Voss Now
Menu   Search
Juli 2003

Date: 31.07.2003.

 • Een (Eldhus/Uthus)
 • Klatreplanta Clematis (Hageblom)
 • Turistflyging
 • Holbergsplassen/Prestegardslandet
 • Voss
 • Voss/Vangsvatnet
 • Vangsvatnet (1a)
 • Vangsvatnet (1b)

  Date: 30.07.2003.

  Stølsheimen
 • Åsedalen/Hallsetvatnet (1)
 • Åsedalen/Hallsetvatnet (2)
 • Åsedalen (Stølar)/Hallsetvatnet
 • Åsedalen/Åsebotnane
 • Rappen/Rappavatnet
 • Rappen (1a)
 • Rappen (1b)
 • Rappen (2a)
 • Rappen (2b)
 • Rappavatnet (Telt)
 • Bjergane (1)
 • Bjergane (2)
 • Bjergane/Gravsetstølen
 • Kvilesteinsvatnet
 • Svartavatnet
 • Skjellugen (Skjelingen)1
 • Skjellugen (Skjelingen)2
 • Skjellugen (Skjelingen)3

  Date: 29.07.2003.

  Stølsheimen
 • Åsabotnen
 • Storefonnosen
 • Ved Storefonnosen
 • Solrenningen/Vøvringadalen
 • Solrenningen
 • Solrenningane (Stølar i Vøvringadalen)1
 • Solrenningane (Stølar i Vøvringadalen)2
 • Solrenningane/Vøvringevatnet/Solrenningsvatnet
 • Vøvringevatnet/Solrenningsvatnet
 • Ålrekestølen (Alrekestølen)/Vøvringen
 • Ålrekelvi/Ålrekestølen (Alrekestølen)
 • Ålrekestølen (Alrekestølen)1
 • Ålrekestølen (Alrekestølen)2
 • Ålrekestølen (Alrekestølen)3
 • Ålrekestølen (Alrekestølen)4
 • Solrenningane/Vørvingadalen
 • Utsyn mot Sognefjorden på vegen mot Ureggi/Urdanipa
 • På veg over Ureggi/Urdanipa (1)
 • På veg over Ureggi/Urdanipa (2)
 • Åsebotnane
 • Åsedalen/Hallsetvatnet
 • Åsedalen
 • Åsedalen
 • Åsedalen
 • Åsedalen (DNT Hytte)1
 • Åsedalen (DNT Hytte)2
 • Åsedalen (DNT Hytte)3
 • Stølar i Åsedalen

  Date: 28.07.2003.

  Stølsheimen
 • Mo (Modalen)1
 • Mo (Modalen)2
 • Straume (Modalen)
 • Steinsland/Stølsdalen
 • Steinsland
 • Vardadalsbu (1a)
 • Vardadalsbu (1b)
 • Vardadalen/Vestrebotnen
 • Trongedalen
 • Trongedalen/Norddalen
 • Norddalen/Steinsland
 • Norddalen/Nordalshytta
 • Norddalshytta
 • Nordalshytta/Norddalen
 • Norddalen
 • Store Norddalsvatnet

  Date: 27.07.2003.

 • Voss
 • Vangsvatnet/Dagestad
 • Raudhyll (Flora)
 • Lintorskemunn (Flora)
 • Rødkløver (Flora)
 • Bjørnebær-blomst
 • Sukkerert
 • Ripsbær

  Date: 26.07.2003.

 • Voss
 • (P) Mølstertunet
 • Ringheim/Skulestadmo
 • (R) Bavallsevegen 48/50
 • Bordalen frå Himle
 • Olde frå Himle
 • Himleskrossen (Steinkross)
 • Tveito
 • Dymbe
 • Roe (Rode)
 • Bjørnshovden/Helland
 • Grønspett

  Date: 25.07.2003.

