Voss Now
Menu   Search
April 2012


Date: 30.04.2012

 • Hallingskeid (Gamle vaktarbustader)
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid (DNT-Hytter)
 • Myrdal mot Gravhalsen og Myrdalen
 • Myrdal (Boligar)
 • Myrdal Stasjon med Flåmsbana og Lokaltog
 • Tog 601 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Uppsetdalen frå Gravhalsen (Uppsetedalen) (Upsete Uppsete Upsetdalen Uppstedalen)
 • Upsete stølar mot Gangdøla (Uppsetdalen Uppsetedalen Upsete Uppsete Upsetdalen Uppstedalen)
 • (P) Voss frå Gjelle (Hjelle)

  Date: 29.04.2012

 • Fennastølane - På veg oppover frå Fennastølane (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Hovenolten med Lønahorgi bak (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Honndalsnuten -På veg nedover frå Byrseteggi med med Honndalsnuten bak (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Skaftedalen - På veg mot Modalen med Skaftedalen bak (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Modalen - På veg mot Modalen med Skaftedalen bak (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Modalen med Vatnaknausen bak (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Modalen - Rast ovanfor Modalen (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Honndalsnuten - På veg oppover mot Honndalsnuten (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Honndalsnuten med Skaftedalen bak (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Honndalsnuten med Byrseteggi og Voss bak (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Honndalsnuten med Skaftedalen og Raudhovden bak (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Honndalsnuten med Voss bak (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Honndalsnuten 1461 moh. (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Skiple frå Honndalsnuten 1461 moh. (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Voss frå Honndalsnuten 1461 moh. (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Honndalsnuten 1461 moh. - Glade turgåarar samla på Honndalsnuten (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Honndalsnuten - På veg nedover frå Honndalsnuten (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Skipadalsnuten (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Skipadalsnuten med Honndalsnuten bak (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Skipadalsnuten med Honndalsnuten bak (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Skipadalsnuten 1496 moh. med Honndalsnuten bak (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Skipadalsnuten 1496 moh. med Honndalsnuten og Lønahorgi bak (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Skipadalsnuten 1496 moh. mot Oksen og Sørfjorden (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Skipadalsnuten 1496 moh. med Honndalsnuten bak (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Skipadalsnuten med Honndalsnuten og Lønahorgi bak (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Skipadalsnuten med Honndalsnuten og Lønahorgi bak (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Skipadalsnuten mot Seldalsnuten (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Skipadalen - På veg ned nedover mot Skipadalen frå Skipadalsnuten (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Skipadalen - På veg ned nedover mot Skipadalen frå Skipadalsnuten (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Skipadalen - Rast nede i Skipadalen med Parti på Skipadalsnuten bak (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Seldalsnuten med Skipadalsnuten bak (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Seldalsnuten 1548 moh. med Skipadalsnuten bak (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Seldalsnuten 1548 moh. (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Seldalsnuten - På veg nedover frå Seldalsnuten mot Rastaklov (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Seldalsnuten mot Rastaklov og Olsskavlen (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Seldalsnuten - På veg nedover frå Seldalsnuten mot Rastaklov (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Rastaklov mellom Selldalsnuten og Olsskavlen (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Olsskavlen - På veg oppover mot Olsskavlen med Seldalsnuten bak (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Olsskavlen - På veg oppover mot Olsskavlen med Seldalsnuten og Skipadalsnuten bak (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Reimegrend - På veg oppover mot Olsskavlen Reimegrend bak (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Olsskavlen 1576 moh. (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Olsskavlen 1576 moh. (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Olsskavlen 1576 moh. (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Olsskavlen 1576 moh. (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Olsskavlen - På veg nedover frå Olsskavlen mot Tungefjellet (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Tungefjellet - På veg nedover mot Tungefjellet frå Olsskavlen (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Vollbotnen og Vollbottsvatnet (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Volli - Vel nede og på veg over Raundalselvi ved Volli (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)
 • Volli - Stemningsbilete frå Raundalselvi ved Volli (Med Voss Utferdslag over Raundalsryggen 29.04.2012)

