Voss Now
Menu   Search
Desember 2012


Date: 31.12.2012

 • Myrdal Stasjon (Nattbilete)
 • Nattoget (Tog 605) på veg inn til Myrdal Stasjon med Beilhack i spor 2
 • Voss Stasjon sett frå gangbrua
 • Voss sett frå Bordalen
 • Kvitheim frå Øvsthus mot Lundarvatnet og Ringheim (Skulestadmo)
 • Kvitheim frå Øvsthus mot Skulestadmo og Ringheim

  Date: 30.12.2012

 • Robel 5035 klar for ny tur ned på Flåmsbana frå Myrdal Stasjon i tett snødrev
 • Reinunga - Robel 5035 passerer Reinunga haldeplass i tett snødrev (Flåmsbana)
 • Flåm Stasjon (Nattbilete)
 • Flåm Stasjon (Nattbilete)
 • Lågheller - På veg mot Finsetunellen i tett snødrev
 • Tog 61 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Tog 61 inne på Myrdal Stasjon

  Date: 29.12.2012

 • Beilhack 5012 klar til ny tur over høgfjellet frå Myrdal Stasjon
 • Beilhack 5012 klar til ny tur over høgfjellet frå Myrdal Stasjon
 • Nattoget (Tog 605) på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Lokaltog (Tog 1808) inne på Myrdal Stasjon
 • Lokaltog (Tog 1815) på veg mot Voss frå Myrdal Stasjon
 • Myrdal (Boligar)

  Date: 28.12.2012

 • Myrdal Stasjon i lett snødrev
 • Vatnahalsen haldeplass i måneskinn (Flåmsbana)
 • Reisande med Flåmsbana på Myrdal Stasjon
 • Godstog på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Tog 61 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Tog 61 inne på Myrdal Stasjon
 • tog 602 på veg inn til Myrdal Stasjon

  Date: 27.12.2012

 • Voss Stasjon sett frå gangbrua
 • Voss frå Stasjonsbrekka (Evangervegen Stasjonsvegen)
 • Myrdal (Boligar)
 • Tog 61 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Tog 61 inne på Myrdal Stsjon
 • Myrdal med Tog 61 inne på Myrdal Syasjon
 • Tog 602 på veg inn mot Myrdal Stasjon

  Date: 26.12.2012

 • Songsvaner (Cygnus cygnus) på Lundarvatnet (Sangsvaner Fauna Fuglar)
 • Songsvaner (Cygnus cygnus) på Lundarvatnet (Sangsvaner Fauna Fuglar)
 • Vangsgata (Voss)
 • Florshaugen ovanfor Gjelle (Hjelle Voss)
 • Vinterstemning i skogen (Voss)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Vinterstemning i skogen (Voss)
 • Vinterstemning i skogen (Voss)
 • Vinterstemning i skogen (Voss)
 • Vinterstemning i skogen (Voss)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)

  Date: 25.12.2012

 • Vangsgata (Fortausbilete)(Voss)
 • Torget mot Vangsgata med Simons Margreta-statuen
 • Vangskyrkja (Voss Kyrkje)
 • Bavallen mot Ekspressheimsen Bavallsheisen og hyttefeltet
 • Bavallen (Ekspressheisen Skiskule Skiutleige Bavallslia Appartement)
 • Hangursrestauranten (Hanguen Toppstasjon Hangursbanen Gondolbanen)
 • Borstrondi Skulestadmo og Kvitheim frå parti ved Myra (Nedanfor Hangurstoppen)
 • Vinterskogen nedanfor Hangurstoppen (Biletparti ved Myra)
 • Vinterskogen nedanfor Hangurstoppen (Biletparti ved Myra)
 • Storslalåmløypa mot Borstrondi Skulestadmo sett frå Bavallen
 • Borstrondi frå Bavallen (Bavallstunet Vetlebakken)

  Date: 24.12.2012

 • Skulestadmo frå Ringheimsvegen (Gjerdebu dagavdeling Gjerde Barnehage Voss Jordbruksskule Kvitheim)
 • Bavallen mot Ekspressheimsen og Bavallsheisen
 • Hangurstoppen mot Ekspressheisen (Hanguren)
 • Hangursrestauranten (Hanguen Toppstasjon Hangursbanen Gondolbanen)
 • Vangsgata (Voss)
 • Evangervegen ved Seim med ny bru under bygging (Eskelandsvegen Finne Vossapakko)