 • Lundarosen
 • Gamle Rykkesvegen/Høydalane
 • Li/Tjukkabygdi (Palmafossen)
 • Kvitli (Palmafossen)
 • Rene
 • Tymbrålsbakkane (Mønshaugen)
 • Håtveit/Øvre Fenne
 • Bringebær
 • Kvit og fiolett Geitrams
 • Nyseryllik
 • Fuglevikke

  Date: 24.07.2003.

  Ved Landevegen
 • Nyperose (Blomar/Flora)
 • Namn 1? (Blomar/Flora)
 • Fagerfredløs (Blomar/Flora)
 • Prikkperikum (Blomar/Flora)
 • Namn 3? (Flora)
 • Raudnapp (Blomar/Flora)
 • Markjordbær
 • Engsmelle (Blomar/Flora)
 • Geitrams (Blomar/Flora)
 • Skogstorkenebb lauv (Flora)
 • Mjødurt (Blomar/Flora)
 • Øyentrøst (Blomar/Flora)
 • Rosenrot (Flora)
 • Røsslyng (Blomar/Flora)
 • Østerssopp (Flora)

 • Tvindefossen (1)
 • Tvindefossen (2)
 • Oppheimsvatnet/Kvamme (Haugsvik)
 • Oppheimsvatnet ved Haugsvik
 • Oppheimsvatnet/Rygg (Haugsvik)
 • Rygg (Haugsvik)
 • På badestrandi (Haugsvik)
 • Teltliv ved Haugsvik
 • Brandset (1)
 • Brandset (2)
 • Brandset (3)
 • Brandset (4)
 • Ljosno

  Date: 23.07.2003.

 • Flåm
 • Indreli (1)
 • Indreli (2)
 • Ryum
 • Flåm kyrkje
 • Rjoandefossen
 • Flåmsdalen/Flåmsbana ovanfor Dalsbotn
 • Geisme (Sedd frå Vidme)1
 • Geisme (Sedd frå Vidme)2
 • Geisme
 • Geisme (Med utsyn mot Vidme)
 • Flåmsdalen frå Geisme
 • Geisme (Med utsyn mot Rjoandefossen)
 • Dalsbotn
 • Flåmsdalen (Utsyn mot Holo og Ramnanosi)
 • Flåmsbana
 • Flåmsbana/Flåmsdalen
 • Tunshelle frå Vidme
 • Tunshelle (1)
 • Tunshelle (2)
 • Vidme (Sedd frå Ryum)
 • Vidme
 • Vidme (Nede til høgre ligg Tunshelle)
 • Vidme (Med utsyn Flåmsdalen)
 • Neslesommerfugl

  Date: 22.07.2003.

 • Voss frå Raugstadvegen (1a)
 • Voss frå Raugstadvegen (1b)
 • Vangsgata
 • Blomar (Hageblomar)

  Date: 21.07.2003.

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Tunge regnskyer over Bystølen (Natafløtena/Tungeteigen)
 • Finne/Voss Vandreheim
 • Lydva-baret
 • Veka/Bø
 • Blåklokke (Blomar/Flora)
 • Reinfann (Chrysantemum Vulgare)
 • Dagestad (1)
 • Dagestad (2)
 • Dagestad (3)
 • Eimstad

  Date: 20.07.2003.

 • Brekkhus
 • Brekkhus/Århus
 • Rapadalen (1)
 • Rapadalen (2)
 • Kolls Fannadalen
 • Eides Fannadalen
 • Volakroken/Stora Volavatnet
 • Snjodalen
 • Bjørndalskjeften
 • Bjørndalen
 • Fjellbotnaskardet/Kjerringanosi
 • Restar etter eit Tysk Bombefly på Kvitanosi (1)
 • Restar etter eit Tysk Bombefly på Kvitanosi (2)
 • Restar etter eit Tysk Bombefly på Kvitanosi (3)
 • Snøfonn/Grøndalen/Grøndalsfjellet frå Kvitanosi
 • Kvitanosi (1433 moh.)1
 • Kvitanosi (1433 moh.)2
 • Kvitanosi (1433 moh.)3
 • Lønahorgi/Nedsta Piksvatnet/Stora Volavatnet frå Kvitanosi
 • Sødalen og Grøndalsvatnet/Grøndalsfjellet frå Kvitanosi
 • Stora Volavatnet frå frå Kvitanosi
 • Kvitanosi (1433 moh.)4
 • Nedsta Piksvatnet (1a)
 • Nedsta Piksvatnet (1b)
 • Volahytta (Nedsta Piksvatnet/Stora Volavatnet)
 • Volahytta (1)
 • Volahytta (2)
 • Volahytta (3)
 • Stora Volavatnet/Volakroken
 • Voladammen/Stora Volavatnet

