Voss Now
Menu   Search
Februar 2012


Date: 29.02.2012

 • Voss frå Hangursrestauranten (Hanguren Hangursbanen Dinglo Godolbanen)
 • Hangursbanen på veg nedover mot Voss (Gondolbanen Dinglo Mast)
 • Gjelle Tveito og Dymbe frå Hanguren (Bordalen Hjelle Voss)
 • Haugamoen Ny bensinstasjon under byggjing i Haugamoen sedd frå Hanguren (Esso)
 • Borstrondi frå Storslalåmløypa i Bavallen (Skulestadmo)
 • Evangervegen ved Finne mot Eskelandsvegen (Vossapakko)
 • Evangervegen ved Finne mot Svartenakken (Vossapakko)
 • Strandavegen ved Ringheim (Vossapakko)

  Date: 28.02.2012

 • Borstrondi frå Bavallen (Skulestadmo)
 • Voss frå Hangursrestauranten (Hanguren Hangursbanen Dinglo Godolbanen)
 • Vangsgata (Voss)
 • Tre Brør Kafe ved Torget (Voss)
 • Strandavegen Her skal Vangstunnelen koma ut i austre ende ved Ringheim (Vossapakko)

  Date: 27.02.2012

 • Voss frå Hanguren
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim)
 • Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren Tvilde Mønnshaugen)
 • Vangsgata (Voss)
 • Vangsgata Strandavegen Domuskrysset Sverresplass (Voss)

  Date: 26.02.2012

 • Bordalen mot Vele og Olde
 • Tesdal med Roksbotnen bak
 • Rongastova (Rong Fjellstove Rongastovo)
 • Løkjane stølar (Rong)
 • Løkjane stølar (Rong)
 • Løkjane Stølar (Rong)
 • Løkjane støl med Løkjaboten bak(Rong)
 • Løkjane og Rong med Grønahorgi og Veskrehorgi bak sedd ovanfor Løkjabotnen
 • Karaldevatnet Hyvingen og Bjølsegrøvatnet frå parti på Karaldenuten
 • Karaldenuten - På veg oppover mot Karaldenuten
 • Karaldenuten 1295 moh. mot Bordalen
 • (P) Karaldenuten mot Kaldenuten Gråsida Eggjane Rong Grønahorgi Veskrehorgi Tinden Grim Herdabreida
 • Rong Grønahorgi Veskrehorgi frå Karaldenuten
 • (P) Karaldenuten 1295 moh. mot Rong Grønahgorgi Veskrehorgi Tinden Herdabreida Grim Grubbanovi Grubbafjellet Oksen Hardangerfjorden
 • Karaldenuten 1295 moh. Grim (Herdabreida) Grubbanovi (Grubbafjellet)
 • Karaldenuten 1295 moh. mot Hardangerfjorden
 • (P) Karaldenuten 1295 moh. mot Grubbafjellet Roaldsdalen Nutafjellet Giljafjell Storegrøeggi Karaldevatnet Bjølsegrøvatnet Hyvingen
 • (P) Karaldenuten 1295 moh. mot Roaldsdalen Nutafjellet Giljafjell Storegrøeggi Karaldevatnet Bjølsegrøvatnet Hyvingen Kaldenuten
 • Karaldenuten mot Karaldevatnet Bjølsegrøvatnet Storegrøeggi Gråeggi og Hyvingen
 • Karaldenuten mot Bjølsegrøvatnet Storegrøeggi Gråeggi og Hyvingen
 • Grungadammen med Grubbafjellet bak (Grungavatnet Grungademmo)

  Date: 25.02.2012

 • Borstrondi og Kvitheim frå Hangurstoppen (Hanguren Skulestadmo)
 • Palmafossen og Mønshaugen frå Hangurstoppen (Hanguren Tvilde Bryn)
 • Voss frå Hanguren
 • Hanguren mot Voss og Bordalen (Hangursrestauranten)
 • Borstrondi Lønavatnet og Kvitheim frå Hangurstoppen (Hanguren Skulestadmo)
 • Dugstad Lofthus og Øvsthus frå Bavallen (Kvitheim Skulestadmo)
 • Vangsgata (Voss)
 • Strandavegen (Anleggsarbeid på Vossapakko i austre ende på Vangstunellen)

