - Maleriutstilling med Ingeborg Backer
 • Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalen - Maleriutstilling av Ingeborg Backer

 • Fotogruppa i Vossestrand Sogelag - Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalenr
 • Fotogruppa i Vossestrand Sogelag - Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalenr
 • Fotogruppa i Vossestrand Sogelag - Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalenr
 • Fotogruppa i Vossestrand Sogelag - Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalenr
 • Fotogruppa i Vossestrand Sogelag - Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalenr
 • Fotogruppa i Vossestrand Sogelag - Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalenr
 • Fotogruppa i Vossestrand Sogelag - Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalenr (Birger Hylland og Selland)
 • Fotogruppa i Vossestrand Sogelag - Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalenr
 • Fotogruppa i Vossestrand Sogelag - Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalenr
 • Fotogruppa i Vossestrand Sogelag - Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalenr (Gudmund Selland)
 • Fotogruppa i Vossestrand Sogelag - Myrkdalsdagen - Biletglimt frå Myrkdalsdagen 2009 - Marknadsdag i Myrkdalenr (Birger Hylland og Bjørg Ulvund)

 • Myrkdalen Elektrisitetsverk - Restane etter gamle Myrkdalen Elektrisitetsverk i Myrkdalselvi
 • Myrkdalen Elektrisitetsverk - Restane etter gamle Myrkdalen Elektrisitetsverk i Myrkdalselvi
 • Myrkdalen Elektrisitetsverk - Restane etter gamle Myrkdalen Elektrisitetsverk i Myrkdalselvi
 • Myrkdalen Elektrisitetsverk - Restane etter gamle Myrkdalen Elektrisitetsverk i Myrkdalselvi
 • Myrkdalen Elektrisitetsverk - Restane etter gamle Myrkdalen Elektrisitetsverk i Myrkdalselvi
 • Myrkdalen Elektrisitetsverk - Restane etter gamle Myrkdalen Elektrisitetsverk i Myrkdalselvi
 • Myrkdalen Elektrisitetsverk - Restane etter gamle Myrkdalen Elektrisitetsverk i Myrkdalselvi

 • Myrkdalen frå Nolten (Myrkdalen)
 • Bystøl frå Nolten (Myrkdalen)
 • Helgeland frå Nolten (Myrkdalen)
 • Helgeland Myrland Overland Vetla Hirth og Stora Hirth frå Nolten (Myrkdalen)
 • Bygardslii frå Nolten (Voss Fjellandsby Vossestrand Hotel Bygardslia) (Myrkdalen)
 • Vossestrand Hotel & Appartement frå Nolten (Myrkdalen)
 • Årmot Årmotslia Helgatun Storebotn Flåberget Bygdastølen frå Nolten (Myrkdalen)
 • Årmot frå Nolten (Myrkdalen)
 • Helgatun frå Nolten (Myrkdalen)
 • Svoleset med Vetlebotn og Finnbufjellet bak (Myrkdalen)
 • Svoleset - Sauer på beite (Myrkdalen)

  Date: 10.07.2009

 • (P) Voss frå Bordalen
 • Flyane - Utsyn frå Flyane mot Voss
 • Flyane - Utsyn frå Flyane mot Voss
 • Flyane Bulken og Dyrvedalen sedd ovanfor Flyane på veg mot Gråsida
 • Flyane og Dyrvedalen sedd ovanfor Flyane på veg mot Gråsida
 • Flyane sedd på veg mot Gråsida
 • Øyane sedd på veg mot Gråsida
 • Godeplasseggi - Biletparti ved Godeplasseggi (Gråsida)
 • Tjørnatjørni (Tjørnahorgi Gråsida)
 • Tjørnahorgi 1047 moh. (Gråsida)
 • Tjørnahorgi - Biletparti ved Tjørnahorgi (Gråsida)
 • Øyane Dyrvedalen og Voss sedd ovanfor Øyane (Gråsida)
 • Øyane Stølar (Oppunder Gråsida)
 • Øyane mot Voss (Oppunder Gråsida)
 • Multer (Molter) (Rubus chamaemorus) ved Øyane (Flora)
 • Hassel (Corylus avellana) ovanfor Nesthus (Hasselnøtter Flora)

