Voss Now
Menu   Search
April 2013


Date: 30.04.2013

 • Myrdal Stasjon i tett snødrev (Nattbilete)
 • Berekvam Stasjon (Flåmsdalen Flåmsbana Bergkvam)
 • Berekvam gardsbruk (Flåmsdalen Flåmsbana Bergkvam)
 • Flåmsbana mot Myrdal Stasjon
 • Myrdal (Boligar) Myrdal Stasjon
 • Myrdal gamle skule og Myrdal Fjellstove med Gravhalsen bak
 • Tog 602 på veg inn til Myrdal Stasjon

  Date: 29.04.2013

 • Myrdal Stasjon i tett snødrev (Nattbilete)
 • Myrdal Stasjon med Robel 5135 i spor 11 (Nattbilete)
 • Myrdal Stasjon med Robel 5135 i tett snørev (Nattbilete)
 • Myrdal Stasjon med Robel 5135 i tett snødrev (Nattbilete)
 • Turistar på Myrdal Stasjon i tett snødrev
 • Turistar på Myrdal Stasjon i tett snødrev
 • Lokaltog på Myrdal Stasjon i spor 11 (69-sett)
 • Turistar med lokaltoget frå Myrdal Stasjon
 • Tog 62 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Tog 62 inne på Myrdal Stasjon
 • Voss Stasjon østover sett frå gangbrua
 • Voss Stasjon sett frå Gullfjordungsvegen
 • Vosso og Vangsvatnet frå Bordalen
 • Vangsvatnet og Voss frå Bordalen
 • Voss frå Bordalen
 • Bryn og Tvilde sett frå Haugateigen (Bordalen)
 • Bryn mot Voss sett frå Haugateigen (Bordalen)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Palmafossen mot Rykke sett frå Li (Lid)
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Lofthus Lirhus og Loftheim frå Øvsthus (Skulestadmo Kvitheim Ringheim)
 • Dugstad mot Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim Dugstadfossen Melsvegen Koglehaugen Motræet Trå Trodo)

  Date: 28.04.2013

 • Lokaltog på Myrdal Stasjon (69-sett)
 • Godstog på veg mot Myrdal Stasjon (18-lok)
 • Myrdal (Boligar)
 • Myrdal mot Gravhalsen (Myrdal gamle Skule og Myrdal Fjellstove)
 • Tog 602 på veg inn til Myrdal Stasjon med lokaltog i spor 2 (69-sett)
 • Turistar på Myrdal Stasjon

  Date: 27.04.2013

 • Myrdal (Boligar) mot Sjebergsnuten
 • Myrdal mot Gravhalsen (Myrdal gamle Skule og Myrdal Fjellstove)
 • Myrdal Stasjon mot Finnabotnnosi og Gravhalsen
 • Myrdalen mot Myrdal Stasjon
 • Finnabotnnosi frå Myrdalen
 • Finnabotnnosi 1275 moh. mot Myrdal
 • (P) Finnabotnnosi 1275 moh. mot Urdshovd Myrdal Sjebergsnuten Tarven og Geitanosi
 • Finnabotnnosi 1275 moh. mot Myrdal og Sjebergsnuten
 • Finnabotnnosi mot Baksabotnen og Baksafjellet
 • Kaldavatnet Kaldavasshytta og Øykjafonn frå parti ved Vossaskavlen (Kaldavatni)
 • (P) Kaldavatnet Øykjafonn og Kaldavassnuten frå parti ved Vossaskavlen (Kaldavatni)
 • Kaldavasshytta frå parti ved Vossaskavlen
 • Vossaskavlen mot Hardangerjøkulen
 • Vossaskavlen biletparti mot nord
 • Vossaskavlen frå Ruvlenutnen 1588 moh.
 • Ruvlenutnen 1588 moh. mot Ruvlenuten 1596 moh.
 • (P) Ruvlenutnen 1588 moh. mot Storeflåtten (bak) og Ruvlenuten 1596 moh. (til høgre)
 • Ruvlenutnen 1588 moh. mot Øvre Grøndalsvatnet og Hallingskeid
 • Biletparti ved Finnabotnnosi på heimveg mot Myrdal frå Vossaskavlen

  Date: 26.04.2013

 • Robel 5135 klar for avgang ned på Flåmsbana
 • Myrdal Stasjon
 • Myrdal Stasjon
 • Myrdalen mot Finnabotnnosi
 • Tog 602 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Myrdalen mot Finnabotnnosi
 • Myrdalen mot Finnabotnnosi
 • Myrdalen mot Finnabotnnosi
 • Myrdal med Myrdal Fjellstove Myrdal gamle Skule og Myrdal Stasjon
 • Myrdal mot Myrdal gamle Skule Myrdal Fjellstove Gravhalsen og Myrdalen