  Date: 23.12.2012

 • Fossekallen (Cinclus cinclus) - isbader i kjole og kvitt (Mellom Lundarvatnet og Melsvatnet Skulestadmo Fauna)
 • Fossekallen (Cinclus cinclus) - isbader i kjole og kvitt (Mellom Lundarvatnet og Melsvatnet Skulestadmo Fauna)
 • Fossekallen (Cinclus cinclus) - isbader i kjole og kvitt (Mellom Lundarvatnet og Melsvatnet Skulestadmo Fauna)
 • Fossekallen (Cinclus cinclus) - isbader i kjole og kvitt (Mellom Lundarvatnet og Melsvatnet Skulestadmo Fauna)
 • Fossekallen (Cinclus cinclus) - isbader i kjole og kvitt (Mellom Lundarvatnet og Melsvatnet Skulestadmo Fauna)
 • Fossekallen (Cinclus cinclus) - isbader i kjole og kvitt (Mellom Lundarvatnet og Melsvatnet Skulestadmo Fauna)
 • Fossekallen (Cinclus cinclus) - isbader i kjole og kvitt (Mellom Lundarvatnet og Melsvatnet Skulestadmo Fauna)

 • Vangsvatnet mot Gossland Hellesneset og Bulken sett ovanfor Gjelle (Hjelle9
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Kvitheim frå Øvsthus mot Ringheim (Skulestadmo)

  Date: 22.12.2012

 • Fuglefotografar mellom Lundarvatnet og Melsvatnet (Skulestadmo)
 • Melsvatnet i låg Desember sol (Skulestamo)
 • Borstrondi mot Lønavatnet sett frå Bavallen (Skulestadmo)
 • Vådalseggi mot Hanguren og Slettafjellet med Gråsida bak
 • Vindfullt biletparti mellom Langahorgi og Lønahorgi
 • Kvitanosi frå Lønahorgi
 • Lønahorgi Biletparti med låg Desembersol over Gråsida
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar med månen
 • Lønahorgi 1412 moh. (Varde)
 • Lønahorgi 1412 moh. mot Gråsida i låg Desember sol
 • Lønahorgi 1412 moh. (Solnedgang) (Varde)
 • Lønahorgi 1412 moh. (Solnedgang) (Varde)
 • Solnedgang frå Lønahorgi der sola gjøymer seg bak skyer
 • Siste strålar frå sola sett frå Lønahorgi (Solnedgang)
 • Så var sola borte bak skyer sett frå Lønahorgi (Solnedgang)

  Date: 21.12.2012

 • Skulestadmo frå Ringheimsvegen (Gjerdebu dagavdeling Gjerde Barnehage Voss Jordbruksskule Kvutheim)
 • Borstrondi frå Bavallsvegen (Lønavatnet Skulestadmo)
 • Nyestølen mot Honndalsnuten (Slettafjellet Horndalsnuten Skulestadmo)
 • Lønahorgi Radio og TV-Sendar
 • Lønahorgi Radio og TV-Sendar 1412 moh. Varde (Solnedgang)
 • Lønahorgi 1412 moh. Varde (Solnedgang)
 • Lønahorgi 1412 moh. Varde (Solnedgang)
 • Lønahorgi 1412 moh. (Solnedgang)
 • Lønahorgi 1412 moh. Varde (Solnedgang)
 • Lønahorgi (Stemningsbilete)

  Date: 20.12.2012

 • Myrdal Stasjon - Robel 5035 klar for ny tur ned på Flåmsbana
 • Myrdal Stasjon - Nattoget (Tog 605) på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Ringheim mot Kvitheim (Voss/Skulestadmo)
 • Borstrondi og Kvitheim frå Bavallsvegen (Skulestamo)
 • Skulestadmo frå Ringheimsvegen (Gjerdebu dagavdeling Gjerde Barnehage Voss Jordbruksskule Kvitheim)
 • Lundarvatnet frå Dugstadbrui (Dukstadbrui Kvitheimbru 1952 Skulestadmo)
 • Nesheimstunet mot Lønavatnet og Hangurstoppen (Hanguren)
 • Nesheimstunet mot Lønahorgi (Skulestadmo)
 • Iskrystaller på vindu (Nesheimstunet)
 • Lønavatnet ved Norekvål (Nordrekvål Naust Båt Skulestadmo)

