Voss Now
Menu   Search
Desember 2019

Nokre nye bilete blir
først lagt ut her:
VossNow FotoBlogg


Date: 31.12.2019

 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss Stasjon og Vangsgata frå Raugstadvegen
 • Voss Kulturhus og Holbergsplassen frå Raugstadvegen (Voss)
 • Bading i Vangsvatnet (Grandane) sett frå Raugstadvegen (Voss)
 • Mølstertunet og Voss Gondol sett frå Sivlevegen (Voss Folkemuseum)
 • Kvitheim mot Ringheim og Hangurstoppen frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Lirhus Voss VGS Gjerdebu dagavdeling Gjerde og Ringheim sett frå Øvsthus (Kvitheim Skulestadmo)
 • Gjerde sett frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Ringheim og Trå (Trodo) (Skulestadmo)
 • Date: 30.12.2019

 • Knutepunkt Voss vert snart opna framføre Voss Stasjon og Scandic Hotel Voss (Evangervegen)
 • Voss sett frå Bordalen (Panorama)
 • Holbergsplassen og Prestegardslandet sett frå Bordalen med høg vasstand på Vangsvatnet
 • Sivlevegen Osavegen og Mølster frå Bordalen (Voss Folkemuseum)
 • Voss sentrum sett frå Bordalen
 • Palmafossen – Her skal det koma nytt kraftverk med demning (Palmafossen Kraftverk Palmafossen Kraftstasjon)
 • Palmafossen – Her skal det koma nytt kraftverk med demning (Palmafossen Kraftverk Palmafossen Kraftstasjon)
 • Date: 29.12.2019

 • Lokstallen; På Svingskiva og klar for ein ny tue mot Myrdal i regnvær (LTR-17 Lokstallen Voss Tørnskive)
 • Upsete; Regn og mildvær på Upsete haldeplass (LTR-17 Uppsete Holdeplass)
 • Myrdal; Regn og mildvær på Myrdal og 866,8 moh. (Myrdal Stasjon)
 • Vangsgata; Regn og atter regn mørkt og tungt i heile dag (Vangsgata Voss)
 • Vangsgata; Regn og atter regn mørkt og tungt i heile dag (Vangsgata Voss)
 • Evangervegen mot Voss Stasjon Voss Gondol Scandic Hotel Voss og Voss Kulturhus
 • Date: 28.12.2019

 • Vangsgata i morgontimane (Voss)
 • Vangsgata Vangskyrkja og Jolegrana på Torget i morgontimane (Voss)
 • På Svingskiva klar for ny tur mot Myrdal (LTR-17 Lokstallen Voss Tørnskive)
 • Flåmsbana inne på Myrdal Stasjon
 • Myrdal Fjellstove med Myrdal Stasjon bak
 • Voss Stasjon
 • Vangsgata (Vos)
 • Voss frå Bordalen Skodda kjem sigande
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Date: 27.12.2019

 • Mølstertunet innhylla i frostkledde trær (Voss Folkemuseum)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim)
 • Borstrondi Melsvatnet og Lønavatnet frå Hangurstoppen (Skulestadmo)
 • Kvitheim Voss VGS og Lundarvatnet frå Hangurstoppen
 • Hangurstoppen med Trollbakken og Voss Gondol
 • Hangurstoppen med Hangurstoppen Restaurant og Voss Gondol
 • Hangurstoppen med Hangurstrekket Trollbakken og Voss Gondol
 • På ski ved Hangurstoppen med Raude Kross-hytta Valberget og Slettafjellet bak
 • Voss Gondol og Hangurstoppen Restaurant på Hangurstoppen
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Gråsida mot Gossland sett frå Hanguren (Voss)
 • Date: 26.12.2019

 • Voss frå Hanguren der skodda ligg tjukk over Vossebygda (Hangursrestauranten)
 • Hangurstrekket Voss Gondol og Honndalsnuten (Horndalsnuten)
 • Hangurstrekket Voss Gondol og Honndalsnuten (Horndalsnuten)
 • Hangurstoppen med Voss Gondol Hangurstoppen Restaurant
 • Hangurstoppen med Voss Gondol Hangurstoppen Restaurant
 • Trollbakken med Voss Gondol Hangurstoppen Restaurant (Hanguren)
 • Hangurstoppen med Voss Gondol (Hanguren)
 • Utanfor Hangurstoppen Restaurant Voss Gondol (Trollbakken)
 • Hangurstoppen Restaurant var mange innom i dag (Voss Gondol)
 • Hangurstoppen i strålande flott vintervær (Voss)
 • Date: 25.12.2019