  Date: 25.04.2013

 • Palmafossen frå Li mot Rykke (Lid)
 • Palmafossen frå Rykke (Voss Cement)
 • Voss frå Sivlevegen (Ullestad)
 • Voss frå Raugstadvegen (Voss Stasjon Fleisher's Hotel Evangervegen Vangsgata)
 • Voss frå Bordalsvegen
 • Voss Kulturhus Fleisher's Hotel Hangursbanen frå Bordalsvegen (Hangursvegen Gullfjordungsvegen)
 • Lekvebakken Sivlevegen og Osavegen frå Bordalsvegen med nye boligblokker under oppføring (Voss)
 • Utsikten og Rogne frå Bordalsvegen (Voss)
 • Palmafossen mot Rene og Kinne frå Tvildesvegen (Voss Cemnet)
 • Bryn sett frå Tvilde (Bordalen)
 • Haugo og Rongve frå Tvilde (Bordalen)
 • Haugo med gamle og nye Bordalsvegen frå Tvilde med Gjelle (Hjelle) bak
 • Skulestadmo På ny vegtrase i Skulestadmo anleggsarbeid på Strandavegen

  Date: 24.04.2013

 • Voss Stasjon vestover sett frå gangbrua (Anleggsarbeid på ny mellomplattform)
 • Voss Stasjon vestover sett frå gangbrua (Anleggsarbeid på ny mellomplattform)
 • Voss Stasjon østover sett frå gangbrua (Anleggsarbeid på ny mellomplattform)
 • Voss Stasjon østover sett frå gangbrua (Anleggsarbeid på ny mellomplattform og undergang)
 • Voss Stasjon (Graving Anleggsarbreid)
 • Voss Stasjon østover sett frå gangbrua (Anleggsarbeid på ny mellomplattform og undergang)
 • Tog 62 på veg inn til Voss Stasjon
 • Tog 62 inne på Myrdal Stasjon
 • Flåmsbanesettet inne på Myrdal Stasjon (Flåmsbana i spor 11)
 • Lokaltog inne på Myrdal Stasjon (69-sett)
 • Flåmsbana på veg inn til Myrdal Stasjon i spor 11
 • Tog 61 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Reisande med Tog 61 inne på Myrdal Stasjon
 • Reisande med Tog 61 inne på Myrdal Stasjon
 • Reisande med Tog 61 inne på Myrdal Stasjon
 • Flåmsbanesettet inne på Myrdal Stasjon (Flåmsbana i spor 11)
 • Flåmsbanesettet inne på Myrdal Stasjon (Flåmsbana i spor 11)
 • Lokaltog inne på Myrdal Stasjon i spor 11 (69-sett)
 • Tog 601 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Reisande med Tog 601 inne på Myrdal Stasjon
 • Tog 601 inne på Voss Stasjon
 • Voss sett frå Gjelle (Hjelle)
 • Uttrågata (Voss)

  Date: 23.04.2013

 • Vatnahalsen sett frå Vatnahalsen Hotel
 • Vatnahalsen Hotel
 • Vatnahalsen Hotel
 • Vatnahalsen Hotel
 • Vatnahalsen (Ved Vatnahalsen Hotel)
 • Flåmsbana på veg mot Vatnahalsen Haldeplass (Flåmsbanesettet Holdeplass)
 • Flåmsbana ved Vatnahalsen Haldeplass (Flåmsbanesettet Holdeplass)
 • Tog 61 på veg inn til Myrdal Stasjon (Meir vinter)
 • Tog 61 på veg inn til Myrdal Stasjon (Meir vinter)
 • Tog 61 inne på Myrdal Stasjon

  Date: 22.04.2013

 • Voss frå Bordalen
 • Vangsgata (Voss)
 • Voss Stasjon sett frå gangbrua (Ny mellomplattform)
 • Voss Stasjon sett frå gangbrua (Anleggsarbeid på ny undergang)
 • Voss Stasjon sett frå gangbrua (Anleggsarbeid på ny undergang)
 • Tog 62 på veg inn til Voss Stasjon
 • Vatnahalsen med Flåmsbana på veg nedover mot Flåm sett frå Vatnahalsen Hotel
 • Vatnahalsen Kveldsbilete frå Vatnahalsen Haldeplass (Flåmsbana Holdeplass)
 • Vatnahalsen Kveldsbilete frå Vatnahalsen med Vatnahalsen Hotel bak (Haldeplass Flåmsbana Holdeplass)