  Date: 19.12.2012

 • Myrdal Stasjon med Robel 5035 klar for avgang ned på Flåmsbana
 • Finse Mot Vetle Finsenuten
 • Finse Steinboligen
 • Finse Mot Finsevatnet med soloppgang
 • Finse Bolig med lav sol oppgang
 • Finsenuten Vetle Finse sett frå Vetle Finsenuten 1443 moh.
 • Finsenuten Vetle Finse sett frå Vetle Finsenuten 1443 moh.
 • Finsenuten vetle Utsyn vestover med Store Finsenuten til høgre sett frå Vetle Finsenuten 1443 moh.
 • Finse Utsyn mot Finse og Jomfrunuten
 • Finse Utsyn mot Finse Sanddalsnuten og Jomfrunuten
 • Finse med Sanddalsnuten bak
 • Finse med Skitrekket og Jomfrunuten bak
 • Finse med skitrekket Jomfrunuten og Finse 1222 bak
 • Finse Steinkvelvingsbrua over Finseåa sto ferdig i 1906 og har ei spennvidde på 8 meter
 • Finse Steinboligen mot Vetle Finsenuten
 • Finse boligar med Store Finsenuten bak (Tusenheimen)
 • Finse boligar med Store Finsenuten bak
 • Finse Skitrekket opp på Jomfrunuten
 • Finse 1222
 • Finse 1222 og Finse Stasjon med Vetle og Store Finsenuten bak
 • Finse 1222 og Finse Stasjon sett frå Finsevatnet
 • Finse Boligar og Hytter sett frå Finsevatnet
 • Finse 1222 og Finse Stasjon med Finsesåta bak sett frå Finsevatnet
 • Finsehytta sett frå Finsevatnet

  Date: 18.12.2012

 • Nattoget på veg inn til Myrdal Stasjon (Tog 605)
 • Tog 62 inne på Myrdal Stasjon
 • Myrdal gamle skule med Sjebergsnuten bak
 • Turistar på Myrdal Stasjon
 • Flåmsbanesettet på veg nedover Flåmsbana frå Myrdal Stasjon
 • Mikkel sit og ventar på kveldens godbit (Raudrev) (Vulpes vulpes)

  Date: 17.12.2012

 • Myrdal med lokaltog i spor 1 (69-sett)
 • Myrdal (Boligar)
 • Myrdal Stasjon med tog i alle spor
 • Tog 602 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Tog 602 inne på Myrdal Stasjon
 • Klevavatnet med Klevanosi (LØva) bak (Myrdal-Hallingskeid)

  Date: 16.12.2012

 • Voss sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Seim Finne Voss Folkehøgskule Husflidskulen sett ovanfor Tungeteigen (Eskelandsvegen Evangervegen Ny bru Vossapakko)

 • Jolakonsert i AMFI senteret med Bygdaklang og Voss Musikklag
 • Jolakonsert i AMFI senteret med Bygdaklang og Voss Musikklag
 • Jolakonsert i AMFI senteret med Bygdaklang og Voss Musikklag
 • Jolakonsert i AMFI senteret med Bygdaklang og Voss Musikklag
 • Jolakonsert i AMFI senteret med Bygdaklang og Voss Musikklag
 • Jolakonsert i AMFI senteret med Bygdaklang og Voss Musikklag
 • Jolakonsert i AMFI senteret med Bygdaklang og Voss Musikklag
 • Jolakonsert i AMFI senteret med Bygdaklang og Voss Musikklag
 • Jolakonsert i AMFI senteret med Bygdaklang og Voss Musikklag