  Date: 28.04.2012

 • (P) Voss frå Hanguren
 • Brynalii og Bryn frå Hanguren
 • Songve og Songvesborgi frå Hanguren (Songvesgrovi Bordalen Sonve)
 • Rognsli og Rognshagen med Lundarosbrua frå Hanguren (Strandavegen Ringheimsvegen)
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Hangurstoppen mot Ekspressheisen og Lønahorgi (Hanguren)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Lønavatnet Melsvatnet Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Eskelandsvegen og Evangervegen mot Lindehaugen med arbeid på nye veg og bru (Vossapakko Seim Finne Lindhaugen)
 • Evangervegen Eskelandsvegen arbeid på ny veg og bru ved Seim (Vossapakko)
 • Evangervegen med arbeid på ny veg og bru ved Seim/Finne (Vossapakko)

  Date: 27.04.2012

 • Hallingskeid
 • Hallingskeid
 • Snørydding med Beilhack på Hallingskeid (Stikksporet Sidesporet)
 • Snørydding med Beilhack på Hallingskeid (Stikksporet Sidesporet)
 • Tog 61 på veg inn til Hallingskeid Stasjon med Beilahck inne på stikksporet Sidesporet
 • Tog 602 ventar på at Tog 61 skal koma inn til kryssing på Hallingskeid Stasjon
 • Tog 602 på veg ut frå Hallingskeid Stasjon
 • Voss frå Hanguren
 • Voss sentrum med Torget frå Hanguren
 • Ringheimsvegen Rognsbakken Lundarvegen og Ole Bull Akademiet frå Hanguren
 • Rogne frå Hanguren
 • Hjellane Ringheimsvegen Strandavegen Klekkeriet og Tvildesmoen frå Hanguren
 • Ringheimsvegen Rognsli Hjellane Lunden og Strandavegen frå Hanguren

  Date: 26.04.2012

 • Voss frå Hanguren
 • Vosso og Vangsvatnet frå Bordalen
 • Bryn mot Voss bak i skodda (Bordalen)
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss frå Sivlevegen
 • Skulestadmo frå Bavalsvegen

  Date: 25.04.2012

 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss sentrum frå Raugstadvegen
 • Sivlevegen 19 - Utgravinga i Sivlevegen er godt i gang for å gera plass til nye boligblokker (Hedenstad 47/76)
 • Voss frå Gjelle
 • Seim og Voss Folkehøgskule frå Gjelle (Vossapakko med nye bruer under byggjing)
 • Svartenakken frå Gjelle (Vossapakko Vangstunnelen Gullfjorsungsvegen Hangursvegen)
 • Haugamoen og Tvildemoen frå Gjelle
 • Palmafossen frå Li mot Øvre Rykkje (Lid)
 • Rykkje Øvre frå Li (Palmafossen Lid)
 • Endeve Kvåle og Helleve (Palmafossen Tjukkebygdi)

  Date: 24.04.2012

 • Hallingskeid
 • Hallingskeid (DNT-Hytter)
 • Snørydding med Beilhack på Hallingskeid (Stikksporet Sidesporet)
 • Snørydding med Beilhack på Hallingskeid (Stikksporet Sidesporet)
 • Snørydding med Beilhack på Hallingskeid (Stikksporet Sidesporet)
 • Snørydding med Beilhack på Hallingskeid (Stikksporet Sidesporet)
 • Snørydding med Beilhack på Hallingskeid (Stikksporet Sidesporet)
 • Snørydding med Beilhack på Hallingskeid (Stikksporet Sidesporet)
 • Snørydding med Beilhack på Hallingskeid (Stikksporet Sidesporet)
 • Hallingskeid
 • Myrdal (Boligar)
 • Myrdal mot Gravhalsen
 • Voss frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren

  Date: 23.04.2012

 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss sentrum frå Raugstadvegen
 • Vangsvatnet mot Kvåle/Lydvo og Tjørnahorgi (Lenser i Vangsvatnet)
 • Tog 62 på veg inn til Voss Stasjon
 • Voss frå Bordalen
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim)
 • Tog 64 på veg inn til Voss Stasjon

