Voss Now
Menu   Search
April 2014


Date: 30.04.2014

 • Våren er godt i gang (Rogne Voss Blomstring Flora Løvetann Engkarse)
 • Våren er godt i gang (Rogne Voss Blomstring Flora Løvetann Engkarse)
 • (P) Voss frå Hanguren
 • Voss Idrottshall og kunstgrasbane sett frå Mølsterberget (Fotballbane)
 • Utgraving til nytt parkerinshus på skulehaugen er i gang sett frå Mølsterberget (Voss Uttrågata Vangen Skule Voss Gymnas)
 • Voss Stasjon og Voss Kulturhus (Evangervegen Esso Bussar)
 • Påbygget på Lokstallen har fått dragarane på plass (Voss Torget Tog Bergensbana Bergensbanen)
 • Blomstring på Voss (Mølster)
 • Sauer på beite på Mølster med Voss i bakgrunnen (Husdyr Lamb Fauna)
 • Mølster (Voss Blomstereng Engkarse Fauna)
 • Date: 29.04.2014

 • Ringheim Palmafossen Tvildemoen Haugamoen og Bordalen sett frå Ekstremstien (Voss)
 • Voss Familie og Barnevernsenter (Strandavegen) sett frå Ekstremstien (Hanguren)
 • Rundkøyring (Strandavegen) austre ende på Vangstunellen (Ringheim Vangstunnelen Hanguren)
 • Ringheim Vetle frå Ekstremstien (Hanguren)
 • Ringheim Nedre frå Ekstremstien (Hanguren)
 • Ringheim Store frå Ekstremstien (Hanguren)
 • (P) Skulestadmo frå Staberget
 • Grevle (Borstrondi Skulestadmo) frå Staberget
 • Skulestadmo Strandavegen Rundkøyring Skulestad Skule frå Staberget (Kiwi Skulestad Barnehage Skyss Bussar)
 • Bavallen med Bavallstunet
 • Trå (Trodo) frå Staberget (Bavallsvegen Skulestadmo)
 • Dugstad (Kvitheim) frå Staberget (Skulestadmo)
 • Lirhus Loftheim og Lofthus (Kvitheim) frå Staberget (Skulestadmo)
 • Strandavegen (anleggsområde) og ny E-16 under bygging med Voss Jordbruksskule frå Staberget (Skulestadmo Hanguren)
 • Strandavegen (anleggsområde) og ny E-16 under bygging med Voss Jordbruksskule frå Staberget (Skulestadmo Gjerdebu dagavdeling Hanguren)
 • Date: 28.04.2014

 • Mikkel ute på tur i det flotte veret ved Eggjareir (Eggjaraid Raudrev Vulpes vulpes Fauna)
 • Reimegrend (Butikk Vegkryss Landhandel)
 • (P) Voss frå Hanguren
 • Bryn frå Hanguren (Bordalen Voss)
 • Voss sentrum frå Hanguren (Skulehaugen Nytt Parkeringshus utgraving Voss Gymnas Vossabygg Vangen Skule Sverresplass Uttrågata Domuskrysset)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Mølster mot Mølstertunet (Voss Folkemuseum)
 • Mølstertunet (Voss Folkemuseum)
 • Engkarse (Cardamine pratensis) på Mølstertunet (Flora)
 • Blomstring på Mølstertunet (Flora)
 • Date: 27.04.2014

