Voss Now
Menu   Search
August 2012


Date: 31.08.2012

 • Mjølkroni (Mjølkråni) (Dyrvedalen)
 • Tunnaset (Dyrvedalen)
 • Sledavarden mot Horn (Hodn) og Mykletveitveten
 • Smørtørne (Volafjellet)
 • (P) Smørtørne (Volafjellet)
 • Kvitanosi Stora Volavatnet Volo og Vetla Volavatnet Gråeskorvi frå Volafjellet
 • (P) Kvitanosi Stora Volavatnet Volo og Vetla Volavatnet Gråeskorvi frå Volafjellet
 • Vola Volo stølar med Stora Volavatnet og Kvitanosi bak
 • Vola Volo stølar
 • Vola Volo stølar med Stora Volavatnet og Kvitanosi bak
 • Vola Volo stølar
 • Volavatnet Stora Kvitanosi Kviteskorvi og Volahytta
 • Volavatnet Stora Volahytta og Borgavotni
 • Volavatnet Stora (demning) og Kvitanosi
 • Volavatnet Stora Kviteskorvi og Volahytta
 • Volavatnet Stora Kviteskorvi og Volahytta
 • Volahytta (DNT-Hytte Voss Utferdslag)
 • Volahytta (DNT-Hytte Voss Utferdslag)
 • Volahytta (DNT-Hytte Voss Utferdslag)
 • Borgavotni (ligg like ovanfor Volahytta)
 • Nedsta Piksvatnet utløp
 • Nedsta Piksvatnet biletparti
 • Restar etter gamle murar ovanfor Nedsta Piksvatnet
 • Tvinnestølen og Øvsta Piksvatnet (DNT-Hytte Voss Utferdslag)
 • Tvinnestølen (DNT-Hytte Voss Utferdslag)
 • Tvinnestølen og Øvsta Piksvatnet (DNT-Hytte Voss Utferdslag)
 • Øvsta Piksvatnet med Tvinnestølen bak
 • Øvsta Piksvatnet og Tvinnestølen (DNT-Hytte Voss Utferdslag)
 • (P) Holmane Nedsta Piksvatnet
 • Vidvangane
 • Vaodalen Vådalen (Vådalsbotnen Vaodalsbotnen) med Tvarafjellet bak
 • Borstrondi Lønavatnet Melsvatnet og Kvitheim sett ovanfor Nyestølen (Skulestadmo)

  Date: 30.08.2012

 • Seltuftøyri og Seltuftvatnet (Myrdal-Hallingskeid)
 • Tog 61 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Uppsetdalen (Uppsetedalen) (Upsete Uppsete Upsetdalen Uppstedalen)
 • Voss sett ovanfor Roset (Nerdanfor Sandfjellet)
 • Bordalen sett frå Roset (Olde Vele Gjelland Herre Litlere)
 • Rokne sett frå Roset (Bordalen)
 • Haugamoen med Bordalsvegen sett frå Gamle Bordalsvegen
 • Kvitheim sett frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Kyr på beite ved Lirhus med Dugstad Lofthus og Øvsthus bak (Kvitheim Skulestadmo)

  Date: 29.08.2012

 • Seltuft mot Selsyn (Gamal Vatarbustad) (Myrdal-Hallingskeid)
 • Geitrams (Epilobium angustifolium) ved Seltuft (Flora)
 • Myrdal med Gamle Skulen i framgrunnen og Myrdal Stasjon bak
 • Myrdalen med Gamal Vatarbustad, Støl og Finnabotnnosi bak
 • Myrdal Stasjon med lokaltog i spor 2
 • Reisande på Myrdal Stasjon (Flåmsbana)
 • Tog 601 på veg inn til Myrdal Stasjon

  Date: 28.08.2012

 • Voss frå Sivlevegen
 • Uttrågata mot Vangskyrkja frå Stasjonsvegen (Voss Stasjon)
 • Myrdal Stasjon med Flåmsbana i spor 11
 • Heising på nye takelement over spora ved lokstallane på Myrdal er godt i gang (Myrdal Stasjon)
 • Heising på nye takelement over spora ved lokstallane på Myrdal er godt i gang (Myrdal Stasjon)
 • Heising på nye takelement over spora ved lokstallane på Myrdal er godt i gang (Myrdal Stasjon)
 • Heising på nye takelement over spora ved lokstallane på Myrdal er godt i gang (Myrdal Stasjon)
 • Pukktømming på Myrdal (Di3 Lokomotiv på Grussporet med Sidetippvogn)

  Date: 27.08.2012

 • Voss sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • (P) Voss Skulestadmo Bulken sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Tillung (Bordalen Voss)
 • (P) Voss Skulestadmo og Palmafossen sett frå Sonvesåsen
 • Voss Skulestadmo og Palmafossen sett frå Sonvesåsen
 • Skutle Nedre Skutlestjørni og Vivås (Mønshaugen)
 • (P) Auro med Lønahorgi Tjukkebygdi Ygre Grauo bak (Storåsen Graueåsen Graue Mønshaugen)
 • Auro - Mjølkerampen på Auro (Flora Hageblomar Mjølkespann Mønshaugen)
 • Bømoen Skjerve Skytebane og Bjørke sett ovanfor Kinne (Mønshaugen)