  Date: 22.04.2012

 • (P) Lønahorgi (Radio og TV-Sendar)
 • Lønahorgi (Radio og TV-Sendar)
 • (P) Lønahorgi mot Kvitanosi og Vossestrand (Radio og TV-Sendar)
 • Lønahorgi mot Vossestrand
 • Lønahorgi (Radio og TV-Sendar)
 • Lønahorgi (Radio og TV-Sendar)
 • (P) Vådalsbotnen Slettafjellet Hangurstoppen med Gråsida bak frå Lønahorgi
 • Vådalseggi mot Mykletveitveten
 • Nyestølen med Lønavatnet og Melsvatnet bak (Slettafjellet)
 • Slettafjellet og Hangurstoppen
 • (P) Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Lønavatnet Melsvatnet Lundarvatnet)
 • Ringheim Nedre med Gråsida bak
 • Tulipan (Tulipa) (Hageblom Flora)

  Date: 21.04.2012

 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup) Frå Hangurstoppen Hanguren
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)
 • Vårsleppcup i Fotball på kunstgrasbanen i Skulestadmo - (IL Ørnar fotballgruppa Vårslepp-Cup)

 • Voss frå Hangurem
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Skulestadmo sedd frå parti ved Myra (Nedanfor Hangurstoppen) (Skulestadmo Borstrondi)
 • Gjerdskvål og Flatekvål sedd frå parti ved Myra (Nedanfor Hangurstoppen) (Skulestadmo Borstrondi)
 • Skulestadmo Fitje sedd frå parti ved Myra (Nedanfor Hangurstoppen) (Trodo Trå Skulestadmo Borstrondi)
 • Trodo Trå sedd frå parti ved Myra (Nedanfor Hangurstoppen) (Skulestadmo)
 • Biltunet Voss Bilskadesenteret Vos, Voss Glas og Fasade AS Johs E. Øvsthus AS Byggmeisterfirma

  Date: 20.04.2012

 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim)
 • Kjerringfjellet (Hatlestadkjerringa) og Mykletveitveten frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss Sjukehus Lekvebakken Rogne Lundarhaugen frå Mølsterberget
 • Svartenakken frå Mølsterberget (Vegprosjekt Vossapakko)
 • Finne Seim frå Mølsterberget (Vegprosjekt Vossapakko)
 • Kvitveis (Anemone nemorosa) i Mølsterberget(Flora Voss)
 • Gauksyre (Oxalis acetosella) i Hangurslia (Flora Voss)
 • Vårpengeurt (Noccaea caerulescens eller Thlaspi caerulescens) på Mølster (Flora Voss)
 • Rekve (Bulken)
 • Rekve og Røthe (Dyrvedalsvegen Dyrvedalen Røte)
 • Gjerme og Gjerstad (Dyrvedalen)
 • Bø (Bulken-Voss)
 • Byrkjo (Bulken-Voss)
 • Vinsand (Gossland)
 • Glimme (Voss)
 • Sætre (Voss)

  Date: 19.04.2012

 • Voss frå Hanguren
 • Voss Gymnas frå Hanguren
 • Teigabrekko Lundarvegen frå Hanguren (Voss)
 • Nyre frå Hanguren (Voss)
 • Bryn frå Hanguren (Voss Bordalen)
 • Tvildemoen Barnehage (Voss)
 • Bavallen Nye hytter under byggjing ved Nedre Tråstølen sedd frå Storslalåmløypa
 • Grevle sedd frå Storslalåmløypa (Bavallen Skulestadmo)
 • Fitje Fitjevegen sedd frå Storslalåmløypa (Bavallen Borstrondi Skulestadmo)
 • Skulestadmo sedd frå Storslalåmløypa (Melsvegen Nedkvitnesvegen Voss Raftingsenter))
 • Grevle frå Bavallen (Voss)
 • Bavallen Hytter i det nye hyttefeltet (Skulestadmo)
 • Palmafossen Skule og Høydalane
 • Nedre Rykke og Endeve (Tjukkebygdvegen TjukkebygdiPalmafossen)
 • Melve og Bø (Tjukkebygdvegen Palmafossen Tjukkebygdi)
 • Bjørke og Skjerve Skytebane (Mønshaugen)
 • Tøn (Tjukkebygdi Palmafossen)
 • Bø Hylle og Bakkatun (Tjukkebygdi Palmafossen Bakketun)
 • Vinjo og Fjose (Tjukkebygdi Palmafossen)
 • Lunden Stegen Ringheimsvegen Rognsbakken og Hjellane (Voss)
 • Lunden Stegen Hjellane Hagahaugen (Voss)
 • Voss Stasjon - Utbyggjing (Utysn frå Gangbrua)
 • Voss Stasjon - Utbyggjing (Utysn frå Gangbrua)
 • Voss Stasjon - Utbyggjing (Utysn frå Gangbrua mot Fraktgodsen)