 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset med tjukk skodde over bygda
 • Vinterstemning i skogen ovanfor Gjelle (Hjelle Voss)
 • Voss sett frå Giljavegen under skoddehavet
 • Stille og roleg i Vangsgata (Voss)
 • Evangervegen mot Voss Stasjon Voss Gondol Scandic Hotel Voss og Voss Kulturhus
 • Date: 24.12.2019

 • Voss frå Roset
 • Tråstølen med Borstrondi Lønavatnet Melsvatnet og Kvitheim bak (Skulestadmo)
 • Tråstølsheisen på Tråstølen (Voss Resort)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Haugamoen og Bordalen frå Hanguren (Voss)
 • Trollbakken på Hangurstoppen (Voss Resort)
 • Hangursoppen med Goss Gondol (Voss)
 • Voss Gondol på veg nedover mot Vossevangen
 • Mølstertunet (Voss Folkemuseum) frå Voss Gondol
 • Kvernavegen med bruk 46/78 (Mølster) sett frå Voss Gondol
 • Groavegen Hangursvegen og Gullfjordungsvegen frå Voss Gondol
 • Sivlevegen (Ullestadvegen) frå Voss Gondol
 • Date: 23.12.2019

 • Skulestadmo frå Tråstølsvegen (Panorama Borstrondi Kvitheim)
 • Grevlesfossen (Grevleselvi Grevleselva Tråstølsvegen Bavallen Tråstølen)
 • Tråstølen med Tråstølsheisen (Voss Resort) (Skulestadmo)
 • Hangurstoppen med Voss Gondol (Voss)
 • Skibandet i Trollbakken på Hangurstoppen (Voss Resort)
 • På veg oppover i Hangurstrekket på Hangurstoppen (Voss Resort)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Haugamoen frå Hanguren (Voss)
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete)
 • Date: 22.12.2019

 • Voss sett ovanfor Roset
 • Hangurstoppen med Voss Gondol sett ovanfor Roset (Hangurstrekket Trollbakken)
 • Kvitheim og Borstrondi sett ovanfor Roset (Skulestadmo)
 • Kvåle sett ovanfor Roset (Voss)
 • Sylvsmidja og Voss Folkehøgskule sett ovanfor Roset (Eskelandsvegen Seimshagen Finnesvegen)
 • Voss Kulturhus Voss Stasjon Voss Gondol Scandic Hotel Voss og Park Hotel Vossevangen (Gullfjordungsvegen Ullestadvegen Sivlevegen Kyrkjefloten)
 • Lokstallen Voss Voss Sjukehus (Ringheimsvegen Rognsbakken Sivlevegen Lekvebakken Osavegen)
 • Ringheim (Eggjane) og Hagahaugen (Kleive Eggjabakken Hagahaugvegen) (Voss)
 • Haugamoen og Nyre sett ovanfor Roset) (Voss)
 • Gjernes sett ovanfor Roset (Gjernesmoen Helgavangen) (Voss)
 • Bryn Haugo Rongve og Songve (Bordalen Ronve Sonve Voss)
 • Rokne sett ovanfor Roset (Bordalen Voss)
 • Songsvaner (Cygnus cygnus) på Lundarvatnet (Fauna Fuglar)
 • Songsvane (Cygnus cygnus) på Lundarvatnet (Fauna Fuglar)
 • Date: 21.12.2019