 • Vangskyrkja Me syng og spelar jola inn (Jolekonsert i Vangskyrkja Voss Kyrkje) - Magnus Kløften på Orgel og Børge Styve på Trompet
 • Vangskyrkja Me syng og spelar jola inn (Jolekonsert i Vangskyrkja Voss Kyrkje) - Børge Styve på Trompet
 • Vangskyrkja Me syng og spelar jola inn (Jolekonsert i Vangskyrkja Voss Kyrkje) - Song ved Kari Finne Sognnæs
 • Vangskyrkja Me syng og spelar jola inn (Jolekonsert i Vangskyrkja Voss Kyrkje) - Øystein Haga på fløyte
 • Vangskyrkja Me syng og spelar jola inn (Jolekonsert i Vangskyrkja Voss Kyrkje) - Refleks TenSing
 • Vangskyrkja Me syng og spelar jola inn (Jolekonsert i Vangskyrkja Voss Kyrkje) - Refleks TenSing
 • Vangskyrkja Me syng og spelar jola inn (Jolekonsert i Vangskyrkja Voss Kyrkje) - Refleks TenSing
 • Vangskyrkja Me syng og spelar jola inn (Jolekonsert i Vangskyrkja Voss Kyrkje) - Refleks TenSing
 • Vangskyrkja Me syng og spelar jola inn (Jolekonsert i Vangskyrkja Voss Kyrkje) - Solist Sara Borch Atterås med Refleks TenSing
 • Vangskyrkja Me syng og spelar jola inn (Jolekonsert i Vangskyrkja Voss Kyrkje) - Øystein Haga på fløyte
 • Vangskyrkja Me syng og spelar jola inn (Jolekonsert i Vangskyrkja Voss Kyrkje) - Magnus Kløften på Orgel og Børge Styve på Trompet
 • Vangskyrkja Me syng og spelar jola inn (Jolekonsert i Vangskyrkja Voss Kyrkje) - Børge Styve på Trompet
 • Vangskyrkja Me syng og spelar jola inn (Jolekonsert i Vangskyrkja Voss Kyrkje) - Ingrid Langen Fjose
 • Vangskyrkja Me syng og spelar jola inn (Jolekonsert i Vangskyrkja Voss Kyrkje) - Ingrid Langen Fjose
 • Vangskyrkja Me syng og spelar jola inn (Jolekonsert i Vangskyrkja Voss Kyrkje) - VOK (Voss og omland Kantori)
 • Vangskyrkja Me syng og spelar jola inn (Jolekonsert i Vangskyrkja Voss Kyrkje) - VOK (Voss og omland Kantori)

  Date: 15.12.2012

 • Torget Jolestemning med sal av joletre joleblomar kransar
 • Torget Jolestemning med sal av joletre joleblomar kransar
 • Torget Jolestemning med sal av joletre joleblomar kransar
 • Torget Jolestemning med sal av joletre joleblomar kransar
 • Torget Jolestemning med sal av joletre joleblomar kransar
 • Torget Jolestemning med sal av joletre joleblomar kransar
 • Torget Jolestemning med sal av joletre joleblomar kransar
 • Torget Jolestemning med sal av joletre joleblomar kransar
 • Torget Jolestemning med sal av joletre joleblomar kransar
 • Torget Jolestemning med sal smultringar av Vidar Drageset
 • Torget Jolestemning med sal smultringar av Vidar Drageset

 • Jolegraut Voss Indremisjon byr på gratis graut i Nain
 • Jolegraut Voss Indremisjon byr på gratis graut i Nain
 • Jolegraut Voss Indremisjon byr på gratis graut i Nain
 • Jolegraut Voss Indremisjon byr på gratis graut i Nain
 • Jolegraut Voss Indremisjon byr på gratis graut i Nain
 • Jolegraut Voss Indremisjon byr på gratis graut i Nain

 • Prestegardsalleen (Voss)
 • Vangsvatnet Hellesneset og Bulken sett ovanfor Gjelle (Hjelle)
 • Voss sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)

 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall Dommar og dametrenar Marian Siewruk
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall Dommar og dametrenar Marian Siewruk
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall Dommar og dametrenar Marian Siewruk
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall Dommar og dametrenar Marian Siewruk
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall Dommar og dametrenar Marian Siewruk
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall Dommar og dametrenar Marian Siewruk
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall Dommar og dametrenar Marian Siewruk
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall Dommar og dametrenar Marian Siewruk
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall Dommar og dametrenar Marian Siewruk
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall Dommar og dametrenar Marian Siewruk
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall Dommar og dametrenar Marian Siewruk
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall Dommar og dametrenar Marian Siewruk
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall Dommar og dametrenar Marian Siewruk
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall Dommar og dametrenar Marian Siewruk
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall Dommar og dametrenar Marian Siewruk
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall Dommar og dametrenar Marian Siewruk
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall Dommar og dametrenar Marian Siewruk
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall Dommar og dametrenar Marian Siewruk
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall Dommar og dametrenar Marian Siewruk
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall Dommar og dametrenar Marian Siewruk
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall Dommar og dametrenar Marian Siewruk
 • Showkamp mellom Handballdamene og Fotballherrane i Voss Idrettshall Dommar og dametrenar Marian Siewruk

