Voss Now
Menu   Search
Juli 2004

Date: 31.07.2004.

 • Voss sedd ovanfor Gjelle (Hjelle)
 • Yrande folkeliv på Grandane (Bading ved Vangsvatnet)1
 • Yrande folkeliv på Grandane (Bading ved Vangsvatnet)2
 • Yrande folkeliv på Grandane (Bading ved Vangsvatnet)3
 • Yrande folkeliv på Grandane (Bading ved Vangsvatnet)4
 • Yrande folkeliv på Grandane (Bading ved Vangsvatnet)5
 • Bokfink (Fauna)

  Date: 30.07.2004.

 • Myrkdalen frå Nesheim (Tveite Skjervheim)
 • Myrkdalen frå Nesheim (Flisram Bygd Mørkve Hirth)
 • (P) Myrkdalen frå Skjervheim (Bygd Flisram Nesheim)
 • Skjervheim
 • Mørkvesstølen
 • Reinsdyrbukk på Finnbufjellet (Fauna)
 • Biletparti på Finnbufjellet (Stemningsbilete)
 • Finnbufjellet Finnbunuten (Stemningsbilete)
 • Finnbunuten 1358 moh. Myrkdalen
 • Finnbunuten 1358 moh.
 • Reinsdyrbukkar på Finnbufjellet (Fauna)
 • Reinsdyrbukk på Finnbufjellet (Fauna)
 • Reinsdyrbukkar på Finnbufjellet (Fauna)
 • Svartetjørni
 • Biletparti ved Kolbeinstjørni mot Finnbufjellet Finnbunuten
 • Myrkdalen ovanfor Skjervheimstølen
 • På beite ovanfor Skjervheimstølen (Myrkdalen) (Kyr Husdyr Fauna)
 • Skjervheimstølen Myrkdalen
 • Skjervheimstøl (Myrkdalen)

  Date: 29.07.2004.

 • Ulvikafjorden utover mot Osafjorden
 • Ulvik Ulvikafjorden Ulvikapollen
 • Ulvik Vassfjøro
 • Ulvikapollen
 • Ulvikapollen
 • Ulvikafjorden frå Ljono
 • Ulvikafjorden sedd ovanfor Ljono
 • Jonstølen Vassfjøro
 • Jonstølen Skorafjellet Sveigsfjellet
 • (P) Jonstølen Skorafjellet Sveigsfjellet Vassfjøro
 • Jonstølen Heimavatnet
 • Vassdalane
 • Anleggsveg frå Osa
 • Svartavatnet Vassfjøro
 • (P) Vassfjøro på god veg mot Vassfjøro
 • Ossete Ossetetjørni (Osa Norddalen)
 • (P) Til Vassfjøro Ossete Ossetetjørni (Osa Norddalen)
 • Vassfjøro toppen nærmar seg
 • Vassfjøro 1633 moh. Hardangerjøkulen
 • Vassfjøro to spreke gutar på toppen av Vassfjøro
 • Hardangerjøkulen frå Vassfjøro
 • (P) Vassfjøro 360 Grader
 • (P) Utsyn frå Vassfjøro mot Ulvik
 • (P) Utsyn frå Vassfjøro mot Ulvik fleire var på toppen i dag
 • Vassfjøro Ulvik
 • Vassfjøro Hardangerjøkulen (1)
 • Vassfjøro Hardangerjøkulen (2)
 • Hårteigen frå Vassfjøro

  Date: 28.07.2004.