  Date: 18.04.2012

 • Voss frå Hanguren
 • Sivlevegen og Ringheimsvegen Lundarvegen frå Hanguren
 • Ringheim Tvildemoen og Palmafossen frå Hanguren
 • Tvildemoen frå Hanguren (Felleskjøpet HMV Maskin)
 • Tvildemoen Bustadfelt frå Hanguren
 • Tvildemoen Bustader og Tvildemoen Barnehage frå Hanguren
 • Tvildemoen frå Hanguren
 • Hanguren mot Valberget og Slettafjellet
 • Ringheim Tvildemoen og Palmafissen (Hanguren Ekstremstien)
 • Haugameon med Gamle og nye Bensinstasjonen (Esso Meny Meieriet Vossafår)
 • Strandavegen ved Ringheim frå Hanguren (Her skal austre ende på Vangstunnelen enda ut iut i ei rundkøyring - Vossapakko)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim)
 • Repål og Geilane frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Lirhus og Loftheim frå Hangurstoppen (Kvitheim Skulestadmo Hanguren)

  Date: 17.04.2012

 • Slalåm for Damer - NM i Alpint Jr. II
 • BRYN Anna Haugo 1994 67,39 NOR Voss Alpin
 • BLINDHEIM Thea 1994 77,58 NOR Voss Alpin

 • Slalåm for Herrar - NM i Alpint Jr. II
 • SJØTUN Erling Astrup 1994 50,78 NOR Voss Alpin

 • BRYN Anna Haugo 1994 67,39 NOR Voss Alpin
 • BRYN Anna Haugo 1994 67,39 NOR Voss Alpin
 • BLINDHEIM Thea 1994 77,58 NOR Voss Alpin
 • BLINDHEIM Thea 1994 77,58 NOR Voss Alpin
 • BLINDHEIM Thea 1994 77,58 NOR Voss Alpin
 • GJERALDSTVEIT Trine 1995 109,93 NOR Voss Il
 • GJERALDSTVEIT Trine 1995 109,93 NOR Voss Il
 • GJERALDSTVEIT Trine 1995 109,93 NOR Voss Il
 • GJERALDSTVEIT Trine 1995 109,93 NOR Voss Il

 • Voss med Vangsvatnet og Gråsida frå Hanguren
 • Bryn frå Hanguren (Voss)
 • Een Gjerdskvål og Norekvål frå Hangurstoppen (Borstrondi Skulestadmo Hanguren Ænsmoen Eensmoen Æn Æen Nordrekvål Skulestadmo)
 • Een frå Hangurstoppen (Borstrondi Skulestadmo Hanguren Æn Æen Eensmidja Ænsmidja)
 • Gjerdskvål og Flatekvål frå Hangurstoppen (Borstrondi Hanguren Skulestadmo Flatekvålsvegen)
 • Flatekvål Nedre frå Hangurstoppen (Borstrondi Hanguren Skulestadmo)
 • Bavallen frå Slalomløypa mot Borstrondi og Kvitheim (Skulestadmo Storslalåmløypa)

  Date: 16.04.2012

 • Hallingskeid (DNT-Hytter)
 • Voss sedd frå pari mellom Roset og Rundehovden
 • Voss sedd frå pari mellom Roset og Rundehovden
 • (P) Voss sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • Gossland Dyrvedalen og Bulken sedd ovanfor Roset (Nedanfor Sandfjellet)
 • (P) Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim)
 • Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim)
 • Voss frå Hanguren
 • Valberget Raude Kross-hytta og Slettafjellet frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Hangurstoppen mot Lønahorgi og Ekspressheisen (Hanguren)
 • Hangurstoppen mot Skulestadmo Borstrondi og Lønavatnet (Hanguren)

  Date: 15.04.2012

 • Myrdal mot Flåmsbana (Spor 11)
 • Berekvam stasjon (Flåmsbana Flåmsdalen)
 • Melhus og Blomheller (Flåmsbana Flåmsdalen)
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid (DNT-Hytter)
 • Myrdal stasjon med Flåmsbana i spor 11