 • Grungaelvi og Holedalen med Halsabakkane bak
 • Finnbuene og Finnbujuvet (Vikafjellet)
 • Skjelingavatnet (Vikafjellet)
 • Trollapresten (Vikafjellet)
 • Vik sett frå Storesvingen (Vik kommune)
 • Vik sett frå Sutastigen (Vikøyri Vik kommune)
 • Skorge stølar (Vik kommune)
 • Skorge stølar (Vik kommune)
 • Vik sett frå parti på Midtfjellet (Vikøyri Vikjabukti Sognefjorden Vik kommune)
 • Vik sett frå parti på Midtfjellet (Vikøyri Vikjabukti Sognefjorden Vik kommune)
 • Vik sett frå parti på Midtfjellet (Vikøyri Vik kommune)
 • Sognefjorden mot Balestrand sett frå parti på Midtfjellet (Vik kommune)
 • Vik sett frå toppen på Kyrelvi (Vikøyri Vik kommune)
 • Vik sett frå toppen på Kyrelvi (Vikøyri Eggjakleiv Bøeggi Sognefjorden Vik kommune)
 • Vik sett frå toppen på Kyrelvi (Vikøyri Vik kommune)
 • Vik sett frå toppen på Kyrelvi (Vikøyri Vik kommune)
 • Vik og Sognefjorden sett frå parti på Brandholten (Vikøyri Eggjakleiv Bøeggi Sognefjorden Vik kommune)
 • Vik og Sognefjorden sett frå parti på Brandholten (Vikøyri Eggjakleiv Bøeggi Sognefjorden Vik kommune)
 • Vik sett frå parti på Brandholten (Vikøyri Vikjabukti Vik kommune)
 • Brandholten 612 moh. i retning mot Nyastøl (Vik kommune)
 • Sognefjorden sett på veg mellom Brandholten og Nyastøl (Vik kommune)
 • Nyastøl (Vik kommune)
 • Nyastøl (Vik kommune)
 • Hopperstad stavkyrkje (Vik kommune)
 • Hopperstad stavkyrkje (Vik kommune)
 • Hopperstad stavkyrkje dør med ornament (Vik kommune)
 • Hopperstad stavkyrkje dør med ornament (Vik kommune)
 • Hove Steinkyrkje (Vik kommune)
 • Hove Steinkyrkje inngangsdør (Vik kommune)
 • Hove Steinkyrkje inngangsdør (Vik kommune)
 • Trollapresten (Vikafjellet)
 • Fosse med Trollapresten bak (Vikafjellet)
 • På veg over Vikafjellet med høge brøytekantar
 • Holedalen og Kvassdalen sett frå bilevegen (Svingane Vikjefjellsvegen Vikafjellet)
 • Date: 26.04.2014

 • Nærøyfjorden frå Gudvangen
 • Bakka med Bakka Kyrkje og Nærøyfjorden
 • Gamal slåmaskin på Bakka (Reidskap Jordbruk)
 • Nærøyfjorden med Tufte og Breiskrednosi (Breidskrednosi) bak
 • Tufte og Nærøyfjorden sedd frå eit snøras på Rimstigen
 • Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • (P) Skarsnosi Rimstigfjellet Breiskrednosi (Breidskrednosi) og Nærøyfjorden
 • Nærøyfjorden og Tufte frå Rimstigen
 • Nærøyfjorden og Bakka frå Rimstigen
 • Bakka og Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Bakka og Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Nærøyfjorden og Tufte frå Rimstigen
 • Tufte og Nærøyfjorden frå Rimstigen
 • Fiskemåke (Larus canus) på Bakka (Fuglar Fauna)
 • Fiskemåker (Larus canus) på Bakka (Fuglar Fauna)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) ved Bakka (Fuglar Fauna)
 • Bakka ved Nærøyfjorden
 • Ramsøy med Nærøyfjorden bak
 • Ramsøy med Nærøyfjorden bak
 • Nærøyfjorden frå Ramsøy (Gudvangen Villsau Husdyr Fauna)
 • Nærøydalen, Gudvangen og Nærøyfjorden
 • Date: 25.04.2014

 • Granvin med Granvinsfjorden og Granvinsvatnet
 • Granvin med Granvinsfjorden og Granvin sagbruk
 • Røynstrand Granvinsfjorden (Granvin)
 • Eide ved Granvinsfjorden (Granvin Kai)
 • Granvin sentrum (Sjukeheimen Coop Marked Jaunsen Gjestgjevarstad Heradshuset)
 • Granvin Skule og Voss Vidraegåande skule (Elektrolinja i Granvin) (Heradshuset)
 • Kjerland (Granvin)
 • Granvinsfjorden mot Folkedal
 • Granvin Kai Granvinsfjorden Eide (Elvira Skute Fiskebåt)
 • Eide (Granvin)
 • Granvinsvatnet mot Nesheim og Øvre Vassenden
 • Granvinsvatnet med Øvre Vassenden (Seim Granvin)
 • Skjervsfossen (Skjervet Granvin Skjervefossen)
 • Date: 24.04.2014

