Voss Now
Menu   Search
Januar 2014


Date: 31.01.2014

 • Myrdal i Blåtimen
 • Uppsetedalen i Blåtimen (Upsetedalen Upsete Uppsete)
 • Kvitheim (Skulestadmo Lofthus Lirhus Øvsthus)
 • Nonpresten mot Hangurstoppen Voss og Gråsida
 • Lønahorgi Radio og TV-Sendar (Vinterbilete)
 • Lønahorgi 1412 moh. (Varde Vinterbilete)
 • Lønahorgi 1412 moh. (Vinterbilete Inngangsparti)
 • Lønahorgi 1412 moh. (Stemningsbilete Inngangsparti Solnedgang)
 • Lønahorgi 1412 moh. (Stemningsbilete Varde Solnedgang)
 • Lønahorgi Radio og TV-Sendar (Stemningsbilete)
 • Date: 30.01.2014

 • Skulestadmo Borstrondi og Kvitheim frå Tråstølsvegen (Lønavatnet Melsvatnet Bavallen)
 • Mølstervegen mot Ringheim og Kvitheim (Voss Skulestadmo)
 • Ringheim med Lønahorgi bak (Voss)
 • Evangervegen mot Lindhaugen og Voss frå Seimsbrua (Lindehaugen)
 • Vangstunellen ved Svartenakken (Evangervegen Gullfjordungsvegen Vossapakko)
 • Snørydding med AMC2 ved Solbakken (Bergensbana Bergensbanen Jernbaneverket)
 • Flotte fargar på himmelen over Solbakken mellom Mjølfjell og Upsete (Uppsete)
 • Date: 29.01.2014

 • Hallingskeid
 • Hallingskeid (DNT-Hytter)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Skjelde (Bulken)
 • Skjelde (Bulken)
 • Lunde mot Vangsvatnet (Bulken)
 • Dyrvedalen frå Dagestad
 • Date: 28.01.2014

 • Valberget Slettafjellet Hodn Volafjellet og Tvarafjellet frå Hangurstoppen (Hanguren Horn)
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen (Hanguren)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Lønavatnet Kvitheim Hanguren)
 • Saue og Løne frå Hangurstoppen (Hanguren Skulestadmo Løno Saue Camping Lønaøyane Lønavatnet Borstrondi Reppen)
 • Nedkvitne og Hegle frå Hangurstoppen (Hanguren Skulestadmo)
 • Een Eensmidja og Norekvål frå Hangurstoppen (Æn Ænsmoen Ænsmidja Eensmoen Borstrondi Skulestadmo)
 • Dugstad frå Hangurstoppen (Kvitheim Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Nedkvitnesvegen Båtskotstræet Melsvegen Dugstadfossen Idrotsplass Idresttsplass)
 • Voss Jordbruksskule og ny E-16 under bygging sett frå Hangurstoppen (Hanguren Skulestadmo Strandavegen)
 • Voss frå Hanguren
 • Date: 27.01.2014

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Auro Nedre (Mønshaugen)
 • Lønahorgi sett frå Kvitlii (Palmafossen/Mønshaugen)
 • Bakkatun Hylle og Tøn sett frå Kvitlii (Palmafossen Tjukkabygdi Tjukkebygdi Bakketun)
 • Kvitheim Skulestadmo Bavallen frå Øvsthus (Ringhem Hanguren Hangurstoppen)
 • Date: 26.01.2014

 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim)
 • Borstrondi med Lønavatnet frå Hangurstoppen (Hanguren Skulestadmo Borstrondi Kvitheim)
 • Kvitheim med Voss Jorsbruksskule og Lundarvatnet (Hanguren Skulestadmo)
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen (Hanguren)
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen og Lønahorgi bak (Hanguren
 • Til tider heller vindfullt oppe på Hangurstoppen mot Ekspressheisen (Hanguren)
 • Valberget Slettafjellet Hodn Volafjellet og Tvarafjellet frå Hangurstoppen (Hanguren Horn Raude Kross-hytta)
 • Raude Kross-hytta (Hanguren Vinterbilete)
 • Raude Kross-hytta og Hangurstoppen (Hanguren)
 • Hangurstoppen frå Slettafjellet (Hanguren Raude Kross-hytta Valbergtjørni)
 • Date: 25.01.2014

