Voss Now
Menu   Search
Juli 2018

Oppdatere Sida


Date: 16.07.2018

 • Steinstø mot Fyksesund (Kvam Hardanger)
 • Gamlastovo Gardsrestaurant ved Fykse (Fyksegrenda Klyvevegen Kvam Hardanger)
 • Klyve (Fyksesund Kvam Hardanger)
 • Klyve og Eikane (Fyksesund Kvam)
 • Rymbedalen støl (Kvam)
 • Rymbedalen støl (Kvam)
 • Nye hytter stølar mellom Rymbedalen og Mødalen (Kvam)
 • Mødalen stølar ved Mødalsvatnet (Kvam)
 • Mødalen stølar ved Mødalsvatnet (Kvam)
 • Klyvenuten med utsyn mot Hardangerfjorden (Kvam)
 • Klyvenuten med utsyn mot Fyksesund og Hardangerfjorden (Kvam)
 • Fyksesund og Hardangerfjorden frå Klyvenuten (Kvam)
 • Klyve Eikane og Fyksesund frå Klyvenuten (Kvam)
 • Klyvenuten Hardangerfjorden, Fyksesund og Botnen (Panorama) (Kvam)
 • Fyksesund og Botnen frå Klyvenuten (Kvam)
 • Date: 15.07.2018

 • Voss frå Hanguren (Nattbilete)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss Gondol (Mastepunkt 2) ved Hangurstrekket
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Flatekvål frå Hangurstoppen (Borstrondi Skulestadmo)
 • Flatekvål frå Hangurstoppen (Borstrondi Skulestadmo)
 • Kvitheim frå Hangurstoppen (Dugstad Lofthus Lirhus Øvsthus)
 • Voss Gondol på Hangurstoppen (Hanguren Voss)
 • Voss Gondol på Hangurstoppen (Hanguren Voss)
 • Voss Gondol på Hangurstoppen (Hanguren Voss)
 • Tråstølen (Hyttefelt) med Borstrondi og Lønavatnet bak (Voss Resort)
 • Tråstølen (Hyttefelt) (Voss Resort)
 • Date: 14.07.2018

 • Hola med Sendo og Halsabakkane bak (Sendeelvi Sendefossen Holedalen Myrkdalen)
 • Kvassdalen og Holedalen med Sendo Grungaelvi og Halsabakkane bak (Hola Sendeelvi Sendefossen Myrkdalen)
 • Bjørndalen stølar (Myrkdalen)
 • Bjørndalen stølar (Myrkdalen)
 • Bjørndalen (Myrkdalen)
 • Holedalen Kvassdalen og Halsabakkane frå Bjørndalen (Myrkdalen Vikafjellet)
 • Kvassdalen Holedalen og Halsabakkane med Finnbufjellet bak (Panorama) (Vikafjellet Myrkdalen)
 • Bjørndalskamben 1402 moh. (Myrkdalen Vikafjellet)
 • Stora Grungavatnet Store Grungen og Dueskardvatnet frå Fuglafjellet (Vikafjellet Myrkdalen)
 • Stora Grungavatnet Store Grungen Grungafjellet Dueskardvatnet Dueskardet frå Fuglafjellet (Panorama) (Myrkdalen)
 • Vetle Grungen og Vetla Grungavatnet ned Finnbufjellet bak (Myrkdalen)
 • Vetle Grungen stølar med Vetla Grungavatnet og Finnbufjellet bak (Myrkdalen)
 • Vetle Grungen stølar (Myrkdalen)
 • Vetle Grungavatnet mot Vetle Grungen (Myrkdalen)
 • Grungaelvi Kvassdalen og Holedalen (Myrkdalen)
 • Date: 13.07.2018