  Date: 26.08.2012

 • Uppsetdalen (Uppsetedalen) (Upsete Uppsete Upsetdalen Uppstedalen)
 • Voss Stasjon sett frå Gangbrua
 • Voss Folkehøgskule - Ny veg under byggjing (Seim Vossapakko)
 • Eskelandsvegen og Evangervegen mot Lindehaugen med arbeid på ny veg og bru (Vossapakko Seim Finne Lindhaugen)
 • Eskelandsvegen og Evangervegen mot Lindehaugen med arbeid på ny veg og bru (Vossapakko Seim Finne Lindhaugen)
 • (P) Voss frå Bordalen
 • Kvitheim og Ringheim frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Lirhus (Kvitheim) med hestar på beite (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Kyr på beite ved Lirhus med Øvsthus bak (Kvitheim Skulestadmo Husdyr Fauna)

  Date: 25.08.2012

 • Myrdal Boligar mot Gravhalen (Gamle Vaktarbustader)
 • Myrdalalen med Støl og Gamal Vaktarbustad
 • Myrdal Stasjon
 • Myrdal Flåmsbana
 • Myrdal Turistar med Flåmsbane

  Date: 24.08.2012

 • (P) Voss frå Sonvesåsen
 • Skulestadmo frå Sonvesåsen (Hagebyen Tvilde Lundarvatnet Lønahorgi Regnboge)
 • Lundarosen Ringheim frå Sonvesåsen (Lundarosbrua Lundarosbrui Jernbanebru)
 • Tjukkabygdi Kvåle Helleve og Melve frå Sonvesåsen (Palmafossen Tjukkabygda)
 • Bryn (Brynaflaten) og Voss Vind frå Sonvesåsen
 • Trå Skjerpe og Bavallen frå Sonvesåsen (Skulestadmo Trodo)
 • Sivlevegen Lekvebakken Osavegen Nedre Mølstervegen Lundarhaugen Sjukehusvegen frå Sonvesåsen (Voss Sjukehus Voss Sjukeheim)
 • Osavegen og Sivlevegen med ny boligblokk under oppføring frå Sonvesåsen
 • Voss Kulturhus Voss Stasjon Park Hotel Vossevangen Fleisher's Hotel Hangursheisen (Gondolbanen) Gullfjordungsvegen Hangursvegen frå Sonvesåsen
 • Seim Finne Voss Folkehøgskule Sylvsmidja Husflidskulen Seimshagen Brekkereino frå Sonvesåsen
 • Herre (Bordalen)
 • Litlere Bjørnshaugen og Helland med Hermannsnuten bak (Bordalen)

  Date: 23.08.2012

 • Øyane (Voss)
 • Øyane (Voss)
 • Sauer på beite mellom Øyane og Tjørnahorgi (Husdyr Fauna)
 • Tjørnahorgi 1047 moh.
 • Tjørnatjørni sett frå parti på Tjørnahorgi (Tjørnatjerni Gråsida)
 • Tjørnastølen (Tjedna) 949 moh. med Tjørnatjørni bak (Tjørnatjerni Gråsida)
 • Tjørnahorgi Militær sambandshytte ved Tjørnatjørni (Tjørnatjerni Gråsida)
 • Øyane (Voss)
 • Flyane med Voss bak
 • Flyabu på Flyane (Voss)
 • Flyane med Dyrvedalen bak (Voss)
 • Dyrvedalen (Gjerme og Gjerstad) frå Flyane
 • Dyrvedalen (Gjerstad) frå Flyane
 • Stemningsbilete nedanfor Flyane (Voss Rennande Vatn)
 • Finnesteigen og Lydvateigen (Voss)
 • Stemningsbilete frå Nesthuselvi (Voss Rennande Vatn)

  Date: 22.08.2012

 • Skulestadmo frå Staberget (Borstrondi Kvitheim)
 • Flatekvål frå Staberget (Borstrondi Skulestadmo)
 • Skjerpe og Grevle frå Staberget (Borstrondi Skulestadmo)
 • Hytter i Bavallen frå Staberget (Nytt hyttefelt)
 • Hytter i Bavallen frå Staberget (Hyttefelt ved Bavallstunet)
 • Fitje Skulestadmotunet og Skulestadmo Skule frå Staberget (Borstrondi Skulestadmo)
 • Trå Tornhaugen Tråakrokane Koglehaugen Båtskotstræet Voss Jordbruksskule frå Staberget
 • Voss Jordbruksskule med Ridehall stallar og nytt fjøs frå Staberget
 • (P) Voss frå Hanguren
 • Lundarosen med Lokaltog på veg over Lundarosbrua sett frå Hanguren (Voss)
 • Lundarhaugen frå Hanguren (Ringheimsvegen Teigabrekko Lundarvegen Hardangerbanebrua Vosso)
 • Tviledemoen frå Hanguren (Felleskjøpet HMV Maskin Voss Vind)
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Voss med lokaltog på veg mot Mjølfjell sett frå Hanguren (Vangsgata Uttrågata Gullfjordungsvegen Vangskyrkja Voss Kyrkje Sparebanken)
 • Epler (kart) på Mølster (Flora Frukt)
 • Lintorskemunn (Linaria vulgaris) på Mølster (Flora)

  Date: 21.08.2012

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Vått i graset ovanfor Roset (Regndråpar Flora)
 • Regndråpar på grasstrå ovanfor Roset (Flora)
 • Lamb på beite ovanfor Roset (Husdyr Sau Fauna)
 • Sau med lamb på beite ovanfor Roset (Husdyr Fauna)
 • Molter (Rubus chamaemorus) ovanfor Roset (Flora Multer)
 • Molter (Rubus chamaemorus) ovanfor Roset (Flora Multer)
 • Blåbærmåler (Eulithis populata) hunn ovanfor Roset (Fauna Møll)
 • Blåbærmåler (Eulithis populata) hunn ovanfor Roset (Fauna Møll)
 • Stemningsbilete ovanfor Hindartveit (Rennande Vatn Bekk)
 • Skrubbær (Cornus suecica) ovanfor Hindartveit (Flora)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Blomsterflue (Episyrphus balteatus) i arbeid (Fauna Flora)

