Voss Now
Menu   Search
Juni 2018

Oppdatere Sida


Date: 17.06.2018

 • Vangsvatnet Gossland og Hellesneset frå Gjelle (Hjelle Voss)
 • Voss frå Roset
 • Hangurstoppen frå Roset (Hanguren Voss)
 • Voss Cup på Prestegardslandet sett frå Roset (Prestegardsalleen Vangen Voss sentrum)
 • Voss Cup på Idrottsplassen sett frå Roset (Voss Gymnas Lekvemogata Elvegata)
 • Nyperose (Rosa canina) ovanfor Gjelle (Hjelle Flora)
 • Repål Kyte og Norheim (Nordheim Voss)
 • Hadlingatreet boligfelt og Repål (Kyte Voss)
 • Kyte Øvre og Nedre med ny travbane under bygging (Voss)
 • Ny travbane på Kyte under bygging (Kyte travbane Voss Tråvlag)
 • Kyte øvre med Lønahorgi bak (Voss)
 • Date: 16.06.2018

 • Tvinne Tvinne Camping Tvinnefossen og Afdal (Skulestadmo Tvindefossen)
 • Gjøstein (Skulestadmo Tvinde Tvinne)
 • Tvinne (Skulestadmo Tvinde)
 • Hustveit (Skulestadmo Tvinne Tvinde)
 • Leidalsstølen med Holbygdi bak (Skulestadmo Vossestrand)
 • Holo (Holbygdi Vossestrand)
 • Hydningen og Meland (Holbygdi Vossestrand)
 • Brattholo (Holbygdi Vossestrand)
 • Herheim Sausjord og Gavle (Vossestrand)
 • Gilset med Lønavatnet bak (Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Gilset (Skulestadmo Hefte Vetlavatnet Lønavatnet Løno Løne)
 • Afdal frå Gilset (Skulestadmo Tvinne Tvinde)
 • Hefte frå Gilset (Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Voss Familie og Barnevernsenter (Voss Barneheim) frå Ringheimsvegen (Skulestadmo)
 • Voss frå Mølster
 • Voss frå Roset
 • Date: 15.06.2018

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Giljavegen (Breidablik)
 • Voss frå Roset med regnboge (Regnbue)
 • Voss frå Gjelle med regntunge skyer over bygda (Hjelle)
 • Hellesneset og Bulken frå Gjelle (Hjelle Vangsvatnet Voss)
 • Voss frå Tyrlingen med regntunge skyer over bygda
 • Skulestadmo med Voss VGS og Kvitheim i bakgrunnen frå Ringheimsvegen (Voss Jordbruksskule)
 • Date: 14.06.2018

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Kyr på beite ved Kløve (Klyve Husdyr Fauna)
 • Urdland (Gardsbruk) (Raundalen)
 • Raundalskyrkja (Urdland Raundalen)
 • Voss frå Roset med regnboge (Regnbue)
 • Voss frå Roset
 • Rokne (Bordalen) frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Giljavegen (Breidablik)
 • Date: 13.06.2018

 • Hardangerbana ved kommune overgangen (Voss-Palmafossen)
 • Hardangerbana ved Meieriet (Voss-Palmafossen)
 • Sverresplass (Domuskrysset) Strandavegen Vangsgata frå Hardangerbana (Voss)
 • Voss Gondol (Voss Stasjon)
 • Upsetdalen mot Uppsete (Uppsetedalen Uppsetedalen Upsetedalen)
 • Myrdal Stasjon
 • Myrdal Stasjon
 • Klevavatnet (Mydal-Hallingskeid)
 • Klevavatnet mot Klevanosi (Løva) (Myrdal-Hallingskeid)
 • Grøndalsvatnet Nedre (Myrdal-Hallingskeid)
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid
 • Låghellervatnet (Hallingskeid-Finse)
 • Låghellervatnet (Hallingskeid-Finse)
 • Låghellervatnet (Hallingskeid-Finse)
 • Finseelvi og Finsevatnet mot Finse
 • Finsevatnet mot Vetle Finsenuten
 • Finsevatnet mot Vetle Finsenuten Finse Leilighetene Finse 1222 Finse Stasjon
 • Finse Leilighetene med 22 nye bu einingar
 • Finse mot Finsevatnet og Finsehytta
 • Finsevatnet og Finsehytta
 • Finsevatnet mot Hardangerjøkulen
 • Date: 12.06.2018