  Date: 09.07.2009

 • Flåmsbana på veg oppover i Pinnelia (Flåmsdalen)
 • Kjosfossen renn ut frå Reinungavatnet (Gangbru over Reinungavatnet)
 • Kjosfossen nedanfor Reinungavatnet (Med gangbru over Reinungavatnet)
 • Kjosfossen - Flåmsbana på veg inn til Kjosfossen (Kjosfossen Kraftstasjon)
 • Kjosfossen - Turistar på veg ut for å sjå på Huldrene og Kjosfossen
 • Kjosfossen - Turistar på på Kjosfossen (Flåmsbana)
 • Kjosfossen renn i strie straumar sedd frå toppen
 • Kjosfossen renn i strie straumar sedd frå toppen
 • Flåmsbana ved Reinunga
 • Rallarvegen - Sykklistar på veg mellom Vatnahalsen og Myrdal med Myrhallen og Leite bak
 • Rallarvegen - Sykklistar på veg mellom Vatnahalsen og Myrdal med Flåmsdalen bak
 • Kårdal frå Rallavegen ved Vatnahalsen utsiktspunkt (Flåmsdalen)
 • Rallarvegen - Sykklist på Rallarvegen ved Vatnahalsen
 • Myrdalssvingane - Sykklist på veg nedover Myrdalssvingane (Rallarvegen)
 • Myrdalssvingane - Sykklist på veg nedover Myrdalssvingane (Rallarvegen)
 • Geitrams (Epilobium angustifolium) (Flora)
 • Flåmsbana på veg nedover i Pinnelia på ei lita berghylle (Flåmsdalen)

  Date: 08.07.2009

 • (P) Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Humle på Kvitbladtistel (Cirsium helenioides)(Flora/Fauna)
 • Klyve Øvre (118/1) (Øvre Kløve Øvre Klyve)
 • Kyte Øvre (Øvre Kyte)
 • Norheim Nedre og Øvre Kyte (Nedre Kyte)
 • Humlebille (båndtordivel / penselbille) (Trichius fasciatus) på Prestekrage (Leucanthemum vulgare) (Fauna/Flora)
 • Trebukk (Fam. Cerambycidae) på Blåknapp (Succisa pratensis) (Fauna/Flora)

  Date: 07.07.2009

 • Draugsvoll's private Elektrisitetsverk i Strandaelvi ved Rossaneset (Vinje Vossestrand)
 • Draugsvoll's private Elektrisitetsverk i Strandaelvi ved Rossaneset (Vinje Vossestrand)
 • Draugsvoll's private Elektrisitetsverk i Strandaelvi ved Rossaneset (Vinje Vossestrand)
 • Draugsvoll's private Elektrisitetsverk i Strandaelvi ved Rossaneset (Vinje Vossestrand)
 • Draugsvoll's private Elektrisitetsverk i Strandaelvi ved Rossaneset (Vinje Vossestrand)
 • Draugsvoll's private Elektrisitetsverk i Strandaelvi ved Rossaneset (Vinje Vossestrand)
 • Draugsvoll's private Elektrisitetsverk i Strandaelvi ved Rossaneset (Vinje Vossestrand)
 • Draugsvoll's private Elektrisitetsverk i Strandaelvi ved Rossaneset (Vinje Vossestrand)
 • Draugsvoll's private Elektrisitetsverk i Strandaelvi ved Rossaneset (Vinje Vossestrand)
 • Draugsvoll's private Elektrisitetsverk i Strandaelvi ved Rossaneset (Vinje Vossestrand)
 • Draugsvoll's private Elektrisitetsverk i Strandaelvi ved Rossaneset (Vinje Vossestrand)
 • Draugsvoll's private Elektrisitetsverk i Strandaelvi ved Rossaneset (Vinje Vossestrand)

 • Gamle Vinjatunet (Gamla Vinjatunet) (Vinje)
 • Gamle Vinjatunet (Gamla Vinjatunet) (Vinje)
 • Litletun Lilletun (Vinje)
 • Vinje Øvre (Vinje)
 • Vinje (Gnr. 4, bnr. 3) (Vinje)
 • Vinje med Vinje Hotel og Vinje Kyrkje (Vinje)
 • Vinje med Vinje Hotel (Vinje)
 • Vinje bustadfelt (Vinje)
 • Vinje (Vinje)
 • Vinje (Vinje)
 • Brileset (Vinje)
 • Brileset (Vinje)
 • Brileset (Vinje)
 • Brileset - Fjøskrakken på Brileset (Vinje)
 • Brileset - Rottefella heng trygt oppunder taket på Brileset (Vinje)