  Date: 24.02.2012

 • Voss frå Hangursrestauranten (Hanguren Hangursbanen Gondolbanen Dinglo)
 • Mykje snø på Hanguren (Vegvisar Skilt)
 • Skulestadmo Borstrondi Kvitheim frå Bavallsvegen
 • Voss frå Sivlevegen
 • Vangsgata (Voss)
 • Seim - Ny bru under byggjing ved Seim/Finne (Vossapakko Evangervegen)
 • Seim - Ny bru under byggjing ved Seim/Finne mot Lindehaugen (Vossapakko Eskelandsvegen Evangervegen)
 • Seim - Ny bru under byggjing ved Seim/Finne (Vossapakko Vossabanen Bergensbanen)
 • Seim - Ny bru under byggjing ved Seim/Finne (Vossapakko Evangervegen)
 • Seim - Ny bru under byggjing ved Seim/Finne (Vossapakko Eskelandsvegen Evangervegen)

  Date: 23.02.2012

 • Myrdal Stasjon - Tidleg start på dagen (Nattbilete)
 • Hallingskeid - Mykje snø har kome dei siste dagane (DNT-Hytter)
 • Myrdal - Lokaltog på Myrdal snart klar for avgang til Voss (69-sett)
 • Vangsgata (Voss)
 • Voss frå Hangursrestauranten (Hanguren Hangursbanen Gondolbanen Dinglo)
 • Voss frå Hanguren
 • Hangursbanen (Danglo) frå Hanguren med Skitset/Voss bak

  Date: 22.02.2012

 • Myrdal - Klar for avgang ned på Flåmsbana med Robel frå Myrdal Stasjon
 • Fagernut stasjon 1219 moh. (Finsetunellen Bergensbanen)
 • Tog 602 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Flåmsbana inne på Myrdal Stasjon
 • Tog 61 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Tog 61 på inne på Myrdal Stasjon
 • Snøfresing inne på Hallingskeid Stasjon
 • Godstog 5505 på veg mot Myrdal frå Hallingskeid
 • Tog 601 på veg mot Myrdal frå Hallingskeid

  Date: 21.02.2012

 • Tidleg morgon på Myrdal Stasjon
 • Tog 62 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Voss Stasjon med lokaltog på veg ut med Mjølfjell som mål (69-sett)
 • Voss Stasjon med lokaltog på veg ut med Mjølfjell som mål (69-sett)
 • Voss Stasjon med lokaltog på veg inn (69-sett)
 • Flagging på Urdland

  Date: 20.02.2012

 • Tog 62 på veg inn til Voss Stasjon
 • Tog 602 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Tog 61 inne på Myrdal Stasjon
 • Vinterturistar på Myrdal (Tog 61 inne på Myrdal Stasjon)
 • Nye reisande med Flåmsbana på Myrdal Stasjon
 • Nye reisande med Flåmsbana på Myrdal (Tog 61)
 • Tog 601 på veg inn til Myrdal Stasjon i tett snødrev
 • Tog 601 inne på Myrdal Stasjon

  Date: 19.02.2012

 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • (P) Skulestadmo Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren Kvitheim Borstrondi)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Kvitheim Borstrondi)
 • Skulestadmo og Kvitheim frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Palmafossen Mønshaugen frå Hangurstoppen
 • Vindfullt på Hangurstoppen (Hanguren Snøfokk)
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen og Lønahorgi bak (Hanguren)
 • Hanguren mot Raude Kross-hytta Slettafjellet og Valberget
 • Slettafjellet mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen (Hanguren)
 • Slettafjellet mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen (Hanguren)
 • Vinterstemning ved Valberget (Hanguren)
 • Voss frå Hanguren
 • Vinterstemning på Hanguren
 • Vinterstemning på Hanguren

