Voss Now
Menu   Search
Februar 2003

Date: 28.02.2003.

 • Åpningssermoni
       Freestyle Voss.03
 • Skjervheim
 • Røvhaugen
 • Reppane 1
 • Reppane 2
 • Reppane/Myrkdalen
 • Oppheimsdalen frå Bjørndalskamben
 • Bjørndalskamben (1402 moh.)
 • Bjørndalskamben Varde (1402 moh.)
 • Myrkdalen frå Bjørndalskamben
 • Kyrafjellet/Bjørndalskamben
 • Røvhaugen/Kvanndalen/Oppheimsdalen
 • Sel på Bygdastølen

  Date: 27.02.2003.

 • Nedre Grøndalsvatnet
 • Kleven
 • Upsete (Upsetedalen)
 • Upsete
 • Hanguren/Raude Kross-hytta
 • Horgaletten (Skiheis)
 • Skiløparar ved Horgaletten
 • Reinsdyr (Lønahorgi)1
 • Reinsdyr (Lønahorgi)2
 • Reinsdyr (Lønahorgi)3
 • Reinsdyr (Lønahorgi)4
 • Reinsdyr (Lønahorgi)5
 • Reinsdyr (Lønahorgi)6
 • Kvilehytte ved Lønahorgi
 • Lønahorgi (Radio/TV-Sendar)
 • Utsyn frå Lønahorgi
 • Lønahorgi inngangsparti

  Date: 26.02.2003.

 • Finse (Finse frå Finsvatnet)
 • Finse (Beilhack)
 • Finse (Snørydding Beilhack)1
 • Finse (Snørydding beilhack)2
 • Finse (Finse Stasjon/LM 2.14)
 • Finse (LM 2.14 på Finse)

  Date: 25.02.2003.

 • Myrdal (Boligar)
 • Myrdal (Støl og Bolig)
 • Myrdal (Myrdal Stasjon sedd frå Øst)
 • Myrdal (Myrdal Stasjon
 • Myrdal (Signatur/Tog 61)

  Date: 24.02.2003.

 • Voss Jordbruksskule
 • Lars Sponheim/TV2 (Landbruksminister)
 • Lars Sponheim (Landbruksminister)
 • Nils T. Bjørke/Lars Sponheim (Landbruksminister)
 • Ved Voss Jordbruksskule 1
 • Ved Voss Jordbruksskule 2
 • Dei små ved Voss Jordbruksskule
 • Og dei firbeinte

  Date: 23.02.2003.

 • Vossestrand
 • Engjaland
 • Kaset 1
 • Kaset 2
 • Steinset
 • Steinset/Kaset/Oppheimsvatnet
 • Utsyn Skreio/Skreiavatnet
 • Skreieggi (1324 moh.)
 • Utsyn frå Skreieggi mot Oppheimsvatnet
 • Utsyn Høgevarde/Kvitanosi
 • Kvitanosi (1433 moh.)(Varde)
 • Kvitanosi (1433 moh.)(På toppen)
 • Utsyn frå Kvitanosi mot Volavatnet

  Date: 22.02.2003.

 • Flotte løyper (Kråni/Kråholet)
 • Fessarhola/Kvanndalen/Oppheimsdalen
 • Finnbunuten (1358 moh.)
 • Finnbunuten (Myrkdalsvatnet)
 • Finnbunuten (Kvanndalen/Oppheimsdalen)
 • (P) Vikafjellet frå Finnbufjellet
 • Vikafjellet frå Finnbufjellet
 • Vikafjellet (Grense) frå Finnbufjellet
 • Widerøe over Vikafjellet
 • Vetlavatnet frå Finnbufjellet
 • MD-11 frå Finnair (Over Vikafjellet)
 • Kjelseggi/Kvanndalen
 • Kjelseggi/Myrkdalsvatnet
 • Kjelseggi/Finnbufjellet

  Date: 21.02.2003.

