Voss Now
Menu   Search
April 2019

Oppdatere Sida


Date: 30.04.2019

 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Een og Norekvål frå Hangurstoppen (Skulestadmo Borstrondi Hanguren En Æn Æen Nordrekvål)
 • Dugstad frå Hangurstoppen (Kvitheim Skulestadmo Hanguren)
 • Voss frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Markjordbær blomstring (skogsjordbær, dansk: skovjordbær, svensk: smultron) (Fragaria vesca) (Flora)
 • Date: 29.04.2019

 • Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Bømoen Hanguren)
 • Skulestadmo med Voss VGS og Kvitheim frå Hangurstoppen (Panorama) (Voss Jordbruksskule frå Hanguren)
 • Palmafossen Ny demning og kraftverk under bygging sett frå Hangurstoppen (Raundalselva)
 • Voss Gondol med Honndalsnuten bak sett frå Hangurstoppen (Horndalsnuten Hanguren)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss frå Hangurslia med Voss Gondol (ved Mastpunkt 1)
 • Voss sett ovanfor Mølster
 • Voss sett ovanfor Mølster med Voss Gondol
 • Ringheim (Eggjane) frå ei blomstrande eng med Engkarse (Cardamine pratensis) (Voss)
 • Gjerdebu dagavdeling med nye Gjerdebu og Voss VGS frå Ringheimsvegen (Skulestadmo Voss Jordbruksskule Gjeredsflatane)
 • Date: 28.04.2019

 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Vårslepp Cup i Skulestadmo sett frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss Gondol på Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Nytt hotel under bygging (Scandic Voss Hotel) sett frå Mølsterberget (Voss)
 • Smørblom (Ranunculus acris) (Engsoleie Smørblomst Flora) i Mølsterberget (Voss)
 • Sau med lamb på beite ved Mølster (Husdyr Fauna)
 • Lamb på beite ved Mølster (Husdyr Fauna)
 • Gult er kult i Sivlevegen (Blomstring Flora)
 • Perleblomst i Sivlevegen (Hageblomar Flora)
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Skulestadmo frå Ringheim
 • Date: 27.04.2019

 • Voss frå Mølsterberget
 • Knutepunkt Voss tek form (Evangervegen)
 • Voss Gondol og Scandic Voss Hotel sett frå Evangervegen
 • Dansens dag (29 April) med framsyning på Torget (Voss)
 • Dansens dag (29 April) med framsyning på Torget (Voss)
 • Dansens dag (29 April) med framsyning på Torget (Voss)
 • Dansens dag (29 April) med framsyning på Torget (Voss)
 • Dansens dag (29 April) med framsyning på Torget (Voss)
 • Dansens dag (29 April) med framsyning på Torget (Voss)
 • Dansens dag (29 April) med framsyning på Torget (Voss)
 • Dansens dag (29 April) med framsyning på Torget (Voss)
 • Dansens dag (29 April) med framsyning på Torget (Voss)
 • Dansens dag (29 April) med framsyning på Torget (Voss)
 • Dansens dag (29 April) med framsyning på Torget (Voss)
 • Dansens dag (29 April) med framsyning på Torget (Voss)
 • Dansens dag (29 April) med framsyning på Torget (Voss)
 • Dansens dag (29 April) med framsyning på Torget (Voss)
 • Dansens dag (29 April) med framsyning på Torget (Voss)
 • Dansens dag (29 April) med framsyning på Torget (Voss)
 • Torget (Voss)
 • Torget (Voss)
 • Torget (Voss)
 • Date: 26.04.2019

 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss med Torget frå Mølsterberget
 • Voss med Vangskyrkja frå Mølsterberget
 • Voss med nytt hotel under bygging (Scandic Voss Hotel) frå Mølsterberget
 • Voss med Voss Gondol Voss Stasjon og Voss Kulturhus frå Mølsterberget
 • Date: 25.04.2019

 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Bergen i dag biletglimt
 • Date: 24.04.2019