  Date: 21.04.2013

 • Hanguren mot med Hangursrestauranten (Voss)
 • Voss frå Hanguren
 • Lundarhaugen Sverresplass og Lekvemoen frå Hanguren (Voss Rognsbakken Lundarvegen Teigabrekko Lekvemoen Domuskrysset)
 • Borstrondi og kvitheim sett nedanfor Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren Myra)
 • Skulestadmo (Borstrondi) sett nedanfor Hangurstoppen (Tide Bussar Kiwi Hanguren)
 • Skulestad sett nedanfor Hangurstoppen (Skulestadmo Coop Mega Øvsthus Trelast Fotballbane Melsvegen Dugstadfossen Båtskotstræet Hanguren Myra)
 • Songsvanar (Cygnus cygnus) på vinger over Lundarvatnet (Fuglar Fauna)
 • Songsvane (Cygnus cygnus) på vinger over Lundarvatnet (Fuglar Fauna)
 • Songsvane (Cygnus cygnus) på vinger over Lundarvatnet (Fuglar Fauna)
 • Songsvane (Cygnus cygnus) på vinger over Lundarvatnet (Fuglar Fauna)
 • Songsvane (Cygnus cygnus) på vinger over Lundarvatnet (Fuglar Fauna)
 • Songsvane (Cygnus cygnus) på vinger over Lundarvatnet (Fuglar Fauna)
 • Ringheim Undergangen byrjar å ta form over denne skal det koma ei rundkøyring (Vossapakko)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle Tømmerstokkar)
 • Lekvebakken Sivlevegen og Osavegen sett frå Gjelle (Hjelle Voss)
 • Voss med Park Hotel Vossevangen Bergsliplassen og Vangsvatnet (sett frå Kulturhustaket)
 • Voss med Voss Kulturhus Park Hotel Vossevangen Bergsliplassen og Vangsvatnet
 • Voss Stasjon Stasjonsvegen (Gullfjordungsvegen Sivlevegen)

  Date: 20.04.2013

 • Palmafossen og Mønshaugen frå Hanguren (Tvilde Bømoen)
 • Tvilde frå Hanguren (Tvildesvegen Voss)
 • Tvildemoen frå Hanguren (Regimentsvegen Tvildemoen Barnehage Voss)
 • Tvildemoen frå Hanguren (Regimentsvegen Skigutane Voss)
 • Voss frå Hanguren
 • Bordalen (Brynaflaten Haugateigen Nedre Storehagen) frå Hanguren (Voss)
 • Bordalen (Gamle Bordalsvegen Dokki og Nyrestråi) frå Hanguren frå Hanguren (Voss)
 • Bordalen (Nyresvegen Groadalen og Nyresbaret) frå Hanguren (Voss)
 • Bordalen (Bordalsvegen Songvesborgi) frå Hanguren (Voss)
 • Gjernesvegen og Vossabakken frå Hanguren (Voss)
 • Gjernesvegen Helgavangen og Gjernesmoen frå Hanguren (Voss)
 • Skulestadmo sett nedanfor Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren Myra)
 • Skulestad og Kvitheim sett nedanfor Hangurstoppen (Skulestadmo Coop Extra Motræet Fotballbane)
 • Kanadagås (Branta canadensis) på Melsvatnet (Canadagås Fauna Fuglar)
 • Kanadagås (Branta canadensis) på Melsvatnet (Canadagås Fauna Fuglar)

  Date: 19.04.2013

 • Hanguren med Hangursrestauranten og Voss (Hangursbanen Toppstasjon Gondolbanen)
 • Voss frå Hanguren
 • Bryn frå Hanguren (Bordalen Voss)
 • Hjellane og Rognsbakken og Ringheimsvegen frå Hanguren (Voss)
 • Lokstallen og Torget frå Hanguren (Lokomotivstallar Bergensbana Jernbaneverket Vangsgata)
 • Hangursheisen (Hanguren Voss Resort)
 • Hangursheisen (Hanguren Voss Resort)
 • Hangursheisen (Hanguren Voss Resort)
 • (P) Hanguren (Gråsida Valberget Raude Kross-hytta Slettafjellet Lønahorgi)
 • Hangurstoppen mot Lønahorgi og Ekspressheisen (Voss Resort Hanguren)
 • Skulestadmo Borstrondi og Kvitheim frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Borstrondi og Kvitheim sett frå Slalåmløypa i Bavallen (Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Kvitheim mot Bavallen og Hangurstoppen (Hanguren)
 • Melsvatnet (Skulestadmo)

  Date: 18.04.2013

 • Voss Frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren (Ringheimsvegen Lundarvegen Teigabrekko Domuskrysset Lekvemogata Voss Gymnas Vossabygg Skulehaugen)
 • Borstrondi og Kvitheim frå Slalåmløypa i Bavallen (Skulestadmo)
 • Voss frå Raugstadvegen
 • (P) Voss Stasjon Fleisher's Hotel og Voss Kulturhus Park Hotel Vossevangen Evangervegen Vangsgata frå Raugstadvegen