  Date: 20.08.2012

 • Hodnaberg (Badeviki)
 • Hodnaberg - Flyging frå Hodnaberg i samband med at BKK skal byggja ny terskel ved Songrø (Helikopter)
 • Flyging frå Hodnaberg i samband med at BKK skal byggja ny terskel ved Songrø (Helikopter)
 • Kvålsdalstjørni Nedre
 • Kvålsdalstjørni Nedre mot Hardingaskardet
 • Songrø og Songrøvatnet
 • Songrø stølar
 • Songrø og Songrøvatnet
 • Høglandsfe ved Songrø (Høylandsfe Highland Cattle Husdyr Highlandskyr Fauna)
 • Høglandsfe ved Songrø (Høylandsfe Highland Cattle Husdyr Highlandskyr Fauna)
 • Høglandsfe ved Songrø (Høylandsfe Highland Cattle Husdyr Highlandskyr Fauna)
 • Høglandsfe ved Songrø (Høylandsfe Highland Cattle Husdyr Highlandskyr Fauna)
 • Høglandsfe ved Songrø (Høylandsfe Highland Cattle Husdyr Highlandskyr Fauna)
 • Høglandsfe ved Songrø (Høylandsfe Highland Cattle Husdyr Highlandskyr Fauna)
 • Høglandsfe ved Songrø (Høylandsfe Highland Cattle Husdyr Highlandskyr Fauna)
 • Høglandsfe ved Songrø (Høylandsfe Highland Cattle Husdyr Highlandskyr Fauna)
 • Høglandsfe ved Songrø (Høylandsfe Highland Cattle Husdyr Highlandskyr Fauna)
 • (P) Songrø og Songrøvatnet sett mellom Songrø og Smalastigtjørnane
 • Songrø og Songrøvatnet sett mellom Songrø og Smalastigtjørnane
 • Smalastigtjørnane og Vetle Kaldenuten frå parti på Songrøfjellet
 • Kvålsdalen Kvålsdalstjørnane Skorane og Torfinnsvatnet frå parti på Songrøfjellet
 • (P) Nedre Kvålsdalstjørni Kvålsdalen Kvålsdalstjørnane Skorane og Torfinnsvatnet frå parti på Songrøfjellet
 • Kvålsdalen sett frå parti på Songrøfjellet
 • Kvålsdalen og Kvålsdalstjørnane
 • Grånoltatjørni med toppen på røyrgata til Hodnaberg Kraftstasjon bak (Slettafjellet)
 • Hodnaberg Kraftstasjon (Hodnaberg Kraftverk)
 • Narheim
 • Brattabø (Brattebø)
 • Skjeldal med Horn (Hodn) bak

  Date: 19.08.2012

 • (P) Holbygdi Vossestrand frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) Skoraknoltane (Vossestrand)
 • Holbygdi frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) (Vossestrand)
 • Holbygdi (Holo og Meland) frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) (Vossestrand)
 • Holbygdi (Meland) frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) (Vossestrand)
 • Holbygdi (Straume og Brattholo) frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) (Vossestrand)
 • Haga nedre frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) (Vossestrand)
 • Haga frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) (Vossestrand)
 • Haga øvre frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) (Vossestrand)
 • Høn frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) Vossestrand)
 • Tveite nedre frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) (Vossestrand)
 • Tveite øvre frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) (Vossestrand)
 • Tveite frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) (Vossestrand)
 • Giljarhus frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) (Vossestrand)
 • Herheim og Sausjord frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) (Vossestrand)
 • Herheim og Gavle frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) (Vossestrand)
 • Sundve øvre frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) (Vossestrand)
 • Nåsen og Sundve frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) (Vossestrand)
 • Sundve nedre frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) (Vossestrand)
 • Sundve skule frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) (Vossestrand)
 • Sundveshaugen og Søsterhaug frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) (Vossestrand)
 • Kroken frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) (Vossestrand)
 • Vinje (Bruhuset og Osgjelet) frå Lomsdalsberget (Indre Sundve Skoraknoltane Lomsberget) (Vinje)
 • Vinje (Draugsvoll) frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) (Vinje)
 • Vinje (Draugsvollbakkane) frå Lomsdalsberget (Skoraknoltane Lomsberget) (Vinje)
 • Engjaland (Vossestrand)
 • Sundvesstølen (Vossestrand)
 • Sundvesstølen (Vossestrand)
 • Sundvesstølen (Vossestrand)
 • (P) Myrkdalen frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Ulvund frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Nesheim frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Nesheim frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Flisram og Bygd frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Mørkve og Skjervheim frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Skjervheim frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Hirth Stora Hirth Vetla Overland og Myrland frå Storeskrea (Myrkdalen)