 • Hegg (Reimegrend Raundalen)
 • Hegg Brekke Reime Øvsthus (Reimegrend Raundalen)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Date: 11.06.2018

 • Reimegrend Stasjon (Raundalen)
 • Kløve med Selheim bak (Klyve)
 • Kvitheim (Skulestadmo) frå Øvsthus (Dugstad Lirhus Lofthus Loftheim)
 • Kvitheim (Skulestadmo Dugstad Lofthus Lirhus Øvsthus)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Date: 10.06.2018

 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Hangurstoppen og bygging av Voss Gondol sin toppstasjon (Hanguren)
 • Hangurstoppen og bygging av Voss Gondol sin toppstasjon (Hanguren)
 • Hangurstoppen og bygging av Voss Gondol sin toppstasjon (Hanguren)
 • Hangurstoppen og bygging av Voss Gondol sin toppstasjon (Hanguren)
 • Her kjem det tursti rundt Hangurstoppen (Hanguren Voss)
 • Hangurstoppen og bygging av øverste masta til Voss Gondol (Hanguren)
 • Hangurstoppen og bygging av øverste masta til Voss Gondol (Hanguren)
 • Hangurstoppen og bygging av øverste masta til Voss Gondol (Hanguren)
 • Hangurstoppen med gamle HMV stolheisen (Voss Resort Hanguren)
 • Hanguren frå Hangursrestauranten mot Hangurstrekket (Voss Resort)
 • Hanguren her skal midterste masta til Voss Gondol koma på Hanguren like ved Hangurstrekket
 • Hanguren her skal midterste masta til Voss Gondol koma på Hanguren like ved Hangurstrekket
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Hangurslia her skal fyrste masta til Voss Gondol byggjast (Voss)
 • Hangurslia her skal fyrste masta til Voss Gondol byggjast (Voss)
 • Hangurslia her skal fyrste masta til Voss Gondol byggjast (Voss)
 • Hangurslia ny veg vert bygt frå skogsvegen i Hangurslia til fyrste mastepunkt på Voss Gondol (Voss)
 • Hangurslia ny veg vert bygt frå skogsvegen i Hangurslia til fyrste mastepunkt på Voss Gondol (Voss)
 • Date: 09.06.2018

 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evangerlaurdag 2018 - Biletglimt frå marknad i gato
 • Evanger og Evangervatnet frå Herneshorgi
 • Styve Gard frå Herneshorgi (Evanger)
 • Solviki frå Herneshorgi (Evanger)
 • Styve frå Herneshorgi (Evanger)
 • Evanger frå Herneshorgi
 • Evanger frå Herneshorgi
 • Hernes Vasslii Fadnes Evangervatnet frå Herneshorgi (Evanger)
 • Hernes frå Herneshorgi (Evanger)
 • Fadnes frå Herneshorgi (Evanger)
 • Hernesløkene - Hytte ved Hernesløkene (Sankebu Jakthytte (Evanger)
 • Vossedalen Hytte (Evanger)
 • Vossedal Kraftverk (Vossedalelvi Vossedalselvi Evanger)
 • Date: 08.06.2018

 • Fresvik med Fresvik kyrkje (Fresvikbukti Sognefjorden) (Fresvik)
 • Storedalen sett nedanfor Holten (Fresvik)
 • Storedalen og Fresvik med Hovsfjellet bak sett nedanfor Holten (Fresvik)
 • Fresvik sett frå Mulakamben (Nonhaugfjellet Hovsfjellet Fresvikbukti Sognefjorden) (Panorama) (Fresvik)
 • Fresvik sett frå Mulakamben med Hovsfjellet bak til høgre (Fresvik)
 • Fresvik sett frå Mulakamben (Fresvik)
 • Fresvik sett frå Mulakamben (Fresvik)
 • Fresvik sett frå Mulakamben (Fresvik)
 • Fresvik sett frå Mulakamben (Fresvik)
 • Fresvik sett frå Middagshaugen (Hovsfjellet Fresvikbukti Sognefjorden Mulakamben)(Fresvik)
 • Fresvik sett frå Middagshaugen (Fresvik)
 • Fresvik sett frå Middagshaugen (Fresvik)
 • Fresvik sett frå Middagshaugen (Fresvik)
 • Otrehjell og Storedalen sett frå Fresvikåsen (Fresvik)
 • Huldakyrkja og Fresvikbreen sett frå Fresvikåsen (Fresvik)
 • Skard (Fresvik)
 • Otrehjell (Fresvik)
 • Fresvik med Fresvik kyrkje (Fresvikbukti Sognefjorden) (Fresvik)
 • Date: 07.06.2018