 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • UKM 2014 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus
 • Date: 24.01.2014

 • Fargerik himmel over Tvildesåsen Sonvesåsen (Songvesåsen Raud Himmel Mogonstemning Morgenstemning)
 • Fargerik himmel over Tvildesåsen Sonvesåsen (Songvesåsen Raud Himmel Mogonstemning Morgenstemning)
 • Storastova på Slettafjellet med Lønahorgi bak (Voss Resort Fjellheisar)
 • Nyestølen med Lønavatnet og Kvitheim bak (Slettafjellet)
 • Istappar med Slettafjellet bak (Isjøklar)
 • Kleppsstølen ved Vådalseggi (Vinterbilete)
 • Vådalseggi mot Hangurstoppen Hanguren Slettafjellet Valberget og Gråsida
 • Lønahorgi Radio og TV-Sendar
 • Lønahorgi Radio og TV-Sendar 1412 moh.
 • Lønavatnet Nedkvitne Kyte og Lemme frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Holbygdi Myrkdalen og Vossestrand frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Lønahorgi 1412 moh. (Vinterbilete Stemningsbilete)
 • Lønahorgi (Stemningsbilete Vinterbilete)
 • Date: 23.01.2014

 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Voss Jordbruksskule Kvitheim)
 • Tornhaugen og Voss Jordbruksskule frå Hangurstoppen (Gjerdebu dagavdeling Strandavegen Hanguren)
 • Strandavegen ny veg uder bygging sett frå Hangurstoppen (Hanguren Voss Jordbruksskule)
 • Strandavegen ny veg uder bygging sett frå Hangurstoppen (Gjerdebu dagavdeling Hanguren Voss Jordbruksskule)
 • Voss frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hnaguren
 • Haugameon med AMFI senteret frå Hanguren (Hardangervegen Fredheim Industrigata)
 • Tråstølsgubben ! - Trefigur i hyttefeltet på Tråstølen
 • Date: 22.01.2014

 • Ringheim med Kvitheim bak (Voss Skulestadmo)
 • Ringheim med Lønahorgi bak (Voss)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim)
 • Kiseldur stølar (Hanguren)
 • Kiseldur stølar (Hanguren)
 • Kiseldur stølar med Hodn bak (Hanguren Horn Volafjellet)
 • Kiseldur stølar (Hanguren)
 • Raude Kross-hytta med Slettafjellet bak (Hanguren)
 • Raude Kross-hytta med Honndalsnuten bak (Hanguren Horndalsnuten)
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen og Lønahorgi bak
 • Date: 21.01.2014

 • Vangsvatnet Gossland og Hellesneset frå Bordalen
 • Voss frå Bordalen
 • Voss frå Bordalen
 • Svartenakken frå Bordalen (Gullfjordungen Skule Evangervegen Rundkøyring Finne Vangstunellen Vangstunellen)
 • Voss Kulturhus frå Bordalen (Fleisher's Hotel Voss Stasjon Evangervegen Hangursvegen Gullfjordungsvegen Hangursbanen Gondolbanen)
 • Lirhus (Kvitheim Skulestadmo)
 • Kvitheim mot Ringheim og Gråsida frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Is på Lønavatnet (Skulestadmo Isflak)
 • Is på Lønavatnet (Skulestadmo Isflak Stemningsbilete)
 • Date: 20.01.2014

 • Vangsgata (Voss)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Glimme mot Gossland og Hellesneset (Voss)
 • Honve Djukastein og Byrkje (Byrkjo Voss-Bulken)e
 • Djukatein og Bø (Voss-Bulken)
 • Palmafossen med Rene og Kinne bak (Kvitlii)
 • Skulestadmo med Melsvatnet bak (Øvsthus Trelast Bilskadesenteret Voss Biltunet Voss Bil Rundkøyring)
 • Date: 19.01.2014