 • Knutepunkt Voss tek form (Evangervegen)
 • Knutepunkt Voss tek form (Evangervegen Voss Kulturhus)
 • Knutepunkt Voss tek form (Evangervegen)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Hangurstoppen mot Voss Gondol (Hanguren)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Bekkeblom Soleihov (Caltha palustris) på Hanguren (Flora)
 • Voss sentrum sett ovanfor Mølster
 • Pollen frå Hengebjørk (Betula pendula) (Flora)
 • Date: 23.04.2019

 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen (Voss Resort)
 • Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Panorama frå Hanguren)
 • Palmafossen Ny demning og kraftverk under bygging sett frå Hangurstoppen (Raundalselva)
 • Voss sett ovanfor Mølster
 • Gauksyre (Oxalis acetosella) i Hangurslia (Flora Voss)
 • Mølster med Mølstertunet (Voss Folkemuseum) bak
 • Date: 22.04.2019

 • Mønshaugen frå Mønsberget (Panorama)
 • Solhaugen og Mønshaugane frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Vivåslii frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Møn og Nyhaug frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Bjørke (Magnehaugen) frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Bjørkemoen frå Mønsberget (IHM) (Mønshaugen)
 • Bjørke frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Skutle frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Vike frå Mønsberget (Vikje) (Mønshaugen)
 • Takla Kinne og Rene (Kvitlii) frå Mønsberget (Mønshaugen)
 • Bømoen og Tjukkebygdi sett frå frå Bjørnstegen (Bjørnstegg berget Hopprampen ovanfor Tverrberg Panorama Grauo Graue Palmafossen)
 • Bømoen småflyplass (Palmafossen) sett frå Bjørnstegen (Bjørnstegg berget Hopprampen ovanfor Tverrberg)
 • Skrinnhaugen 113/5 frå Bjørnstegen (Bjørnstegg berget Hopprampen ovanfor Tverrberg Osgjerd Palmafossen Tjukkebygdi Tog på Bergensbanen)
 • Graue Nedre med tog på Bergensbana sett frå Bjørnstegen (Bjørnstegg berget Hopprampen ovanfor Tverrberg) (Palmafossen Tjukkebygdi Nedre Grauo)
 • Tundal frå Bjørnstegen (Bjørnstegg berget Hopprampen ovanfor Tverrberg Palmafossen Tjukkebygdi)
 • Graue Øvre frå Bjørnstegen (Bjørnstegg berget Hopprampen ovanfor Tverrberg Palmafossen Tjukkebygdi Øvre Grauo)
 • Tverrberg (Palmafossen)
 • Date: 21.04.2019

 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss - Nytt hotel under bygging (Scandic Voss Hotel) sett frå Mølsterberget (Voss Gondol)
 • Ringheim (Eggjane) Mølstervegen Kleivi og Eggjabakken frå Austberget (Voss)
 • Kleivi og Gjellane frå Austberget (Borg Bruk 49/2 Voss)
 • Mølster Mølstervegen frå Austberget (Voss)
 • Voss Kommune byggjer nye omsorgsbustader på Lundhaugen sett frå Austberget (Voss)
 • Voss Sjukeheim Voss Sjukehus og Lundhaugen frå Austberget
 • Mølster frå Austberget (Voss)
 • Mølster og Mølstertunet (Voss Folkemuseum) frå Austberget
 • Date: 20.04.2019

 • Nærøyfjorden frå Bakka mot Tufte og Breiskrednosi (Aurland kommune)
 • Nærøyfjorden og Tufte frå Rimstigen (Aurland kommune)
 • Tufte frå Rimstigen (Aurland kommune)
 • Nærøyfjorden og Bakka frå Rimstigen (Aurland kommune)
 • Bakka og Nærøyfjorden frå Rimstigen (Aurland kommune)
 • Highlandskyr på Bakka (Høglandsfe Høylandsfe Highland Cattle) (Aurland kommune)
 • Gudvangen og Nærøydalen (Aurland kommune)
 • Ramsøy (Gudvangen) (Aurland kommune)
 • Gudvangen gardsbruk (Aurland kommune)
 • Gudvangen (Viking Town) og Nærøyfjorden (Aurland kommune)
 • Gudvangen Viking Town (Aurland kommune)
 • Ramsøy og Nærøyfjorden (Aurland kommune)
 • Villsau på på beite ved Ramsøy (Husdyr Fauna) (Aurland kommune)
 • Villsau på på beite ved Ramsøy (Husdyr Fauna) (Aurland kommune)
 • Nærøyfjorden frå Gudvangen (Aurland kommune)
 • Date: 19.04.2019