 • (P) Voss frå Hanguren
 • Haugameom med Amfi senteret sett frå Hanguren
 • Så var utgraving til nytt parkerinshus på skulehaugen i gang sett frå Hanguren (Voss Uttrågata Nain Vangen Skule)
 • Voss Idrottshall med grusbane og kunstgrasbane sett frå Hanguren (Voss)
 • Haugo sett frå Hanguren (Bordalen Voss)
 • Borstrondi og Kvitheim frå Bavallsvegen (Skulestadmo)
 • Lofthus Dugstad og Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Date: 23.04.2014

 • Voss frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Voss frå Hangurslia
 • Voss Familie og Barnevernsenter (Strandavegen frå Ringheimsvegen)
 • Bavallstunet og Borstrondi frå Bavallen (Lønavatnet Melsvatnet)
 • Dugstad sett frå Bavallen (Skulestadmo Kvitheim)
 • Kyr på beite ved Dugstad (Kvitheim Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Kvitheim (Lirhus og Lofthus) med Gråsida bak (Skulestadmo)
 • Date: 22.04.2014

 • Månen er på veg opp over Vossebygda (Voss by night i Måneskinn)
 • Reisande på Reimegrend Stasjon (Tog 69-sett)
 • Rjoåni og Rjoandfossen (Mjølfjell)
 • Rjoåni og Rjoandfossen (Mjølfjell)
 • Honndalsbotnen Honndalsnuten og Honndalsbruni sett frå Skipleseide (Horndalsnuten Horndalsbotnen Horndalsbruni)
 • Voss frå Hanguren
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss sentrum frå Mølsterberget
 • Engfiol (Viola canina) i Hangurslia (Flora)
 • Ringheim (Vasslia Honndalsnuten Horndalsnuten Voss)
 • Date: 21.04.2014

 • Rong med Karaldenuten bak
 • Løkjane (Rong)
 • Reinsdyrhytta med Karaldenuten bak
 • Reinsdyrhytta med Karaldenuten bak
 • Bjølsegrøvatnet (Synken)
 • Bjølsegrøvatnet (Synken) med Storegrøeggi og Gråeggi bak
 • Bjølsegrøvatnet (Synken)
 • Bjølsegrøvatnet Neset (Storavatnet) med Storegrøeggi og Gråeggi bak
 • Karaldevatnet Karaldenuten og Herdabreida (Grim)
 • Karaldenuten og Herdabreida (Grim) sett frå parti mellom Giljafjell og Nutafjellet
 • Hardangerfjorden sett frå parti på Nutafjellet
 • (P) Hardangerfjorden sett frå toppen på den gamle røyrgata til Ålvik (Bjølvefossen)
 • Ålvik sett frå toppen på den gamle røyrgata til Ålvik (Bjølvefossen)
 • Hardangerfjorden sett frå toppen på den gamle røyrgata til Ålvik (Bjølvefossen)
 • Hardangerfjorden sett frå toppen på den gamle røyrgata til Ålvik (Bjølvefossen)
 • Hardangerfjorden sett frå toppen på den gamle røyrgata til Ålvik (Bjølvefossen)
 • Hardangerfjorden sett frå toppen på den gamle røyrgata til Ålvik (Bjølvefossen)
 • Hardangerfjorden sett frå toppen på den gamle røyrgata til Ålvik (Bjølvefossen) Løypestreng
 • Karaldevatnet og Karaldenuten frå parti mellom mellom Giljafjell og Nutafjellet
 • Karaldevatnet Nutafjellet og Giljafjell
 • Rong frå Haugamoen
 • Voss frå Bordalen
 • Date: 20.04.2014