  Date: 18.02.2012

 • Hanguren - Mykje snø har kome i løpet av dagen (Vinterstemning)
 • Hanguren - Mykje snø har kome i løpet av dagen (Vinterstemning)
 • Hanguren - Mykje snø har kome i løpet av dagen (Vegvisar Skilt Vinterstemning)
 • Hanguren - Mykje snø har kome i løpet av dagen (Vinterstemning)
 • Hanguren - Mykje snø har kome i løpet av dagen (Vinterstemning)
 • Hangursrestauranten Hangursbanen Toppstasjon (Hanguren Gondolbanen Vinter)
 • Hangursbanen frå Hangursrestauranten (Hanguren Danglo Gondolbanen Vinter)
 • Torget med "Tre Brør" kafe (Voss)
 • Vangsgata (Voss)

  Date: 17.02.2012

 • Skulestadmo frå Koglehaugen
 • Skulestadmo frå Bavallsvegen (Borstrondi)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten Hangurstoppen)
 • Hangurstrekket og Haugamoen frå Hanguren (Voss Hangurstoppen)
 • Haugamoen frå Hanguren (Hangurstoppen)
 • Rokne frå Hanguren (Bordalen Voss Hangurstoppen)
 • Haugo frå Hanguren (Bordalen Voss Øvre Storehagen)
 • Bryn og Brynaflaten frå Hanguren (Voss)
 • Voss (sentrum) frå Hanguren
 • Mølstertunet (Voss Folkemuseum)
 • Vangsgata (Voss)

  Date: 16.02.2012

 • Voss frå Hanguren (Hangursbanen Gondolbanen Dinglo)
 • Hangursbanen Toppstasjon Hangursrestauranten (Hangursbanen Gondolbanen)
 • Hanguren Toppstasjon Hangursbanen Hangursrestauranten (Hangursbanen Gondolbanen)
 • Bavallen mot Borstrondi (Skulestadmo)
 • Bavallstunet mot Borstrondi (Bavallen Skulestadmo)
 • Evangervegen ved Finne mot Lindehaugen (Voss)

  Date: 15.02.2012

 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim)
 • Lundarheim (Vasslii) frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren)
 • Nytt fjøs ved Voss Jordbruksskule sedd frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren)
 • Skuestadmo og Kvitheim frå Hangurstoppen (Dugstadfossen Hanguren)
 • Skuestadmo og Dugstadfossen frå Hangurstoppen (Hanguren Båtskotstræet Melsvegen )
 • Dugstadfossen og Melsvegen frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren)
 • Lirhus Loftheim oh Lofthus frå Hangurstoppen (Kvitheim Hanguren)
 • Dugstad og Lofthus frå Hangurstoppen (Skulestadmo Kvitheim Hanguren)
 • Nedre Flatekvål frå Hangurstoppen (Borstrondi Skulestadmo Hanguren)
 • Flatekvål frå Hangurstoppen (Flatekvålsvegen Borstrondi Skulestadmo)
 • Een frå Hangurstoppen (Borstrondi Skulestadmo Æn Ænsmoen Eensmoen)
 • Een Eensmidja og Norekvål frå Hangurstoppen (Æn Ænsmoen Ænsmidja Eensmoen Borstrondi Skulestadmo)
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen (Hanguren)
 • Raude Kross-hytta Valberget og Slettafjellet (Hanguren)
 • Raude Kross-hytta (Hanguren)
 • Slettafjellet mot Borstrondi og Lønavatnet (Hanguren)
 • Slettafjellet mot Hangurstoppen (Hanguren Raude Kross-hytta)
 • Voss frå Hanguren
 • Voss med Hestavangen Uttrågata Enkjeheimen Miltzowsgata frå Hanguren
 • Haugamoen med ny bensinstasjon under bygging frå Hanguren (Esso)

  Date: 14.02.2012

 • Nedre Ringheim og Store Ringheim (Voss)
 • Voss frå Sivlevegen
 • Vangsgata ved Sylvsmidja (Voss)
 • Vangsgata frå Domuskrysset (Voss)
 • Vangsgata ved Peppes Pizza (Voss)
 • Borstrondi Skulestadmo frå Bavallsvegen
 • Hanguren - Snøen kryp stadig oppover på vegvisaren
 • Hangursrestauranten Hangursbanen (Dinglo Gondolbanen Hanguren)