  Date: 06.07.2009

 • Luren (Fjellheim) - Utsyn frå Luren mot Mestad (Teigdalen Evanger)
 • Luren (Fjellheim) (Teigdalen Evanger)
 • Mestad frå Luren (Teigdalen Evanger)
 • Luren (Fjellgard 382 moh.) (Teigdalen Evanger)
 • Luren (Fjellgard 382 moh.) (Teigdalen Evanger)
 • Luren (Fjellgard 382 moh.) (Teigdalen Evanger)
 • To sedd frå Luren (Teigdalen Evanger)
 • Lurastølen - På træet til Lurastølen (Teigdalen Evanger)
 • Lurastølen - Gamle murar etter Lurastølen (Teigdalen Evanger)
 • Lurastølen - Gamle murar etter Lurastølen (Teigdalen Evanger)
 • Tostølen med Njuken og Svartenipa bak (Teigdalen Evanger)
 • Tostølen (Teigdalen Evanger)
 • Tostølen (Teigdalen Evanger)
 • Brekkhus - Utsyn frå parti på Nipa mot Teiglandslii og Brekkhus (Teigdalen Evanger)
 • Teiglandslii - Utsyn frå parti på Nipa mot Teiglandslii (Teigdalen Evanger)
 • Langelandsstølen - Utsyn frå parti på Nipa mot Langelandsstølen (Teigdalen Evanger)
 • Brekkhus og Århus - Utsyn frå parti på Nipa mot Brekkhus og Århus (Nesheimsfjelet Njuken Svartenipa) (Teigdalen Evanger)
 • (P) Utsyn frå parti på Nipa mot Brekkhus og Århus (Teigdalen Evanger)
 • Flathaugen (Gamal Husmannsplass på To) (Flathaugane) (Teigdalen Evanger)
 • Flathaugen (Gamal Husmannsplass på To) (Flathaugane) (Teigdalen Evanger)
 • To (Fjellgard 340 moh.) (Tho) (Teigdalen Evanger)
 • To (Fjellgard 340 moh.) (Tho) (Teigdalen Evanger)
 • To (Fjellgard 340 moh.) (Tho) (Teigdalen Evanger)
 • To (Fjellgard 340 moh.) (Tho) (Teigdalen Evanger)
 • To (Fjellgard 340 moh.) (Tho) (Teigdalen Evanger)
 • To (Fjellgard 340 moh.) (Tho) (Teigdalen Evanger)
 • To (Fjellgard 340 moh.) (Tho) (Teigdalen Evanger)
 • Fasteland (Teigdalen Evanger)

  Date: 05.07.2009

 • Voss sedd ovanfor Roset (På stativ med timer/tidsur)
 • Voss sedd ovanfor Roset (På stativ med timer/tidsur)
 • Voss sedd ovanfor Roset (På stativ med timer/tidsur)

 • Voss sedd ovanfor Tungeteigen (Voss frå Stølsvegen til Hindartveit)
 • Rapjahalsen - Utsyn frå Rapjahalsen mot Voss (Gråsida)
 • Rapjahalsen - Utsyn frå Rapjahalsen mot Voss (Gråsida)
 • Rapjahalsen - Utsyn frå Rapjahalsen mot Voss (Gråsida)
 • Rapjahalsen 1128 moh. - Biletparti på Rapjahalsen 1128 moh. mot Varde (Gråsida)
 • Rapjahalsen 1128 moh. - Biletparti på Rapjahalsen 1128 moh. mot Gråsidetoppen (Gråsida)
 • Rapjahalsen 1128 moh. - Biletparti på Rapjahalsen 1128 moh. (Gråsida)
 • Gråsidetoppen 1307 moh. mot Voss (Gråsida)
 • Gråsidetoppen 1307 moh. (Gråsida)
 • Gråsidetoppen - Biletparti mot Gråsidetoppen (Gråsida)

  Date: 04.07.2009

 • Voss sedd ovanfor Roset (På stativ med timer/tidsur)
 • Voss sedd ovanfor Roset (På stativ med timer/tidsur)
 • Voss sedd ovanfor Roset (På stativ med timer/tidsur)
 • Voss sedd ovanfor Roset (På stativ med timer/tidsur)
 • Voss sedd ovanfor Roset (På stativ med timer/tidsur)