 • Oppheimsvatnet mot Vossestølen og Haugsvik
 • Oppheimsvatnet frå Haugsvik mot Oppheim
 • Jordalen med Nosafjellet bak
 • (P) Jordalen med Vetlafjellet Fyresnipa Nosafjellet og Vardafjellet sett frå Katl
 • (P) Breidalen Slettedalsskaret Kråkenosi Slettedalen og Nipa sett frå Katl (Jordalen)
 • Slettedalen stølar (Jordalen)
 • Slettedalen stølar (Jordalen)
 • Slettedalen stølar med Kråkenosi bak (Jordalen)
 • Slettedalen stølar (Jordalen)
 • Slettedalen sett frå parti på Lyngskaret (Jordalen)
 • (P) Nærøyfjorden frå Bakkanosi
 • Nærøyfjorden frå Bakkanosi
 • Nærøyfjorden frå Bakkanosi
 • (P) Nærøyfjorden og Bakkanosi
 • Skarsbakkane og Skarsnosi sett frå Bakkanosi
 • (P) Utsyn mot Sogndalsendaren frå Bakkanosi
 • (P) Utsyn mot Jotunheimen sett på veg mot Skarsnosi
 • Rimstigen og Nærøyfjorden sett frå Skarsnosi 1430 moh.
 • Skarsnosi 1470 moh. mot Skarsnosi 1430 moh.
 • (P) Rimstigen og Bakkanosi sett frå Skarsnosi 1470 moh.
 • Sendebotn mot Nosi
 • Sendebotn mot Sendo Nosi og Nosafjellet
 • Nåsaelvi og Fresvikjordalen
 • Date: 19.04.2014

 • Nattbilete - Månen er på veg opp over Vossebygda
 • Nattbilete - Månen er på veg opp over Vossebygda
 • Lønavatnet ved Saue Camping (Skulestadmo)
 • Lønavatnet ved Norekvål (Skulestadmo)
 • Lønavatnet frå Orkaneset (Skulestadmo Hegle)
 • Lønavatnet frå Orkaneset (Skulestadmo Hegle)
 • Ringheim med Gråsida bak (Voss)
 • Seilfly og paraglider over Hanguren (Hangurstoppen)
 • Seilfly og paraglider over Hanguren (Hangurstoppen)
 • Paraglidere på Hangurstoppen med Honndalsnuten bak (Hanguren Horndalsnuten)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Hangursrestauranten med uteservering i påskesola (Voss Resort)
 • Hanguren og Hangursrestauranten (Voss Resort)
 • Hangurstrekket (Hanguren Skitrekk Voss Resort)
 • Hangurstrekket (Hanguren Skitrekk Voss Resort)
 • Hangurstrekket (Hanguren Skitrekk Voss Resort)
 • Leik og moro i påskesola på Hanguren (Hangursrestauranten Voss Resort)
 • Paraglidere på Hanguren klar for takeoff (Voss)
 • I Påskesola på Hanguren (Påske Solbriller Jenter)
 • Vanlig Maigull (Chrysoplenium alternifolium) på Hanguren (Flora)
 • Vanleg Gullstjerne (Gagea lutea) på Hanguren (Flora)
 • Bekkeblom Soleihov (Caltha palustris) på Hanguren (Flora)
 • Kvitveis (Anemone nemorosa) på Hanguren (Flora)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Tullipan (Tullipa) i Lekvebakken (Flora Hageblom)
 • Date: 18.04.2014