  Date: 14.04.2012

 • Flåm (Flåmselvi Flåm kyrkje)
 • (P) Flåm (Flåm kyrkje)
 • Hallingskeid stasjon (Snørydding)
 • Myrdal (Boligar)
 • Flåmsbana mot Myrdal (Snøoverbygg)

  Date: 13.04.2012

 • Myrdal mot Gravhalsen og Myrdalen
 • Skiftetraktor på Myrdal Stasjon
 • Flåmsbana inne på Myrdal Stasjon
 • Myrdalen mot Finnabotnnosi
 • Myrdal Stasjon med Skiftetraktor
 • Myrdal Stasjon (Oversyn)
 • Tog 61 på veg mot Gravhalsen frå Myrdal Stasjon

  Date: 12.04.2012

 • Voss frå Sivlevegen
 • Sivlevegen 19 - Utgravinga i Sivlevegen er godt i gang for å gera plass til nye boligblokker (Hedenstad 47/76)
 • Tog 62 inne på Voss Stasjon
 • Myrdal (Boligar)
 • Myrdal Stasjon
 • Myrdal mot Gravhalsen og Myrdalen
 • Myrdalen mot Finnabotnnosi
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid Tog 601 på veg inn til Hallingskeid Stasjon

  Date: 11.04.2012

 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim)
 • Lirhus frå Hangurstoppen (Skulestadmo Kvitheim Hanguren)
 • Voss Jordbruksskule sitt nye fjøs sedd frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren Stallar)
 • Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Palmafossen frå Hanguren (Gamle Rykkesvegen Høydalane Tjukkebygdvegen Flyplassvegen Biltilsynet Hanguren)
 • Brynaskogen frå Hanguren (Palmafossen)
 • Vetleflaten Omsorgssenter frå Hanguren (Haugamoen Voss)
 • Vosso med Hardangerbanebrua og Langebrua frå Hanguren (Fredheim Bordalsvegen Hardangervegen Elvegata)
 • Voss frå Hanguren
 • Tyrlingen og Sætre frå Hanguren (Voss)
 • Sætre frå hanguren (Voss)
 • Glimme frå Hanguren (Glymme Voss)
 • Fitje Melsvatnet frå Storslalåmløypa i Bavallen (Skulestadmo Kvitheim)

  Date: 10.04.2012

 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim)
 • Voss Cement Tollpost Martin Lid Trelast og Jernbaneverket Lager frå Hangurstoppen (Palmafossen Brynalii Hardangervegen Hanguren)
 • Saue Camping frå Hangurstoppen (Skulestadmo Borstrondi Hanguren)
 • Løno frå Hangurstoppen (Skulestadmo Borstrondi Løne Hanguren)
 • Rene og Kinne frå Hangurstoppen (Palmafossen Kvitli Hardangervegen Hanguren)
 • Tvilde frå Hangurstoppen (Voss Hanguren)
 • Norheim frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss frå Hanguren
 • Haugo frå frå Hanguren (Voss)
 • Haugo frå frå Hanguren (Voss)
 • Gjernesvegen og Nyresvegen frå frå Hanguren (Voss)
 • Gjernesvegen Russarvegen og Helgavangen frå Hanguren (Kunsthandverkskulen / Norsk Kunsthandverkskule Magnus Dagestad Dagestadmuseet Voss)

  Date: 09.04.2012

 • Skulestadmo mot Biltunet og Melsvatnet
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim)
 • Kvitheim frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Skulestadmo)
 • Voss frå Hanguren
 • Brynaflaten og Bryn frå Hanguren (Brynalii Voss)
 • Haugateigen frå Hanguren (Bordalen Nedre Storehagen Voss)
 • Gamle Bordalsvegen Dokki og Nyrestråi frå Hanguren (Bordalen Voss)
 • Svingen Movegen og Aad Gjelles gate frå Hanguren (Haugamoen Voss)
 • Gjernesvegen Movegen Groadalen Blomvegen (Haugamoen Voss)
 • Mølsterteigen Vikjavegen frå Hanguren (Voss)
 • Vangsgata (Voss)

  Date: 08.04.2012

 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Melsvegen Dugstadfossen Hanguren)
 • Dugstad frå Hangurstoppen (Skulestadmo Kvitheim Hanguren)
 • Een frå Hangurstoppen (Hanguren Æn)
 • Voss frå Hanguren
 • Palmafossen frå Hanguren (Gamle Rykkesvegen Høydalane Palmafossen Skule)
 • Tvildemoen frå Hanguren (Magasinvegen Regimentsvegen Magasinet Skigutane)
 • Gjernes frå Hanguren (Gjernesmoen Russarvegen Gjernesvegen Helgavangen)