  Date: 18.08.2012

 • Auro (Mønshaugen)
 • Auro (Mønshaugen)
 • Auro (Mønshaugen)
 • Voss frå Sonvesåsen (Songvesåsen)
 • Voss frå Sonvesåsen (Voss Kulturhus Holbegsplassen Prestegardslandet Voss Stasjon Fleisher's Hotel Songvesåsen)
 • Voss frå Sonvesåsen (Sivlevegen Osavegen Lekvebakken Mølstervegen Nedre Songvesåsen)
 • Haugamoen frå Sonvesåsen (Gjernesvegen Movegen Groadalen Blomvegen (Songvesåsen)
 • Haugo og Bordalsvegen sett frå Sonvesåsen (Songvesåsen)
 • Uttrågata Langebrua Vosso Strandavegen Hardangervegen Utsikten og tog på Bergensbana sett frå Sonvesåsen (Songvesåsen)
 • Strandavegen mot Lundarosen og Ringheim sett frå Sonvesåsen (Songvesåsen)
 • Strandavegen mot Lundarosen og Ringheim sett frå Sonvesåsen (Songvesåsen)
 • Tvilde og Gilbaret frå Sonvesåsen
 • Gjerdåker Rykke Palmafossen frå Sonvesåsen (Høydalane Gamle Rykkesvegen Songvesåsen)
 • Li Brynalii og Brynamoen frå Sonvesåsen (Songvesåsen Lid Palmafossen)

  Date: 17.08.2012

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Seim Voss Folkehøgskule sett frå Roset (Finne Vossapakko)
 • Finne sett frå Roset (Voss Vandrarheim Finnesloftet)
 • Bordalen (Songve Rongve Haugo og Bryn) frå Roset (Voss)
 • Rokne sett frå Roset (Bordalen Voss)
 • Bordalen sett frå Roset (Olde Vele Gjelland Haug Herre Litlere Bjørnshovden)
 • Vele og Gjelland sett frå Roset (Bordalen Voss)
 • Haug og Litlere sett frå Roset (Bordalen Voss)

  Date: 16.08.2012

 • Myrdal sett på veg mot Urdshovd med Geitanosi og Broksfjellet bak
 • Myrdal stasjon sett på veg mot Urdshovd
 • Myrhallen og Leite sett på veg mot Urdshovd (Myrdal)
 • Vatnahalsen og Kjosfossen sett på veg mot Urdshovd (haldeplass holdeplass)
 • Vatnahalsen og Reinungavatnet med Tarven bak sett på veg mot Urdshovd
 • Myrdal Vatnahalsen og Reinungavatnet med Tarven og Eitrefjellet bak sett på veg mot Urdshovd
 • Myrdal sett frå parti på Urdshovd
 • Myrdal Stasjon sett frå parti på Urdshovd
 • Myrdal Stasjon sett frå parti på Urdshovd
 • Leite Myrhallen og Vatnahalsen sett frå parti på Urdshovd
 • Urdshovd 1445 moh. (Myrdal)

  Date: 15.08.2012

 • Myrdal sett på veg mot Kaldavasshytta
 • Grånesene og Kaldavassnuten på veg mot Kaldavasshytta
 • (P) Vossaskavlen Kaldavatni Kaldavasshytta og Øykjafonn frå parti på Kaldavassnuten
 • Kaldavatni og Kaldavasshytta frå parti på Kaldavassnuten
 • Kaldavatni og Kaldavasshytta frå parti på Kaldavassnuten
 • Kaldavatni og Kaldavasshytta
 • Kaldavasshytta (Lagshytte til Voss Utferdslag)
 • Kaldavasshytta (Lagshytte til Voss Utferdslag)
 • (P) Kaldavatni Kaldavasshytta og Kaldavassnuten
 • Kaldavatni Kaldavasshytta og Kaldavassnuten
 • (P) Kaldavatni Øykjafonn
 • Kaldavatni (Demning) utløp
 • Vegskille ved Kaldavasshytta mot Upsete eller Myrdal med Sauafjellet bak
 • (P) Gangdalsvatnet og Sauafjellet biletparti mellom Kaldavasshytta og Upsete
 • Geitavatnet (mellom Kaldavasshytta og Upsete)
 • Geitavatnet (mellom Kaldavasshytta og Upsete) mot Gravahalsen
 • Kalvar på beite ved Geitavatnet sett på veg mot Ugjerdsdalen (Husdyr Fauna)
 • Ugjerdsdalen - På veg nedover mot Ugjerdsdalen
 • Ugjerdsdalen - På veg nedover i Ugjerdsdalen med Sjebergsnuten og Tarven bak
 • Ugjerdsdalen - Gamle stølstufter
 • Ugjerdsdalen - Gamle stølstufter

  Date: 14.08.2012

 • Voss Stasjon
 • Myrdal Stasjon med Flåmsbana i spor 11
 • Myrdal mot Gravhalsen
 • Myrdal (Boligar)
 • Hallingskeid (DNT-Hytter)
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid Nytt Snøoverbygg under oppføring
 • Hallingskeid Nytt Snøoverbygg under oppføring
 • Hallingskeid Nytt Snøoverbygg under oppføring
 • Hallingskeid
 • Finse
 • Rallarmuset Finse

  Date: 13.08.2012

 • Jordalen med Sjondarhaugen Blåfjellet Kjøroldenuten og Nosafjellet bak (Sjodnarhaugen)
 • Jordalen
 • Slettedalen stølar med Kråkenosi bak (Jordalen)
 • Slettedalen stølar - Kyr og kalvar på beite i Slettedalen med Kråkenosi bak (Jordalen)
 • Slettedalen stølar - Kyr og kalvar på beite i Slettedalen med Katl og Vetlafjellet bak
 • Slettedalen stølar - Kyr og kalvar på beite i Slettedalen med Katl og Vetlafjellet bak
 • Slettedalen Tverrbakkane Slettedalstjørni og Lyngskaret
 • Lyngskaret mot Rimstigfjellet og Breidskrednosi
 • Lyngskaret Skarsnosi Skarsvotni Skarsbakkane og Rimstigfjellet
 • Skarsnosi Skarsvotni Skarsbakkane Rimstigbotnen og Rimstigfjellet
 • Nærøyfjorden frå Bakkanosi
 • Nærøyfjorden frå Bakkanosi
 • Holmo frå Bakkanosi (Nærøyfjorden)
 • Tufto frå Bakkanosi (Nærøyfjorden)
 • Bakka frå Bakkanosi (Nærøyfjorden)
 • Bakka frå Bakkanosi (Nærøyfjorden)

