Voss Now
Menu   Search
Februar 2000


Date: 29.02.2000.

  • Snørydding med Beilhack
  • Plogfører: Terje Reime
  • Framdrift: Alf Reime
  • Rydding ved Larsbu
  • Haugastøl
  • Snøen øydelegg
  • Tog 601 på Myrdal

    Date: 28.02.2000.

  • Voss
  • Uttrågata
  • Ringheimsvegen (Sk.mo)
  • Beilhack
  • Hallingskeid (Tog 62)

    Date: 26.02.2000.

  • Myrdal

    Date: 25.02.2000.

  • Finse
  • Finse (Tog 5502)

    Date: 22.02.2000.

  • Brynaflaten
  • Nesthus
  • Dagestad
  • Mossefinn (1)
  • Moseefinn (2)

    Date: 21.02.2000.

  • Vangen
  • Oppheim (1)
  • Oppheim (2)
  • Oppheim (3)
  • Selje/Nåsen
  • Høn (1)
  • Høn (2)
  • Haga

    Date: 20.02.2000.

  • Raude Kross-hytta/Lønahorgi
  • På ski
  • (P) Utsyn mot Hanguren
  • Dyrvedalen frå Valberget
  • Utsyn mot Volafjellet
  • Slettafjellet (På toppen)

    Date: 19.02.2000.

  • Voss frå Raugstad
  • Kiseldur
  • Raude Kross-hytta/Hangur
  • Slettafj./Lønav.
  • Horgaletten
  • Kvilehytta (Vådalseggi)
  • Løno/Lønavatnet
  • Palmafossen frå Hangur
  • I skiløypa (Hangur)
  • Hangursrestauranten
  • Utsyn mot Voss

    Date: 18.02.2000.

  • Kveldsbilete
  • Myrdal
  • Flåmsdalen
  • Reinunga (1)
  • Reinunga (2)
  • Kleven
  • Hallingskeid

    Date: 17.02.2000.

  • Klevavatnet

    Date: 16.02.2000.

  • Fargerik himmel
  • Bavallslia Appartement

    Date: 15.02.2000.

  • Idrettsskulen i Bavallen (1)
  • Idrettsskulen i Bavallen (2)

    Date: 14.02.2000.

  • Raugstadvegen
  • Raugstad
  • Voss frå Heggjavad
  • Raugstadløypa 1
  • Raugstadløypa 2
  • Ryper på Hanguren

    Date: 13.02.2000.

  • Skulestadmo
  • Freestyle (Kari Trå)
  • Freestyle hopping 2
  • Freestyle hopping 3
  • Freestyle hopping 4
  • Freestyle hopping 5
  • Freestyle hopping 6
  • Snøbrett hopping 1
  • Snøbrett hopping 2
  • Snøbrett hopping 3
  • Publikum
  • Karusellrenn i Herresåsen
  • Karusellrenn i Herresåsen

    Date: 12.02.2000.

  • Haugamoen (Utstillingsplassen)
  • Haugamoen (Vetleflaten)
  • Voss
  • Isflak

    Date: 11.02.2000.

  • Gullfjordungen
  • Vangsgata

    Date: 10.02.2000.

  • Vangsgata
  • På Vangen
  • (R) Gilbaret 13
  • Gilbaret 18-20-24

    Date: 09.02.2000.

  • Slettafjellet (1)
  • Slettafjellet (2)
  • Slettafjellet (3)
  • På veg mot Lønahorgi
  • Utsyn mot Lønahorgi
  • Utsyn mot Lønahorgi
  • Lønahorgi
  • Utsyn frå Lønahorgi
  • Utsyn frå Lønahorgi
  • Løanvatnet

    Date: 08.02.2000.

  • Myrdal
  • Flåmsbana (Myrdal)
  • Grøndalen
  • Grøndalen (Sporrydding)
  • Hallingskeid
  • (P) Finse
  • Finsenuten
  • Finse
  • Finsehytta
  • Finsenuten / Finse 1222
  • Moro med snø (Finse) 1
  • Moro med snø (Finse) 2
  • Skiløpar (Finse)

    Date: 07.02.2000.

  • Myrdal (Tog 61)
  • Vangsgata
  • Domuskrysset

    Date: 03.02.2000.

  • Hallingskeid (1110moh)
  • Hallingskeid (Turisthytte)
  • Snørydding (Beilhack)
  • Hallingskeid (Tog 62)

    Date: 01.02.2000.

  • Litlere (Bordalen)
  • Haug - Bjørnshovden
  • Gjelland - Vele
  • Voss
  • (R) Kyrkjefloten 7