  Date: 07.04.2012

 • Hamlagrøvatnet mot Langaneset og Sveindalsneset frå Hodnaberg
 • Fleire var ute på tur ved Hodnaberg i dag
 • Hodnaberg med Åsen bak
 • (P) Hamlagrøvatnet og Hodnaberg (På toppen av røyrgata til Hodnaberg Kraftstasjon med Hamlagrøvatnet bak Hodnaberg Kraftverk)
 • Hamlagrøvatnet og Hodnaberg (På toppen av røyrgata til Hodnaberg Kraftstasjon med Hamlagrøvatnet bak Hodnaberg Kraftverk)
 • Hodnaberg sedd frå toppen av røyrgata til Hodnaberg Kraftstasjon (Hodnaberg Kraftverk)
 • Hodnaberg sedd frå toppen av røyrgata til Hodnaberg Kraftstasjon (Hodnaberg Kraftverk)
 • Sveindalen med Øyaset lenger bak sedd frå toppen av røyrgata til Hodnaberg Kraftstasjon (Hodnaberg Kraftverk)
 • Sveindalen sedd frå toppen av røyrgata til Hodnaberg Kraftstasjon (Hodnaberg Kraftverk)
 • Nordre Hamlagrø med Kjerringafjellet og Såta bak sedd frå toppen av røyrgata til Hodnaberg Kraftstasjon (Hodnaberg Kraftverk)
 • Torfinnsheimen med Torfinnsosen og Kulsafjøra bak (Gråsida)
 • Torfinnsheimen med Torfinnsosen og Kulsafjøra bak (Gråsida)
 • (P) Torfinnsvatnet Torfinnsosen Torfinnsheim og Hamlagrøvatnet frå Kulsafjøra (Gråsida)
 • Torfinnsvatnet Torfinnsosen Torfinnsheim og Hamlagrøvatnet frå Kulsafjøra (Gråsida)
 • (P) Slåttebakkahorgi mot Slåttebakkatjørni og Gråsida
 • Slåttebakkahorgi mot Slåttebakkatjørni og Gråsida
 • Slåttebakkahorgi Jakthytte Sankebu med Slåttebakkatjørni og Gråsida bak
 • Timaglaset (Gråsida)
 • Timaglaset (Gråsida)
 • Gråsidetoppen 1307 moh. med Voss bak (Gråsida)
 • Voss sedd frå Gråsidetoppen 1307 moh. (Gråsida)
 • Voss sedd ovanfor Hindartveit nedanfor Sandfjellet
 • Hindartveit (Voss)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)

  Date: 06.04.2012

 • (P) Voss frå Bordalen
 • Grungadammen med Grubbafjellet bak (Grungavatnet Grungademmo) (Rong)
 • Grunganestølen med Grubbafjellet bak (Rong)
 • Grunganestølen med Grubbafjellet bak (Rong)
 • Grunganestølen (Rong)
 • Grubbafjellet mot Oksen
 • Grubbafjellet mot Hardangerfjorden
 • Grubbafjellet mot Hardangerfjorden
 • Grubbafjellet mot Hardangerfjorden
 • Grubbafjellet mot Oksen og Utnefjordn (Hardangerfjorden)
 • (P) Svartafjellet mot Hardangerfjorden
 • Svartafjellet mot Ålvik og Hardangerfjorden
 • Svartafjellet mot Lilletveitstølen Ålvik og Hardangerfjorden (Elkem Bjølvefossen)
 • Lilletveitstølen frå Svartafjellet (Ålvik)
 • (P) Ålvik frå Svartafjellet (Elkem Bjølvefossen)
 • Vikedal frå Svartafjellet (Ålvik)
 • Nutafjellet Utsyn mot toppen på den gamle røyrgata til Ålvik sedd frå Svartafjellet
 • Grubbafjellet mot Oksen og Utnefjorden (Hardangerfjorden)
 • Grunganestølen og Løkjane frå parti på Grubbafjellet
 • Grunganestølen Løkjane Bordalen og Lønahorgi frå parti på Grubbafjellet
 • (P) Karaldenuten Grunganestølen og Grim frå parti på Grubbafjellet
 • Grunganestølen (Rong)
 • Løkjane frå Grungadammen (Grungavatnet Grungademmo) (Rong)
 • Rong med Karaldenuten bak
 • Bordalen mot Vele og Olde
 • Fullmåne over Vossebygda