 • Myrdal Stasjon (Lokatog 60-sett)
 • Myrdal Stasjon (Tog 62)
 • Myrdal Stasjon (Tog 62)
 • Myrdal Stasjon med Flåmsbana på veg inn
 • (P) Flåmsdalen frå Myrdal med Leite Mannskaåsbolig og Myrhallen i framgrunnen

  Date: 03.07.2009

 • Voss sedd ovanfor Roset (På stativ med timer/tidsur)
 • Voss sedd ovanfor Roset (På stativ med timer/tidsur)
 • Voss sedd ovanfor Roset (På stativ med timer/tidsur)
 • Voss sedd ovanfor Roset (På stativ med timer/tidsur)

 • Myrdal Stasjon (Lokaltog 69-sett)
 • Myrhallen og Leite Mannskapsbolig med Flåmsbana og Bergensbana bak
 • Myrdalselvi med Tarven bak
 • (P) Myrdal med Flåmsbana Tarven Myrhallen Leite Mannskapsbolig Bergensbana og Myrdal Stasjon

  Date: 02.07.2009

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • (P) Voss sedd ovanfor Tungeteigen (Voss frå Stølsvegen til Hindartveit)
 • (P) Voss sedd ovanfor Roset (Sandfjellet Gråsida)
 • Rundehaugen 837 moh. - Utsyn mot Gossland Hellesneset Dyrvedalen og Bulken frå Rundehaugen 837 moh.
 • Rundehaugen 837 moh. - Utsyn mot Gossland Hellesneset Dyrvedalen og Bulken frå Rundehaugen 837 moh.
 • (P) Voss frå Rundehaugen 837 moh.

 • Voss sedd ovanfor Roset (På stativ med timer/tidsur)
 • Voss sedd ovanfor Roset (På stativ med timer/tidsur)
 • Voss sedd ovanfor Roset (På stativ med timer/tidsur)

  Date: 01.07.2009

 • Espelandsdalen Espelandsvatnet Brattenuten og Sotenuten (Granvin)
 • Espelandsdalen Espelandsvatnet Espelandsfossen Brattenuten og Sotenuten (Granvin)
 • Espelandsfossen (Granvin)
 • Espelandsfossen (Granvin)
 • Espelandsfossen Espelandsvatnet og Espelandsdalen (Granvin)
 • Espelandsfossen Espelandsvatnet og Espelandsdalen (Granvin)
 • Espelandsfossen Espelandsvatnet og Espelandsdalen (Granvin)
 • Støl i Botnen (Espelandsdalen) (Granvin)
 • Støl i Botnen (Espelandsdalen) (Granvin)
 • Støl i Botnen (Espelandsdalen) (Granvin)
 • Stølar i Botnen (Espelandsdalen)
 • (P) Espelandsdalen frå Troppenuten (Drevtjørni Stokkavatnet Espelandsvatnet Slåttefjellet og Kjerringafjellet) (Granvin)
 • Espelandsdalen frå Troppenuten (Granvin)
 • Espelandsdalen frå Brattenuten (Drevtjørni Stokkavatnet Espelandsvatnet Slåttefjellet og Kjerringafjellet) (Granvin)
 • Espelandsdalen frå parti på Brattenuten (Granvin)
 • Espeland frå parti på Brattenuten
 • Espelandsdalen med Drevtjørni og Stokkavatnet frå parti på Brattenuten (Granvin)
 • Brattenuten - Mot toppen på Brattenuten (Granvin)
 • Brattenuten 1209 moh. mot Granvinsvatnet (Granvin)
 • Brattenuten 1209 moh. mot Onen og Ulvikafjorden (Granvin/Ulvik)
 • Brattenuten 1209 moh. mot Tyssdealsnuten Vassfjøro og Hardangerjøkulen (Granvin/Ulvik)
 • Brattenuten mot Solsævatnet Hardangerjøkulen Sotenuten Onen og Ulvikafjorden (Granvin/Ulvik)
 • Brattenuten mot Solsævatnet Vassfjøro og Hardangerjøkulen (Granvin/Ulvik)
 • Brattenuten på veg opp frå Sotenuten (Granvin/Ulvik)
 • Granvinsfjorden frå Brattenuten (Granvin)