  Date: 12.08.2012

 • Vik frå Storesvingen
 • Vik frå Voll (Vikøyri)
 • Vik sentrum (Vikøyri)
 • Vangsnes mot Balestrand Tjugatoten og Storholten (Sognefjorden)
 • Vangsnes (Eplehage Frukt Flora)
 • Sognefjorden mellom Vangsnes og Hella med bilfjera Lærdal frå Fjord1
 • Ombord i bilfjera Lærdal på veg over Sognefjorden mellom Vangsnes og Hella (Fjord1)
 • Ombord i bilfjera Lærdal på veg Hella (Fjord1)
 • Hella (Hellen) mot Balestrand (Leikanger)
 • Hella (Hellen) mot Balestrand (Leikanger)
 • Hella (Hellen) mot Balestrand og Vindreken (Leikanger)
 • Flete (Det fråflytta småbruket Flete) (Leikanger)
 • Ruud (Det nedlagde småbruket Ruud Rud) (Leikanger)
 • Ruud (Det nedlagde småbruket Ruud Rud) (Leikanger)
 • Ruud (Det nedlagde småbruket Ruud Rud) (Leikanger)
 • Ruud (Det nedlagde småbruket Ruud Rud) (Leikanger)
 • Ruud (Det nedlagde småbruket Ruud Rud) (Leikanger)
 • Skare (Stølen Skare) (Leikanger)
 • Rudstølen (Rudsstølen) (Leikanger)
 • Rudstølen (Rudsstølen) (Leikanger)
 • Daurmålshaugen mot Balestrand (Leikanger)
 • Rudstølen mot Balestrand (Rudsstølen) (Leikanger)
 • Storholtfjellet 934 moh. mot Sognefjorden (Leikanger)
 • Storholtfjellet 934 moh. mot Sognefjorden (Leikanger)
 • Vassvarden frå Storholten (Balestrand/Leikanger)
 • Vassvarden 1024 moh. (Storholten) mot Sognefjorden (Balestrand/Leikanger)
 • Vassvarden 1024 moh. (Storholten) mot Syringaholten og Troeggi (Balestrand/Leikanger)
 • Syringaholten 1065 moh. mot Fjærlandsfjorden og Jostedalsbreen (Balestrand)
 • Sværefjorden Fjærlandsfjorden Jostedalsbreen frå Syringaholten 1065 moh. (Balestrand)
 • Fjærland og Jostedalsbreen (Bøyabreen og Flatbreen) frå Syringaholten (Balestrand)
 • Fjærlandsfjorden mot Hatlestad Bjåstad Berge Fjærland og Jostedalsbreen (Bøyabreen og Flatbreen) frå Syringaholten (Balestrand)
 • Stav 1457 moh. mot sør (Vassvarden Storholten og Sognefjorden) (Leikanger)
 • Stav 1457 moh. mot nord (Stavafjellet Jostedalsbreen) (Leikanger)
 • Stav 1457 moh. mot nord (Romhesten Jostedalsbreen) (Leikanger)
 • Stav 1457 moh. mot Flatbreen (Jostedalsbreen) (Leikanger)

  Date: 11.08.2012

 • Granvinsvatnet mot Nesheim og Øvre Vassenden
 • Granvinsfjorden mot Hamre og Folkedal
 • Hamre (Granvin)
 • (P) Granvinsfjorden frå Seljenuten (Hamre Folkedal)
 • Granvinsfjorden med Hamre og Folkedal frå Seljenuten
 • Hamre frå Seljenuten
 • Hamre frå Seljenuten
 • Folkedal frå Seljenuten (Brekke Leite)
 • Folkedal frå Seljenuten
 • Folkedal frå Seljenuten (Hessjiljane)
 • Granvinsfjorden mot Granvin frå Seljenuten
 • Granvinsfjorden og Hardangerfjorden frå Seljenuten
 • Seljenuten mot Hardangerfjorden (Støl/Hytte)
 • Seljenuten mot Hardangerfjorden (Støl/Hytte)
 • (P) Middagsnuthytto (Mellom Seljenuten og Oksen) med Hardangerfjorden og Folkedal bak
 • (P) Eidfjorden og Sørfjorden frå Veten (Oksen) (Hardangerfjorden)
 • Oksatjørni Ingebjørgfjellet og Midtfjell frå Veten (Oksen)
 • Eidfjorden frå Veten (Oksen) mot Hardangerbrua
 • Eidfjorden frå Veten (Oksen) mot Hardangerbrua Onen og Hardangerjøkulen
 • Veten (Oksen) mot Sørfjorden
 • Veten (Oksen) mot Kinsarvik og Sørfjorden
 • (P) Sørfjorden Utnefjorden og Hardangerfjorden frå Veten (Oksen)
 • Utnefjorden og Hardangerfjorden med bilferja Hardingen på veg mot Kvanndal frå Veten (Oksen)
 • Oksen 1241 moh. (Varde)
 • Rypeegg nedanfor Oksen (Fauna)
 • Folkedal sett mellom Seljenuten og Oksen
 • Hardangerfjorden frå Seljenuten med bilfjera Hardingen på veg mot Kvanndal
 • Hamre ved Granvinsfjorden mot Kvanndal og Hardangerfjorden
 • Granvinsfjorden mot Hardangerfjorden