 • Granvinsvatnet Midtfjell (Holven Vindal Velkje)
 • Granvinsvatnet Nesheim Ingebjørgfjellet
 • Granvinsvatnet mot Øvre Vassenden
 • Tveito Granvinsfjorden
 • Heiane (Granvin)
 • Heiane Nesheimshorgi Horganipen (Høgahorgi)
 • Midtfjell Grimsnuten Utnefjorden Hallanger
 • (P) Eidfjorden Sørfjorden Disk Ingebjørgfjellet og Oksen frå Midtfjell
 • (P) Midtfjell Vassføro Osafjorden Grimsnuten Eidfjorden Hallanger Indre Bu Ytre Bu Sørfjorden Disk Ingebjørgfjellet Oksen
 • Eidfjorden Sørfjorden frå Midtfjell (Folgefonna)
 • Sørfjorden Folgefonna frå Midtfjell
 • Midtfjell Eidfjorden
 • Granvin frå Midtfjell
 • Midtfjell 1255 moh. Vassfjøro Osafjorden
 • Midtfjell 1255 moh. Vassfjøro
 • Ulvik Vassfjøro Osafjorden frå Midtfjell
 • Hallanger frå Midtfjell
 • Ytre Bu frå Midtfjell
 • Indre Bu frå Midtfjell
 • Hallanger Eidfjorden frå Midtfjell
 • Eidfjorden frå Midtfjell
 • Hallanger Eidfjorden frå Midtfjell
 • Demma Dalsettjørni Dalsete Ingebjørgfjellet Oksen frå Disk (Midtfjell)
 • Reinrose (Flora)
 • Snøsøte (Flora)
 • Stoksel (1)
 • Stoksel (2)

  Date: 27.07.2004.

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Vangasvatnet Hellesneset Gossland frå Gjelle (Hjelle)
 • Gjelle (Hjelle) Tungeteigen

  Date: 26.07.2004.

 • Bordalen (Vele Olde Himleshagen Dymbe og Tveito)
 • Bordalen (Vele Olde)
 • Tesdal
 • Jerald
 • Rong Karaldenuten
 • Haugamoen støl (Rong)
 • Løkjane
 • Grungadammen (Grungane)
 • Grungane Grunganestølen Gubbanovi
 • Grunganestølen
 • Vanlig Krekling (Flora)
 • Kremle (Sopp Flora)
 • Søterot (Flora)
 • Vanleg Lakssopp (Sopp Flora)
 • Molte Multe (Flora)
 • Molte Multe klar for plukking (Flora)
 • Rong frå Karaldenuten (Løkjane Haugamoen)
 • Fjellrype på Karaldenuten
 • Karaldenuten 1295 moh. Hardangerfjorden
 • Hardangerfjorden frå Karaldenuten
 • Utnefjorden Hardangerfjorden frå Karaldenuten

  Date: 25.07.2004.

 • Oppheim (Berge Bergshovden Vossestølen Hotel)
 • Oppheimsvatnet Vossestølen Hotel Sundsvål
 • Oppheimsvatnet Vossestølen Hotel
 • Gulmaure (Flora)
 • Fiske i Strandaelva
 • Vasslilje i Monsvatnet (1)(Flora)
 • Vasslilje i Monsvatnet (2)(Flora)
 • Linerle (Fauna)

  Date: 24.07.2004.

 • Arhelleren (Dyrvedalen)
 • Hedlu (Hedlo)1
 • Hedlu (Hedlo)2
 • Frosk (Fauna)
 • Tvarafjellet støl (Dyrvedalen Gråsida)
 • Tvarafjellet støl
 • Tvarafjellet 1293 moh.
 • Tvarafjellet 1293 moh. Lønahorgi
 • Lønahorgi Vidvangane frå Tvarafjellet
 • Volafjellet frå Tvarafjellet 1293 moh.
 • Kvanngrøvotni frå Tvarafjellet
 • Volafjellet 1308 moh. Varde
 • Smørtørne (Volafjellet)
 • Biletparti på Volafjellet
 • Tunnaset (Dyrvedalen)

  Date: 23.07.2004.

 • Voss frå Hanguren
 • Voss frå Mølsterberget
 • Valbergstjørni frå Slettafjellet
 • Heilo på Slettafjellet (1)(Fauna)
 • Heilo på Slettafjellet (2)(Fauna)
 • Jåblom (Flora)
 • Flekkmarihand (Flora)
 • Musøre (Flora)
 • Perlevintergrønn (Flora)
 • Gullris (Flora)
 • Krattmjølke (Flora)
 • Legeveronika (Flora)

  Date: 22.07.2004.