  Date: 14.12.2012

 • Voss Jordbruksskule På tur med hest og slede med elevar ved Skulestadmo Skule
 • Voss Jordbruksskule På tur med hest og slede med elevar ved Skulestadmo Skule
 • Voss Jordbruksskule Elevar ved Skulestadmo Skule
 • Songsvaner (Cygnus cygnus) på Lundarvatnet (Sangsvaner Fauna Fuglar)
 • Songsvaner (Cygnus cygnus) på Lundarvatnet (Sangsvaner Fauna Fuglar)
 • Vinterstemning ved Lønavatnet (Skulestadmo Saue Camping)
 • Vinterstemning ved Lønavatnet (Skulestadmo Saue Camping)
 • Vinterstemning ved Lønavatnet (Skulestadmo Saue Camping)
 • Skulestadmo (Borstrondi og Kvitheim) frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Palmafossen (Tvilde Bømoen Mønshaugen) frå Hangustoppen (Hanguren)
 • Voss frå Hanguren

  Date: 13.12.2012

 • Vangsgata (Voss)
 • Uttrågata (Voss)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Voss sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Vinterskogen med Voss i bakgrunnen

  Date: 12.12.2012

 • Skulestadmo Borstrondi frå Bavallsvegen
 • Hanguren og Slettafjellet frå toppen på Horgaletten
 • Klondyke med Tvildemoen Haugamoen og Bordalen bak frå parti på Nonpresten
 • Klondyke med Lundarosen og Tvildemoen frå parti på Nonpresten
 • Ringheim Hagebyen, Tvildemoen og Haugamoen frå parti på Nonpresten
 • Sola prøver å koma seg gjennom skydekket oppe på Lønahorgi
 • Lønahorgi 1412 moh. (Varde)
 • Vossestrand og Myrkdalen frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Vossestrand (Holbygdi Sundve Kroken) frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Lønahorgi Radio og TV-Sendar

  Date: 11.12.2012

 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Voss sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Vangsgata mot vest (Voss)
 • Vangsgata mot øst (Voss)
 • Skulestadmo (Kvitheim) frå Øvsthus mot Bavallen og Hangurstoppen (Hanguren)
 • Skulestadmo (Kvitheim) frå Øvsthus mot Ringheim

  Date: 10.12.2012

 • Myrdal - Tidleg start på dagen med Robel 5035 som er klar for tur ned på Flåmsbana
 • Hallingskeid - På veg gjennom det nye snøoverbygget på Hallingskeid
 • Skulestadmo frå Ringheim
 • Skulestadmo frå Ringheimsvegen (Gjerdebu dagavdeling Gjerde Barnehage og Voss Jordbruksskule)
 • Skulestadmo frå Ringheimsvegen (Gjerdebu dagavdeling Gjerde Barnehage og Voss Jordbruksskule)
 • Nyestølen mot Honndalsnuten (Slettafjellet Horndalsnuten)
 • Lønahorgi - På veg mot Lønahorgi (Solnedgang)
 • Lønahorgi Radio og TV-Sendar
 • Solnedgang frå Lønahorgi
 • Lønahorgi 1412 moh. (Mot Varde)
 • Lønahorgi 1412 moh. (Varde)(Solnedgang)
 • Solnedgang sett frå Lønahorgi der sola er på veg ned bak parti på Gråsida
 • Solnedgang sett frå Lønahorgi der sola er på veg ned bak parti på Gråsida
 • Solnedgang sett frå Lønahorgi der sola er på veg ned bak parti på Gråsida
 • Solnedgang sett frå Lønahorgi der sola er på veg ned bak parti på Gråsida

  Date: 09.12.2012

 • Myrdal Robel 5035 klar for avgang ned på Flåmsbana
 • Tog 62 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Lokaltog inne på Myrdal Stasjon (69-sett)
 • Myrdal (Boligar)
 • Myrdal med Flåmsbanesettet i spor 11 (Boligar)