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Uppsetdalen mot Uppsete (Upsetdalen Uppsetedalen Upsetedalen)
 • Uppsete med Gravhalsen (Uppsetdalen Upsetdalen Uppsetedalen Upsetedalen)
 • Rundavatnet i Uppsetdalen (Upsetdalen Uppsetedalen Upsetedalen)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Rokne frå Gjelle (Hjelle Bordalen Voss)
 • Skulestadmo med Voss VGS og Kvitheim (Voss Jordbruksskule)
 • Date: 06.06.2018

 • Voss frå Roset (Nattbilete Soloppgang)
 • Uppsete (Uppsetdalen Upsetdalen Uppsetedalen Upsetedalen)
 • Uppsete (Gamal vaktarbustad ved Gravhalsen) (Upsete)
 • Uppsete med lokaltog på veg mot Myrdal (Upsete Stølar)
 • Uppsete stasjon mot Gravhalsen og Sauafjellet
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Date: 05.06.2018

 • Voss frå Roset (Nattbilete Soloppgang)
 • Voss frå Giljavegen (Breidablik)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Bordalen sett ovanfor Roset (Voss)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Date: 04.06.2018

 • Langavatnet mot Langvassosen og Magnhildenuten (Uppsetdalen Upsetdalen Uppsetedalen Upsetedalen)
 • Langavatnet med lokaltog på veg mot Mjølfjell med Viern og Langvasstølen bak (Uppsetdalen Upsetdalen Uppsetedalen Upsetedalen)
 • Uppsetdalen Lokaltog (Flirt) ved Viern med langavatnet Lanvassosen og Mjølfjellet bak (Uppsetdalen Upsetdalen Uppsetedalen Upsetedalen)
 • Tog på veg langs Langavatnet (Uppsetdalen Upsetdalen Uppsetedalen Upsetedalen)
 • Rjoåni med Rjoandfossen (Raundalen Mjølfjell)
 • Date: 03.06.2018

 • Ålvik og Hardangerfjorden sett nedanfor Hedler Panorama (Heller) (Ålvik)
 • Ålvik med Elkem Bjølvefossen sett nedanfor Hedler (Heller) (Ålvik)
 • Elkem Bjølvefossen (Ålvik) sett nedanfor Hedler (Heller) (Ålvik)
 • Hedler støl (Heller) (Ålvik)
 • Stølen Hedler med Hardangerfjorden bak (Heller) (Ålvik)
 • Ålvik og Hardangerfjorden frå Hedler (Heller) (Ålvik)
 • Gåsatjørn mot Geithaugane og Giljafjell (Ålvik)
 • Ålvik og Hardangerfjorden sett frå parti ved Geithaugane (Ålvik)
 • Dammen (Vetlavatnet Bjølsegrøvatnet) (Ålvik)
 • Dammen (Vetlavatnet Bjølsegrøvatnet) (Ålvik)
 • Fagraseteggi Orfallet Dammen Gråeggi og Vetlavatnet (Bjølsegrøvatnet) (Ålvik)
 • Dammen Orfallet Gråeggi og Vetlavatnet (Bjølsegrøvatnet) (Ålvik)
 • Dammen Gråeggi og Vetlavatnet (Bjølsegrøvatnet) Panorama (Ålvik)
 • Vetlavatnet (Bjølsegrøvatnet) (Ålvik)
 • Date: 02.06.2018