 • Tvidefossen (Tvinnefossen)
 • Skjervheim (Myrkdalen)
 • Hirth (Myrkdalen)
 • Røvhaugen (Revhaugen)1
 • Røvhaugen (Revhaugen)2
 • Bjørndalskamben/Røvhaugen/Reppabotn
 • (P) Myrkdalen frå Nolten
 • Årmot
 • Årmot 1
 • Årmot 2
 • Vetlebotn frå Nolten
 • Helgatun frå Nolten
 • Bygardslii (Oversyn)
 • Bygardslii (Hytter)
 • Mørkvesstølen frå Nolten
 • Svoleset
 • Svolefjell (1094 moh.)1
 • Svolefjell (1094 moh.)2
 • Øyaset frå Svolefjell
 • Tverrfjellet (Såta)(1102 moh.)
 • Tverrfjellet (Nordover)
 • Oppheimsdalen/Turtene
 • Turtene

  Date: 20.02.2003.

 • Tillungstølen
 • Helland/Bjørnshovden
 • Skulestadmo frå Sandfjellet
 • Gråsidetoppen
 • Gråsidetoppen (1307 moh.)
 • Voss frå Gråsidetoppen
 • Hardangerjøkulen frå Gråsidetoppen
 • Kvitanosi frå Gråsidetoppen
 • Litt vind på toppen av Gråsida
 • På veg mot Timaglaset
 • Utsyn Timaglaset
 • Timaglaset på Gråsida
 • Timaglaset

  Date: 19.02.2003.

 • Fennastølane
 • Utsyn Krakalii/Krakalidi
 • (P) Steindro-Horndalsnuten
 • Utsyn Steindro-Horndalsnuten
 • Steindro-Horndalsnuten
 • Utsyn Horndalsnuten frå raudhovden
 • Hondalsnuten (1461 moh.)
 • Utsyn frå Hondalsnuten
 • Utsyn Voss frå Hondalsnuten
 • Voss frå Hondalsnuten
 • Vatnaset frå Hondalsnuten
 • Reimegrend frå Hondalsnuten
 • Jotunheimen frå Hondalsnuten

  Date: 18.02.2003.

 • Haugastøl (Haugastøl Turistsenter)
 • Utsyn mot Finse
 • På veg mot Finse
 • Hallingskeid
 • Nedre Grøndalsvatnet
 • Slettafjellet (Kvilestove)
 • Slettafjellet (Skitrekk)
 • Slettafjellet (Kvilestova/Hondalsnuten)
 • Biletparti på vegen mot Lønahorgi 2
 • Utsyn mot Lønahorgi 1
 • Utsyn mot Lønahorgi 2
 • Lønahorgi (Radio og TV Sendar)
 • Vossestrand/Myrkdalen frå Lønahorgi
 • Myrkdalen frå Lønahorgi
 • Vossestrand frå Lønahorgi
 • Kvitanosi frå Lønahorgi
 • Jotunheimen frå Lønahorgi (Store Skagastølstind)

  Date: 17.02.2003.

 • Haugastøl tidleg morgon
 • Bergsmulen (Morgensol)
 • Finseneset/Bukkeskinnsbotn
 • Finse (Vokterbolig/Finseneset)
 • Kos i morgonsola (Polarhund på Finse)
 • Polarhund på Finse
 • Finse (Boligar)
 • Myrdal Stasjon

  Date: 16.02.2003.

 • Ål Stasjon (Di3/Nohab)
 • Haugastøl (Haugastøl Turistsenter)
 • Haugastøl (Vegen over Hardangervidda)
 • Gråskallen/Grytå/Lengjedalen
 • Nysettjørnan/Gråskallen
 • Nysetlægret/Vesle Tunga
 • Gråskallen tunnel
 • Kongsnut (Linjevisitør)
 • Finsehytta (DNT-hytte)
 • Finse frå Finsevatnet
 • Låghellervatnet
 • Klevavatnet/Klevanosi/Tarven
 • Kleven Vokterbolig

  Date: 15.02.2003.