  Date: 08.12.2012

 • Myrdal Robel 5035 klar for avgang ned på Flåmsbana
 • Finse not Vetle Finsenuten
 • Finse mot Finsevatnet (Stemningsbilete Vinterbilete
 • Finse mot Finsevatnet (Stemningsbilete Vinterbilete)
 • Finse (Stemningsbilete Vinterbilete)
 • Finse frå Vetle Finsenuten
 • Finse frå Vetle Finsenuten
 • Finse (Rallarsykkel på gamle jernbanetrasen)
 • Finse (Stemningsbilete Vinterbilete)
 • Finse (Stemningsbilete Vinterbilete)
 • Finse (Stemningsbilete Vinterbilete)
 • Tog 61 på veg inn til Finse Stasjon (Bergensbanen)
 • Hallingskeid sett frå Bergensbanen

  Date: 07.12.2012

 • Myrdal Robel 5035 klar for avgang ned å Flåmsbana
 • Nattoget (Tog 605) på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Nattoget (Tog 605) inne på Myrdal Stasjon
 • Tog 602 inne på Myrdal Stasjon
 • Tog 602 inne på Myrdal Stasjon
 • Myrdal (Boligar)

  Date: 06.12.2012

 • Evangervegen Uttrågata mot Vangskyrkja sett frå Stasjonsvegen (Stasjonsbrekka) (Voss)
 • Voss Kulturhus sett frå Stasjonsvegen
 • Tog 602 på veg inn til Myrdal Stasjon (Bergensbanen)
 • Torget Sildakongen på Torget (Voss)
 • Lokaltog på veg inn til Urdland Stasjon (Bergensbanen)
 • Reimegrend Stasjon (Bergensbanen)

  Date: 05.12.2012

 • Voss sett ovanfor Roset Nattbilete (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Kyte Øvre Kyte med Lønahorgi bak
 • Geilane med Lønahorgi bak (Kyte/Lemme)
 • Lemme (Voss)
 • Liaset mot Skulestadmo (Lønavatnet Borstrondi Bavallen Hanguren Hangurstoppen Løno Løne Lønahorgi)
 • Liaset stølar (Lemme/Voss)
 • Liaset støl (Lemme/Voss)
 • Liaset stølar mot Skulestadmo (Bavallen Hanguren Hangurstoppen)
 • Liaset stølar mot Skulestadmo (Bavallen Hanguren Hangurstoppen)

  Date: 04.12.2012

 • Ringheim mot Kvitheim (Voss Skulestadmo)
 • Ringheim med Lønahorgi bak
 • Borstrondi sett frå Bavallen (Skulestadmo Lønavatnet)
 • Nyestølen med Honndalsnuten bak (Slettafjellet Horndalsnuten)
 • Horgaletten mot Vådalseggi Langahorgi og Nonpresten
 • Vådalseggi (støl) mot Horgaletten Slettafjellet Gråsida Mykleteveitveten Horn (Hodn)
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar
 • Lønahorgi 1412 moh. (Inngangsparti Radio og TV-sendar)
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar 1412 moh.
 • Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh. (Varde)
 • Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh. (Varde)
 • Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Solnedgang frå Lønahorgi
 • Solnedgang frå Lønahorgi der sola går ned bak Gråsida

  Date: 03.12.2012

 • Skulestadmo frå Ringheimsvegen (Gjerdebu dagavdeling Gjerde Barnehage og Voss Jordbruksskule)
 • Nyestølen (Slettafjellet Voss)
 • Borstrondi Kvitheim og Honndalsnuten sett ovanfor Nyestølen (Slettafjellet Horndalsnuten)
 • Vådalseggi støl (Bavallen-Lønahorgi)
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar
 • Hurrungane frå Lønahorgi 1412 moh. (Jotunheimen)
 • Sola byrjar å nærme seg toppen på Gråsida sett frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh. (Varde)
 • Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh. (Varde)
 • Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Solnedgang frå Lønahorgi 1412 moh.