  Date: 17.04.2013

 • Borstrondi og Kvitheim sett frå parti nedanfor Hangurstoppen (Skulestadmo) (Myra)
 • Skulestadmo Anleggsarbeid på ny veg og rundkøyring (Biltunet Voss Bilskadesenter Taxaco Øvsthus Trevarer Voss Glas Coop Extra Strandavegen)
 • Skulestadmo Anleggsarbeid på ny veg og rundkøyring (Øvsthus Trevarer Coop Extra Strandavegen)
 • Skulestadmo Anleggsarbeid på ny veg og rundkøyring (Tide Bussar Kiwi Skulestad Skule Skulestad Barnehage Strandavegen)
 • Skulestadmo Anleggsarbeid på ny veg og rundkøyring (Skulestad Skule Skulestad Barnehage Strandavegen)
 • Voss frå Mølsterberget (Ringheimsvegen Lekvebakken Sivlevegen Sjukehusvegen Lundarvegen Rognsbakken Teigabrekko Voss Skjukehus)
 • Vetleflaten frå Møsterberget (Haugamoen)
 • Rogne frå Mølsterberget (Båbrui Tvildemoen Vosso)
 • Voss Sjukehus og Voss Sjukeheim frå Mølsterberget (Sjukehusvegen Rognsbakken Ringheimsvegen Sivlevegen)
 • Voss sentrum sett frå Mølsterberget med på veg mot Voss Stasjon
 • Voss Stasjon og Voss Kulturhus sett frå Mølsterberget
 • Svartenakken sett frå Mølsterberget med tog på veg mot Bergen (Vossapakko)
 • Finne og Seim sett frå Mølsterberget (Finnesloftet Gullfjordungen Skule Voss Husflidskule Voss Folkehøgskule Vossapakko)

  Date: 16.04.2013

 • Voss frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Voss sentrum med Torget og Tog 602 på veg frå Hanguren
 • Voss sentrum med Sverresplass Domuskrysset Lekvemoen Domus Mega Lekvemogata frå Hanguren
 • Lundarhaugen Teigabrekko Lundarvegen Lekvemogata Hotel Jarl frå Hanguren
 • Haugamoen med AMFI senteret Bordalsvegen Vetleflaten Industrigata AAd Gjelles Gata Furevegen frå Hanguren
 • Borstrondi og Kvitheim frå Bavallen (Bavallstunet Skulestadmo)
 • Gjerdebu dagavdeling Voss Jordbruksskule og Kvitheim sett frå Ringheimsvegen

  Date: 15.04.2013

 • Hallingskeid (DNT-Hytter)
 • Myrdal mot Myrdal gamle Skule Myrdal Fjellstove og Gravhalsen
 • Borstrondi og Kvitheim frå Bavallsvegen (Skulestadmo)
 • Hestar på Gjerde (Husdy Fauna Ringheim Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • (P) Voss frå Bordalen
 • Uttrågata (Voss)
 • Vangsgata (Voss)

  Date: 14.04.2013

 • Flåm med Flåmselvi og Flåm kyrkje
 • (P) Flåm med Flåmselvi og Flåm kyrkje
 • Flåm Stasjon
 • Flåm Stasjon
 • Flåm Stasjon
 • Ruskaver ute godt å vera inne på Myrdal (Glas Vindu Snødrev)
 • Lokaltog i spor 11 på Myrdal Stasjon i ruskaver
 • Myrdal (Boligar)
 • Tog 61 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Tog 61 inne på Myrdal Stasjon
 • Turistar frå Tog 61 på Myrdal Stasjon
 • Turistar med Flåmsbana inne på Myrdal Stasjon