 • Granvinsvatnet med Nesheim og Nesheimshorgi bak (Granvin herad)
 • Granvinsfjorden frå Eide (Granvin herad)
 • Vallavik (småbåthamn) med Hardangerbrua bak (Ulvik herad)
 • Nesheim med Eidfjorden Hardangerbrua og Oksen bak (Ulvik herad)
 • Grimsnuten mot Osafjorden og Eidfjorden (Ulvik herad)
 • Grimsnuten mot Eidfjorden Hardangerbrua og Storeflåtten bak (Ulvik herad)
 • Grimsnuten mot Eidfjorden (Ulvik herad)
 • Grimsnuten mot Oksen Ingebjørgfjellet og Midtnuten (Ulvik herad)
 • Grimsnuten mot Eidfjorden Oksen, Ingebjørgfjellet og Midtnuten (Ulvik herad)
 • Grimsnuten mot Eidfjorden Storeflåtten Sørfjorden Oksen Ingebjørgfjellet og Midtnuten (Ulvik herad)
 • Øvstestølen (Sommarstøl til Åsheim og Nesheim) (Ulvik herad)
 • Øvstestølen (Sommarstøl til Åsheim og Nesheim) (Ulvik herad)
 • Åsheim og Eidfjorden (Ulvik herad)
 • Vallavik (småbåthamn) og Eidfjorden (Ulvik herad)
 • Vallavik småbåthamn (Ulvik herad)
 • Vallavik og Eidfjorden (Ulvik herad)
 • Date: 18.04.2019

 • Granvinsvatnet mot Øvre Vassenden (Granvin herad)
 • Granvin herad (Granvin herad)
 • Granvin småbåthamn (Granvin herad)
 • Røynstrand Nedre (Granvin herad)
 • Granvin sagbruk (Granvin herad)
 • Granvin sentrum (Granvin herad)
 • Granvin skule og Heradshuset (Granvin herad)
 • Granvin bustadfelt (Granvin herad)
 • Hagasund og Trudvang Ungdomshus (Granvin herad)
 • Kjerland (Granvin herad)
 • Nestås (Granvin herad)
 • Haugse (Hause) (Granvin herad)
 • Tveito (Granvin herad)
 • Granvinsfjorden (Granvin herad)
 • Haukaneset (Granvin herad)
 • Veraviki (Vossaholo Vossaholet) (Granvin herad)
 • Fiskemåke (Larus canus) ved Røynstrand (Granvin herad) (Fuglar Fauna)
 • Fiskemåke (Larus canus) ved Røynstrand (Granvin herad) (Fuglar Fauna)
 • Trå Tråneset og Granvinsvatnet (Granvin herad)
 • Linerle eller vippestjert (Motacilla alba) ved Holven (Granvin herad) (Fuglar Fauna)
 • Date: 17.04.2019

 • Fargerike skyer i morgontimane over Storåsen (Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Gjerdebu Dagavdeling Nye Gjerdebu og Nye Voss Vidaregåande Skule frå Hangurstoppen (Voss VGS Voss Jordbruksskule Hanguren Skulestadmo)
 • Seilfly (LN-GAM) på vinger sett frå Hangurstoppen
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen (Voss Resort Hanguren)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Piggsvin eller pinnsvin (Erinaceus europaeus) på tur i vårsola (Dyr Fauna)
 • Piggsvin eller pinnsvin (Erinaceus europaeus) i vårsola
 • Piggsvin eller pinnsvin (Erinaceus europaeus) i vårsola
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Skulestadmo med Coop Extra og Kvitheim frå Koglehaugen
 • Date: 16.04.2019