 • Hamlagrøvatnet frå Bjørndalsneset
 • Utsyn mot Nordre Hamlagrø
 • Utsyn frå Nordre Hamlagrø mot Skrott og Geitafjellet (Hamlagrøvatnet)
 • Grønestad med Kjerringafjellet bak (Hamlagrøvatnet)
 • Stølselvi ved Lii (Ved Hamlagrøvatnet og Osen)
 • Lii stølar (Ved Hamlagrøvatnet og Osen)
 • Vending Turisthytte (DNT Bergen Turlag)
 • Vending Turisthytte (DNT Bergen Turlag)
 • Vending Turisthytte (DNT Bergen Turlag)
 • Vending Turisthytte (DNT Bergen Turlag)
 • Vending Turisthytte (DNT Bergen Turlag)
 • Vending Turisthytte (DNT Bergen Turlag)
 • Vending Turisthytte (DNT Bergen Turlag)
 • (P) Vending Turisthytte (DNT Bergen Turlag)
 • (P) Solheimsdalen med Geitafjellet og Kjetilsnuten bak
 • Solheimsdalen med Kjetilsnuten bak
 • Solheimsdalen
 • Solheimsdalen
 • (P) Solheimsdalen sett frå parti på Geitafjellet
 • Breidablikk Glynt og Skrott frå Geitafjellet
 • Breidablikk (Skrott)
 • Breidablikk (Skrott)
 • Breidablikk (Skrott)
 • Skrott mot Hamlagrøvatnet
 • Skrott mot Hamlagrøvatnet (Skiløper)
 • (P) Skrott vestover og nordover
 • (P) Skrott mot Hardangerfjorden
 • (P) Skrott mot Hardangerfjorden
 • Skrott tilbakeblikk mot toppen
 • Søre Hamlagrø med Hamlagrøvatnet
 • Søre Hamlagrø
 • Søre Hamlagrø
 • Date: 17.04.2014

 • Skulestadmo (Rundkøyring Bilhuset Voss Bil Voss Skadesenter Øvshus Trelast Voss Glas)
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim Ringheim)
 • Voss frå Mølster
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss sentrum frå Mølsterberget
 • Date: 16.04.2014

 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim Ringheim Bavallen Hanguren Hangurstoppen)
 • Gylling på Lirhus (Kvitheim Skulestadmo Traktor Gardsarbeid )
 • Lofthus Lirhus og Øvsthus (Kvitheim Skulestadmo)
 • Voss frå Hanguren
 • Bryn sett frå Hanguren (Bordalen Voss)
 • Brynaflaten sett frå Hanguren (Brynalii Hardangervegen Voss)
 • Vetleflaten Omsorgssenter sett frå Hanguren (Haugamoen Voss)
 • Ringheimskrysset sett frå Hanguren (Ringheimsvegen Lundarvegen Sivlevegen Voss)
 • Lokstallen med nytt påbygg under oppføring sett frå Hanguren (Svingskive LM2 Revisjonsvogn Tørnskive Bergensbana Bergensbanen Vossebana)
 • Vossabakken (Gjernesvegen Voss)
 • Sætre sett frå Hanguren (Vikjavegen Voss)
 • Vangskyrkja (Voss Kyrkje)
 • Gauksyre (Oxalis acetosella) i Hangurslia (Flora)
 • Vårpengeurt (Noccaea caerulescens eller Thlaspi caerulescens) på Mølster (Flora)
 • Tullipan (Tullipa) i Lekvebakken (Flora Hageblom)
 • Date: 15.04.2014

 • Langvasstølen ved Langavatnet (Uppsetedalen Upsetdalen)
 • Langvasstølen ved Langavatnet (Uppsetedalen Upsetdalen)
 • Uppsete Stølar (Uppsete Uppsetedalen Upsetdalen)
 • Uppsete Stølar (Uppsete Uppsetedalen Upsetdalen Bergensbana Bergensbanen)
 • Upsete (Hytte Uppsete)
 • Upsete Stølar (Uppsete Uppsetedalen Upsetdalen)
 • Upsete (Haldeplass Holdeplass Uppsete Gravhalsen Bergensbana Bergensbanen)
 • Upsete (Skilt Vegvisar Uppsete)
 • Upsete haldeplass (Uppsete Holdeplass Bergensbana Bergensbanen)
 • Ringheim med Kvitheim bak (Skulestadmo Voss)
 • Mølster med Voss og Bordalen bak
 • (P) Voss frå Hanguren
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim)
 • Strandavegen (anleggsområde) og ny E-16 under bygging med Voss Jordbruksskule bak sett frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren Gjerdebu dagsenter)
 • Voss Barneheim og Strandavegen sett frå Hangurstoppen (Hanguren Skulestadmo)
 • Date: 14.04.2014