  Date: 13.02.2012

 • Myrdal - Klar for avgang med Robel ned på Flåmsbana (Nattbilete)
 • Myrdal Stasjon (Morgonbilete)
 • Voss frå Sivlevegen
 • Vangsgata (Voss Hestavangen)
 • Vangsgata mot Vangskyrkja (Voss kyrkje)
 • Vangskyrkja Inngangsparti (Voss kyrkje)
 • Hangursrestauranten (Hanguren Voss)
 • Borstrondi og Lønavatnet frå Storslalåmløypa (Bavallen Skulestadmo)

  Date: 12.02.2012

 • Hallingskeid Stasjon (Robel)
 • Hallingskeid Stasjon (Robel)
 • Tog 62 inne på Hallingskeid Stasjon
 • Hallingskeid
 • Tog 602 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Tog 602 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Tog 61 på mot Gravhalsen (Myrdal Stasjon)

  Date: 11.02.2012

 • Robel klar for avgang ned på Flåmsbana (Myrdal Stasjon Spor 11)
 • Tog 602 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Reisande på Myrdal Stasjon (Tog 602 Flåmsbana)
 • Flåmsbana på Myrdal Stasjon (Spor 11)
 • Myrdal (Boligar Skilt Vegvisar)
 • Tog 61 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Tog 61 inne på Myrdal Stasjon
 • Tog 61 på veg mot Gravhalsen (Myrdal gamle skule Myrdal Fjellstove)

  Date: 10.02.2012

 • Hallingskeid (Boligar)
 • Beilhac i spor 11 på Myrdal Stasjon
 • Tog 601 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Tog 601 inne på Myrdal Stasjon
 • Myrdal Stasjon (Tog 601 Flåmsbana)
 • Flåmsbana (Snøoverbygg Skinnestreng)

  Date: 09.02.2012

 • Voss - Tog 62 på veg inn til Voss Stasjon
 • Myrdal - Tog 602 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Myrdal (Boligar)
 • Myrdal - Tog 601 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Myrdal - Tog 601 inne på Myrdal Stasjon
 • Myrdal - Tog 601 inne på Myrdal Stasjon

  Date: 08.02.2012

 • Vossestrand frå Øvre Haga (Sausjord Gavle Sundve Skule Vossestrand)
 • Vossestrand mot Høn Tveito og Giljarhus (Vossestrand)
 • Høn (Vossestrand)
 • Giljarhus (Vossestrand)
 • Herheim (Vossestrand)
 • Herheim (Vossestrand)
 • Tveito Høn og Haga frå Herheim (Vossestrand)
 • Engjaland mot Kasethovden Reppabon og Reppeggi (Vossestrand)
 • Engjaland mot Reppabon og Reppeggi (Vossestrand)
 • Sundvesstølen mot Øyaset og Bjørnfjellet (Vossestrand)
 • Sundvesstølen mot Øyaset og Bjørnfjelle (Vossestrand)
 • Sundvesstølen med Finnbufjellet og Myrkdalen bak (Vossestrand)
 • Sundvesstølen mot Kaset og Kasethovden (Vossestrand)
 • (P) Myrkdalen frå Storeskrea (Vossestrand/Myrkdalen)
 • Nesheim frå Storeskrea (Vossestrand/Myrkdalen)
 • Ulvund frå Storeskrea (Vossestrand/Myrkdalen)
 • Nesheim frå Storeskrea (Vossestrand/Myrkdalen)
 • Fossen frå Storeskrea (Vossestrand/Myrkdalen)
 • Flisram og Bygd frå Storeskrea (Vossestrand/Myrkdalen)
 • Bygd og Mørkve frå Storeskrea (Vossestrand/Myrkdalen)
 • Mørkve frå Storeskrea (Vossestrand/Myrkdalen)
 • Stora Hith Vetla Hirth Overland Myrland og Helgeland frå Storeskrea (Vossestrand/Myrkdalen)
 • Helgeland Bystøl og Voss Fjellandsby frå Storeskrea (Bygardsli Bygardslii Vossestrand/Myrkdalen)
 • Skjervheim frå Storeskrea (Vossestrand/Myrkdalen)
 • Hyttefelt ovanfor Tveito frå Storeskrea (Vossestrand/Myrkdalen)
 • Sundvesstølen med Noltane bak (Vossestrand)
 • Vossestrand frå Herheim (Sundve skule Kroken Sausjord Vossestrand)
 • Vinje (Stabbur Vinje)
 • Vinje sedd ovanfor Draugsvollbakkane (Vinje)
 • (P) Vinje (Vinje)
 • Vinje Hotell Draugsvollbakkane Posthagen Neland (Vinje)
 • Vinje Fraugsvollbakkane Posthagen Draugsvoll Vinje kyrkje Sambygg (Vinje)
 • Vinje kyrkje Sambygg Draugsvoll (Vinje)
 • Øyaset med Svolefjellet bak (Vinje)
 • Øyaset med Øvre Ulvundsstølen bak (Vinje)
 • Øyaset med Svolefjellet bak (Vinje)
 • Øyaset med Svolefjellet bak (Vinje)
 • Ulvundsstølen Øvre med Svolefjellet bak (Vinje)
 • Øyaset frå Øvre Ulvundsstølen (Vinje)
 • Øyaset frå Øvre Ulvundsstølen (Vinje)