 • Nedre Grøndalsvatnet/Tuftene
 • Tuftene/Nedre Grøndalsvatnet
 • Hallingskeid
 • Finse (Oversyn)
 • Finse 1222/Finse Stasjon
 • Finse (Boligar)
 • Finse (Hytter)1
 • Finse (Hytter)2
 • Finsevatnet/Finseneset
 • Middalsbreen (Finse)
 • Finsehytta (DNT-hytte)
 • Torbjørnstølen
 • Finsefetene/Finsefeti
 • Larsbu
 • Uksabotn Stølar 1
 • Uksabotn Stølar 2
 • Storurdi Vokterbolig

  Date: 14.02.2003.

 • Haugastøl (Haugastøl Turistsenter)
 • Haugastøl (Vaksdal Hytta)
 • Viksstøl
 • Nyseterlægret/Gråskallen
 • Uksabotn Vokterbolig
 • Uksabotn (Lemme Hytte)
 • Hansbu
 • Finse (Hytter/Hardangerjøkulen)
 • Finse (Forskningssenteret/Hardangerjøkulen)
 • Finse (Finsehytta)
 • Finse (Boligar)
 • Reinunga/Reinungavatnet/Tarven
 • Myrdal Stasjon
 • Røysekatt

  Date: 13.02.2003.

 • Finse
 • Hardangerjøkulen
 • Låghellervatnet
 • Hallinskeid (Hytter)
 • Hallingskeid (DNT Hytter)
 • Hallingskeid (Hytte)
 • Reinunga Stølar
 • Husdalsnosi

  Date: 12.02.2003.

 • Mølster
 • Mølstertunet (1)
 • Mølstertunet (2)
 • I skogen
 • Kongle
 • Nyper

  Date: 11.02.2003.

 • Evangervatnet
 • Evanger (Gamle Jernbanebrua)
 • Evanger (Sentrum)
 • Berge (1)
 • Berge (2)
 • Lafting

  Date: 10.02.2003.

 • Auro
 • Kinne
 • Tjukkabygdi
 • Li Øvre
 • Ringheim Nedre
 • Ringheim Store

  Date: 08.02.2003.

 • Bordalen (Vele/Olde)
 • Utsyn Lønahorgi

  Date: 07.02.2003.

 • Kiseldur
 • Valberget
 • Raude kross-hytta
 • Lønavatnet frå Hanguren

  Date: 06.02.2003.

 • Finse (Sola kjem)1
 • Finse (Sola kjem)2
 • Finse (Vetle Finsenuten/1222/Finse Stasjon)
 • Finse (Finse 1222/Vetle Finsenuten)

  Date: 05.02.2003.

 • Haugastøl (Sola kjem)
 • Finse Stasjon
 • Finse (Di3/Nohab på Finse)
 • Finse (Skitrekket)
 • Finse (Vetle Finsenuten)
 • Finse (Signatur/Tog 62)
 • Finse (Polarhud)
 • Hallingskeid turisthytte (1)
 • Hallingskeid turisthytte (2)
 • Hallingskeid turisthytte (3)
 • Hallingskeid (Hytte/Di3)
 • Hallingskeid (Di3/Nohab)
 • Hallingskeid (Di3/Nohab)

  Date: 04.02.2003.

 • Myrdal
 • Myrdal (Boligar)
 • Myrdal (Tog 61)

  Date: 03.02.2003.

 • Skulestadmo
 • Raugstadløypa (1)
 • Raugstadløypa (2)
 • Utsyn Horndalsnuten
 • Horndalsnuten
 • Ryper (Slettafjellet)

  Date: 02.02.2003.

 • Bavallen
 • Bavallstunet
 • Vinje (1)
 • Vinje (2)
 • Vinjadalen
 • Oppheim

  Date: 01.02.2003.

 • Voss/Bordalen
 • På Ski (Hanguren)
 • Stemningsbilete (Hanguren)
 • Raugstadløypa