 • Selje (Salix caprea) i full blomstring (Gåsungar Pusekattar Flora)
 • Vangsvatnet Gråsida og Voss Kulturhus (Voss)
 • Mølster og Rogne (Voss)
 • Tre glade gutter som nyt påskesola på Hangurstoppen med gamle HMV Stolheisen bak (Voss Hanguren)
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen (Voss Resort Hanguren)
 • Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Panorama Hanguren)
 • Voss Gondol på Hangurstoppen (Hanguren Ekspressheisen)
 • Voss frå Hanguren ved mast 2 til Voss Gondol
 • Rogne frå Hanguren (Voss)
 • Karibyen på Tvildemoen sett frå Hanguren (Voss)
 • Engfiol (Viola canina) i Hangurslia (Flora)
 • Date: 15.04.2019

 • Paraglidere på Hangurstoppen med Honndalsnuten bak (Voss Hanguren Horndalsnuten)
 • Paraglider over Hangurstoppen med Lønahorgi bak (Voss Hanguren)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Borstrondi og Lønavatnet frå Hangurstoppen (Skulestadmo Reppen Hanguren)
 • Hanguren utanfor Hangursrestauranten (Voss)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Lundhaugen Haugamoen og Bordalen sett ovanfor Mølster (Voss Haugo Lundarhaugen)
 • Voss frå Mølster
 • Skulestadmo frå Ringheim
 • Skulestadmo (Strandavegen) med Voss Familie og Barnevernsenter (Voss Barneheim Lundarhovden)
 • Skulestadmo (Strandavegen) med HAWI Maskin og Voss Gass (Vasslii)
 • Date: 14.04.2019

 • Melsvatnet med Gråsida og Hangurstoppen bak (Skulestadmo Bavallen Hanguren)
 • Dugstad med Gråsida bak (Skulestadmo Kvitheim)
 • Vossestrand frå Kalhagaberget
 • Vetlestølen (Sundve støl) (Vossestrand)
 • Vetlestølen (Sundve støl) (Vossestrand)
 • Kaset sett frå Noltane (Vossestrand)
 • Sundvesstølen (Vossestrand)
 • Sundvesstølen (Vossestrand)
 • Myrkdalen frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Skjervheim frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Myrkdalen Vest Fjellandssby (Myrkdalen)
 • Myrkdalen Fjellandsby og Myrkdalen Hotel frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Ulvund frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Myrkdalsvatnet Sundvesstølen og Noltane frå Kleppshovden (Vossestrand)
 • Nipene - Pause i sola (Vossestrand)
 • Flatafjellet 1012 moh. i retning mot Oppheim (Vossestrand)
 • Mykjedalsvatnet Reppeggi Svoltabotn Mykjedalshovden (Vossestrand)
 • Reppabotn og Reppane mot Engjaland (Vossestrand)
 • Reppane stølar (Reppabotn) (Vossestrand)
 • Engjaland (Vossestrand)
 • Vossestrand frå Herheim
 • Herheim (Vossestrand)
 • Gavle (Vossestrand)
 • Herheim Sausjord og Gavle (Vossestrand)
 • Sundve Ytre og Sundve Indre (Vossestrand)
 • Kvitheim Gråsida Ringheim og Hangurstoppen frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Kvitheim med Ringheim og Gråsida bak sett frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • På hesteryggen ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule Fjording Hest Husdyr Fauna)
 • Date: 13.04.2019

 • Vossa Jazz og Badna Jazz på Torget og Vangsgata
 • Vossa Jazz og Badna Jazz på Torget og Vangsgata
 • Vossa Jazz og Badna Jazz på Torget og Vangsgata
 • Vossa Jazz og Badna Jazz på Torget og Vangsgata
 • Vossa Jazz og Badna Jazz på Torget og Vangsgata
 • Vossa Jazz og Badna Jazz på Torget og Vangsgata
 • Vossa Jazz og Badna Jazz på Torget og Vangsgata
 • Vossa Jazz og Badna Jazz på Torget og Vangsgata
 • Vossa Jazz og Badna Jazz på Torget og Vangsgata
 • Vossa Jazz og Badna Jazz på Torget og Vangsgata
 • Vossa Jazz og Badna Jazz på Torget og Vangsgata
 • Vossa Jazz og Badna Jazz på Torget og Vangsgata
 • Vossa Jazz og Badna Jazz på Torget og Vangsgata
 • Vossa Jazz og Badna Jazz på Torget og Vangsgata
 • Vossa Jazz og Badna Jazz på Torget og Vangsgata
 • Vossa Jazz og Badna Jazz på Torget og Vangsgata
 • Vossa Jazz og Badna Jazz på Torget og Vangsgata
 • Vossa Jazz og Badna Jazz på Torget og Vangsgata
 • Vossa Jazz og Badna Jazz på Torget og Vangsgata
 • Hanguratoppen med alpinistar (Voss Hanguren)
 • Russisk fly (EI-XLH) Boeing 747-446 på vinger høgt over Hangurstoppen
 • Stor paraglider aktivitet på Hangurstoppen (Hanguren Voss)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Paraglider med utgang frå Hangurstoppen over Skulestadmo
 • Paraglider i lufta sett frå Hangurstoppen (Hanguren Voss)
 • Paraglidere i lufta sett frå Hangursrestauranten (Hanguren Voss)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Date: 12.04.2019