  Date: 19.07.2003.

 • Åsbrekkegjelet
 • Sundve
 • Vinje (Hesje)
 • Fiske på Oppheimsvatnet
 • Stalheim Hotel frå Brekke
 • Brekke
 • Sivle
 • Stalheim/Stalheim Hotel frå stien til Nåli
 • På veg mot Nåli
 • Stalheimskleivi frå stien til Nåli
 • Buss på veg ned i Stalheimskleivi (Stalheim Hotel)
 • Stalheimsfossen/Stalheimskleivi
 • Stalheim/Brekke frå Stien til Nåli
 • På veg mot Nåli
 • Sivlesøy

  Date: 18.07.2003.

 • Takløk (Hageblomar)
 • Fagerfredløs (Hageblomar)
 • Gråspurv (1)
 • Gråspurv (2)
 • Gråspurv (3)
 • Kvåle/Voss
 • Kvåle
 • Dyrvedalen
 • Bulken
 • Hovda

  Date: 17.07.2003.

 • Oppheim ved Framnes
 • Øyjordi/Oppheim (1a)
 • Øyjordi/Oppheim (1b)
 • Oppheimsvatnet sedd ovanfor Øyjordsstølen
 • Oppheimsvangen/Oppheim
 • Sundsvål/Oppheim
 • Hemre/Teigen/Grindaland
 • Øyjordtjørni
 • Skorseteggi (972 moh.)
 • Vossestrand frå Skorseteggi
 • Hommedal frå Skorseteggi
 • Holo/Meland frå Skorseteggi
 • Lønahorgi (Sedd ved Kolingseggi)
 • Kolingseggi (941 moh.) med utsyn mot Skulestadmo/Voss
 • Liaset (1)
 • Liaset (2)
 • Liaset (3)
 • Gråskallen (Hondalsnuten/Skipadalsnuten)
 • Fjosestølen/Hyttegrend frå Gråskallen
 • Fjosestølen frå Gråskallen
 • Hytte/Campingplass på Kvitno/Fagnastølen
 • Skjevlingen/Voss

  Date: 16.07.2003.

 • Hangursvegen 31
 • Brattabø
 • Gilbakken/Narheim
 • Hamlagrøvatnet ved Bjørndalsneset
 • Nordre Hamlagrø
 • Grønestad/Lii
 • Grønestad/Osen
 • Grønestad
 • Osen
 • Lii/Osen/Hamlagrøvatnet
 • Lii
 • Solheimdalen
 • Breidablikk (1)
 • (P) Breidablikk (2)
 • Breidablikk (3)
 • Breidablikk (4)
 • Skrott (1320 moh.)/Hardnagerfjorden
 • Skrott (1320 moh.)
 • Skrott (1320 moh.)
 • Utsyn frå Skrott i retning Hamlagrøvatnet
 • Reinsdyr nedunder Skrott (1)
 • Reinsdyr nedunder Skrott (2)
 • Reinsdyr nedunder Skrott (3)
 • Reinsdyr nedunder Skrott (4)
 • Reinsdyr nedunder Skrott (5)
 • Reinsdyr nedunder Skrott (6)
 • Breidsete/Breidsettjørni (1)
 • Breidsete/Breidsettjørni (2)
 • Søre Hamlagrø (1)
 • Søre Hamlagrø (2)

  Date: 15.07.2003.

