Voss Now
Menu   Search
Juli 2002

Date: 31.07.2002.

 • Voss
 • Småfugl
 • Vangsgata
 • Kolve (1)
 • Kolve (2)
 • Kolve (3)
 • Bø (1)
 • Bø (2)
 • Kvåle
 • Reimegrend
 • Eggjaraid/Grauestølen/Grytestølen/Hagen
 • Trollabotnen
 • Vollbottsvatnet
 • Vollbotnen (1)
 • Vollbotnen (2)
 • På veg mot Olsskvalen (Snøbre)
 • Varde før Olsskavlen (1)
 • Varde før Olsskavlen (2)
 • Olsskavlen (1576 moh.)
 • Olsskavlen (1576 moh.)-(Vassfjøro)
 • Olsskavlen (1576 moh.)-(Seldalsnuten)

  Date: 30.07.2002.

 • Hellesneset/Bulken
 • Voss
 • Hindartveit
 • Teigarapjane (1)
 • Teigarapjane (2)
 • Voss frå Rapjahalsen
 • Rapjahalsen
 • Rapjahalsen/Voss
 • Rapjahalsen/Dyrvedalen
 • Plante på Gråsida
 • Heilo på Gråsida
 • Minnesmerke på Gråsida
 • Timaglaset (1)
 • Timaglaset (2)
 • Gråsida T-merker
 • Gråsida (Stemningsbilete)1
 • Gråsida (Stemningsbilete)2
 • Gråsida (Stemningsbilete)3
 • Gråsida (Stemningsbilete)4
 • Gråsida (Stemningsbilete)5
 • Gråsidetoppen
 • Roset

  Date: 29.07.2002.

 • Oppheimsvatnet v/Framnes
 • Oppheimsvatnet v/Vossestølen
 • Ender v/Vossestølen (1)
 • Ender v/Vossestølen (2)
 • Bidne (Oppheim)
 • Lillethun (Vinje)
 • Gamla Vinje
 • Draugsvoll (Vinje)
 • Vinje Hotel/Meieriet
 • Vinje

  Date: 28.07.2002.

  Til Melderskin med
  Voss Uferdslag.

 • Start ved Klette
 • Utsyn oppe i lia
 • Oppover i lia (1)
 • Oppover i lia (2)
 • Stien var bratt
 • Utsyn oppe
 • På veg vidare mot Melderskin
 • Melderskin/Folgefonna
 • Melderskin (1426 moh.)
 • Utsyn frå Melderskin (1)
 • Utsyn frå Melderskin (2)
 • Utsyn frå Melderskin (3)
 • På veg heim ved Utne
 • Ventar på ferje

  Date: 27.07.2002.

 • Bakka/Breidskrednosi
 • Bakka/Fjording
 • Tufte/Nærøyfjorden
 • Nærøyfjorden frå Rimstigen (1)
 • Nærøyfjorden frå Rimstigen (2)
 • Rimstigfjellet
 • Plante (Rimstigfjellet)
 • Jotunheimen/S.Skagastølstind
 • Jostedalsbreen/Sognesendaren
 • Breidskrednosi
 • Nærøyfjorden/Tufte/Bakka
 • Tufte
 • Bakka
 • Styve frå Skoganosi
 • Nærøyfjorden/Dyrdal
 • Dyrdal frå Skogafjellet (1)
 • Dyrdal frå Skogafjellet (2)

  Date: 26.07.2002.

 • Bavallen (Bavallstunet)
 • Skulestad (58/1)
 • Femmælen
 • Skulestadmo/Lundarvatnet
 • Luft ambulansen
 • Blomstrar (1)
 • Blomstrar (2)
 • Blomstrar (3)

  Date: 25.07.2002.

 • Rødno
 • Njåtveit
 • Mæland
 • Egdetveit (Iktveit)
 • Hommedal (1)
 • Hommedal (2)
 • Holbygdi (1)
 • Holbygdi (2)
 • Holbygdi (3)
 • Lund/Fjeli
 • Fjeli
 • Fjelistølen (1)
 • Fjelistølen (2)
 • Skreiavatnet
 • (P) (150Kb) Skreio
 • Skreio
 • Steinset (1)
 • Steinset (2)
 • Kaset (1)
 • Kaset (2)
 • Nyestølen
 • Hagastølen (1)
 • Hagastølen (2)
 • Sundve
 • Sundveshaugen
 • Kroken
 • Vinje (Neland/Posthagen))
 • Vinje (Draugsvoll)
 • Vinje Gamla

  Date: 24.07.2002.

 • Kvitkløver
 • Blomster (Namn!)
 • Blomster (Namn!)
 • Rekve
 • Skjelde/Liland
 • Mossefinn (Gnr 240, bnr. 10 og 11)
 • Solbakken (Eimstad)
 • Fureteijen (Eimstad)

  Date: 23.07.2002.