 • Aurlandsfjorden og Flåm frå Vikesland (Aurland kommune)
 • Vikesland med Aurlandsfjorden bak (Aurland kommune)
 • Høgsete stølar med Aurlandsfjorden og Flåm bak (Aurland kommune)
 • Joasete stølar (Aurland kommune)
 • Flåm og Aurlandsfjorden frå Joasete (Aurland kommune)
 • Flåm og Aurlandsfjorden frå Joasete (Aurland kommune)
 • Fretheim Hotel i Flåm frå Joasete (Aurland kommune)
 • Flåm Stasjon frå Joasete (Aurland kommune)
 • Flåm hamn frå Joasete (Aurland kommune)
 • Flåm hamn med Astoria til kai frå Joasete(Aurland kommune)
 • Aurlandsfjorden frå Joasete (Aurland kommune)
 • Otternes bygdetun frå Joasete (museum) (Aurland kommune)
 • Heilo (Pluvialis apricaria) egg i reir ovanfor Joasete (Aurland kommune)
 • Blåskavlavarden 1443 moh. med Blåskavlen bak i biletet (Liahovden) (Aurland kommune)
 • Hovdungavarden 1343 moh. med Aurlandsfjorden bak (Aurland kommune)
 • Hovdungo med Aurlandsfjorden Ås Høgåsen Prest og Turli bak (Aurland kommune)
 • Aurlandsfjorden Hovdungo og Ås (Aurland kommune)
 • Hovdungo og Aurlandsfjorden (Aurland kommune)
 • Aurland og Aurlandsfjorden frå Hovdungo (Aurland kommune)
 • Aurland og Aurlandsfjorden frå Hovdungo (Panorama) (Aurland kommune)
 • Aurland og Aurlandsfjorden frå Hovdungo (Aurland kommune)
 • Aurlandsvangen frå Hovdungo (Aurland kommune)
 • Aurlandsvangen frå Hovdungo (Aurland kommune)
 • Aurlandsvangen molo frå Hovdungo (Aurland kommune)
 • Aurland Stadion Aurland barne- og ungdomsskule Hopastovo og Sogn Jord- og Hagebruksskule (Nimælinjen Hokajæao Gravhaujen Frukthajen Sekekdao og Gartneriet) frå Hovdungo (Aurland kommune)
 • Date: 01.06.2018

 • Holedalen og Kvassdalen med Sendeelvi Sendefossen og Halsabakkane (Myrkdalen)
 • Holedalen og Kvassdalen med Grungaelvi og Sendeelvi frå Halsabakkane (Myrkdalen)
 • Telegrafhytta mot Sendedalen (Vikafjellet)
 • Skjelingavatnet mot Skjelingen (Vikafjellet)
 • Skjelingavatnet (Vikafjellet)
 • Målsetevatnet med Krakjen og Sopandefjellet bak (Vikafjellet)
 • Fosse med Trollapresten bak (Vikafjellet)
 • Vik frå Storesvingen (Vikøyri)
 • Vikøyri sentrum (Vik kommune)
 • Fridtjofparken og Fridtjofstatua (Vangsnes)
 • Vangsnes og Sognefjorden med bilferje
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) ved Vangsnes ferjeleie (Fauna Fuglar)
 • Vangsnes med Fridtjofstatua sett frå bilferja på Sognefjorden
 • Hella sett frå Bilferja på Sognefjorden
 • Dragsvik med Tjuatoten bak sett frå bilferja på Sognefjorden (Tjugatoten)
 • Dragsvik mot Meneseggi og Fjærlandsfjorden (Sognefjorden)
 • Balestrand frå Orraleiken
 • (Panorama) Tjuatoten mot Fjærlandsfjorden Sognefjorden Dragsvik Hella Vangsnes og Balestrand (Tjugatoten)
 • (Panorama) Tjuatoten mot Fjærlandsfjorden Sognefjorden Dragsvik Hella Vangsnes og Balestrand (Tjugatoten)
 • Esefjorden Ese og Vindreken frå Tjuatoten (Tjugatoten) (Balestrand)
 • Tjuatoten 1098 moh. (Varde) (Balestrand)
 • Vetlefjorden og Fjærlandsfjorden frå Tjuatoten (Tjugatoten Balestrand)