  Date: 13.04.2013

 • Berekvam (Flåm-Myrdal) (Flåmsdalen Bergkvam)
 • Grøndalen stølar (Nedre Grøndalsvatnet Hallingskeid-Myrdal)
 • Klevavatnet mot Lille Kleven (Vetle Kleven Hallingskeid-Myrdal)
 • Reinunga frå Bergensbanen (Reinungkurven Hestaskoen Vatnahalsen Sjebrgsnuten Kvanntjørnnuten)
 • Myrdal Stasjon sedd på veg mot Kaldavasshytta frå Myrdal (Kvanntjørnnuten Tarven)
 • Tarven sett på veg mot Kaldavasshytta frå Myrdal
 • Biletparti mellom Kaldavassnuten og Grånesene på veg mot Kaldavasshytta frå Myrdal
 • Kaldavatnet og Kaldavasshytta frå parti på Kaldavassnuten (Kaldavatni)
 • Kaldavatnet og Kaldavasshytta frå parti på Kaldavassnuten (Kaldavatni)
 • Skilt med Kaldavassnuten bak (vegvisar Kaldavasshytta Upsete Hallingskeid)
 • Kaldavasshytta (Voss Utferdslag)
 • Kaldavasshytta (Voss Utferdslag)
 • Kaldavasshytta (Voss Utferdslag)
 • Kaldavatnet sørover frå parti bak Kaldavasshytta (Kaldavatni)
 • Kaldavatnet sørover frå parti bak Kaldavasshytta (Kaldavatni)
 • (P) Kaldavatnet Kaldavasshytta Grånesene og Kaldavassnuten (Kaldavatni)
 • (P) Kaldavatnet Kaldavasshytta Grånesene og Kaldavassnuten (Kaldavatni)
 • Kaldavatnet Kaldavasshytta Øykjafonn frå topp 1480 moh. (ved Kaldavassnuten) (Kaldavatni)
 • Rustedalseggi (Upsete) frå topp 1480 moh. (ved Kaldavassnuten) (Øykjafonn)
 • Rustedalseggi (Upsete) frå topp 1480 moh. (ved Kaldavassnuten)
 • Myrdal Stasjon og Tarven sedd på veg mot Myrdal frå Kaldavasshytta
 • Myrdal Stasjon med Sjebergsnuten og Kvanntjørnnuten bak sett frå Myrdalen

  Date: 12.04.2013

 • Myrdal Stasjon (Morgonbilete Nattbilete)
 • Myrdal Stasjon med Robel klar for avgang ned på Flåmsbana (Morgonbilete Nattbilete)
 • Myrdal (Boligar)
 • Flåmsbanesettet inne på Myrdal Stasjon
 • Tog 61 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • CargoNet på veg inn til Myrdal Stasjon (18-Lok)
 • CargoNet på veg inn til Myrdal Stasjon (18-Lok)

  Date: 11.04.2013

 • Ringheim Store med Lønahorgi bak (Voss)
 • Voss frå Kyrkjefloten
 • Voss Stasjon (Anleggsarbeid Fornying Undergang Ny mellomplatform)
 • Voss Stasjon (Anleggsarbeid Fornying Mellomplatform)
 • Voss Stasjon (Anleggsarbeid Fornying Mellomplatform Nytt Spor)
 • Voss Stasjon (Anleggsarbeid Fornying Mellomplatform Nytt Spor)
 • Voss Stasjon Tog 62 (Anleggsarbeid Fornying Mellomplatform Nytt Spor)
 • Voss Stasjon Tog 62 (Anleggsarbeid Fornying Mellomplatform Nytt Spor)
 • Voss Stasjon Tog 62 (Anleggsarbeid Fornying Mellomplatform Nytt Spor)
 • Myrdal Stasjon med Tog 602
 • Myrdal Stasjon med Tog 602

  Date: 10.04.2013

 • Brekke og Stalheim
 • Brekke og Stalheim
 • Brekkedalen mot Storestølen med Mulafjellet Viksetnipa og Russanosi bak
 • Brekkedalen mot Storestølen med Mulafjellet Viksetnipa bak
 • Brekkedalen med Muløyane og Mulen
 • Brekkedalen med Brattebakken og Muløyane med Larsfonnberget bak
 • Brekkedalen mot Brattebakken Mulaøyane og med Larsfonnberget og Brekkenipa bak
 • Kinnarbakken Viksetnipa Russanosi Tveraldsskaret og Øyastølsfjellet bak
 • Kinnarbakken med Russanosi og Øyastølsfjellet bak
 • Kinnarbakken med Russanosi bak
 • Kinnarbakken med Vikset Viksetnipa og Russanosi bak
 • Kinnarbakken med Vikset og Viksetnipa bak
 • Kinnarbakken med Brekkenipa og Larsfonnberget bak
 • Øyastølsfjellet mot Fyresnipa
 • Fyresnipa 1461 moh. mot Blåfjellet
 • (P) Fyresnipa 1461 moh. mot Nord og Store Muravatnet
 • Uraskarfjellet Ytredalsvatnet og Dueskardsvatnet frå Fyresnipa
 • Muravatnet Store frå Fyresnipa 1461 moh.
 • Muravatnet Store og Blåfjellet frå Fyresnipa 1461 moh.
 • Fresvikbreen frå Fyresnipa 1461 moh.
 • (P) Fyresnipa 1461 moh. mot mellom anna Berdalen Berdalsnipa og Nosafjellet
 • Fyresnipa 1461 moh. mot Berdalsnipa og Jordalen
 • Fyresnipa 1461 moh. mot Berdalsnipa Storebotnen, Jordalen og Øyastølsfjellet
 • Vikset med Viksetnipa bak
 • Vikset med Viksetnipa bak
 • Vikset med Viksetnipa bak