 • Vangsvatnet/Hellesneset
 • Tesdal
 • Rong
 • Løkjane
 • Steinsetvatnet
 • Karaldevatnet
 • Vatn mellom Hyvingen-Raudberg
 • (P)(165 Kb) Bjølsegrøvatnet-Raudberg
 • Bjølsegrøvatnet
 • (P)(150 Kb) Karaldevatnet-Bjølsegrøvatnet
 • Skrubbær

  Date: 22.07.2002.

 • Røte
 • Gjerme
 • Dolve
 • Bru over Dyrvo
 • Arhelleren
 • Hellu (1)
 • Hellu (2)
 • Hellu (3)
 • Torvmyrull
 • Sauer i skodda
 • Jakthytte v/Grønhaugen
 • Dale (1)
 • Dale (2)
 • Dale (3)
 • Dale (4)
 • Dale (Kyr)

  Date: 21.07.2002.

 • Selland
 • Vinddal (1)
 • Vinddal (2)
 • Vatnasete/Vatnasetvatnet (1)
 • Vatnasete/Vatnasetvatnet (2)
 • Vatnasete/Vatnasetvatnet (3)
 • Vatnasetvatnet
 • Furesete (1)
 • Furesete (2)
 • Lindebrekke
 • Sponheim
 • Ulvik
 • Oppheim/Ljono/Vassfjøro
 • Utsyn Viknes
 • Utsyn Ulvikafjorden

  Date: 20.07.2002.

 • Tveite
 • Skjervheim (1)
 • Skjervheim (2)
 • Tveitestølen
 • Myrkdalsvatnet
 • Hiurdi/Myrkdalen
 • Hiurdi
 • Blåeggi
 • Myrkdalen frå Blåeggi
 • Flisram/Bygd frå Blåeggi
 • Nesheim frå Blåeggi
 • Demmetjørnane
 • Mykjedalsvatn
 • Flatafjellet/Myrkdalen
 • Flatafjellet/Sauatjørni
 • Myrkdalen frå Nipene
 • Høn
 • Kroken

  Date: 19.07.2002.

 • Bømoen-Voss
 • Bømoen flyplass
 • Graue/Grauesåsen
 • Graue (114+147/7+4)
 • Graue (115+122/2+3)
 • Utsyn Kløve
 • Kvarakvål
 • Modalsvotni (1)
 • Modalsvotni (2)
 • Horndalsnuten (1)
 • Horndalsnuten (2)
 • Horndalsnuten (3)
 • Horndalsnuten (4)
 • Horndalsnuten (5)(Utsyn)
 • Horndalsnuten (6)(Reime)

  Date: 18.07.2002.

 • Tunnaset (Dyrvedalen)
 • (P) Utsyn Vola
 • Stora og Vetla Volavatnet
 • Stora Volavatnet
 • Utsyn Kvitanosi
 • Brevandrarar
 • Stølane Vola/Volo
 • Stora Volavatnet
 • Volahytta (1)
 • Volahytta (2)
 • Volahytta (3)
 • Borgavatnet
 • Nedsta Piksvatnet (1)
 • Nedsta Piksvatnet (2)
 • Gamle murar
 • Tvindestølen
 • Vidvangane
 • (P) Skulestadmo

  Date: 17.07.2002.

 • Framnes
 • Øygjordstøl (1)
 • Øygjordstøl (2)
 • Heilo
 • Skorseteggi
 • Skorsetvatnet
 • Gjødselringsopp (Sopp Flora)
 • Kolingseggi
 • Liaset

  Date: 16.07.2002.

 • Ved Vangsvatnet
 • Vangsvatnet
 • Utsyn Dagestad
 • Dagestad
 • Bø/Byrkje
 • Utsyn frå Eimstad
 • Vangsvatnet frå Lunde
 • Seim/Seimsvatnet
 • Seim (1)
 • Seim (2)
 • Skylje
 • Svanga
 • Skjeveggen
 • Hagen
 • Flagastølen (1)
 • Flagastølen (2)
 • Utsyn Flagastølen
 • Mykletveitveten (1131 moh.)
 • Hyljarås (1)
 • Hyljarås (2)

  Date: 15.07.2002.

 • Vindberg (1)
 • Vindberg (2)
 • Blåbær
 • Håtveit/Nedre Fenne
 • Nedre Fenne (1)
 • Nedre Fenne (2)
 • Nedre Fenne (3)
 • Hildestveit
 • Tveit
 • Øvre Fenne (1)
 • Øvre Fenne (2)
 • Øvre Fenne (Løkebø)
 • Kvit Nøkkerose
 • Lintorskemunn
 • Nedre Auro (1)
 • Nedre Auro (2)
 • Høying (Kinne)

  Date: 14.07.2002.

 • Borstrondi
 • Saue
 • Een
 • Flatekvål
 • Lønahorgi (1)
 • Vossestrand
 • Lønahorgi (2)
 • Horgadalen
 • Horgabu (Horgadalen)
 • Jakthytte (Horgadalen)

  Date: 13.07.2002.