 • Borstondi og Lønavatnet frå Tråstølsvegen (Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Tråstølen (Borstrondi Kvitheim)
 • Trollbakken og Voss Gondol på Hangurstoppen (Voss)
 • Voss Skiskule på Hangurstoppen (Voss)
 • Trollbakken med Voss Skiskule på Hangurstoppen (Voss)
 • Hangurstoppen Restaurant Voss Gondol på Hangurstoppen (Voss)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Haugamoen frå Hanguren (Voss)
 • Voss sentrum frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Mølstervegen Eggjabakken Kleivi Hjellane sett frå Voss Gondol
 • Mølster Voss Sjukehus og Voss Sjukeheim sett frå Voss Gondol
 • Mølstertunet (Voss Folkemuseum) sett frå Voss Gondol
 • Kvernavegen sett frå Voss Gondol
 • Sivlevegen og Kvernavegen sett frå Voss Gondol
 • Groavegen Smidjevegen Hangursvegen Gullfjordungsvegen sett frå Voss Gondol
 • Scandic Hotel Voss Park Hotel Vossevangen Voss Stasjon Voss Kulturhus sett frå Voss Gondol
 • Ullestadvegen frå Voss Gondol
 • Voss Stasjon frå Voss Gondol
 • Date: 20.12.2019

 • Vangsgata i morgontimane (Voss)
 • Voss Stasjon med LTR-17 i spor 2 klar for ny tur mot Myrdal
 • Myrdal Stasjon med LTR-17 i spor 1
 • Lundarosen med Strandavegen frå Bergensbana (Voss)
 • Voss Stasjon med Scandic Hotel Voss
 • Voss sentrum med Scandic Hotel Voss og Voss Gondol frå Sivlevegen
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss sentrum frå Raugstadvegen
 • Date: 19.12.2019

 • Vangsgata i morgontimane (Voss)
 • Vangskyrkja i morgontimane (Voss)
 • Upsete Haldeplass med LTR-17 (Uppsete Holdeplass)
 • Myrdal Stasjon i morgontimane
 • Vinterstemning på Urdland (Raundalen)
 • Palmafossen med Kvitlii bak
 • Voss frå Bordalen i skodde og regn
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Date: 18.12.2019

 • På Svingskiva i Lokstallen klar for ny tur mot Myrdal (Voss LTR-17)
 • Myrdal Stasjon med LTR-17 i spor 1
 • Vekselkosting med LTR-17 på Reimegrend (Raundalen)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Hanguren mot Voss Gondol og Hangurstrekket (Voss)
 • Date: 17.12.2019

 • Voss Stasjon i tett snødrev med Robel 48 i spor 1
 • Myrdal Stasjon med Roblar
 • Skulestadmo frå Tråstølsvgen (Bavallen)
 • Hanguren - Utanfor Hangursrestauranten med Voss i bakgrunnen
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss sentrum frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Vinterstemning på Hanguren (Voss)
 • Date: 16.12.2019

 • Urdland i tett snødrev med LTR-17 i spor 1
 • Upsete Haldeplass snødjupn 75 cm (LTR-17 Uppsete Holdeplass)
 • Upsete Haldeplass snødjupn 75 cm (Snøfresing LTR-17 Uppsete Holdeplass)
 • Myrdal Stasjon i morgontimane
 • Hangurstoppen mot Voss Gondol og Hangurstoppen Restaurant
 • Hanguren mot Voss Gondol og Hangurstrekket
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Tråstølen med Tråstølsheisen (Skulestadmo)
 • Date: 15.12.2019

 • Voss frå Roset i måneskinn (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Rosetr
 • Snjaopu - Jolamarknad i Ungdomshallen
 • Snjaopu - Jolamarknad i Ungdomshallen
 • Snjaopu - Jolamarknad i Ungdomshallen
 • Snjaopu - Jolamarknad i Ungdomshallen
 • Snjaopu - Jolamarknad i Ungdomshallen
 • Snjaopu - Jolamarknad i Ungdomshallen
 • Snjaopu - Jolamarknad i Ungdomshallen
 • Snjaopu - Jolamarknad i Ungdomshallen
 • Snjaopu - Jolamarknad i Ungdomshallen
 • Snjaopu - Jolamarknad i Ungdomshallen
 • Snjaopu - Jolamarknad i Ungdomshallen
 • Date: 14.12.2019