 • Årmot Bygradslii (Bygardslia)
 • Årmot Myrkdalen
 • Bygdastølen Storeboten
 • Molte/Multe kart (Flora)
 • Røvhaugen Bygardslia (Revhaugen Myrkdalen)
 • Kvanndalen (Finnbufjellet Kyrafjellet)
 • Kvanndalen stølar
 • Larsfonnberget 1318 moh. Fresvikbreen
 • Fresvikbreen frå Larsfonnberget
 • Fjellrype på Larsfonnberget (1) (Fauna)
 • Fjellrype på Larsfonnberget (2) (Fauna)
 • Fjæreplytt på Larsfonnberget (1) (Fauna)
 • Fjæreplytt på Larsfonnberget (2) (Fauna)
 • Brekkedalen frå Larsfonnberget (Brattebakken Mulen Ringheimsøyni Kinnarbakken)
 • Mulen frå Larsfonnberget (Brekkedalen)
 • Kinnarbakken Ringheimsøyni frå Larsfonnberget (Brekkedalen)
 • Botnen frå Larsfonnberget (Kvanndalen/Brekkedalen)

  Date: 21.07.2004.

 • Ringheim Skulestadmo
 • Ringheim
 • Nærøydalen Hylland Ramsøy frå Jordalsnuten
 • Skjerpi (Skjerping) frå Jordalsnuten
 • Hylland Nærøydalselvi frå Jordalsnuten
 • Nærøydalen Stalheimskleivi frå Jordalsnuten (1)
 • Nærøydalen Stalheimskleivi frå Jordalsnuten (2)
 • Stalheim Stalheim Hotel frå Jordalsnuten
 • Stalheim Stalheimskleivi Brekke
 • Stalheimskleivi frå Jordalsnuten
 • Jordalsnuten 937 moh. (Vardanosi)
 • Jordalen frå Jordalsnuten
 • Jordalen gard frå Jordalsnuten
 • Tepperot på Jordalsnuten (Flora)
 • Korsedderkopp på Jordalsnuten (Skorpionar Fauna)
 • Fjellrype på Vardanosi (1) (Fauna)
 • Fjellrype på Vardanosi (1) (Fauna)
 • Fjelltjæreblom på Vardanosi (Flora)
 • Solbjørganipa 1464 moh. (Giljabotnnipa)
 • Solbjørganipa 1464 moh. (Stemningsbilete)
 • Slettedalen frå Solbjørganipa
 • Giljabotnnipa 1499 moh. (Fetanipa)
 • Giljabotnnipa 1499 moh. (Solbjørganipa)
 • Slettedalen (Kråkenosi)
 • Slettedalen
 • Slettedalen (Sauer Husdyr)
 • Hestemjølk nam nam.. Jordalen (Føll Husdyr) (Fauna)

  Date: 20.07.2004.

 • Afdal
 • Afdalfossen (1)
 • Afdalfossen (1)
 • Preststølen
 • Tvinnekleivane Lønahorgi (Sauer Husdyr)
 • Utsyn frå Tvinnekleivane mot Ænstølen Vossestrand Vinje
 • Utsyn frå Tvinnekleivane mot Hommedalstjørni Hommedalen Ænstølen Vossestrand Vinje
 • Biletparti ved Tvinnekleivane (Snøfonn)
 • Tvinnestølen Øvsta Piksvatnet (1)
 • Tvinnestølen Øvsta Piksvatnet (2)
 • Tvinnestølen
 • Turgåere på veg mot Volahytta etter ein snarvisitt på Tvinnestølen
 • Engsoleie Smørblom (Flora)
 • (P) Mevatnet Nedsta Piksvatnet
 • Sola gøymer seg bak skyer over Vidvangane
 • Litt duskregn over Vidvangane
 • Vaodalen/Vådalen (Vådalsbotnen Vaodalsbotnen) Dalsbotnen Dalselvi (Slettafjellet Tvarafjellet) frå Vådalsbotnen
 • Vaodalen/Vådalen (Vådalsbotnen Vaodalsbotnen) Tvarafjellet
 • Stølstomt i Vaodalen/Vådalen (Vådalsbotnen Vaodalsbotnen)
 • Slettafjellet Lønavatnet
 • Valbergstjørni (Hanguren)
 • Voss frå Hanguren
 • Skitset Voss
 • Hasselnøtter (Flora)
 • Møstertunet