 • Tog 62 på veg inn til Mjølfjell (18-Lok)
 • Snørydding på Mjølfjell med AMC2 (APS B800N)
 • Snørydding på Mjølfjell med AMC2 (APS B800N)
 • Snørydding på Mjølfjell med AMC2 (APS B800N)
 • Skulestadmo Borstrondi Kvitheim frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Palmafossen Bømoen Mønshaugen Kvilii og Tvilde sett frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss frå Hangursrestauranten (Hangursbanen Danglo Gondolbanen Voss Resort Fjellheisar)
 • Hangurstoppen - Mykje folk på ski i dag som her oppe på Hangustoppen med Mykletveitveten bak (Voss Resort Fjellheisar)
 • Mange var på ski i dag her med Tråstølsheisen og Ekspressheisen bak (Hangurstoppen Hanguren Voss Resort Fjellheisar)
 • På ski nedover i løypene mot Bavallen frå Tråstølen gjennom hyttefeltet langs Tråstølsvegen(Voss Resort Fjellheisar)
 • På ski nedover mot Bavallen med Bavallstunet bak (Voss Resort Fjellheisar)
 • Date: 18.01.2014

 • Vindfullt ved Viern (Bergensbana mellom Mjølfjell og Upsete Uppsete)
 • Mjølfjell med Beilhack i spor 1
 • Veka med Bulken Skule bak
 • Dolve og Gjerme (Dyrvedalen)
 • Røthe (Dyrvedalen Røte)
 • Røthe (Dyrvedalen Røte)
 • Rekve (Bulken)
 • Rekvesmylna og Dyrvo (Bulken)
 • Veka og Bø (Bulken)
 • Evangervegen mot Lindhaugen frå Seimsbrua (Voss Lindehaugen)
 • Date: 17.01.2014

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Vangsvatnet Gossland og Hellesnes frå Gjelle (Hjelle)
 • Skulestadmo Kvitheim frå Øvsthus (Ringheim Hanguren Bavallen Hangurstoppen)
 • Kvitheim med Lundarvatnet og Gråsida bak (Skulestadmo)
 • Bavallen og Slettafjellet frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Date: 16.01.2014

 • Voss frå Sivlevegen
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Vangsgata (Voss)
 • Voss frå Bordalen
 • Uttrågata (Voss)
 • Date: 15.01.2014

 • Skulestadmo Borstrondi Kvitheim frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Flatekvål frå Hangurstoppen (Skulestadmo Borstrondi Hanguren)
 • Nedre Flatekvål og Een frå Hangurstoppen (Skulestadmo Borstrondi Hanguren Æn Æen Strandavegen Lambatangen Melsvatnet)
 • Skulestadmo og Kvitheim frå Hangurstoppen (Dugstadfossen)
 • Norheim og Kyte sett frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Hanguren - Moro på ski med Åsneshytta og Slettafjellet bak
 • Nyestølen (Slettafjellet Lønavatnet Kvitheim)
 • Kvilehytta på Nonpresten med Lønahorgi bak
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar sett frå Kvilehytta på Nonpresten
 • Solnedgang over Hurrungane i Jotunheimen sett frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Sola har gjøymt seg bak mørke skyer over Gråsida sett frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Lønahorgi 1412 moh. (Radio og TV-sendar)
 • Fullmåne over Liaset sett frå Slettafjellet (Blåtimen)
 • Date: 14.01.2014

 • Skulestadmo Borstrondi Kvitheim frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Skulestadmo Borstrondi Kvitheim frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Vinterstemning på Hanguren (Voss)
 • Vinterstemning på Hanguren (Voss)
 • Hangurstoppen mot Horn (Hodn) Valberget Slettafjellet Volafjellet og Tvarafjellet (Hanguren)
 • Hanguren mot Gråsida (Vinterstemning Hangurstoppen)
 • Tråstølsheisen og Ekspressheisen på Hangurstoppen (Hanguren)
 • Hanguren Preparet løype Stemningsbilete (Voss Resort Fjellheisar)
 • Solnedgang over Gråsida frå Hangurstoppen (Voss Hanguren)
 • Fullmåne over Lemme og Skjevlingen sett frå Bavallen (Stemningsbilete Skulestadmo)
 • Date: 13.01.2014

 • Grevleselvi frys til is (Bavallen Skulestadmo Tråstølsvegen)
 • Grevleselvi frys til is (Bavallen Skulestadmo Tråstølsvegen)
 • Skulestadmo med Borstrondi og Kvitheim sett frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Skulestadmo med Borstrondi Løno og Kvitheim sett frå Hangurstoppen (Hanguren Løne Reppen)
 • Palmafossen Bømoen og Kvitlii sett frå Hangurstoppen (Hanguren Mønshaugen)
 • Voss frå Hanguren
 • Voss frå Hanguren med Dinglo på veg oppover (Voss Resort Hangursbanen Goddolbanen)
 • Date: 12.01.2014