 • Øvsthus (Gnr. 339) 605 moh. i Øvsthusdalen
 • Øvsthusdalen mot Oppheimsvatnet
 • Øvsthusdalen mot Oppheimsvatnet med hytte (Sankebu Jakthytte)
 • Øvsthusdalen mot Oppheimsvatnet
 • Vardabrekkene frå parti på Stangahøgdi
 • Stangahøgdi mot Grindafleteggi
 • Fyresdalen frå Stangahøgdi (Varde Halsavatnet Vedasteinsvatnet Muravatnet)
 • Fyresdalen frå Stangahøgdi (Skjerpisnuten Halsavatnet Vedasteinsvatnet Muravatnet)
 • Skjerpishalsen i retning mot Nærøydalen
 • Nærøydalen frå Nebbet (Hylland Hemri Skjerpi Nærøydalselvi Gudvangen Nærøyfjorden)
 • Hylland i Nærøydalen frå Nebbet
 • Hemri i Nærøydalen frå Nebbet (Hemre)
 • Skjerpi i Nærøydalen frå Nebbet (Skjerping)
 • Gudvangen og Nærøyfjorden frå Nebbet
 • Gudvangen og Nærøyfjorden frå Nebbet
 • Gudvangen og Nærøyfjorden sett på veg frå Nebbet mot Skjerpisnuten
 • Skjerpisnuten biletpari
 • Nærøydalen frå Skjerpisnuten
 • Gudvangen og Nærøyfjorden frå Skjerpisnuten
 • Gudvangen og Nærøyfjorden frå Skjerpisnuten
 • Skjerpisnuten biletpari
 • Skjerpisnuten 1456 moh. mot Nærøyfjorden
 • Grindafletvatni frå Skjerpisnuten 1456 moh. (Panorama)
 • Skjerpishalsen Halsavatnet Stangahøgdi og Grindafleteggi frå parti på Skjerpisnuten
 • Date: 12.07.2018

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete Soloppgang)
 • Sauer og kyr på beite ovanfor Grauestølen (Mjølfjell Raundalen Husdyr Fauna)
 • Kyr på beite ovanfor Grauestølen (Mjølfjell Raundalen Husdyr Fauna)
 • Eggjareid Gamal vaktarbustad (Eggjareir Mjølfjell Raundalen)
 • Rjoåni med Rjoandfossen (Rjoandefossen) (Mjølfjell)
 • Reimegrend frå Hegg (Raundalen)
 • Voss frå Roset
 • Kyr og kalvar nedanfor Florshaugen (Voss Husdyr Fauna)
 • Breidablikk med Gjernes og Voss bak frå Giljavegen
 • Date: 11.07.2018

 • Hegg (Reimegrend Raundalen)
 • Voss Gondol Nedre Stasjon ved Voss Stasjon
 • Voss frå Bordalen
 • Bryn og Tvilde med Lønahorgi bak (Bordalen Voss)
 • Haugo med Voss bak (Bordalen)
 • Kvitheim med Ringheim bak (Skulestadmo)
 • Dugstad (Kvitheim Skulestadmo)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Date: 10.07.2018

 • Høying på Hegg (Reimegrend Raundalen)
 • Hegg Vetla (Reimegrend Raundalen)
 • Blid slåttekar midt i travlaste slåtten på Vetla Hegg (Reimegrend Raundalen Slåmaskin Knut Hegg)
 • I blomenga på Mjølfjell (Raundalen Geitrams Epilobium angustifolium Flora)
 • Mot Mjølfjell Stasjon (Raundalen)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Bordalen sett ovanfor Roset (Voss)
 • Skrubbær (Cornus suecica) på Roset (Flora)
 • Date: 09.07.2018

 • Voss sett ovanfor Roset
 • Voss Kulturhus Voss Gondol og Park Hotel Vossevangen frå Roset (Panorama)
 • Vele og Gjelland frå Roset (Bordalen Voss)
 • Herresleitet hyttefelt frå Roset (Bordalen Voss)
 • Flekkmarihand (Dactylorhiza maculata) ved Roset (Flora)
 • Kvitheim frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Dugstad (Kvitheim Skulestadmo)
 • Kvitheim frå Lirhus mot Dugstad Lofthus Øvsthus (Skulestadmo)
 • Date: 08.07.2018