  Date: 19.07.2004.

 • Voss frå Rokne
 • Rekve og Yksnabjørg
 • Dyrvedalen (Veka Gjerme Gjerstad Dolve)
 • Voss frå Nesthus

  Date: 18.07.2004.

 • Dugstad Lofthus Lirhus Øvsthus Horndalsnuten/Hondalsnuten
 • Raude Kross-hytta (Hanguren) Gråsidetoppen (Gråsida)
 • Motræet Koglehaugen Voss Jordbruksskule Skulestadvegen frå Kvilehytta
 • Dugstad frå Kvilehytta
 • Bavallen Bavallslia Appartement
 • Fjelljamne (Flora)
 • Fjellrype frå årets kull
 • Klondyke Hellebrot Hytte
 • Klondke Hytte
 • Stankelbein på snø ved Lønahorgi (Insekt Fauna)
 • Snøspurv ved Lønahorgi (Fugler Fauna)
 • Lønahorgi 1412 moh. Radio/TV Sendar
 • Utsyn frå Lønahorgi Tunge skyer er på veg
 • Lønahorgi Straumtilførsel frå Årdalen
 • Lønahorgi Straumtilførsel Master
 • Årdalen Lønavatnet frå Lønahorgi
 • Lønaøyane frå Lønahorgi (Nesheim Nesheimstunet Løno)
 • Løno frå Lønahorgi
 • Nedkvitne (Golfbane) frå Lønahorgi
 • Norheim Kyte frå Lønahorgi

  Date: 17.07.2004.

 • Prinsabotn
 • Strandaleitet Kaldafjellet
 • Utsyn Kaldafjellet mot Haugsvik-Stalheim
 • Kaldanuten 1411 moh. Varde Hytte (Kaldafjellet)
 • Kaldanuten 1411 moh. Hytte (Kaldafjellet
 • Grodjuvevatnet (Driftaskaret Nordmannaskaret)
 • Grodjuvevatnet
 • Issoleie (Flora)
 • Rødsnøalge (Mikroorganismer Flora)
 • Lusegras (Flora)
 • Blomsterlav og Fjelltagg (Flora)

  Date: 16.07.2004.

 • Styvi (Nærøyfjorden)1
 • Styvi (Nærøyfjorden)2
 • Styvi (Nærøyfjorden)3
 • Dyrdal frå Nærøyfjorden
 • Dyrdal kai frå Nærøyfjorden
 • Dyrdal kai frå Nærøyfjorden
 • Dyrdal Nærøyfjorden (1)
 • Dyrdal Nærøyfjorden (2)
 • Dyrdal tun (1)
 • Dyrdal tun (2)
 • Dregali (1)
 • Dregali (2)
 • Drego Dreganosi
 • Drego
 • Drego Dreganosi (Løhaug Maili Handadalseggi Torisstølholten)
 • Drego Kringla Geitaskallnosi
 • Drego skilt (Anno 1617)
 • Drego i retning not Nærøyfjorden
 • Løhaug og Handadalen frå Drego
 • Hjølmo (Mot Vassete Styvisdalseggi Styvisdalen)
 • Hjølmo (Mot Vassete og Styvisdalen)
 • Hjølmo (Mot Vassete)
 • Hjølmo Handadalen
 • Vassete Vassetvatnet Vassetnipa
 • Vassetvatnet Vassetnipa
 • Vassete Vassetnipa
 • Vassete stølar
 • Nærøyfjorden Styvi Skagastøl
 • Nærøyfjorden Ramsøy (Cruise skip på Nærøyfjorden)
 • Ramsøy frå Nærøyfjorden
 • Cruise skip på Nærøyfjorden

  Date: 15.07.2004.