 • Mjølfjell Stasjon sett frå øst (Bergensbana Bergensbanen)
 • Gamle vaktarbustader på Mjølfjell Stasjon (Vokterboliger)
 • Mjølfjell mot Urlandsstølen (Millitærleir Urdlandsstølen)
 • AMD lastertraktor på Reimegrend Stasjon (Russisk produsert) (Bergensbana Bergensbanen)
 • AMD lastertraktor på Reimegrend Stasjon (Russisk produsert) (Bergensbana Bergensbanen)
 • AMD lastertraktor på Reimegrend Stasjon (Russisk produsert)
 • Vålo og Bergensbana på Urdland (Bruk 129/10)
 • Vålo på Urdland (Bruk 129/1)
 • Urdland Stasjon (Bergensbana Bergensbanen)
 • Voss frå Hanguren - Stemningsbilete over Vossebygda (Nattbilete Måneskinnsbilete)
 • Voss sett frå Hangursrestauranten (Dinglo Hangursbanen Gondolbanen Voss Resort)
 • Voss sett frå Hanguren
 • Voss frå Mølsterberget
 • Date: 13.04.2014

 • Voss frå Hanguren
 • Rognsbakken Ringheimsvegen Rognshagen Bjørkevegen frå Hanguren (Voss)
 • Ringheimsvegen Hjellane Rognsli Lunden Rognshagen og Strandavegen frå Hanguren (Voss)
 • Rognsbakken Ringheimsvegen Rognshagen Hjellen og Strandavegen med Klekkeriet
 • Rogne Ringheimsvegen Sverresbakken frå Hanguren (Voss)
 • Hangursløypa (Voss Resort Hanguren)
 • Hangursløypa mot gamle Hangursheisen (Hanguren Voss Resort)
 • Hangurstoppen mot Borstrondi Kvitheim og Lønavatnet (Hanguren Skulestadmo)
 • Hangurstoppen mot Borstrondi Kvitheim og Lønavatnet (Hanguren Skulestadmo)
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen (Hanguren Voss Resort)
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen (Hanguren Voss Resort)
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen (Hanguren Voss Resort)
 • Date: 12.04.2014

 • Voss frå Hanguren
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss sentrum frå Mølsterberget
 • Lekvebakken Sivlevegen Rognsbakken Lundarvegen og Ringheimsvegen frå Mølsterberget (Voss)
 • Lokstallen med nytt påbygg under oppføring sett frå Mølsterberget (Lokomotivstall Tørnskive Svingskive Voss Bergensbana Bergensbanen)
 • Torget og Vangsgata sett frå Mølsterberget (Skulegata Voss)
 • Gjernes sett frå Mølsterberget (Helgavangen Voss)
 • Mølstertunet (Voss Folkemuseum)
 • Mølstertunet (Voss Folkemuseum)
 • Date: 11.04.2014

 • Skulestadmo (Strandavegen Borstrondi Biltunet Voss Bil Bilskadesenteret Voss Melsvantnet)
 • Skulestadmo frå Ringheim mot Voss Barneheim Lundarvatnet Kvitheim
 • Ringheim med Kvitheim bak sett frå Mølstervegen (Voss Skulestadmo)
 • Voss frå Hanguren
 • Tog på veg over Lundarosbrua sett frå Hanguren (Lundarosen Bergensbana Bergensbanen Rognshagen Hagebyen)
 • Tvildemoen sett frå Hanguren (Felleskjøpet Eik Senteret HMV Maskin Voss Vind Regimentsvegen)
 • Haugameon med AMFI Senteret (Hardangervegen Fredheim Meieriet Voss Kjøt HMV Bilsenter Furevegen Industrigata)
 • Palmafossen sett frå Hanguren (Hardangervegen Brynalii Brynaskogen Brynamoen)
 • Date: 10.04.2014