 • Slettedalen med Kråkenosi bak (Jordalen)
 • Slettedalen stølar med Kråkenosi bak (Jordalen)
 • Slettedalen stølar med Kråkenosi bak (Jordalen)
 • Slettedalen stølar med Katl bak (Jordalen)
 • Slettedalen med Slettedalselvi sett på veg mot Slettedalstjørni
 • Slettedalstjørni frå Lyngskaret
 • Tjørn ved Lyngskaret mellom Lyngskaret og Bakkanosi
 • Tjørn ved Lyngskaret mellom Lyngskaret og Bakkanosi
 • Fjellrype (Lagopus muta) på Bakkanosi (Fuglar Fauna)
 • Nærøyfjorden frå Bakkanosi (Tufte Bakka)
 • Tufte og Nærøyfjorden frå Bakkanosi
 • Bakka og Nærøyfjorden frå Bakkanosi
 • Jordalen med Nosafjellet bak
 • Nosi (Jordalen)
 • Nosi med Vetlafjellet og Nonshovden bak (Jordalen)
 • Date: 07.07.2018

 • Bavallen mot Grevlesstølen (Voss Resort Skulestadmo)
 • Skulestadmo sett nedanfor Nyestølen (Borstrondi Kvitheim Lønavatnet Melsvatnet Lundarvatnet)
 • Skulestadmo sett nedanfor Nyestølen (Båtskotstræet Melsvegen Dugstadfossen Nedkvitnesvegen)
 • Kleppsstølen (Vådalseggi) (Voss)
 • Kvilehytta på Vådalseggi med Voss og Hangurstoppen bak (Voss)
 • Hangurstoppen sett frå Langahorgi (Voss Hanguren)
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar (Voss)
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar - Snart på toppen (Voss)
 • Lønahorgi 1412 moh. (Varde)
 • Løanhorgi Radio og TV-sendar 1412 moh.
 • Lønahorgi 1412 moh. mot Lønavatnet og Nedkvitne (Skulestadmo)
 • Nedkvitne Voss Golfbaner og Hegle sett frå Lønahorgi 1412 moh. (Skulestadmo Voss)
 • Vossestrand frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Date: 06.07.2018

 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim)
 • Hangurstoppen med bygginga av Voss Gondol sin toppstasjon (Voss Hanguren)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Hanguren med kyr og kalvar på beite utanfor Hangursrestauranten (Husdyr Fauna Voss)
 • Hanguren med kyr og kalvar på beite utanfor Hangursrestauranten (Husdyr Fauna Voss)
 • Hanguren med kyr og kalvar på beite utanfor Hangursrestauranten (Husdyr Fauna Voss)
 • Tråstølen med Tråstølsheisen og hytter (Skulestadmo Voss Resort)
 • Tråstølen med Borstrondi bak (Skulestadmo)
 • Date: 05.07.2018

 • Lokaltog på veg mor Myrdal (Reimegrend Raundalen)
 • Alle mann i arbeid på Store Hegg (Reimegrend Raundalen Hesjing)
 • Tørrhøyet skal snart i hus på Vetle Hegg (Reimegrend Raundalen)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim)
 • Flatekvål frå Hangurstoppen (Skulestadmo Borstrondi Hanguren)
 • Een frå Hangurstoppen (Skulestadmo Borstrondi Hanguren Æen Æn En)
 • Norekvål og Een frå Hangurstoppen (Skulestadmo Borstrondi Hanguren Æen Æn En Nordrekvål)
 • Hangurstoppen med bygginga av Voss Gondol sin toppstasjon (Voss Hanguren)
 • Hanguren utanfor Hangursrestauranten mot Hangurstrekket (Voss)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Nyre frå Hanguren (Voss)
 • Utebasenget og Voss Camping frå Hanguren (Voss)
 • Tråstølen mot Borstrondi og Kvitheim (Tråstølsvegen)
 • Date: 04.07.2018