 • Framnes (Oppheim)
 • Vossestølen Hotel Sundsvål (Oppheim)
 • Oppheim (Oppheim gamle kyrkjegard Oppheim gamle prestegard)
 • Oppheim kyrkje Oppheim Hotel
 • Ender i Oppheimsvatnet
 • Bukkeblad (Flora)
 • Gullris (Flora)
 • Turt (Flora)
 • Hvitmaure (Flora)
 • Engsmelle (Flora)

  Date: 14.07.2004.

 • Voss frå Raugstadvegen (1)
 • Voss frå Raugstadvegen (2)
 • Raugstad (Moro med griser) (Husdyr)
 • Raugstad (Griser ute i det fri) (Husdyr)
 • Raugstad (Griser ute i det fri) (Husdyr)
 • Måker i lufta (1) (Fauna)
 • Måker i lufta (2) (fauna)
 • Måker i lufta (3) (Fauna)
 • Måke unge (Fauna)

  Date: 13.07.2004.

 • Vindal/Vinddal Granvinsvatnet Øvre Vassenden
 • Øvre Vassenden (Granvin Seim Spildo)
 • Nesheim (Granvin Moen)
 • Granvin Kyrkje (Horganipa Nesheimshorgi Høgahorgi)
 • Bilde Horganipa
 • Selland (Granvin)
 • Tveito Granvinsfjorden
 • Tveito (Granvin)
 • Nestås/Nedstås (Granvin)
 • Granvin

  Date: 12.07.2004.

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Sætre
 • Glimme Vangasvatnet Hellesneset Gossland
 • Legevendelrot (Flora)

  Date: 11.07.2004.

 • Flåm frå Brekkefossen (1)
 • Flåm frå Brekkefossen (2)
 • Brekkefossen (Flåm)
 • Flåm Havn Aurlandsfjorden sedd nedanfor Ljosdalen (1)
 • Flåm Havn Aurlandsfjorden sedd nedanfor Ljosdalen (2)
 • Flåm Havn Aurlandsfjorden sedd nedanfor Ljosdalen (3)
 • Ljosdalen (1) (Flåm)
 • Ljosdalen (2) (Flåm)
 • (P) Frondalen frå Midnosi (Lintu Lintuvatnet Håvasete Øvre Kyrjukelen Midnosi Holten Flenjaeggi)
 • Øvre Kyrjukelen 1307 moh. (Indreli Ryo Gudmedalen Ramnanosi)
 • Øvre Kyrjukelen 1307 moh. (Prest Blåskavlen)
 • Håvasete (Frondalen Flåm)
 • (P) Flåm frå Midnosi (Flåm Furekamben Ramnanosi Flåmsdalen Vidmenosi Øvre Kyrjukelen )
 • Flåm frå Midnosi (1a) (Heimly Fretheim Brekke Lunden Håreina)
 • Flåm frå Midnosi (1b) (Heimly Fretheim Brekke Lunden Håreina)
 • Flåm frå Midnosi (2) (Heimly Fretheimshaugen)
 • Flåm frå Midnosi (3) (Fretheimshaugen)
 • Flåm frå Midnosi (4) (Lunden)
 • Flåm frå Midnosi (5)
 • Flåm frå Midnosi (6)
 • Flåm frå Midnosi (7)
 • Flåm frå Midnosi (8)
 • Flåm frå Midnosi (9)
 • Flåm frå Midnosi (10)
 • Flåm frå Midnosi (11)
 • Heimly Fretheim frå Midnosi (Flåm)
 • Åtrenes frå Midnosi (Flåm)
 • Aurland Aurlandsfjorden frå Holten
 • Li frå Holten (Aurland)

  Date: 10.07.2004.