 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Een frå Hangurstoppen (Skulestadmo Borstrondi En Æen Æn Hanguren)
 • Praglider på veg nedover frå Hangurstoppen med Borstrondi nedunder (Skulestadmo)
 • Vasslii frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren)
 • Hangurstoppen med Voss Gondol (Hanguren)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Songvesborgi frå Hanguren (Bordalen Voss Sonvesborgi)
 • Voss sett ovanfor Mølster
 • Voss sentrum sett ovanfor Mølster
 • Ringheim med Kvitheim bak (Voss Skulestadmo)
 • Date: 11.04.2019

 • Evanger Stasjon med blomar og lokaltog i spor
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Dugstadfossen og Melsvegen frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss Sjukehus Voss Sjukeheim Lekvebakken Sivlevegen Ringheimsvegen Rogne Lundhaugen Lundarhaugen Teigabrekko sett frå Mølsterberget (Voss)
 • Voss sentrum frå Mølsterberget
 • Date: 10.04.2019

 • Ringheimsvegen og Lundhaugen frå Mølster (Lundarhaugen Voss)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Paraglider på veg ut frå Hangurstoppen (Hanguren Skulestadmo)
 • Paraglider på veg nedover frå Hangurstoppen (Hanguren Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Nedkvitnesvegen Voss Active Voss Raftingsenter Dugstadfossen)
 • Norheim og Kyte frå Hangurstoppen (Hanguren Nordheim)
 • Repål og Geilane frå Hangurstoppen (Kytesvegen Lemmesvegen Langbrekk Hanguren)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Voss - Nytt hotel under bygging (Scandic Voss Hotel) sett frå Hanguren
 • Date: 09.04.2019

 • Seimsgrend (Bulken-Evanger)
 • Seimsgrend med Vestbygdi bak (Bulken-Evanger)
 • Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Vasslii Palmafossen Bømoen Kvitlii)
 • Saue Camping frå Hangurstoppen (Strandavegen Borstrondi Skulestadmo Hanguren)
 • Løne frå Hangurstoppen (Løno Reppen Lønaøyane Nesheim Skulestadmo Hanguren)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Vetleflaten og Haugamoen frå Hanguren (Vosso Hardangervegen Bordalsvegen Voss)
 • Skulestadmo med Coop Extra og Kvitheim bak frå Koglehaugen (Motræet)
 • Date: 08.04.2019

 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Skulestadmo (Båtskotstræet Melsvegen Dugstadfossen Nedkvitnesvegen)
 • Palmafossen Bømoen Kvitlii Mønshaugen frå Hangurstoppen (Voss Hanguren)
 • Palmafossen frå Hangurstoppen (Gamle Rykkesvegen Høydalane Tjukkebygdvegen)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Voss frå Mølster
 • Ringheim (Eggjane Eggjahaugen) (Voss Mølstervegen Kleivi)
 • Skulestadmo frå Ringheimsvegen (Gjerdebu dagavdeling nye Gjerdebu Voss VGS Kvitheim)
 • Date: 07.04.2019