 • Tråstølen med Borstrondi og Kvitheim bak (Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen med Borstrondi og Kvitheim
 • Voss Gondol på Hangurstoppen
 • Utanfor Hangurstoppen Restaurant Voss Gondol på Hangurstoppen
 • Trollbakken på Hangurstoppen (Voss Gondol Voss Resort)
 • Utanfor Hangurstoppen Restaurant Voss Gondol på Hangurstoppen med Hangurstrekket
 • Hangurstoppen mot Ekspressheisen (Voss Resort)
 • Hangurstoppen mot Voss Gondol og Hangurstoppen Restaurant
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss sentrum frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss Sjukehus Voss Sjukeheim Rogne Tvildemoen Haugamoen frå Voss Gondol
 • Kvernavegen og Sivlevegen frå Voss Gondol
 • Sivlevegen Groavegen Hangursvegen Smidjevegen Gullfjordungsvegen frå Voss Gondol
 • Ullestadvegen Gullfjordungsvegen frå Voss Gondol
 • Voss Stasjon (utan eit einaste tog) sett frå Voss Gondol
 • Date: 13.12.2019

 • Voss frå Roset i Måneskinn (Nattbilete)
 • Voss frå Roset i Måneskinn (Nattbilete)
 • Raud og fin himmel i morgotimane sett frå Skulestadmo (Stemningsbilete)
 • Raud og fin himmel i morgotimane sett frå Skulestadmo (Stemningsbilete)
 • Hangurstrekket og Voss Gondol sett frå Giljavegen
 • Osavegen Lekvebakken og Ringheimsvegen sett frå Giljavegen (Voss)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Bulken og Dyrvedalen sett ovanfor Roset (Voss)
 • Vangsgata (Voss)
 • Skulestadmo frå Ringheim
 • Date: 12.12.2019

 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset
 • Bordalen frå Roset
 • Voss frå Vinterskogen ved Roset
 • Vinterstemning i skogen (Voss)
 • Gjernes med Rogne bak sett frå Giljavegen (Voss)
 • Voss sentrum frå Giljavegen
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Date: 11.12.2019

 • Voss frå Giljavegen
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Paraglidere på Prestegardslandet (Voss)
 • Paraglidere på Prestegardslandet (Voss)
 • Scandic Hotel Voss mot Vangskyrkja (Evangervegen Knutepunkt Voss)
 • Voss Stasjon Voss Gondol og Scandic Hotel Voss (Knutepunkt Voss)
 • Date: 10.12.2019

 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss sentrum frå Raugstadvegen
 • Voss Stasjon frå Raugstadvegen (Voss Gondol Evangervegen Vangsgata)
 • Voss frå Sivlevegen (Scandic Hotel Voss Voss Gondol)
 • Vangsgata frå Coop Extra (Voss)
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Date: 09.12.2019

 • Voss Stasjon med Voss Gondol bak
 • Voss Stasjon Voss Gondol og Scandic Hotel Voss frå Evangervegen
 • Nysnø i høgare strøk - Hanguren
 • Voss frå Bordalen
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Månen (The Moon) sett frå Skulestadmo
 • Date: 08.12.2019

 • Vangsgata i tett snødrev og tidleg om morgonen (Voss)
 • Torget i tett snødrev (Voss)
 • Ringheimsvegen med Gamla Meieriet og Hålandshuset (Voss)
 • Mjølfjell Stasjon med LTR-17 (Raundalen)
 • Myrdal Stajon med LRT-17 i spor 1
 • Scandic Hotel Voss med Evangervegen not Vangskyrkja (Knutepunkt Voss)
 • Vangsgata (Voss)
 • Vangsgata (Voss)
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Date: 07.12.2019

 • Peparkakebygda Voss i Vossabadet
 • Voss Gravplass med Hanguren i bakgrunnen
 • Voss frå Bordalen (Panorama)
 • Voss frå Bordalen (Prestegardsalndet Fleischers Hotel Voss Kulturhus Voss Gondol Scandic Hotel Voss))
 • Finne Finnesloftet Gullfjordungen Skule frå Bordalen (Voss)
 • Rogne frå Bordalen (Klausabakken Ringheimsvegen Rognsbakken Hjellane)
 • Rognshagen Lunden Stegen Ringheimsvegen (Voss)
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim Hangurstoppen)
 • Date: 06.12.2019

 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss Stasjon Voss Gondol Fleischers Hotel Evangervegen Vangsgata frå Raugstadvege
 • Voss frå Sivlevegen (Scandic Hotel Voss Voss Gondol Pretegardslandet)
 • Julestjerner høyrer jula til! (Hageland Palmafossen Flora)
 • Fargar i haustmørket (Hageland Palmafossen Flora)
 • Date: 05.12.2019