  Date: 09.04.2013

 • (P) Voss frå Bordalen
 • Bordalen (Vele og Olde)
 • Helland (Bordalen)
 • Tesdal (Bordalen)
 • Rong Fjellstove (Rongastovo)
 • Haugamoen støl (Rong)
 • Haugamoen støl (Rong)
 • Løkjane stølar (Rong)
 • Steinsetvatnet Nedre (Rong-Reinsdyrhytta)
 • Steinsetvatnet Øvre (Rong-Reinsdyrhytta)
 • (P) Hyvingen Reinsdyrhytta og Raudberg
 • Reinsdyrhytta og Karaldenuten
 • (P) Bjølsegrøvatnet frå parti på Hyvingen (Nutafjellet Giljafjell Storegrøeggi Gråeggi)
 • Bjølsegrøvatnet Storegrøeggi og Gråeggi
 • Synken og Bjølsegrøvatnet
 • Synken Bjølsegrøvatnet Storegrøeggi og Gråeggi
 • Synken og Bjølsegrøvatnet
 • Bjølsegrøvatnet
 • Neset Bjølsegrøvatnet Storegrøeggi og Gråeggi
 • Neset Bjølsegrøvatnet Storegrøeggi og Gråeggi
 • Biletparti mellom Nutafjellet og Giljafell på veg mot Toppen på Røyrgata til Ålvik
 • Karaldenuten sett frå parti mellom Giljafjell og Nutafjellet
 • Biletparti mellom Giljafjell og Nutafjellet (Skispor)
 • Karaldenuten sett frå parti på Nutafjellet
 • Hardangerfjorden sett frå parti på Nutafjellet
 • Hardangerfjorden sett frå parti på Nutafjellet
 • Hardangerfjorden sett frå parti på Nutafjellet
 • (P) Hardangerfjorden sett frå toppen på Røyrgata til Ålvik (Nutafjellet)
 • (P) Hardangerfjorden sett frå toppen på Røyrgata til Ålvik (Nutafjellet)
 • Hardangerfjorden sett frå parti på Nutafjellet
 • På toppen av Røyrgata til Ålvik (Nutafjellet)
 • Hardangerfjorden sett frå toppen på Røyrgata til Ålvik (Nutafjellet)
 • Hardangerfjorden med Ålvik sett frå toppen av Røyrgata til Ålvik
 • Ålvik sett frå toppen av Røyrgata til Ålvik
 • Ålvik sett frå toppen av Røyrgata til Ålvik (Ålvik Skule)
 • Ålvik sett frå toppen av Røyrgata til Ålvik (Småbåthamn)
 • Ålvik sett frå toppen av Røyrgata til Ålvik (Elkem Bjølvefossen Smelteverk)
 • Karaldevatnet og Karaldenuten frå parti mellom mellom Giljafjell og Nutafjellet
 • Biletparti mellom mellom Nutafjellet og Giljafjell (Skispor)
 • Karaldevatnet og Karaldenuten frå parti mellom mellom Giljafjell og Nutafjellet
 • Karaldevatnet Nutafjellet, Giljafjell og Hyvingen
 • Løkjane stølar (Rong)
 • Rong med Rong Fjellstove (Rongastovo)

  Date: 08.04.2013

 • Tufto (Langedalen Oppheim)
 • Tufto (Langedalen Oppheim)
 • Markhusteigen (Langedalen Oppheim)
 • Groastølen (Langedalen Oppheim Markusteigsstølen Markusteigstølen)
 • Groastølen (Langedalen Oppheim Markusteigsstølen Markusteigstølen)
 • Groastølen (Langedalen Oppheim Markusteigsstølen Markusteigstølen)
 • Remlovarden mot Fyrjo (Raundalen)
 • Remlovarden mot Lønahorgi (Raundalen)
 • Remlovarden mot Helgaset og Gråsida (Raundalen)
 • Remlo med Lønahorgi bak (Raundalen)
 • Remlo (Raundalen)
 • Fyrjo Stølar på veg mot Fyrjo (Raundalen)
 • Fyrjo med Vetlanosi Storanosi og Bjørnafjellet bak (Raundalen)
 • Fyrjo med Vetlanosi og Storanosi bak (Raundalen)
 • Fyrjo frå Storanosi 1205 moh. (Raundalen Oppheim)
 • Vetlanosi og Lønahorgi frå Storanosi 1205 moh.
 • Storanosi 1205 moh mot mellom anna Vardanosi og Solbjørganipa
 • Lønahorgi sett frå Storanosi 1205 moh.
 • (P) Oppheim frå Storanosi
 • Framnes Vossestrand Omsorgstun Framnesbakken og Framnneslii frå Storanosi)
 • Oppheim sett frå Storanosi (Oppheim Fritidssenter Oppheim Gamle Prestegard Oppheim kyrkje)
 • Oppheimsdalen med Tjødnarhovden og Bjørndalskamben sett frå Storanosi (Tjørnarhovden)
 • Storanosi mot Haugsvik (Oppheim)
 • Storanosi mot Haugsvik (Oppheim)
 • Vetlanosi 1112 moh. mot Oppheim