 • Upsetdalen (Upsetedalen Uppsetdalen Uppsetdalen)
 • Allmenningen (Mjølfjell Raundalen)
 • Gjerdåker (Palmafossen)
 • Voss Stasjon med Scandic Voss Hotel som er under oppføring
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen (Voss Resort)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Ringheimsvegen Rognsbakken Lundarvegen Teigabrekko Ole Bull Akademiet Sverresplass sett ovanfor Mølster (Voss)
 • Palmafossen - Det gamle kraftverket med demning er rive og nytt skal koma (Kraftstasjon Raundalselva)
 • Palmafossen - Det gamle kraftverket med demning er rive og nytt skal koma (Kraftstasjon Raundalselva)
 • Palmafossen - Det gamle kraftverket med demning er rive og nytt skal koma (Kraftstasjon Raundalselva)
 • Palmafossen - Det gamle kraftverket med demning er rive og nytt skal koma (Kraftstasjon Raundalselva)
 • Kløve med Rastalidi bak (Klyve Rastalii Palmafossen)
 • Kyte med Lønahorgi bak
 • Nesheimstunet med Lønavatnet bak (Voss Folkemuseum Reppen Skulestadmo)
 • Fletre (Reppen Skulestadmo)
 • Date: 06.04.2019

 • Sola stikk nett fram bak Mjølfjellet sett frå Mjølfjell (Raundalen)
 • Voss Stasjon med Voss Gondol og Flirt 75168 sett
 • Mange paraglidere på Hangurstoppen i dag (Hanguren Voss)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • På vinger over Hanguren (LN-YVJ)
 • Hangurstoppen med Voss Gondol
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Vanleg Gullstjerne (Gagea lutea) på Hanguren (Flora)
 • Kvitveis (Anemone nemorosa) i Mølsterberget (Flora Voss)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Mølstertunet (Voss Folkemuseum)
 • Date: 05.04.2019

 • Knutepunkt Voss - Evangervegen (Voss)
 • Knutepunkt Voss - Evangervegen (Voss)
 • Knutepunkt Voss - Evangervegen (Voss)
 • Stasjonsvegen - Ny veg opp til Voss Stasjon under bygging (Knutepunkt Voss)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Voss Gondol på Hangurstoppen (Hanguren)
 • Hanguren mot Hangurstrekket sett utanfor Hangursrestauranten (Voss)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss sett ovanfor Mølster
 • Ekorn (Sciurus vulgaris) - Squirrel ovanfor Mølster (Dyr Fauna)
 • Ekorn (Sciurus vulgaris) - Squirrel ovanfor Mølster (Dyr Fauna)
 • Ekorn (Sciurus vulgaris) - Squirrel ovanfor Mølster (Dyr Fauna)
 • Date: 04.04.2019

 • Myrdal (Boligar)
 • Myrdal (Boligar)
 • Myrdal Stasjon
 • Upsetdalen frå Gravhalsen (Upsetedalen Uppsetdalen Uppsetdalen)
 • Upsete stølar med Gangdalen bak (Uppsete)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen og Lønahorgi (Voss Resort Hanguren)
 • Tråstølen med Borstrondi og Lønavatnet bak (Skulestadmo)
 • Date: 03.04.2019