  Date: 10.08.2012

 • Hageblomar (Stilkrose "Burgund 81") (Flora Lekvebakken)
 • Hageblomar (Flora Lekvebakken)
 • Hageblomar (Flora Lekvebakken)
 • Hageblomar (Flora Lekvebakken)
 • Hagefigur i Lekvebakken
 • Voss sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Haugo og Bryn sett frå Roset (Bordalen Voss)
 • Vele Gjelland Herre og Litlere sett frå Roset (Bordalen)
 • Bjørnshovden sett frå Roset (Bordalen)

 • Landsskyttarstemnet 2012 (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Sjur Hjeltnes (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Fallskjermhopparar i lufta (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Fallskjermhopparar i lufta (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Fallskjermhopparar i lufta (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Fallskjermhopparar i lufta (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Fallskjermhopparar i lufta (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Småkvedarane (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Småkvedarane (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Småkvedarane (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Sjur Hjeltnes og Erlend Styve (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Småkvedarane (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Sjur Hjeltnes og Erlend Styve (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Sjur Hjeltnes (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Ordførar Hans Erik Ringkjøb (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - President i Norges Skyttarstyre Olav K. Vaaje (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Sjur Hjeltnes Erlend Styve og Kåre Oppheim (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Leiar i hovudkomiteen Jostein Bjørke (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Vossarebels (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Vossarebels Sjur Hjeltnes (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Vossarebels (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Vossarebels (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Vossarebels (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Stevnepresident Rolf Carsten Wold (Skjerve Skytebane Mønshaugen)
 • Landsskyttarstemnet 2012 - Song ved Kari Finne Sognnæs (Skjerve Skytebane Mønshaugen)

  Date: 09.08.2012

 • Akselbjørg (Akslebjørg Teigdalen Evanger)
 • Akselbjørg (Akslebjørg Teigdalen Evanger)
 • Akselbjørg (Akslebjørg Teigdalen Evanger)
 • Akselbjørg (Akslebjørg Teigdalen Evanger)
 • Akselbjørg (Akslebjørg Teigdalen Evanger)
 • Mestad sett frå Akselbjørg (Mæstad Teigdalen Evanger)
 • Mestad Camping sett frå Akselbjørg (Mæstad Teigdalen Evanger)
 • Luren sett frå Akselbjørg (Teigdalen Evanger)
 • Mykkeltveit sett frå Nedre Skorset (Evanger Mugåsstølen Muggåsstølen))
 • Brunborg sett frå parti nedunder Styveshorgi (Teigdalen Evanger)
 • Flansås sett frå parti nedunder Styveshorgi (Teigdalen Evanger)
 • Akselbjørg sett frå parti nedunder Styveshorgi (Akslebjørg Teigdalen Evanger)
 • Styveshorgi 988 moh. i skodde (Evanger)
 • Skorset Øvre med Restar etter stølen til Bjørgås ved Skorsetvatnet (Øvre Skorset)
 • Skorset Øvre med Restar etter stølen til Bjørgås ved Skorsetvatnet (Øvre Skorset)
 • Sauer på beite ved Øvre Skorset med Mykletveitveten bak (Evanger)
 • Skorset Nedre (Mugåsstølen og Eljestølen) (Evanger Nedre Skorset Muggåsstølen Elgestølen Eljestølen Elgjestølen)
 • Skorset Nedre (Mugåsstølen) (Evanger Nedre Skorset Muggåsstølen)
 • Skorset Nedre (Eljestølen) (Evanger Nedre Skorset Elgestølen Eljestølen Elgjestølen)
 • Mugås (Evanger Muggås)
 • Mugåskverna ved Mugåselva (Evanger)
 • Mugåskverna ved Mugåselva (Evanger)
 • Mugåskverna ved Mugåselva (Evanger)
 • Mugåskverna ved Mugåselva (Evanger)
 • Mugåskverna ved Mugåselva (Evanger)
 • Elgje (Evanger Elje Elge)
 • Elgje (Evanger Elje Elge)
 • Evanger med Evangervatnet sett frå Høgaberget
 • Evanger Kyrkje Evanger Heradshus (Tinghuset) med bautaen av senator Knute Nelson (sett frå Høgaberget

  Date: 08.08.2012

 • Kårdal (Mjølfjell)
 • Mjølfjell frå parti på Mjølfjellet
 • Urlandsstølen og Mjølfjell stasjon frå parti på Mjølfjellet
 • (P) Mjølfjell Rjoandeggi Kårdal Ringtjørni Høghaug Ljosanddalen Eilivseggi og Kleivane frå parti på Mjølfjellet
 • (P) Mjølfjell Rjoandeggi Kårdal Ringtjørni Høghaug og Ljosanddalen frå parti på Mjølfjellet
 • (P) Ljosanddalen Solbakken Eilivseggi Mjølfjell Ungdomsherberge Ørnaberget Magnhildenuten Uppsetdalen Langavatnet og Langvasstølen frå parti på Mjølfjellet
 • Mjølfjell Ungdomsherberge sett frå parti på Mjølfjellet
 • Ørnaberget Uppsetdalen Langavatnet og Langvasstølen sett frå parti på Mjølfjellet
 • Uppsetdalen med Langavatnet Langvasstølen og Dalsete sett frå parti på Mjølfjellet
 • (P) Mjølfjellet 1374 moh. med utsyn mot Ljosanddalen og Uppsetdalen
 • Mjølfjellet 1427 moh. med utsyn mot Kvannjolvatnet
 • (P) Mjølfjellet 1427 moh. mot Bruåni Fagerdalsvatnet Småfagerdalsvatni Kvannjolnuten og Kvannjolvatnet (Slondalen Brauaonæ)
 • (P) Mjølfjellet mot Bruåni Fagerdalsvatnet Småfagerdalsvatni Gomahaugen Kvannjolnuten og Kvannjolvatnet Reinskarnuten Skorafjellet (Slondalen Brauaonæ)
 • Bruåni Slondalsvatnet Slondal og Magnhildenuten (Slondalen Brauaonæ)
 • Bruåni med Magnhildenuten bak (Slondalen Brauaonæ)
 • Bruåni stølar i Slondalen (Brauaonæ)
 • (P) Bruåni stølar i Slondalen (Brauaonæ)
 • Bruåni stølar i Slondalen (Brauaonæ)
 • Bruåni stølar i Slondalen (Brauaonæ)
 • Slondal stølar i Slondalen
 • Slondal stølar i Slondalen
 • Slondal stølar i Slondalen