 • Vossestrand
 • Gilbakken
 • Herheim
 • Sendedalen frå Vikafjellsvegen
 • Sendedalen ved Lars-Olavatnet
 • Tverrgavlane/Holmavatnet
 • Sendedalen (Holmavatnet/Kringalvatnet/Lars-Olavatnet)
 • Mørkves-Grøndalen (Vetlavatnet/Grøndalsvatnet/Svartavatnet)
 • På veg mot Kjelseggi (Finnbyfjellet)
 • Kjelseggi (1212 moh.)
 • Myrkdalen frå Kjelseggi
 • Flora på Kjelseggi (Blomar/Flora)
 • Myrkdalen/Myrkdalsvatnet frå Kjelseggi
 • Myrkdalen nedanfor Kjelseggi
 • Flekkmure (Potentilla crantzii) ved Murane(Blomar/Flora)
 • Murane (Skjervheimsstølar)
 • Frå Søtebakkane mot Blåeggi
 • Blåeggi (1172 moh.)
 • Torvedalen frå Blåeggi
 • Mykjedalsvatnet (Lønahorgi
 • Flatafjellet (1012 moh.) med Myrkdalen
 • Flatafjellet (1012 moh.) med Oppheimsvatnet
 • Myrkdalen frå Nipene
 • Myrkdalen frå Storeskrea
 • Myrkdalsvatnet frå Storeskrea
 • Sundvesstølen
 • Vetlestølen/Vinje

  Date: 14.07.2003.

 • Finnbuene
 • Vik frå Storesvingen (1a)
 • Vik frå Storesvingen (1b)
 • Hopperstad Stavkyrkje
 • Vik (Sentrum)
 • Vik (Pavaljong)
 • Vik (Vikøyri)
 • Arnafjord
 • Fossesete
 • Framfjorden sedd ovanfor Fossesete
 • Vatnavatni (1)
 • Vatnavatni (2)
 • Vatnane (1)
 • Vatnane (2)
 • Vatnane (3)
 • Framfjorden og Indrefjorden frå Vatnane
 • Finnafjorden (1)
 • Finnafjorden (2)
 • Finnabotnen
 • Finnafjorden/Sognefjorden
 • Finden (1)
 • Finden (2)
 • Fagerdalsnipi (1245 moh.)
 • Sognefjorden frå Fagerdalsnipi
 • Sognefjorden sedd nedanfor Fagerdalsnipi
 • (P) Sognefjorden sedd nedanfor Fagerdalsnipi
 • Parti nedanfor Fagerdalsnipi (1)
 • Parti nedanfor Fagerdalsnipi (2)
 • Framfjord/Arnafjord frå Vardeheii
 • Rosete/Framfjord sedd nedanfor Vardeheii
 • Framfjord
 • Arnafjord

  Date: 13.07.2003.

 • Holedalen/Kvassdalen
 • Utsyn mot Skjelingavatnet
 • Snøfonn på veg mot Grøndalsfjellet
 • Snøfonn/Tjørn på veg mot Grøndalsfjellet
 • På veg mot Grøndalsfjellet
 • Grøndalsfjellet (1375 moh.)
 • Raudberg frå Grøndalsfjellet
 • Utsyn frå Grøndalsfjellet (1375 moh.)
 • Målsetevatnet og Ovirsvatnet
 • Målsetevatnet
 • Rype på Ygnisdalsfjellet
 • Framfjord/Arnafjord frå Ygnisdalsfjellet
 • Framfjord frå Ygnisdalsfjellet
 • Lee frå Ygnisdalsfjellet (Framfjord)
 • Kleberstein frå Ygnisdalsfjellet (Framfjord)
 • Dale frå Ygnisdalsfjellet (Framfjord)1
 • Dale frå Ygnisdalsfjellet (Framfjord)2
 • Dale frå Ygnisdalsfjellet (Framfjord)3
 • Dale frå Ygnisdalsfjellet (Framfjord)4
 • Haugen/Kråna frå Ygnisdalsfjellet (Arnafjord)
 • Haugen frå Ygnisdalsfjellet (Arnafjord)
 • Rype på Ygnisdalsfjellet
 • Ygnisdalsfjellet (Ved toppen)
 • Rype på Ygnisdalsfjellet
 • Ygnisdalsfjellet (1185 moh.)
 • Målsetevatnet og Ovirsvatnet frå Ygnisdalsfjellet
 • Heilo på Vikafjellet (1)
 • Heilo på Vikafjellet (2)
 • Heilo på Vikafjellet (3)