 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss Gondol på Hangurstoppen (Nye kabiner er på plass Hanguren Voss)
 • Torget - Sjur Røthe vert heidra for sine 3 VM-medaljer på Torget (Voss)
 • Torget - Sjur Røthe vert heidra for sine 3 VM-medaljer på Torget (Voss)
 • Torget - Sjur Røthe vert heidra for sine 3 VM-medaljer på Torget (Voss) - Konferansier Stig Hernes
 • Torget - Sjur Røthe vert heidra for sine 3 VM-medaljer på Torget (Voss) - Konferansier Stig Hernes
 • Torget - Sjur Røthe vert heidra for sine 3 VM-medaljer på Torget (Voss)
 • Torget - Sjur Røthe vert heidra for sine 3 VM-medaljer på Torget (Voss) - Elevar frå Voss Gymnas hadde for høvet sett saman The Sjur Røthe Tribute Band
 • Torget - Sjur Røthe vert heidra for sine 3 VM-medaljer på Torget (Voss)
 • Torget - Sjur Røthe vert heidra for sine 3 VM-medaljer på Torget (Voss)
 • Torget - Sjur Røthe vert heidra for sine 3 VM-medaljer på Torget (Voss)
 • Torget - Sjur Røthe vert heidra for sine 3 VM-medaljer på Torget (Voss)
 • Torget - Sjur Røthe vert heidra for sine 3 VM-medaljer på Torget (Voss)
 • Torget - Sjur Røthe vert heidra for sine 3 VM-medaljer på Torget (Voss) - Stig Hernes Sjur Røthe Kristen Skjeldal og Knut Steinar Skiple
 • Torget - Sjur Røthe vert heidra for sine 3 VM-medaljer på Torget (Voss) - Stig Hernes Sjur Røthe Kristen Skjeldal og Knut Steinar Skiple
 • Torget - Sjur Røthe vert heidra for sine 3 VM-medaljer på Torget (Voss) - Ordførar Hans Erik Ringkjøb
 • Torget - Sjur Røthe vert heidra for sine 3 VM-medaljer på Torget (Voss) - Stig Hernes og Sjur Røthe
 • Torget - Sjur Røthe vert heidra for sine 3 VM-medaljer på Torget (Voss) - Sjur Røthe
 • Torget - Sjur Røthe vert heidra for sine 3 VM-medaljer på Torget (Voss) - Jan Skutle Marit Norheim Olde og Ruth Kristin Trå
 • Torget - Sjur Røthe vert heidra for sine 3 VM-medaljer på Torget (Voss) - Stig Hernes og Sjur Røthe med 3 VM-medaljer
 • Torget - Sjur Røthe vert heidra for sine 3 VM-medaljer på Torget (Voss) - Stig Hernes Sjur Røthe og Ordførar Hans Erik Ringkjøb
 • Torget - Sjur Røthe vert heidra for sine 3 VM-medaljer på Torget (Voss) - Ordførar Hans Erik Ringkjøb
 • Torget - Sjur Røthe vert heidra for sine 3 VM-medaljer på Torget (Voss) - Sjur Røthe med 3 VM-medaljer
 • Date: 02.04.2019

 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Borstrondi frå Hangurstoppen (Borstrondi Hanguren)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Haugo frå Hanguren (Bordalen Voss)
 • Norsk Kunsthandverskule Magnus Dagestad Dagestadmuseet frå Hanguren (Gjernesvegen Helgavangen Voss Kunsthandverkskule)
 • Voss - Nytt hotel under bygging (Scandic Voss Hotel) sett frå Hanguren
 • Voss - Nytt hotel under bygging (Scandic Voss Hotel) sett frå Hanguren (Voss Gondol)
 • Voss frå Raugstadvegen (Voss Stasjon Fleishers Hotel Evangervegen Vangsgata Voss Kulturhus)
 • Voss Stasjon Voss Gondol og Fleishers Hotel frå Raugstadvegen
 • Statskassa Evangervegen Avishuset Hordaland Voss Moteller og Voss Kulturhus frå Raugstadvegen
 • Midt i matfatet (Skjor Skjære (Pica pica) Fuglar Fauna)
 • Date: 01.04.2019

 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Een frå Hangurstoppen (Skulestadmo Borstrondi En Æen Æn)
 • Dugstad og Lofthus frå Hangustoppen (Skulestadmo Kvitheim Hanguren)
 • Hadlingatreet bolgfelt sett frå Hangurstoppen (Kyte Repål Grimshalli Hanguren)
 • Tvilde frå Hangurstoppen (Voss)
 • Palmafossen frå Hangurstoppen (Raundalselva Kiwi Rema1000))
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Tråstølen hyttefelt (Skulestadmo)
 • Kvitheim Skulestadmo frå Øvsthus
 • Rogne frå Kvitheim (Rognsli Lunden Rongshagen) (Voss)
 • Voss VGS Strandavegen Ringheimsvegen og Tornhaugen frå Kvitheim (Voss Jordbruksskule Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Kvitheim (Dugstadfossen Melsvegen Moteigen Tråakrokane Koglehaugen Trå Trodo)
 • Fitje frå Kvitheim (Skulestdmo Kiwi Fitjavegen Fitjahaugen)