 • Kullset Skjemmehovudet
 • Kullset
 • Kullset Grønahorgi Veskrehorgi
 • Storedalen Grønahorgi Veskrehorgi
 • Fjellrype (1) (Fauna)
 • Fjellrype (2) (Fauna)
 • Fjellrype (3) (Fauna)
 • Fjellrype (4) (Fauna)
 • Bru v/Storavatnet
 • Hytte v/Storavatnet
 • Storavatnet m/Hytte
 • Horgavatnet (Skjemmuna)
 • Hjortadalen Skjemmuna Kaldenuten
 • Skjemmuna På snø
 • Skjemmehorgi 1350 moh. Stora Torfinnsdalsvatnet (Gråsida)
 • Stora Torfinnsdalsvatnet frå Skjemmehorgi (Gråsida)
 • Lav Namn ? 1 (Flora) (Gråsida)
 • Lav Namn ? 2 (Flora) (Gråsida)
 • Torfinnsdalen Vetla Torfinnsdalsvatnet (Gråsida)
 • Sandfjellet Pili Fresvikbreen (Gråsida)
 • Roksbotnen Hermannsnuten Galtaryggen Maratoni
 • Kvilebenk ved Tesgjelo (Tesgjelet)
 • Tesgjelo fossefall (1)
 • Tesgjelo fossefall (2)
 • Tesdal Kvitno

  Date: 09.07.2004.

 • Skjelingavatnet frå Urdeggi (Vikafjellet)
 • Ygnisdalsfjellet frå Urdeggi (Rambera Fresvikbreen) (Vikafjellet)
 • Utsyn frå Urdeggi (1266 moh.) mot Sognefjorden (Vikafjellet)
 • Urdeggi (Parti på Urdeggi) (Vikafjellet)
 • Jostedalsbreen frå Urdeggi (Vikafjellet)
 • Jostedalsbreen frå Urdeggi (Vikafjellet)
 • Valsvikstølen frå Urdeggi (Vikafjellet)
 • Skjelinganosi (Vikafjellet)
 • Svartavatnet (Vikafjellet)
 • Svartavatnet m/isflak (Vikafjellet)
 • Svartavatnet frå Skjelinganosi (Vikafjellet)
 • Skjelinganosi 1331 moh. (Vikafjellet)
 • Kvilesteinsvatnet frå Skjelinganosi (Vikafjellet)
 • Skjellugen (Vikafjellet)
 • Skjellugen Geit (Vikafjellet)
 • Skjelingavatnet (Vikafjellet)
 • Skjelingavatnet Grøndalsfjellet (Vikafjellet)
 • Heilo reir/egg (Vikafjellet)
 • Svarttopp (Flora)
 • Lauvtisel/Fjelltistel (Flora
 • Reinrose (Flora)
 • Fjellsveve (Flora)
 • Rosenrot (Flora)

  Date: 08.07.2004.

 • Solnedgang frå Gråsidetoppen
 • Solnedgang frå Gråsidetoppen
 • Solnedgang frå Gråsidetoppen
 • Solnedgang frå Gråsidetoppen
 • Solnedgang frå Gråsidetoppen
 • Sandfjellet etter solnedgang
 • Sandfjellet etter solnedgang
 • Sauer på Sandfjellet etter solnedgang