  Date: 07.08.2012

 • Nesheimsfjellet ved Vinningsleitet
 • Rapp (Nesheimsfjellet)
 • Rapp stølar (Nesheimsfjellet)
 • Århus og Brekkhus frå Njuken (Teigdalen Nesheimsfjellet)
 • Århus (Nylendo) frå Njuken (Teigdalen Nesheimsfjellet)
 • Århus (Oppigarden Nigarden og Tveite) frå Njuken (Teigdalen Nesheimsfjellet)
 • Århus (Kjosane) og Brekkhus frå Njuke (Teigdalen Nesheimsfjellet)
 • Brekkus frå Njuken (Teigdalen Nesheimsfjellet)
 • Fjelltun Grendahus og Brekkhus frå Njuken (Teigdalen Nesheimsfjellet)
 • Teiglandslii frå Njuken (Lii Lien Teigdalen Nesheimsfjellet)
 • Nesheimsfjellet med Utsikten og Midtfjell frå Njuken
 • Svartanipa 966 moh. mot Njuken og Teigdalen (Nesheimsfjellet)
 • (P) Svartanipa 966 moh. mot Teigdalen og Rapp (Nesheimsfjellet)
 • Blåvatnet (Nesheimsfjellet)
 • Blåvatnet med Støl/Hytte (Nesheimsfjellet)
 • Bergavatnet mot Bergo (Munkelii Munkasundet Mjelkeviki Kvitafjellet Høgaberget Blånipa) frå Nesheimsfjellet (Eksingedalen)
 • Bergavatnet mot Bergo frå Nesheimsfjellet (Eksingedalen Skule)
 • Bergavatnet mot Oksahaugen og Nesheim frå Nesheimsfjellet (Eksingedalen)
 • Bergavatnet Bergofossen og Nesheimsvatnet frå Nesheimsfjellet (Eksingedalen)
 • Nesheim og Nesheimsvatnet frå Nesheimsfjellet (Eksingedalen)

  Date: 06.08.2012

 • Hola med Sendeelvi bak (Myrkdalen Holedalen Holo Sendo)
 • Skjelingavatnet (Vikafjellet)
 • Svartavatnet (Vikafjellet)
 • Svartavatnet med Skjelinganosi bak (Vikafjellet)
 • Bjergane med Kvilesteinsvatnet bak (Vikafjellet)
 • Gravsetstølen med Kvilesteinsvatnet bak (Vikafjellet Bjergane)
 • (P) Indrefjorden Arnafjorden Sognefjorden frå parti på Bråsslieggi (Tenne Kjelven Fretheim Halset Åse og Svensbø Sveinsbø)
 • Åsberge frå parti på Bråsslieggi frå parti på Bråsslieggi (Indrefjorden Vik)
 • Åse sett frå parti på Bråsslieggi (Indrefjord Vik)
 • Hallset og Sveinsbø sett frå parti på Bråsslieggi (Indrefjord Vik)
 • Frettheim sett frå parti på Bråsslieggi (Indrefjord Vik)
 • Belhagen og Tenne sett frå parti på Bråsslieggi (Indrefjord Vik)
 • Arnafjord sett frå parti på Bråsslieggi (Arnafjord med Kråna Haugen Leitet og Nese)
 • (P) Indrefjorden Arnafjorden Sognefjorden frå parti på Bråsslieggi
 • Framfjorden og Arnafjorden frå Kvannholten 965 moh. (Bungane Vik)
 • (P) Framfjorden og Arnafjorden frå Kvannholten 965 moh. (Bungane Valsvik Flete Holane Lee)
 • Framfjord frå parti på Kvannholten (Valsvik Flete og Holane Framfjorden)
 • Valsvik og Flete frå parti på Kvannholten (Framfjorden Vik)
 • Valsvik og Flete frå parti på Kvannholten (Framfjorden Vik)
 • Valsvik og Flete frå parti på Kvannholten (Framfjorden Vik)
 • Holane (Talkummølla) frå parti på Kvannholten
 • Holane frå parti på Kvannholten (Framfjorden Vik)
 • Arnafjord frå parti på Kvannholten (Arnafjord kyrkje Arnafjorden)
 • Lee Ytre frå parti på Kvannholten (Framfjorden Vik)
 • Lee Indre frå parti på Kvannholten (Framfjorden Vik)