  Date: 07.02.2012

 • Skjervheim (Myrkdalen)
 • Myrkdalen frå Skjervheim
 • Skjervheim (Myrkdalen)
 • Skjervheim nedre (Myrkdalen)
 • Osgjelet mot Vinje og Sambygg
 • Vinje med Vinje Kyrkje frå Daugsvollbakkane
 • Vinje med Sambygg frå Draugsvollbakkane
 • Herheim Sausjord og Gavle (Vossestrand)
 • Haga øvre (Vossestrand)
 • Raude Kross-hytta og Hangurstoppen (Hanguren)
 • Raude Kross-hytta med Hangurstoppen og Honndalsnuten bak
 • Hanguren med Raude Kross-hytta og Hangurstoppen frå parti på Slettafjellet
 • Hanguren med Raude Kross-hytta og Hangurstoppen frå parti på Slettafjellet
 • Hanguren med Raude Kross-hytta og Hangurstoppen frå parti på Slettafjellet
 • Hanguren - Stemningsbilete ved Raude Kross-hytta
 • Hanguren - Stemningsbilete på Hanguren (Solnedgang)
 • Hanguren - Stemningsbilete på Hanguren (Solnedgang)
 • Hanguren - Stemningsbilete på Hanguren (Solnedgang)
 • Hanguren - Stemningsbilete ved Hangurstoppen (Solnedgang)
 • Hanguren - Stemningsbilete ved Hangurstoppen (Solnedgang)
 • Hanguren - Stemningsbilete ved Hangurstoppen (Solnedgang)
 • Hanguren - Stemningsbilete ved Hangurstoppen (Solnedgang)
 • Hanguren - Stemningsbilete ved Hangurstoppen (Solnedgang)
 • Hanguren - Stemningsbilete ved Hangurstoppen (Solnedgang)
 • Hanguren - Stemningsbilete ved Hangurstoppen (Solnedgang)

  Date: 06.02.2012

 • Voss frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Bordalen Gjernes frå Hanguren
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Lønavatnet Melsvatnet Kvitheim)
 • Borstrondi frå Storslalåmløypa (Bavallen Hanguren Snøkanon)

  Date: 05.02.2012

 • Kom deg ut dag i Bømoen - Turistforeningens Nasjonale kom deg ut dag familearrangement i Bømoen i regi av Borans Turlag (Palmafossen)
 • Kom deg ut dag i Bømoen - Turistforeningens Nasjonale kom deg ut dag familearrangement i Bømoen i regi av Borans Turlag (Palmafossen)
 • Kom deg ut dag i Bømoen - Turistforeningens Nasjonale kom deg ut dag familearrangement i Bømoen i regi av Borans Turlag (Palmafossen)
 • Kom deg ut dag i Bømoen - Turistforeningens Nasjonale kom deg ut dag familearrangement i Bømoen i regi av Borans Turlag (Palmafossen)
 • Kom deg ut dag i Bømoen - Turistforeningens Nasjonale kom deg ut dag familearrangement i Bømoen i regi av Borans Turlag (Palmafossen)