  Date: 12.07.2003.

 • Gjernes
 • Lydvo
 • Oppheim
 • Bauthus
 • Brekke (Brekku)
 • Brekku (Brekke) / Raugstad
 • Mølster/Nedre Mølster
 • Brettseglar (Vangsvatnet)
 • Hvitbladtistel (Blomar/Flora)
 • Mjødurt (Blomar/Flora)
 • Kjempebjønnkjeks eller Tromsøpalme (Blomar/Flora)
 • Pilfink
 • Gråspurv

  Date: 11.07.2003.

 • Blomar (1)
 • Blomar (2)
 • Blomar (3)
 • Blomar (4)
 • Blomar (5)
 • Blomar (6)
 • Blomar (7)
 • Kinne (1)
 • Kinne (2)
 • Nedre Auro
 • Bjørke
 • Måke (Skulestadmo/Melsvatnet)
 • Måkemor med unge på Melsvatnet
 • Måke på Melsvatnet
 • Dagens symjetur i Melsvatnet (Hund)

  Date: 10.07.2003.

 • Oppheimsvatnet frå Haugsvik
 • Jordalsnuten/Nærøydalen
 • (P) Flåm (200 Kb)
 • Flåm/Cruise Skip (1)
 • Flåm/Cruise Skip (2)
 • Flåm/Cruise Skip (3)
 • Flåm/Cruise Skip (4)
 • Flåm/Cruise Skip (5)
 • Flåm/Cruise Skip (6)
 • Flåm/Cruise Skip (7)
 • Flåm/Cruise Skip (8)
 • Flåm Stasjon
 • Flåm (Nytt og gamalt)
 • Skjerdal (1a)
 • Skjerdal (1b)
 • Skjerdal (1c)
 • Leim/Skjerdal
 • Øyestølen (1a)
 • Øyestølen (1b)
 • Aurlandsfjorden frå Kongshella
 • Skulenosi (1207 moh.)
 • Fjellstølen/Øyestølen frå Skulenosi
 • Leim frå Skulenosi
 • Undredal frå Skulenosi
 • Skjerdal frå Skulenosi
 • (P) Aurlandsfjorden (Aurlandsvangen/Flåm/Undredal) frå Skulenosi
 • Aurlandsfjorden (Aurlandsvangen/Flåm) frå Skulenosi
 • Nisedalsfjellet (1376 moh.)1
 • Nisedalsfjellet (1376 moh.)2
 • Aurlandsfjorden frå Nisedalsfjellet
 • Jotunheimen frå Nisedalsfjellet
 • Utsyn frå Nisedalsfjellet

  Date: 09.07.2003.

 • Fotografering på Myrdal
 • Myrdal (tog)
 • Myrdal
 • Mjølfjell Stasjon
 • Allmenningen (Mjølfjell)
 • Voss/Vangsvatnet
 • Voss/Vangskyrkja/Uttrågata

  Date: 08.07.2003.