 • Skulestadmo Borstrondi Kvitheim frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss Jordbruksskule Lundarvatnet og Kvitheim frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren)
 • Een frå Hangurstoppen (Borstrondi Skulestadmo Hanguren Æn Æen)
 • Løno sett frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren Reppen Løne)
 • Vinterstemning på Hangurstoppen i motsol
 • Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Valberget (Hanguren)
 • Raude Kross-hytta (Hanguren)
 • Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen (Hanguren)
 • Vinterlandskap ved Valberget i motsol (Vinterstemning Stemningsbilete)
 • Vinterlandskap på Slettafjellet (Hanguren)
 • Skiløper på veg nedover i Slettafjellet (På ski Hanguren)
 • Vinterstemning med blå himmel og snøkledde greiner trær (Slettafjellet)
 • Slettafjellet mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen (Vinterlandskap)
 • Slettafjellet på toppen av Slettafjellstrekket
 • Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten (Solnedgang Sunset)
 • Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten (Solnedgang Sunset)
 • Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten med skiløper i front (Solnedgang Sunset)
 • Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten med skiløper i front (Solnedgang Sunset)
 • Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten med skiløpere i front (Solnedgang Sunset)
 • Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten (Solnedgang Sunset)
 • Storastova på Slettafjellet med Honndalsnuten bak (Voss Resort)
 • Date: 11.01.2014

 • Skulestamo frå Koglehaugen (Rundkøyring)
 • Tråstølen Hyttefelt (Voss Resort Tråstølsvegen Skulestadmo Bavallen)
 • Hangurstoppen med skodde og snødrev i dag (Ekspressheisen Hanguren På Ski)
 • Vinterstemning i skoddehavet på Hanguren
 • Voss frå Hangursrestauranten (Danglo Hangursbanen Gondolbanen Voss Resoert Fjellheisar)
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Tråstølen med Borstrondi og Lønavatnet bak (Voss Resort Fjellheisar)
 • Bavallstunet med Melsvatnet og Kvitheim bak (Skulestadmo Bavallen
 • Date: 10.01.2014

 • Vangsvatnet Bordalen frå Raugstadvegen (Voss)
 • Voss frå Sivlevegen (Ullestad)
 • Hangursbanen på veg nedover sett frå Sivlevegen (Voss Danglo Gondolbanen)
 • Hangursbanen på veg ned mot nedre stasjon sett frå Sivlevegen (Voss Danglo Gondolbanen)
 • Borstrondi sett frå Bavallsvegen (Skulestadmo Bavallen)
 • Grevleselvi Stemningsbilete (Skulestadmo Tråstølsvegen Bavallen)
 • Tråstølsvegen mot Borstrondi og Kvitheim (Skulestadmo Bavallen Hyttefelt Grevle Voss Resort)
 • Voss frå Hangursrestauranten (Dinglo Hangursbanen Gondolbanen)
 • Date: 09.01.2014

 • Myrdal Boligar (Myrdalen)
 • Lokaltog på Myrdal Stasjon (69-sett Spor 11)
 • Tog 602 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Flåmsbana på veg inn til Myrdal Stasjon (17-lok Spor 11)
 • Date: 08.01.2014

 • Lokaltog på veg inn til Urdland (69-sett)
 • Prestegardsalleen og Prestegardslandet (Voss)
 • Haug Bjørnshovden og Helland (Bordalen Voss)
 • Vangsvatnet frå Bordalen (Herre Voss)
 • Opeland og Stuvarjo (Mønshaugen)
 • Stuvarjo (Mønshaugen)
 • Veiso (Mønshaugen)
 • Date: 07.01.2014

 • Kløve mot Kvarakvål (Klyve Kvarekvål Voss)
 • Kyte Øvre (Voss)
 • Nesheimstunet (Skulestadmo Reppen Lønavatnet Voss Folke Museum)
 • Strandaelva ved Leiddal (Tvinde Leidal Strandaelvi)
 • Date: 06.01.2014