 • Evanger Stasjon (Tog 18-lok Kosting av plattform)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Vangsvatnet mot Voss (Vårstemning)
 • Vangsvatnet mot Voss (Vårstemning)
 • Evangervegen mot Voss sett frå Seimsbrua
 • Evangervegen mot Voss sett frå Seimsbrua
 • Dyrvedalen i retning mot Gråsida
 • Dolve og Gjerstad (Dyrvedalen)
 • Røthe (Dyrvedalen Røte)
 • Røthe (Dyrvedalen Røte)
 • Røthe (Dyrvedalen Røte)
 • Røthe mot Veka Bø Byrkje Djukastein og Honve (Dyrvedalen Byrkjo Vangsvatnet)
 • Date: 09.04.2014

 • Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren Kvitheim Tvilde Bømoen Mønshaugen)
 • Strandavegen (anleggsområde) og ny E-16 under bygging med Voss Jordbruksskule bak sett frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren)
 • Strandavegen (anleggsområde) og ny E-16 under bygging med Gjerdebu Dagsenter Voss Jordbruksskule bak sett frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren)
 • Voss frå Hanguren
 • Dagens siste tur med Dinglo nedover mot Voss (Hangursbanen Gondolbanen Voss Resort)
 • Dagens siste tur med Dinglo nedover mot Voss (Hangursbanen Gondolbanen Voss Resort)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Mølstertunet (Voss Folkemuseum)
 • Voss By Night from Hanguren (Nattbilete)
 • Date: 08.04.2014

 • Auro Nedre (Mønshaugen)
 • Palmafossen og Tjukkebygdi frå Kvitlii (Tjukkabygdi frå Liavegen)
 • Skulestadmo Kvitheim Ringheim og Bavallen frå Øvsthus
 • Date: 07.04.2014

 • Voss frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Lerkespore (Corydalis solida) i Hangurslia (Flora)
 • Kvitveis eller Kvitsymre (Anemone nemorosa) i Mølsterberget (Flora)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss sentrum frå Mølsterberget
 • Date: 06.04.2014

 • Voss frå Hanguren
 • Skjor (Skjorabardet) (Hangurslia Voss)
 • Lita uteløe nedanfor Skjor (Skjorabardet) (Hangurslia Voss)
 • (P) Mølster Ringheim og Voss frå Austberget
 • Ringheim (Eggjane) Mølstervegen Kleivi og Eggjabakken frå Austberget (Voss)
 • Mølster og Mølstervegen frå Austberget (Voss)
 • Voss Sjukehus Voss Sjukeheim og Lundarhaugen frå Austberget
 • Voss med Ringheimsvegen Skulegata Sosialbygget og Voss Ungdomsskule frå Austberget
 • Mølstertunet (Voss Folkemuseum) frå Austberget
 • Voss Stasjon Voss Kulturhus Park Hotel Vossevangen Holbergsplassen Prestegardslandet
 • Fleisher's Hotel og Voss Kulturhus
 • Date: 05.04.2014

 • Voss frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Ringheimsvegen Rognsbakken og Lundarvegen frå Hanguren (Voss)
 • Lundarvegen og Strengjarhaugen med Ole Bull Akademiet frå Hanguren (Voss)
 • Torget med Vangsgata Jørgen-Hermannsplass og Uttrågata frå Hanguren (Voss)
 • Voss Gymnas frå Hanguren (Voss)
 • Songvesborgi frå Hanguren (Bordalen Voss)
 • Gjernes frå Hanguren (Gjernesmoen Gjernesvegen Voss)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Amfi senteret sett frå Mølsterberget (Haugamoen Voss)
 • Lokstallen med nytt påbygg under oppføring sett frå Mølsterberget (Bergensbana Bergensbanen Tørnskive SvingskiveVoss)
 • Hangursbanen nedre stasjon som til hausten vert riven sett frå Mølsterberget (Voss Hordaland Avishuset)
 • Vossarosa sett frå Mølsterberget (Svartenakken Hordaland Avishuset Vangstunellen Vangstunnelen Evangervegen Vossebana)
 • Spettmeis (Sitta europaea) på Mølster (Voss Fauna Fuglar)
 • Svarttrost (Turdus merula) på Mølster (Voss Fauna Fuglar)
 • Selje med Pusekatt og Gåsunge på Mølster (Voss Flora Pusekattar Gåsungar)
 • Gråspurv (Passer domesticus) på kokusnøtt (Voss Fauna Fuglar)
 • Date: 04.04.2014