 • Venter på toget (Geilo)
 • Toget kommer (Geilo)
 • Geilogjordet
 • Ustedalsfjorden/Geilo
 • (P) Ustedalsfjorden/Geilo
 • Tufte (Geilo)
 • Gjerda (Geilo)
 • Parti av Ustedalsfjorden (Geilo)
 • Tuftebrui (Geilo)
 • Feten!
 • Raudkløver
 • Ved Ustedalsfjorden (Geilo)
 • Padling på Ustedalsfjorden (Geilo)
 • Hus på Geilo

  Date: 07.07.2003.

 • Geilo (1)
 • Geilo (2)

  Date: 06.07.2003.

 • Tvindefossen
 • Øyjordi/Oppheim
 • Øyjordsstølen/Oppheimsvatnet
 • Andefamilie på Oppheimsvatnet
 • Bading Haugsvik (1)
 • Bading Haugsvik (2)
 • Stalheim
 • Stalheim/Nærøydalen
 • Brekke/Sivle/Stalheim/Nærøydalen
 • Stalheim/Nærøydalen frå Hotellet

  Date: 05.07.2003.

 • Jordalen (1)
 • Jordalen (2)
 • Nosi (1a)
 • Nosi (1b)
 • Nosi (2)
 • Haugane
 • Slettedalen
 • Stølar i Slettedalen (1)
 • Stølar i Slettedalen (2)
 • Støl i Slettedalen
 • Slettedalen (Busteinen/Tverrbakkane)
 • Slettedalen
 • Snøfonn ovanfor Slettedalen
 • Tjørn ovanfor Slettedalen (1)
 • Tjørn ovanfor Slettedalen (2)
 • Fresvikbreen frå Bakkanosi
 • Nærøyfjorden frå Bakkanosi (1)
 • Nærøyfjorden frå Bakkanosi (2)
 • Tufte og Bakka frå Bakkanosi
 • Bakka frå Bakkanosi (1)
 • Bakka frå Bakkanosi (2)
 • Tufte frå Bakkanosi
 • Is-soleie på Bakkanosi

  Date: 04.07.2003.

 • Narheim
 • Nedre Kvålsdalstjørni
 • Songrøvatnet frå Løkedalsnuten/Sveindalseggi
 • Løkedalsnuten/Løkedalstjørni frå Løkedalsnuten
 • Løkedalstjørni frå Løkedalsnuten
 • Nysgjerrigperar på Løkedalsnuten
 • Fyksesund/Botnen frå Løkedalsnuten
 • Botnen frå Løkedalsnuten
 • Flatabøstølen/Løkedalsnuten
 • Highlandskyr ved Flatabøstølen/Løkedalsnuten
 • Highlandskyr ved Flatabøstølen
 • Flatabødalen/Flatabøstølen/Løkedalsnuten
 • Flatabø (1a)
 • Flatabø (1b)
 • Flatabø (2)
 • Fyksesund frå Kannikenberg
 • Botnen/Fyksesund frå Kannikenberg
 • Botnen (1)
 • Botnen (2)
 • Botnen/Fyksesund (Kai)
 • Fyksesund
 • Songrø/Songrøvatnet
 • Songrø
 • Hamlagrøvatnet i motlys
 • Høying på Væte

  Date: 03.07.2003.

 • Vinje/Vinjatunet
 • Gamle Vinjatunet
 • Oppheimsvatnet
 • Kvednahaugen (Langedalen/Oppheim)
 • Kvednahaugen (Langedalen/Oppheim)
 • Markusteigen (Langedalen/Oppheim)
 • Tufto (Langedalen/Oppheim)
 • Vetlestølen (Langedalen/Oppheim)
 • Vetlestølen (Langedalen/Oppheim)
 • Raunestølen (Langedalen/Oppheim)
 • Langedalsstølen (Langedalen/Oppheim)
 • Langedalsstølen (Langedalen/Oppheim)
 • Langedalsstølen (Langedalen/Oppheim)

  Date: 02.07.2003.

 • Voss

  Date: 01.07.2003.

 • Soleihov/Bekkeblom (Caltha palustris)
 • Soleihov/Bekkeblom (Caltha palustris)