 • Viljar med 1. renn i Telenor karusellen (Skikarusell i Bømoen)
 • Viljar med 1. renn i Telenor karusellen (Skikarusell i Bømoen)
 • Viljar med 1. renn i Telenor karusellen (Skikarusell i Bømoen)
 • Viljar med 1. renn i Telenor karusellen (Skikarusell i Bømoen)
 • Viljar med 1. renn i Telenor karusellen (Skikarusell i Bømoen)
 • Viljar med 1. renn i Telenor karusellen (Skikarusell i Bømoen)
 • Viljar med 1. renn i Telenor karusellen (Skikarusell i Bømoen)
 • Viljar med 1. renn i Telenor karusellen (Skikarusell i Bømoen)
 • Viljar med 1. renn i Telenor karusellen (Skikarusell i Bømoen)
 • Viljar med 1. renn i Telenor karusellen (Skikarusell i Bømoen)

 • Voss frå Hangursrestauranten med Hangursbanen på veg nedover (Dinglo Gondolbanen Hanguren)
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen (Hanguren)
 • Bavallen mot Borstrondi og Kvitheim (Skulestadmo Lønavatnet Melsvatnet Bavallstunet)

  Date: 04.02.2012

 • Hangurstoppen med Ekspressheisen (Hanguren)
 • Hangursheisen (Stolheis Hanguren Hangurstoppen)
 • Hangursbanen (Toppstasjon) og Hangursrestauranten (Hanguren)
 • Voss frå Hangursrestauranten med Danglo på veg nedover (Hangursbanen Gondolbanen Hanguren)
 • Paraglider på ski på veg nedover frå Hanguren
 • Paraglider på veg nedover frå Hanguren (Paraglider på ski)
 • Paraglider på veg nedover frå Hanguren (Paraglider på ski)
 • Vangsgata mot Vangskyrkja (Voss)
 • Vangskyrkja (Voss kyrkje)
 • Evangervegen ved Finne mot Lindehaugen (Vossapakko)
 • Evangervegen ved Finne mot Sylvsmidja og Voss Folkehøgskule (Vossapakko)

  Date: 03.02.2012

 • Fjording på Gjerde (Hest Husdyr Fauna Ringheim Skulestadmo)
 • Fjording på Gjerde (Hest Husdyr Fauna Ringheim Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Bavallsvegen (Borstrondi)
 • Bavallen mot Alphaheisen og Ekspressheisen
 • Ekspressheisen - På veg oppover i Ekspressheisen (Hanguren Hangurstoppen Stolheis)
 • Ekspressheisen - På veg oppover i Ekspressheisen (Hanguren Hangurstoppen Stolheis)
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen (Hanguren)
 • Hanguren - Mot Hangursrestauranten og Vossebygda frå Hanguren (Vinterlandskap Bordalen)
 • Hangurstrekket med Haugamoen bak sedd frå Hanguren (Voss Hanguren)
 • Gjernes frå Hanguren (Gjerensmoen Helgavangen Voss)
 • Vegvisar (Skilt Hanguren)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Melsvatnet Lønavatnet)
 • Voss frå Raugstadvegen (Kveldsbilete Skumringsbilete)

  Date: 02.02.2012

 • Myrdal med lokaltog klar for avgang mot Voss (69-sett)
 • Vangsgata (Voss)
 • Uttrågata mot Langebrua (Voss)
 • Voss frå Hangursrestauranten (Hangursbanen Danglo Gondolbanen)
 • Biletparti frå Storslalåmløypa mot Borstrondi (Bavallen-Hanguren)
 • Borstrondi frå Storslalåmløypa (Bavallen)

  Date: 01.02.2012

 • Hallingskeid (DNT-Hytter)
 • Finse edd på veg mot Finsetunellen
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid
 • Klevavatnet frå Klevabrua (Hallingskeid-Myrdal)
 • Hallingskeid
 • Tog 601 på veg inn til Hallingskeid
 • Tog 601 på veg inn til Hallingskeid
 • Snørydding med Beilhack på Hallingskeid (Bergensbanen)
 • Snørydding med Beilhack på Hallingskeid (Bergensbanen)