 • Oppheimsvatnet (Finne Bjørnfjellet Såta/Tverrfjellet)
 • Lintua Oppheim
 • Frå Eggjane mot Lunde Tveito Slæen Fyre og fjelltoppane Brekkenipa Sivlesnipa Jordalsnuten og Stalheimsnipa.
 • (P) Oppheim Haugsvik Fyre
 • Øyjordi frå Storanosi
 • Framnes og Vossestrand omsorgstun
 • Oppheim (Bidne Finne Sundsvål Oppheimsvangen og Oppheim frå Storanosi Hotel Vossestølen)
 • Sundsvål og Oppheimsvangen frå Storanosi (Hotel Vossestølen)
 • Sundsvål og Oppheim frå Storanosi (Oppheim kyrkje)
 • Oppheim kyrkje og Oppheim Hotel (Oppheim gamle prestegard)
 • Storanosi 1205 moh. med utsyn mot Fresvikbreen
 • Fresvikbreen frå Storanosi 1205 moh.
 • Fyrjo frå Storanosi (Skipadalsnuten Horndalsnuten/Hondalsnuten)
 • Oppheim frå Storanosi
 • Malmagrøn og Oppheim
 • Malmagrøn stølar (Oppheim)
 • Grindeland mot Haugsvik (Ettesvoll Kvamme Rygg Hauge)
 • Uteløe ovanfor Grindeland (Oppheim)
 • Ure (Oppheimsvatnet)
 • Oppheimsvatnet mot Haugsvik
 • Oppheimsvatnet mot Haugsvik (Trebåt)
 • Oppheimsvatnet mot Storanosi
 • Oppheimsvatnet mot Grindeland og Lintutoppen

  Date: 07.07.2004.

 • Voss frå Rokne
 • Voss Skulestadmo frå Rokne

  Date: 06.07.2004.

 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss sentrum frå Raugstadvegen
 • Ringheim Hesjing
 • Hesjing på Ringheim
 • Vossestrand
 • Sundveshaugen Kroken Vossestrand
 • Høyballer med ansikt (Vossestrand Haga)
 • Grindeland slåtten i full gang
 • Høypressing med rundballemaskin (Oppheim Grindeland)
 • Sundsvål og Oppheimsvangen
 • Fiskarar på Oppheimsvatnet (Fiske med Robåt)
 • Storarve (Flora)
 • Hvitbladtistel (Flora)

  Date: 05.07.2004.

 • Vikje
 • Grauo (Graue)
 • Bakketun Hylle Årahaugen Tøn (Tjukkabygdi)
 • Auro (Ygre)
 • Auro Kvåle Melve Helleve Vinje Fjose Bakkatun Hylle (Tjukkabygdi)
 • Bø Melve (Tjukkabygdi)

  Date: 04.07.2004.

 • Hernes Floviki (Evanger Evangervatnet)
 • Fadnes (Evanger Evangervatnet)
 • Fastelandet (Teigdalen Evanger)
 • Sevaldstad (Teigdalen Evanger)
 • Husmannsplass ovanfor Sevaldstad (Teigdalen Evanger)
 • Uteløe ovanfor Husmannsplassen/Sevaldstad (Teigdalen Evanger)
 • Sevaldstadstølen (Rodalen) (Teigdalen Evanger)
 • Sevaldstadstølen (Rodalen) Styveshorgi Akselbjørg Mykletveitveten (Teigdalen Evanger)
 • Rodalsvatnet (Teigdalen Evanger)
 • Langelandsstølen Århus (Teigdalen Evanger)
 • Blåvasshorgi (Teigdalen Evanger)
 • Blåvasshorgi 1133 moh. Varde mot Sør (Teigdalen Evanger)
 • Akselbjørg Styveshorgi (Teigdalen Evanger)
 • Blåvasshorgi 1133 moh. Varde mot Nord (Teigdalen Evanger)
 • Brekkhus Århus frå Blåvasshorgi (Bjørndalen Kvitanosi)(Teigdalen Evanger)
 • Brekkhus Århus frå Blåvasshorgi (Teigdalen Evanger)
 • Nedre Blåvatnet og Solhorgi frå Blåvasshorgi (Teigdalen Evanger)
 • Søtevatnet m/Jakthytte frå Blåvasshorgi (Teigdalen Evanger)
 • Nedre Blåvatnet m/Jakthytte og Blåvasshorgi (Teigdalen Evanger)
 • Langelandsstølen (1) (Teigdalen Evanger)
 • Langelandsstølen (2) (Teigdalen Evanger)
 • Langelandsstølen (3) (Teigdalen Evanger)
 • Lii (Lien Teigdalen Evanger)
 • Lii (Lien Teigdalen Evanger)
 • Lii (Lien Teigdalen Evanger)

  Date: 03.07.2004.