 • (P) Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • (P) Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren Kvitheim Tvilde Bømoen Mønshaugen)
 • (P) Voss frå Hanguren
 • Dinglo på veg ned mot Vossebygda (Hangursbanen Gondolbanen Voss Resort)
 • Ein flott dag på ski er over, og klar for dagens aller siste tur nedatt med Hangursbanen (Danglo Gondolbanen Voss Resort)
 • Tråstølsheisen med Lønahorgi bak (Hanguren Voss Resort Hangurstoppen)
 • (P) Hanguren med Lønahorgi Raude Kross-hytta og Hangurstoppen med Tråstølsheisen og Ekspressheisen
 • Raude Kross-hytta med Hangurstoppen og Ekspressheisen bak (Hangurstoppen Hanguren Voss Resort)
 • Tråstølen med Borstrondi Kvitheim og Lønavatnet bak (Skulestadmo Hyttefelt Tråstølsheisen Voss Resort)
 • Date: 03.04.2014

 • (P) Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren Kvitheim Tvilde Bømoen Mønshaugen)
 • Æn Ænsmidja Ænsstraumen og Norekvål sett frå Hangurstoppen (Borstrondi Strandavegen Hanguren Eenssmidja Een Eensstraumen)
 • Dugstad sett frå Hangurstoppen (Kvitheim Hanguren Skulestadmo)
 • Skulestadmo sett frå Hangurstoppen (Hanguren Melsvegen Dugstadfossen Båtskotstræet Nedvkitnesvegen)
 • (P) Voss frå Hanguren
 • Hangursbanen (Dinglo) med dagens site tur nedover mot Vossebygda (Gondolbanen Voss Resort)
 • Hangursbanen (Dinglo) med dagens site tur nedover mot Vossebygda (Gondolbanen Voss Resort)
 • Hangurstoppen mot Mykletveitveten Valberget Hodn (Horn) og Slettafjellet
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen og Lønahorgi bak (Hanguren)
 • Date: 02.04.2014

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Vangsvatnet Gossland og Hellesneset frå Gjelle (Hjelle)
 • Bjørke sett frå Liavegen (Mønshaugen)
 • Endeve sett frå Liavegen (Palmafossen Tjukkebygdi Tjukkebygda)
 • Melve og Bø sett frå Liavegen (Palmafossen Tjukkebygdi Tjukkebygda)
 • Bø sett frå Liavegen (Palmafossen Tjukkebygdi Tjukkebygda)
 • Helleve og Vinje (Palmafossen Tjukkebygdi Tjukkebygda)
 • Palmafossen sett frå Liavegen (Gamle rykkesvegen Høydalane Tjukkebygdi Tjukkebygda)
 • Saue med Hanguren og Bavallen bak (Borstrondi Hanguren Skulestadmo)
 • Grasstrå ved Saue Camping (Flora)
 • Saue Camping mot Flatekvål (Skulestadmo Borstrondi)
 • Songsvaner (Cygnus cygnus) på Melsvatnet (Fauna Fuglar)
 • Date: 01.04.2014

 • Raud og fin himmel over Tvildesåsen i dag tidleg (Skulestadmo Soloppgang)
 • Raud og fin himmel over Tvildesåsen i dag tidleg (Skulestadmo Soloppgang)
 • Raud og fin himmel over Honndalsnuten (Voss Horndalsnuten)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim)
 • Skulestadmo Kvitheim med Dukstadbrui (Skulestadmo Nedkvitnesvegen Kvitheimsbru 1952 Dugstadbrui)
 • Tvilde sett frå Hangurstoppen (Tvildesvegen Voss)
 • Voss sett frå Hanguren
 • Haugamoen med Amfi senteret sett frå Hanguren (Voss)
 • Gjernes sett frå Hanguren (Voss Gjernesvegen Russarvegen Gjernesmoen Helgavangen)