 • Vosso og Flaga (Bulken)
 • Raundalskyrkja (Urdland Raundalen)
 • Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Panorama Hanguren Borstrondi Kvitheim Vasslii Bømoen Kvitlii)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim Vasslii)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Båtskotstræet Melsvegen Dugstadfossen Nedkvitnesvegen)
 • Voss VGS frå Hangurstoppen (Skulestadmo Voss Jordbruksskule)
 • Palmafossen med Brynalii frå Hangurstoppen (Brynaskogen Brynamoen Liavegen Hardangervegen)
 • Palmafossen med Kiwi Rema1000 og Hardangervegen frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Hangurstoppen med bygginga av Voss Gondol sin toppstasjon (Voss Hanguren)
 • Snøull på Hangurstoppen
 • Borstrondi frå Bavallen (Skulestadmo)
 • Date: 03.07.2018

 • Slondalen (Mjølfjell)
 • Slondalen (Mjølfjell)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Bordalen sett ovanfor Roset (Voss)
 • Herresleitet hyttefelt sett ovanfor Roset (Bordalen Voss)
 • Bjørnshovden sett ovanfor Roset (Bordalen Voss)
 • Date: 02.07.2018

 • Voss frå Roset (Nattbilete Soloppgang)
 • Voss frå Roset
 • Mjølfjell Stasjon med Lokaltog (Flirt 75563) (Raundalen)
 • Allmenningen (Mjølfjell Raundalen)
 • Lundarosen med Lundarvatnet og Lønahorgi bak sett frå Bergensbana (Voss Skulestadmo)
 • Lundarosen (Strandavegen) med Lønahorgi bak sett frå Bergensbana (Voss Skulestadmo)
 • Sverresplass Strandavegen og Vangsgata sett frå Hardangerbanesporet (Voss)
 • Strandavegen frå Hardangerbanesporet (Voss)
 • Skulegata Torget Hålandshuset (Voss)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Date: 01.07.2018

 • Vallavik småbåthamn med Eidfjorden bak (Ulvik Hardanger)
 • Djønno med Eidfjorden bak (Ullensvang Hardanger)
 • Djønno med Eidfjorden bak (Ullensvang Hardanger)
 • Eidfjorden med Cruiseskip sett mellom Djønno og Oksatjørni (Ullensvang Hardanger)
 • Djønno og Eidfjorden sett nedanfor Oksatjørni (Ullensvang Hardanger)
 • Djønno og Eidfjorden sett nedanfor Oksatjørni (Ullensvang Hardanger)
 • Djønno og Eidfjorden sett nedanfor Oksatjørni (Ullensvang Hardanger)
 • Eidfjorden med Hardangerbrua sett nedanfor Oksatjørni (Ullensvang Hardanger)
 • Oksatjørni med Larsbu (Ullensvang Hardanger)
 • Oksatjørni med Larsbu og Ingebjørgfjellet (Ullensvang Hardanger)
 • Oksen 1241 moh. mot Granvinsvatnet (Ullensvang Hardanger)
 • Oksen 1241 moh. mot Sørfjorden (Ullensvang Hardanger)
 • Eidfjorden og Sørfjorden frå Veten (Oksen) (Panorama) (Ullensvang Hardanger)
 • Eidfjorden Sørfjorden og Utnefjorden frå Veten (Oksen) (Ullensvang Hardanger)
 • Eidfjorden Sørfjorden Utnefjorden og Hardangerfjorden frå Veten (Oksen) (Panorama) (Ullensvang Hardanger)
 • Utnefjorden og Hardangerfjorden frå Veten (Oksen) (Ullensvang Hardanger)