 • (P) Grungagjelet Hola Kvassdalen
 • Hola Kvassdalen
 • Hola med svingane opp til Vikafjellet
 • Stjernesildre (Flora)
 • Bjørndalen stølar
 • Siste del før toppen på Bjørndalskamben er nådd
 • Bjørndalskamben 1402 moh.
 • Bjørndalen sedd frå Bjørndalskamben
 • Bjørndalen med svingane sedd frå Bjørndalskamben
 • Oppheimsdalen frå Bjørndalskamben 1402 moh.
 • Grungavatnet Svartavatnet Dueskardvatnet
 • (P) Grungavatnet Svartavatnet Store Grungen Grungafjellet Dueskardvatnet Fossfjellet Dueskardet og Tverrfjellet
 • Store Grungen Grungavatnet
 • Store Grungen
 • Vetle Grungen stølar og tufter
 • Vetle Grungen stølar
 • Vetle Grungen støl
 • Strandsnipe (1a) (Fauna)
 • Strandsnipe (1b) (Fauna)
 • Strandsnipe (1c) (Fauna)
 • Steinskvett (Ho og Hann) (2a) (Fauna)
 • Steinskvett (2b) (Fauna)
 • Steinskvett (2c) (Fauna)
 • Steinskvett (2d) (Fauna)
 • Steinskvett (2e) (Fauna)

  Date: 02.07.2004.

 • Sausjord Kroken Vossetrand
 • Reppane og Nyestølen (Vossestrand)
 • Myrkdalen
 • Skjervheim Myrkdalen
 • Tveite med det nye hyttefeltet
 • Nesheim Ulvund Svolefjell Fossen Myrkdalen
 • Nesheim Myrkdalen
 • Steinskvett (Fauna)
 • Steinskvett (Fauna)

  Date: 01.07.2004.

 • Evanger Evanger Kyrkje BKK Evanger Skule
 • Evanger Vaskeri BKK
 • Evanger byggjefelt
 • Evanger byggjefelt
 • Solviki Styve Evanger
 • Stigen Evanger
 • Nedre Mykkeltveit (Evanger Styveshorgi) (Mykletveit)
 • Nedre Mykkeltveit (Mykletveit) (Evanger)
 • Mykkeltveit (1) (Mykletveit) (Evanger)
 • Mykkeltveit (2) (Mykletveit) (Evanger)
 • Kaldhagen (Evanger) (1)
 • Kaldhagen (Evanger) (2)
 • Mykkeltveitstølen (Mykletveitstølen) (Evanger)
 • Mykkeltveitstølen Fjording (Mykletveitstølen) (Husdyr Fauna) (Evanger)
 • Sauer på Mykkeltveitstølen (Mykletveitstølen) (Husdyr Fauna) (Evanger)
 • Fjording på Mykkeltveitstølen (Mykletveitstølen) (Husdyr Fauna) (Evanger)
 • Nyestølen (Ligg ovanfor Mykkeltveitstølen (Mykletveitstølen) Evanger)
 • Geitali (Geitalii) (Ligg ovanfor Mykkeltveitstølen (Mykletveitstølen) Evanger)
 • Vetabu (Ligg ovanfor Mykkeltveitstølen (Mykletveitstølen) Evanger)
 • Mykletveitveten 1131 moh.
 • Lonane Hardfjellet Hardfjellvatnet
 • Gavlfjellet frå Hardfjellvatnet
 • Vegval Alexandr Grieghytta Evange Bolstad ved Løkene
 • Loddevarden i retning mot Vossedalen
 • Vossedalstølen (1) (Evanger)
 • Vossedalstølen (2) (Evanger)