  Date: 05.04.2012

 • Myrdal Stasjon - Klar for avgang med Beilhack i lett snødrev
 • Haugastøl (Sløddfjorden Haugastøl Turistsenter)
 • Beilhack på Finse Stasjon
 • Torget med Tre Brør Kafe (Voss)
 • Hanguren - Ny vinterstemning oppe på Hanguren med 10-15 cm nysnø (Vegvisar Skilt til Lysløype)
 • Hanguren - Tett snødrev med skodde gav ikkje noko utsyn mot Vossebygda i dag frå Hangursrestauranten (Dinglo Hangursbanen Gondolbanen)
 • Hangurstoppen mot Ekspressheisen (Hanguren Voss Resort)

  Date: 04.04.2012

 • Myrdal - Ein ny flott dag ventar med kald start (Morgonbilete Blåtimen)
 • (P) Hallingskeid
 • Hallingskeid (Hallingskeid Stasjon)
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid- Tog 62 på veg ut fra Hallingskeid
 • Hallingskeid (DNT-Hytter)
 • Hallingskeid (Hytte)
 • Hallingskeid - Utsyn mot Øvre Grøndalen frå Hallingskeid
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid Stasjon
 • (P) Grøndalen Nedre Grøndalsvatnet Broksfjellet Tuftene (Hallingskeid-Myrdal)
 • Klevavatet Kleven Klevanosi (Løva) (Hallingskeid-Myrdal)
 • Klevavatnet frå Klevabrua (Hallingskeid-Myrdal()

  Date: 03.04.2012

 • Myrdal - Kald men flott start på dagen (Morgonbilete Blåtimen)
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid (DNT-Hytter)
 • Tog 62 på veg inn til Hallingskeid
 • Tog 62 på veg inn til Hallingskeid
 • Lågheller med Tog 61 på veg mot Hallingskeid (Låghellervatnet Moldådalen Høghellerhøgdene)
 • Låghellerhyttene med Tog 602 på veg mot Finsetunnelen (Låghellervatnet Moldådalen Høghellerhøgdene)
 • Låghellerhyttene mot Høghellerhøgdene og Moldådalen
 • Låghellerhyttene mot Låghellervatnet og Moldådalen (Trafikkskilt med damplokomotiv)
 • Godstog på veg mot Finsetunnelen veg Låghellervatnet (Moldådalen)

  Date: 02.04.2012

 • Stasjonsvegen med Kulturhuset og Voss Stasjon bak (Evangervegen Fleisher's Hotel)
 • Voss Stasjon skal få ny mellomplattform med tillkomst under spora
 • Tog 62 på veg inn til Voss Stasjon
 • Myrdal Stasjon mot Myrdalen Gravhalsen og gamle Myrdal Skule
 • Myrdal (Boligar)
 • Tog 61 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Hallingskeid

  Date: 01.04.2012

 • Skulestadmo frå Hanguren (Borstrondi Kvitheim Lønavatnet Melsvatnet Lundarvatnet Hanguren)
 • Vinterstemning oppe på Hangurstoppen og vårstemning nede i Skulestadmo (Hanguren Kvitheim)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Melsvegen Dugstadfossen)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren Koglehaugen Motræet Movegen Skulestadvegen Nedkvitnesvegen Båtskotstræet Nedkvitnesvegen)
 • Vasslii frå Hangurstoppen (Lundarvatnet Skulestadmo)
 • Vinterstemning oppe på Hangurstoppen og vårstemning nede på Palmafossen
 • Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren Hardangervegen Liavegen Brynalii Brynamoen Voss Cemnet Tollpost Jernbaneverket Lager)
 • Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren Brynalii Brynaskogen Brynamoen)
 • Vinterstemning på Hangurstoppen (Hanguren)
 • Vinterstemning på Hangurstoppen (Hanguren)
 • Vinterstemning på Hangurstoppen (Hanguren)
 • Hangurstoppen mot Ekspressheisen
 • Voss frå Hanguren