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Uttrågata (Voss)
 • (P) Auro Nedrde med Tjukkebydi og Graue bak (Mønshaugen)
 • Palmafossen og Rykke sett frå Kvitlii (Gamle Rykkesvegen Høydalane Rykkesvegen)
 • Lirhus Voss Jordbruksskule Gjerdebu dagavdeling Ringheimsvegen Bavallsvegen Tornhaugen Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Kvitheim frå Øvsthus (Skulestadmo Ringheim Hangurstoppen (Hanguren)
 • Strandavegen byggjetrinn 2 er i gang mellon Voss Jordbruksskule og Voss Barneheim
 • Date: 05.01.2014

 • Rundkøyring i Skulestadmo med Melsvatnet bak (Strandavegen)
 • Tråstølsvegen og hyttefeltet mot Borstrondi Melsvatnet Kvitheim og Lønavatnet (Skulestadmo Grevle Bavallen)
 • Flatekvål og Een frå Tråstølsvegen (Borstrondi Skulestadmo Æe Æen Bavallen)
 • Godt å få lit hjelp i starten (På ski ved Hangurstoppen Hanguren)
 • Voss frå Hangursrestauranten (Dinglo Hangursbanen Gondolbanen)
 • Haugamoen med Amfi-senteret som har byrja med påbygget sitt
 • Gjernes frå Hanguren (Voss Gjernesvegen Gjernesmoen Russarvegen Helgavangen)
 • Åsneshytta på Hanguren
 • Hanguren med preparerte løyper mot Raude Kross-hytta
 • Slettafjellet med Slettafjellstrekket og Storastova
 • Date: 04.01.2014

 • Borstrondi Melsvatnet og Lønavatnet frå Tråstølsvegen (Skulestadmo Bavallen Hyttefelt Grevle)
 • Tråstølsheisen nedre stasjon (Tråstølen Voss Resort Fjellheisar Hanguren)
 • Tråstølsheisen i tett snødrev på toppen (Hanguren Voss Resort Fjellheisar)
 • Voss frå Hanguren
 • Valberget og Slettafjellet frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Date: 03.01.2014

 • Dagen starta med raudleg himmel over Storåsen (Skulestadmo Voss Fargerik himmel)
 • Skulestadmo Kvitheim Ringheim og Bavallen frå Øvsthus
 • Tråstølsvegen mot Borstrondi Melsvatnet og Lønavatnet (Bavallen Hyttefelt Grevle)
 • Voss frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren (Torget Vangsgata Uttrågata Hestavangen)
 • Grevleselvi Stemningsbilete (Skulestadmo Bavallen Tråstølsvegen)
 • Date: 02.01.2014

 • Borstrondi frå Bavallen (Skulestadmo Lønavatnet Melsvatnet)
 • Tråstølen mot Borstrondi og Lønavatnet (Hyttefelt Voss Resort Fjellheisar Skulestadmo)
 • Tråstølen (Voss Resort Fjellheisar Trakkemaskin Snøkanon Lønavatnet)
 • Einaste gjengen som var på ski i dag (Tråstølen Voss Resort)
 • Raude Kross-hytta (Hanguren)
 • Raude Kross-hytta med Ekspressheisen bak (Hanguren Hangurstoppen)
 • Voss frå Hanguren
 • Bryalii frå Hanguren (Palmafossen Brynaskogen Brynamoen Hardangervegen)
 • Haugamoem med Amfi-senteret frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Lundarhaugen Sverresplass og Lekvemoen frå Hanguren (Voss)
 • Date: 01.01.2014

 • Godt Nytt År! - Happy New Year!
 • Skulestadmo og Kvitheim sett frå Tråstølsvegen (Bavallen)
 • Borstrondi sett frå Tråstølsvegen (Skulestadmo Bavallen)
 • Hangursbanen med Voss bak (Dinglo Gondolbane Voss Resort Fjellheisar)
 • Hangurstoppen og Ekspressheisen som har frakta nye skiløprer opp på toppen (Hanguren Voss Resort Fjellheisar)
 • Tråstølsheisen oppe på Hangurstoppen (Hanguren Voss Resort Fjellheisar)
 • Slettafjellet med Storastova og Slettafjellstrekket (Voss Resort Fjellheisar)
 • Slettafjellstrekket - Skiløpere på veg oppover mot Slettafjellet (Voss Resort Fjellheisar)