  Date: 07.04.2013

 • (P) Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen (Hanguren)
 • Voss frå Hanguren
 • (P) Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Stokkand (Hun og Hann) - Anas platyrhynchos ved Vosso (Fauna Ender)
 • Stokkand (Hun) - Anas platyrhynchos ved Vosso (Fauna)
 • Mandarinand (Aix galericulata) og Stokkand (Anas platyrhynchos) i Vosso (Fauna)
 • Gråspurv (Passer domesticus) (Fauna)

  Date: 06.04.2013

 • Skulestadmo Vinteren er ikkje over enno!
 • Skulestadmo Brenning av gamalt hus for å gje plass til ny rundkøyring
 • Hanguren mot Hangursrestauranten og Gråsida
 • Voss frå Hanguren
 • Hangursrestauranten (Hanguren)
 • Vangsgata (Voss)
 • Voss Kulturhus
 • Ski segling på Vangsvatnet (Skiseiling)

  Date: 05.04.2013

 • Hodnaberg Frostrøyk frå kraftverket skapar flott stemning (Hamlagrøvatnet)
 • Hodnaberg Frostrøyk frå kraftverket skapar flott stemning (Hamlagrøvatnet)
 • Hodnaberg Frostrøyk frå kraftverket skapar flott stemning (Hamlagrøvatnet)
 • Hodnaberg Frostrøyk frå kraftverket skapar flott stemning (Hamlagrøvatnet)
 • Hodnaberg Frostrøyk frå kraftverket skapar flott stemning i skogen
 • Hodnaberg Frostrøyk frå kraftverket skapar flott stemning i skogen
 • Hodnaberg Frostrøyk frå kraftverket skapar flott stemning i skogen (Naust)
 • Hodnaberg Frostrøyk frå kraftverket skapar flott stemning i skogen
 • Hamlagrøvatnet mot Hodnaberg
 • Hamlagrøvatnet mot Hodnaberg
 • Hamlagrøvatnet mot Sundneset Sundet (vestover)
 • Sveindalen med Sveindalsnuten bak
 • Sveindalen med Hamlagrøvatnet bak
 • Sveindalsnuten mot Hamlagrøvatnet
 • (P) Sveindalsnuten mot Hamlagrøvatnet og Kvålsdalen
 • Sveindalsnuten mot Sveindalen og Hamlagrøvatnet
 • Sveindalsnuten mot Svortevatnet Åsen og Hodnaberg
 • Sveindalsnuten mot Sveindalseggi Kiellandbuen Løkjedalsnuten Fyksesundet Flatafjellet Skrott
 • Kiellandbuen Løkjedalsnuten og Fyksesundet (Bergen Turlag)
 • Kiellandbuen og Fyksesundet (Bergen Turlag)
 • Kiellandbuen ved Løkjedalsnuten (Bergen Turlag)
 • Kiellandbuen Interiør (Bergen Turlag)
 • Kiellandbuen Interiør (Bergen Turlag)
 • Løkjedalsnuten mot Kiellandbuen Sveindalsnuten og Blåkoll
 • Løkjedalsnuten mot Botnen og Fyksesundet
 • Løkjedalsnuten mot Botnen og Fyksesundet
 • Songrøvatnet og Songrø frå parti på Sveindalsnuten
 • Songrøvatnet og Songrø frå parti på Sveindalsnuten
 • Kvålsdalstjørni Nedre Skorane og Kvålsdalen frå parti på Sveindalsnuten
 • Kvålsdalstjørni Nedre Vinterstid (Hengebru Hodnaberg)
 • Kvålsdalen stølar (Hodnaberg)
 • Kvålsdalen mot Nedre Kvålsdalstjørni Sveindalsnuten og Blåkoll frå parti på Skorane
 • (P) Skorane mot Hamlagrøvatnet og Hodnaberg
 • (P) Skorane mot Torfinnsvatnet og Gråsida
 • Torfinnsheimen (Voss Utferdslag)
 • Torfinnsheimen (Voss Utferdslag)
 • Kluftatjørni og Mykletveitveten
 • Hodnaberg Kraftstasjon (Hamlagrøvatnet Hodnaberg Kraftverk)
 • Seim Nye bruer under bygging (Vossapakko Evangervegen Eskelandsvegen)
 • Seim Nye bruer under bygging (Vossapakko Evangervegen)
 • Lindhaugen er i ferd med å verta borte (Vossapakko Finne Evangervegen)