  Date: 05.08.2012

 • Granvin og Granvinsvatnet (Granvin herad)
 • Nestås og Granvinsvatnet (Nedstås) (Granvin herad)
 • Nestås (Nedstås) (Granvin herad)
 • Tveito (Granvin herad)
 • Kjerland og Nedre Vassenden (Granvin herad)
 • Nedre Vassenden og Kollanes (Granvin herad Kollenes)
 • Kjerland (Granvin herad)
 • Granvin med Granvinsfjorden og Granvinsvatnet (Granvin herad)
 • Granvin Sagbruk Røynstrand Eide Granvinsfjorden (Granvin herad Røynstrond)
 • Eide kaiområde (Granvin herad)
 • Granvin Sjukeheim Jaunsen Gjestgjevarstad og Granvin Herad (Granvin herad)
 • Granvin med Røynstrand og Kjerland (Granvin herad Røynstrond)
 • Granvinsfjorden og Hardangerfjorden med Samlen bak (Granvin herad)

  Date: 04.08.2012

 • Fyre (Stalheim)
 • Stalheimsnipa mot Fyre Flatland Ljoselvi og Slæn
 • Fyre frå Stalheimsnipa
 • Slæn (Granlid) frå Stalheimsnipa
 • Stalheim (Skogheim) frå Stalheimsnipa
 • Slæn (Slænslidi) frå Stalheimsnipa
 • Brattland frå Stalheimsnipa
 • Stalheim (Nyheim og Fredheim) frå Stalheimsnipa
 • Stalheim (bnr. 16) frå Stalheimsnipa
 • Stalheim (bnr. 1) og Stalheim Hotel frå Stalheimsnipa
 • Stalheim (bnr. 1) frå Stalheimsnipa
 • Stalheim Hotel frå Stalheimsnipa
 • (P) Stalheimsnipa mot Stalheim Brekkenipa Brekkedalen Sivle Sivlesnipa Nærøydalen Jordalen og Jordalsnuten
 • Stalheim og Brekke frå Stalheimsnipa
 • Sivle gard frå Stalheimsnipa
 • Sivlefossen frå Stalheimsnipa
 • Sivlesøy frå Stalheimsnipa (Nærøydalen)
 • Jordalen og Jordalsnuten frå Stalheimsnipa
 • Jordalen Jordalsnuten og Nærøydalen sett frå parti mellom Stalheimsnipa og Øvsthusnipa
 • Jordalen sett frå parti mellom Stalheimsnipa og Øvsthusnipa
 • Hylland sett frå parti mellom Stalheimsnipa og Øvsthusnipa (Nærøydalen)
 • Øvsthusnipa mot haugsvik og Oppheim
 • Haugsvik og Oppheim sett frå parti på Øvsthusnipa
 • Hagatun Camping sett frå Hetta (ovanfor Øvstetuftene)(Haugsvik)
 • Ljosno sett frå Hetta (ovanfor Øvstetuftene) (Haugsvik)
 • Tveito sett frå Hetta (ovanfor Øvstetuftene) (Haugsvik)
 • Øvsthus 605 moh. (Øvsthusdalen)
 • Legevintergrønn (Pyrola rotundifolia) i Øvsthusdalen (Flora)
 • Haugsvik og Oppheimsvatnet (Stemningsbilete)

  Date: 03.08.2012

 • Voss by night
 • Kvitheim (Skulestadmo) frå Øvsthus mot Ringheim og Gråsida
 • Voss sett ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Blomsterflue (Episyrphus balteatus) ovanfor Gjelle (Hjelle)

 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)
 • Torghandel (Torget Voss)

  Date: 02.08.2012

 • Klondyke (Langahorgi) med Lemme bak
 • Langahorgi mot Skulestadmo Voss Bavallen Hanguren Hangurstoppen
 • Lundarosen sett frå Langahorgi (Ringheim Vossapakko)
 • Skulestadmo frå Langahorgi
 • Koglehaugen og Voss Jordbruksskule frå Langahorgi (Skulestadmo)
 • Melsvegen Dugstadfossen og Lirhus Lofthus frå Langahorgi (Skulestadmo)
 • Dugstad og Lofthus frå Langahorgi (Kvitheim Skulestadmo)
 • Dugstad frå Langahorgi (Kvitheim Skulestadmo)
 • Skulestadmo Skule Skulestadmo barnehage Fitje frå Langahorgi
 • Skulestadvegen Skjerpestunet Skjerpesvegen Grevøesvegen frå Langahorgi (Skulestadmo)
 • Tråstølen frå Langahorgi (Ny veg og Hyttefelt)
 • Tråstølen frå Langahorgi (Ny veg og Hyttefelt)
 • Bavallen frå Langahorgi (Ny veg og Hyttefelt)
 • Voss frå Hanguren
 • Voss frå Mølsterberget

  Date: 01.08.2012

 • (P) Bulken-Voss sett nedanfor Sandfjellet
 • Svartenakken sett frå Rundehaugen (Vossapakko)
 • Voss Folkehøgskule Sylvsmidja sett frå Rundehaugen (Seim Finne Vossapakko)
 • Sivlevegen Osavegen og Nedre Mølster sett nedanfor Sandfjellet (Voss)
 • (P) Bulken Gossland Hellesneset og Voss frå Rundehaugen
 • Raudstad og Brekku sett frå Rundehaugen (Voss Raugstad Brekke)
 • Oppheim Bauthus og Raudstad sett frå Rundehaugen (Voss Raugstad)
 • Kvåle sett frå Rundehaugen (Voss Hjellane Kvålsvegen)
 • Nesthus og Midttun sett frå Rundehaugen (Gossland Voss)
 • Vinsand sett frå Rundehaugen (Gossland Voss)
 • Hindartveit (Voss)