 • Voss
 • Molte
 • Raudrev (1)
 • Raudrev (2)
 • Raudrev (2)
 • Voss frå Roset
 • Vosso
 • Voss frå Roset
 • Bordalen
 • Roset
 • Heilo (1)
 • Heilo (2)
 • Gråsidetoppen
 • Voss frå Gråsidetoppen
 • Lønahorgi
 • Gråsida (1)
 • Gråsida (2)
 • Fjellrype (1a)
 • Fjellrype (1b)
 • Fjellrype (1c)
 • Fjellrype (2)

  Date: 12.07.2002.

 • Flåm (1)
 • Flåm (2)
 • Flåm (Marco Polo)
 • Aurland (1)
 • Aurland (2)
 • Vassbygdi (Vassbygdevatnet/Steine)
 • Vassbygdi (Steine)
 • Vassbygdi (Øyo)
 • Vassbygdi (Veim/Vassbygdi)
 • Vassbygdi (Veim)
 • Vassbygdi (Vassbygdi)
 • Vassbygdi (Bjelde)1
 • Vassbygdi (Bjelde)2

  Date: 11.07.2002.

 • Myrdal
 • Di3 (Myrdal)
 • Villblom
 • Flåmsdalen

  Date: 10.07.2002.

 • Mjølfjell (Tog 61)
 • Urlandstølen

  Date: 09.07.2002.

 • Ripsbær
 • Hagebusk
 • Skjor/Skjære
 • Ringheim (50/2)

  Date: 08.07.2002.

 • Skjervet
 • Moe
 • Brekke (1)
 • Brekke (2)
 • Jørdre (1)
 • Jørdre (2)
 • Jørdre (3)
 • Kolskår (1a)
 • Kolskår (1b)
 • Kolskår (2)
 • Skår
 • Øvre Vassenden
 • Nesheim
 • Såkvitne
 • Haugen
 • Njuk
 • Hjadlen
 • Fiskastien
 • Klyve/Spildo
 • Spildo
 • Spildo Øvre
 • Spildo Øvre (Stusshaugen)
 • Nesbø
 • Klyve

  Date: 07.07.2002.

 • Skulestadmo
 • Saue (1)
 • Saue (2)
 • Een
 • Flatekvål
 • Fitje (1)
 • Fitje (2)
 • Femmælen/Skjerpestunet
 • Myraplassen/Skulestadvegen
 • Koglehaugen/Motræet
 • Ballbane (Skulestadmo)
 • Skulestadvegen
 • Bavallen
 • Ringheim Vetle/Indre
 • Valbergstjørni
 • Voss
 • Skitset/Hangursheisen
 • Minigolf
 • Bryn

  Date: 06.07.2002.

 • Vassnymfe (1)
 • Vassnymfe (2)
 • Hegre (1)
 • Hegre (2)
 • Hegre (3)
 • Fadnes (1)
 • Fadnes (2)
 • Fadnes (3)
 • Fadnes (4)
 • Hernes (Naustviki/Storevikane)
 • Hernes (59/9+6)
 • Hernes (59/9)
 • Hernes (59/6)
 • Hernes (59/1)
 • Styvestræet
 • Evanger
 • Evanger Stasjon
 • Evanger (Gamleheim)
 • Styve
 • Stigen
 • Evanger (Boligfelt)1
 • Evanger (Boligfelt)2
 • Evanger (Boligfelt)3
 • Blåbær
 • Fjording (Rekve)1
 • Fjording (Rekve)2
 • Prestegardsalleen
 • Beachvollyball

  Date: 05.07.2002.

 • Kjosfossen (Hulder)1
 • Kjosfossen (Hulder)2
 • Berekvam (1)
 • Berekvam (2)
 • Flåmsbana/Rjoanefossen
 • Rjoanefossen
 • Flåm (1)
 • Flåm (2)
 • Voss
 • Songve
 • Skulestadmo/Lundarvatnet

  Date: 04.07.2002.

 • Myrdal
 • Myrdalssvingane
 • Kårdal
 • Vatnahalsen/Flåmsbana (1)
 • Vatnahalsen/Flåmsbana (2)
 • Vatnahalsen/Flåmsbana (3)
 • Kvanntjørn/Hovdatindane
 • Reinungavatnet/Seltuftvatnet
 • Reinunga stølar

  Date: 03.07.2002.

 • Syklistar (Finse)
 • Syklistar (Finse)
 • Fiskelukke! (Finse)
 • Finsevatnet
 • Fotturist Finse)
 • Syklist Finse)
 • Sibirsk Valmue
 • Rød Jonsokblom

  Date: 01.07.2002.

 • Gjerdåker
 • Høne (Osgjerd)
 • Kløve øvre
 • Brattåker (1)
 • Brattåker (2)
 • Gilborne (Røyrlidi)
 • Fagnastøl
 • Røyrlidi (1)
 • Røyrlidi (2)
 • Røyrlidi (3)
 • Kvitno
 • Grauestølen
 • Fjosestølen (1)
 • Fjosestølen (2)
 • Skjevlingen
 • Kyte
 • Repål
 • Kyte/Norheim
 • Lirhus
 • Skulestadmo