  Date: 02.12.2012

 • Voss frå Roset Måneskinnsbilete Nattbilete (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss frå Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Lirhus Lofthus og Loftheim frå Hangurstoppen (Skulestadmo Kvitheim Hanguren)
 • Lundarvatnet (Dugstadhagane) frå Hangurstoppen (Hanguren Skulestadmo)
 • Lønahorgi sett frå Hangurstoppen (Hanguren)

 • Jolegrantenninga på Torget med Frelsesarmeen (Jolegateopning)
 • Jolegrantenninga på Torget med Frelsesarmeen (Jolegateopning) - Ordførar Hans-Erik Ringkjøb
 • Jolegrantenninga på Torget med Frelsesarmeen (Jolegateopning)
 • Jolegrantenninga på Torget med Frelsesarmeen (Jolegateopning)
 • Jolegrantenninga på Torget med Frelsesarmeen (Jolegateopning) - Voss Skulemusikk spelar
 • Jolegrantenninga på Torget med Frelsesarmeen (Jolegateopning) - Voss Skulemusikk spelar

  Date: 01.12.2012

 • Voss frå Roset Måneskinnsbilete Nattbilete (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss frå Roset Måneskinnsbilete Nattbilete (Nedanfor Sandfjellet)

 • Jolemesse i Lekve Industrier - Johan Vevatne som Jolenisse
 • Jolemesse i Lekve Industrier
 • Jolemesse i Lekve Industrier
 • Jolemesse i Lekve Industrier
 • Jolemesse i Lekve Industrier
 • Jolemesse i Lekve Industrier
 • Jolemesse i Lekve Industrier - Elin Tveito
 • Jolemesse i Lekve Industrier
 • Jolemesse i Lekve Industrier
 • Jolemesse i Lekve Industrier
 • Jolemesse i Lekve Industrier
 • Jolemesse i Lekve Industrier
 • Jolemesse i Lekve Industrier
 • Jolemesse i Lekve Industrier
 • Jolemesse i Lekve Industrier
 • Jolemesse i Lekve Industrier

 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim (Joleverkstaden)
 • Jolemesse i Vonheim (Joleverkstaden)
 • Jolemesse i Vonheim (Joleverkstaden)
 • Jolemesse i Vonheim (Joleverkstaden)
 • Jolemesse i Vonheim (Joleverkstaden)
 • Jolemesse i Vonheim (Joleverkstaden)
 • Jolemesse i Vonheim (Joleverkstaden)
 • Jolemesse i Vonheim (Joleverkstaden)
 • Jolemesse i Vonheim (Joleverkstaden)

 • Jolemesse Ungdomshallen
 • Jolemesse Ungdomshallen
 • Jolemesse Ungdomshallen
 • Jolemesse Ungdomshallen
 • Jolemesse Ungdomshallen
 • Jolemesse Ungdomshallen
 • Jolemesse Ungdomshallen
 • Jolemesse Ungdomshallen
 • Jolemesse Ungdomshallen
 • Jolemesse Ungdomshallen
 • Jolemesse Ungdomshallen
 • Jolemesse Ungdomshallen

 • Voss Jazzskule med minikonsert i AMI senteret
 • Voss Jazzskule med minikonsert i AMI senteret
 • Voss Jazzskule med minikonsert i AMI senteret
 • Voss Jazzskule med minikonsert i AMI senteret
 • Voss Jazzskule med minikonsert i AMI senteret
 • Voss Jazzskule med minikonsert i AMI senteret
 • Voss Jazzskule med minikonsert i AMI senteret
 • Voss Jazzskule med minikonsert i AMI senteret - John Taylor
 • Voss Jazzskule med minikonsert i AMI senteret - Georg Brekke
 • Voss Jazzskule med minikonsert i AMI senteret
 • Voss Jazzskule med minikonsert i AMI senteret
 • Voss Jazzskule med minikonsert i AMI senteret

 • Torget (Voss)
 • Jolemarknad på Torget med Tveite Gard Tyssen Smør og Leiren Laks (Voss)
 • Jolemarknad på Torget med Tveite Gard Tyssen Smør og Leiren Laks (Voss)
 • Jolemarknad på Torget med Tveite Gard Tyssen Smør og Leiren Laks (Voss)

 • Banksmidja med Galleriopning
 • Banksmidja med Galleriopning - Leiar i Voss Kunstlag Laila Rynning Veum
 • Banksmidja med Galleriopning
 • Banksmidja med Galleriopning
 • Banksmidja med Galleriopning - Arne Hjeltnes
 • Banksmidja med Galleriopning

 • Tog 63 på veg inn til Myrdal Stasjon