  Date: 04.04.2013

 • Myrdal mot Gravhalsen og Myrdalen
 • Myrdal Stasjon med Lokaltog i spor 11
 • Vangsvatnet mot Bordalen sett ovanfor Midttun (Gossland)
 • Flyane med Voss bak
 • Flyane med Voss bak
 • Øyane (Gossland Voss)
 • Øyane med Voss bak (Gossland)
 • Dyrvedalen og Voss frå parti nedanfor Tjørnahorgi (Gråsida)
 • Dyrvedalen frå parti nedanfor Tjørnahorgi (Gråsida)
 • Voss frå parti nedanfor Tjørnahorgi (Gråsida)
 • Dyrvedalen og Voss frå parti på Tjørnahorgi (Gråsida)
 • Tjørnahorgi 1047 moh. med Mykletveitveten bak (Gråsida)
 • Tjørnatjørni og Kulsafjøra frå parti på Tjørnahorgi (Gråsida)
 • (P) Torfinnsvatnet frå Kulsafjøra (Gråsida)
 • Blindtarmen Svortegili og Kaldenuten frå Kulsafjøra (Gråsida)
 • Torfinnsosen (Torfinnsvatnet) Torfinnsheimen og Hamlagrøvatnet frå Kulsafjøra (Gråsida)
 • Torfinnsosen (Torfinnsvatnet) og Torfinnsheimen frå Kulsafjøra (Gråsida)
 • Sveindalen Hamlagrøvatnet Lii Kjerringafjellet og Storliknausen frå Kulsafjøra (Gråsida)
 • Hytte ved Godeplasseggi (ovanfor Horgatjørni) (Sankehytte Jakthytte Gråsida)

  Date: 03.04.2013

 • Finse mot (Framheim) Finsehytta og Kongsnuten Søre (Blåisen)(Morgonstemning)
 • Finse mot Finsehytta (Morgonstemning)
 • Kongsnuten Søre (Blåisen) sett frå Finse i morgonstemning
 • Finse Stasjon med Vetle Finsenuten bak
 • Hallingskeid (DNT-Hytter)
 • Hallingskeid med Ruvlenuten bak i horisonten
 • Finse mot Vetle Finsenuten
 • Finse frå Vetle Finsenuten 1493 moh.
 • Finse frå Vetle Finsenuten 1493 moh.
 • Sandåvatnet Florsveggnuten og Florsvegghallene sett frå Vetle Finsenuten 1493 moh.
 • Hardangerjøkulen Bukkaskinnshjallane og Middalen sett frå Vetle Finsenuten 1493 moh. (Bukkeskinnshjellane)
 • Finse med Jomfrunuten og ski trekket sedd frå parti på Vetle Finsenuten
 • Finse Skitrekk sett frå Finsevatnet
 • Skilt (Vegvisar - Kvista løyper) på Finsevatnet
 • Finse sett frå Finsehytta med Skilt (Vegvisar)
 • Finsehytta med Vetle Finsenuten

  Date: 02.04.2013

 • Myrdal Stasjon med Sjebergsnuten bak
 • Finnabotnnosi 1275 moh. mot Myrdalen og Myrdal Stasjon
 • Myrdalen og Myrdal Stasjon sett frå Finnabotnnosi 1275 moh.
 • Baksafjellet sett frå parti på Finnabotnnosi
 • Myrdal sett på veg mot Vossaskavlen frå Finnabotnnosi
 • Myrdal Finnabotnnosi Geitafjellet Tarven sett på veg mot Vossaskavlen frå Finnabotnnosi
 • Kaldavatni og Kaldavasshytta sett frå parti ved Vossaskavlen
 • Kaldavatni og Kaldavasshytta sett frå parti ved Vossaskavlen
 • Ruvlenuten 1588 moh. mot Øvre Grøndalsvatnet og Nedre Grøndalsvatnet
 • Grøndalsvatnet Øvre Grøndalsvatnet Nedre og Hallingskeid sett Ruvlenuten 1588 moh.
 • Ruvlenuten 1588 moh. mot Ruvlenuten 1596 moh. med Vassfjøro Storeflåtten og Folgefonna bak i biletet

  Date: 01.04.2013

 • Myrdal Stasjon med Lokaltog i Flåmsbanesporet (69-sett)
 • Turistar på Myrdal Stasjon
 • Myrdalen med Finnabotnnosi bak
 • Myrdal Stasjon med Tog 61 på veg mot Gravhelstunellen
 • Myrdal Stasjon med Boligar og Flåmsbanesettet i spor 11
 • Myrdal Stasjon med tog 602 inne på Myrdal Stasjon