 • Voss Ikkje mykje som minnar om vinter i dag Frå Tinghuset mot Hanguren
 • Full fart i arbeidet med å få hotellet ferdig til opning i slutten på Januar (Scandic Hotel Voss Knutepunkt Voss)
 • Her i vest mellon Voss Kulturhus og Voss Stasjone er arbeidet ferdig og teke i bruk (Knutepunkt Voss)
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Date: 04.12.2019

 • Bergen - Torget
 • Bergen - Bryggen
 • Bergen - Bryggen
 • Bergen - Julemarked på Festplassen
 • Bergen - Julemarked på Festplassen
 • Bergen - Julemarked på Festplassen
 • Bergen - Julemarked på Festplassen
 • Bergen - Julemarked på Festplassen
 • Bergen - Julemarked på Festplassen
 • Bergen - Julemarked på Festplassen
 • Bergen - Julemarked på Festplassen
 • Bergen - Julemarked på Festplassen
 • Bergen - Julemarked på Festplassen
 • Bergen - Julemarked på Festplassen
 • Bergen - Julemarked på Festplassen
 • Bergen - Julemarked på Festplassen
 • Bergen - Julemarked på Festplassen
 • Bergen - Julemarked på Festplassen
 • Bergen - Julemarked på Festplassen
 • Bergen - Julemarked på Festplassen
 • Bydue (Columba livia var. domestica) på Festplassen (Fauna Fuglar)
 • Bydue (Columba livia var. domestica) på Festplassen (Fauna Fuglar)
 • Bergen Jernbanestasjon
 • Date: 03.12.2019

 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Voss frå Roset
 • Kvinand (Bucephala clangula) i Dugstadfossen (Fauna Fuglar)
 • Kvinand (Bucephala clangula) i Dugstadfossen (Fauna Fuglar)
 • Rugde (Scolopax rusticola) i Dugstadfossen (Fauna Fuglar)
 • Rugde (Scolopax rusticola) i Dugstadfossen (Fauna Fuglar)
 • Fossekall elvekonge eller vannstær (Cinclus cinclus) (Fauna Fuglar)
 • Fossekall elvekonge eller vannstær (Cinclus cinclus) (Fauna Fuglar)
 • Fossekall elvekonge eller vannstær (Cinclus cinclus) (Fauna Fuglar)
 • Vangsgata (Voss)
 • Vangsgata (Voss)
 • Date: 02.12.2019

 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Voss Gondol med Mast 2 og 3 på Hanguren
 • Voss Gondol Park Hotel Vossevangen og Scandic Hotel Voss
 • Vangsgata (Voss)
 • Voss Stasjon Voss Gondol Scandic Hotel Voss og Evangervegen
 • Scandic Hotel Voss og Evangervegen mot Vangskyrkja (Knutepunkt Voss)
 • Myrkdalsvatnet mot Noltane Storeskrea og Kleppshvovden (Myrkdalen)
 • Skjervheim (Myrkdalen)
 • Mørkve Bygd og Flisram (Myrkdalen)
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete)
 • Date: 01.12.2019

 • Vangsgata har fått eit lite snødryss (Voss)
 • Voss frå Roset
 • Jolegrantenning på Torget (Voss)
 • Jolegrantenning på Torget (Voss)
 • Jolegrantenning på Torget (Voss)
 • Jolegrantenning på Torget (Voss)
 • Jolegrantenning på Torget (Voss)
 • Jolegrantenning på Torget (Voss)
 • Jolegrantenning på Torget (Voss)
 • Jolegrantenning på Torget (Voss)
 • Jolegrantenning på Torget (Voss)
 • Jolegrantenning på Torget (Voss)
 • Jolegrantenning på Torget (Voss)
 • Jolegrantenning på Torget (Voss)
 • Jolegrantenning på Torget (Voss)
 • Jolegrantenning på Torget (Voss)
 • Vangskyrkja (Voss kyrkje)
 • MiniMediasing og Voss Tweensing med adventskonsert i Vangskyrkja
 • MiniMediasing og Voss Tweensing med adventskonsert i Vangskyrkja
 • MiniMediasing og Voss Tweensing med adventskonsert i Vangskyrkja
 • MiniMediasing og Voss Tweensing med adventskonsert i Vangskyrkja